Người Quảng
Thứ 4, 23/09/2020

Lịch phát sóng HTV4

Lịch phát sóng HTV4 ngày 18/04
Lịch phát sóng HTV4 ngày 18/04
18/04/2019
05:00 Sống khỏe - Sống đẹp - 05:30 Thể dục cho mọi người - 05:45 Thay đổi góc nhìn - 06:30 Những ngôi sao thầm lặng - 06:50 Trailer Bảo vệ con trẻ - 07:15 Bản tin 60s - 08:00 Phim tài liệu Việt - 08:30 Kính đa tròng - 08:45
Lịch phát sóng HTV4 ngày 17/04
Lịch phát sóng HTV4 ngày 17/04
17/04/2019
05:00 Sống khỏe - Sống đẹp - 05:30 Thể dục cho mọi người - 05:45 Sức khỏe cho mọi người - 06:15 Hành trình ẩm thực Việt Nam - 06:50 Clip 5 ngón tay - 07:15 Bản tin 60s - 08:00 Phim tài liệu Việt - 08:25 Mỗi tuần 1 nhân
Lịch phát sóng HTV4 ngày 16/04
Lịch phát sóng HTV4 ngày 16/04
16/04/2019
05:00 Sống khỏe - Sống đẹp - 05:30 Thể dục cho mọi người - 05:45 Di sản thế giới - 06:15 Chính sách đời sống - 06:30 Kiến thức cuộc sống - 06:50 Ký sự - 07:15 Clip - 08:00 Phim tài liệu Việt - 08:30 Điểm dừng kế tiếp -
Lịch phát sóng HTV4 ngày 15/04
Lịch phát sóng HTV4 ngày 15/04
15/04/2019
05:00 Sống khỏe - Sống đẹp - 05:30 Thể dục cho mọi người - 05:45 Nhìn ra thế giới - 06:15 Nghệ thuật và cuộc sống - 06:30 Làng quê trong tôi - 07:00 Câu chuyện từ trái tim - 07:15 Trailer - 08:00 Bạn có biết - 08:45 Vợ chồng
Lịch phát sóng HTV4 ngày 14/04
Lịch phát sóng HTV4 ngày 14/04
14/04/2019
05:00 Sống khỏe - Sống đẹp - 05:30 Thể dục cho mọi người - 06:15 Cuộc sống quanh ta - 06:30 Bạn muốn hẹn hò - 07:00 10 nguyên tắc Bảo vệ gia đình - 07:15 Bản tin 60s - 08:00 Phim tài liệu Việt - 08:20 Chính sách đời sống
Lịch phát sóng HTV4 ngày 13/04
Lịch phát sóng HTV4 ngày 13/04
13/04/2019
05:00 Sống khỏe - Sống đẹp - 05:30 Thể dục cho mọi người - 05:45 Ca nhạc - 07:15 Bản tin 60s - 08:00 Phim tài liệu Việt - 08:30 Nhìn ra thế giới - 08:50 Đất nước mến yêu - 09:00 Những giải đáp từ cuộc sống - 09:30 Công
Lịch phát sóng HTV4 ngày 12/04
Lịch phát sóng HTV4 ngày 12/04
12/04/2019
05:00 Thể thao và cuộc sống - 05:30 Thể dục cho mọi người - 05:45 Phim tài liệu nước ngoài - 06:15 Thơ - 06:50 Trailer Hạn chế rác ni lông - 07:15 Bản tin 60s - 08:00 Tạp chí văn hóa nghệ thuật thế giới - 08:30 Chính sách đời
Lịch phát sóng HTV4 ngày 11/04
Lịch phát sóng HTV4 ngày 11/04
11/04/2019
05:00 Sống khỏe - Sống đẹp - 05:30 Thể dục cho mọi người - 05:45 Thay đổi góc nhìn - 06:30 Những ngôi sao thầm lặng - 06:50 Trailer Bảo vệ con trẻ - 07:15 Bản tin 60s - 08:00 Phim tài liệu Việt - 08:30 Kính đa tròng - 08:45
Lịch phát sóng HTV4 ngày 10/04
Lịch phát sóng HTV4 ngày 10/04
10/04/2019
05:00 Sống khỏe - Sống đẹp - 05:30 Thể dục cho mọi người - 05:45 Sức khỏe cho mọi người - 06:15 Hành trình ẩm thực Việt Nam - 06:50 Clip 5 ngón tay - 07:15 Bản tin 60s - 08:00 Phim tài liệu Việt - 08:25 Mỗi tuần 1 nhân
Lịch phát sóng HTV4 ngày 09/04
Lịch phát sóng HTV4 ngày 09/04
09/04/2019
05:00 Sống khỏe - Sống đẹp - 05:30 Thể dục cho mọi người - 05:45 Di sản thế giới - 06:15 Chính sách đời sống - 06:30 Kiến thức cuộc sống - 06:50 Ký sự - 07:15 Clip - 08:00 Phim tài liệu Việt - 08:30 Điểm dừng kế tiếp -
Lịch phát sóng HTV4 ngày 08/04
Lịch phát sóng HTV4 ngày 08/04
08/04/2019
05:00 Sống khỏe - Sống đẹp - 05:30 Thể dục cho mọi người - 05:45 Nhìn ra thế giới - 06:15 Nghệ thuật và cuộc sống - 06:30 Làng quê trong tôi - 07:00 Câu chuyện từ trái tim - 08:00 Bạn có biết - 08:45 Vợ chồng son - 09:00
Lịch phát sóng HTV4 ngày 07/04
Lịch phát sóng HTV4 ngày 07/04
07/04/2019
05:00 Sống khỏe - Sống đẹp - 05:30 Thể dục cho mọi người - 06:15 Cuộc sống quanh ta - 06:30 Bạn muốn hẹn hò - 07:15 Bản tin 60s - 08:00 Phim tài liệu Việt - 08:20 Chính sách đời sống - 08:45 Câu chuyện thương hiệu - 09:10 Bạn
Lịch phát sóng HTV4 ngày 06/04
Lịch phát sóng HTV4 ngày 06/04
06/04/2019
05:00 Sống khỏe - Sống đẹp - 05:30 Thể dục cho mọi người - 05:45 Ca nhạc - 07:15 Bản tin 60s - 08:00 Phim tài liệu Việt - 08:30 Nhìn ra thế giới - 08:50 Đất nước mến yêu - 09:00 Những giải đáp từ cuộc sống - 09:30 Công
Lịch phát sóng HTV4 ngày 05/04
Lịch phát sóng HTV4 ngày 05/04
05/04/2019
05:00 Thể thao và cuộc sống - 05:30 Thể dục cho mọi người - 05:45 Phim tài liệu nước ngoài - 06:15 Thơ - 07:15 Bản tin 60s - 08:00 Tạp chí văn hóa nghệ thuật thế giới - 08:30 Chính sách đời sống - 08:50 Thế giới giải trí -
Lịch phát sóng HTV4 ngày 04/04
Lịch phát sóng HTV4 ngày 04/04
04/04/2019
05:00 Sống khỏe - Sống đẹp - 05:30 Thể dục cho mọi người - 05:45 Thay đổi góc nhìn - 06:30 Những ngôi sao thầm lặng - 06:50 Trailer Bảo vệ con trẻ - 07:15 Bản tin 60s - 08:00 Phim tài liệu Việt - 08:30 Kính đa tròng - 08:45
Lịch phát sóng HTV4 ngày 03/04
Lịch phát sóng HTV4 ngày 03/04
03/04/2019
05:00 Sống khỏe - Sống đẹp - 05:30 Thể dục cho mọi người - 05:45 Sức khỏe cho mọi người - 06:15 Hành trình ẩm thực Việt Nam - 06:50 Clip 5 ngón tay - 07:15 Bản tin 60s - 08:00 Phim tài liệu Việt - 08:25 Mỗi tuần 1 nhân
Lịch phát sóng HTV4 ngày 02/04
Lịch phát sóng HTV4 ngày 02/04
02/04/2019
05:00 Sống khỏe - Sống đẹp - 05:30 Thể dục cho mọi người - 05:45 Di sản thế giới - 06:15 Chính sách đời sống - 06:30 Kiến thức cuộc sống - 06:50 Ký sự - 07:15 Clip - 08:00 Phim tài liệu Việt - 08:30 Điểm dừng kế tiếp -
Lịch phát sóng HTV4 ngày 01/04
Lịch phát sóng HTV4 ngày 01/04
01/04/2019
05:00 Sống khỏe - Sống đẹp - 05:30 Thể dục cho mọi người - 05:45 Nhìn ra thế giới - 06:15 Nghệ thuật và cuộc sống - 06:30 Làng quê trong tôi - 07:00 Câu chuyện từ trái tim - 08:00 Bạn có biết - 08:45 Vợ chồng son - 09:00
Lịch phát sóng HTV4 ngày 31/03
Lịch phát sóng HTV4 ngày 31/03
31/03/2019
05:00 Sống khỏe - Sống đẹp - 05:30 Thể dục cho mọi người - 06:15 Cuộc sống quanh ta - 06:30 Bạn muốn hẹn hò - 07:15 Bản tin 60s - 08:00 Phim tài liệu Việt - 08:20 Chính sách đời sống - 08:45 Câu chuyện thương hiệu - 09:10 Bạn
Lịch phát sóng HTV4 ngày 30/03
Lịch phát sóng HTV4 ngày 30/03
30/03/2019
05:00 Sống khỏe - Sống đẹp - 05:30 Thể dục cho mọi người - 05:45 Ca nhạc - 07:15 Bản tin 60s - 08:00 Phim tài liệu Việt - 08:30 Nhìn ra thế giới - 08:50 Đất nước mến yêu - 09:00 Những giải đáp từ cuộc sống - 09:30 Công
Lịch phát sóng HTV4 ngày 28/03
Lịch phát sóng HTV4 ngày 28/03
28/03/2019
05:00 Sống khỏe - Sống đẹp - 05:30 Thể dục cho mọi người - 05:45 Thay đổi góc nhìn - 06:30 Những ngôi sao thầm lặng - 06:50 Trailer Bảo vệ con trẻ - 07:15 Bản tin 60s - 08:00 Phim tài liệu Việt - 08:30 Kính đa tròng - 08:45
Lịch phát sóng HTV4 ngày 27/03
Lịch phát sóng HTV4 ngày 27/03
27/03/2019
05:00 Sống khỏe - Sống đẹp - 05:30 Thể dục cho mọi người - 05:45 Sức khỏe cho mọi người - 06:15 Hành trình ẩm thực Việt Nam - 06:50 Clip 5 ngón tay - 07:15 Bản tin 60s - 08:00 Phim tài liệu Việt - 08:25 Mỗi tuần 1 nhân
Lịch phát sóng HTV4 ngày 26/03
Lịch phát sóng HTV4 ngày 26/03
26/03/2019
05:00 Sống khỏe - Sống đẹp - 05:30 Thể dục cho mọi người - 05:45 Di sản thế giới - 06:15 Chính sách đời sống - 06:30 Kiến thức cuộc sống - 06:50 Ký sự - 08:00 Phim tài liệu Việt - 08:30 Điểm dừng kế tiếp - 09:00 Giáo dục
Lịch phát sóng HTV4 ngày 25/03
Lịch phát sóng HTV4 ngày 25/03
25/03/2019
05:00 Sống khỏe - Sống đẹp - 05:30 Thể dục cho mọi người - 05:45 Nhìn ra thế giới - 06:15 Nghệ thuật và cuộc sống - 06:30 Làng quê trong tôi - 07:00 Câu chuyện từ trái tim - 07:15 Trailer - 08:00 Bạn có biết - 08:45 Vợ chồng
Lịch phát sóng HTV4 ngày 24/03
Lịch phát sóng HTV4 ngày 24/03
24/03/2019
05:00 Sống khỏe - Sống đẹp - 05:30 Thể dục cho mọi người - 06:15 Cuộc sống quanh ta - 06:30 Bạn muốn hẹn hò - 07:15 Bản tin 60s - 08:00 Phim tài liệu Việt - 08:20 Chính sách đời sống - 08:45 Câu chuyện thương hiệu - 09:10 Bạn
Lịch phát sóng HTV4 ngày 23/03
Lịch phát sóng HTV4 ngày 23/03
23/03/2019
05:00 Sống khỏe - Sống đẹp - 05:30 Thể dục cho mọi người - 05:45 Ca nhạc - 07:15 Bản tin 60s - 08:00 Phim tài liệu Việt - 08:30 Nhìn ra thế giới - 08:50 Đất nước mến yêu - 09:00 Những giải đáp từ cuộc sống - 09:30 Công
Lịch phát sóng HTV4 ngày 22/03
Lịch phát sóng HTV4 ngày 22/03
22/03/2019
05:00 Thể thao và cuộc sống - 05:30 Thể dục cho mọi người - 05:45 Phim tài liệu nước ngoài - 06:15 Thơ - 07:15 Bản tin 60s - 08:00 Tạp chí văn hóa nghệ thuật thế giới - 08:30 Chính sách đời sống - 08:50 Thế giới giải trí -
Lịch phát sóng HTV4 ngày 21/03
Lịch phát sóng HTV4 ngày 21/03
21/03/2019
05:00 Sống khỏe - Sống đẹp - 05:30 Thể dục cho mọi người - 05:45 Thay đổi góc nhìn - 06:30 Những ngôi sao thầm lặng - 07:15 Bản tin 60s - 08:30 Kính đa tròng - 08:45 Những điều kỳ thú - 09:00 Tỏa sáng giữa đời thường - 09:30
Lịch phát sóng HTV4 ngày 20/03
Lịch phát sóng HTV4 ngày 20/03
20/03/2019
05:00 Sống khỏe - Sống đẹp - 05:30 Thể dục cho mọi người - 05:45 Sức khỏe cho mọi người - 06:15 Hành trình ẩm thực Việt Nam - 07:15 Bản tin 60s - 08:00 Phim tài liệu Việt - 08:25 Mỗi tuần 1 nhân vật - 08:30 Bạn muốn hẹn
Lịch phát sóng HTV4 ngày 19/03
Lịch phát sóng HTV4 ngày 19/03
19/03/2019
05:00 Sống khỏe - Sống đẹp - 05:30 Thể dục cho mọi người - 05:45 Di sản thế giới - 06:15 Chính sách đời sống - 06:30 Kiến thức cuộc sống - 06:50 Ký sự - 07:15 Clip - 08:00 Phim tài liệu Việt - 08:30 Điểm dừng kế tiếp -
Lịch phát sóng HTV4 ngày 11/03
Lịch phát sóng HTV4 ngày 11/03
11/03/2019
05:00 Sống khỏe - Sống đẹp - 05:30 Thể dục cho mọi người - 05:45 Nhìn ra thế giới - 06:15 Nghệ thuật và cuộc sống - 06:30 Làng quê trong tôi - 07:00 Câu chuyện từ trái tim - 08:00 Bạn có biết - 08:45 Vợ chồng son - 09:00
Lịch phát sóng HTV4 ngày 10/03
Lịch phát sóng HTV4 ngày 10/03
10/03/2019
05:00 Sống khỏe - Sống đẹp - 05:30 Thể dục cho mọi người - 06:15 Cuộc sống quanh ta - 06:30 Bạn muốn hẹn hò - 07:15 Bản tin 60s - 08:00 Phim tài liệu Việt - 08:20 Chính sách đời sống - 08:45 Câu chuyện thương hiệu - 09:10 Bạn