Người Quảng
Thứ 6, 23/03/2018

Lịch phát sóng THVL2

Lịch phát sóng THVL2 ngày 25/03
Lịch phát sóng THVL2 ngày 25/03
25/03/2018
00:00 Thế giới trước 0G - 00:15 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.76 - 01:00 Không gian xanh - 01:20 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T438 - 02:00 Sân khấu cải lương - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim truyện Việt Nam: Vợ chồng Đậu thời
Lịch phát sóng THVL2 ngày 24/03
Lịch phát sóng THVL2 ngày 24/03
24/03/2018
00:15 Thế giới trước 0G - 00:30 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.75 - 01:15 Nhìn ra thế giới - 01:35 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T437 - 02:00 Sân khấu cải lương - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim truyện Việt Nam: Vợ chồng Đậu
Lịch phát sóng THVL2 ngày 23/03
Lịch phát sóng THVL2 ngày 23/03
23/03/2018
00:00 Thế giới trước 0G - 00:15 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.74 - 01:00 Không gian xanh - 01:20 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T436 - 02:00 Sân khấu cải lương - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim truyện Việt Nam: Vợ chồng Đậu thời
Lịch phát sóng THVL2 ngày 22/03
Lịch phát sóng THVL2 ngày 22/03
22/03/2018
00:00 Thế giới trước 0G - 00:15 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.73 - 01:00 Nhìn ra thế giới - 01:20 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T.435 - 02:00 Sân khấu cải lương - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim truyện Việt Nam: Vợ chồng Đậu
Lịch phát sóng THVL2 ngày 21/03
Lịch phát sóng THVL2 ngày 21/03
21/03/2018
00:00 Thế giới trước 0G - 00:15 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.72 - 01:00 Thế giới giải trí - 01:20 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T434 - 02:00 Sân khấu cải lương - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim truyện Việt Nam: Vợ chồng Đậu
Lịch phát sóng THVL2 ngày 20/03
Lịch phát sóng THVL2 ngày 20/03
20/03/2018
00:00 Thế giới trước 0G - 00:15 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.71 - 01:00 Ẩm thực nước ngoài - 01:20 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T433 - 02:00 Sân khấu cải lương - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim truyện Việt Nam: Vợ chồng Đậu
Lịch phát sóng THVL2 ngày 19/03
Lịch phát sóng THVL2 ngày 19/03
19/03/2018
00:00 Thế giới trước 0G - 00:15 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.70 - 01:00 Thế giới giải trí - 01:20 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T432 - 02:00 Sân khấu cải lương - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim truyện Việt Nam: Vợ chồng Đậu
Lịch phát sóng THVL2 ngày 18/03
Lịch phát sóng THVL2 ngày 18/03
18/03/2018
00:00 Thế giới trước 0G - 00:15 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.69 - 01:00 Không gian xanh - 01:20 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T431 - 02:00 Sân khấu cải lương - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim truyện Việt Nam: Vợ chồng Đậu thời
Lịch phát sóng THVL2 ngày 17/03
Lịch phát sóng THVL2 ngày 17/03
17/03/2018
00:15 Thế giới trước 0G - 00:30 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.68 - 01:15 Nhìn ra thế giới - 01:35 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T430 - 02:00 Sân khấu cải lương - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Ca nhạc chủ đề - 06:00 Chào
Lịch phát sóng THVL2 ngày 16/03
Lịch phát sóng THVL2 ngày 16/03
16/03/2018
00:00 Thế giới trước 0G - 00:15 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.67 - 01:00 Không gian xanh - 01:20 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T429 - 02:00 Sân khấu cải lương - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Ca nhạc chủ đề - 06:00 Chào buổi
Lịch phát sóng THVL2 ngày 15/03
Lịch phát sóng THVL2 ngày 15/03
15/03/2018
00:00 Thế giới trước 0G - 00:15 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.66 - 01:00 Nhìn ra thế giới - 01:20 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T.428 - 02:00 Sân khấu cải lương - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Ca nhạc chủ đề - 06:00 Chào
Lịch phát sóng THVL2 ngày 14/03
Lịch phát sóng THVL2 ngày 14/03
14/03/2018
00:00 Thế giới trước 0G - 00:15 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.65 - 01:00 Thế giới giải trí - 01:20 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T427 - 02:00 Sân khấu cải lương - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Ca nhạc chủ đề - 06:00 Chào
Lịch phát sóng THVL2 ngày 13/03
Lịch phát sóng THVL2 ngày 13/03
13/03/2018
00:00 Thế giới trước 0G - 00:15 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.57 - 01:00 Ẩm thực nước ngoài - 01:20 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T426 - 02:00 Sân khấu cải lương - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Giai điệu trẻ - 06:00 Chào buổi
Lịch phát sóng THVL2 ngày 12/03
Lịch phát sóng THVL2 ngày 12/03
12/03/2018
00:15 Thế giới trước 0G - 00:30 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.63 - 01:15 Thế giới giải trí - 01:35 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T425 - 02:00 Sân khấu cải lương - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Giai điệu trẻ - 06:00 Chào buổi
Lịch phát sóng THVL2 ngày 11/03
Lịch phát sóng THVL2 ngày 11/03
11/03/2018
00:15 Thế giới trước 0G - 00:30 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.62 - 01:15 Không gian xanh - 01:35 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T424 - 02:00 Sân khấu cải lương - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Giai điệu tình yêu - 06:00 Chào buổi
Lịch phát sóng THVL2 ngày 10/03
Lịch phát sóng THVL2 ngày 10/03
10/03/2018
00:15 Thế giới trước 0G - 00:30 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.61 - 01:15 Nhìn ra thế giới - 01:35 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T423 - 02:00 Sân khấu cải lương - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Ca nhạc chủ đề - 06:00 Chào
Lịch phát sóng THVL2 ngày 09/03
Lịch phát sóng THVL2 ngày 09/03
09/03/2018
00:15 Thế giới trước 0G - 00:30 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.60 - 01:15 Không gian xanh - 01:35 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T422 - 02:00 Sân khấu cải lương - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Ca nhạc chủ đề - 06:00 Chào buổi
Lịch phát sóng THVL2 ngày 08/03
Lịch phát sóng THVL2 ngày 08/03
08/03/2018
00:15 Thế giới trước 0G - 00:30 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.59 - 01:15 Nhìn ra thế giới - 01:35 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T.421 - 02:00 Sân khấu cải lương - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Ca nhạc chủ đề - 06:00 Chào
Lịch phát sóng THVL2 ngày 07/03
Lịch phát sóng THVL2 ngày 07/03
07/03/2018
00:15 Thế giới trước 0G - 00:30 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.58 - 01:15 Thế giới giải trí - 01:35 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T420 - 02:00 Sân khấu cải lương - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Ca nhạc chủ đề - 06:00 Chào
Lịch phát sóng THVL2 ngày 06/03
Lịch phát sóng THVL2 ngày 06/03
06/03/2018
00:15 Thế giới trước 0G - 00:30 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.57 - 01:15 Ẩm thực nước ngoài - 01:35 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T419 - 02:00 Sân khấu cải lương - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Giai điệu trẻ - 06:00 Chào buổi
Lịch phát sóng THVL2 ngày 05/03
Lịch phát sóng THVL2 ngày 05/03
05/03/2018
00:15 Thế giới trước 0G - 00:30 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.56 - 01:15 Thế giới giải trí - 01:35 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T418 - 02:00 Sân khấu cải lương - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Giai điệu trẻ - 06:00 Chào buổi
Lịch phát sóng THVL2 ngày 04/03
Lịch phát sóng THVL2 ngày 04/03
04/03/2018
00:15 Thế giới trước 0G - 00:30 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.55 - 01:15 Không gian xanh - 01:35 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T417 - 02:00 Sân khấu cải lương - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Giai điệu tình yêu - 06:00 Chào buổi
Lịch phát sóng THVL2 ngày 03/03
Lịch phát sóng THVL2 ngày 03/03
03/03/2018
00:15 Thế giới trước 0G - 00:30 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.54 - 01:15 Nhìn ra thế giới - 01:35 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T416 - 02:00 Sân khấu cải lương - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Ca nhạc chủ đề - 06:00 Chào
Lịch phát sóng THVL2 ngày 02/03
Lịch phát sóng THVL2 ngày 02/03
02/03/2018
00:15 Thế giới trước 0G - 00:30 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.53 - 01:15 Không gian xanh - 01:35 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T415 - 02:00 Sân khấu cải lương - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Ca nhạc chủ đề - 06:00 Chào buổi
Lịch phát sóng THVL2 ngày 01/03
Lịch phát sóng THVL2 ngày 01/03
01/03/2018
00:15 Thế giới trước 0G - 00:30 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.52 - 01:15 Nhìn ra thế giới - 01:35 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T.414 - 02:00 Sân khấu cải lương - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Ca nhạc chủ đề - 06:00 Chào
Lịch phát sóng THVL2 ngày 28/02
Lịch phát sóng THVL2 ngày 28/02
28/02/2018
00:15 Thế giới trước 0G - 00:30 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.51 - 01:15 Thế giới giải trí - 01:35 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T413 - 02:00 Sân khấu cải lương - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Ca nhạc chủ đề - 06:00 Chào
Lịch phát sóng THVL2 ngày 27/02
Lịch phát sóng THVL2 ngày 27/02
27/02/2018
00:15 Thế giới trước 0G - 00:30 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.50 - 01:15 Ẩm thực nước ngoài - 01:35 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T412 - 02:00 Sân khấu cải lương - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Giai điệu trẻ - 06:00 Chào buổi
Lịch phát sóng THVL2 ngày 26/02
Lịch phát sóng THVL2 ngày 26/02
26/02/2018
00:00 Thế giới trước 0G - 00:15 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.49 - 01:00 Thế giới giải trí - 01:20 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T411 - 02:00 Sân khấu cải lương: Sóng ngầm - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Giai điệu trẻ - 06:00
Lịch phát sóng THVL2 ngày 25/02
Lịch phát sóng THVL2 ngày 25/02
25/02/2018
00:00 Thế giới trước 0G - 00:15 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.48 - 01:00 Không gian xanh - 01:20 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T410 - 02:00 Sân khấu cải lương: Thuyền xưa bến cũ - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Giai điệu tình yêu
Lịch phát sóng THVL2 ngày 24/02
Lịch phát sóng THVL2 ngày 24/02
24/02/2018
00:15 Thế giới trước 0G - 00:30 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.47 - 01:00 Nhìn ra thế giới - 01:20 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T409 - 02:00 Sân khấu cải lương: Nghĩa nặng tình thâm - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Ca nhạc chủ
Lịch phát sóng THVL2 ngày 23/02
Lịch phát sóng THVL2 ngày 23/02
23/02/2018
00:15 Thế giới trước 0G - 00:30 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.46 - 01:00 Không gian xanh - 01:20 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T408 - 02:00 Sân khấu cải lương: Mối duyên hờ - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Ca nhạc chủ đề -
Lịch phát sóng THVL2 ngày 22/02
Lịch phát sóng THVL2 ngày 22/02
22/02/2018
00:30 Phim Việt Nam: Lâm Sanh Xuân Nương - 01:15 Phóng sự: Đất lành - 01:35 Sân khấu hài - 02:00 Sân khấu cải lương: Hoàng hậu hai quê hương - 05:05 Phóng sự: Đất lành - 05:15 Ca nhạc chủ đề - 06:00 Chào buổi sáng - 06:30 Người đưa