Người Quảng
Thứ 6, 22/06/2018

Lịch phát sóng THVL2

Lịch phát sóng THVL2 ngày 24/06
Lịch phát sóng THVL2 ngày 24/06
24/06/2018
00:00 Thế giới trước 0G - 00:15 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.167 - 01:00 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T529 - 02:00 Sân khấu cải lương: Nợ tía duyên con - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim truyện Việt Nam: Đi qua mùa mưa T.28
Lịch phát sóng THVL2 ngày 23/06
Lịch phát sóng THVL2 ngày 23/06
23/06/2018
00:00 Thế giới trước 0G - 00:15 Phim Ấn Độ: Ashoka T.166 - 01:00 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T528 - 02:00 Sân khấu cải lương: Cuộc đời và nghệ thuật - phần 2 - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim truyện Việt Nam: Đi qua mùa
Lịch phát sóng THVL2 ngày 22/06
Lịch phát sóng THVL2 ngày 22/06
22/06/2018
00:00 Thế giới trước 0G - 00:15 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.165 - 01:15 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T527 - 03:00 Sân khấu cải lương: Cuộc đời và nghệ thuật - phần 1 - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim truyện Việt Nam: Đi
Lịch phát sóng THVL2 ngày 21/06
Lịch phát sóng THVL2 ngày 21/06
21/06/2018
00:00 Thế giới trước 0G - 00:15 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.164 - 01:15 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T.526 - 02:20 Sân khấu cải lương: Nhân quả - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim truyện Việt Nam: Đi qua mùa mưa T.25 - 06:00
Lịch phát sóng THVL2 ngày 20/06
Lịch phát sóng THVL2 ngày 20/06
20/06/2018
00:00 Thế giới trước 0G - 00:15 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.163 - 01:15 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T525 - 02:20 Sân khấu cải lương: Nối lại tình xưa - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim truyện Việt Nam: Đi qua mùa mưa T.24
Lịch phát sóng THVL2 ngày 19/06
Lịch phát sóng THVL2 ngày 19/06
19/06/2018
00:00 Thế giới trước 0G - 00:15 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.162 - 01:30 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T524 - 02:20 Sân khấu cải lương: Tỉnh giấc liêu trai - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim truyện Việt Nam: Đi qua mùa mưa T.23
Lịch phát sóng THVL2 ngày 18/06
Lịch phát sóng THVL2 ngày 18/06
18/06/2018
00:00 Thế giới trước 0G - 00:15 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.161 - 01:00 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T523 - 02:00 Sân khấu cải lương: Một kiếp đọa đày - Phần 2 - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim truyện Việt Nam: Đi qua
Lịch phát sóng THVL2 ngày 17/06
Lịch phát sóng THVL2 ngày 17/06
17/06/2018
00:00 Thế giới trước 0G - 00:15 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.160 - 01:00 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T522 - 02:00 Sân khấu cải lương: Chín ngàn đêm 1 nỗi nhớ - Phần 1 - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim truyện Việt Nam:
Lịch phát sóng THVL2 ngày 16/06
Lịch phát sóng THVL2 ngày 16/06
16/06/2018
00:00 Thế giới trước 0G - 00:15 Phim Ấn Độ: Ashoka T.159 - 01:00 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T521 - 02:00 Sân khấu cải lương: Mộng bá vương - phần 2 - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim truyện Việt Nam: Đi qua mùa mưa T.20
Lịch phát sóng THVL2 ngày 15/06
Lịch phát sóng THVL2 ngày 15/06
15/06/2018
00:00 Thế giới trước 0G - 00:15 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.158 - 01:15 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T520 - 03:00 Sân khấu cải lương: Mộng bá vương - phần 1 - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim truyện Việt Nam: Đi qua mùa
Lịch phát sóng THVL2 ngày 14/06
Lịch phát sóng THVL2 ngày 14/06
14/06/2018
00:00 Thế giới trước 0G - 00:15 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.157 - 01:15 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T.519 - 02:20 Sân khấu cải lương: Bến bờ xa lắc - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim truyện Việt Nam: Đi qua mùa mưa T.18
Lịch phát sóng THVL2 ngày 13/06
Lịch phát sóng THVL2 ngày 13/06
13/06/2018
00:00 Thế giới trước 0G - 00:15 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.156 - 01:15 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T518 - 02:20 Sân khấu cải lương: Chuyện một vì sao - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim truyện Việt Nam: Đi qua mùa mưa T.17
Lịch phát sóng THVL2 ngày 12/06
Lịch phát sóng THVL2 ngày 12/06
12/06/2018
00:00 Thế giới trước 0G - 00:15 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.155 - 01:30 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T517 - 02:20 Sân khấu cải lương: Bạch môn lầu Lữ Bố quy vị - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim truyện Việt Nam: Đi qua
Lịch phát sóng THVL2 ngày 11/06
Lịch phát sóng THVL2 ngày 11/06
11/06/2018
00:00 Thế giới trước 0G - 00:15 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.154 - 01:00 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T516 - 02:00 Sân khấu cải lương: Chín ngàn đêm 1 nỗi nhớ - Phần 2 - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim truyện Việt Nam:
Lịch phát sóng THVL2 ngày 10/06
Lịch phát sóng THVL2 ngày 10/06
10/06/2018
00:00 Thế giới trước 0G - 00:15 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.153 - 01:00 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T515 - 02:00 Sân khấu cải lương: Chín ngàn đêm 1 nỗi nhớ - Phần 1 - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim truyện Việt Nam:
Lịch phát sóng THVL2 ngày 09/06
Lịch phát sóng THVL2 ngày 09/06
09/06/2018
00:00 Thế giới trước 0G - 00:15 Phim Ấn Độ: Ashoka T.152 - 01:00 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T514 - 02:00 Sân khấu cải lương: Mai vàng se duyên thắm - phần 2 - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim truyện Việt Nam: Đi qua mùa
Lịch phát sóng THVL2 ngày 08/06
Lịch phát sóng THVL2 ngày 08/06
08/06/2018
00:00 Thế giới trước 0G - 00:15 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.151 - 01:15 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T513 - 03:00 Sân khấu cải lương: Mai vàng se duyên thắm - phần 1 - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim truyện Việt Nam: Đi
Lịch phát sóng THVL2 ngày 07/06
Lịch phát sóng THVL2 ngày 07/06
07/06/2018
00:00 Thế giới trước 0G - 00:15 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.150 - 01:15 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T.512 - 02:20 Sân khấu cải lương: Bản tình ca còn đó - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim truyện Việt Nam:Đi qua mùa mưa T.11
Lịch phát sóng THVL2 ngày 06/06
Lịch phát sóng THVL2 ngày 06/06
06/06/2018
00:00 Thế giới trước 0G - 00:15 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.149 - 01:15 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T511 - 02:20 Sân khấu cải lương: Chồng tôi là hoàng hậu - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim truyện Việt Nam: Đi qua mùa mưa
Lịch phát sóng THVL2 ngày 05/06
Lịch phát sóng THVL2 ngày 05/06
05/06/2018
00:00 Thế giới trước 0G - 00:15 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.148 - 01:30 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T510 - 02:20 Sân khấu cải lương: Cho vẹn hương nguyền - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim truyện Việt Nam: Đi qua mùa mưa T.9
Lịch phát sóng THVL2 ngày 04/06
Lịch phát sóng THVL2 ngày 04/06
04/06/2018
00:00 Thế giới trước 0G - 00:15 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.147 - 01:00 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T509 - 02:00 Sân khấu cải lương: Chiếc áo long phụng - Phần 2 - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim truyện Việt Nam: Đi qua
Lịch phát sóng THVL2 ngày 03/06
Lịch phát sóng THVL2 ngày 03/06
03/06/2018
00:00 Thế giới trước 0G - 00:15 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.146 - 01:00 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T508 - 02:00 Sân khấu cải lương: Chiếc áo long phụng - Phần 1 - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim truyện Việt Nam: Đi qua
Lịch phát sóng THVL2 ngày 02/06
Lịch phát sóng THVL2 ngày 02/06
02/06/2018
00:00 Thế giới trước 0G - 00:15 Phim Ấn Độ: Ashoka T.145 - 01:00 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T507 - 02:00 Sân khấu cải lương: Còn duyên - phần 2 - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim truyện Việt Nam: Đi qua mùa mưa T.6 -
Lịch phát sóng THVL2 ngày 01/06
Lịch phát sóng THVL2 ngày 01/06
01/06/2018
00:00 Thế giới trước 0G - 00:15 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.144 - 01:15 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T506 - 03:00 Sân khấu cải lương: Còn duyên - phần 1 - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim truyện Việt Nam: Đi qua mùa mưa
Lịch phát sóng THVL2 ngày 31/05
Lịch phát sóng THVL2 ngày 31/05
31/05/2018
00:00 Thế giới trước 0G - 00:15 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.143 - 01:15 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T.505 - 02:20 Sân khấu cải lương: Long Phụng Châu báo quốc - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim truyện Việt Nam:Đi qua mùa mưa T.4
Lịch phát sóng THVL2 ngày 30/05
Lịch phát sóng THVL2 ngày 30/05
30/05/2018
00:00 Thế giới trước 0G - 00:15 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.142 - 01:15 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T504 - 02:20 Sân khấu cải lương: Đã lỡ cuộc tình - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim truyện Việt Nam: Đi qua mùa mưa T.3
Lịch phát sóng THVL2 ngày 29/05
Lịch phát sóng THVL2 ngày 29/05
29/05/2018
00:00 Thế giới trước 0G - 00:15 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.141 - 01:30 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T503 - 02:20 Sân khấu cải lương: Hiếu tử tì bà cao - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim truyện Việt Nam: Đi qua mùa mưa
Lịch phát sóng THVL2 ngày 28/05
Lịch phát sóng THVL2 ngày 28/05
28/05/2018
00:00 Thế giới trước 0G - 00:15 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.140 - 01:00 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T502 - 02:00 Sân khấu cải lương: Lâu đài tình ái - Phần 2 - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim truyện Việt Nam: Đi qua
Lịch phát sóng THVL2 ngày 27/05
Lịch phát sóng THVL2 ngày 27/05
27/05/2018
00:00 Thế giới trước 0G - 00:15 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.139 - 01:00 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T501 - 02:00 Sân khấu cải lương: Lâu đài tình ái - Phần 1 - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim truyện Việt Nam: Mẹ Hổ
Lịch phát sóng THVL2 ngày 26/05
Lịch phát sóng THVL2 ngày 26/05
26/05/2018
00:00 Thế giới trước 0G - 00:15 Phim Ấn Độ: Ashoka T.138 - 01:00 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T500 - 02:00 Sân khấu cải lương: Hớn đế biệt Chiêu Quân - Phần 2 - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim truyện Việt Nam: Mẹ Hổ dạy
Lịch phát sóng THVL2 ngày 25/05
Lịch phát sóng THVL2 ngày 25/05
25/05/2018
00:00 Thế giới trước 0G - 00:15 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.137 - 01:15 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T499 - 03:00 Sân khấu cải lương: Hớn đế biệt Chiêu Quân - phần 1 - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim truyện Việt Nam: Mẹ
Lịch phát sóng THVL2 ngày 24/05
Lịch phát sóng THVL2 ngày 24/05
24/05/2018
00:00 Thế giới trước 0G - 00:15 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.136 - 01:15 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T.498 - 02:20 Sân khấu cải lương: Hố sâu tội lỗi - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim truyện Việt Nam: Mẹ Hổ dạy con dâu