Người Quảng
Thứ 2, 19/11/2018

Lịch phát sóng THVL1

Lịch phát sóng THVL1 ngày 21/11
Lịch phát sóng THVL1 ngày 21/11
21/11/2018
00:00 Phim Việt Nam: Chỉ một tình yêu - T.9-10 - 00:50 Câu chuyện cảnh giác - 01:10 Ký sự truyền hình: Đường về Đất Mũi - 02:05 Nông thôn ngày nay - 02:20 Ẩm thực nước ngoài - 02:40 Thế giới động vật - 03:00 Phim Việt Nam: Con gái
Lịch phát sóng THVL1 ngày 20/11
Lịch phát sóng THVL1 ngày 20/11
20/11/2018
00:00 Phim Việt Nam: Chỉ một tình yêu - T.7-8 - 00:50 Ký sự pháp đình - 01:10 Xây dựng Đảng - 02:05 Chuyên đề kinh tế - 02:20 Thế giới giải trí - 02:40 Không gian xanh - 03:00 Phim Việt Nam: Con gái bố già - T.43 - 03:45
Lịch phát sóng THVL1 ngày 19/11
Lịch phát sóng THVL1 ngày 19/11
19/11/2018
00:00 Phim Việt Nam: Chỉ một tình yêu - T.5-6 - 00:50 Quyền năng phái đẹp - 01:10 Phim tài liệu: Nam Bộ xưa và nay - T.32 - 02:00 Nhịp sống đồng bằng - 02:20 Nhìn ra thế giới - 02:40 Thần tài gõ cửa - 03:10 Vợ tôi là
Lịch phát sóng THVL1 ngày 18/11
Lịch phát sóng THVL1 ngày 18/11
18/11/2018
00:00 Phim Việt Nam: Chỉ một tình yêu - T.3-4 - 00:50 Chuyến xe nhân ái - 01:10 Sức khỏe của bạn - 02:05 Chuyện hôm nay - 02:25 Giải mã nhan sắc - 03:00 Phim Việt Nam: Con gái bố già - T.42 - 03:45 Giải trí truyền hình: Thử
Lịch phát sóng THVL1 ngày 17/11
Lịch phát sóng THVL1 ngày 17/11
17/11/2018
00:00 Phim Việt Nam: Chỉ một tình yêu -T.1-2 - 00:50 Chuyện cảnh giác - 01:10 Chuyện hôm nay - 02:00 Phóng sự - 02:15 Thế giới động vat - 02:35 Thế giới giải trí - 03:00 Phim Việt Nam: Con gái bố già - T.41 - 03:45 Người nghệ
Lịch phát sóng THVL1 ngày 16/11
Lịch phát sóng THVL1 ngày 16/11
16/11/2018
00:00 Phim Việt Nam: Con đường hoàn lương - T.39-40 - 00:50 Thắp sáng niềm tin - 01:10 Đời sống pháp luật - 02:05 Phóng sự - 02:20 Nhìn ra thế giới - 02:40 Ẩm thực nước ngoài - 03:00 Phim Việt Nam: Con gái bố già - T.40 - 03:45
Lịch phát sóng THVL1 ngày 15/11
Lịch phát sóng THVL1 ngày 15/11
15/11/2018
00:00 Phim Việt Nam: Con đường hoàn lương -T.37-38 - 00:50 Trái tim nhân ái - 01:10 Nông nghiệp bền vững - 02:10 Quốc phòng toàn dân - 02:20 Du lịch qua màn ảnh nhỏ - 02:40 Không gian xanh - 03:00 Phim Việt Nam: Con gái bố già - T.39
Lịch phát sóng THVL1 ngày 14/11
Lịch phát sóng THVL1 ngày 14/11
14/11/2018
00:00 Phim Việt Nam: Con đường hoàn lương - T.35-36 - 00:50 Câu chuyện cảnh giác - 01:10 Ký sự truyền hình: Trăn trở Cồn Cóc - 02:05 Nông thôn ngày nay - 02:20 Ẩm thực nước ngoài - 02:40 Thế giới động vật - 03:00 Phim Việt Nam: Con gái
Lịch phát sóng THVL1 ngày 13/11
Lịch phát sóng THVL1 ngày 13/11
13/11/2018
00:00 Phim Việt Nam: Con đường hoàn lương - T.33-34 - 00:50 Ký sự pháp đình - 01:10 Xây dựng Đảng - 02:05 Chuyên đề kinh tế - 02:20 Thế giới giải trí - 02:40 Không gian xanh - 03:00 Phim Việt Nam: Con gái bố già - T.37 - 03:45
Lịch phát sóng THVL1 ngày 12/11
Lịch phát sóng THVL1 ngày 12/11
12/11/2018
00:00 Phim Việt Nam: Con đường hoàn lương -T.31-32 - 00:50 Quyền năng phái đẹp - 01:10 Phim tài liệu: Nam Bộ xưa và nay - T.31 - 02:00 Nhịp sống đồng bằng - 02:20 Nhìn ra thế giới - 02:40 Thần tài gõ cửa - 03:10 Vợ tôi là số
Lịch phát sóng THVL1 ngày 11/11
Lịch phát sóng THVL1 ngày 11/11
11/11/2018
00:00 Phim Việt Nam: Con đường hoàn lương - T.29-30 - 00:50 Chuyến xe nhân ái - 01:10 Sức khỏe của bạn - 02:05 Chuyện hôm nay - 02:25 Giải mã nhan sắc - 03:00 Phim Việt Nam: Con gái bố già - T.36 - 03:45 Giải trí truyền hình: Thử
Lịch phát sóng THVL1 ngày 10/11
Lịch phát sóng THVL1 ngày 10/11
10/11/2018
00:00 Phim Việt Nam: Con đường hoàn lương -T.27-28 - 00:50 Chuyện cảnh giác - 01:10 Chuyện hôm nay - 02:00 Phóng sự - 02:15 Thế giới động vat - 02:35 Thế giới giải trí - 03:00 Phim Việt Nam: Con gái bố già - T.35 - 03:45 Người nghệ sĩ
Lịch phát sóng THVL1 ngày 09/11
Lịch phát sóng THVL1 ngày 09/11
09/11/2018
00:00 Phim Việt Nam: Con đường hoàn lương - T.25-26 - 00:50 Thắp sáng niềm tin - 01:10 Đời sống pháp luật - 01:30 Ca nhạc - 02:05 Phóng sự - 02:20 Nhìn ra thế giới - 02:40 Ẩm thực nước ngoài - 03:00 Phim Việt Nam: Con gái bố già
Lịch phát sóng THVL1 ngày 08/11
Lịch phát sóng THVL1 ngày 08/11
08/11/2018
00:00 Phim Việt Nam: Con đường hoàn lương -T.23-24 - 00:50 Trái tim nhân ái - 01:10 Nông nghiệp bền vững - 01:30 Ca nhạc - 02:05 Quốc phòng toàn dân - 02:20 Du lịch qua màn ảnh nhỏ - 02:40 Không gian xanh - 03:00 Phim Việt Nam: Con gái
Lịch phát sóng THVL1 ngày 07/11
Lịch phát sóng THVL1 ngày 07/11
07/11/2018
00:00 Phim Việt Nam: Con đường hoàn lương - T.21-22 - 00:50 Câu chuyện cảnh giác - 01:10 Ký sự truyền hình: Qua cù lao Tây - 02:05 Nông thôn ngày nay - 02:20 Ẩm thực nước ngoài - 02:40 Thế giới động vat - 03:00 Phim Việt Nam: Con gái
Lịch phát sóng THVL1 ngày 06/11
Lịch phát sóng THVL1 ngày 06/11
06/11/2018
00:00 Phim Việt Nam: Con đường hoàn lương - T.19-20 - 00:50 Ký sự pháp đình - 01:10 Xây dựng Đảng - 01:30 Ca nhạc - 02:05 Chuyên đề kinh tế - 02:20 Thế giới giải trí - 02:40 Không gian xanh - 03:00 Phim Việt Nam: Con gái bố già
Lịch phát sóng THVL1 ngày 05/11
Lịch phát sóng THVL1 ngày 05/11
05/11/2018
00:00 Phim Việt Nam: Con đường hoàn lương -T.17-18 - 00:50 Quyền năng phái đẹp - 01:10 Phim tài liệu: Nam Bộ xưa và nay - T.30 - 01:35 Ca nhạc - 02:20 Nhịp sống đồng bằng - 02:40 Thần tài gõ cửa - 03:10 Vợ tôi là số 1 -
Lịch phát sóng THVL1 ngày 04/11
Lịch phát sóng THVL1 ngày 04/11
04/11/2018
00:00 Phim Việt Nam: Con đường hoàn lương - T.15-16 - 00:50 Chuyến xe nhân ái - 01:10 Sức khỏe của bạn - 02:05 Chuyện hôm nay - 02:25 Giải mã nhan sắc - 03:00 Phim Việt Nam: Con gái bố già - T.30 - 03:45 Giải trí truyền hình: Thử
Lịch phát sóng THVL1 ngày 03/11
Lịch phát sóng THVL1 ngày 03/11
03/11/2018
00:00 Phim Việt Nam: Con đường hoàn lương -T.13-14 - 00:50 Chuyện cảnh giác - 01:10 Chuyện hôm nay - 01:30 Ca nhạc - 02:00 Phóng sự - 02:15 Thế giới động vat - 02:35 Thế giới giải trí - 03:00 Phim Việt Nam: Con gái bố già - T.29 -
Lịch phát sóng THVL1 ngày 02/11
Lịch phát sóng THVL1 ngày 02/11
02/11/2018
00:00 Phim Việt Nam: Con đường hoàn lương - T.11-12 - 00:50 Thắp sáng niềm tin - 01:10 Đời sống pháp luật - 01:30 Ca nhạc - 02:05 Phóng sự - 02:20 Nhìn ra thế giới - 02:40 Ẩm thực nước ngoài - 03:00 Phim Việt Nam: Con gái bố già
Lịch phát sóng THVL1 ngày 01/11
Lịch phát sóng THVL1 ngày 01/11
01/11/2018
00:00 Phim Việt Nam: Con đường hoàn lương -T.9-10 - 00:50 Trái tim nhân ái - 01:10 Nông nghiệp bền vững - 01:30 Ca nhạc - 02:05 Vì an ninh Tổ Quốc - 02:20 Du lịch qua màn ảnh nhỏ - 02:40 Không gian xanh - 03:00 Phim Việt Nam: Con
Lịch phát sóng THVL1 ngày 31/10
Lịch phát sóng THVL1 ngày 31/10
31/10/2018
00:00 Phim Việt Nam: Con đường hoàn lương - T.7-8 - 00:50 Câu chuyện cảnh giác - 01:10 Ký sự truyền hình: Qua cù lao Tây - 01:30 Ca nhạc - 02:05 Nông thôn ngày nay - 02:20 Ẩm thực nước ngoài - 02:40 Thế giới động vat - 03:00 Phim
Lịch phát sóng THVL1 ngày 30/10
Lịch phát sóng THVL1 ngày 30/10
30/10/2018
00:00 Phim Việt Nam: Con đường hoàn lương - T.5-6 - 00:50 Ký sự pháp đình - 01:10 Xây dựng Đảng - 01:30 Ca nhạc - 02:05 Chuyên đề kinh tế - 02:20 Thế giới giải trí - 02:40 Không gian xanh - 03:00 Phim Việt Nam: Con gái bố già
Lịch phát sóng THVL1 ngày 29/10
Lịch phát sóng THVL1 ngày 29/10
29/10/2018
00:00 Phim Việt Nam: Con đường hoàn lương -T.3-4 - 00:50 Quyền năng phái đẹp - 01:10 Phim tài liệu: Nam Bộ xưa và nay - T.29 - 01:35 Ca nhạc - 02:20 Nhịp sống đồng bằng - 02:40 Thần tài gõ cửa - 03:10 Vợ tôi là số 1 -
Lịch phát sóng THVL1 ngày 28/10
Lịch phát sóng THVL1 ngày 28/10
28/10/2018
00:00 Phim Việt Nam: Con đường hoàn lương - T.1-2 - 00:50 Chuyến xe nhân ái - 01:10 Sức khỏe của bạn - 02:05 Chuyện hôm nay - 02:25 Giải mã nhan sắc - 03:00 Phim Việt Nam: Con gái bố già - T.24 - 03:45 Giải trí truyền hình: Thử
Lịch phát sóng THVL1 ngày 27/10
Lịch phát sóng THVL1 ngày 27/10
27/10/2018
00:00 Phim Việt Nam: Những nàng bầu hành động - T.43-44 - 00:50 Chuyện cảnh giác - 01:10 Chuyện hôm nay - 01:30 Ca nhạc - 02:00 Phóng sự - 02:15 Thế giới động vat - 02:35 Thế giới giải trí - 03:00 Phim Việt Nam: Con gái bố già -
Lịch phát sóng THVL1 ngày 26/10
Lịch phát sóng THVL1 ngày 26/10
26/10/2018
00:00 Phim Việt Nam: Những nàng bầu hành động T.41-42 - 00:50 Thắp sáng niềm tin - 01:10 Đời sống pháp luật - 01:30 Ca nhạc - 02:05 Phóng sự - 02:20 Nhìn ra thế giới - 02:40 Không gian xanh - 03:00 Phim Việt Nam: Con gái bố già -
Lịch phát sóng THVL1 ngày 25/10
Lịch phát sóng THVL1 ngày 25/10
25/10/2018
00:00 Phim Việt Nam: Những nàng bầu hành động T39-40 - 00:50 Trái tim nhân ái - 01:10 Nông nghiệp bền vững - 01:30 Ca nhạc - 02:05 Vì an ninh Tổ Quốc - 02:20 Du lịch qua màn ảnh nhỏ - 02:40 Tạp chí khoa học - 03:00 Phim Việt
Lịch phát sóng THVL1 ngày 24/10
Lịch phát sóng THVL1 ngày 24/10
24/10/2018
00:00 Phim Việt Nam: Những nàng bầu hành động T.37-38 - 00:50 Câu chuyện cảnh giác - 01:10 Ký sự truyền hình: Trên cù lao Long Khánh - 01:30 Ca nhạc - 02:05 Nông thôn ngày nay - 02:20 Ẩm thực nước ngoài - 02:40 Thế giới động vat - 03:00
Lịch phát sóng THVL1 ngày 23/10
Lịch phát sóng THVL1 ngày 23/10
23/10/2018
00:00 Phim Việt Nam: Những nàng bầu hành động T.35-36 - 00:50 Ký sự pháp đình - 01:10 Xây dựng Đảng - 01:30 Ca nhạc - 02:05 Chuyên đề kinh tế - 02:20 Thế giới giải trí - 02:40 Không gian xanh - 03:00 Phim Việt Nam: Con gái bố già
Lịch phát sóng THVL1 ngày 22/10
Lịch phát sóng THVL1 ngày 22/10
22/10/2018
00:00 Phim Việt Nam: Những nàng bầu hành động - T.33-34 - 00:50 Quyền năng phái đẹp - 01:10 Phim tài liệu: Nam Bộ xưa và nay - T.28 - 01:35 Ca nhạc - 02:20 Nhịp sống đồng bằng - 02:40 Thần tài gõ cửa - 03:10 Vợ tôi là số
Lịch phát sóng THVL1 ngày 21/10
Lịch phát sóng THVL1 ngày 21/10
21/10/2018
00:00 Phim Việt Nam:Những nàng bầu hành động T.31-32 - 00:50 Chuyến xe nhân ái - 01:10 Sức khỏe của bạn - 02:05 Chuyện hôm nay - 02:25 Giải mã nhan sắc - 03:00 Phim Việt Nam: Con gái bố già - T.18 - 03:45 Giải trí truyền hình: Thử tài