Người Quảng
Thứ 5, 23/05/2019

Lịch phát sóng THVL2

Lịch phát sóng THVL2 ngày 25/05
Lịch phát sóng THVL2 ngày 25/05
25/05/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.118 - 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.46 - 02:00 Con ông Hai Lúa - T.33 - 02:25 Giải mã tri kỷ - 02:45 Sân khấu cải lương: Hoa đồng cỏ nội - P.1 - 05:00 Thế giới
Lịch phát sóng THVL2 ngày 24/05
Lịch phát sóng THVL2 ngày 24/05
24/05/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.117 - 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.45 - 02:00 Con ông Hai Lúa - T.32 - 02:25 Thứ 5 vui nhộn - 02:45 Sân khấu cải lương: Vụ án cô giáo Nhạn - P.2 - 05:00 Thế giới
Lịch phát sóng THVL2 ngày 23/05
Lịch phát sóng THVL2 ngày 23/05
23/05/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.116 - 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.44 - 02:00 Con ông Hai Lúa - T.31 - 02:25 Quyền năng phái đẹp - 02:45 Sân khấu cải lương: Vụ án cô giáo Nhạn - P.1 - 05:00 Thế giới
Lịch phát sóng THVL2 ngày 22/05
Lịch phát sóng THVL2 ngày 22/05
22/05/2019
00:00 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.115 - 00:45 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.43 - 01:30 Con ông Hai Lúa - T.30 - 02:00 Thần tài gõ cửa - 02:30 Sân khấu cải lương: Hương trầm cho mẹ - P.2 - 05:00 Thế giới quanh
Lịch phát sóng THVL2 ngày 21/05
Lịch phát sóng THVL2 ngày 21/05
21/05/2019
00:00 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.114 - 00:45 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.42 - 01:30 Phụ nữ ngày nay - 02:00 Chuyến xe nhân ái - 02:30 Sân khấu cải lương: Hương trầm cho mẹ - P.1 - 05:00 Thế giới Quanh ta -
Lịch phát sóng THVL2 ngày 20/05
Lịch phát sóng THVL2 ngày 20/05
20/05/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.113 - 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.41 - 02:00 Bí ẩn song sinh - 02:25 Bản lĩnh ngôi sao - 02:45 Sân khấu cải lương: Giọt lệ tình - P.3 - 05:00 Thế giới quanh ta - 05:15
Lịch phát sóng THVL2 ngày 19/05
Lịch phát sóng THVL2 ngày 19/05
19/05/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.112 - 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.40 - 02:00 Con ông Hai Lúa - T.29 - 02:25 Truy tìm cao thủ - 02:45 Sân khấu cải lương: Giọt lệ tình - P.2 - 05:00 Thế giới quanh ta
Lịch phát sóng THVL2 ngày 18/05
Lịch phát sóng THVL2 ngày 18/05
18/05/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.111 - 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.39 - 02:00 Con ông Hai Lúa - T.28 - 02:25 Giải mã tri kỷ - 02:45 Sân khấu cải lương: Giọt lệ tình - P.1 - 05:00 Thế giới quanh
Lịch phát sóng THVL2 ngày 17/05
Lịch phát sóng THVL2 ngày 17/05
17/05/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.110 - 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.38 - 02:00 Con ông Hai Lúa - T.27 - 02:25 Thứ 5 vui nhộn - 02:45 Sân khấu cải lương: Lối cũ rêu phong - P.2 - 05:00 Thế giới quanh
Lịch phát sóng THVL2 ngày 16/05
Lịch phát sóng THVL2 ngày 16/05
16/05/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.109 - 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.37 - 02:00 Con ông Hai Lúa - T.26 - 02:25 Quyền năng phái đẹp - 02:45 Sân khấu cải lương: Lối cũ rêu phong - P.1 - 05:00 Thế giới quanh
Lịch phát sóng THVL2 ngày 15/05
Lịch phát sóng THVL2 ngày 15/05
15/05/2019
00:00 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.108 - 00:45 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.36 - 01:30 Con ông Hai Lúa - T.25 - 02:00 Thần tài gõ cửa - 02:30 Sân khấu cải lương: Phật hoàng Trần Nhân Tông - P.2 - 05:00 Thế giới
Lịch phát sóng THVL2 ngày 14/05
Lịch phát sóng THVL2 ngày 14/05
14/05/2019
00:00 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.107 - 00:45 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.35 - 01:30 Phụ nữ ngày nay - 02:00 Chuyến xe nhân ái - 02:30 Sân khấu cải lương: Phật hoàng Trần Nhân Tông - P.1 - 05:00 Thế giới Quanh ta
Lịch phát sóng THVL2 ngày 13/05
Lịch phát sóng THVL2 ngày 13/05
13/05/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.106 - 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.34 - 02:00 Bí ẩn song sinh - 02:25 Bản lĩnh ngôi sao - 02:45 Sân khấu cải lương: Cuộc đời Đức Phật - 05:00 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim
Lịch phát sóng THVL2 ngày 12/05
Lịch phát sóng THVL2 ngày 12/05
12/05/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.105 - 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.33 - 02:00 Con ông Hai Lúa - T.23 - 02:25 Truy tìm cao thủ - 02:45 Sân khấu cải lương: Cánh hoa lạc loài - P.2 - 05:00 Thế giới quanh
Lịch phát sóng THVL2 ngày 11/05
Lịch phát sóng THVL2 ngày 11/05
11/05/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.104 - 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.32 - 02:00 Con ông Hai Lúa - T.22 - 02:25 Giải mã tri kỷ - 02:45 Sân khấu cải lương: Cánh hoa lạc loài - P.1 - 05:00 Thế giới
Lịch phát sóng THVL2 ngày 10/05
Lịch phát sóng THVL2 ngày 10/05
10/05/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.103 - 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.31 - 02:00 Con ông Hai Lúa - T.18 - 02:25 Thứ 5 vui nhộn - 02:45 Sân khấu cải lương: Chiếc hổ phù - P.2 - 05:00 Thế giới quanh ta
Lịch phát sóng THVL2 ngày 09/05
Lịch phát sóng THVL2 ngày 09/05
09/05/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.102 - 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.30 - 02:00 Con ông Hai Lúa - T.17 - 02:25 Quyền năng phái đẹp - 02:45 Sân khấu cải lương: Chiếc hổ phù - P.1 - 05:00 Thế giới quanh ta
Lịch phát sóng THVL2 ngày 08/05
Lịch phát sóng THVL2 ngày 08/05
08/05/2019
00:00 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.101 - 00:45 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.29 - 01:30 Con ông Hai Lúa - T.16 - 02:00 Thần tài gõ cửa - 02:30 Sân khấu cải lương: Anh em kết nghĩa - P.2 - 05:00 Thế giới quanh
Lịch phát sóng THVL2 ngày 07/05
Lịch phát sóng THVL2 ngày 07/05
07/05/2019
00:00 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.100 - 00:45 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.28 - 01:30 Phụ nữ ngày nay - 02:00 Chuyến xe nhân ái - 02:30 Sân khấu cải lương: Anh em kết nghĩa - P.1 - 05:00 Thế giới Quanh ta -
Lịch phát sóng THVL2 ngày 06/05
Lịch phát sóng THVL2 ngày 06/05
06/05/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.99 - 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.27 - 02:00 Bí ẩn song sinh - 02:25 Bản lĩnh ngôi sao - 02:45 Sân khấu cải lương: Bạc tình - 05:00 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim Việt Nam:
Lịch phát sóng THVL2 ngày 05/05
Lịch phát sóng THVL2 ngày 05/05
05/05/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.98 - 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.26 - 02:00 Cổ tích Việt Nam: Cô gái lấy chồng Hoàng tử - 02:25 Phim tài liệu: Điện Biên quê tôi - 02:45 Sân khấu cải lương: Bóng mờ hạnh phúc
Lịch phát sóng THVL2 ngày 04/05
Lịch phát sóng THVL2 ngày 04/05
04/05/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.97 - 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.25 - 02:00 Con ông Hai Lúa - 02:25 Giải mã tri kỷ - 02:45 Sân khấu cải lương: Bóng mờ hạnh phúc - Phần 1 - 05:00 Thế giới quanh
Lịch phát sóng THVL2 ngày 03/05
Lịch phát sóng THVL2 ngày 03/05
03/05/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.96 - 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.24 - 02:00 Con ông Hai Lúa - 02:25 Thứ 5 vui nhộn - 02:45 Sân khấu cải lương: Biển lặng - Phần 2 - 05:00 Thế giới quanh ta - 05:15
Lịch phát sóng THVL2 ngày 02/05
Lịch phát sóng THVL2 ngày 02/05
02/05/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.95 - 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.23 - 02:00 Con ông Hai Lúa - 02:25 Quyền năng phái đẹp - 02:45 Sân khấu cải lương: Biển lặng - Phần 1 - 05:00 Thế giới quanh ta - 05:15
Lịch phát sóng THVL2 ngày 01/05
Lịch phát sóng THVL2 ngày 01/05
01/05/2019
00:00 Phim Việt Nam: Dòng nhớ T31-32 - 01:30 Quyền năng phái đẹp - 01:50 Ký sự truyền hình:Lễ hội tháng giêng - 02:05 Nhịp sống đồng bằng - 02:20 Nhìn ra thế giới - 02:40 Thần tài gõ cửa - 03:10 Vợ tôi là số 1 - 03:45 Đấu trường
Lịch phát sóng THVL2 ngày 30/04
Lịch phát sóng THVL2 ngày 30/04
30/04/2019
00:00 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.93 - 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.21 - 02:00 Phụ nữ ngày nay - 02:25 Chuyến xe nhân ái - 02:45 Sân khấu cải lương: Biển dâu - 05:00 Thế giới Quanh ta - 05:15 Phim Việt Nam:
Lịch phát sóng THVL2 ngày 29/04
Lịch phát sóng THVL2 ngày 29/04
29/04/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.85 - 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.13 - 02:00 Bí ẩn song sinh - 02:25 Bản lĩnh ngôi sao - 02:45 Sân khấu cải lương: Đời cô Nga - 05:00 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim Việt
Lịch phát sóng THVL2 ngày 28/04
Lịch phát sóng THVL2 ngày 28/04
28/04/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.91 - 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.19 - 02:00 Con ông Hai Lúa - 02:25 Truy tìm cao thủ - 02:45 Sân khấu cải lương: Giấc mơ tình - 05:00 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim truyện
Lịch phát sóng THVL2 ngày 27/04
Lịch phát sóng THVL2 ngày 27/04
27/04/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.90 - 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.18 - 02:00 Con ông Hai Lúa - 02:25 Giải mã tri kỷ - 02:45 Sân khấu cải lương: Gái nhảy - 05:00 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim truyện
Lịch phát sóng THVL2 ngày 26/04
Lịch phát sóng THVL2 ngày 26/04
26/04/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.89 - 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.17 - 02:00 Con ông Hai Lúa - 02:25 Thứ 5 vui nhộn - 02:45 Sân khấu cải lương: Dưới cội bồ đề - Phần 2 - 05:00 Thế giới quanh ta
Lịch phát sóng THVL2 ngày 25/04
Lịch phát sóng THVL2 ngày 25/04
25/04/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.88 - 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.16 - 02:00 Con ông Hai Lúa - 02:25 Quyền năng phái đẹp - 02:45 Sân khấu cải lương: Dưới cội bồ đề - Phần 1 - 05:00 Thế giới quanh ta
Lịch phát sóng THVL2 ngày 24/04
Lịch phát sóng THVL2 ngày 24/04
24/04/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.87 - 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.15 - 02:00 Con ông Hai Lúa - 02:25 Thần tài gõ cửa - 02:45 Sân khấu cải lương: Con trai - Phần 2 - 05:00 Thế giới quanh ta -