Người Quảng
Thứ 3, 22/01/2019

Lịch phát sóng THVL1

Lịch phát sóng THVL1 ngày 24/01
Lịch phát sóng THVL1 ngày 24/01
24/01/2019
00:00 Phim Việt Nam: Vực thẳm tình yêu - T.21-22 - 01:30 Trái tim nhân ái - 01:50 Nông nghiệp bền vững - 02:05 Vì an ninh Tổ Quốc - 02:20 Du lịch qua màn ảnh nhỏ - 02:40 Không gian xanh - 03:00 Phim Việt Nam: Chàng trai hệ mặt
Lịch phát sóng THVL1 ngày 23/01
Lịch phát sóng THVL1 ngày 23/01
23/01/2019
00:00 Phim Việt Nam: Vực thẳm tình yêu - T.19-20 - 01:30 Câu chuyện cảnh giác - 01:50 Ký sự truyền hình: Cù lao nước mặn - Tập 8 - 02:05 Nông thôn ngày nay - 02:20 Ẩm thực nước ngoài - 02:40 Thế giới động vật - 03:00 Phim Việt
Lịch phát sóng THVL1 ngày 22/01
Lịch phát sóng THVL1 ngày 22/01
22/01/2019
00:00 Phim Việt Nam: Vực thẳm tình yêu - T.17-18 - 00:50 Ký sự pháp đình - 01:10 Xây dựng Đảng - 02:05 Chuyên đề kinh tế - 02:20 Thế giới giải trí - 02:40 Không gian xanh - 03:00 Phim Việt Nam: Chàng trai hệ mặt trời - T.4
Lịch phát sóng THVL1 ngày 21/01
Lịch phát sóng THVL1 ngày 21/01
21/01/2019
00:00 Phim Việt Nam: Vực thẳm tình yêu - T.15-16 - 00:50 Quyền năng phái đẹp - 01:10 Phim tài liệu: Những vùng đất mỹ nhân - T.3 - 02:00 Nhịp sống đồng bằng - 02:20 Nhìn ra thế giới - 02:40 Thần tài gõ cửa - 03:10 Vợ tôi là
Lịch phát sóng THVL1 ngày 20/01
Lịch phát sóng THVL1 ngày 20/01
20/01/2019
00:00 Phim Việt Nam: Vực thẳm tình yêu - T.13-14 - 01:30 Chuyến xe nhân ái - 01:50 Sức khỏe của bạn - 02:05 Chuyện hôm nay - 02:20 Tạp chí khoa học - 02:40 Du lịch qua màn ảnh nhỏ - 03:00 Phim Việt Nam: Chàng trai hệ mặt trời
Lịch phát sóng THVL1 ngày 19/01
Lịch phát sóng THVL1 ngày 19/01
19/01/2019
00:00 Phim Việt Nam: Vực thẳm tình yêu - T.11-12 - 01:30 Chuyện cảnh giác - 01:50 Chuyện hôm nay - 02:05 Phóng sự - 02:20 Thế giới động vật - 02:40 Thế giới giải trí - 03:00 Phim Việt Nam: Chàng trai hệ mặt trời - T.2 - 03:45 Giải
Lịch phát sóng THVL1 ngày 18/01
Lịch phát sóng THVL1 ngày 18/01
18/01/2019
00:00 Vực thẳm tình yêu - T.9-10 - 01:30 Thắp sáng niềm tin - 01:50 Đời sống pháp luật - 02:05 Phóng sự - 02:20 Nhìn ra thế giới - 02:40 Ẩm thực nước ngoài - 03:00 Phim Việt Nam: Chàng trai hệ mặt trời - T.1 - 03:45 Giải trí
Lịch phát sóng THVL1 ngày 17/01
Lịch phát sóng THVL1 ngày 17/01
17/01/2019
00:00 Phim Việt Nam: Vực thẳm tình yêu - T.7-8 - 01:30 Trái tim nhân ái - 01:50 Nông nghiệp bền vững - 02:05 Quốc phòng toàn dân - 02:20 Du lịch qua màn ảnh nhỏ - 02:40 Không gian xanh - 03:00 Phim Việt Nam: Ngậm ngùi - T.46 -
Lịch phát sóng THVL1 ngày 16/01
Lịch phát sóng THVL1 ngày 16/01
16/01/2019
00:00 Phim Việt Nam: Vực thẳm tình yêu - T.5-6 - 01:30 Câu chuyện cảnh giác - 01:50 Ký sự truyền hình: Cù lao nước mặn - Tập 7 - 02:05 Nông thôn ngày nay - 02:20 Ẩm thực nước ngoài - 02:40 Thế giới động vật - 03:00 Phim Việt
Lịch phát sóng THVL1 ngày 15/01
Lịch phát sóng THVL1 ngày 15/01
15/01/2019
00:00 Phim Việt Nam: Vực thẳm tình yêu - T.3-4 - 00:50 Ký sự pháp đình - 01:10 Xây dựng Đảng - 02:05 Chuyên đề kinh tế - 02:20 Thế giới giải trí - 02:40 Không gian xanh - 03:00 Phim Việt Nam: Ngậm ngùi - T.44 - 03:45 Giải trí
Lịch phát sóng THVL1 ngày 14/01
Lịch phát sóng THVL1 ngày 14/01
14/01/2019
00:00 Phim Việt Nam: Vực thẳm tình yêu - T.1-2 - 00:50 Quyền năng phái đẹp - 01:10 Phim tài liệu: Những vùng đất mỹ nhân - T.2 - 02:00 Nhịp sống đồng bằng - 02:20 Nhìn ra thế giới - 02:40 Thần tài gõ cửa - 03:10 Vợ tôi là
Lịch phát sóng THVL1 ngày 13/01
Lịch phát sóng THVL1 ngày 13/01
13/01/2019
00:00 Phim Việt Nam: Mùa sen cạn - T.39-40 - 00:50 Chuyến xe nhân ái - 01:10 Sức khỏe của bạn - 02:05 Chuyện hôm nay - 02:25 Giải mã nhan sắc - 03:00 Phim Việt Nam: Ngậm ngùi - T.43 - 03:45 Giải trí truyền hình: Thử tài siêu nhí
Lịch phát sóng THVL1 ngày 12/01
Lịch phát sóng THVL1 ngày 12/01
12/01/2019
00:00 Phim Việt Nam: Mùa sen cạn -T.37-38 - 00:50 Chuyện cảnh giác - 01:10 Chuyện hôm nay - 02:00 Phóng sự - 02:15 Thế giới động vật - 02:35 Thế giới giải trí - 03:00 Phim Việt Nam: Ngậm ngùi - T.42 - 03:45 Giải trí truyền hình: LôTô Show
Lịch phát sóng THVL1 ngày 11/01
Lịch phát sóng THVL1 ngày 11/01
11/01/2019
00:00 Phim Việt Nam: Mùa sen cạn -T.35-36 - 00:50 Thắp sáng niềm tin - 01:10 Đời sống pháp luật - 02:05 Phóng sự - 02:20 Nhìn ra thế giới - 02:40 Ẩm thực nước ngoài - 03:00 Phim Việt Nam: Ngậm ngùi - T.41 - 03:45 Giải trí truyền hình:
Lịch phát sóng THVL1 ngày 10/01
Lịch phát sóng THVL1 ngày 10/01
10/01/2019
00:00 Phim Việt Nam: Mùa sen cạn -T.33-34 - 00:50 Trái tim nhân ái - 01:10 Nông nghiệp bền vững - 02:10 Vì an ninh Tổ Quốc - 02:20 Du lịch qua màn ảnh nhỏ - 02:40 Không gian xanh - 03:00 Phim Việt Nam: Ngậm ngùi - T.40 - 03:45
Lịch phát sóng THVL1 ngày 09/01
Lịch phát sóng THVL1 ngày 09/01
09/01/2019
00:00 Phim Việt Nam: Mùa sen cạn - T.31-32 - 00:50 Câu chuyện cảnh giác - 01:10 Ký sự truyền hình: Cù lao nước mặn - Tập 6 - 02:05 Nông thôn ngày nay - 02:20 Ẩm thực nước ngoài - 02:40 Thế giới động vật - 03:00 Phim Việt Nam:
Lịch phát sóng THVL1 ngày 08/01
Lịch phát sóng THVL1 ngày 08/01
08/01/2019
00:00 Phim Việt Nam: Mùa sen cạn - T.29-30 - 00:50 Ký sự pháp đình - 01:10 Xây dựng Đảng - 02:05 Chuyên đề kinh tế - 02:20 Thế giới giải trí - 02:40 Không gian xanh - 03:00 Phim Việt Nam: Ngậm ngùi - T.38 - 03:45 Giải trí truyền
Lịch phát sóng THVL1 ngày 07/01
Lịch phát sóng THVL1 ngày 07/01
07/01/2019
00:00 Phim Việt Nam: Mùa sen cạn T.27-28 - 01:30 Phụ nữ ngày nay - 01:50 Phim tài liệu: Những vùng đất mỹ nhân - T.1 - 02:20 Nhịp sống đồng bằng - 02:40 Thần tài gõ cửa - 03:10 Vợ tôi là số 1 - 03:45 Giải trí truyền hình:
Lịch phát sóng THVL1 ngày 06/01
Lịch phát sóng THVL1 ngày 06/01
06/01/2019
00:00 Phim Việt Nam: Chỉ một tình yêu -T.39-40 - 00:50 Trái tim nhân ái - 01:10 Nông nghiệp bền vững - 02:10 Quốc phòng toàn dân - 02:20 Du lịch qua màn ảnh nhỏ - 02:40 Không gian xanh - 03:00 Phim Việt Nam: Ngậm ngùi - T.10 - 03:45
Lịch phát sóng THVL1 ngày 05/01
Lịch phát sóng THVL1 ngày 05/01
05/01/2019
00:00 Phim Việt Nam: Chỉ một tình yêu - T.37-38 - 00:50 Câu chuyện cảnh giác - 01:10 Ký sự truyền hình: Qua cù lao mặn - Tập 1 - 02:05 Nông thôn ngày nay - 02:20 Ẩm thực nước ngoài - 02:40 Thế giới động vật - 03:00 Phim Việt
Lịch phát sóng THVL1 ngày 04/01
Lịch phát sóng THVL1 ngày 04/01
04/01/2019
00:00 Phim Việt Nam: Chỉ một tình yêu - T.35-36 - 00:50 Ký sự pháp đình - 01:10 Xây dựng Đảng - 02:05 Chuyên đề kinh tế - 02:20 Thế giới giải trí - 02:40 Không gian xanh - 03:00 Phim Việt Nam: Ngậm ngùi - T.8 - 03:45 Giải trí
Lịch phát sóng THVL1 ngày 03/01
Lịch phát sóng THVL1 ngày 03/01
03/01/2019
00:00 Phim Việt Nam: Chỉ một tình yêu - T.35-36 - 00:50 Ký sự pháp đình - 01:10 Xây dựng Đảng - 02:05 Chuyên đề kinh tế - 02:20 Thế giới giải trí - 02:40 Không gian xanh - 03:00 Phim Việt Nam: Ngậm ngùi - T.8 - 03:45 Giải trí
Lịch phát sóng THVL1 ngày 02/01
Lịch phát sóng THVL1 ngày 02/01
02/01/2019
00:00 Phim Việt Nam: Mùa sen cạn - T.17-18 - 00:50 Câu chuyện cảnh giác - 01:10 Ký sự truyền hình: Qua cù lao mặn - Tập 5 - 02:05 Nông thôn ngày nay - 02:20 Ẩm thực nước ngoài - 02:40 Thế giới động vật - 03:00 Phim Việt Nam:
Lịch phát sóng THVL1 ngày 01/01
Lịch phát sóng THVL1 ngày 01/01
01/01/2019
00:55 Ẩm thực nước ngoài - 01:15 Thế giới động vật - 01:35 Ký sự pháp đình - 01:55 Xây dựng Đảng - 02:10 Chuyên đề kinh tế - 02:25 Thế giới giải trí - 02:45 Phim Việt Nam: Ngậm ngùi - T.32 - 03:30 Ca nhạc Chào năm 2019 -
Lịch phát sóng THVL1 ngày 31/12
Lịch phát sóng THVL1 ngày 31/12
31/12/2018
00:00 Phim Việt Nam: Mùa sen cạn T.15-16 - 00:50 Quyền năng phái đẹp - 01:10 Phim tài liệu: Nam Bộ xưa và nay T38 - 02:00 Nhịp sống đồng bằng - 02:20 Nhìn ra thế giới - 02:40 Thần tài gõ cửa - 03:10 Vợ tôi là số 1 -
Lịch phát sóng THVL1 ngày 30/12
Lịch phát sóng THVL1 ngày 30/12
30/12/2018
00:00 Phim Việt Nam: Mùa sen cạn - T.13-14 - 00:50 Chuyến xe nhân ái - 01:10 Sức khỏe của bạn - 02:05 Chuyện hôm nay - 02:25 Giải mã nhan sắc - 03:00 Phim Việt Nam: Ngậm ngùi - T.31 - 03:45 Giải trí truyền hình: Thử tài siêu nhí
Lịch phát sóng THVL1 ngày 29/12
Lịch phát sóng THVL1 ngày 29/12
29/12/2018
00:00 Phim Việt Nam: Mùa sen cạn -T.11-12 - 00:50 Chuyện cảnh giác - 01:10 Chuyện hôm nay - 02:00 Phóng sự - 02:15 Thế giới động vật - 02:35 Thế giới giải trí - 03:00 Phim Việt Nam: Ngậm ngùi - T.30 - 03:45 Người nghệ sĩ đa tài 2018
Lịch phát sóng THVL1 ngày 28/12
Lịch phát sóng THVL1 ngày 28/12
28/12/2018
00:00 Phim Việt Nam: Mùa sen cạn -T.9-10 - 00:50 Thắp sáng niềm tin - 01:10 Đời sống pháp luật - 02:05 Phóng sự - 02:20 Nhìn ra thế giới - 02:40 Ẩm thực nước ngoài - 03:00 Phim Việt Nam: Ngậm ngùi - T.29 - 03:45 Giải trí truyền hình:
Lịch phát sóng THVL1 ngày 27/12
Lịch phát sóng THVL1 ngày 27/12
27/12/2018
00:00 Phim Việt Nam: Mùa sen cạn -T.7-8 - 00:50 Trái tim nhân ái - 01:10 Nông nghiệp bền vững - 02:10 Vì an ninh Tổ Quốc - 02:20 Du lịch qua màn ảnh nhỏ - 02:40 Không gian xanh - 03:00 Phim Việt Nam: Ngậm ngùi - T.28 - 03:45
Lịch phát sóng THVL1 ngày 26/12
Lịch phát sóng THVL1 ngày 26/12
26/12/2018
00:00 Phim Việt Nam: Mùa sen cạn - T.5-6 - 00:50 Câu chuyện cảnh giác - 01:10 Ký sự truyền hình: Qua cù lao mặn - Tập 4 - 02:05 Nông thôn ngày nay - 02:20 Ẩm thực nước ngoài - 02:40 Thế giới động vật - 03:00 Phim Việt Nam:
Lịch phát sóng THVL1 ngày 25/12
Lịch phát sóng THVL1 ngày 25/12
25/12/2018
00:00 Phim Việt Nam: Mùa sen cạn - T.3-4 - 00:50 Ký sự pháp đình - 01:10 Xây dựng Đảng - 02:05 Chuyên đề kinh tế - 02:20 Thế giới giải trí - 02:40 Không gian xanh - 03:00 Phim Việt Nam: Ngậm ngùi - T.26 - 03:45 Giải trí truyền
Lịch phát sóng THVL1 ngày 24/12
Lịch phát sóng THVL1 ngày 24/12
24/12/2018
00:00 Phim Việt Nam: Vết thù năm tháng - 00:50 Quyền năng phái đẹp - 01:10 Phim tài liệu: Nam Bộ xưa và nay - 02:00 Nhịp sống đồng bằng - 02:20 Nhìn ra thế giới - 02:40 Thần tài gõ cửa - 03:10 Vợ tôi là số 1 - 03:45