Người Quảng
Thứ 6, 23/03/2018

Lịch phát sóng THVL1

Lịch phát sóng THVL1 ngày 25/03
Lịch phát sóng THVL1 ngày 25/03
25/03/2018
00:00 Phim Việt Nam: Ải mỹ nhân - T.31 - 00:50 Chuyến xe nhân ái - 01:10 Sức khỏe của bạn - 01:30 Ca nhạc - 02:05 Chuyện hôm nay - 02:25 Hôm nay ta đẹp - 03:00 Phim Việt Nam: Con đường hoàn lương - P.2 - T.17 -
Lịch phát sóng THVL1 ngày 24/03
Lịch phát sóng THVL1 ngày 24/03
24/03/2018
00:00 Phim Việt Nam: Ải mỹ nhân - T.30 - 00:50 Chuyện cảnh giác - 01:10 Chuyện hôm nay - 01:30 Ca nhạc - 02:10 Phóng sự - 02:25 Không gian xanh - 03:00 Phim Việt Nam: Con đường hoàn lương - P.2 - T.16 - 03:45 Vui cười -
Lịch phát sóng THVL1 ngày 23/03
Lịch phát sóng THVL1 ngày 23/03
23/03/2018
00:00 Phim Việt Nam: Ải mỹ nhân - T.29 - 00:50 Thắp sáng niềm tin - 01:10 Đời sống pháp luật - 01:30 Ca nhạc - 02:05 Phóng sự - 02:20 Nhìn ra thế giới - 02:40 Ẩm thực nước ngoài - 03:00 Phim Việt Nam: Con đường hoàn lương
Lịch phát sóng THVL1 ngày 22/03
Lịch phát sóng THVL1 ngày 22/03
22/03/2018
00:00 Phim Việt Nam: Ải mỹ nhân - T.28 - 00:50 Trái tim nhân ái - 01:10 Nông nghiệp bền vững - 01:30 Ca nhạc - 02:10 Vì an ninh Tổ Quốc - 02:20 Du lịch qua màn ảnh nhỏ - 02:40 Có thể bạn đã biết - 03:00 Phim
Lịch phát sóng THVL1 ngày 21/03
Lịch phát sóng THVL1 ngày 21/03
21/03/2018
00:00 Phim Việt Nam: Ải mỹ nhân - T.27 - 00:50 Câu chuyện cảnh giác - 01:10 Ký sự truyền hình: Đến với Hòn Chuối - 01:30 Ca nhạc - 02:05 Nông thôn ngày nay - 02:20 Ẩm thực nước ngoài - 02:40 Không gian xanh - 03:00 Phim Việt
Lịch phát sóng THVL1 ngày 20/03
Lịch phát sóng THVL1 ngày 20/03
20/03/2018
00:00 Phim Việt Nam: Ải mỹ nhân - T.26 - 00:50 Ký sự pháp đình - 01:10 Xây dựng Đảng - 01:30 Ca nhạc - 02:05 Chuyên đề kinh tế - 02:20 Thế giới giải trí - 02:40 Không gian xanh - 03:00 Phim Việt Nam: Con đường hoàn lương-P.2 -T.10
Lịch phát sóng THVL1 ngày 19/03
Lịch phát sóng THVL1 ngày 19/03
19/03/2018
00:00 Phim Việt Nam: Ải mỹ nhân - T.25 - 00:50 Quyền năng phái đẹp - 01:10 Ký sự miền Tây: Vĩnh Long đất sử tình người - T.21 - 01:35 Ca nhạc - 02:20 Nhịp sống đồng bằng - 02:40 Thần tài gõ cửa - 03:10 Vợ tôi là số
Lịch phát sóng THVL1 ngày 18/03
Lịch phát sóng THVL1 ngày 18/03
18/03/2018
00:00 Phim Việt Nam: Ải mỹ nhân - T.24 - 00:50 Chuyến xe nhân ái - 01:10 Sức khỏe của bạn - 01:30 Ca nhạc - 02:05 Chuyện hôm nay - 02:25 Hôm nay ta đẹp - 03:00 Phim Việt Nam: Con đường hoàn lương - P.2 - T.9 -
Lịch phát sóng THVL1 ngày 17/03
Lịch phát sóng THVL1 ngày 17/03
17/03/2018
00:00 Phim Việt Nam: Ải mỹ nhân - T.23 - 00:50 Chuyện cảnh giác - 01:10 Chuyện hôm nay - 01:30 Ca nhạc - 02:10 Phóng sự - 02:25 Không gian xanh - 03:00 Phim Việt Nam: Con đường hoàn lương - P.2 - T.8 - 03:45 Vui cười -
Lịch phát sóng THVL1 ngày 16/03
Lịch phát sóng THVL1 ngày 16/03
16/03/2018
00:00 Phim Việt Nam: Ải mỹ nhân - T.22 - 00:50 Thắp sáng niềm tin - 01:10 Đời sống pháp luật - 01:30 Ca nhạc - 02:05 Phóng sự - 02:20 Nhìn ra thế giới - 02:40 Ẩm thực nước ngoài - 03:00 Phim Việt Nam: CCon đường hoàn lương
Lịch phát sóng THVL1 ngày 15/03
Lịch phát sóng THVL1 ngày 15/03
15/03/2018
00:00 Phim Việt Nam: Ải mỹ nhân - T.21 - 00:50 Trái tim nhân ái - 01:10 Nông nghiệp bền vững - 01:30 Ca nhạc - 02:10 Quốc phòng toàn dân - 02:20 Du lịch qua màn ảnh nhỏ - 02:40 Có thể bạn đã biết - 03:00 Phim Việt
Lịch phát sóng THVL1 ngày 14/03
Lịch phát sóng THVL1 ngày 14/03
14/03/2018
00:00 Phim Việt Nam: Ải mỹ nhân - T.20 - 00:50 Câu chuyện cảnh giác - 01:10 Ký sự truyền hình: Hoang sơ Hòn Mấu - 01:30 Ca nhạc - 02:05 Nông thôn ngày nay - 02:20 Ẩm thực nước ngoài - 02:40 Không gian xanh - 03:00 Phim Việt
Lịch phát sóng THVL1 ngày 13/03
Lịch phát sóng THVL1 ngày 13/03
13/03/2018
00:00 Phim Việt Nam: Ải mỹ nhân - T.19 - 00:50 Ký sự pháp đình - 01:10 Xây dựng Đảng - 01:30 Ca nhạc - 02:05 Chuyên đề kinh tế - 02:20 Thế giới giải trí - 02:40 Không gian xanh - 03:00 Phim Việt Nam: Con đường hoàn lương-P.2 -T.4
Lịch phát sóng THVL1 ngày 12/03
Lịch phát sóng THVL1 ngày 12/03
12/03/2018
00:00 Phim Việt Nam: Ải mỹ nhân - T.19 - 00:50 Quyền năng phái đẹp - 01:10 Ký sự miền Tây: Vĩnh Long đất sử tình người - T.20 - 01:35 Ca nhạc - 02:20 Nhịp sống đồng bằng - 02:40 Thần tài gõ cửa - 03:10 Vợ tôi là số
Lịch phát sóng THVL1 ngày 11/03
Lịch phát sóng THVL1 ngày 11/03
11/03/2018
00:00 Phim Việt Nam: Ải mỹ nhân - T.18 - 00:50 Chuyến xe nhân ái - 01:10 Sức khỏe của bạn - 01:30 Ca nhạc - 02:05 Chuyện hôm nay - 02:25 Hôm nay ta đẹp - 03:00 Phim Việt Nam: Con đường hoàn lương - P.2 - T.3 -
Lịch phát sóng THVL1 ngày 10/03
Lịch phát sóng THVL1 ngày 10/03
10/03/2018
00:00 Phim Việt Nam: Ải mỹ nhân - T.17 - 00:50 Chuyện cảnh giác - 01:10 Chuyện hôm nay - 01:30 Ca nhạc - 02:10 Phóng sự - 02:25 Không gian xanh - 03:00 him Việt Nam: Con đường hoàn lương - P.2 - T.2 - 03:45 Vui cười -
Lịch phát sóng THVL1 ngày 09/03
Lịch phát sóng THVL1 ngày 09/03
09/03/2018
00:00 Phim Việt Nam: Ải mỹ nhân - T.16 - 00:50 Thắp sáng niềm tin - 01:10 Đời sống pháp luật - 01:30 Ca nhạc - 02:05 Phóng sự - 02:20 Nhìn ra thế giới - 02:40 Ẩm thực nước ngoài - 03:00 Phim Việt Nam: Con đường hoàn lương
Lịch phát sóng THVL1 ngày 08/03
Lịch phát sóng THVL1 ngày 08/03
08/03/2018
00:00 Phim Việt Nam: Ải mỹ nhân - T.15 - 00:50 Trái tim nhân ái - 01:10 Nông nghiệp bền vững - 01:30 Ca nhạc - 02:10 Vì an ninh Tổ Quốc - 02:20 Du lịch qua màn ảnh nhỏ - 02:40 Có thể bạn đã biết - 03:00 Phim
Lịch phát sóng THVL1 ngày 07/03
Lịch phát sóng THVL1 ngày 07/03
07/03/2018
00:00 Phim Việt Nam: Ải mỹ nhân - T.14 - 00:50 Câu chuyện cảnh giác - 01:10 Ký sự truyền hình: Khám phá Hòn Nghệ - 01:30 Ca nhạc - 02:05 Nông thôn ngày nay - 02:20 Ẩm thực nước ngoài - 02:40 Không gian xanh - 03:00 Phim Việt
Lịch phát sóng THVL1 ngày 06/03
Lịch phát sóng THVL1 ngày 06/03
06/03/2018
00:00 Phim Việt Nam: Ải mỹ nhân - T.13 - 00:50 Ký sự pháp đình - 01:10 Xây dựng Đảng - 01:30 Ca nhạc - 02:05 Chuyên đề kinh tế - 02:20 Thế giới giải trí - 02:40 Không gian xanh - 03:00 Phim Việt Nam: CaLi mùa hoa vàng -
Lịch phát sóng THVL1 ngày 05/03
Lịch phát sóng THVL1 ngày 05/03
05/03/2018
00:00 Phim Việt Nam: Ải mỹ nhân - T.11 - 00:50 Quyền năng phái đẹp - 01:10 Ký sự miền Tây: Vĩnh Long đất sử tình người - T.19 - 01:35 Ca nhạc - 02:20 Nhịp sống đồng bằng - 02:40 Thần tài gõ cửa - 03:10 Vợ tôi là số
Lịch phát sóng THVL1 ngày 04/03
Lịch phát sóng THVL1 ngày 04/03
04/03/2018
00:00 Phim Việt Nam: KẢi mỹ nhân - T.10 - 00:50 Chuyến xe nhân ái - 01:10 Sức khỏe của bạn - 01:30 Ca nhạc - 02:05 Chuyện hôm nay - 02:25 Hôm nay ta đẹp - 03:00 Phim Việt Nam: CaLi mùa hoa vàng -T.27 - 03:45 Giải
Lịch phát sóng THVL1 ngày 03/03
Lịch phát sóng THVL1 ngày 03/03
03/03/2018
00:00 Phim Việt Nam: Ải mỹ nhân - T.9 - 00:50 Chuyện cảnh giác - 01:10 Chuyện hôm nay - 01:30 Ca nhạc - 02:10 Phóng sự - 02:25 Không gian xanh - 03:00 Phim Việt Nam: CaLi mùa hoa vàng - T.26 - 03:45 Chung kết Cười Xuyên Việt
Lịch phát sóng THVL1 ngày 02/03
Lịch phát sóng THVL1 ngày 02/03
02/03/2018
00:00 Phim Việt Nam: Ải mỹ nhân - T.8 - 00:50 Thắp sáng niềm tin - 01:10 Đời sống pháp luật - 01:30 Ca nhạc - 02:05 Phóng sự - 02:20 Nhìn ra thế giới - 02:40 Ẩm thực nước ngoài - 03:00 Phim Việt Nam: CaLi mùa hoa vàng
Lịch phát sóng THVL1 ngày 01/03
Lịch phát sóng THVL1 ngày 01/03
01/03/2018
00:00 Phim Việt Nam: Ải mỹ nhân - T.7 - 00:50 Trái tim nhân ái - 01:10 Nông nghiệp bền vững - 01:30 Ca nhạc - 02:10 Quốc phòng toàn dân - 02:20 Du lịch qua màn ảnh nhỏ - 02:40 Có thể bạn đã biết - 03:00 Phim Việt
Lịch phát sóng THVL1 ngày 28/02
Lịch phát sóng THVL1 ngày 28/02
28/02/2018
00:00 Phim Việt Nam: Ải mỹ nhân - T.6 - 00:50 Câu chuyện cảnh giác - 01:10 Phim tài liệu: Một gia đình nghệ thuật - 01:30 Ca nhạc - 02:00 Nông thôn ngày nay - 02:20 Ẩm thực nước ngoài - 02:40 Không gian xanh - 03:00 Phim Việt
Lịch phát sóng THVL1 ngày 27/02
Lịch phát sóng THVL1 ngày 27/02
27/02/2018
00:00 Phim Việt Nam: Ải mỹ nhân - T.5 - 00:50 Ký sự pháp đình - 01:10 Xây dựng Đảng - 01:30 Ca nhạc - 02:05 Chuyên đề kinh tế - 02:20 Thế giới giải trí - 02:40 Không gian xanh - 03:00 Phim Việt Nam: CaLi mùa hoa vàng
Lịch phát sóng THVL1 ngày 26/02
Lịch phát sóng THVL1 ngày 26/02
26/02/2018
00:00 Phim Việt Nam: Ải mỹ nhân - T.4 - 00:50 Quyền năng phái đẹp - 01:10 Ký sự miền Tây: Vĩnh Long đất sử tình người - T.18 - 01:35 Ca nhạc - 02:10 Nhịp sống đồng bằng - 02:30 Thần tài gõ cửa - 03:00 Chân dung cuộc tình
Lịch phát sóng THVL1 ngày 25/02
Lịch phát sóng THVL1 ngày 25/02
25/02/2018
00:00 Phim Việt Nam: Ải mỹ nhân - T.3 - 00:50 Chuyến xe nhân ái - 01:10 Phóng sự - 01:30 Ca nhạc - 02:05 Chuyện hôm nay - 02:30 Hôm nay ta đẹp - 03:00 Phim Việt Nam: CaLi mùa hoa vàng - T.21 - 03:45 Giải trí truyền hình:
Lịch phát sóng THVL1 ngày 24/02
Lịch phát sóng THVL1 ngày 24/02
24/02/2018
00:00 Phim Việt Nam: Ải mỹ nhân - T.2 - 00:50 Chuyện hôm nay - 01:10 Chuyện cảnh giác - 01:30 Ca nhạc - 02:00 Phóng sự - 02:15 Nhìn ra thế giới - 02:35 Thế giới giải trí - 03:00 Phim Việt Nam: CaLi mùa hoa vàng - T.20 -
Lịch phát sóng THVL1 ngày 23/02
Lịch phát sóng THVL1 ngày 23/02
23/02/2018
00:00 Phim Việt Nam: Ải mỹ nhân - T.1 - 00:50 Thắp sáng niềm tin - 01:10 Chuyện cảnh giác - 01:30 Ca nhạc - 02:05 Phóng sự - 02:20 Nhìn ra thế giới - 02:40 Thế giới giải trí - 03:00 Phim Việt Nam: CaLi mùa hoa vàng - T.19
Lịch phát sóng THVL1 ngày 22/02
Lịch phát sóng THVL1 ngày 22/02
22/02/2018
00:00 Thế giới trước 0 G - 00:15 Sân khấu Hài: Nối lại tình xưa - 00:30 Ca nhạc: Ngày xuân tao ngộ - 01:30 Thế giới giải trí: Tin Giải trí tổng hợp - 01:50 Ẩm thực nước ngoài: Món ngon từ Anh Quốc - 02:10 Ký sự Tết Miền