Người Quảng
Thứ 6, 21/09/2018

Lịch phát sóng HTV7

Lịch phát sóng HTV7 ngày 19/09
Lịch phát sóng HTV7 ngày 19/09
19/09/2018
00:20 Chuyện 4 mùa - 01:20 Nhịp sống thể thao - 01:50 Giải mã tình yêu - 02:10 Chiếu phim - 03:00 Cuộc sống quanh ta Mùa hè xanh - 03:10 Chiếu phim PTVN - 03:50 Chính sách đời sống Trường hợp bảo hiểm y tế không thanh toán - 04:00
Lịch phát sóng HTV7 ngày 18/09
Lịch phát sóng HTV7 ngày 18/09
18/09/2018
00:50 Nhịp đập thể thao - 01:20 Tài chính - Kinh doanh - 01:50 Chiếu phim - 02:35 Tạp chí bí quyết đẹp - 02:50 Chiếu phim - 03:35 Thời trang cuộc sống - 04:05 Thế giới hoang dã - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký thể thao -
Lịch phát sóng HTV7 ngày 16/09
Lịch phát sóng HTV7 ngày 16/09
16/09/2018
00:00 Thế giới thể thao - 00:30 Cà phê cuối tuần - 01:00 Vượt lên chính mình - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Hành trình trái đất - 02:30 Chiếu phim - 03:15 Alo, phim nghe! - 03:40 Ranh giới trắng đen - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký
Lịch phát sóng HTV7 ngày 15/09
Lịch phát sóng HTV7 ngày 15/09
15/09/2018
00:00 Thế giới thể thao - 00:50 Khỏe và đẹp - 01:20 Việt Nam tươi đẹp - 01:50 Chiếu phim - 02:35 Tạp chí sức khỏe Phương pháp chẩn đoán tiền sản - 02:50 Chiếu phim PTVN - 03:35 Cà phê khởi nghiệp - 04:05 Các thành phố trên thế giới
Lịch phát sóng HTV7 ngày 13/09
Lịch phát sóng HTV7 ngày 13/09
13/09/2018
00:50 Tạp chí quyền Anh - 01:20 Chuyển động kinh doanh - 01:50 Chiếu phim - 02:35 Sức khỏe cho mọi người - 02:50 Chiếu phim - 03:35 Phóng sự - 03:45 Chuyện của phố - 04:05 Xiếc, ảo thuật - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký thể thao
Lịch phát sóng HTV7 ngày 12/09
Lịch phát sóng HTV7 ngày 12/09
12/09/2018
00:20 Chuyện 4 mùa - 01:20 Nhịp sống thể thao - 01:50 Giải mã tình yêu - 02:10 Chiếu phim PTVN - 02:50 Cuộc sống quanh ta Vườn rau trên cao - 03:00 Chiếu phim PTVN - 03:45 Chính sách đời sống Trường hợp bảo hiểm y tế không thanh toán
Lịch phát sóng HTV7 ngày 11/09
Lịch phát sóng HTV7 ngày 11/09
11/09/2018
00:50 Nhịp đập thể thao - 01:20 Tài chính - Kinh doanh - 01:50 Chiếu phim - 02:35 Tạp chí bí quyết đẹp - 02:50 Chiếu phim - 03:35 Thời trang cuộc sống - 04:05 Thế giới hoang dã - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký thể thao -
Lịch phát sóng HTV7 ngày 10/09
Lịch phát sóng HTV7 ngày 10/09
10/09/2018
05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký thể thao - 06:00 Mua gì ? Ở đâu ? - 06:15 Bác sĩ ơi! Tại sao? - 06:30 Chương trình 60 giây - 07:00 Thời trang cuộc sống - 07:30 Nụ cười ngày mới - 08:00 Vượt lên chính mình - 08:30
Lịch phát sóng HTV7 ngày 09/09
Lịch phát sóng HTV7 ngày 09/09
09/09/2018
00:00 Thế giới thể thao - 00:30 Cà phê cuối tuần - 01:00 Vượt lên chính mình - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Hành trình trái đất - 02:30 Chiếu phim PTVN - 03:15 Alo, phim nghe! - 03:40 Ranh giới trắng đen - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật
Lịch phát sóng HTV7 ngày 08/09
Lịch phát sóng HTV7 ngày 08/09
08/09/2018
00:50 Khỏe và đẹp - 01:20 Việt Nam tươi đẹp - 01:50 Chiếu phim PTVN - 02:35 Tạp chí sức khỏe - 02:50 Chiếu phim PTVN - 03:35 Cà phê khởi nghiệp - 04:05 Các thành phố trên thế giới - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký thể thao
Lịch phát sóng HTV7 ngày 07/09
Lịch phát sóng HTV7 ngày 07/09
07/09/2018
00:50 Tạp chí bóng đá Đức - 01:20 Ngạc nhiên chưa - 01:50 Chiếu phim PTVN - 02:35 Cuộc sống quanh ta Hẻm xinh - 02:50 Chiếu phim PTVN - 03:35 Đồng hành hàng Việt - 04:05 Vua sáng tạo - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký thể thao
Lịch phát sóng HTV7 ngày 06/09
Lịch phát sóng HTV7 ngày 06/09
06/09/2018
00:50 Tạp chí quyền Anh - 01:20 Chuyển động kinh doanh - 01:50 Chiếu phim - 02:35 Sức khỏe cho mọi người - 02:50 Chiếu phim - 03:55 Phóng sự - 04:05 Chuyện của phố - 04:25 Xiếc, ảo thuật - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký thể thao
Lịch phát sóng HTV7 ngày 05/09
Lịch phát sóng HTV7 ngày 05/09
05/09/2018
00:20 Chuyện 4 mùa - 01:20 Nhịp sống thể thao - 01:50 Giải mã tình yêu - 02:10 Chiếu phim PTVN - 02:50 Cuộc sống quanh ta Kỳ nghỉ hồng tại Lào - 03:00 Chiếu phim PTVN - 03:45 Chính sách đời sống Bảo hiểm y tế cho phụ nữ -
Lịch phát sóng HTV7 ngày 03/09
Lịch phát sóng HTV7 ngày 03/09
03/09/2018
05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký thể thao - 06:00 Mua gì ? Ở đâu ? - 06:15 Bác sĩ ơi! Tại sao? - 06:30 Chương trình 60 giây - 07:00 Thời trang cuộc sống - 07:30 Nụ cười ngày mới - 08:00 Vượt lên chính mình - 08:30
Lịch phát sóng HTV7 ngày 02/09
Lịch phát sóng HTV7 ngày 02/09
02/09/2018
00:30 Cà phê cuối tuần Thức uống cho tâm hồn - 01:00 Vượt lên chính mình - 01:30 Chiếu phim PTVN - 02:15 Hành trình trái đất - 02:30 Chiếu phim PTVN - 03:15 Alo, phim nghe! - 03:40 Ranh giới trắng đen - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật
Lịch phát sóng HTV7 ngày 01/09
Lịch phát sóng HTV7 ngày 01/09
01/09/2018
00:00 Thế giới thể thao - 00:30 Khỏe và đẹp - 01:00 Việt Nam tươi đẹp - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Tạp chí sức khỏe Chẩn đoán tiền sản - 02:30 Chiếu phim PTVN - 03:15 Cà phê khởi nghiệp - 03:45 Những thực nghiệm của Nigel Latta - 05:05
Lịch phát sóng HTV7 ngày 31/08
Lịch phát sóng HTV7 ngày 31/08
31/08/2018
00:30 Tạp chí bóng đá Đức - 01:00 Ngạc nhiên chưa - 01:30 Chiếu phim PTVN - 02:15 Cuộc sống quanh ta Làng nghề trong lòng thành phố - 02:30 Chiếu phim PTVN - 03:15 Đồng hành hàng Việt - 03:45 Thế giới giải trí - 05:05 Thể dục Aerobic -
Lịch phát sóng HTV7 ngày 30/08
Lịch phát sóng HTV7 ngày 30/08
30/08/2018
00:30 Tạp chí quyền Anh - 01:00 Chuyển động kinh doanh - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Sức khỏe cho mọi người - 02:30 Chiếu phim - 03:15 Phóng sự - 03:25 Chuyện của phố - 03:45 Xiếc, ảo thuật - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký thể thao
Lịch phát sóng HTV7 ngày 29/08
Lịch phát sóng HTV7 ngày 29/08
29/08/2018
00:30 Nhịp sống thể thao - 01:00 Giải mã tình yêu - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Sống xanh Hạn chế sử dụng túi ni lông - 02:30 Chiếu phim PTVN - 03:15 Chính sách đời sống - 03:25 Kiến thức tiêu dùng - 03:40 Điểm dừng kế tiếp - 05:05
Lịch phát sóng HTV7 ngày 28/08
Lịch phát sóng HTV7 ngày 28/08
28/08/2018
00:30 Nhịp đập thể thao - 01:00 Tài chính - Kinh doanh - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Tạp chí bí quyết đẹp - 02:30 Chiếu phim - 03:15 Thời trang cuộc sống - 03:45 Thế giới hoang dã - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký thể thao -
Lịch phát sóng HTV7 ngày 27/08
Lịch phát sóng HTV7 ngày 27/08
27/08/2018
01:10 Ước mơ trong tầm tay - 01:30 Chiếu phim PTVN - 02:15 Trong thế giới xe - 02:30 Chiếu phim PTVN - 03:15 1 vốn - 03:40 Xu hướng và phong cách - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký thể thao - 06:00 Mua gì ? Ở đâu
Lịch phát sóng HTV7 ngày 26/08
Lịch phát sóng HTV7 ngày 26/08
26/08/2018
00:00 Thế giới thể thao - 00:30 Cà phê cuối tuần Ăn vặt ở Sài Gòn - 01:00 Vượt lên chính mình - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Hành trình trái đất - 02:30 Chiếu phim PTVN - 03:15 Alo, phim nghe! - 03:40 Ranh giới trắng đen - 05:05 Thể
Lịch phát sóng HTV7 ngày 25/08
Lịch phát sóng HTV7 ngày 25/08
25/08/2018
00:30 Khỏe và đẹp - 01:00 Việt Nam tươi đẹp - 01:30 Chiếu phim PTVN - 02:15 Tạp chí sức khỏe Tăng cân trong thai kỳ - 02:30 Chiếu phim PTVN - 03:15 Cà phê khởi nghiệp - 03:45 Những thực nghiệm của Nigel Latta - 05:05 Thể dục Aerobic -
Lịch phát sóng HTV7 ngày 24/08
Lịch phát sóng HTV7 ngày 24/08
24/08/2018
00:30 Tạp chí bóng đá Đức - 01:00 Ngạc nhiên chưa - 01:30 Chiếu phim PTVN - 02:15 Cuộc sống quanh ta Xử lý đồ dùng cũ - 02:30 Chiếu phim PTVN - 03:15 Đồng hành hàng Việt - 03:45 Thế giới giải trí - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35
Lịch phát sóng HTV7 ngày 23/08
Lịch phát sóng HTV7 ngày 23/08
23/08/2018
00:30 Tạp chí quyền Anh - 01:00 Chuyển động kinh doanh - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Sức khỏe cho mọi người - 02:30 Chiếu phim - 03:15 Phóng sự - 03:25 Chuyện của phố - 03:45 Xiếc, ảo thuật - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký thể thao
Lịch phát sóng HTV7 ngày 22/08
Lịch phát sóng HTV7 ngày 22/08
22/08/2018
00:30 Nhịp sống thể thao - 01:00 Giải mã tình yêu - 01:30 Chiếu phim PTVN - 02:15 Kết nối không giới hạn Chuyện ăn ngon hay an toàn - 02:30 Chiếu phim PTVN - 03:15 Chính sách đời sống - 03:25 Kiến thức tiêu dùng - 03:40 Điểm dừng kế
Lịch phát sóng HTV7 ngày 21/08
Lịch phát sóng HTV7 ngày 21/08
21/08/2018
00:30 Nhịp đập thể thao - 01:00 Tài chính - Kinh doanh - 01:30 Chiếu phim PTVN - 02:15 Tạp chí bí quyết đẹp Vẻ đẹp Nhật - 02:30 Chiếu phim PTVN - 03:15 Thời trang cuộc sống - 03:45 Thế giới hoang dã - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35
Lịch phát sóng HTV7 ngày 20/08
Lịch phát sóng HTV7 ngày 20/08
20/08/2018
01:10 Ước mơ trong tầm tay - 01:30 Chiếu phim PTVN - 02:15 Trong thế giới xe - 02:30 Chiếu phim PTVN - 03:15 1 vốn - 03:40 Xu hướng và phong cách - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký thể thao - 06:00 Mua gì ? Ở đâu
Lịch phát sóng HTV7 ngày 19/08
Lịch phát sóng HTV7 ngày 19/08
19/08/2018
00:00 Thế giới thể thao - 00:30 Cà phê cuối tuần - 01:00 Vượt lên chính mình - 01:30 Chiếu phim PTVN - 02:15 Hành trình trái đất - 02:30 Chiếu phim PTVN - 03:15 Alo, phim nghe! - 03:40 Ranh giới trắng đen - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35
Lịch phát sóng HTV7 ngày 18/08
Lịch phát sóng HTV7 ngày 18/08
18/08/2018
00:30 Khỏe và đẹp - 01:00 Việt Nam tươi đẹp - 01:30 Chiếu phim PTVN - 02:15 Tạp chí sức khỏe Đái tháo đường trong thai kỳ - 02:30 Chiếu phim PTVN - 03:15 Cà phê khởi nghiệp - 03:45 Những thực nghiệm của Nigel Latta - 05:05 Thể dục Aerobic
Lịch phát sóng HTV7 ngày 17/08
Lịch phát sóng HTV7 ngày 17/08
17/08/2018
00:30 Tạp chí bóng đá Đức - 01:00 Ngạc nhiên chưa - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Cuộc sống quanh ta - 02:30 Chiếu phim - 03:15 Đồng hành hàng Việt - 03:45 Thế giới giải trí - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký thể thao - 06:00 Mua
Lịch phát sóng HTV7 ngày 16/08
Lịch phát sóng HTV7 ngày 16/08
16/08/2018
00:30 Tạp chí quyền Anh - 01:00 Chuyển động kinh doanh - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Sức khỏe cho mọi người - 02:30 Chiếu phim - 03:15 Phóng sự - 03:25 Chuyện của phố - 03:40 Xiếc, ảo thuật - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký thể thao