Người Quảng
Chủ Nhật, 19/08/2018

Lịch phát sóng HTV3

Lịch phát sóng HTV3 ngày 19/08
Lịch phát sóng HTV3 ngày 19/08
19/08/2018
00:00 Phim hoạt hình - 00:30 Phim hoạt hình Đôi bạn tinh nghịch - Tập 25 - 26 - 01:00 Chương trình khoa học thường thức Haha Hihi - Tập 7 - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P7 - Tập - 02:00 Chương trình
Lịch phát sóng HTV3 ngày 18/08
Lịch phát sóng HTV3 ngày 18/08
18/08/2018
00:00 Phim hoạt hình Mongni và vệ binh hệ sinh thái - Tập 3 - 4 - 00:30 Chương trình khoa giáo Những bài học thú vị - Tập 7 - 01:00 Phim hoạt hình - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P6 - Tập
Lịch phát sóng HTV3 ngày 17/08
Lịch phát sóng HTV3 ngày 17/08
17/08/2018
06:00 Chương trình thiếu nhi Ai nhanh trí hơn - Tập 79 - 83 - 06:30 Cổ tích Việt Nam Sự tích thành hoàng sống - Tập 1 - 07:00 Phim hoạt hình Mongni và vệ binh hệ sinh thái - Tập 1 - 2 - 07:30 Chương trình thiếu nhi
Lịch phát sóng HTV3 ngày 16/08
Lịch phát sóng HTV3 ngày 16/08
16/08/2018
06:00 Phim hoạt hình Những người bạn ngoài hành tinh - Tập 41 - 06:15 Chương trình thiếu nhi Ai nhanh trí hơn - Tập 70 - 72 - 06:30 Cổ tích Việt Nam Gái ngoan dạy chồng - Tập 1 - 07:00 Phim hoạt hình Giấc mơ ngôi sao -
Lịch phát sóng HTV3 ngày 15/08
Lịch phát sóng HTV3 ngày 15/08
15/08/2018
00:00 Phim hoạt hình - 00:30 Chương trình khoa giáo Những bài học thú vị - Tập 44 - 01:00 Phim hoạt hình Bubu Chacha - Tập 27 - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P6 - Tập 28 - 02:00 Chương trình khoa giáo
Lịch phát sóng HTV3 ngày 14/08
Lịch phát sóng HTV3 ngày 14/08
14/08/2018
00:00 Phim hoạt hình Những người bạn ngoài hành tinh - Tập 47 - 48 - 00:30 Chương trình khoa giáo Những bài học thú vị - Tập 43 - 01:00 Phim hoạt hình - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P6 - Tập 27
Lịch phát sóng HTV3 ngày 13/08
Lịch phát sóng HTV3 ngày 13/08
13/08/2018
00:00 Phim hoạt hình - 00:30 Phim hoạt hình Đôi bạn tinh nghịch - Tập 23 - 24 - 01:00 Chương trình khoa học thường thức Haha Hihi - Tập 6 - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P7 - Tập 36 - 02:00 Chương
Lịch phát sóng HTV3 ngày 12/08
Lịch phát sóng HTV3 ngày 12/08
12/08/2018
00:00 Phim hoạt hình - 00:30 Phim hoạt hình Đôi bạn tinh nghịch - Tập 21 - 22 - 01:00 Chương trình khoa học thường thức Haha Hihi - Tập 5 - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P7 - Tập 34 - 02:00 Chương
Lịch phát sóng HTV3 ngày 11/08
Lịch phát sóng HTV3 ngày 11/08
11/08/2018
00:00 Phim hoạt hình Những người bạn ngoài hành tinh - Tập 41 - 42 - 00:30 Chương trình khoa giáo Những bài học thú vị - Tập 42 - 01:00 Phim hoạt hình - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P6 - Tập 24
Lịch phát sóng HTV3 ngày 10/08
Lịch phát sóng HTV3 ngày 10/08
10/08/2018
00:00 Phim hoạt hình - 00:30 Chương trình khoa giáo Những bài học thú vị - Tập 41 - 01:00 Phim hoạt hình Bubu Chacha - Tập 24 - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P6 - Tập 23 - 02:00 Chương trình khoa giáo
Lịch phát sóng HTV3 ngày 09/08
Lịch phát sóng HTV3 ngày 09/08
09/08/2018
00:00 Phim hoạt hình Những người bạn ngoài hành tinh - Tập 37 - 38 - 00:30 Chương trình khoa giáo - 01:00 Phim hoạt hình Bubu Chacha - Tập 23 - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P6 - Tập 22 - 02:00 Chương
Lịch phát sóng HTV3 ngày 08/08
Lịch phát sóng HTV3 ngày 08/08
08/08/2018
00:00 Phim hoạt hình Những người bạn ngoài hành tinh - Tập 35 - 36 - 00:30 Chương trình khoa giáo - 01:00 Phim hoạt hình Bubu Chacha - Tập 22 - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P6 - Tập 21 - 02:00 Chương
Lịch phát sóng HTV3 ngày 07/08
Lịch phát sóng HTV3 ngày 07/08
07/08/2018
00:00 Phim hoạt hình Những người bạn ngoài hành tinh - Tập 33 - 34 - 00:30 Chương trình khoa giáo Những bài học thú vị - Tập 38 - 01:00 Phim hoạt hình Bubu Chacha - Tập 21 - 01:30 Phim hoạt hình - 02:00 Chương trình khoa giáo Những
Lịch phát sóng HTV3 ngày 06/08
Lịch phát sóng HTV3 ngày 06/08
06/08/2018
00:00 Phim hoạt hình - 00:30 Phim hoạt hình Đôi bạn tinh nghịch - Tập 19 - 20 - 01:00 Chương trình khoa học thường thức Haha Hihi - Tập 4 - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P7 - Tập 32 - 02:00 Chương
Lịch phát sóng HTV3 ngày 05/08
Lịch phát sóng HTV3 ngày 05/08
05/08/2018
00:00 Phim hoạt hình Những người bạn ngoài hành tinh - Tập 29 - 30 - 00:30 Phim hoạt hình - 01:00 Chương trình khoa học thường thức Haha Hihi - Tập 3 - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P7 - Tập 30 -
Lịch phát sóng HTV3 ngày 04/08
Lịch phát sóng HTV3 ngày 04/08
04/08/2018
00:00 Phim hoạt hình - 00:30 Chương trình khoa giáo Những bài học thú vị - Tập 37 - 01:00 Phim hoạt hình Bubu Chacha - Tập 20 - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P6 - Tập 17 - 02:00 Chương trình khoa giáo
Lịch phát sóng HTV3 ngày 03/08
Lịch phát sóng HTV3 ngày 03/08
03/08/2018
00:00 Phim hoạt hình Những người bạn ngoài hành tinh - Tập 25 - 26 - 00:30 Chương trình khoa giáo Những bài học thú vị - Tập 36 - 01:00 Phim hoạt hình - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P6 - Tập 16
Lịch phát sóng HTV3 ngày 02/08
Lịch phát sóng HTV3 ngày 02/08
02/08/2018
00:00 Phim hoạt hình Những người bạn ngoài hành tinh - Tập 23 - 24 - 00:30 Chương trình khoa giáo - 01:00 Phim hoạt hình Bubu Chacha - Tập 18 - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P6 - Tập 15 - 02:00 Chương
Lịch phát sóng HTV3 ngày 01/08
Lịch phát sóng HTV3 ngày 01/08
01/08/2018
06:00 Chương trình thiếu nhi Ai nhanh trí hơn - Tập 18 - 21 - 06:30 Cổ tích Việt Nam Con chim khách màu nhiệm - Tập 1 - 07:00 Phim hoạt hình Những người bạn ngoài hành tinh - Tập 21 - 22 - 07:30 Chương trình thiếu nhi Pinkfong
Lịch phát sóng HTV3 ngày 31/07
Lịch phát sóng HTV3 ngày 31/07
31/07/2018
00:00 Phim hoạt hình - 00:30 Chương trình khoa giáo Những bài học thú vị - Tập 33 - 01:00 Phim hoạt hình Bubu Chacha - Tập 21 - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P6 - Tập 13 - 02:00 Chương trình khoa giáo
Lịch phát sóng HTV3 ngày 30/07
Lịch phát sóng HTV3 ngày 30/07
30/07/2018
00:00 Phim hoạt hình Những người bạn ngoài hành tinh - Tập 17 - 18 - 00:30 Phim hoạt hình Đôi bạn tinh nghịch - Tập 15 - 16 - 01:00 Cổ tích Việt Nam - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P7 - Tập
Lịch phát sóng HTV3 ngày 29/07
Lịch phát sóng HTV3 ngày 29/07
29/07/2018
00:00 Phim hoạt hình Những người bạn ngoài hành tinh - Tập 15 - 16 - 00:30 Phim hoạt hình - 01:00 Chương trình thiếu nhi Pinkfong - Tập 65 - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P7 - Tập - 02:00 Chương trình khoa
Lịch phát sóng HTV3 ngày 28/07
Lịch phát sóng HTV3 ngày 28/07
28/07/2018
00:00 Phim hoạt hình - 00:30 Chương trình khoa giáo Những bài học thú vị - Tập 32 - 01:00 Phim hoạt hình Bubu Chacha - Tập 20 - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P6 - Tập 10 - 02:00 Chương trình khoa giáo
Lịch phát sóng HTV3 ngày 27/07
Lịch phát sóng HTV3 ngày 27/07
27/07/2018
00:00 Phim hoạt hình Những người bạn ngoài hành tinh - Tập 11 - 12 - 00:30 Chương trình khoa giáo - 01:00 Phim hoạt hình Bubu Chacha - Tập 19 - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P6 - Tập 9 - 02:00 Chương
Lịch phát sóng HTV3 ngày 26/07
Lịch phát sóng HTV3 ngày 26/07
26/07/2018
00:00 Phim hoạt hình - 00:30 Chương trình khoa giáo Những bài học thú vị - Tập 30 - 01:00 Phim hoạt hình Bubu Chacha - Tập 18 - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P6 - Tập 8 - 02:00 Chương trình khoa giáo
Lịch phát sóng HTV3 ngày 25/07
Lịch phát sóng HTV3 ngày 25/07
25/07/2018
00:00 Phim hoạt hình - 00:30 Chương trình khoa giáo Những bài học thú vị - Tập 29 - 01:00 Phim hoạt hình Bubu Chacha - Tập 17 - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P6 - Tập 7 - 02:00 Chương trình khoa giáo
Lịch phát sóng HTV3 ngày 24/07
Lịch phát sóng HTV3 ngày 24/07
24/07/2018
00:00 Phim hoạt hình Những người bạn ngoài hành tinh - Tập 5 - 6 - 00:30 Chương trình khoa giáo - 01:00 Phim hoạt hình Bubu Chacha - Tập 16 - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P6 - Tập 6 - 02:00 Chương
Lịch phát sóng HTV3 ngày 23/07
Lịch phát sóng HTV3 ngày 23/07
23/07/2018
00:00 Phim hoạt hình - 00:30 Phim hoạt hình Đôi bạn tinh nghịch - Tập 11 - 12 - 01:00 Cổ tích Việt Nam Chiếc áo tàng hình - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P7 - Tập 24 - 02:00 Chương trình khoa giáo
Lịch phát sóng HTV3 ngày 22/07
Lịch phát sóng HTV3 ngày 22/07
22/07/2018
00:00 Phim hoạt hình Những người bạn ngoài hành tinh - Tập 1 - 2 - 00:30 Phim hoạt hình Đôi bạn tinh nghịch - Tập 9 - 10 - 01:00 Chương trình thiếu nhi - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P7 - Tập
Lịch phát sóng HTV3 ngày 21/07
Lịch phát sóng HTV3 ngày 21/07
21/07/2018
00:00 Phim hoạt hình Giấc mơ ngôi sao - Tập 51 - 52 - 00:30 Chương trình khoa giáo Những bài học thú vị - Tập 27 - 01:00 Phim hoạt hình - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P6 - Tập 3 - 02:00
Lịch phát sóng HTV3 ngày 20/07
Lịch phát sóng HTV3 ngày 20/07
20/07/2018
00:00 Phim hoạt hình - 00:30 Chương trình khoa giáo Những bài học thú vị - Tập 26 - 01:00 Phim hoạt hình Bubu Chacha - Tập 14 - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P6 - Tập 2 - 02:00 Chương trình khoa giáo
Lịch phát sóng HTV3 ngày 19/07
Lịch phát sóng HTV3 ngày 19/07
19/07/2018
00:00 Phim hoạt hình - 00:30 Chương trình khoa giáo Những bài học thú vị - Tập 25 - 01:00 Phim hoạt hình Bubu Chacha - Tập 13 - 01:30 Phim hoạt hình Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P6 - Tập 1 - 02:00 Chương trình khoa giáo