Người Quảng
Thứ 4, 05/08/2020

Lịch phát sóng HTV9

Lịch phát sóng HTV9 ngày 18/04
Lịch phát sóng HTV9 ngày 18/04
18/04/2019
00:15 Câu lạc bộ thể thao - 01:15 Cải lương - 02:45 Phim tài liệu - 03:00 Thế giới âm nhạc - 03:30 Chiếu phim - 05:05 Thể dục dưỡng sinh - 05:20 Thể dục cơ bản - 05:30 Tường thuật Cúp Truyền hình - 06:00 Chương trình thời sự -
Lịch phát sóng HTV9 ngày 17/04
Lịch phát sóng HTV9 ngày 17/04
17/04/2019
00:00 Câu lạc bộ thể thao - 02:00 Công nhân và công đoàn - 02:40 Phim tài liệu - 03:00 Ca nhạc - 03:30 Chiếu phim - 05:05 Thể dục dưỡng sinh - 05:20 Thể dục cơ bản - 05:30 Tường thuật Cúp Truyền hình - 06:00 Chương trình thời sự
Lịch phát sóng HTV9 ngày 16/04
Lịch phát sóng HTV9 ngày 16/04
16/04/2019
00:15 Câu lạc bộ thể thao - 01:15 Kịch - 02:45 Phim tài liệu - 03:05 Ca nhạc - 03:30 Chiếu phim - 05:05 Thể dục dưỡng sinh - 05:20 Thể dục cơ bản - 05:30 Tường thuật Cúp Truyền hình - 06:00 Chương trình thời sự - 06:30 Chương trình
Lịch phát sóng HTV9 ngày 15/04
Lịch phát sóng HTV9 ngày 15/04
15/04/2019
00:05 Câu lạc bộ thể thao - 02:05 Ca nhạc dân tộc Những miến đất yêu thương Bài ca đất phương Nam - 02:50 Nhịp cầu du học - 03:10 Nghệ sĩ và sàn diễn - 03:40 Tạp chí VHNT thế giới - 04:00 Tạp chí bí quyết đẹp Về với
Lịch phát sóng HTV9 ngày 14/04
Lịch phát sóng HTV9 ngày 14/04
14/04/2019
01:25 Siêu thị cười - 01:55 Ca nhạc - 02:25 Phim tài liệu - 02:45 Hòa nhạc thính phòng - 03:30 Dự báo kinh tế - 04:00 Trinh sát kể chuyện - 04:30 Chính sách đời sống - 05:05 Thể dục dưỡng sinh - 05:20 Thể dục cơ bản - 05:30
Lịch phát sóng HTV9 ngày 13/04
Lịch phát sóng HTV9 ngày 13/04
13/04/2019
00:40 Ca nhạc - 01:25 Điểm tin bóng đá Đức - 01:55 Tạp chí One Championship - 02:30 Ký sự - 02:40 Phim tài liệu - 03:00 Tiếng đàn tri âm - 03:30 Chiếu phim - 05:05 Thể dục dưỡng sinh - 05:20 Thể dục cơ bản - 05:30 Thế giới
Lịch phát sóng HTV9 ngày 12/04
Lịch phát sóng HTV9 ngày 12/04
12/04/2019
00:00 Câu lạc bộ thể thao - 03:00 Siêu thị cười - 03:30 Chiếu phim - 05:05 Thể dục dưỡng sinh - 05:20 Thể dục cơ bản - 05:30 Tạp chí bóng rổ - 06:00 Chương trình thời sự - 06:30 Chương trình 60 giây - 07:00 Bác sĩ enter -
Lịch phát sóng HTV9 ngày 11/04
Lịch phát sóng HTV9 ngày 11/04
11/04/2019
00:00 Câu lạc bộ thể thao - 01:00 Cải lương - 03:00 Thế giới âm nhạc - 03:30 Chiếu phim - 05:05 Thể dục dưỡng sinh - 05:20 Thể dục cơ bản - 05:30 Sự kiện thể thao - 06:00 Chương trình thời sự - 06:30 Chương trình 60 giây -
Lịch phát sóng HTV9 ngày 10/04
Lịch phát sóng HTV9 ngày 10/04
10/04/2019
00:00 Câu lạc bộ thể thao - 02:00 Công nhân và công đoàn - 02:20 Biên cương & hải đảo - 02:40 Phim tài liệu - 03:00 Ca nhạc - 03:30 Chiếu phim - 05:05 Thể dục dưỡng sinh - 05:20 Thể dục cơ bản - 05:30 Sôi động sân cỏ
Lịch phát sóng HTV9 ngày 09/04
Lịch phát sóng HTV9 ngày 09/04
09/04/2019
01:20 Chiếu phim - 02:05 Truyền tiếp - 04:05 Nhạc thính phòng - 05:05 Thể dục dưỡng sinh - 05:20 Thể dục cơ bản - 05:30 Nhịp đập thể thao - 06:00 Chương trình thời sự - 06:30 Chương trình 60 giây - 07:00 Bác sĩ enter - 07:20 Lắng nghe
Lịch phát sóng HTV9 ngày 08/04
Lịch phát sóng HTV9 ngày 08/04
08/04/2019
00:00 Câu lạc bộ thể thao - 02:00 Văn nghệ quần chúng Hội diễn công ty ACV Khát vọng vươn xa - 02:45 Phụ nữ & cuộc sống - 03:00 Nghệ sĩ và sàn diễn - 03:30 Phóng sự - 03:40 Tạp chí VHNT thế giới - 04:00 Tạp chí bí
Lịch phát sóng HTV9 ngày 07/04
Lịch phát sóng HTV9 ngày 07/04
07/04/2019
00:00 Câu lạc bộ thể thao - 02:00 Hòa nhạc thính phòng - 02:45 Phim tài liệu - 03:00 Dự báo kinh tế - 03:30 Trinh sát kể chuyện - 04:00 Hành trình năng lượng đổi mới quê hương - 05:05 Thể dục dưỡng sinh - 05:20 Thể dục cơ bản
Lịch phát sóng HTV9 ngày 06/04
Lịch phát sóng HTV9 ngày 06/04
06/04/2019
00:35 Ca nhạc - 01:20 Điểm tin bóng đá Đức - 01:50 Tạp chí One Championship - 02:30 Ký sự - 02:40 Phim tài liệu - 03:00 Tiếng đàn tri âm - 03:30 Chiếu phim - 05:05 Thể dục dưỡng sinh - 05:20 Thể dục cơ bản - 05:30 Thế giới
Lịch phát sóng HTV9 ngày 05/04
Lịch phát sóng HTV9 ngày 05/04
05/04/2019
00:00 Bóng tròn - 02:00 Chính sách & đời sống - 02:20 Tỏa sáng đời thường - 02:40 Phim tài liệu - 03:00 Siêu thị cười - 03:30 Chiếu phim - 05:05 Thể dục dưỡng sinh - 05:20 Thể dục cơ bản - 05:30 Tạp chí giao bóng - 06:00 Chương
Lịch phát sóng HTV9 ngày 04/04
Lịch phát sóng HTV9 ngày 04/04
04/04/2019
00:00 Câu lạc bộ thể thao - 01:00 Cải lương - 02:40 Phim tài liệu - 03:00 Thế giới âm nhạc - 03:30 Chiếu phim - 05:05 Thể dục dưỡng sinh - 05:20 Thể dục cơ bản - 05:30 Sự kiện thể thao - 06:00 Chương trình thời sự - 06:30
Lịch phát sóng HTV9 ngày 03/04
Lịch phát sóng HTV9 ngày 03/04
03/04/2019
00:00 Câu lạc bộ thể thao - 02:00 Công nhân và công đoàn - 02:20 Học Bác hôm nay - 02:40 Phim tài liệu - 03:00 Ca nhạc - 03:30 Chiếu phim - 05:05 Thể dục dưỡng sinh - 05:20 Thể dục cơ bản - 05:30 Sôi động sân cỏ -
Lịch phát sóng HTV9 ngày 02/04
Lịch phát sóng HTV9 ngày 02/04
02/04/2019
01:20 Chiếu phim - 02:10 Truyền tiếp - 04:10 Ca nhạc - 05:05 Thể dục dưỡng sinh - 05:20 Thể dục cơ bản - 05:30 Nhịp đập thể thao - 06:00 Chương trình thời sự - 06:30 Chương trình 60 giây - 07:00 Bác sĩ enter - 07:20 Lắng nghe hạnh
Lịch phát sóng HTV9 ngày 01/04
Lịch phát sóng HTV9 ngày 01/04
01/04/2019
05:05 Thể dục dưỡng sinh - 05:20 Thể dục cơ bản - 05:30 Thể thao là cuộc sống - 06:00 Chương trình thời sự - 06:30 Chương trình 60 giây - 07:00 Bác sĩ enter - 07:20 Lắng nghe hạnh phúc - 07:40 180 độ xanh - 08:00 Phim tài liệu
Lịch phát sóng HTV9 ngày 31/03
Lịch phát sóng HTV9 ngày 31/03
31/03/2019
00:00 Truyền tiếp - 02:00 Ca nhạc - 02:45 Phim tài liệu - 03:00 Dự báo kinh tế - 03:30 Trinh sát kể chuyện - 04:00 Kiến thức cuộc sống - 05:05 Thể dục dưỡng sinh - 05:20 Thể dục cơ bản - 05:30 Khỏe và đẹp - 06:00 Bản tin
Lịch phát sóng HTV9 ngày 30/03
Lịch phát sóng HTV9 ngày 30/03
30/03/2019
00:35 Nhạc thính phòng - 01:30 Điểm tin bóng đá Đức - 02:00 Tạp chí One Championship - 02:30 Ký sự - 02:40 Phim tài liệu - 03:00 Tiếng đàn tri âm - 03:30 Chiếu phim - 05:05 Thể dục dưỡng sinh - 05:20 Thể dục cơ bản - 05:30 Thế
Lịch phát sóng HTV9 ngày 29/03
Lịch phát sóng HTV9 ngày 29/03
29/03/2019
00:00 Bóng tròn - 02:00 Chính sách & đời sống - 02:40 Phim tài liệu - 03:00 Siêu thị cười - 03:30 Chiếu phim - 05:05 Thể dục dưỡng sinh - 05:20 Thể dục cơ bản - 05:30 Tạp chí bóng rổ - 06:00 Chương trình thời sự - 06:30 Chương
Lịch phát sóng HTV9 ngày 28/03
Lịch phát sóng HTV9 ngày 28/03
28/03/2019
00:00 Câu lạc bộ thể thao - 01:00 Cải lương - 02:40 Phim tài liệu - 03:00 Thế giới âm nhạc - 03:30 Chiếu phim - 05:05 Thể dục dưỡng sinh - 05:20 Thể dục cơ bản - 05:30 Sự kiện thể thao - 06:00 Chương trình thời sự - 06:30
Lịch phát sóng HTV9 ngày 27/03
Lịch phát sóng HTV9 ngày 27/03
27/03/2019
00:00 Câu lạc bộ thể thao - 02:00 Công nhân và công đoàn - 02:20 Học Bác hôm nay - 02:40 Phim tài liệu - 03:00 Thế giới âm nhạc - 03:30 Chiếu phim - 05:05 Thể dục dưỡng sinh - 05:20 Thể dục cơ bản - 05:30 Sôi động sân
Lịch phát sóng HTV9 ngày 26/03
Lịch phát sóng HTV9 ngày 26/03
26/03/2019
00:00 Câu lạc bộ thể thao - 01:00 Kịch - 02:40 Phim tài liệu - 03:00 Ca nhạc - 03:30 Chiếu phim - 05:05 Thể dục dưỡng sinh - 05:20 Thể dục cơ bản - 05:30 Nhịp đập thể thao - 06:00 Chương trình thời sự - 06:30 Chương trình 60
Lịch phát sóng HTV9 ngày 25/03
Lịch phát sóng HTV9 ngày 25/03
25/03/2019
00:00 Câu lạc bộ thể thao - 02:00 Nhạc thính phòng Rock Symphony - 02:45 Phụ nữ & cuộc sống - 03:00 Tọa đàm văn hóa thành phố - 03:30 Tạp chí VHNT thế giới - 04:00 Tạp chí bí quyết đẹp Áo hoa xuống phố - 05:05 Thể dục dưỡng
Lịch phát sóng HTV9 ngày 24/03
Lịch phát sóng HTV9 ngày 24/03
24/03/2019
00:00 Câu lạc bộ thể thao - 02:00 CNDT - 02:45 Phim tài liệu - 03:00 Dự báo kinh tế - 03:30 Trinh sát kể chuyện - 04:00 Hành trình năng lượng đổi mới quê hương - 05:05 Thể dục dưỡng sinh - 05:20 Thể dục cơ bản - 05:30 Khỏe
Lịch phát sóng HTV9 ngày 23/03
Lịch phát sóng HTV9 ngày 23/03
23/03/2019
00:45 Nhạc thính phòng - 01:30 Điểm tin bóng đá Đức - 02:00 Tạp chí One Championship - 02:30 Ký sự - 02:40 Phim tài liệu - 03:00 Tiếng đàn tri âm - 03:30 Chiếu phim - 05:05 Thể dục dưỡng sinh - 05:20 Thể dục cơ bản - 05:30 Thế
Lịch phát sóng HTV9 ngày 22/03
Lịch phát sóng HTV9 ngày 22/03
22/03/2019
00:00 Bóng tròn - 02:00 Chính sách & đời sống - 02:40 Phim tài liệu - 03:00 Siêu thị cười - 03:30 Chiếu phim - 05:05 Thể dục dưỡng sinh - 05:20 Thể dục cơ bản - 05:30 Tạp chí giao bóng - 06:00 Chương trình thời sự - 06:30 Chương
Lịch phát sóng HTV9 ngày 21/03
Lịch phát sóng HTV9 ngày 21/03
21/03/2019
00:00 Câu lạc bộ thể thao - 01:00 Cải lương - 02:40 Phim tài liệu - 03:00 Thế giới âm nhạc - 03:30 Chiếu phim - 05:05 Thể dục dưỡng sinh - 05:20 Thể dục cơ bản - 05:30 Sự kiện thể thao - 06:00 Chương trình thời sự - 06:30
Lịch phát sóng HTV9 ngày 20/03
Lịch phát sóng HTV9 ngày 20/03
20/03/2019
00:00 Câu lạc bộ thể thao - 02:00 Công nhân và công đoàn - 02:20 Học Bác hôm nay - 02:40 Phim tài liệu - 03:00 Thế giới âm nhạc - 03:30 Chiếu phim - 05:05 Thể dục dưỡng sinh - 05:20 Thể dục cơ bản - 05:30 Sôi động sân
Lịch phát sóng HTV9 ngày 19/03
Lịch phát sóng HTV9 ngày 19/03
19/03/2019
00:00 Câu lạc bộ thể thao - 01:00 Kịch - 02:40 Phim tài liệu - 03:00 Ca nhạc - 03:30 Chiếu phim - 05:05 Thể dục dưỡng sinh - 05:20 Thể dục cơ bản - 05:30 Nhịp đập thể thao - 06:00 Chương trình thời sự - 06:30 Chương trình 60
Lịch phát sóng HTV9 ngày 11/03
Lịch phát sóng HTV9 ngày 11/03
11/03/2019
00:00 Câu lạc bộ thể thao - 02:00 Nhạc thính phòng Rock Symphony - 02:45 Phụ nữ & cuộc sống - 03:00 Nghệ sĩ và sàn diễn - 03:30 Tạp chí VHNT thế giới - 04:00 Tạp chí bí quyết đẹp Mái tóc cho cô nàng mặt tròn - 05:05 Thể