Người Quảng
Thứ 6, 22/06/2018

Lịch phát sóng THVL1

Lịch phát sóng THVL1 ngày 24/06
Lịch phát sóng THVL1 ngày 24/06
24/06/2018
00:00 Phim Việt Nam: Con gái chị Hằng - T.14 - 00:50 Chuyến xe nhân ái - 01:10 Sức khỏe của bạn - 01:30 Ca nhạc - 02:05 Chuyện hôm nay - 02:25 Hôm nay ta đẹp - 03:00 Phim Việt Nam: Mật mã hoa hồng vàng - T.25 - 03:45
Lịch phát sóng THVL1 ngày 23/06
Lịch phát sóng THVL1 ngày 23/06
23/06/2018
00:00 Phim Việt Nam: Con gái chị Hằng - T.13 - 00:50 Chuyện cảnh giác - 01:10 Chuyện hôm nay - 01:30 Ca nhạc - 02:00 Phóng sự - 02:15 Không gian xanh - 02:35 Thế giới động vật - 03:00 Phim Việt Nam: Mật mã hoa hồng vàng -
Lịch phát sóng THVL1 ngày 22/06
Lịch phát sóng THVL1 ngày 22/06
22/06/2018
00:00 Phim Việt Nam: Con gái chị Hằng - T.12 - 00:50 Thắp sáng niềm tin - 01:10 Đời sống pháp luật - 01:30 Ca nhạc - 02:05 Phóng sự - 02:20 Nhìn ra thế giới - 02:40 Ẩm thực nước ngoài - 03:00 Phim Việt Nam: Mật mã hoa hồng
Lịch phát sóng THVL1 ngày 21/06
Lịch phát sóng THVL1 ngày 21/06
21/06/2018
00:00 Phim Việt Nam: Con gái chị Hằng - T.11 - 00:50 Trái tim nhân ái - 01:10 Nông nghiệp bền vững - 01:30 Ca nhạc - 02:10 Quốc phòng toàn dân - 02:20 Du lịch qua màn ảnh nhỏ - 02:40 Có thể bạn đã biết - 03:00 Phim Việt
Lịch phát sóng THVL1 ngày 20/06
Lịch phát sóng THVL1 ngày 20/06
20/06/2018
00:00 Phim Việt Nam: Con gái chị Hằng - T.10 - 00:50 Câu chuyện cảnh giác - 01:10 Ký sự truyền hình: Nơi phên dậu Tổ Quốc - T.2 - 01:30 Ca nhạc - 02:05 Nông thôn ngày nay - 02:20 Ẩm thực nước ngoài - 02:40 Không gian xanh -
Lịch phát sóng THVL1 ngày 19/06
Lịch phát sóng THVL1 ngày 19/06
19/06/2018
00:00 Phim Việt Nam: Con gái chị Hằng - T.9 - 00:50 Ký sự pháp đình - 01:10 Xây dựng Đảng - 01:30 Ca nhạc - 02:05 Chuyên đề kinh tế - 02:20 Thế giới giải trí - 02:40 Không gian xanh - 03:00 Phim Việt Nam: Mật mã hoa hồng
Lịch phát sóng THVL1 ngày 18/06
Lịch phát sóng THVL1 ngày 18/06
18/06/2018
00:00 Phim Việt Nam: Con gái chị Hằng - T.8 - 00:50 Quyền năng phái đẹp - 01:10 Phim tài liệu: Nam Bộ xưa và nay - T.10 - 01:35 Ca nhạc - 02:20 Nhịp sống đồng bằng - 02:40 Thần tài gõ cửa - 03:10 Vợ tôi là số 1
Lịch phát sóng THVL1 ngày 17/06
Lịch phát sóng THVL1 ngày 17/06
17/06/2018
00:00 Phim Việt Nam: Con gái chị Hằng - T.7 - 00:50 Chuyến xe nhân ái - 01:10 Sức khỏe của bạn - 01:30 Ca nhạc - 02:05 Chuyện hôm nay - 02:25 Hôm nay ta đẹp - 03:00 Phim Việt Nam: Mật mã hoa hồng vàng - T.19 - 03:45
Lịch phát sóng THVL1 ngày 16/06
Lịch phát sóng THVL1 ngày 16/06
16/06/2018
00:00 Phim Việt Nam: Con gái chị Hằng - T.6 - 00:50 Chuyện cảnh giác - 01:10 Chuyện hôm nay - 01:30 Ca nhạc - 02:00 Phóng sự - 02:15 Không gian xanh - 02:35 Thế giới động vật - 03:00 Phim Việt Nam: Mật mã hoa hồng vàng -
Lịch phát sóng THVL1 ngày 15/06
Lịch phát sóng THVL1 ngày 15/06
15/06/2018
00:00 Phim Việt Nam: Con gái chị Hằng - T.5 - 00:50 Thắp sáng niềm tin - 01:10 Đời sống pháp luật - 01:30 Ca nhạc - 02:05 Phóng sự - 02:20 Nhìn ra thế giới - 02:40 Ẩm thực nước ngoài - 03:00 Phim Việt Nam: Mật mã hoa hồng
Lịch phát sóng THVL1 ngày 14/06
Lịch phát sóng THVL1 ngày 14/06
14/06/2018
00:00 Phim Việt Nam: Con gái chị Hằng - T.4 - 00:50 Trái tim nhân ái - 01:10 Nông nghiệp bền vững - 01:30 Ca nhạc - 02:10 Vì an ninh Tổ Quốc - 02:20 Du lịch qua màn ảnh nhỏ - 02:40 Có thể bạn đã biết - 03:00 Phim
Lịch phát sóng THVL1 ngày 13/06
Lịch phát sóng THVL1 ngày 13/06
13/06/2018
00:00 Phim Việt Nam: Con gái chị Hằng - T.3 - 00:50 Câu chuyện cảnh giác - 01:10 Ký sự truyền hình: Nơi phên dậu Tổ Quốc - T.1 - 01:30 Ca nhạc - 02:05 Nông thôn ngày nay - 02:20 Ẩm thực nước ngoài - 02:40 Không gian xanh -
Lịch phát sóng THVL1 ngày 12/06
Lịch phát sóng THVL1 ngày 12/06
12/06/2018
00:00 Phim Việt Nam: Con gái chị Hằng - T.2 - 00:50 Ký sự pháp đình - 01:10 Xây dựng Đảng - 01:30 Ca nhạc - 02:05 Chuyên đề kinh tế - 02:20 Thế giới giải trí - 02:40 Không gian xanh - 03:00 Phim Việt Nam: Mật mã hoa hồng
Lịch phát sóng THVL1 ngày 11/06
Lịch phát sóng THVL1 ngày 11/06
11/06/2018
00:00 Phim Việt Nam: Con gái chị Hằng - T.1 - 00:50 Quyền năng phái đẹp - 01:10 Phim tài liệu: Nam Bộ xưa và nay - T.10 - 01:35 Ca nhạc - 02:20 Nhịp sống đồng bằng - 02:40 Thần tài gõ cửa - 03:10 Vợ tôi là số 1
Lịch phát sóng THVL1 ngày 10/06
Lịch phát sóng THVL1 ngày 10/06
10/06/2018
00:00 Phim Việt Nam: Song sinh bí ẩn - T33 - 00:50 Chuyến xe nhân ái - 01:10 Sức khỏe của bạn - 01:30 Ca nhạc - 02:05 Chuyện hôm nay - 02:25 Hôm nay ta đẹp - 03:00 Phim Việt Nam: Mật mã hoa hồng vàng - T.13 - 03:45
Lịch phát sóng THVL1 ngày 09/06
Lịch phát sóng THVL1 ngày 09/06
09/06/2018
00:00 Phim Việt Nam: Song sinh bí ẩn - T.32 - 00:50 Chuyện cảnh giác - 01:10 Chuyện hôm nay - 01:30 Ca nhạc - 02:00 Phóng sự - 02:15 Không gian xanh - 02:35 Thế giới động vật - 03:00 Phim Việt Nam: Mật mã hoa hồng vàng -
Lịch phát sóng THVL1 ngày 08/06
Lịch phát sóng THVL1 ngày 08/06
08/06/2018
00:00 Phim Việt Nam: Song sinh bí ẩn - T.31 - 00:50 Thắp sáng niềm tin - 01:10 Đời sống pháp luật - 01:30 Ca nhạc - 02:05 Phóng sự - 02:20 Nhìn ra thế giới - 02:40 Ẩm thực nước ngoài - 03:00 Phim Việt Nam: Mật mã hoa hồng
Lịch phát sóng THVL1 ngày 07/06
Lịch phát sóng THVL1 ngày 07/06
07/06/2018
00:00 Phim Việt Nam: Song sinh bí ẩn - T.31 - 00:50 Thắp sáng niềm tin - 01:10 Đời sống pháp luật - 01:30 Ca nhạc - 02:05 Phóng sự - 02:20 Nhìn ra thế giới - 02:40 Ẩm thực nước ngoài - 03:00 Phim Việt Nam: Mật mã hoa hồng
Lịch phát sóng THVL1 ngày 06/06
Lịch phát sóng THVL1 ngày 06/06
06/06/2018
00:00 Phim Việt Nam: Song sinh bí ẩn - T.29 - 00:50 Câu chuyện cảnh giác - 01:10 Ký sự truyền hình: Người Thạnh Phú làm du lịch - 01:30 Ca nhạc - 02:05 Nông thôn ngày nay - 02:20 Ẩm thực nước ngoài - 02:40 Không gian xanh - 03:00
Lịch phát sóng THVL1 ngày 05/06
Lịch phát sóng THVL1 ngày 05/06
05/06/2018
00:00 Phim Việt Nam: Song sinh bí ẩn - T.28 - 00:50 Ký sự pháp đình - 01:10 Xây dựng Đảng - 01:30 Ca nhạc - 02:05 Chuyên đề kinh tế - 02:20 Thế giới giải trí - 02:40 Không gian xanh - 03:00 Phim Việt Nam: Mật mã hoa hồng
Lịch phát sóng THVL1 ngày 04/06
Lịch phát sóng THVL1 ngày 04/06
04/06/2018
00:00 Phim Việt Nam: Song sinh bí ẩn - T.27 - 00:50 Quyền năng phái đẹp - 01:10 Phim tài liệu: Nam Bộ xưa và nay - T.8 - 01:35 Ca nhạc - 02:20 Nhịp sống đồng bằng - 02:40 Thần tài gõ cửa - 03:10 Vợ tôi là số 1
Lịch phát sóng THVL1 ngày 03/06
Lịch phát sóng THVL1 ngày 03/06
03/06/2018
00:00 Phim Việt Nam: Song sinh bí ẩn - T.26 - 00:50 Chuyến xe nhân ái - 01:10 Sức khỏe của bạn - 01:30 Ca nhạc - 02:05 Chuyện hôm nay - 02:25 Hôm nay ta đẹp - 03:00 Phim Việt Nam: Mật mã hoa hồng vàng - T.7 - 03:45
Lịch phát sóng THVL1 ngày 02/06
Lịch phát sóng THVL1 ngày 02/06
02/06/2018
00:00 Phim Việt Nam: Song sinh bí ẩn - T.25 - 00:50 Chuyện cảnh giác - 01:10 Chuyện hôm nay - 01:30 Ca nhạc - 02:00 Phóng sự - 02:15 Không gian xanh - 02:35 Thế giới động vật - 03:00 Phim Việt Nam: Mật mã hoa hồng vàng -
Lịch phát sóng THVL1 ngày 01/06
Lịch phát sóng THVL1 ngày 01/06
01/06/2018
00:00 Phim Việt Nam: Song sinh bí ẩn - T.24 - 00:50 Thắp sáng niềm tin - 01:10 Đời sống pháp luật - 01:30 Ca nhạc - 02:05 Phóng sự - 02:20 Nhìn ra thế giới - 02:40 Ẩm thực nước ngoài - 03:00 Phim Việt Nam: Mật mã hoa hồng
Lịch phát sóng THVL1 ngày 31/05
Lịch phát sóng THVL1 ngày 31/05
31/05/2018
00:00 Phim Việt Nam: Song sinh bí ẩn - T.23 - 00:50 Trái tim nhân ái - 01:10 Nông nghiệp bền vững - 01:30 Ca nhạc - 02:10 Vì an ninh Tổ Quốc - 02:20 Du lịch qua màn ảnh nhỏ - 02:40 Có thể bạn đã biết - 03:00 Phim
Lịch phát sóng THVL1 ngày 30/05
Lịch phát sóng THVL1 ngày 30/05
30/05/2018
00:00 Phim Việt Nam: Song sinh bí ẩn - T.22 - 00:50 Câu chuyện cảnh giác - 01:10 Phim tài liệu: Khát vọng canh tân - 01:30 Ca nhạc - 02:05 Nông thôn ngày nay - 02:20 Ẩm thực nước ngoài - 02:40 Không gian xanh - 03:00 Phim Việt Nam:
Lịch phát sóng THVL1 ngày 29/05
Lịch phát sóng THVL1 ngày 29/05
29/05/2018
00:00 Phim Việt Nam: Song sinh bí ẩn - T.21 - 00:50 Ký sự pháp đình - 01:10 Xây dựng Đảng - 01:30 Ca nhạc - 02:05 Chuyên đề kinh tế - 02:20 Thế giới giải trí - 02:40 Không gian xanh - 03:00 Phim Việt Nam: Mật mã hoa hồng
Lịch phát sóng THVL1 ngày 28/05
Lịch phát sóng THVL1 ngày 28/05
28/05/2018
00:00 Phim Việt Nam: Song sinh bí ẩn - T.20 - 00:50 Quyền năng phái đẹp - 01:10 Phim tài liệu: Nam Bộ xưa và nay - T.8 - 01:35 Ca nhạc - 02:20 Nhịp sống đồng bằng - 02:40 Thần tài gõ cửa - 03:10 Vợ tôi là số 1
Lịch phát sóng THVL1 ngày 27/05
Lịch phát sóng THVL1 ngày 27/05
27/05/2018
00:00 Phim Việt Nam: Song sinh bí ẩn - T.19 - 00:50 Chuyến xe nhân ái - 01:10 Sức khỏe của bạn - 01:30 Ca nhạc - 02:05 Chuyện hôm nay - 02:25 Hôm nay ta đẹp - 03:00 Phim Việt Nam: Mật mã hoa hồng vàng - T.1 - 03:45
Lịch phát sóng THVL1 ngày 26/05
Lịch phát sóng THVL1 ngày 26/05
26/05/2018
00:00 Phim Việt Nam: Song sinh bí ẩn - T.18 - 00:50 Chuyện cảnh giác - 01:10 Chuyện hôm nay - 01:30 Ca nhạc - 02:00 Phóng sự - 02:15 Không gian xanh - 02:35 Thế giới động vật - 03:00 Phim Việt Nam: Duyên nợ ba sinh - T.42 -
Lịch phát sóng THVL1 ngày 25/05
Lịch phát sóng THVL1 ngày 25/05
25/05/2018
00:00 Phim Việt Nam: Song sinh bí ẩn - T.17 - 00:50 Thắp sáng niềm tin - 01:10 Đời sống pháp luật - 01:30 Ca nhạc - 02:05 Phóng sự - 02:20 Nhìn ra thế giới - 02:40 Ẩm thực nước ngoài - 03:00 Phim Việt Nam: Duyên nợ ba sinh
Lịch phát sóng THVL1 ngày 24/05
Lịch phát sóng THVL1 ngày 24/05
24/05/2018
00:00 Phim Việt Nam: Song sinh bí ẩn - T.16 - 00:50 Trái tim nhân ái - 01:10 Nông nghiệp bền vững - 01:30 Ca nhạc - 02:10 Quốc phòng toàn dân - 02:20 Du lịch qua màn ảnh nhỏ - 02:40 Có thể bạn đã biết - 03:00 Phim Việt