Người Quảng
Thứ 6, 22/06/2018

Lịch phát sóng HTV7

Lịch phát sóng HTV7 ngày 22/06
Lịch phát sóng HTV7 ngày 22/06
22/06/2018
00:30 Truyền hình trực tiếp - 03:30 Đồng hành hàng Việt - 04:00 Thế giới giải trí - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký thể thao - 06:00 Mua gì ? Ở đâu ? - 06:20 HTV cùng World Cup 2018 - 06:30 Chương trình 60 giây - 07:00
Lịch phát sóng HTV7 ngày 20/06
Lịch phát sóng HTV7 ngày 20/06
20/06/2018
00:30 Truyền hình trực tiếp Bóng đá WC 2018 - 03:30 Kiến thức tiêu dùng - 03:50 Biệt đội chinh phục tự nhiên - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký thể thao - 06:00 Mua gì ? Ở đâu ? - 06:20 HTV cùng World Cup 2018 - 06:30
Lịch phát sóng HTV7 ngày 19/06
Lịch phát sóng HTV7 ngày 19/06
19/06/2018
00:30 Truyền hình trực tiếp - 03:30 Thời trang cuộc sống - 04:00 Thay đổi góc nhìn - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký thể thao - 06:00 Mua gì ? Ở đâu ? - 06:20 HTV cùng World Cup 2018 - 06:30 Chương trình 60 giây - 07:05
Lịch phát sóng HTV7 ngày 18/06
Lịch phát sóng HTV7 ngày 18/06
18/06/2018
01:10 Nào ta cùng vui - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Trong thế giới xe - 02:30 Chiếu phim - 03:15 1 vốn - 03:40 Xu hướng và phong cách - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:25 Nhật ký thể thao - 05:50 Mua gì ? Ở đâu ? - 06:05
Lịch phát sóng HTV7 ngày 17/06
Lịch phát sóng HTV7 ngày 17/06
17/06/2018
00:00 Thế giới thể thao - 00:30 Cà phê cuối tuần - 01:00 Vượt lên chính mình - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Hành trình trái đất - 02:30 Chiếu phim - 03:15 Alo, phim nghe! - 03:40 Ranh giới trắng đen - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký
Lịch phát sóng HTV7 ngày 16/06
Lịch phát sóng HTV7 ngày 16/06
16/06/2018
00:00 Chuyện 4 mùa Chú chó cưng - 01:00 Khỏe và đẹp - 01:30 Việt Nam tươi đẹp - 02:00 Chiếu phim - 02:45 Tạp chí sức khỏe - 03:00 Chiếu phim - 03:45 Cà phê khởi nghiệp - 04:10 Giải mã cuộc sống - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35
Lịch phát sóng HTV7 ngày 15/06
Lịch phát sóng HTV7 ngày 15/06
15/06/2018
00:00 Chuyện 4 mùa Chú chó cưng - 01:00 Tạp chí bóng đá Đức - 01:30 Ngạc nhiên chưa - 02:00 Chiếu phim - 02:45 Cuộc sống quanh ta - 03:00 Chiếu phim - 03:45 Đồng hành hàng Việt - 04:10 Thế giới giải trí - 05:05 Thể dục Aerobic -
Lịch phát sóng HTV7 ngày 14/06
Lịch phát sóng HTV7 ngày 14/06
14/06/2018
00:00 Chuyện 4 mùa Chú chó cưng - 01:00 Tạp chí quyền Anh - 01:30 Chuyển động kinh doanh - 02:00 Chiếu phim - 02:45 Sức khỏe cho mọi người - 03:00 Chiếu phim - 03:45 Phóng sự - 04:00 Chuyện của phố - 04:10 Xiếc, ảo thuật - 05:05 Thể
Lịch phát sóng HTV7 ngày 13/06
Lịch phát sóng HTV7 ngày 13/06
13/06/2018
00:00 Chuyện 4 mùa Bên đàng dệt mộng - 01:00 Nhịp sống thể thao - 01:30 Giải mã tình yêu - 02:00 Chiếu phim - 02:45 KNKGH - 03:00 Chiếu phim - 04:00 Kiến thức tiêu dùng - 04:10 Biệt đội chinh phục tự nhiên - 05:05 Thể dục Aerobic -
Lịch phát sóng HTV7 ngày 11/06
Lịch phát sóng HTV7 ngày 11/06
11/06/2018
01:10 A Bạn đây rồi - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Trong thế giới xe - 02:30 Chiếu phim - 03:15 1 vốn - 03:40 Xu hướng và phong cách - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký thể thao - 06:00 Mua gì ? Ở đâu ? - 06:15
Lịch phát sóng HTV7 ngày 10/06
Lịch phát sóng HTV7 ngày 10/06
10/06/2018
00:00 Thế giới thể thao - 00:30 Cà phê cuối tuần - 01:00 Vượt lên chính mình - 01:30 Chiếu phim PTVN - 02:15 Hành trình trái đất - 02:30 Chiếu phim PTVN - 03:15 Alo, phim nghe! - 03:40 Ranh giới trắng đen - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35
Lịch phát sóng HTV7 ngày 09/06
Lịch phát sóng HTV7 ngày 09/06
09/06/2018
00:00 Chuyện 4 mùa - 01:00 Khỏe và đẹp - 01:30 Việt Nam tươi đẹp - 02:00 Chiếu phim PTVN - 02:45 Tạp chí sức khỏe Trầm cảm tuổi mãn kinh - 03:00 Chiếu phim PTVN - 03:45 Cà phê khởi nghiệp - 04:10 Giải mã cuộc sống - 05:05 Thể
Lịch phát sóng HTV7 ngày 08/06
Lịch phát sóng HTV7 ngày 08/06
08/06/2018
00:00 Chuyện 4 mùa Chuyện không bao giờ nguôi - 01:00 Tạp chí bóng đá Đức - 01:30 Ngạc nhiên chưa - 02:00 Chiếu phim PTVN - 02:45 Cuộc sống quanh ta Đội cứu hộ của những chú chó - 03:00 Chiếu phim PTVN - 03:45 Đồng hành hàng Việt -
Lịch phát sóng HTV7 ngày 07/06
Lịch phát sóng HTV7 ngày 07/06
07/06/2018
00:00 Chuyện 4 mùa - 01:00 Tạp chí quyền Anh - 01:30 Chuyển động kinh doanh - 02:00 Chiếu phim PTVN - 02:45 Sức khỏe cho mọi người Phòng bệnh ung thư - 03:00 Chiếu phim PTVN - 03:45 Phóng sự Làng đan lát Thái Mỹ - Củ Chi - 04:00
Lịch phát sóng HTV7 ngày 06/06
Lịch phát sóng HTV7 ngày 06/06
06/06/2018
00:00 Chuyện 4 mùa - 01:00 Nhịp sống thể thao - 01:30 Giải mã tình yêu - 02:00 Chiếu phim PTVN - 02:45 Cuộc sống quanh ta Xử lý đồ dùng cũ - 03:00 Chiếu phim PTVN - 04:00 Kiến thức tiêu dùng - 04:10 Biệt đội chinh phục tự nhiên
Lịch phát sóng HTV7 ngày 05/06
Lịch phát sóng HTV7 ngày 05/06
05/06/2018
00:00 Chuyện 4 mùa Giao kèo sống thật - 01:00 Nhịp đập thể thao - 01:30 Tài chính - Kinh doanh - 02:00 Chiếu phim PTVN - 02:15 Tạp chí bí quyết đẹp Về với biển xanh - 03:00 Chiếu phim - 03:45 Thời trang cuộc sống - 04:10 Thay đổi
Lịch phát sóng HTV7 ngày 04/06
Lịch phát sóng HTV7 ngày 04/06
04/06/2018
01:10 Nào ta cùng vui - 01:30 Chiếu phim PTVN - 02:15 Trong thế giới xe - 02:30 Chiếu phim - 03:15 1 vốn - 03:40 Xu hướng và phong cách - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký thể thao - 06:00 Mua gì ? Ở đâu ? -
Lịch phát sóng HTV7 ngày 03/06
Lịch phát sóng HTV7 ngày 03/06
03/06/2018
00:00 Thế giới thể thao - 00:30 Cà phê cuối tuần Thức uống cho tâm hồn - 01:00 Vượt lên chính mình - 01:30 Chiếu phim PTVN - 02:15 Hành trình trái đất - 02:30 Chiếu phim PTVN - 03:15 Alo, phim nghe! - 03:40 Ranh giới trắng đen - 05:05
Lịch phát sóng HTV7 ngày 02/06
Lịch phát sóng HTV7 ngày 02/06
02/06/2018
00:00 Chuyện 4 mùa - 01:00 Khỏe và đẹp - 01:30 Việt Nam tươi đẹp - 02:00 Chiếu phim PTVN - 02:45 Tạp chí sức khỏe Nhiễm trùng rốn ở trẻ sơ sinh - 03:00 Chiếu phim PTVN - 03:45 Cà phê khởi nghiệp - 04:10 Giải mã cuộc sống -
Lịch phát sóng HTV7 ngày 01/06
Lịch phát sóng HTV7 ngày 01/06
01/06/2018
00:00 Chuyện 4 mùa - 01:00 Tạp chí bóng đá Đức - 01:30 Ngạc nhiên chưa - 02:00 Chiếu phim PTVN - 02:45 Cuộc sống quanh ta Ba lê - 03:00 Chiếu phim PTVN - 03:45 Đồng hành hàng Việt - 04:10 Thế giới giải trí - 05:05 Thể dục Aerobic
Lịch phát sóng HTV7 ngày 31/05
Lịch phát sóng HTV7 ngày 31/05
31/05/2018
00:00 Chuyện 4 mùa - 01:00 Tạp chí quyền Anh - 01:30 Chuyển động kinh doanh - 02:00 Chiếu phim PTVN - 02:45 Sức khỏe cho mọi người Bệnh ung thư - 03:00 Chiếu phim PTVN - 03:45 Phóng sự Cải lương Việt Nam - Một góc nhìn mới - 04:00
Lịch phát sóng HTV7 ngày 30/05
Lịch phát sóng HTV7 ngày 30/05
30/05/2018
00:00 Chuyện 4 mùa - 01:00 Nhịp sống thể thao - 01:30 Giải mã tình yêu - 02:00 Chiếu phim PTVN - 02:45 Sống xanh Việc nhỏ mỗi ngày - 03:00 Chiếu phim PTVN - 04:00 Kiến thức tiêu dùng - 04:10 Biệt đội chinh phục tự nhiên - 05:05 Thể
Lịch phát sóng HTV7 ngày 29/05
Lịch phát sóng HTV7 ngày 29/05
29/05/2018
00:00 Chuyện 4 mùa Phòng là chính - 01:00 Nhịp đập thể thao - 01:30 Tài chính - Kinh doanh - 02:00 Chiếu phim PTVN - 02:15 Tạp chí bí quyết đẹp - 03:00 Chiếu phim PTVN - 03:45 Thời trang cuộc sống - 04:10 Thay đổi góc nhìn - 05:05
Lịch phát sóng HTV7 ngày 28/05
Lịch phát sóng HTV7 ngày 28/05
28/05/2018
01:10 A Bạn đây rồi - 01:30 Chiếu phim PTVN - 02:15 Trong thế giới xe - 02:30 Chiếu phim PTVN - 03:15 1 vốn - 03:40 Xu hướng và phong cách -
Lịch phát sóng HTV7 ngày 27/05
Lịch phát sóng HTV7 ngày 27/05
27/05/2018
00:30 Cà phê cuối tuần Thức uống cho tâm hồn - 01:00 Vượt lên chính mình - 01:30 Chiếu phim PTVN - 02:15 Hành trình trái đất - 02:30 Chiếu phim PTVN - 03:15 Alo, phim nghe! - 03:40 Ranh giới trắng đen - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật
Lịch phát sóng HTV7 ngày 26/05
Lịch phát sóng HTV7 ngày 26/05
26/05/2018
00:00 Thế giới thể thao - 01:00 Khỏe và đẹp - 01:30 Việt Nam tươi đẹp - 02:00 Chiếu phim PTVN - 02:45 Tạp chí sức khỏe Ngày dự sinh - 03:00 Chiếu phim PTVN - 03:45 Cà phê khởi nghiệp - 04:10 Giải mã cuộc sống - 05:05 Thể dục
Lịch phát sóng HTV7 ngày 25/05
Lịch phát sóng HTV7 ngày 25/05
25/05/2018
00:00 Chuyện 4 mùa - 01:00 Tạp chí bóng đá Đức - 01:30 Ngạc nhiên chưa - 02:00 Chiếu phim PTVN - 02:45 Cuộc sống quanh ta Bên hiên nhà - 03:00 Chiếu phim PTVN - 03:45 Đồng hành hàng Việt - 04:10 Thế giới giải trí - 05:05 Thể dục
Lịch phát sóng HTV7 ngày 24/05
Lịch phát sóng HTV7 ngày 24/05
24/05/2018
00:00 Chuyện 4 mùa - 01:00 Tạp chí quyền Anh - 01:30 Chuyển động kinh doanh - 02:00 Chiếu phim PTVN - 02:45 Sức khỏe cho mọi người Điều trị béo phì bằng đông y - 03:00 Chiếu phim PTVN - 03:45 Phóng sự Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư
Lịch phát sóng HTV7 ngày 23/05
Lịch phát sóng HTV7 ngày 23/05
23/05/2018
00:00 Chuyện 4 mùa - 01:00 Nhịp sống thể thao - 01:30 Giải mã tình yêu - 02:00 Chiếu phim PTVN - 02:45 Kết nối không giới hạn Nghề phiên dịch (Phần 1) - 03:00 Chiếu phim PTVN - 04:00 Kiến thức tiêu dùng - 04:10 Biệt đội chinh phục tự
Lịch phát sóng HTV7 ngày 22/05
Lịch phát sóng HTV7 ngày 22/05
22/05/2018
00:00 Chuyện 4 mùa Dưới vòm phượng vỹ - 01:00 Nhịp đập thể thao - 01:30 Tài chính - Kinh doanh - 02:00 Chiếu phim PTVN - 02:15 Tạp chí bí quyết đẹp Cơn mưa qua phố - 03:00 Chiếu phim PTVN - 03:45 Thời trang cuộc sống - 04:10 Thay
Lịch phát sóng HTV7 ngày 21/05
Lịch phát sóng HTV7 ngày 21/05
21/05/2018
00:00 Chuyện 4 mùa - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký thể thao - 06:00 Mua gì ? Ở đâu ? - 06:15 Bác sĩ ơi! Tại sao? - 06:30 Chương trình 60 giây - 07:00 Thời trang cuộc sống - 07:30 Nụ cười ngày mới - 08:00 Vượt
Lịch phát sóng HTV7 ngày 20/05
Lịch phát sóng HTV7 ngày 20/05
20/05/2018
00:00 Thế giới thể thao - 00:30 Cà phê cuối tuần Thư giãn cuối tuần - 01:00 Vượt lên chính mình - 01:30 Chiếu phim PTVN - 02:15 Hành trình trái đất - 02:30 Chiếu phim PTVN - 03:15 Alo, phim nghe! - 03:40 Ranh giới trắng đen - 05:05 Thể