Người Quảng
Thứ 6, 29/05/2020

Lịch phát sóng THVL2

Lịch phát sóng THVL2 ngày 20/08
Lịch phát sóng THVL2 ngày 20/08
20/08/2019
00:00 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu - T.205 - 00:45 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.133 - 01:30 Phụ nữ ngày nay - 02:00 Chuyến xe nhân ái - 02:30 Sân khấu cải lương: Nghĩa cũ tình xưa - P.1 - 05:00 Thế giới Quanh ta
Lịch phát sóng THVL2 ngày 19/08
Lịch phát sóng THVL2 ngày 19/08
19/08/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu - T.204 - 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.132 - 02:00 Bí ẩn song sinh - 02:25 Truy tìm cao thủ T.29 - 02:45 Sân khấu cải lương: Pho tượng ngọc - 05:00 Thế giới quanh ta - 05:15
Lịch phát sóng THVL2 ngày 18/08
Lịch phát sóng THVL2 ngày 18/08
18/08/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu - T.203 - 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.131 - 02:00 Con ông Hai Lúa - T.94 - 02:25 Thứ Năm vui nhộn - T.29 - 02:45 Sân khấu cải lương: Oan tình - P.2 - 05:00 Thế giới
Lịch phát sóng THVL2 ngày 17/08
Lịch phát sóng THVL2 ngày 17/08
17/08/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu - T.202 - 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.130 - 02:00 Con ông Hai Lúa - T.93 - 02:25 Giải mã tri kỷ - T.29 - 02:45 Sân khấu cải lương: Oan tình - P.1 - 05:00 Thế giới
Lịch phát sóng THVL2 ngày 16/08
Lịch phát sóng THVL2 ngày 16/08
16/08/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu - T.201 - 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.129 - 02:00 Con ông Hai Lúa - T.92 - 02:25 Bản lĩnh ngôi sao - 02:45 Sân khấu cải lương: Mục Liên tìm mẹ - P.2 - 05:00 Thế giới
Lịch phát sóng THVL2 ngày 15/08
Lịch phát sóng THVL2 ngày 15/08
15/08/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu - T.200 - 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.128 - 02:00 Con ông Hai Lúa - T.91 - 02:25 Quyền năng phái đẹp - 02:45 Sân khấu cải lương: Mục Liên tìm mẹ - P.1 - 05:00 Thế giới
Lịch phát sóng THVL2 ngày 14/08
Lịch phát sóng THVL2 ngày 14/08
14/08/2019
00:00 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu - T.199 - 00:45 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.127 - 01:30 Con ông Hai Lúa - T.90 - 02:00 Thần tài gõ cửa - 02:30 Sân khấu cải lương: Trọn giấc mộng tình - P.2 - 05:00 Thế giới
Lịch phát sóng THVL2 ngày 13/08
Lịch phát sóng THVL2 ngày 13/08
13/08/2019
00:00 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu - T.198 - 00:45 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.126 - 01:30 Phụ nữ ngày nay - 02:00 Chuyến xe nhân ái - 02:30 Sân khấu cải lương: Trọn giấc mộng tình - P.1 - 05:00 Thế giới Quanh ta
Lịch phát sóng THVL2 ngày 12/08
Lịch phát sóng THVL2 ngày 12/08
12/08/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu - T.197 - 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.125 - 02:00 Bí ẩn song sinh - 02:25 Người đẹp nhân ái - T.12 - 02:45 Sân khấu cải lương: Tôi là ai - 05:00 Thế giới quanh ta -
Lịch phát sóng THVL2 ngày 11/08
Lịch phát sóng THVL2 ngày 11/08
11/08/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu - T.196 - 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.124 - 02:00 Con ông Hai Lúa - T.89 - 02:25 Người đẹp nhân ái - T.11 - 02:45 Sân khấu cải lương: Cỏ tương tư - P.2 - 05:00 Thế
Lịch phát sóng THVL2 ngày 10/08
Lịch phát sóng THVL2 ngày 10/08
10/08/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu - T.195 - 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.123 - 02:00 Con ông Hai Lúa - T.88 - 02:25 Người đẹp nhân ái - T.10 - 02:45 Sân khấu cải lương: Cỏ tương tư - P.1 - 05:00 Thế
Lịch phát sóng THVL2 ngày 09/08
Lịch phát sóng THVL2 ngày 09/08
09/08/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu - T.194 - 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.122 - 02:00 Con ông Hai Lúa - T.87 - 02:25 Bản lĩnh ngôi sao - 02:45 Sân khấu cải lương: Hoa lục bình - P.2 - 05:00 Thế giới quanh
Lịch phát sóng THVL2 ngày 08/08
Lịch phát sóng THVL2 ngày 08/08
08/08/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu - T.193 - 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.121 - 02:00 Con ông Hai Lúa - T.86 - 02:25 Quyền năng phái đẹp - 02:45 Sân khấu cải lương: Hoa lục bình - P.1 - 05:00 Thế giới quanh
Lịch phát sóng THVL2 ngày 07/08
Lịch phát sóng THVL2 ngày 07/08
07/08/2019
00:00 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu - T.192 - 00:45 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.120 - 01:30 Con ông Hai Lúa - T.85 - 02:00 Thần tài gõ cửa - 02:30 Sân khấu cải lương: Bước thăng trầm - 05:00 Thế giới quanh ta -
Lịch phát sóng THVL2 ngày 06/08
Lịch phát sóng THVL2 ngày 06/08
06/08/2019
00:00 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu - T.191 - 00:45 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.119 - 01:30 Phụ nữ ngày nay - 02:00 Chuyến xe nhân ái - 02:30 Sân khấu cải lương: Con gái chị Hằng - 05:00 Thế giới Quanh ta - 05:15
Lịch phát sóng THVL2 ngày 05/08
Lịch phát sóng THVL2 ngày 05/08
05/08/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu - T.190 - 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.118 - 02:00 Bí ẩn song sinh - 02:25 Người đẹp nhân ái - T.9 - 02:45 Sân khấu cải lương: Chiều Thu không nhạt nắng - P.2 - 05:00 Thế
Lịch phát sóng THVL2 ngày 04/08
Lịch phát sóng THVL2 ngày 04/08
04/08/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu - T.189 - 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.117 - 02:00 Con ông Hai Lúa - T.84 - 02:25 Người đẹp nhân ái - T.8 - 02:45 Sân khấu cải lương: Chiều Thu không nhạt nắng - P.1 -
Lịch phát sóng THVL2 ngày 03/08
Lịch phát sóng THVL2 ngày 03/08
03/08/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu - T.188 - 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.116 - 02:00 Con ông Hai Lúa - T.83 - 02:25 Người đẹp nhân ái - T.7 - 02:45 Sân khấu cải lương: Áo cưới trước cổng chùa - P.2
Lịch phát sóng THVL2 ngày 02/08
Lịch phát sóng THVL2 ngày 02/08
02/08/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu - T.187 - 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.115 - 02:00 Con ông Hai Lúa - T.82 - 02:25 Bản lĩnh ngôi sao - 02:45 Sân khấu cải lương: Áo cưới trước cổng chùa - P.1 - 05:00
Lịch phát sóng THVL2 ngày 01/08
Lịch phát sóng THVL2 ngày 01/08
01/08/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu - T.186 - 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.114 - 02:00 Con ông Hai Lúa - T.81 - 02:25 Quyền năng phái đẹp - 02:45 Sân khấu cải lương: Ngã rẽ cuộc đời - 05:00 Thế giới quanh ta
Lịch phát sóng THVL2 ngày 31/07
Lịch phát sóng THVL2 ngày 31/07
31/07/2019
00:00 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu - T.185 - 00:45 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.113 - 01:30 Con ông Hai Lúa - T.80 - 02:00 Thần tài gõ cửa - 02:30 Sân khấu cải lương: Nụ cười và nước mắt - P.2 - 05:00
Lịch phát sóng THVL2 ngày 30/07
Lịch phát sóng THVL2 ngày 30/07
30/07/2019
00:00 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu - T.184 - 00:45 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.112 - 01:30 Phụ nữ ngày nay - 02:00 Chuyến xe nhân ái - 02:30 Sân khấu cải lương: Nụ cười và nước mắt - P.1 - 05:00 Thế giới Quanh
Lịch phát sóng THVL2 ngày 29/07
Lịch phát sóng THVL2 ngày 29/07
29/07/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu - T.184 - 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.111 - 02:00 Bí ẩn song sinh - 02:25 Người đẹp nhân ái - T.6 - 02:45 Sân khấu cải lương: Phận gái 12 bến nước - 05:00 Thế giới quanh
Lịch phát sóng THVL2 ngày 28/07
Lịch phát sóng THVL2 ngày 28/07
28/07/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu - T.183 - 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.110 - 02:00 Con ông Hai Lúa - T.79 - 02:25 Người đẹp nhân ái - T.5 - 02:45 Sân khấu cải lương: Số phận - P.2 - 05:00 Thế giới
Lịch phát sóng THVL2 ngày 27/07
Lịch phát sóng THVL2 ngày 27/07
27/07/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu - T.182 - 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.109 - 02:00 Con ông Hai Lúa - T.78 - 02:25 Người đẹp nhân ái - T.4 - 02:45 Sân khấu cải lương: Số phận - P.1 - 05:00 Thế giới
Lịch phát sóng THVL2 ngày 26/07
Lịch phát sóng THVL2 ngày 26/07
26/07/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu - T.181 - 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.108 - 02:00 Con ông Hai Lúa - T.77 - 02:25 Bản lĩnh ngôi sao - 02:45 Sân khấu cải lương: Tiễn biệt - P.2 - 05:00 Thế giới quanh ta
Lịch phát sóng THVL2 ngày 25/07
Lịch phát sóng THVL2 ngày 25/07
25/07/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu - T.180 - 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.107 - 02:00 Con ông Hai Lúa - T.76 - 02:25 Quyền năng phái đẹp - 02:45 Sân khấu cải lương: Tiễn biệt - P.1 - 05:00 Thế giới quanh ta
Lịch phát sóng THVL2 ngày 24/07
Lịch phát sóng THVL2 ngày 24/07
24/07/2019
00:00 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu - T.179 - 00:45 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.106 - 01:30 Con ông Hai Lúa - T.75 - 02:00 Thần tài gõ cửa - 02:30 Sân khấu cải lương: Vì sao anh mất em - P.2 - 05:00 Thế
Lịch phát sóng THVL2 ngày 23/07
Lịch phát sóng THVL2 ngày 23/07
23/07/2019
00:00 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu - T.178 - 00:45 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.105 - 01:30 Phụ nữ ngày nay - 02:00 Chuyến xe nhân ái - 02:30 Sân khấu cải lương: Vì sao anh mất em - P.1 - 05:00 Thế giới
Lịch phát sóng THVL2 ngày 22/07
Lịch phát sóng THVL2 ngày 22/07
22/07/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu - T.177 - 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.104 - 02:00 Bí ẩn song sinh - 02:25 Người đẹp nhân ái - T.3 - 02:45 Sân khấu cải lương: Vàng sáu bạc mười - 05:00 Thế giới quanh ta
Lịch phát sóng THVL2 ngày 21/07
Lịch phát sóng THVL2 ngày 21/07
21/07/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu - T.176 - 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.103 - 02:00 Con ông Hai Lúa - T.74 - 02:25 Người đẹp nhân ái - T.2 - 02:45 Sân khấu cải lương: Yêu người điên - P.2 - 05:00 Thế
Lịch phát sóng THVL2 ngày 20/07
Lịch phát sóng THVL2 ngày 20/07
20/07/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu - T.175 - 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.102 - 02:00 Con ông Hai Lúa - T.73 - 02:25 Người đẹp nhân ái - T.1 - 02:45 Sân khấu cải lương: Yêu người điên - P.1 - 05:00 Thế