Người Quảng
Thứ 3, 25/06/2019

Lịch phát sóng THVL1

Lịch phát sóng THVL1 ngày 27/06
Lịch phát sóng THVL1 ngày 27/06
27/06/2019
01:30 Trái tim nhân ái - 01:50 Nông nghiệp bền vững - 02:05 Quốc phòng toàn dân - 02:20 Nhìn ra thế giới - 02:40 Không gian xanh - 03:00 Phim Việt Nam: Giữa hai bờ thiện ác - T.11 - 03:45 Giải trí truyền hình: Sao nối ngôi 2019 -
Lịch phát sóng THVL1 ngày 26/06
Lịch phát sóng THVL1 ngày 26/06
26/06/2019
01:30 Chuyện cảnh giác - 01:50 Ký sự truyền hình: Bảo tàng tự nhiên miền Tây/ Tập 3 - 02:05 Nông thôn ngày nay - 02:20 Ẩm thực nước ngoài - 02:40 Thế giới động vật - 03:00 Phim Việt Nam: Giữa hai bờ thiện ác - T.10 - 03:45 Giải
Lịch phát sóng THVL1 ngày 25/06
Lịch phát sóng THVL1 ngày 25/06
25/06/2019
01:30 Ký sự pháp đình - 01:50 Xây dựng Đảng - 02:05 Chuyên đề kinh tế - 02:20 Thế giới giải trí - 02:40 Không gian xanh - 03:00 Phim Việt Nam: Giữa hai bờ thiện ác - T.9 - 03:45 Giải trí truyền hình: Đấu trường âm nhạc nhí -
Lịch phát sóng THVL1 ngày 24/06
Lịch phát sóng THVL1 ngày 24/06
24/06/2019
01:30 Quyền năng phái đẹp - 01:50 Ký sự truyền hình: Bảo tàng tự nhiên miền Tây - Tập 3 - 02:05 Nhịp sống đồng bằng - 02:20 Nhìn ra thế giới - 02:40 Thần tài gõ cửa - 03:10 Vợ tôi là số 1 - 03:45 Giải trí truyềnhình: Ai
Lịch phát sóng THVL1 ngày 23/06
Lịch phát sóng THVL1 ngày 23/06
23/06/2019
01:30 Chuyến xe nhân ái - 01:50 Sức khỏe của bạn - 02:05 Chuyện hôm nay - 02:20 Ẩm thực nước ngoài - 02:40 Nhìn ra thế giới - 03:00 Phim Việt Nam: Giữa hai bờ thiện ác - T.8 - 03:45 Giải trí truyền hình: Thử tài siêu nhí 2019
Lịch phát sóng THVL1 ngày 22/06
Lịch phát sóng THVL1 ngày 22/06
22/06/2019
01:30 Chuyện cảnh giác - 01:50 Chuyện hôm nay - 02:05 Phóng sự - 02:20 Thế giới động vật - 02:40 Thế giới giải trí - 03:00 Phim Việt Nam: Giữa hai bờ thiện ác - T.7 - 03:45 Giải trí truyền hình: Tình Bolero 2019 - 05:30 Chuyên đề kinh
Lịch phát sóng THVL1 ngày 21/06
Lịch phát sóng THVL1 ngày 21/06
21/06/2019
01:30 Thắp sáng niềm tin - 01:50 Đời sống pháp luật - 02:05 Phóng sự - 02:20 Nhìn ra thế giới - 02:40 Ẩm thực nước ngoài - 03:00 Phim Việt Nam: Giữa hai bờ thiện ác - T.6 - 03:45 Giải trí truyền hình: CKXH Hãy nghe tôi hát 2019
Lịch phát sóng THVL1 ngày 20/06
Lịch phát sóng THVL1 ngày 20/06
20/06/2019
01:30 Trái tim nhân ái - 01:50 Nông nghiệp bền vững - 02:05 Vì an ninh Tổ Quốc - 02:20 Nhìn ra thế giới - 02:40 Không gian xanh - 03:00 Phim Việt Nam: Giữa hai bờ thiện ác - T.5 - 03:45 Giải trí truyền hình: Sao nối ngôi 2019
Lịch phát sóng THVL1 ngày 19/06
Lịch phát sóng THVL1 ngày 19/06
19/06/2019
01:30 Chuyện cảnh giác - 01:50 Ký sự truyền hình: Bảo tàng tự nhiên miền Tây - Tập 2 - 02:05 Nông thôn ngày nay - 02:20 Ẩm thực nước ngoài - 02:40 Thế giới động vật - 03:00 Phim Việt Nam: Giữa hai bờ thiện ác - T.4 - 03:45
Lịch phát sóng THVL1 ngày 18/06
Lịch phát sóng THVL1 ngày 18/06
18/06/2019
01:30 Ký sự pháp đình - 01:50 Xây dựng Đảng - 02:05 Chuyên đề kinh tế - 02:20 Thế giới giải trí - 02:40 Không gian xanh - 03:00 Phim Việt Nam: Giữa hai bờ thiện ác - T.3 - 03:45 Giải trí truyền hình: Đấu trường âm nhạc nhí -
Lịch phát sóng THVL1 ngày 17/06
Lịch phát sóng THVL1 ngày 17/06
17/06/2019
01:30 Quyền năng phái đẹp - 01:50 Ký sự truyền hình: Bảo tàng tự nhiên miền Tây - Tập 2 - 02:05 Nhịp sống đồng bằng - 02:20 Nhìn ra thế giới - 02:40 Thần tài gõ cửa - 03:10 Vợ tôi là số 1 - 03:45 Giải trí truyền hình:
Lịch phát sóng THVL1 ngày 16/06
Lịch phát sóng THVL1 ngày 16/06
16/06/2019
01:30 Chuyến xe nhân ái - 01:50 Sức khỏe của bạn - 02:05 Chuyện hôm nay - 02:20 Ẩm thực nước ngoài - 02:40 Nhìn ra thế giới - 03:00 Phim Việt Nam: Giữa hai bờ thiện ác - T.2 - 03:45 Giải trí truyền hình: Ban nhạc quyền năng 2019
Lịch phát sóng THVL1 ngày 15/06
Lịch phát sóng THVL1 ngày 15/06
15/06/2019
01:30 Chuyện cảnh giác - 01:50 Chuyện hôm nay - 02:05 Phóng sự - 02:20 Thế giới động vật - 02:40 Thế giới giải trí - 03:00 Phim Việt Nam: Giữa hai bờ thiện ác - T.1 - 03:45 Giải trí truyền hình: Tình Bolero 2019 - 05:30 Chuyên đề kinh
Lịch phát sóng THVL1 ngày 14/06
Lịch phát sóng THVL1 ngày 14/06
14/06/2019
01:30 Thắp sáng niềm tin - 01:50 Đời sống pháp luật - 02:05 Phóng sự - 02:20 Nhìn ra thế giới - 02:40 Ẩm thực nước ngoài - 03:00 Phim Việt Nam: Dập tắt lửa lòng - T. 46 (HẾT) - 03:45 Giải trí truyền hình: Hãy nghe tôi hát 2019
Lịch phát sóng THVL1 ngày 13/06
Lịch phát sóng THVL1 ngày 13/06
13/06/2019
01:30 Trái tim nhân ái - 01:50 Nông nghiệp bền vững - 02:05 Quốc phòng toàn dân - 02:20 Nhìn ra thế giới - 02:40 Không gian xanh - 03:00 Phim Việt Nam: Dập tắt lửa lòng - T.45 - 03:45 Giải trí truyền hình: Sao nối ngôi 2019 - 05:30
Lịch phát sóng THVL1 ngày 12/06
Lịch phát sóng THVL1 ngày 12/06
12/06/2019
01:30 Chuyện cảnh giác - 01:50 Ký sự truyền hình: Bảo tàng tự nhiên miền Tây - Tập 1 - 02:05 Nông thôn ngày nay - 02:20 Ẩm thực nước ngoài - 02:40 Thế giới động vật - 03:00 Phim Việt Nam: Dập tắt lửa lòng - T.44 - 03:45 Giải
Lịch phát sóng THVL1 ngày 11/06
Lịch phát sóng THVL1 ngày 11/06
11/06/2019
01:30 Ký sự pháp đình - 01:50 Xây dựng Đảng - 02:05 Chuyên đề kinh tế - 02:20 Thế giới giải trí - 02:40 Không gian xanh - 03:00 Phim Việt Nam: Dập tắt lửa lòng - T.43 - 03:45 Giải trí truyền hình: Chung kết xếp hạng Ẩn số hoàn
Lịch phát sóng THVL1 ngày 10/06
Lịch phát sóng THVL1 ngày 10/06
10/06/2019
01:30 Quyền năng phái đẹp - 01:50 Ký sự truyền hình: Qua kênh chợ Gạo - T.4 - 02:05 Nhịp sống đồng bằng - 02:20 Nhìn ra thế giới - 02:40 Thần tài gõ cửa - 03:10 Vợ tôi là số 1 - 03:45 Giải trí truyềnhình: Đấu trường âm nhạc
Lịch phát sóng THVL1 ngày 09/06
Lịch phát sóng THVL1 ngày 09/06
09/06/2019
01:30 Chuyến xe nhân ái - 01:50 Sức khỏe của bạn - 02:05 Chuyện hôm nay - 02:20 Ẩm thực nước ngoài - 02:40 Nhìn ra thế giới - 03:00 Phim Việt Nam: Dập tắt lửa lòng - T.42 - 03:45 Giải trí truyền hình: Ban nhạc quyền năng 2019 -
Lịch phát sóng THVL1 ngày 08/06
Lịch phát sóng THVL1 ngày 08/06
08/06/2019
01:30 Chuyện cảnh giác - 01:50 Chuyện hôm nay - 02:05 Phóng sự - 02:20 Thế giới động vật - 02:40 Thế giới giải trí - 03:00 Phim Việt Nam: Dập tắt lửa lòng - T.41 - 03:45 Giải trí truyền hình: Tình Bolero 2019 - 05:30 Chuyên đề kinh tế
Lịch phát sóng THVL1 ngày 07/06
Lịch phát sóng THVL1 ngày 07/06
07/06/2019
01:30 Thắp sáng niềm tin - 01:50 Đời sống pháp luật - 02:05 Phóng sự - 02:20 Nhìn ra thế giới - 02:40 Ẩm thực nước ngoài - 03:00 Phim Việt Nam: Dập tắt lửa lòng - T.40 - 03:45 Giải trí truyền hình: Hãy nghe tôi hát 2019 - 05:30
Lịch phát sóng THVL1 ngày 06/06
Lịch phát sóng THVL1 ngày 06/06
06/06/2019
01:30 Trái tim nhân ái - 01:50 Nông nghiệp bền vững - 02:05 Vì an ninh Tổ Quốc - 02:20 Nhìn ra thế giới - 02:40 Không gian xanh - 03:00 Phim Việt Nam: Dập tắt lửa lòng - T.39 - 03:45 Giải trí truyền hình: Sao nối ngôi 2019 -
Lịch phát sóng THVL1 ngày 05/06
Lịch phát sóng THVL1 ngày 05/06
05/06/2019
05:30 Đời sống pháp luật - 05:40 Nông thôn ngày nay - 05:55 Nhà nông hội nhập - 06:00 Chào buổi sáng - 06:30 Người đưa tin 24G - 07:30 Dr. Khỏe - 07:35 Phim hoạt hình: Long thần hội đấu - T.30 - 08:10 Phim tài liệu: - 08:30 Giải
Lịch phát sóng THVL1 ngày 04/06
Lịch phát sóng THVL1 ngày 04/06
04/06/2019
05:30 Nông nghiệp bền vững - 05:40 Dựbáosâubệnh hạicâytrồng - 05:45 Chuyên đề Kinh tế - 06:00 Chào buổi sáng - 06:30 Người đưa tin 24G - 07:30 Dr. Khỏe - 07:35 Phim hoạt hình: Long thần hội đấu - T.29 - 08:10 Niềm tin hàng Việt - 08:30 Giải trí
Lịch phát sóng THVL1 ngày 03/06
Lịch phát sóng THVL1 ngày 03/06
03/06/2019
05:30 Ký sự truyền hình: Qua kênh chợ Gạo - T.3 - 05:45 Xây dựng Đảng - 06:00 Chào buổi sáng - 06:30 Người đưa tin 2G - 07:30 Dr. Khỏe - 07:35 Phim hoạt hình: Long thần hội đấu - T.28 - 08:00 Chuyện kể Đất phương Nam: Gò Công
Lịch phát sóng THVL1 ngày 02/06
Lịch phát sóng THVL1 ngày 02/06
02/06/2019
05:30 Chuyện kể Đất phương Nam: Gò Công – Vọng tiếng đất lành - T.2 - 05:55 Nhà nông hội nhập - 06:00 Chào buổi sáng - 06:30 Người đưa tin 24G - 07:30 Dr. Khỏe - 07:35 Phim hoạt hình: Long thần hội đấu -T.27 - 08:00 Chuyện xưa tích
Lịch phát sóng THVL1 ngày 01/06
Lịch phát sóng THVL1 ngày 01/06
01/06/2019
05:30 Chuyên đề kinh tế - 05:40 Phóng sự - 05:55 Nhà nông hội nhập - 06:00 Chào buổi sáng - 06:30 Người đưa tin 24G - 07:30 Dr. Khỏe - 07:35 Phim hoạt hình: Long thần hội đấu -T.26 - 08:00 Chuyện xưa tích cũ: Tái sanh duyên - T.2
Lịch phát sóng THVL1 ngày 31/05
Lịch phát sóng THVL1 ngày 31/05
31/05/2019
01:30 Thắp sáng niềm tin - 01:50 Đời sống pháp luật - 02:05 Phóng sự - 02:20 Nhìn ra thế giới - 02:40 Ẩm thực nước ngoài - 03:00 Phim Việt Nam: Dập tắt lửa lòng - T.34 - 03:45 Giải trí truyền hình: Hãy nghe tôi hát 2019 - 05:30
Lịch phát sóng THVL1 ngày 30/05
Lịch phát sóng THVL1 ngày 30/05
30/05/2019
01:30 Trái tim nhân ái - 01:50 Nông nghiệp bền vững - 02:05 Quốc phòng toàn dân - 02:20 Nhìn ra thế giới - 02:40 Không gian xanh - 03:00 Phim Việt Nam: Dập tắt lửa lòng - T.33 - 03:45 Giải trí truyền hình: Sao nối ngôi 2019 - 05:30
Lịch phát sóng THVL1 ngày 29/05
Lịch phát sóng THVL1 ngày 29/05
29/05/2019
01:30 Chuyện cảnh giác - 01:50 Ký sự truyền hình: Qua kênh chợ Gạo - T.2 - 02:05 Nông thôn ngày nay - 02:20 Ẩm thực nước ngoài - 02:40 Thế giới động vật - 03:00 Phim Việt Nam: Dập tắt lửa lòng - T.32 - 03:45 Giải trí truyền hình:
Lịch phát sóng THVL1 ngày 28/05
Lịch phát sóng THVL1 ngày 28/05
28/05/2019
01:30 Ký sự pháp đình - 01:50 Xây dựng Đảng - 02:05 Chuyên đề kinh tế - 02:20 Thế giới giải trí - 02:40 Không gian xanh - 03:00 Phim Việt Nam: Dập tắt lửa lòng - T.31 - 03:45 Giải trí truyền hình: Ẩn số hoàn hảo - 05:30 Nông
Lịch phát sóng THVL1 ngày 27/05
Lịch phát sóng THVL1 ngày 27/05
27/05/2019
01:30 Quyền năng phái đẹp - 01:50 Ký sự truyền hình: Qua kênh chợ Gạo - T.2 - 02:05 Nhịp sống đồng bằng - 02:20 Nhìn ra thế giới - 02:40 Thần tài gõ cửa - 03:10 Vợ tôi là số 1 - 03:45 Giải trí truyềnhình: Đấu trường âm nhạc