Người Quảng
Thứ 7, 23/03/2019

Lịch phát sóng HTV7

Lịch phát sóng HTV7 ngày 23/03
Lịch phát sóng HTV7 ngày 23/03
23/03/2019
00:45 Khỏe và đẹp - 01:15 Việt Nam tươi đẹp - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Tạp chí sức khỏe - 02:30 Chiếu phim - 03:15 Thám tử tình yêu - 03:45 Phụ nữ nơi tận cùng thế giới - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký thể thao -
Lịch phát sóng HTV7 ngày 22/03
Lịch phát sóng HTV7 ngày 22/03
22/03/2019
00:45 Tạp chí bóng đá Đức - 01:15 Ngạc nhiên chưa - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Cuộc sống quanh ta - 02:30 Chiếu phim - 03:15 Đồng hành hàng Việt - 03:45 Nhiếp ảnh gia mạo hiểm - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký thể thao - 06:00
Lịch phát sóng HTV7 ngày 21/03
Lịch phát sóng HTV7 ngày 21/03
21/03/2019
00:50 Tạp chí quyền Anh - 01:15 Kết nối không giới hạn - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Sức khỏe cho mọi người - 02:30 Chiếu phim - 03:15 Phóng sự - 03:25 Chuyện của phố - 04:10 Thú con trong vườn thú - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật
Lịch phát sóng HTV7 ngày 20/03
Lịch phát sóng HTV7 ngày 20/03
20/03/2019
00:15 Chuyện 4 mùa - 01:15 Nhịp sống thể thao - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Cuộc sống quanh ta - 02:30 Chiếu phim - 03:15 Đi an toàn-Về hạnh phúc - 03:25 Chuyện đó chuyện đây - 03:50 Điểm dừng kế tiếp - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật
Lịch phát sóng HTV7 ngày 19/03
Lịch phát sóng HTV7 ngày 19/03
19/03/2019
00:50 Nhịp đập thể thao - 01:15 Tài chính - Kinh doanh - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Tạp chí bí quyết đẹp - 02:30 Chiếu phim - 03:15 Thời trang cuộc sống - 03:35 Khỏe đẹp hoàn hảo - 03:45 Du hành thành phố qua thời gian - 05:05 Thể
Lịch phát sóng HTV7 ngày 11/03
Lịch phát sóng HTV7 ngày 11/03
11/03/2019
00:50 Phút giây cảnh giác - 01:15 Ước mơ trong tầm tay - 01:30 Chiếu phim PTVN - 02:15 Trong thế giới xe - 02:30 Chiếu phim PTVN - 03:15 Xe và xu hướng - 03:40 Xu hướng và phong cách - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký thể
Lịch phát sóng HTV7 ngày 10/03
Lịch phát sóng HTV7 ngày 10/03
10/03/2019
00:00 Thế giới thể thao - 00:30 Cà phê cuối tuần - 01:00 Chuyện đó chuyện đây - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Nhật ký du hành của Joseph Rosendo - 02:30 Chiếu phim - 03:15 Alo, phim nghe! - 03:40 Ranh giới trắng đen - 05:05 Thể dục Aerobic -
Lịch phát sóng HTV7 ngày 09/03
Lịch phát sóng HTV7 ngày 09/03
09/03/2019
00:45 Khỏe và đẹp - 01:15 Việt Nam tươi đẹp - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Tạp chí sức khỏe - 02:30 Chiếu phim - 03:15 Thám tử tình yêu - 03:45 Phụ nữ nơi tận cùng thế giới - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký thể thao -
Lịch phát sóng HTV7 ngày 08/03
Lịch phát sóng HTV7 ngày 08/03
08/03/2019
00:45 Tạp chí bóng đá Đức - 01:15 Ngạc nhiên chưa - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Cuộc sống quanh ta - 02:30 Chiếu phim - 03:15 Đồng hành hàng Việt - 03:45 Nhiếp ảnh gia mạo hiểm - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký thể thao - 06:00
Lịch phát sóng HTV7 ngày 07/03
Lịch phát sóng HTV7 ngày 07/03
07/03/2019
00:45 Tạp chí quyền Anh - 01:15 Kết nối không giới hạn - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Sức khỏe cho mọi người - 02:30 Chiếu phim - 03:15 Phóng sự - 03:45 Chuyện của phố - 04:10 Thú con trong vườn thú - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật
Lịch phát sóng HTV7 ngày 06/03
Lịch phát sóng HTV7 ngày 06/03
06/03/2019
00:15 Chuyện 4 mùa - 01:15 Nhịp sống thể thao - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Cuộc sống quanh ta - 02:30 Chiếu phim - 03:15 Kiến thức tiêu dùng - 03:35 Điểm dừng kế tiếp - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký thể thao - 06:00 Mua gì
Lịch phát sóng HTV7 ngày 05/03
Lịch phát sóng HTV7 ngày 05/03
05/03/2019
00:45 Nhịp đập thể thao - 00:50 Phút giây cảnh giác - 01:10 Tài chính - Kinh doanh - 01:15 Ước mơ trong tầm tay - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Tạp chí bí quyết đẹp - 02:30 Chiếu phim - 03:15 Thời trang cuộc sống - 03:35 Khỏe đẹp hoàn
Lịch phát sóng HTV7 ngày 04/03
Lịch phát sóng HTV7 ngày 04/03
04/03/2019
00:00 Thế giới thể thao - 00:30 Cà phê cuối tuần Truyền thông cá nhân - 01:00 Chuyện đó chuyện đây - 01:30 Chiếu phim PTVN - 02:15 Nhật ký du hành của Joseph Rosendo - 02:30 Chiếu phim PTVN - 03:15 Alo, phim nghe! - 03:40 Ranh giới trắng đen
Lịch phát sóng HTV7 ngày 03/03
Lịch phát sóng HTV7 ngày 03/03
03/03/2019
00:00 Thế giới thể thao - 00:30 Cà phê cuối tuần - 01:00 Chuyện đó chuyện đây - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Nhật ký du hành của Joseph Rosendo - 02:30 Chiếu phim - 03:15 Alo, phim nghe! - 03:40 Ranh giới trắng đen - 05:05 Thể dục Aerobic -
Lịch phát sóng HTV7 ngày 02/03
Lịch phát sóng HTV7 ngày 02/03
02/03/2019
00:45 Khỏe và đẹp - 01:15 Việt Nam tươi đẹp - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Tạp chí sức khỏe - 02:30 Chiếu phim - 03:15 Thám tử tình yêu - 03:45 Phụ nữ nơi tận cùng thế giới - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký thể thao -
Lịch phát sóng HTV7 ngày 01/03
Lịch phát sóng HTV7 ngày 01/03
01/03/2019
00:50 Tạp chí bóng đá Đức - 01:15 Ngạc nhiên chưa - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Cuộc sống quanh ta - 02:30 Chiếu phim - 03:15 Đồng hành hàng Việt - 03:45 Nhiếp ảnh gia mạo hiểm - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký thể thao - 06:00
Lịch phát sóng HTV7 ngày 28/02
Lịch phát sóng HTV7 ngày 28/02
28/02/2019
00:50 Tạp chí quyền Anh - 01:15 Kết nối không giới hạn - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Sức khỏe cho mọi người - 02:30 Chiếu phim - 03:15 Phóng sự - 03:25 Chuyện của phố - 03:45 Thú con trong vườn thú - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật
Lịch phát sóng HTV7 ngày 27/02
Lịch phát sóng HTV7 ngày 27/02
27/02/2019
00:20 Chuyện 4 mùa - 01:15 Nhịp sống thể thao - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Sống xanh - 02:30 Chiếu phim - 03:15 Đi an toàn-Về hạnh phúc - 03:40 Điểm dừng kế tiếp - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký thể thao - 06:00 Mua gì ?
Lịch phát sóng HTV7 ngày 26/02
Lịch phát sóng HTV7 ngày 26/02
26/02/2019
00:50 Nhịp đập thể thao - 01:15 Tài chính - Kinh doanh - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Tạp chí bí quyết đẹp - 02:30 Chiếu phim - 03:15 Thời trang cuộc sống - 03:35 Khỏe đẹp hoàn hảo - 03:45 Du hành thành phố qua thời gian - 05:05 Thể
Lịch phát sóng HTV7 ngày 25/02
Lịch phát sóng HTV7 ngày 25/02
25/02/2019
05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký thể thao - 06:00 Mua gì ? Ở đâu ? - 06:15 Bác sĩ ơi! Tại sao? - 06:30 60 Giây - 07:00 Thời trang cuộc sống - 07:20 Khỏe đẹp hoàn hảo - 07:30 Nụ cười ngày mới - 08:00 Kết nối
Lịch phát sóng HTV7 ngày 24/02
Lịch phát sóng HTV7 ngày 24/02
24/02/2019
00:00 Thế giới thể thao - 00:30 Cà phê cuối tuần - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Nhật ký du hành của Joseph Rosendo - 02:30 Chiếu phim - 03:15 Alo, phim nghe! - 03:40 Ranh giới trắng đen - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký thể thao -
Lịch phát sóng HTV7 ngày 23/02
Lịch phát sóng HTV7 ngày 23/02
23/02/2019
00:50 Khỏe và đẹp - 01:15 Việt Nam tươi đẹp - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Tạp chí sức khỏe - 02:30 Chiếu phim - 03:15 Thám tử tình yêu - 03:45 Phụ nữ nơi tận cùng thế giới - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký thể thao -
Lịch phát sóng HTV7 ngày 22/02
Lịch phát sóng HTV7 ngày 22/02
22/02/2019
00:50 Tạp chí bóng đá Đức - 01:15 Ngạc nhiên chưa - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Cuộc sống quanh ta - 02:30 Chiếu phim - 03:15 Đồng hành hàng Việt - 03:45 Nhiếp ảnh gia mạo hiểm - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký thể thao - 06:00
Lịch phát sóng HTV7 ngày 21/02
Lịch phát sóng HTV7 ngày 21/02
21/02/2019
00:50 Tạp chí quyền Anh - 01:15 Kết nối không giới hạn - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Sức khỏe cho mọi người - 02:30 Chiếu phim - 03:15 Phóng sự - 03:25 Chuyện của phố - 03:45 Thú con trong vườn thú - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật
Lịch phát sóng HTV7 ngày 20/02
Lịch phát sóng HTV7 ngày 20/02
20/02/2019
00:20 Chuyện 4 mùa - 01:15 Nhịp sống thể thao - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Sống xanh - 02:30 Chiếu phim - 03:15 Kiến thức tiêu dùng - 03:40 Điểm dừng kế tiếp - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký thể thao - 06:00 Mua gì ? Ở
Lịch phát sóng HTV7 ngày 19/02
Lịch phát sóng HTV7 ngày 19/02
19/02/2019
00:50 Nhịp đập thể thao - 01:15 Tài chính - Kinh doanh - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Tạp chí bí quyết đẹp - 02:30 Chiếu phim - 03:15 Thời trang cuộc sống - 03:35 Khỏe đẹp hoàn hảo - 03:45 Du hành thành phố qua thời gian - 05:05 Thể
Lịch phát sóng HTV7 ngày 18/02
Lịch phát sóng HTV7 ngày 18/02
18/02/2019
05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký thể thao - 06:00 Mua gì ? Ở đâu ? - 06:15 Bác sĩ ơi! Tại sao? - 06:30 60 Giây - 07:00 Thời trang cuộc sống - 07:20 Khỏe đẹp hoàn hảo - 07:30 Nụ cười ngày mới - 08:00 Kết nối
Lịch phát sóng HTV7 ngày 17/02
Lịch phát sóng HTV7 ngày 17/02
17/02/2019
00:00 Thế giới thể thao - 00:30 Cà phê cuối tuần - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Nhật ký du hành của Joseph Rosendo - 02:30 Chiếu phim - 03:15 Alo, phim nghe! - 03:40 Ranh giới trắng đen - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký thể thao -
Lịch phát sóng HTV7 ngày 16/02
Lịch phát sóng HTV7 ngày 16/02
16/02/2019
00:50 Khỏe và đẹp - 01:15 Việt Nam tươi đẹp - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Tạp chí sức khỏe - 02:30 Chiếu phim - 03:15 Thám tử tình yêu - 03:45 Phụ nữ nơi tận cùng thế giới - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký thể thao -
Lịch phát sóng HTV7 ngày 15/02
Lịch phát sóng HTV7 ngày 15/02
15/02/2019
00:50 Tạp chí bóng đá Đức - 01:15 Ngạc nhiên chưa - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Cuộc sống quanh ta - 02:30 Chiếu phim - 03:15 Đồng hành hàng Việt - 03:45 Nhiếp ảnh gia mạo hiểm - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký thể thao - 06:00
Lịch phát sóng HTV7 ngày 14/02
Lịch phát sóng HTV7 ngày 14/02
14/02/2019
00:50 Tạp chí quyền Anh - 01:15 Kết nối không giới hạn - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Sức khỏe cho mọi người - 02:30 Chiếu phim - 03:15 Phóng sự - 03:25 Chuyện của phố - 03:45 Thú con trong vườn thú - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật
Lịch phát sóng HTV7 ngày 13/02
Lịch phát sóng HTV7 ngày 13/02
13/02/2019
00:20 Tài tử cải lương - 01:15 Nhịp sống thể thao - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Cuộc sống quanh ta - 02:30 Chiếu phim - 03:15 Đi an toàn-Về hạnh phúc - 03:40 Điểm dừng kế tiếp - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký thể thao - 06:00