Người Quảng
Thứ 4, 20/02/2019

Lịch phát sóng HTV3

Lịch phát sóng HTV3 ngày 19/02
Lịch phát sóng HTV3 ngày 19/02
19/02/2019
00:00 Cô bé Masha và Chú gấu xiếc Tập - 00:30 Những bài học thú vị Tập - 01:00 Zak phiêu lưu ký Tập - 01:30 Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai Tập - 02:00 Những bài học thú vị Tập - 02:30 7 viên ngọc rồng Z Kai
Lịch phát sóng HTV3 ngày 18/02
Lịch phát sóng HTV3 ngày 18/02
18/02/2019
00:00 Cô bé Masha và Chú gấu xiếc Tập - 00:30 Những bài học thú vị Tập - 01:00 Zak phiêu lưu ký Tập - 01:30 Little Big Shots - Tài năng nhí Tập - 02:30 Chapter7 viên ngọc rồng Z Kai - Chương cuối Tập - 03:00 Kuroko - Tuyển
Lịch phát sóng HTV3 ngày 17/02
Lịch phát sóng HTV3 ngày 17/02
17/02/2019
00:00 Pinkfong - 00:30 Ainhanhtríhơn? - 01:00 HahaHihi - 01:30 DoraemonChúmèomáyđếntừtươnglai - 02:00 Nhữngbàihọcthúvị - 02:30 Đôibạntinhnghịch - 03:00 HahaHihi - 03:30 HeoPeppa(Phụđề) - 04:00 Pinkfong - 04:30 Ainhanhtríhơn? - 05:00 Đôibạntinhnghịch - 05:30 Pinkfong - 06:00 Đôibạntinhnghịch - 06:30 Ainhanhtríhơn? - 07:00 DoraemonChúmèomáyđếntừtươnglai - 07:30 Pinkfong - 08:00 HahaHihi -
Lịch phát sóng HTV3 ngày 16/02
Lịch phát sóng HTV3 ngày 16/02
16/02/2019
00:00 R- Masha & The BearCô bé Masha và Chú gấu xiếctập - 00:30 Smart KidsNhững bài học thú vịtập 78 - 01:00 Insectibles (52)Zak phiêu lưu kýtập 7&8 - 01:30 R- Doraemon - P1 (52)Doraemon Chú mèo máy đến từ tương laitập 3 - 02:00 Smart KidsNhững bài học thú
Lịch phát sóng HTV3 ngày 15/02
Lịch phát sóng HTV3 ngày 15/02
15/02/2019
00:00 R- Masha & The BearCô bé Masha và Chú gấu xiếctập - 00:30 Smart KidsNhững bài học thú vịtập 77 - 01:00 Insectibles (52)Zak phiêu lưu kýtập 5&6 - 01:30 R- Doraemon - P1 (52)Doraemon Chú mèo máy đến từ tương laitập 2 - 02:00 Smart KidsNhững bài học thú
Lịch phát sóng HTV3 ngày 14/02
Lịch phát sóng HTV3 ngày 14/02
14/02/2019
00:00 R- Masha & The BearCô bé Masha và Chú gấu xiếctập - 00:30 Smart KidsNhững bài học thú vịtập 76 - 01:00 Insectibles (52)Zak phiêu lưu kýtập 3&4 - 01:30 R- Doraemon - P1 (52)Doraemon Chú mèo máy đến từ tương laitập 1 - 02:00 Smart KidsNhững bài học thú
Lịch phát sóng HTV3 ngày 13/02
Lịch phát sóng HTV3 ngày 13/02
13/02/2019
00:00 R- Masha & The BearCô bé Masha và Chú gấu xiếctập - 00:30 Smart KidsNhững bài học thú vịtập 75 - 01:00 Insectibles (52)Zak phiêu lưu kýtập 1&2 - 01:30 R- Doraemon - P1 (52)Doraemon Chú mèo máy đến từ tương laitập 52 - 02:00 Smart KidsNhững bài học thú
Lịch phát sóng HTV3 ngày 12/02
Lịch phát sóng HTV3 ngày 12/02
12/02/2019
00:00 R- Masha & The BearCô bé Masha và Chú gấu xiếctập - 00:30 Smart KidsNhững bài học thú vịtập 74 - 01:00 R- Bubu Chacha (52)Bubu Chachatập 52 - 01:30 R- Little Big Shots US Season 2 (13)Little Big Shots - Tài năng nhítập 9 - 02:00 R- Little Big
Lịch phát sóng HTV3 ngày 11/02
Lịch phát sóng HTV3 ngày 11/02
11/02/2019
00:00 R- Masha & The BearCô bé Masha và Chú gấu xiếctập - 00:30 Smart KidsNhững bài học thú vịtập 74 - 01:00 R- Bubu Chacha (52)Bubu Chachatập 52 - 01:30 R- Little Big Shots US Season 2 (13)Little Big Shots - Tài năng nhítập 9 - 02:00 R- Little Big
Lịch phát sóng HTV3 ngày 10/02
Lịch phát sóng HTV3 ngày 10/02
10/02/2019
00:00 R- Pinkfongtập 23 - 00:30 R- Quiz time (104)Ai nhanh trí hơn?tập 12->17 - 01:00 R- All for Kids (40)Ha ha Hi hitập 15 - 02:00 Smart KidsNhững bài học thú vịtập 69 - 02:30 R- Bobby & Bill (52)Đôi bạn tinh nghịchtập 25&26 - 03:00 R- All for Kids
Lịch phát sóng HTV3 ngày 09/02
Lịch phát sóng HTV3 ngày 09/02
09/02/2019
00:00 R- Masha & The BearCô bé Masha và Chú gấu xiếctập - 00:30 Smart KidsNhững bài học thú vịtập 73 - 01:00 R- Bubu Chacha (52)Bubu Chachatập 51 - 02:00 Smart KidsNhững bài học thú vịtập 73 - 02:30 R- Snow Queen (35)Nữ chúa tuyếttập 6 - 03:00 P- Rồng
Lịch phát sóng HTV3 ngày 08/02
Lịch phát sóng HTV3 ngày 08/02
08/02/2019
00:00 R- Masha & The BearCô bé Masha và Chú gấu xiếctập - 00:30 Smart KidsNhững bài học thú vịtập 72 - 01:00 R- Bubu Chacha (52)Bubu Chachatập 50 - 02:00 Smart KidsNhững bài học thú vịtập 72 - 02:30 R- Snow Queen (35)Nữ chúa tuyếttập 5 - 03:00 P- Rồng
Lịch phát sóng HTV3 ngày 07/02
Lịch phát sóng HTV3 ngày 07/02
07/02/2019
00:00 R- Masha & The BearCô bé Masha và Chú gấu xiếctập - 00:30 Smart KidsNhững bài học thú vịtập 71 - 01:00 R- Bubu Chacha (52)Bubu Chachatập 49 - 02:00 Smart KidsNhững bài học thú vịtập 71 - 02:30 R- Snow Queen (35)Nữ chúa tuyếttập 4 - 03:00 R- Kuroko's
Lịch phát sóng HTV3 ngày 06/02
Lịch phát sóng HTV3 ngày 06/02
06/02/2019
00:00 R- Masha & The BearCô bé Masha và Chú gấu xiếctập - 00:30 Smart KidsNhững bài học thú vịtập 70 - 01:00 R- Bubu Chacha (52)Bubu Chachatập 48 - 02:00 Smart KidsNhững bài học thú vịtập 70 - 02:30 R- Snow Queen (35)Nữ chúa tuyếttập 3 - 03:00 R- Kuroko's
Lịch phát sóng HTV3 ngày 05/02
Lịch phát sóng HTV3 ngày 05/02
05/02/2019
00:00 R- Masha & The BearCô bé Masha và Chú gấu xiếctập - 00:30 Smart KidsNhững bài học thú vịtập 69 - 01:00 R- Little Big Shots US Season 2 (13)Little Big Shots - Tài năng nhítập 8 - 02:00 Smart KidsNhững bài học thú vịtập 69 - 02:30 R- Masha
Lịch phát sóng HTV3 ngày 04/02
Lịch phát sóng HTV3 ngày 04/02
04/02/2019
00:00 R- Masha & The BearCô bé Masha và Chú gấu xiếctập - 00:30 Smart KidsNhững bài học thú vịtập 69 - 01:00 R- Little Big Shots US Season 2 (13)Little Big Shots - Tài năng nhítập 8 - 01:30 DORAEMON CHÚ MÈO MÁY ĐẾN TỪ TƯƠNG LAI - 02:00 Smart
Lịch phát sóng HTV3 ngày 03/02
Lịch phát sóng HTV3 ngày 03/02
03/02/2019
00:00 PINKFONG TẬP 18 - 00:30 AI NHANH TRÍ HƠN? TẬP 104-105 - 01:00 HA HA HIHI TẬP 13 - 01:30 DORAEMON CHÚ MÈO MÁY ĐẾN TỪ TƯƠNG LAI - 02:00 NHỮNG BÀI HỌC THÚ VỊ - 02:30 ĐÔI BẠN TINH NGHỊCH TẬP 21&22 - 03:00 HA HA HI IH TẬP
Lịch phát sóng HTV3 ngày 02/02
Lịch phát sóng HTV3 ngày 02/02
02/02/2019
00:00 PINKFONG TẬP 18 - 00:30 AI NHANH TRÍ HƠN? TẬP 104-105 - 01:00 HA HA HIHI TẬP 13 - 01:30 DORAEMON CHÚ MÈO MÁY ĐẾN TỪ TƯƠNG LAI - 02:00 NHỮNG BÀI HỌC THÚ VỊ - 02:30 ĐÔI BẠN TINH NGHỊCH TẬP 21&22 - 03:00 HA HA HI IH TẬP
Lịch phát sóng HTV3 ngày 01/02
Lịch phát sóng HTV3 ngày 01/02
01/02/2019
00:00 R- Masha & The BearCô bé Masha và Chú gấu xiếctập - 00:30 Smart KidsNhững bài học thú vịtập 67 - 01:00 R- Bubu Chacha (52)Bubu Chachatập 45 - 02:00 Smart KidsNhững bài học thú vịtập 67 - 02:30 R- Detective ConanThám tử lừng danh Conantập 25 - 03:00 R-
Lịch phát sóng HTV3 ngày 31/01
Lịch phát sóng HTV3 ngày 31/01
31/01/2019
00:00 R- Masha & The BearCô bé Masha và Chú gấu xiếctập - 00:30 Smart KidsNhững bài học thú vịtập 66 - 01:00 R- Bubu Chacha (52)Bubu Chachatập 44 - 02:00 Smart KidsNhững bài học thú vịtập 66 - 02:30 R- Detective ConanThám tử lừng danh Conantập 24 - 03:00 R-
Lịch phát sóng HTV3 ngày 30/01
Lịch phát sóng HTV3 ngày 30/01
30/01/2019
00:00 R- Masha & The BearCô bé Masha và Chú gấu xiếctập - 00:30 Smart KidsNhững bài học thú vịtập 65 - 01:00 R- Bubu Chacha (52)Bubu Chachatập 43 - 02:00 Smart KidsNhững bài học thú vịtập 65 - 02:30 R- Detective ConanThám tử lừng danh Conantập 23 - 03:00 R-
Lịch phát sóng HTV3 ngày 29/01
Lịch phát sóng HTV3 ngày 29/01
29/01/2019
00:00 R- Masha & The BearCô bé Masha và Chú gấu xiếctập - 00:30 Smart KidsNhững bài học thú vịtập 64 - 01:00 R- Little Big Shots US Season 2 (13)Little Big Shots - Tài năng nhítập 7 - 02:00 Smart KidsNhững bài học thú vịtập 64 - 02:30 R- Detective
Lịch phát sóng HTV3 ngày 28/01
Lịch phát sóng HTV3 ngày 28/01
28/01/2019
00:00 R- Pinkfongtập 14 - 00:30 R- Quiz time (104)Ai nhanh trí hơn?tập 98->103 - 01:00 R- All for Kids (40)Ha ha Hi hitập 12 - 02:00 Smart KidsNhững bài học thú vịtập 62 - 02:30 R- Bobby & Bill (52)Đôi bạn tinh nghịchtập 19&20 - 03:00 R- All for Kids
Lịch phát sóng HTV3 ngày 27/01
Lịch phát sóng HTV3 ngày 27/01
27/01/2019
00:00 R- Pinkfongtập 13 - 00:30 R- Quiz time (104)Ai nhanh trí hơn?tập 92->97 - 01:00 R- All for Kids (40)Ha ha Hi hitập 11 - 02:00 Smart KidsNhững bài học thú vịtập 61 - 02:30 R- Bobby & Bill (52)Đôi bạn tinh nghịchtập 17&18 - 03:00 R- All for Kids
Lịch phát sóng HTV3 ngày 26/01
Lịch phát sóng HTV3 ngày 26/01
26/01/2019
00:00 R- Masha & The BearCô bé Masha và Chú gấu xiếctập - 00:30 Smart KidsNhững bài học thú vịtập 63 - 01:00 R- Bubu Chacha (52)Bubu Chachatập 41 - 02:00 Smart KidsNhững bài học thú vịtập 63 - 02:30 R- Detective ConanThám tử lừng danh Conantập 21 - 03:00 R-
Lịch phát sóng HTV3 ngày 25/01
Lịch phát sóng HTV3 ngày 25/01
25/01/2019
00:00 R- Masha & The BearCô bé Masha và Chú gấu xiếctập - 00:30 Smart KidsNhững bài học thú vịtập 62 - 01:00 R- Bubu Chacha (52)Bubu Chachatập 40 - 02:00 Smart KidsNhững bài học thú vịtập 62 - 02:30 R- Detective ConanThám tử lừng danh Conantập 20 - 03:00 R-
Lịch phát sóng HTV3 ngày 24/01
Lịch phát sóng HTV3 ngày 24/01
24/01/2019
00:00 R- Masha & The BearCô bé Masha và Chú gấu xiếctập - 00:30 Smart KidsNhững bài học thú vịtập 61 - 01:00 R- Bubu Chacha (52)Bubu Chachatập 39 - 02:00 Smart KidsNhững bài học thú vịtập 61 - 02:30 R- Detective ConanThám tử lừng danh Conantập 19 - 03:00 R-
Lịch phát sóng HTV3 ngày 23/01
Lịch phát sóng HTV3 ngày 23/01
23/01/2019
00:00 R- Masha & The BearCô bé Masha và Chú gấu xiếctập - 00:30 R- Smart Kids(phiên bản chế tác lại)Những bài học thú vịtập 55 - 01:00 R- Bubu Chacha (52)Bubu Chachatập 38 - 02:00 R- Smart Kids(phiên bản chế tác lại)Những bài học thú vịtập 55 - 02:30 R-
Lịch phát sóng HTV3 ngày 22/01
Lịch phát sóng HTV3 ngày 22/01
22/01/2019
00:00 R- Masha & The BearCô bé Masha và Chú gấu xiếctập - 00:30 R- Smart Kids(phiên bản chế tác lại)Những bài học thú vịtập 54 - 01:00 R- Little Big Shots US Season 2 (13)Little Big Shots - Tài năng nhítập 6 - 02:00 R- Smart Kids(phiên bản chế tác
Lịch phát sóng HTV3 ngày 21/01
Lịch phát sóng HTV3 ngày 21/01
21/01/2019
00:00 R- Masha & The BearCô bé Masha và Chú gấu xiếctập - 00:30 R- Smart Kids(phiên bản chế tác lại)Những bài học thú vịtập 54 - 01:00 R- Little Big Shots US Season 2 (13)Little Big Shots - Tài năng nhítập 6 - 01:30 R- Doraemon - P1 (52)Doraemon Chú
Lịch phát sóng HTV3 ngày 20/01
Lịch phát sóng HTV3 ngày 20/01
20/01/2019
00:00 R- Bobby & Bill (52)Đôi bạn tinh nghịchtập 13&14 - 00:30 R- Pinkfongtập 8 - 01:00 R- Quiz time (104)Ai nhanh trí hơn?tập 80->85 - 01:30 R- All for Kids (40)Ha ha Hi hitập 9 - 02:00 R- Doraemon - P1 (52)Doraemon Chú mèo máy đến từ tương laitập 28
Lịch phát sóng HTV3 ngày 19/01
Lịch phát sóng HTV3 ngày 19/01
19/01/2019
00:00 R- Bobby & Bill (52)Đôi bạn tinh nghịchtập 13&14 - 00:30 R- Pinkfongtập 8 - 01:00 R- Quiz time (104)Ai nhanh trí hơn?tập 80->85 - 01:30 R- All for Kids (40)Ha ha Hi hitập 9 - 02:00 R- Doraemon - P1 (52)Doraemon Chú mèo máy đến từ tương laitập 28