Người Quảng
Thứ 3, 11/12/2018

Lịch phát sóng HTV7

Lịch phát sóng HTV7 ngày 10/12
Lịch phát sóng HTV7 ngày 10/12
10/12/2018
00:15 Chiếu phim - 01:30 Chiếu phim PTVN - 02:15 Trong thế giới xe - 02:30 Chiếu phim PTVN - 03:15 1 vốn - 03:40 Xu hướng và phong cách - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký thể thao - 06:00 Mua gì ? Ở đâu ? - 06:15
Lịch phát sóng HTV7 ngày 09/12
Lịch phát sóng HTV7 ngày 09/12
09/12/2018
00:00 Thế giới thể thao - 00:30 Cà phê cuối tuần - 01:00 Vượt lên chính mình - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Hành trình trái đất - 02:30 Chiếu phim - 03:15 Alo, phim nghe! - 03:40 Ranh giới trắng đen - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký
Lịch phát sóng HTV7 ngày 08/12
Lịch phát sóng HTV7 ngày 08/12
08/12/2018
00:50 Khỏe và đẹp - 01:10 Việt Nam tươi đẹp - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Tạp chí sức khỏe - 02:30 Chiếu phim - 03:15 Cà phê khởi nghiệp - 03:45 Các thành phố trên thế giới - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký thể thao - 06:00
Lịch phát sóng HTV7 ngày 07/12
Lịch phát sóng HTV7 ngày 07/12
07/12/2018
00:50 Tạp chí bóng đá Đức - 01:10 Ngạc nhiên chưa - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Cuộc sống quanh ta - 02:30 Chiếu phim - 03:15 Đồng hành hàng Việt - 03:45 Vua sáng tạo - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký thể thao - 06:00 Mua gì
Lịch phát sóng HTV7 ngày 06/12
Lịch phát sóng HTV7 ngày 06/12
06/12/2018
00:50 Tạp chí quyền Anh - 01:10 Chuyển động kinh doanh - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Sức khỏe cho mọi người - 02:30 Chiếu phim - 03:15 Phóng sự - 03:25 Chuyện của phố - 03:45 Ngũ cốc cổ xưa - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký thể
Lịch phát sóng HTV7 ngày 05/12
Lịch phát sóng HTV7 ngày 05/12
05/12/2018
00:20 Chuyện 4 mùa - 01:20 Nhịp sống thể thao - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Cuộc sống quanh ta - 02:30 Chiếu phim - 03:15 Chính sách đời sống - 03:40 Điểm dừng kế tiếp - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký thể thao - 06:00 Mua gì
Lịch phát sóng HTV7 ngày 04/12
Lịch phát sóng HTV7 ngày 04/12
04/12/2018
00:50 Nhịp đập thể thao - 01:10 Tài chính - Kinh doanh - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Tạp chí bí quyết đẹp - 02:30 Chiếu phim - 03:15 Thời trang cuộc sống - 03:40 Những siêu anh hùng - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký thể thao -
Lịch phát sóng HTV7 ngày 03/12
Lịch phát sóng HTV7 ngày 03/12
03/12/2018
00:15 Chiếu phim - 01:30 Chiếu phim PTVN - 02:15 Trong thế giới xe - 02:30 Chiếu phim PTVN - 03:15 1 vốn - 03:40 Xu hướng và phong cách - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký thể thao - 06:00 Mua gì ? Ở đâu ? - 06:15
Lịch phát sóng HTV7 ngày 02/12
Lịch phát sóng HTV7 ngày 02/12
02/12/2018
00:00 Thế giới thể thao - 00:30 Cà phê cuối tuần - 01:00 Vượt lên chính mình - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Hành trình trái đất - 02:30 Chiếu phim - 03:15 Alo, phim nghe! - 03:40 Ranh giới trắng đen - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký
Lịch phát sóng HTV7 ngày 01/12
Lịch phát sóng HTV7 ngày 01/12
01/12/2018
00:40 Khỏe và đẹp - 01:10 Việt Nam tươi đẹp - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Tạp chí sức khỏe - 02:30 Chiếu phim - 03:15 Cà phê khởi nghiệp - 03:45 Các thành phố trên thế giới - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký thể thao - 06:00
Lịch phát sóng HTV7 ngày 30/11
Lịch phát sóng HTV7 ngày 30/11
30/11/2018
00:45 Tạp chí bóng đá Đức - 01:10 Ngạc nhiên chưa - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Cuộc sống quanh ta - 02:30 Chiếu phim PTVN - 03:15 Đồng hành hàng Việt - 03:45 Vua sáng tạo - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký thể thao - 06:00 Mua
Lịch phát sóng HTV7 ngày 29/11
Lịch phát sóng HTV7 ngày 29/11
29/11/2018
00:50 Tạp chí quyền Anh - 01:10 Chuyển động kinh doanh - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Sức khỏe cho mọi người - 02:30 Chiếu phim - 03:15 Phóng sự Tràm Chim - Lá phổi xanh vùng Đồng Tháp Mười - 03:25 Chuyện của phố - 03:45 Ngũ cốc cổ xưa
Lịch phát sóng HTV7 ngày 28/11
Lịch phát sóng HTV7 ngày 28/11
28/11/2018
00:15 Chuyện 4 mùa - 01:15 Nhịp sống thể thao - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Sống xanh - 02:30 Chiếu phim - 03:15 Chính sách đời sống - 03:40 Điểm dừng kế tiếp - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký thể thao - 06:00 Mua gì ? Ở
Lịch phát sóng HTV7 ngày 26/11
Lịch phát sóng HTV7 ngày 26/11
26/11/2018
00:10 Chiếu phim PTVN - 01:30 Chiếu phim PTVN - 02:15 Trong thế giới xe - 02:30 Chiếu phim PTVN - 03:15 1 vốn - 03:40 Xu hướng và phong cách - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký thể thao - 06:00 Mua gì ? Ở đâu ? -
Lịch phát sóng HTV7 ngày 24/11
Lịch phát sóng HTV7 ngày 24/11
24/11/2018
00:45 Khỏe và đẹp - 01:10 Việt Nam tươi đẹp - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Tạp chí sức khỏe - 02:30 Chiếu phim - 03:15 Cà phê khởi nghiệp - 03:45 Các thành phố trên thế giới - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký thể thao - 06:00
Lịch phát sóng HTV7 ngày 22/11
Lịch phát sóng HTV7 ngày 22/11
22/11/2018
00:50 Tạp chí quyền Anh - 01:10 Chuyển động kinh doanh - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Sức khỏe cho mọi người - 02:30 Chiếu phim - 03:15 Phóng sự - 03:25 Chuyện của phố - 03:45 Ngũ cốc cổ xưa - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký thể
Lịch phát sóng HTV7 ngày 21/11
Lịch phát sóng HTV7 ngày 21/11
21/11/2018
00:15 Chuyện 4 mùa - 01:15 Nhịp sống thể thao - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Cuộc sống quanh ta - 02:30 Chiếu phim - 03:15 Chính sách đời sống - 03:40 Điểm dừng kế tiếp - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký thể thao - 06:00 Mua gì
Lịch phát sóng HTV7 ngày 19/11
Lịch phát sóng HTV7 ngày 19/11
19/11/2018
00:10 Chiếu phim PTVN - 01:30 Chiếu phim PTVN - 02:15 Trong thế giới xe - 02:30 Chiếu phim PTVN - 03:15 1 vốn - 03:40 Xu hướng và phong cách - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký thể thao - 06:00 Mua gì ? Ở đâu ? -
Lịch phát sóng HTV7 ngày 18/11
Lịch phát sóng HTV7 ngày 18/11
18/11/2018
00:00 Thế giới thể thao - 00:30 Cà phê cuối tuần - 01:00 Vượt lên chính mình - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Hành trình trái đất - 02:30 Chiếu phim - 03:15 Alo, phim nghe! - 03:40 Ranh giới trắng đen - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký
Lịch phát sóng HTV7 ngày 17/11
Lịch phát sóng HTV7 ngày 17/11
17/11/2018
00:45 Khỏe và đẹp - 01:10 Việt Nam tươi đẹp - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Tạp chí sức khỏe - 02:30 Chiếu phim - 03:15 Cà phê khởi nghiệp - 03:45 Các thành phố trên thế giới - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký thể thao - 06:00
Lịch phát sóng HTV7 ngày 16/11
Lịch phát sóng HTV7 ngày 16/11
16/11/2018
00:45 Tạp chí bóng đá Đức - 01:10 Ngạc nhiên chưa - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Cuộc sống quanh ta - 02:30 Chiếu phim - 03:15 Đồng hành hàng Việt - 03:45 Vua sáng tạo - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký thể thao - 06:00 Mua gì
Lịch phát sóng HTV7 ngày 15/11
Lịch phát sóng HTV7 ngày 15/11
15/11/2018
00:50 Tạp chí quyền Anh - 01:10 Chuyển động kinh doanh - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Sức khỏe cho mọi người - 02:30 Chiếu phim - 03:15 Phóng sự - 03:25 Chuyện của phố - 03:45 Ngũ cốc cổ xưa - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký thể
Lịch phát sóng HTV7 ngày 14/11
Lịch phát sóng HTV7 ngày 14/11
14/11/2018
00:15 Chuyện 4 mùa - 01:15 Nhịp sống thể thao - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Sống xanh - 02:30 Chiếu phim - 03:15 Chính sách đời sống - 03:40 Điểm dừng kế tiếp - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký thể thao - 06:00 Mua gì ? Ở
Lịch phát sóng HTV7 ngày 13/11
Lịch phát sóng HTV7 ngày 13/11
13/11/2018
00:50 Nhịp đập thể thao - 01:10 Tài chính - Kinh doanh - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Tạp chí bí quyết đẹp - 02:30 Chiếu phim - 03:15 Thời trang cuộc sống - 03:40 Những siêu anh hùng - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký thể thao -
Lịch phát sóng HTV7 ngày 12/11
Lịch phát sóng HTV7 ngày 12/11
12/11/2018
05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký thể thao - 06:00 Mua gì ? Ở đâu ? - 06:15 Bác sĩ ơi! Tại sao? - 06:30 Chương trình 60 giây - 07:00 Thời trang cuộc sống - 07:30 Nụ cười ngày mới - 08:00 Vượt lên chính mình - 08:30
Lịch phát sóng HTV7 ngày 11/11
Lịch phát sóng HTV7 ngày 11/11
11/11/2018
00:00 Thế giới thể thao - 00:30 Cà phê cuối tuần - 01:00 Vượt lên chính mình - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Hành trình trái đất - 02:30 Chiếu phim - 03:15 Alo, phim nghe! - 03:40 Ranh giới trắng đen - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký
Lịch phát sóng HTV7 ngày 10/11
Lịch phát sóng HTV7 ngày 10/11
10/11/2018
00:45 Khỏe và đẹp - 01:10 Việt Nam tươi đẹp - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Tạp chí sức khỏe Phòng ngừa nguy cơ khi mang thai - 02:30 Chiếu phim PTVN - 03:15 Cà phê khởi nghiệp - 03:45 Các thành phố trên thế giới - 05:05 Thể dục Aerobic
Lịch phát sóng HTV7 ngày 09/11
Lịch phát sóng HTV7 ngày 09/11
09/11/2018
00:45 Tạp chí bóng đá Đức - 01:10 Ngạc nhiên chưa - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Cuộc sống quanh ta Góc bếp của mẹ - 02:30 Chiếu phim PTVN - 03:15 Đồng hành hàng Việt - 03:45 Vua sáng tạo - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký thể
Lịch phát sóng HTV7 ngày 08/11
Lịch phát sóng HTV7 ngày 08/11
08/11/2018
00:50 Tạp chí quyền Anh - 01:10 Chuyển động kinh doanh - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Sức khỏe cho mọi người - 02:30 Chiếu phim - 03:15 PS - 03:25 Chuyện của phố - 03:45 Ngũ cốc cổ xưa - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký thể thao
Lịch phát sóng HTV7 ngày 07/11
Lịch phát sóng HTV7 ngày 07/11
07/11/2018
00:15 Chuyện 4 mùa - 01:15 Nhịp sống thể thao - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Cuộc sống quanh ta - 02:30 Chiếu phim - 03:15 Chính sách đời sống - 03:40 Điểm dừng kế tiếp - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký thể thao - 06:00 Mua gì
Lịch phát sóng HTV7 ngày 06/11
Lịch phát sóng HTV7 ngày 06/11
06/11/2018
00:50 Nhịp đập thể thao - 01:10 Tài chính - Kinh doanh - 01:30 Chiếu phim PTVN - 02:15 Tạp chí bí quyết đẹp Mi cong - 02:30 Chiếu phim - 03:15 Thời trang cuộc sống - 03:40 Những siêu anh hùng - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký
Lịch phát sóng HTV7 ngày 03/11
Lịch phát sóng HTV7 ngày 03/11
03/11/2018
00:45 Khỏe và đẹp - 01:10 Việt Nam tươi đẹp - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Tạp chí sức khỏe - 02:30 Chiếu phim - 03:15 Cà phê khởi nghiệp - 03:45 Các thành phố trên thế giới - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký thể thao - 06:00