Người Quảng
Thứ 5, 18/10/2018

Lịch phát sóng HTV3

Lịch phát sóng HTV3 ngày 17/10
Lịch phát sóng HTV3 ngày 17/10
17/10/2018
00:00 Phim hoạt hình - 00:30 Chương trình giáo dục Những bài học thú vị - Tập 40 - 01:00 Phim hoạt hình Bubu Chacha - Tập 19 - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P7 - Tập 37 - 02:00 Chương trình giáo dục
Lịch phát sóng HTV3 ngày 16/10
Lịch phát sóng HTV3 ngày 16/10
16/10/2018
00:00 Phim hoạt hình Những anh hùng thành phốTình bạn mãi mãi+Fisherman Fred gặp rắc rối với nước - 00:30 Chương trình giáo dục - 01:00 Phim hoạt hình Bubu Chacha - Tập 18 - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P7 - Tập 36
Lịch phát sóng HTV3 ngày 15/10
Lịch phát sóng HTV3 ngày 15/10
15/10/2018
00:00 Chương trình giáo dục - 00:30 Phim hoạt hình Đôi bạn tinh nghịch - Tập 7 - 8 - 01:00 Chương trình giáo dục Haha Hihi - Tập 24 - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P7 - Tập 35 - 02:00 Chương trình
Lịch phát sóng HTV3 ngày 14/10
Lịch phát sóng HTV3 ngày 14/10
14/10/2018
00:00 Chương trình giáo dục Pinkfong - Tập 43 - 00:30 Phim hoạt hình Đôi bạn tinh nghịch - Tập 5 - 6 - 01:00 Chương trình giáo dục - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P7 - Tập 34 - 02:00 Chương trình giáo
Lịch phát sóng HTV3 ngày 13/10
Lịch phát sóng HTV3 ngày 13/10
13/10/2018
00:00 Phim hoạt hình Những anh hùng thành phốBão+Trò đùa nguy hiểm của Harry - 00:30 Chương trình giáo dục Những bài học thú vị - Tập 38 - 01:00 Phim hoạt hình - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P7 - Tập 33 -
Lịch phát sóng HTV3 ngày 12/10
Lịch phát sóng HTV3 ngày 12/10
12/10/2018
00:00 Phim hoạt hình Những anh hùng thành phốSự cố đường ray xe lửa+Cuộc đua - 00:30 Chương trình giáo dục Những bài học thú vị - Tập 37 - 01:00 Phim hoạt hình - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P7 - Tập 32
Lịch phát sóng HTV3 ngày 11/10
Lịch phát sóng HTV3 ngày 11/10
11/10/2018
00:00 Phim hoạt hình Những anh hùng thành phốWacky Wayne đến thị trấn+Tên trộm bí ẩn - 00:30 Chương trình giáo dục - 01:00 Phim hoạt hình Bubu Chacha - Tập 15 - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P7 - Tập 31 - 02:00
Lịch phát sóng HTV3 ngày 10/10
Lịch phát sóng HTV3 ngày 10/10
10/10/2018
00:00 Phim hoạt hình Những anh hùng thành phốDòng nước bí ẩn+Chú hổ xổng chuồng - 00:30 Chương trình giáo dục - 01:00 Phim hoạt hình Bubu Chacha - Tập 14 - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P7 - Tập 30 - 02:00 Chương
Lịch phát sóng HTV3 ngày 09/10
Lịch phát sóng HTV3 ngày 09/10
09/10/2018
00:00 Phim hoạt hình - 00:30 Chương trình giáo dục Những bài học thú vị - Tập 34 - 01:00 Phim hoạt hình Bubu Chacha - Tập 13 - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P7 - Tập 29 - 02:00 Chương trình giáo dục
Lịch phát sóng HTV3 ngày 08/10
Lịch phát sóng HTV3 ngày 08/10
08/10/2018
00:00 Chương trình giáo dục - 00:30 Phim hoạt hình Đôi bạn tinh nghịch - Tập 3 - 4 - 01:00 Chương trình giáo dục Haha Hihi - Tập 22 - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P7 - Tập 28 - 02:00 Chương trình
Lịch phát sóng HTV3 ngày 07/10
Lịch phát sóng HTV3 ngày 07/10
07/10/2018
00:00 Chương trình giáo dục Pinkfong - Tập 38 - 00:30 Phim hoạt hình - 01:00 Chương trình giáo dục Haha Hihi - Tập 21 - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P7 - Tập 27 - 02:00 Chương trình giáo dục Những bài học
Lịch phát sóng HTV3 ngày 06/10
Lịch phát sóng HTV3 ngày 06/10
06/10/2018
00:00 Phim hoạt hình Những anh hùng thành phốBữa tiệc rác thải+Bản đồ kho báu - 00:30 Chương trình giáo dục Những bài học thú vị - Tập 33 - 01:00 Phim hoạt hình - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P7 - Tập 26
Lịch phát sóng HTV3 ngày 05/10
Lịch phát sóng HTV3 ngày 05/10
05/10/2018
00:00 Phim hoạt hình Những anh hùng thành phốQuầy kem bị cháy+Nhà sản xuất phim - 00:30 Chương trình giáo dục Những bài học thú vị - Tập 32 - 01:00 Phim hoạt hình Bubu Chacha - Tập 11 - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương
Lịch phát sóng HTV3 ngày 04/10
Lịch phát sóng HTV3 ngày 04/10
04/10/2018
00:00 Phim hoạt hình - 00:30 Chương trình giáo dục Những bài học thú vị - Tập 31 - 01:00 Phim hoạt hình Bubu Chacha - Tập 10 - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P7 - Tập 24 - 02:00 Chương trình giáo dục
Lịch phát sóng HTV3 ngày 03/10
Lịch phát sóng HTV3 ngày 03/10
03/10/2018
00:00 Phim hoạt hình - 00:30 Chương trình giáo dục Những bài học thú vị - Tập 30 - 01:00 Phim hoạt hình Bubu Chacha - Tập 9 - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P7 - Tập 23 - 02:30 Phim hoạt hình Đội
Lịch phát sóng HTV3 ngày 01/10
Lịch phát sóng HTV3 ngày 01/10
01/10/2018
00:00 Phim hoạt hình Những anh hùng thành phốNhững rắc rối khi cắm trại+Trò đùa nguy hiểm của Harry - 00:30 Chương trình khoa giáo - 01:00 Phim hoạt hình Bubu Chacha - Tập 5 - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P7 - Tập
Lịch phát sóng HTV3 ngày 30/09
Lịch phát sóng HTV3 ngày 30/09
30/09/2018
00:00 Phim hoạt hình Những người bạn ngoài hành tinh - Tập 25 - 26 - 00:30 Phim hoạt hình - 01:00 Chương trình khoa học thường thức Haha Hihi - Tập 19 - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P7 - Tập 22 -
Lịch phát sóng HTV3 ngày 29/09
Lịch phát sóng HTV3 ngày 29/09
29/09/2018
00:00 Phim hoạt hình Những anh hùng thành phốKhinh khí cầu+Chú cá sấu đói bụng - 00:30 Chương trình khoa giáo - 01:00 Phim hoạt hình Bubu Chacha - Tập 9 - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P7 - Tập 21 - 02:00 Chương
Lịch phát sóng HTV3 ngày 28/09
Lịch phát sóng HTV3 ngày 28/09
28/09/2018
00:00 Phim hoạt hình - 00:30 Chương trình khoa giáo Những bài học thú vị (phiên bản chế tác) - Tập 29 - 01:00 Phim hoạt hình Bubu Chacha - Tập 8 - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P7 - Tập 20 - 02:00
Lịch phát sóng HTV3 ngày 27/09
Lịch phát sóng HTV3 ngày 27/09
27/09/2018
00:00 Phim hoạt hình Những anh hùng thành phốNgày nghỉ của Fiona+Fisherman Fred gặp rắc rối với nước - 00:30 Chương trình khoa giáo - 01:00 Phim hoạt hình Bubu Chacha - Tập 7 - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P7 - Tập 19
Lịch phát sóng HTV3 ngày 26/09
Lịch phát sóng HTV3 ngày 26/09
26/09/2018
00:00 Phim hoạt hình Những anh hùng thành phốCara và rạp xiếc Mini+Tình bạn mãi mãi - 00:30 Chương trình khoa giáo - 01:00 Phim hoạt hình Bubu Chacha - Tập 6 - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P7 - Tập 18 - 02:00
Lịch phát sóng HTV3 ngày 25/09
Lịch phát sóng HTV3 ngày 25/09
25/09/2018
00:00 Phim hoạt hình Những anh hùng thành phốNhững rắc rối khi cắm trại+Trò đùa nguy hiểm của Harry - 00:30 Chương trình khoa giáo - 01:00 Phim hoạt hình Bubu Chacha - Tập 5 - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P7 - Tập
Lịch phát sóng HTV3 ngày 24/09
Lịch phát sóng HTV3 ngày 24/09
24/09/2018
00:00 Phim hoạt hình Những người bạn ngoài hành tinh - Tập 23 - 24 - 00:30 Phim hoạt hình - 01:00 Chương trình khoa học thường thức Haha Hihi - Tập 18 - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P7 - Tập 16 -
Lịch phát sóng HTV3 ngày 23/09
Lịch phát sóng HTV3 ngày 23/09
23/09/2018
00:00 Phim hoạt hình - 00:30 Phim hoạt hình Đôi bạn tinh nghịch - Tập 45 - 46 - 01:00 Chương trình khoa học thường thức Haha Hihi - Tập 17 - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P7 - Tập 15 - 02:00 Chương
Lịch phát sóng HTV3 ngày 22/09
Lịch phát sóng HTV3 ngày 22/09
22/09/2018
00:00 Phim hoạt hình Những anh hùng thành phốNgày không may của Calamity Crows+Bão - 00:30 Chương trình khoa giáo - 01:00 Phim hoạt hình Bubu Chacha - Tập 4 - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P7 - Tập 14 - 02:00 Chương trình
Lịch phát sóng HTV3 ngày 21/09
Lịch phát sóng HTV3 ngày 21/09
21/09/2018
00:00 Phim hoạt hình - 00:30 Chương trình khoa giáo Những bài học thú vị (phiên bản chế tác) - Tập 24 - 01:00 Phim hoạt hình Bubu Chacha - Tập 3 - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P7 - Tập 13 - 02:00
Lịch phát sóng HTV3 ngày 20/09
Lịch phát sóng HTV3 ngày 20/09
20/09/2018
00:00 Phim hoạt hình - 00:30 Chương trình khoa giáo Những bài học thú vị (phiên bản chế tác) - Tập 23 - 01:00 Phim hoạt hình Bubu Chacha - Tập 2 - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P7 - Tập 12 - 02:00
Lịch phát sóng HTV3 ngày 19/09
Lịch phát sóng HTV3 ngày 19/09
19/09/2018
00:00 Phim hoạt hình - 00:30 Chương trình khoa giáo Những bài học thú vị (phiên bản chế tác) - Tập 22 - 01:00 Phim hoạt hình Bubu Chacha - Tập 52 - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P7 - Tập 11 - 02:00
Lịch phát sóng HTV3 ngày 18/09
Lịch phát sóng HTV3 ngày 18/09
18/09/2018
00:00 Phim hoạt hình - 00:30 Chương trình khoa giáo Những bài học thú vị (phiên bản chế tác) - Tập 21 - 01:00 Phim hoạt hình Bubu Chacha - Tập 51 - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P7 - Tập 10 - 02:00
Lịch phát sóng HTV3 ngày 17/09
Lịch phát sóng HTV3 ngày 17/09
17/09/2018
00:00 Phim hoạt hình Những người bạn ngoài hành tinh - Tập 19 - 20 - 00:30 Phim hoạt hình - 01:00 Chương trình khoa học thường thức Haha Hihi - Tập 16 - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P7 - Tập 9 -
Lịch phát sóng HTV3 ngày 16/09
Lịch phát sóng HTV3 ngày 16/09
16/09/2018
06:00 Phim hoạt hình Đôi bạn tinh nghịch - Tập 43 - 44 - 06:30 Cổ tích Việt Nam Sự tích quả roi - 07:00 Phim hoạt hình Những người bạn ngoài hành tinh - Tập 17 - 18 - 07:30 Phim hoạt hình Đôi bạn tinh nghịch - Tập 45
Lịch phát sóng HTV3 ngày 15/09
Lịch phát sóng HTV3 ngày 15/09
15/09/2018
06:00 Phim hoạt hình Đôi bạn tinh nghịch - Tập 41 - 42 - 06:30 Cổ tích Việt Nam Thạch Sùng - Tập 2 - 07:00 Phim hoạt hình Những người bạn ngoài hành tinh - Tập 15 - 16 - 07:30 Phim hoạt hình Đôi bạn tinh nghịch - Tập