Người Quảng
Thứ 7, 06/06/2020

Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 5 Tập 1

Thứ 7, 01:00 25/05/2019
Xem chương trình Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 5 Tập 1 được phát sóng trực tuyến trên VTVcab 1 - Giải Trí TV online vào 1h hằng ngày mời các bạn đón xem. Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 5 Tập 1 hôm nay Thứ 7, ngày 25/05/2019
Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 5 Tập 1
Lịch phát sóng chương trình VTVcab 1 - Giải Trí TV trong ngày
Thời gian Chương trình
00:00Nhanh như chớp_Mùa 2 Tập 8
01:00Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 5 Tập 1
01:30Sao thế giới Tập 200
02:00Sao và sự kiện Tập 358
02:30Anamika Linh hồn tội lỗi Tập 20
03:30Amur kỳ bí Tập 10
04:00Congo Di sản cuối cùng của hành tinh xanh Tập 6
04:30Sao thế giới Tập 200
05:00Vượt qua án tử Tập 9
06:00Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 5 Tập 1
06:30Sao thế giới Tập 200
07:00Cám dỗ nghiệt ngã Tập 37
08:00Cám dỗ nghiệt ngã Tập 38
08:50Thông tin tiêu dùng Giải Trí
09:00Amur kỳ bí Tập 10
09:30Sao và sự kiện Tập 358
10:00Sao Hỏa vs Sao Kim Tập 11
10:55Thông tin tiêu dùng Giải Trí
11:00Sao thế giới Tập 200
11:30Congo Di sản cuối cùng của hành tinh xanh Tập 7
12:00Vượt qua án tử Tập 10
12:55Thông tin tiêu dùng Giải Trí
13:00Sao và sự kiện Tập 358
13:30Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 5 Tập 1
14:00Anamika Linh hồn tội lỗi
14:50Thông tin tiêu dùng Giải Trí
15:00Amur kỳ bí Tập 10
15:45Nhanh như chớp_Mùa 2 Tập 8
16:50Thông tin tiêu dùng Giải Trí
17:00Cám dỗ nghiệt ngã Tập 39
18:00Cám dỗ nghiệt ngã Tập 40
18:30Sao và sự kiện Tập 359
19:00Nhà có Xinê Việt Lô tô
21:00Nhanh như chớp_Mùa 2 Tập 9
22:30Siêu bất ngờ Tập 8
23:00Sao và sự kiện Tập 359

Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 5 Tập 1 - VTVcab 1 - Giải Trí TV lúc 1h ngày 25/05/2019

VTVcab 1 - Giải Trí TV