Người Quảng
Thứ 6, 23/03/2018

Lịch phát sóng HTV7

Lịch phát sóng HTV7 ngày 23/03
Lịch phát sóng HTV7 ngày 23/03
23/03/2018
00:00 Nhạc thơ - 01:00 Tạp chí bóng đá Đức - 01:30 Ngạc nhiên chưa - 02:00 Chiếu phim - 02:45 Làng quê trong tôi - 03:00 Chiếu phim - 03:45 Đồng hành hàng Việt - 04:00 Chuyện của phố - 04:10 Thế giới giải trí - 05:05 Thể dục Aerobic
Lịch phát sóng HTV7 ngày 22/03
Lịch phát sóng HTV7 ngày 22/03
22/03/2018
00:00 Tài tử cải lương - 01:00 Tạp chí quyền Anh - 01:30 Chuyển động kinh doanh - 02:00 Chiếu phim - 02:45 Sức khỏe cho mọi người - 03:00 Chiếu phim - 03:45 Phóng sự - 04:00 Chuyện của phố - 04:10 Xiếc, ảo thuật - 05:05 Thể dục Aerobic
Lịch phát sóng HTV7 ngày 21/03
Lịch phát sóng HTV7 ngày 21/03
21/03/2018
00:00 Chuyện 4 mùa - 01:00 Nhịp sống thể thao - 01:30 Giải mã tình yêu - 02:00 Chiếu phim - 02:15 Tạp chí bí quyết đẹp - 02:45 KNKGH - 03:00 Chiếu phim - 03:45 Kiến thức tiêu dùng - 04:10 Biệt đội chinh phục tự nhiên - 05:05 Thể
Lịch phát sóng HTV7 ngày 20/03
Lịch phát sóng HTV7 ngày 20/03
20/03/2018
00:00 Tài tử cải lương - 01:00 Nhịp đập thể thao - 01:30 Tài chính - Kinh doanh - 02:00 Chiếu phim - 02:15 Tạp chí bí quyết đẹp - 03:00 Chiếu phim - 03:45 Thời trang cuộc sống - 04:10 Thay đổi góc nhìn - 05:05 Thể dục Aerobic -
Lịch phát sóng HTV7 ngày 19/03
Lịch phát sóng HTV7 ngày 19/03
19/03/2018
00:30 Cà phê cuối tuần - 01:00 Vượt lên chính mình - 01:10 Nào ta cùng vui - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Trong thế giới xe - 02:30 Chiếu phim - 03:15 1 vốn - 03:40 Xu hướng và phong cách - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký
Lịch phát sóng HTV7 ngày 18/03
Lịch phát sóng HTV7 ngày 18/03
18/03/2018
00:00 Thế giới thể thao - 00:30 Cà phê cuối tuần - 01:00 Vượt lên chính mình - 01:30 Chiếu phim - 02:00 Chiếu phim - 02:15 Hành trình trái đất - 02:30 Chiếu phim - 02:45 Tạp chí sức khỏe - 03:00 Chiếu phim - 03:15 Alo, phim nghe! -
Lịch phát sóng HTV7 ngày 17/03
Lịch phát sóng HTV7 ngày 17/03
17/03/2018
00:00 Nhạc thơ - 01:00 Tạp chí bóng đá Đức - 01:30 Ngạc nhiên chưa - 02:00 Chiếu phim - 02:45 Làng quê trong tôi - 03:00 Chiếu phim - 03:45 Đồng hành hàng Việt - 04:10 Thế giới giải trí - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký thể
Lịch phát sóng HTV7 ngày 16/03
Lịch phát sóng HTV7 ngày 16/03
16/03/2018
00:00 Nhạc thơ - 01:00 Tạp chí bóng đá Đức - 01:30 Ngạc nhiên chưa - 02:00 Chiếu phim - 02:45 Làng quê trong tôi - 03:00 Chiếu phim - 03:45 Đồng hành hàng Việt - 04:10 Thế giới giải trí - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký thể
Lịch phát sóng HTV7 ngày 15/03
Lịch phát sóng HTV7 ngày 15/03
15/03/2018
00:00 Chuyện 4 mùa - 01:00 Nhịp sống thể thao - 02:00 Chiếu phim - 02:45 Cuộc sống quanh ta - 03:00 Chiếu phim - 03:45 Kiến thức tiêu dùng - 04:10 Biệt đội chinh phục tự nhiên - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký thể thao - 06:00
Lịch phát sóng HTV7 ngày 14/03
Lịch phát sóng HTV7 ngày 14/03
14/03/2018
00:00 Chuyện 4 mùa - 01:00 Nhịp sống thể thao - 01:30 Tài chính - Kinh doanh - 02:00 Chiếu phim - 02:15 Tạp chí bí quyết đẹp - 02:45 Cuộc sống quanh ta - 03:00 Chiếu phim - 03:45 Kiến thức tiêu dùng - 04:10 Biệt đội chinh phục tự
Lịch phát sóng HTV7 ngày 13/03
Lịch phát sóng HTV7 ngày 13/03
13/03/2018
00:00 Tài tử cải lương - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký thể thao - 06:00 Mua gì ? Ở đâu ? - 06:15 Bác sĩ ơi! Tại sao? - 06:30 Chương trình 60 giây - 07:00 Thời trang cuộc sống - 07:30 Nụ cười ngày mới - 08:00
Lịch phát sóng HTV7 ngày 12/03
Lịch phát sóng HTV7 ngày 12/03
12/03/2018
01:00 Vượt lên chính mình - 01:10 A Bạn đây rồi - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Trong thế giới xe - 02:30 Chiếu phim - 03:15 1 vốn - 03:40 Xu hướng và phong cách - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký thể thao - 06:00 Ca nhạc
Lịch phát sóng HTV7 ngày 11/03
Lịch phát sóng HTV7 ngày 11/03
11/03/2018
00:00 Thế giới thể thao - 00:30 Cà phê cuối tuần - 01:00 Vượt lên chính mình - 01:30 Chiếu phim - 02:00 Chiếu phim - 02:15 Hành trình trái đất - 02:30 Chiếu phim - 02:45 Tạp chí sức khỏe - 03:00 Chiếu phim - 03:15 Alo, phim nghe! -
Lịch phát sóng HTV7 ngày 10/03
Lịch phát sóng HTV7 ngày 10/03
10/03/2018
00:00 Thế giới thể thao - 00:30 Cà phê cuối tuần - 01:00 Khỏe và đẹp - 01:30 Việt Nam tươi đẹp - 02:00 Chiếu phim - 02:45 Tạp chí sức khỏe - 03:00 Chiếu phim - 03:45 Cà phê khởi nghiệp - 04:10 Giải mã cuộc sống - 05:05 Thể
Lịch phát sóng HTV7 ngày 09/03
Lịch phát sóng HTV7 ngày 09/03
09/03/2018
00:00 Nhạc thơ - 01:00 Tạp chí bóng đá Đức - 01:30 Chuyển động kinh doanh - 02:00 Chiếu phim - 02:45 Làng quê trong tôi - 03:00 Chiếu phim - 03:45 Đồng hành hàng Việt - 04:00 Chuyện của phố - 04:10 Thế giới giải trí - 05:05 Thể dục
Lịch phát sóng HTV7 ngày 08/03
Lịch phát sóng HTV7 ngày 08/03
08/03/2018
00:00 Tài tử cải lương - 01:00 Tạp chí quyền Anh - 01:30 Chuyển động kinh doanh - 02:00 Chiếu phim - 02:45 Sức khỏe cho mọi người - 03:00 Chiếu phim - 03:45 Phóng sự - 04:00 Chuyện của phố - 04:10 Xiếc, ảo thuật - 05:05 Thể dục Aerobic
Lịch phát sóng HTV7 ngày 07/03
Lịch phát sóng HTV7 ngày 07/03
07/03/2018
00:00 Chuyện 4 mùa - 01:00 Nhịp sống thể thao - 01:30 Tài chính - Kinh doanh - 02:00 Chiếu phim - 02:15 Tạp chí bí quyết đẹp - 02:45 Sống xanh - 03:00 Chiếu phim - 03:45 Kiến thức tiêu dùng - 04:10 Biệt đội chinh phục tự nhiên -
Lịch phát sóng HTV7 ngày 06/03
Lịch phát sóng HTV7 ngày 06/03
06/03/2018
00:00 Tài tử cải lương - 01:00 Nhịp đập thể thao - 01:30 Tài chính - Kinh doanh - 02:00 Chiếu phim - 02:15 Tạp chí bí quyết đẹp - 03:00 Chiếu phim - 03:45 Thời trang cuộc sống - 04:10 Thay đổi góc nhìn - 05:05 Thể dục Aerobic -
Lịch phát sóng HTV7 ngày 05/03
Lịch phát sóng HTV7 ngày 05/03
05/03/2018
00:00 Tài tử cải lương - 01:00 Vượt lên chính mình - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Hành trình trái đất - 02:30 Chiếu phim - 03:15 Alo, phim nghe! - 03:40 Ranh giới trắng đen - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký thể thao - 06:00 Mua gì
Lịch phát sóng HTV7 ngày 04/03
Lịch phát sóng HTV7 ngày 04/03
04/03/2018
00:00 Thế giới thể thao - 00:30 Cà phê cuối tuần - 01:00 Vượt lên chính mình - 01:30 Chiếu phim - 02:00 Chiếu phim - 02:15 Hành trình trái đất - 02:30 Chiếu phim - 02:45 Tạp chí sức khỏe - 03:00 Chiếu phim - 03:15 Alo, phim nghe! -
Lịch phát sóng HTV7 ngày 03/03
Lịch phát sóng HTV7 ngày 03/03
03/03/2018
00:00 Thế giới thể thao - 00:30 Cà phê cuối tuần - 01:00 Khỏe và đẹp - 01:30 Việt Nam tươi đẹp - 02:00 Chiếu phim - 02:45 Tạp chí sức khỏe - 03:00 Chiếu phim - 03:45 Cà phê khởi nghiệp - 04:10 Giải mã cuộc sống - 05:05 Thể
Lịch phát sóng HTV7 ngày 02/03
Lịch phát sóng HTV7 ngày 02/03
02/03/2018
00:00 Nhạc thơ - 01:00 Tạp chí bóng đá Đức - 01:30 Ngạc nhiên chưa - 02:00 Chiếu phim - 02:45 Làng quê trong tôi - 03:00 Chiếu phim - 03:45 Đồng hành hàng Việt - 04:00 Chuyện của phố - 04:10 Thế giới giải trí - 05:05 Thể dục Aerobic
Lịch phát sóng HTV7 ngày 01/03
Lịch phát sóng HTV7 ngày 01/03
01/03/2018
00:00 Tài tử cải lương - 01:00 Tạp chí quyền Anh - 01:30 Chuyển động kinh doanh - 02:00 Chiếu phim - 02:45 Sức khỏe cho mọi người - 03:00 Chiếu phim - 03:45 Phóng sự - 04:00 Chuyện của phố - 04:10 Xiếc, ảo thuật - 05:05 Thể dục Aerobic
Lịch phát sóng HTV7 ngày 28/02
Lịch phát sóng HTV7 ngày 28/02
28/02/2018
00:00 Tài tử cải lương - 01:00 Nhịp đập thể thao - 01:30 Nơi yêu thương ở lại - 02:00 Chiếu phim - 02:15 Bí quyết đẹp - 03:00 Chiếu phim - 03:45 Thời trang cuộc sống - 04:10 Thay đổi góc nhìn - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật
Lịch phát sóng HTV7 ngày 27/02
Lịch phát sóng HTV7 ngày 27/02
27/02/2018
00:00 Tài tử cải lương - 01:00 Nhịp đập thể thao - 01:30 Nơi yêu thương ở lại - 02:00 Chiếu phim - 02:15 Bí quyết đẹp - 03:00 Chiếu phim - 03:45 Thời trang cuộc sống - 04:10 Thay đổi góc nhìn - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật
Lịch phát sóng HTV7 ngày 26/02
Lịch phát sóng HTV7 ngày 26/02
26/02/2018
00:00 Tài tử cải lương - 00:30 Cà phê cuối tuần - 01:00 Vượt lên chính mình - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Hành trình trái đất - 02:30 Chiếu phim - 03:15 Alo, phim nghe! - 03:40 Ranh giới trắng đen - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký
Lịch phát sóng HTV7 ngày 25/02
Lịch phát sóng HTV7 ngày 25/02
25/02/2018
00:00 Thế giới thể thao - 00:30 Cà phê cuối tuần - 01:00 Vượt lên chính mình - 01:30 Chiếu phim - 02:00 Chiếu phim - 02:15 Hành trình trái đất - 02:30 Chiếu phim - 02:45 Tạp chí sức khỏe - 03:00 Chiếu phim - 03:15 Alo, phim nghe! -
Lịch phát sóng HTV7 ngày 24/02
Lịch phát sóng HTV7 ngày 24/02
24/02/2018
00:00 Thế giới thể thao - 01:00 Khỏe và đẹp - 01:30 Việt Nam tươi đẹp - 02:00 Chiếu phim - 02:45 Tạp chí sức khỏe - 03:00 Chiếu phim - 03:45 Cà phê khởi nghiệp - 04:10 Giải mã cuộc sống - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký
Lịch phát sóng HTV7 ngày 23/02
Lịch phát sóng HTV7 ngày 23/02
23/02/2018
00:00 Nhạc thơ - 01:00 Tạp chí bóng đá Đức - 01:30 Vẻ đẹp hoang dã - 02:00 Chiếu phim - 02:45 Kiến thức kinh tế - 03:00 Chiếu phim - 03:45 Đồng hành hàng Việt - 04:10 Thế giới giải trí - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký
Lịch phát sóng HTV7 ngày 22/02
Lịch phát sóng HTV7 ngày 22/02
22/02/2018
00:00 Tài tử cải lương - 00:15 Nhịp sống thể thao - 01:00 Tạp chí giao bóng - 01:30 Chuyển động kinh doanh - 01:45 Tạp chí khoa giáo xuân - 02:00 Chiếu phim - 02:45 Kiến thức cuộc sống - 03:00 Chiếu phim - 03:10 Biệt đội chinh phục tự
Lịch phát sóng HTV7 ngày 21/02
Lịch phát sóng HTV7 ngày 21/02
21/02/2018
00:15 Nhịp sống thể thao - 01:00 Phim Việt Nam - 01:45 Tạp chí khoa giáo xuân - 02:00 Phim Việt Nam - 02:45 Kiến thức tiêu dùng - 03:10 Biệt đội chinh phục tự nhiên (PL chiều) - 05:00 Đồng hồ - Đài hiệu - Giới thiệu chương trình -
Lịch phát sóng HTV7 ngày 20/02
Lịch phát sóng HTV7 ngày 20/02
20/02/2018
00:00 Kịch - 00:15 Thể thao thế giới tổng hợp - 01:00 Phim Việt Nam - 01:30 Phim Việt Nam - 01:45 Bí quyết đẹp (PL sáng) - 02:00 Phim Việt Nam - 02:15 Trong thế giới xe (PL chiều) - 02:30 Phim Việt Nam - 02:45 Thay đổi góc nhìn