Người Quảng
Thứ 6, 22/06/2018

Lịch phát sóng HTV3

Lịch phát sóng HTV3 ngày 22/06
Lịch phát sóng HTV3 ngày 22/06
22/06/2018
00:00 Phim hoạt hình Mongni và vệ binh hệ sinh thái - Tập 19 - 20 - 00:30 Chương trình khoa giáo Những bài học thú vị - Tập 6 - 01:00 Phim hoạt hình Thám tử lừng danh Conan - Tập 226 - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo
Lịch phát sóng HTV3 ngày 21/06
Lịch phát sóng HTV3 ngày 21/06
21/06/2018
00:00 Phim hoạt hình Mongni và vệ binh hệ sinh thái - Tập 17 - 18 - 00:30 Chương trình khoa giáo - 01:00 Phim hoạt hình Thám tử lừng danh Conan - Tập 225 - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P7 - Tập
Lịch phát sóng HTV3 ngày 20/06
Lịch phát sóng HTV3 ngày 20/06
20/06/2018
00:00 Phim hoạt hình - 00:30 Chương trình khoa giáo Những bài học thú vị - Tập 4 - 01:00 Phim hoạt hình Thám tử lừng danh Conan - Tập 224 - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P7 - Tập 32 - 02:00 Chương
Lịch phát sóng HTV3 ngày 19/06
Lịch phát sóng HTV3 ngày 19/06
19/06/2018
00:00 Phim hoạt hình Mongni và vệ binh hệ sinh thái - Tập 13 - 14 - 00:30 Chương trình khoa giáo - 01:00 Phim hoạt hình Thám tử lừng danh Conan - Tập 223 - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P7 - Tập
Lịch phát sóng HTV3 ngày 18/06
Lịch phát sóng HTV3 ngày 18/06
18/06/2018
00:00 Phim hoạt hình Mongni và vệ binh hệ sinh thái - Tập 11 - 12 - 00:30 Chương trình thiếu nhi - 01:00 Cổ tích Việt Nam Sự tích cây chổi - 01:30 Phim hoạt hình Hành tinh Agi Bagi - Tập 11 - 12 - 02:00 Chương trình khoa
Lịch phát sóng HTV3 ngày 17/06
Lịch phát sóng HTV3 ngày 17/06
17/06/2018
00:00 Phim hoạt hình Mongni và vệ binh hệ sinh thái - Tập 9 - 10 - 00:30 Chương trình thiếu nhi - 01:00 Chương trinh thiếu nhi Pinkfong - Tập 35 - 01:30 Phim hoạt hình Hành tinh Agi Bagi - Tập 9 - 10 - 02:00 Chương trình khoa
Lịch phát sóng HTV3 ngày 16/06
Lịch phát sóng HTV3 ngày 16/06
16/06/2018
06:00 Chương trình thiếu nhi Cô bé Masha và chú gấu xiếcEm họ của gấu+Gấu mau khỏi ốm+Thực đơn tạo thảm họa+Đừng làm bẩn nữa - 06:30 Cổ tích Việt Nam Vua heo - 07:00 Chương trình thiếu nhi Lắc lư cùng âm nhạc - Tập 41 - 42 - 07:30
Lịch phát sóng HTV3 ngày 15/06
Lịch phát sóng HTV3 ngày 15/06
15/06/2018
00:00 Phim Hoạt Hình Mongni Và Vệ Binh Hệ Sinh Thái - Tập 5 - 6 - 00:30 Phim Hoạt Hình - 01:00 Phim Hoạt Hình Thám Tử Lừng Danh Conan - Tập 219 - 01:30 Phim Hoạt Hình Doraemon Chú Mèo Máy Đến Từ Tương Lai P7 - Tập 29
Lịch phát sóng HTV3 ngày 14/06
Lịch phát sóng HTV3 ngày 14/06
14/06/2018
00:00 Phim Hoạt Hình Mongni Và Vệ Binh Hệ Sinh Thái - Tập 3 - 4 - 00:30 Phim Hoạt Hình Đôi Bạn Tinh Nghịch - Tập 51 - 52 - 01:00 Phim Hoạt Hình Thám Tử Lừng Danh Conan - Tập 218 - 01:30 Phim Hoạt Hình Doraemon Chú Mèo
Lịch phát sóng HTV3 ngày 13/06
Lịch phát sóng HTV3 ngày 13/06
13/06/2018
00:00 Phim Hoạt Hình Mongni Và Vệ Binh Hệ Sinh Thái - Tập 1 - 2 - 00:30 Phim Hoạt Hình - 01:00 Phim Hoạt Hình Thám Tử Lừng Danh Conan - Tập 217 - 01:30 Phim Hoạt Hình Doraemon Chú Mèo Máy Đến Từ Tương Lai P7 - Tập 27
Lịch phát sóng HTV3 ngày 12/06
Lịch phát sóng HTV3 ngày 12/06
12/06/2018
00:00 Phim Hoạt Hình Làng Xì Trum - Tập 58 - 00:30 Phim Hoạt Hình Đôi Bạn Tinh Nghịch - Tập 47 - 48 - 01:00 Phim Hoạt Hình - 01:30 Phim Hoạt Hình Doraemon Chú Mèo Máy Đến Từ Tương Lai P7 - Tập 26 - 02:00 Chương Trình Khoa
Lịch phát sóng HTV3 ngày 11/06
Lịch phát sóng HTV3 ngày 11/06
11/06/2018
00:00 Chương Trình Thiếu Nhi Pinkfong - Tập 29 - 00:30 Chương Trình Thiếu Nhi - 01:00 Cổ Tích Việt Nam Hà Rằm Hà Rạc - 01:30 Phim Hoạt Hình Hành Tinh Agi Bagi - Tập 7 - 8 - 02:00 Chương Trình Khoa Giáo Khám Phá - Tập 41 -
Lịch phát sóng HTV3 ngày 10/06
Lịch phát sóng HTV3 ngày 10/06
10/06/2018
00:00 Chương Trình Thiếu Nhi - 00:30 Chương Trình Thiếu Nhi Cô Bé Masha Và Chú Gấu XiếcĐương Đầu Với Sói+Ngày Nấu Mứt+Mùa Xuân Của Gấu+Gấu Đi Câu Cá - 01:00 Chương Trình Thiếu Nhi Pinkfong - Tập 30 - 01:30 Phim Hoạt Hình Hành Tinh Agi Bagi - Tập 5
Lịch phát sóng HTV3 ngày 09/06
Lịch phát sóng HTV3 ngày 09/06
09/06/2018
00:00 Phim Hoạt Hình - 00:30 Phim Hoạt Hình Đôi Bạn Tinh Nghịch - Tập 45 - 46 - 01:00 Phim Hoạt Hình Thám Tử Lừng Danh Conan - Tập 215 - 01:30 Phim Hoạt Hình Doraemon Chú Mèo Máy Đến Từ Tương Lai P7 - Tập 25 - 02:00 Chương
Lịch phát sóng HTV3 ngày 08/06
Lịch phát sóng HTV3 ngày 08/06
08/06/2018
00:00 Phim Hoạt Hình Làng Xì Trum - Tập 56 - 00:30 Phim Hoạt Hình Đôi Bạn Tinh Nghịch - Tập 43 - 44 - 01:00 Phim Hoạt Hình - 01:30 Phim Hoạt Hình Doraemon Chú Mèo Máy Đến Từ Tương Lai P7 - Tập 24 - 02:00 Chương Trình Khoa
Lịch phát sóng HTV3 ngày 07/06
Lịch phát sóng HTV3 ngày 07/06
07/06/2018
00:00 Phim Hoạt Hình Làng Xì Trum - Tập 55 - 00:30 Phim Hoạt Hình - 01:00 Phim Hoạt Hình Thám Tử Lừng Danh Conan - Tập 213 - 01:30 Phim Hoạt Hình Doraemon Chú Mèo Máy Đến Từ Tương Lai P7 - Tập 23 - 02:00 Chương Trình Khoa Giáo
Lịch phát sóng HTV3 ngày 06/06
Lịch phát sóng HTV3 ngày 06/06
06/06/2018
00:00 Phim Hoạt Hình Làng Xì Trum - Tập 54 - 00:30 Phim Hoạt Hình - 01:00 Phim Hoạt Hình Thám Tử Lừng Danh Conan - Tập 212 - 01:30 Phim Hoạt Hình Doraemon Chú Mèo Máy Đến Từ Tương Lai P7 - Tập 22 - 02:00 Chương Trình Khoa Giáo
Lịch phát sóng HTV3 ngày 05/06
Lịch phát sóng HTV3 ngày 05/06
05/06/2018
00:00 Phim Hoạt Hình - 00:30 Phim Hoạt Hình Đôi Bạn Tinh Nghịch - Tập 37 - 38 - 01:00 Phim Hoạt Hình Thám Tử Lừng Danh Conan - Tập 207 - 01:30 Phim Hoạt Hình Doraemon Chú Mèo Máy Đến Từ Tương Lai P7 - Tập 21 - 02:00 Chương
Lịch phát sóng HTV3 ngày 04/06
Lịch phát sóng HTV3 ngày 04/06
04/06/2018
00:00 Chương Trình Thiếu Nhi Pinkfong - Tập 24 - 00:30 Chương Trình Thiếu Nhi - 01:00 Phim Hoạt Hình Đảo Hải Tặc - Tập 91 - 01:30 Phim Hoạt Hình Hành Tinh Agi Bagi - Tập 3 - 4 - 02:00 Chương Trình Khoa Giáo Khám Phá - Tập 34
Lịch phát sóng HTV3 ngày 03/06
Lịch phát sóng HTV3 ngày 03/06
03/06/2018
00:00 Chương Trình Thiếu Nhi Pinkfong - Tập 23 - 00:30 Chương Trình Thiếu Nhi Cô Bé Masha Và Chú Gấu Xiếc7 Chú Dê Con Và Lão Sói+Con Ngỗng Phép Thuật+Cáo Và Thỏ+Cô Bé Quàng Khăn Đỏ - 01:00 Phim Hoạt Hình - 01:30 Phim Hoạt Hình Hành Tinh Agi Bagi
Lịch phát sóng HTV3 ngày 02/06
Lịch phát sóng HTV3 ngày 02/06
02/06/2018
00:00 Chương Trình Thiếu Nhi - 00:30 Phim Hoạt Hình Đôi Bạn Tinh Nghịch - Tập 35 - 36 - 01:00 Phim Hoạt Hình Thám Tử Lừng Danh Conan - Tập 58 - 01:30 Phim Hoạt Hình Doraemon Chú Mèo Máy Đến Từ Tương Lai P7 - Tập 20 - 02:00
Lịch phát sóng HTV3 ngày 01/06
Lịch phát sóng HTV3 ngày 01/06
01/06/2018
06:00 Phim Hoạt Hình Những Người Bạn Ngoài Hành Tinh - Tập 10 - 06:15 Chương Trình Thiếu Nhi Ai Nhanh Trí Hơn - Tập 81 -83 - 06:30 Cổ Tích Việt Nam Đúc Người - 07:00 Chương Trình Thiếu Nhi Pinkfong - Tập 24 - 07:30 Phim Hoạt Hình Heo
Lịch phát sóng HTV3 ngày 31/05
Lịch phát sóng HTV3 ngày 31/05
31/05/2018
00:00 Chương trình thiếu nhi Pink Fong - Tập 95 - 00:30 Phim hoạt hình - 01:00 Phim hoạt hình Thám tử lừng danh Conan - Tập 57 - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P7 - Tập 19 - 02:00 Chương trình khoa giáo
Lịch phát sóng HTV3 ngày 30/05
Lịch phát sóng HTV3 ngày 30/05
30/05/2018
00:00 Chương trình thiếu nhi Pink Fong - Tập 94 - 00:30 Phim hoạt hình - 01:00 Phim hoạt hình Thám tử lừng danh Conan - Tập 56 - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P7 - Tập 18 - 02:00 Chương trình khoa giáo
Lịch phát sóng HTV3 ngày 29/05
Lịch phát sóng HTV3 ngày 29/05
29/05/2018
00:00 Chương trình thiếu nhi - 00:30 Phim hoạt hình Đôi bạn tinh nghịch - Tập 29 - 30 - 01:00 Phim hoạt hình Thám tử lừng danh Conan - Tập 53 - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P7 - Tập 17 - 02:00
Lịch phát sóng HTV3 ngày 28/05
Lịch phát sóng HTV3 ngày 28/05
28/05/2018
00:00 Chương trình thiếu nhi Pinkfong - Tập 92 - 00:30 Phim hoạt hình - 01:00 Phim hoạt hình Thám tử lừng danh Conan - Tập 50 - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P7 - Tập 16 - 02:00 Chương trình khoa giáo Khám
Lịch phát sóng HTV3 ngày 27/05
Lịch phát sóng HTV3 ngày 27/05
27/05/2018
00:00 Chương trình thiếu nhi Pink Fong - Tập 90 - 00:30 Chương trình thiếu nhi Cô bé Masha và chú gấu xiếcChuyến đi tuyệt vời+Một ngày rắc rối+Đêm ly kỳ+Thợ làm tóc Masha - 01:00 Phim hoạt hình - 01:30 Phim hoạt hình Điệp vụ giải cứu trái đất -
Lịch phát sóng HTV3 ngày 26/05
Lịch phát sóng HTV3 ngày 26/05
26/05/2018
00:00 Chương trình thiếu nhi - 00:30 Chương trình thiếu nhi Cô bé Masha và chú gấu xiếcChải răng thật sạch+Trò chơi chụp hình+Cùng nhau vui chơi+Cô em họ - 01:00 Phim hoạt hình Onepiece - Đảo hải tặc - Tập 88 - 01:30 Phim hoạt hình Điệp vụ giải cứu
Lịch phát sóng HTV3 ngày 25/05
Lịch phát sóng HTV3 ngày 25/05
25/05/2018
00:00 Chương trình thiếu nhi - 00:30 Phim hoạt hình Đôi bạn tinh nghịch - Tập 25 - 26 - 01:00 Phim hoạt hình Thám tử lừng danh Conan - Tập 47 - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P7 - Tập 15 - 02:00
Lịch phát sóng HTV3 ngày 24/05
Lịch phát sóng HTV3 ngày 24/05
24/05/2018
00:00 Chương trình thiếu nhi Pink Fong - Tập 90 - 00:30 Phim hoạt hình - 01:00 Phim hoạt hình Thám tử lừng danh Conan - Tập 46 - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P7 - Tập 14 - 02:00 Chương trình khoa giáo
Lịch phát sóng HTV3 ngày 23/05
Lịch phát sóng HTV3 ngày 23/05
23/05/2018
00:00 Chương trình thiếu nhi Pink Fong - Tập 89 - 00:30 Phim hoạt hình - 01:00 Phim hoạt hình Thám tử lừng danh Conan - Tập 45 - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P7 - Tập 13 - 02:00 Chương trình khoa giáo
Lịch phát sóng HTV3 ngày 22/05
Lịch phát sóng HTV3 ngày 22/05
22/05/2018
00:00 Chương trình thiếu nhi Pinkfong - Tập 88 - 00:30 Phim hoạt hình Đôi bạn tinh nghịch - Tập 19 - 20 - 01:00 Phim hoạt hình Thám tử lừng danh Conan - Tập 44 - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P7 -