Người Quảng
Thứ 3, 18/12/2018

Lịch phát sóng HTV3

Lịch phát sóng HTV3 ngày 17/12
Lịch phát sóng HTV3 ngày 17/12
17/12/2018
00:00 Chương trình giáo dục - 00:30 Chương trình giáo dục Ai nhanh trí hơn - tập 58->63 - 01:00 Chương trình giáo dục Haha Hihi - tập 40 - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai - phần 1 - tập 46 - 02:00 Chương
Lịch phát sóng HTV3 ngày 16/12
Lịch phát sóng HTV3 ngày 16/12
16/12/2018
00:00 Phim hoạt hình Cô bé Masha và Chú gấu xiếcHãy gọi khi cần+Kẻ trộm cà rốt+Em họ của gấu+Thực đơn tạo thảm họa - 00:30 Chương trình giáo dục - 01:00 Phim hoạt hình Bubu Chacha - tập 10 - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ
Lịch phát sóng HTV3 ngày 15/12
Lịch phát sóng HTV3 ngày 15/12
15/12/2018
00:00 Phim hoạt hình Cô bé Masha và Chú gấu xiếcHãy gọi khi cần+Kẻ trộm cà rốt+Em họ của gấu+Thực đơn tạo thảm họa - 00:30 Chương trình giáo dục - 01:00 Phim hoạt hình Bubu Chacha - tập 10 - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ
Lịch phát sóng HTV3 ngày 14/12
Lịch phát sóng HTV3 ngày 14/12
14/12/2018
00:00 Phim hoạt hình Cô bé Masha và Chú gấu xiếcHãy gọi khi cần+Kẻ trộm cà rốt+Em họ của gấu+Thực đơn tạo thảm họa - 00:30 Chương trình giáo dục - 01:00 Phim hoạt hình Bubu Chacha - tập 10 - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ
Lịch phát sóng HTV3 ngày 13/12
Lịch phát sóng HTV3 ngày 13/12
13/12/2018
00:00 Phim hoạt hình Cô bé Masha và Chú gấu xiếcNhà vua và người tá điền+Cô bé lọ lem+Người chăn lợn+Cáo và thỏ - 00:30 Chương trình giáo dục - 01:00 Phim hoạt hình Bubu Chacha - tập 9 - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương
Lịch phát sóng HTV3 ngày 12/12
Lịch phát sóng HTV3 ngày 12/12
12/12/2018
00:00 Phim hoạt hình - 00:30 Chương trình giáo dục Những bài học thú vị - tập 25 - 01:00 Phim hoạt hình Bubu Chacha - tập 8 - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai - phần 1 - tập 41 - 02:00 Chương trình
Lịch phát sóng HTV3 ngày 11/12
Lịch phát sóng HTV3 ngày 11/12
11/12/2018
00:00 Phim hoạt hình Cô bé Masha và Chú gấu xiếcCon cáo và cái trục cán quay+Chú ngựa lưng gù+Bé tí hon+Rễ và ngọn - 00:30 Chương trình giáo dục Những bài học thú vị - tập 24 - 01:00 Phim hoạt hình - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo
Lịch phát sóng HTV3 ngày 10/12
Lịch phát sóng HTV3 ngày 10/12
10/12/2018
06:00 Phim hoạt hình Đôi bạn tinh nghịch - tập 39&40 - 06:30 Chương trình giáo dục Ai nhanh trí hơn - tập 46->51 - 07:00 Phim hoạt hình Cô bé Masha và Chú gấu xiếcCô bé lọ lem+Quốc vương cò+Jack và cây đậu thần+Người chăn lợn - 07:30 Chương trình
Lịch phát sóng HTV3 ngày 09/12
Lịch phát sóng HTV3 ngày 09/12
09/12/2018
00:00 Pinkfong - Tập 43 - 00:30 Ai Nhanh Trí Hơn - Tập 22->27 - 01:00 Haha Hihi - Tập 37 - 01:30 Doraemon Chú Mèo Máy Đến Từ Tương Lai - Phần 1 - Tập 38 - 02:00 Những Bài Học Thú Vị - Tập 31 - 02:30 Agi Bagi
Lịch phát sóng HTV3 ngày 08/12
Lịch phát sóng HTV3 ngày 08/12
08/12/2018
00:00 Cô Bé Masha Và Chú Gấu Xiếc Cô Bé Lọ Lem+Quốc Vương Cò+Jack Và Cây Đậu Thần+Người Chăn Lợn - 00:30 Những Bài Học Thú Vị - Tập 23 - 01:00 Bubu Chacha - Tập 6 - 01:30 Doraemon Chú Mèo Máy Đến Từ Tương Lai - Phần 1 -
Lịch phát sóng HTV3 ngày 30/11
Lịch phát sóng HTV3 ngày 30/11
30/11/2018
00:00 Phim hoạt hình Cô bé Masha và chú gấu xiếcĐêm vũ hội+Chiến thắng nhọc nhằn+Gấu tiền sử+Chương trình tạp - 00:30 Chương trình giáo dục - 01:00 Phim hoạt hình Bubu Chacha - Tập 52 - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P1 -
Lịch phát sóng HTV3 ngày 29/11
Lịch phát sóng HTV3 ngày 29/11
29/11/2018
00:00 Phim hoạt hình - 00:30 Chương trình giáo dục Những bài học thú vị - Tập 17 - 01:00 Phim hoạt hình Bubu Chacha - Tập 51 - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P1 - Tập 21 - 02:00 Chương trình giáo dục
Lịch phát sóng HTV3 ngày 28/11
Lịch phát sóng HTV3 ngày 28/11
28/11/2018
00:00 Phim hoạt hình - 00:30 Chương trình giáo dục Những bài học thú vị - Tập 16 - 01:00 Phim hoạt hình Bubu Chacha - Tập 50 - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P1 - Tập 28 - 02:00 Chương trình giáo dục
Lịch phát sóng HTV3 ngày 26/11
Lịch phát sóng HTV3 ngày 26/11
26/11/2018
00:00 Phim hoạt hình Cô bé Masha và chú gấu xiếcMasha chơi cờ+Ban nhạc tuyệt vời+Thuốc tăng trưởng+Chiếc chổi bay - 00:30 Chương trình giáo dục - 01:00 Phim hoạt hình Bubu Chacha - Tập 48 - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P1 -
Lịch phát sóng HTV3 ngày 25/11
Lịch phát sóng HTV3 ngày 25/11
25/11/2018
00:00 Chương trình giáo dục Pinkfong - Tập 33 - 00:30 Chương trình giáo dục - 01:00 Chương trình giáo dục Haha Hihi - Tập 34 - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P1 - Tập 25 - 02:00 Chương trình giáo dục Những bài
Lịch phát sóng HTV3 ngày 24/11
Lịch phát sóng HTV3 ngày 24/11
24/11/2018
00:00 Chương trình giáo dục Pinkfong - Tập 31 - 00:30 Chương trình giáo dục - 01:00 Chương trình giáo dục Haha Hihi - Tập 33 - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P1 - Tập 24 - 02:00 Chương trình giáo dục Những bài
Lịch phát sóng HTV3 ngày 23/11
Lịch phát sóng HTV3 ngày 23/11
23/11/2018
00:00 Phim hoạt hình - 00:30 Chương trình giáo dục Những bài học thú vị - Tập 13 - 01:00 Phim hoạt hình Bubu Chacha - Tập 47 - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P1 - Tập 23 - 02:00 Chương trình giáo dục
Lịch phát sóng HTV3 ngày 22/11
Lịch phát sóng HTV3 ngày 22/11
22/11/2018
00:00 Phim hoạt hình Cô bé Masha và chú gấu xiếcĐừng làm bẩn nữa+Masha làm nhạc công+Người bạn cũ+Cơn nấc không dừng - 00:30 Chương trình giáo dục Những bài học thú vị - Tập 12 - 01:00 Phim hoạt hình - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến
Lịch phát sóng HTV3 ngày 21/11
Lịch phát sóng HTV3 ngày 21/11
21/11/2018
00:00 Phim hoạt hình - 00:30 Chương trình giáo dục Những bài học thú vị - Tập 11 - 01:00 Phim hoạt hình Bubu Chacha - Tập 45 - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P1 - Tập 21 - 02:00 Chương trình giáo dục
Lịch phát sóng HTV3 ngày 20/11
Lịch phát sóng HTV3 ngày 20/11
20/11/2018
00:00 Phim hoạt hình Cô bé Masha và chú gấu xiếcGấu đi câu cá+Hãy gọi khi cần+Ngày đầu đến lớp+Kẻ trộm cà rốt - 00:30 Phim hoạt hình Chuyến phiêu lưu của Maru - Tập 10 - 01:00 Phim hoạt hình - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến
Lịch phát sóng HTV3 ngày 19/11
Lịch phát sóng HTV3 ngày 19/11
19/11/2018
00:00 Phim hoạt hình Cô bé Masha và chú gấu xiếcMasha và chú gấu+Đương đầu với sói+Ngày nấu mứt+Mùa xuân của gấu - 00:30 Chương trình giáo dục - 01:00 Phim hoạt hình Bubu Chacha - Tập 43 - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai
Lịch phát sóng HTV3 ngày 18/11
Lịch phát sóng HTV3 ngày 18/11
18/11/2018
00:00 Chương trình giáo dục - 00:30 Chương trình giáo dục Ai nhanh trí hơn - Tập 42 - 47 - 01:00 Chương trình giáo dục Haha Hihi - Tập 32 - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P1 - Tập 18 - 02:00 Chương
Lịch phát sóng HTV3 ngày 17/11
Lịch phát sóng HTV3 ngày 17/11
17/11/2018
00:00 Chương trình giáo dục Pinkfong - Tập 25 - 00:30 Chương trình giáo dục Ai nhanh trí hơn - Tập 36 - 41 - 01:00 Chương trình giáo dục Haha Hihi - Tập 31 - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P1 - Tập
Lịch phát sóng HTV3 ngày 16/11
Lịch phát sóng HTV3 ngày 16/11
16/11/2018
00:00 Phim hoạt hình Agi Bagi - Hành tinh nhỏ diệu kỳ - Tập 25 - 26 - 00:30 Chương trình giáo dục - 01:00 Phim hoạt hình Bubu Chacha - Tập 42 - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P1 - Tập 16 -
Lịch phát sóng HTV3 ngày 15/11
Lịch phát sóng HTV3 ngày 15/11
15/11/2018
00:00 Phim hoạt hình Agi Bagi - Hành tinh nhỏ diệu kỳ - Tập 23 - 24 - 00:30 Chương trình giáo dục Những bài học thú vị - Tập 7 - 01:00 Phim hoạt hình - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P1 -
Lịch phát sóng HTV3 ngày 14/11
Lịch phát sóng HTV3 ngày 14/11
14/11/2018
00:00 Phim hoạt hình Agi Bagi - Hành tinh nhỏ diệu kỳ - Tập 21 - 22 - 00:30 Chương trình giáo dục - 01:00 Phim hoạt hình Bubu Chacha - Tập 40 - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P1 - Tập 14 -
Lịch phát sóng HTV3 ngày 13/11
Lịch phát sóng HTV3 ngày 13/11
13/11/2018
00:00 Phim hoạt hình Agi Bagi - Hành tinh nhỏ diệu kỳ - Tập 19 - 20 - 00:30 Phim hoạt hình - 01:00 Phim hoạt hình Bubu Chacha - Tập 39 - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P1 - Tập 13 - 02:00
Lịch phát sóng HTV3 ngày 12/11
Lịch phát sóng HTV3 ngày 12/11
12/11/2018
00:00 Phim hoạt hình Agi Bagi - Hành tinh nhỏ diệu kỳ - Tập 17 - 18 - 00:30 Chương trình giáo dục - 01:00 Phim hoạt hình Bubu Chacha - Tập 38 - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P1 - Tập 12 -
Lịch phát sóng HTV3 ngày 11/11
Lịch phát sóng HTV3 ngày 11/11
11/11/2018
00:00 Chương trình giáo dục Pinkfong - Tập 21 - 00:30 Chương trình giáo dục Ai nhanh trí hơn - Tập 12 - 17 - 01:00 Chương trình giáo dục - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P1 - Tập 11 - 02:00 Chương trình
Lịch phát sóng HTV3 ngày 10/11
Lịch phát sóng HTV3 ngày 10/11
10/11/2018
00:00 Chương trình giáo dục Pinkfong - Tập 20 - 00:30 Chương trình giáo dục Ai nhanh trí hơn - Tập 6 - 11 - 01:00 Chương trình giáo dục - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P1 - Tập 10 - 02:00 Chương trình
Lịch phát sóng HTV3 ngày 09/11
Lịch phát sóng HTV3 ngày 09/11
09/11/2018
00:00 Phim hoạt hình Agi Bagi - Hành tinh nhỏ diệu kỳ - Tập 15 - 16 - 00:30 Chương trình giáo dục Những bài học thú vị - Tập 3 - 01:00 Phim hoạt hình - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P1 -
Lịch phát sóng HTV3 ngày 08/11
Lịch phát sóng HTV3 ngày 08/11
08/11/2018
00:00 Phim hoạt hình Agi Bagi - Hành tinh nhỏ diệu kỳ - Tập 13 - 14 - 00:30 Chương trình giáo dục - 01:00 Phim hoạt hình Bubu Chacha - Tập 36 - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P1 - Tập 8 -