Người Quảng
Thứ 3, 23/04/2019

Lịch phát sóng THVL1

Lịch phát sóng THVL1 ngày 25/04
Lịch phát sóng THVL1 ngày 25/04
25/04/2019
00:00 Phim Việt Nam: Trần Trung kỳ án - P1- T.3-4 - 01:30 Trái tim nhân ái - 01:50 Nông nghiệp bền vững - 02:05 Vì an ninh Tổ Quốc - 02:20 Nhìn ra thế giới - 02:40 Không gian xanh - 03:00 Phim Việt Nam: Trà táo đỏ - T.54
Lịch phát sóng THVL1 ngày 24/04
Lịch phát sóng THVL1 ngày 24/04
24/04/2019
00:00 Phim Việt Nam: Trần Trung kỳ án - P1- T.1-2 - 01:30 Câu chuyện cảnh giác - 01:50 Ký sự truyền hình: Trên vùng ranh mặn - Tập 3 - 02:05 Nông thôn ngày nay - 02:20 Ẩm thực nước ngoài - 02:40 Thế giới động vat - 03:00
Lịch phát sóng THVL1 ngày 23/04
Lịch phát sóng THVL1 ngày 23/04
23/04/2019
00:00 Phim Việt Nam: Duyên nợ ba sinh - T.41-42 - 01:30 Ký sự pháp đình - 01:50 Xây dựng Đảng - 02:05 Chuyên đề kinh tế - 02:20 Thế giới giải trí - 02:40 Không gian xanh - 03:00 Phim Việt Nam: Trà táo đỏ - 03:45 Giải trí truyền
Lịch phát sóng THVL1 ngày 22/04
Lịch phát sóng THVL1 ngày 22/04
22/04/2019
00:00 Phim Việt Nam: Duyên nợ ba sinh - T.39-40 - 01:30 Quyền năng phái đẹp - 01:50 Ký sự truyền hình: Trên vùng ranh mặn - Tập 3 - 02:05 Nhịp sống đồng bằng - 02:20 Nhìn ra thế giới - 02:40 Thần tài gõ cửa - 03:10 Vợ tôi
Lịch phát sóng THVL1 ngày 21/04
Lịch phát sóng THVL1 ngày 21/04
21/04/2019
00:00 Phim Việt Nam: Duyên nợ ba sinh - T.37-38 - 01:30 Chuyến xe nhân ái - 01:50 Sức khỏe của bạn - 02:05 Chuyện hôm nay - 02:20 Ẩm thực nước ngoài - 02:40 Nhìn ra thế giới - 03:00 Phim Việt Nam: Trà táo đỏ - T.51 - 03:45
Lịch phát sóng THVL1 ngày 20/04
Lịch phát sóng THVL1 ngày 20/04
20/04/2019
00:00 Phim Việt Nam: Duyên nợ ba sinh - T.35-36 - 01:30 Chuyện cảnh giác - 01:50 Chuyện hôm nay - 02:05 Phóng sự - 02:20 Thế giới động vat - 02:40 Thế giới giải trí - 03:00 Phim Việt Nam: Trà táo đỏ - T.50 - 03:45 Tình Bolero 2019
Lịch phát sóng THVL1 ngày 19/04
Lịch phát sóng THVL1 ngày 19/04
19/04/2019
00:00 Phim Việt Nam: Duyên nợ ba sinh - T.33-34 - 01:30 Thắp sáng niềm tin - 01:50 Đời sống pháp luật - 02:05 Phóng sự - 02:20 Nhìn ra thế giới - 02:40 Ẩm thực nước ngoài - 03:00 Phim Việt Nam: Trà táo đỏ - T.49 - 03:45 Giải
Lịch phát sóng THVL1 ngày 17/04
Lịch phát sóng THVL1 ngày 17/04
17/04/2019
00:00 Phim Việt Nam: Duyên nợ ba sinh - T.29-30 - 01:30 Câu chuyện cảnh giác - 01:50 Ký sự truyền hình: Trên vùng ranh mặn - Tập 2 - 02:05 Nông thôn ngày nay - 02:20 Ẩm thực nước ngoài - 02:40 Thế giới động vat - 03:00 Phim Việt
Lịch phát sóng THVL1 ngày 16/04
Lịch phát sóng THVL1 ngày 16/04
16/04/2019
00:00 Phim Việt Nam: Duyên nợ ba sinh - T.27-28 - 01:30 Ký sự pháp đình - 01:50 Xây dựng Đảng - 02:05 Chuyên đề kinh tế - 02:20 Thế giới giải trí - 02:40 Không gian xanh - 03:00 Phim Việt Nam: Trà táo đỏ - T.46 - 03:45 Giải
Lịch phát sóng THVL1 ngày 15/04
Lịch phát sóng THVL1 ngày 15/04
15/04/2019
00:00 Phim Việt Nam: Duyên nợ ba sinh - T.25-26 - 01:30 Quyền năng phái đẹp - 01:50 Ký sự truyền hình: Trên vùng ranh mặn - Tập 2 - 02:05 Nhịp sống đồng bằng - 02:20 Nhìn ra thế giới - 02:40 Thần tài gõ cửa - 03:10 Vợ tôi
Lịch phát sóng THVL1 ngày 14/04
Lịch phát sóng THVL1 ngày 14/04
14/04/2019
00:00 Phim Việt Nam: Duyên nợ ba sinh - T.23-24 - 01:30 Chuyến xe nhân ái - 01:50 Sức khỏe của bạn - 02:05 Chuyện hôm nay - 02:20 Ẩm thực nước ngoài - 02:40 Nhìn ra thế giới - 03:00 Phim Việt Nam: Trà táo đỏ - T.45 - 03:45
Lịch phát sóng THVL1 ngày 13/04
Lịch phát sóng THVL1 ngày 13/04
13/04/2019
00:00 Phim Việt Nam: Duyên nợ ba sinh - T.21-22 - 01:30 Chuyện cảnh giác - 01:50 Chuyện hôm nay - 02:05 Phóng sự - 02:20 Thế giới động vat - 02:40 Thế giới giải trí - 03:00 Phim Việt Nam: Trà táo đỏ - T.44 - 03:45 Tình Bolero 2019
Lịch phát sóng THVL1 ngày 12/04
Lịch phát sóng THVL1 ngày 12/04
12/04/2019
00:00 Phim Việt Nam: Duyên nợ ba sinh - T.19-20 - 01:30 Thắp sáng niềm tin - 01:50 Đời sống pháp luật - 02:05 Phóng sự - 02:20 Nhìn ra thế giới - 02:40 Ẩm thực nước ngoài - 03:00 Phim Việt Nam: Trà táo đỏ - T.43 - 03:45 Giải
Lịch phát sóng THVL1 ngày 11/04
Lịch phát sóng THVL1 ngày 11/04
11/04/2019
00:00 Phim Việt Nam: Duyên nợ ba sinh - T.17-18 - 01:30 Trái tim nhân ái - 01:50 Nông nghiệp bền vững - 02:05 Vì an ninh Tổ Quốc - 02:20 Nhìn ra thế giới - 02:40 Không gian xanh - 03:00 Phim Việt Nam: Trà táo đỏ - T.42 -
Lịch phát sóng THVL1 ngày 10/04
Lịch phát sóng THVL1 ngày 10/04
10/04/2019
00:00 Phim Việt Nam: Duyên nợ ba sinh - T.15-16 - 01:30 Câu chuyện cảnh giác - 01:50 Ký sự truyền hình: Trên vùng ranh mặn - Tập 1 - 02:05 Nông thôn ngày nay - 02:20 Ẩm thực nước ngoài - 02:40 Thế giới động vat - 03:00 Phim Việt
Lịch phát sóng THVL1 ngày 09/04
Lịch phát sóng THVL1 ngày 09/04
09/04/2019
00:00 Phim Việt Nam: Duyên nợ ba sinh - T.13-14 - 01:30 Ký sự pháp đình - 01:50 Xây dựng Đảng - 02:05 Chuyên đề kinh tế - 02:20 Thế giới giải trí - 02:40 Không gian xanh - 03:00 Phim Việt Nam: Trà táo đỏ - T.40 - 03:45 Giải
Lịch phát sóng THVL1 ngày 08/04
Lịch phát sóng THVL1 ngày 08/04
08/04/2019
00:00 Phim Việt Nam: Duyên nợ ba sinh - T.11-12 - 01:30 Quyền năng phái đẹp - 01:50 Ký sự truyền hình: Trên vùng ranh mặn - Tập 1 - 02:05 Nhịp sống đồng bằng - 02:20 Nhìn ra thế giới - 02:40 Thần tài gõ cửa - 03:10 Vợ tôi
Lịch phát sóng THVL1 ngày 07/04
Lịch phát sóng THVL1 ngày 07/04
07/04/2019
00:00 Phim Việt Nam: Duyên nợ ba sinh - T.9-10 - 01:30 Chuyến xe nhân ái - 01:50 Sức khỏe của bạn - 02:05 Chuyện hôm nay - 02:20 Ẩm thực nước ngoài - 02:40 Nhìn ra thế giới - 03:00 Phim Việt Nam: Trà táo đỏ - T.39 - 03:45
Lịch phát sóng THVL1 ngày 06/04
Lịch phát sóng THVL1 ngày 06/04
06/04/2019
00:00 Phim Việt Nam: Duyên nợ ba sinh - T.7-8 - 01:30 Chuyện cảnh giác - 01:50 Chuyện hôm nay - 02:05 Phóng sự - 02:20 Thế giới động vat - 02:40 Thế giới giải trí - 03:00 Phim Việt Nam: Trà táo đỏ - T.38 - 03:45 Tình Bolero 2019
Lịch phát sóng THVL1 ngày 05/04
Lịch phát sóng THVL1 ngày 05/04
05/04/2019
00:00 Phim Việt Nam: Duyên nợ ba sinh - T.5-6 - 01:30 Thắp sáng niềm tin - 01:50 Đời sống pháp luật - 02:05 Phóng sự - 02:20 Nhìn ra thế giới - 02:40 Ẩm thực nước ngoài - 03:00 Phim Việt Nam: Trà táo đỏ - T.37 - 03:45 Giải
Lịch phát sóng THVL1 ngày 04/04
Lịch phát sóng THVL1 ngày 04/04
04/04/2019
00:00 Phim Việt Nam: Duyên nợ ba sinh - T.3-4 - 01:30 Trái tim nhân ái - 01:50 Nông nghiệp bền vững - 02:05 Quốc phòng toàn dân - 02:20 Nhìn ra thế giới - 02:40 Không gian xanh - 03:00 Phim Việt Nam: Trà táo đỏ - T.36 - 03:45
Lịch phát sóng THVL1 ngày 03/04
Lịch phát sóng THVL1 ngày 03/04
03/04/2019
00:00 Phim Việt Nam: Duyên nợ ba sinh - T.1-2 - 01:30 Câu chuyện cảnh giác - 01:50 Ký sự truyền hình: Lễ hội tháng giêng - 02:05 Nông thôn ngày nay - 02:20 Ẩm thực nước ngoài - 02:40 Thế giới động vat - 03:00 Phim Việt Nam: Trà táo
Lịch phát sóng THVL1 ngày 02/04
Lịch phát sóng THVL1 ngày 02/04
02/04/2019
00:00 Phim Việt Nam: Dòng nhớ - T.33-34 - 01:30 Ký sự pháp đình - 01:50 Xây dựng Đảng - 02:05 Chuyên đề kinh tế - 02:20 Thế giới giải trí - 02:40 Không gian xanh - 03:00 Phim Việt Nam: Trà táo đỏ - T.34 - 03:45 Giải trí truyền
Lịch phát sóng THVL1 ngày 01/04
Lịch phát sóng THVL1 ngày 01/04
01/04/2019
00:00 Phim Việt Nam: Dòng nhớ T31-32 - 01:30 Quyền năng phái đẹp - 01:50 Ký sự truyền hình:Lễ hội tháng giêng - 02:05 Nhịp sống đồng bằng - 02:20 Nhìn ra thế giới - 02:40 Thần tài gõ cửa - 03:10 Vợ tôi là số 1 - 03:45 Đấu trường
Lịch phát sóng THVL1 ngày 31/03
Lịch phát sóng THVL1 ngày 31/03
31/03/2019
00:00 Phim Việt Nam: Dòng nhớ - T.29-30 - 01:30 Chuyến xe nhân ái - 01:50 Sức khỏe của bạn - 02:05 Chuyện hôm nay - 02:20 Ẩm thực nước ngoài - 02:40 Nhìn ra thế giới - 03:00 Phim Việt Nam: Trà táo đỏ - T.33 - 03:45 Giải trí
Lịch phát sóng THVL1 ngày 30/03
Lịch phát sóng THVL1 ngày 30/03
30/03/2019
00:00 Phim Việt Nam: Dòng nhớ - T.27-28 - 01:30 Chuyện cảnh giác - 01:50 Chuyện hôm nay - 02:05 Phóng sự - 02:20 Thế giới động vat - 02:40 Thế giới giải trí - 03:00 Phim Việt Nam: Trà táo đỏ - T.32 - 03:45 Tình Bolero 2019 - 05:30
Lịch phát sóng THVL1 ngày 29/03
Lịch phát sóng THVL1 ngày 29/03
29/03/2019
00:00 Dòng nhớ - T.25-26 - 01:30 Thắp sáng niềm tin - 01:50 Đời sống pháp luật - 02:05 Phóng sự - 02:20 Nhìn ra thế giới - 02:40 Ẩm thực nước ngoài - 03:00 Phim Việt Nam:Trà táo đỏ - T.31 - 03:45 Giải trí truyền hình: Hãy nghe
Lịch phát sóng THVL1 ngày 28/03
Lịch phát sóng THVL1 ngày 28/03
28/03/2019
00:00 Phim Việt Nam: Dòng nhớ - T.23-24 - 01:30 Trái tim nhân ái - 01:50 Nông nghiệp bền vững - 02:05 Vì an ninh Tổ Quốc - 02:20 Nhìn ra thế giới - 02:40 Không gian xanh - 03:00 Phim Việt Nam: Trà táo đỏ - T.30 - 03:45
Lịch phát sóng THVL1 ngày 27/03
Lịch phát sóng THVL1 ngày 27/03
27/03/2019
00:00 Phim Việt Nam: Dòng nhớ - T.21-22 - 01:30 Câu chuyện cảnh giác - 01:50 Ký sự truyền hình: Lễ hội tháng giêng - Tập 5 - 02:05 Nông thôn ngày nay - 02:20 Ẩm thực nước ngoài - 02:40 Thế giới động vat - 03:00 Phim Việt Nam: Trà
Lịch phát sóng THVL1 ngày 26/03
Lịch phát sóng THVL1 ngày 26/03
26/03/2019
00:00 Phim Việt Nam: Dòng nhớ - T.19-20 - 01:30 Ký sự pháp đình - 01:50 Xây dựng Đảng - 02:05 Chuyên đề kinh tế - 02:20 Thế giới giải trí - 02:40 Không gian xanh - 03:00 Phim Việt Nam: Trà táo đỏ - T.28 - 03:45 Giải trí truyền
Lịch phát sóng THVL1 ngày 25/03
Lịch phát sóng THVL1 ngày 25/03
25/03/2019
00:00 Phim Việt Nam: Dòng nhớ - 01:30 Quyền năng phái đẹp - 01:50 Ký sự truyền hình:Lễ hội tháng giêng - Tập 6 - 02:05 Nhịp sống đồng bằng - 02:20 Nhìn ra thế giới - 02:40 Thần tài gõ cửa - 03:10 Vợ tôi là số 1 - 03:45
Lịch phát sóng THVL1 ngày 24/03
Lịch phát sóng THVL1 ngày 24/03
24/03/2019
00:00 Phim Việt Nam: Dòng nhớ - T.15-16 - 01:30 Chuyến xe nhân ái - 01:50 Sức khỏe của bạn - 02:05 Chuyện hôm nay - 02:20 Ẩm thực nước ngoài - 02:40 Nhìn ra thế giới - 03:00 Phim Việt Nam: Trà táo đỏ - T.27 - 03:45 Giải trí