Người Quảng
Thứ 6, 21/09/2018

Lịch phát sóng THVL1

Lịch phát sóng THVL1 ngày 22/09
Lịch phát sóng THVL1 ngày 22/09
22/09/2018
00:00 Phim Việt Nam: Cuộc chiến nhân tâm - T.27 - 00:50 Chuyện cảnh giác - 01:10 Chuyện hôm nay - 01:30 Ca nhạc - 02:00 Phóng sự - 02:15 Không gian xanh - 02:35 Thế giới động vật - 03:00 Phim Việt Nam: Trần Trung kỳ án - P.2
Lịch phát sóng THVL1 ngày 21/09
Lịch phát sóng THVL1 ngày 21/09
21/09/2018
00:00 Phim Việt Nam: Cuộc chiến nhân tâm - T.26 - 00:50 Thắp sáng niềm tin - 01:10 Đời sống pháp luật - 01:30 Ca nhạc - 02:05 Phóng sự - 02:20 Nhìn ra thế giới - 02:40 Ẩm thực nước ngoài - 03:00 Phim Việt Nam: Trần Trung kỳ
Lịch phát sóng THVL1 ngày 20/09
Lịch phát sóng THVL1 ngày 20/09
20/09/2018
00:00 Phim Việt Nam: Cuộc chiến nhân tâm - T.25 - 00:50 Trái tim nhân ái - 01:10 Nông nghiệp bền vững - 01:30 Ca nhạc - 02:10 Vì an ninh Tổ quốc - 02:20 Du lịch qua màn ảnh nhỏ - 02:40 Tạp chí khoa học - 03:00 Phim
Lịch phát sóng THVL1 ngày 19/09
Lịch phát sóng THVL1 ngày 19/09
19/09/2018
00:00 Phim Việt Nam: Cuộc chiến nhân tâm - T.24 - 00:50 Câu chuyện cảnh giác - 01:10 Ký sự truyền hình: Vùng biên mùa nước về - T.1 - 01:30 Ca nhạc - 02:05 Nông thôn ngày nay - 02:20 Ẩm thực nước ngoài - 02:40 Không gian xanh
Lịch phát sóng THVL1 ngày 18/09
Lịch phát sóng THVL1 ngày 18/09
18/09/2018
00:00 Phim Việt Nam: Cuộc chiến nhân tâm - T.23 - 00:50 Ký sự pháp đình - 01:10 Xây dựng Đảng - 01:30 Ca nhạc - 02:05 Chuyên đề kinh tế - 02:20 Thế giới giải trí - 02:40 Không gian xanh - 03:00 Phim Việt Nam: Trần Trung kỳ
Lịch phát sóng THVL1 ngày 17/09
Lịch phát sóng THVL1 ngày 17/09
17/09/2018
00:00 Phim Việt Nam: Cuộc chiến nhân tâm - T.22 - 00:50 Quyền năng phái đẹp - 01:10 Phim tài liệu: Nghề khó - 01:35 Ca nhạc - 02:20 Nhịp sống đồng bằng - 02:40 Thần tài gõ cửa - 03:10 Vợ tôi là số 1 - 03:45 Đấu trường âm
Lịch phát sóng THVL1 ngày 16/09
Lịch phát sóng THVL1 ngày 16/09
16/09/2018
00:00 Phim Việt Nam: Cuộc chiến nhân tâm - T.21 - 00:50 Chuyến xe nhân ái - 01:10 Sức khỏe của bạn - 01:30 Ca nhạc - 02:05 Chuyện hôm nay - 02:25 Giải mã nhan sắc - 03:00 Phim Việt Nam: Trần Trung kỳ án - P.2 - T.20
Lịch phát sóng THVL1 ngày 15/09
Lịch phát sóng THVL1 ngày 15/09
15/09/2018
00:00 Phim Việt Nam: Cuộc chiến nhân tâm - T.20 - 00:50 Chuyện cảnh giác - 01:10 Chuyện hôm nay - 01:30 Ca nhạc - 02:00 Phóng sự - 02:15 Không gian xanh - 02:35 Thế giới động vật - 03:00 Phim Việt Nam: Trần Trung kỳ án - P.2
Lịch phát sóng THVL1 ngày 14/09
Lịch phát sóng THVL1 ngày 14/09
14/09/2018
00:00 Phim Việt Nam: Cuộc chiến nhân tâm - T.19 - 00:50 Thắp sáng niềm tin - 01:10 Đời sống pháp luật - 01:30 Ca nhạc - 02:05 Phóng sự - 02:20 Nhìn ra thế giới - 02:40 Ẩm thực nước ngoài - 03:00 Phim Việt Nam: Trần Trung kỳ
Lịch phát sóng THVL1 ngày 13/09
Lịch phát sóng THVL1 ngày 13/09
13/09/2018
00:00 Phim Việt Nam: Cuộc chiến nhân tâm - T.18 - 00:50 Trái tim nhân ái - 01:10 Nông nghiệp bền vững - 01:30 Ca nhạc - 02:10 Quốc phòng toàn dân - 02:20 Du lịch qua màn ảnh nhỏ - 02:40 Tạp chí khoa học - 03:00 Phim Việt
Lịch phát sóng THVL1 ngày 12/09
Lịch phát sóng THVL1 ngày 12/09
12/09/2018
00:00 Phim Việt Nam: Cuộc chiến nhân tâm - T.17 - 00:50 Câu chuyện cảnh giác - 01:10 Ký sự truyền hình: Những người sống với dòng sông - 01:30 Ca nhạc - 02:05 Nông thôn ngày nay - 02:20 Ẩm thực nước ngoài - 02:40 Không gian xanh -
Lịch phát sóng THVL1 ngày 11/09
Lịch phát sóng THVL1 ngày 11/09
11/09/2018
00:00 Phim Việt Nam: Cuộc chiến nhân tâm - T.16 - 00:50 Ký sự pháp đình - 01:10 Xây dựng Đảng - 01:30 Ca nhạc - 02:05 Chuyên đề kinh tế - 02:20 Thế giới giải trí - 02:40 Không gian xanh - 03:00 Phim Việt Nam: Trần Trung kỳ
Lịch phát sóng THVL1 ngày 10/09
Lịch phát sóng THVL1 ngày 10/09
10/09/2018
00:00 Phim Việt Nam: Cuộc chiến nhân tâm - T.15 - 00:50 Quyền năng phái đẹp - 01:10 Phim tài liệu: Nam Bộ xưa và nay - T.23 - 01:35 Ca nhạc - 02:20 Nhịp sống đồng bằng - 02:40 Thần tài gõ cửa - 03:10 Vợ tôi là số 1
Lịch phát sóng THVL1 ngày 09/09
Lịch phát sóng THVL1 ngày 09/09
09/09/2018
00:00 Phim Việt Nam: Cuộc chiến nhân tâm - T.14 - 00:50 Chuyến xe nhân ái - 01:10 Sức khỏe của bạn - 01:30 Ca nhạc - 02:05 Chuyện hôm nay - 02:25 Giải mã nhan sắc - 03:00 Phim Việt Nam: Trần Trung kỳ án - P.2 - T.14
Lịch phát sóng THVL1 ngày 08/09
Lịch phát sóng THVL1 ngày 08/09
08/09/2018
00:00 Phim Việt Nam: Cuộc chiến nhân tâm - T.13 - 00:50 Chuyện cảnh giác - 01:10 Chuyện hôm nay - 01:30 Ca nhạc - 02:00 Phóng sự - 02:15 Không gian xanh - 02:35 Thế giới động vật - 03:00 Phim Việt Nam: Trần Trung kỳ án - P.2
Lịch phát sóng THVL1 ngày 07/09
Lịch phát sóng THVL1 ngày 07/09
07/09/2018
00:00 Phim Việt Nam: Cuộc chiến nhân tâm - T.12 - 00:50 Thắp sáng niềm tin - 01:10 Đời sống pháp luật - 01:30 Ca nhạc - 02:05 Phóng sự - 02:20 Nhìn ra thế giới - 02:40 Ẩm thực nước ngoài - 03:00 Phim Việt Nam: Trần Trung kỳ
Lịch phát sóng THVL1 ngày 06/09
Lịch phát sóng THVL1 ngày 06/09
06/09/2018
00:00 Phim Việt Nam: Cuộc chiến nhân tâm - T.11 - 00:50 Trái tim nhân ái - 01:10 Nông nghiệp bền vững - 01:30 Ca nhạc - 02:10 Vì an ninh Tổ Quốc - 02:20 Du lịch qua màn ảnh nhỏ - 02:40 Tạp chí khoa học - 03:00 Phim
Lịch phát sóng THVL1 ngày 05/09
Lịch phát sóng THVL1 ngày 05/09
05/09/2018
00:00 Phim Việt Nam: Cuộc chiến nhân tâm - T.10 - 00:50 Câu chuyện cảnh giác - 01:10 Ký sự truyền hình: Sống ở cửa sông - T.8 - 01:30 Ca nhạc - 02:05 Nông thôn ngày nay - 02:20 Ẩm thực nước ngoài - 02:40 Không gian xanh -
Lịch phát sóng THVL1 ngày 04/09
Lịch phát sóng THVL1 ngày 04/09
04/09/2018
00:00 Phim Việt Nam: Cuộc chiến nhân tâm - T.9 - 00:50 Ký sự pháp đình - 01:10 Xây dựng Đảng - 01:30 Ca nhạc - 02:05 Chuyên đề kinh tế - 02:20 Thế giới giải trí - 02:40 Không gian xanh - 03:00 Phim Việt Nam: Trần Trung kỳ
Lịch phát sóng THVL1 ngày 03/09
Lịch phát sóng THVL1 ngày 03/09
03/09/2018
00:00 Phim Việt Nam: Cuộc chiến nhân tâm - T.8 - 00:50 Quyền năng phái đẹp - 01:10 Phim tài liệu: Nam Bộ xưa và nay - T.22 - 01:35 Ca nhạc - 02:20 Nhịp sống đồng bằng - 02:40 Thần tài gõ cửa - 03:10 Vợ tôi là số 1
Lịch phát sóng THVL1 ngày 02/09
Lịch phát sóng THVL1 ngày 02/09
02/09/2018
00:00 Phim Việt Nam: Cuộc chiến nhân tâm - T.7 - 00:50 Chuyến xe nhân ái - 01:10 Sức khỏe của bạn - 01:30 Ca nhạc - 02:05 Chuyện hôm nay - 02:25 Giải mã nhan sắc - 03:00 Phim Việt Nam: Trần Trung kỳ án - P.2 - T.8
Lịch phát sóng THVL1 ngày 01/09
Lịch phát sóng THVL1 ngày 01/09
01/09/2018
00:00 Phim Việt Nam: Cuộc chiến nhân tâm - T.6 - 00:50 Chuyện cảnh giác - 01:10 Chuyện hôm nay - 01:30 Ca nhạc - 02:00 Phóng sự - 02:15 Không gian xanh - 02:35 Thế giới động vật - 03:00 Phim Việt Nam: Trần Trung kỳ án - P.2
Lịch phát sóng THVL1 ngày 31/08
Lịch phát sóng THVL1 ngày 31/08
31/08/2018
00:00 Phim Việt Nam: Cuộc chiến nhân tâm - T.5 - 00:50 Thắp sáng niềm tin - 01:10 Đời sống pháp luật - 01:30 Ca nhạc - 02:05 Phóng sự - 02:20 Nhìn ra thế giới - 02:40 Ẩm thực nước ngoài - 03:00 Phim Việt Nam: Trần Trung kỳ
Lịch phát sóng THVL1 ngày 30/08
Lịch phát sóng THVL1 ngày 30/08
30/08/2018
00:00 Phim Việt Nam: Cuộc chiến nhân tâm - T.4 - 00:50 Trái tim nhân ái - 01:10 Nông nghiệp bền vững - 01:30 Ca nhạc - 02:10 Quốc phòng toàn dân - 02:20 Du lịch qua màn ảnh nhỏ - 02:40 Tạp chí khoa học - 03:00 Phim Việt
Lịch phát sóng THVL1 ngày 29/08
Lịch phát sóng THVL1 ngày 29/08
29/08/2018
00:00 Phim Việt Nam: Cuộc chiến nhân tâm - T.3 - 00:50 Câu chuyện cảnh giác - 01:10 Ký sự truyền hình: Sống ở cửa sông - T.8 - 01:30 Ca nhạc - 02:05 Nông thôn ngày nay - 02:20 Ẩm thực nước ngoài - 02:40 Không gian xanh -
Lịch phát sóng THVL1 ngày 28/08
Lịch phát sóng THVL1 ngày 28/08
28/08/2018
00:00 Phim Việt Nam: Cuộc chiến nhân tâm - T.2 - 00:50 Ký sự pháp đình - 01:10 Xây dựng Đảng - 01:30 Ca nhạc - 02:05 Chuyên đề kinh tế - 02:20 Thế giới giải trí - 02:40 Không gian xanh - 03:00 Phim Việt Nam: Trần Trung kỳ
Lịch phát sóng THVL1 ngày 27/08
Lịch phát sóng THVL1 ngày 27/08
27/08/2018
00:00 Phim Việt Nam: Mặt nạ tình yêu - 00:50 Quyền năng phái đẹp - 01:10 Phim tài liệu: Nam Bộ xưa và nay - 01:35 Ca nhạc - 02:20 Nhịp sống đồng bằng - 02:40 Thần tài gõ cửa - 03:10 Vợ tôi là số 1 - 03:45 Người hát
Lịch phát sóng THVL1 ngày 26/08
Lịch phát sóng THVL1 ngày 26/08
26/08/2018
00:00 Phim Việt Nam: Mặt nạ tình yêu - T.39 - 00:50 Chuyến xe nhân ái - 01:10 Sức khỏe của bạn - 01:30 Ca nhạc - 02:05 Chuyện hôm nay - 02:25 Giải mã nhan sắc - 03:00 Phim Việt Nam: Trần Trung kỳ án - P.2 - T.2 -
Lịch phát sóng THVL1 ngày 25/08
Lịch phát sóng THVL1 ngày 25/08
25/08/2018
00:00 Phim Việt Nam: Mặt nạ tình yêu - T.38 - 00:50 Chuyện cảnh giác - 01:10 Chuyện hôm nay - 01:30 Ca nhạc - 02:00 Phóng sự - 02:15 Không gian xanh - 02:35 Thế giới động vật - 03:00 Phim Việt Nam: Trần Trung kỳ án - P.2 -
Lịch phát sóng THVL1 ngày 24/08
Lịch phát sóng THVL1 ngày 24/08
24/08/2018
00:00 Phim Việt Nam: Mặt nạ tình yêu - T.37 - 00:50 Thắp sáng niềm tin - 01:10 Đời sống pháp luật - 01:30 Ca nhạc - 02:05 Phóng sự - 02:20 Nhìn ra thế giới - 02:40 Ẩm thực nước ngoài - 03:00 Phim Việt Nam: Phận làm dâu T.31
Lịch phát sóng THVL1 ngày 23/08
Lịch phát sóng THVL1 ngày 23/08
23/08/2018
00:00 Phim Việt Nam: Mặt nạ tình yêu - T.36 - 00:50 Trái tim nhân ái - 01:10 Nông nghiệp bền vững - 01:30 Ca nhạc - 02:10 Vì an ninh Tổ Quốc - 02:20 Du lịch qua màn ảnh nhỏ - 02:40 Tạp chí khoa học - 03:00 Phim Việt
Lịch phát sóng THVL1 ngày 22/08
Lịch phát sóng THVL1 ngày 22/08
22/08/2018
00:00 Phim Việt Nam: Mặt nạ tình yêu - T.35 - 00:50 Câu chuyện cảnh giác - 01:10 Ký sự truyền hình: Sống ở cửa sông - T.7 - 01:30 Ca nhạc - 02:05 Nông thôn ngày nay - 02:20 Ẩm thực nước ngoài - 02:40 Không gian xanh - 03:00