Người Quảng
Thứ 7, 23/03/2019

Lịch phát sóng THVL2

Lịch phát sóng THVL2 ngày 25/03
Lịch phát sóng THVL2 ngày 25/03
25/03/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T57 - 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.179 - 02:00 Bí ẩn song sinh - 02:25 Bản lĩnh ngôi sao - 02:45 Sân khấu cải lương: Hố sâu tội lỗi - 05:00 Thế giới Quanh ta - 05:15
Lịch phát sóng THVL2 ngày 24/03
Lịch phát sóng THVL2 ngày 24/03
24/03/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.56 - 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.178 - 02:00 Bí mật quý ông - 02:25 Truy tìm cao thủ - 02:45 Sân khấu cải lương: Mảnh đời trôi nổi - 05:00 Thế giới quanh ta - 05:15
Lịch phát sóng THVL2 ngày 23/03
Lịch phát sóng THVL2 ngày 23/03
23/03/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.55 - 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.177 - 02:00 Bí mật quý ông - 02:25 Giải mã tri kỷ - 02:45 Sân khấu cải lương: Hai Nhái khoái rượu đế - 05:00 Thế giới quanh ta -
Lịch phát sóng THVL2 ngày 22/03
Lịch phát sóng THVL2 ngày 22/03
22/03/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.54 - 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.176 - 02:00 Bí mật quý ông - 02:25 Thứ 5 vui nhộn - 02:45 Sân khấu cải lương: Cô dâu phụ - 05:00 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim
Lịch phát sóng THVL2 ngày 21/03
Lịch phát sóng THVL2 ngày 21/03
21/03/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.53 - 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.175 - 02:00 Bí mật quý ông - 02:25 Quyền năng phái đẹp - 02:45 Sân khấu cải lương: Cậu ngốc học khôn - 05:00 Thế giới quanh ta - 05:15
Lịch phát sóng THVL2 ngày 20/03
Lịch phát sóng THVL2 ngày 20/03
20/03/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.52 - 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.174 - 02:00 Bí mật quý ông - 02:25 Thần tài gõ cửa - 02:45 Sân khấu cải lương: Còn duyên P.2 - 05:00 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim
Lịch phát sóng THVL2 ngày 19/03
Lịch phát sóng THVL2 ngày 19/03
19/03/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.51 - 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.173 - 02:00 Phụ nữ ngày nay - 02:25 Chuyến xe nhân ái - 02:45 Sân khấu cải lương: Còn duyên P.1 - 05:00 Thế giới Quanh ta - 05:15 Phim
Lịch phát sóng THVL2 ngày 13/03
Lịch phát sóng THVL2 ngày 13/03
13/03/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.45 - 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.167 - 02:00 Bí mật quý ông - 02:25 Thần tài gõ cửa - 02:45 Sân khấu cải lương: Nghĩa nặng tình thâm - 05:00 Thế giới quanh ta - 05:15
Lịch phát sóng THVL2 ngày 12/03
Lịch phát sóng THVL2 ngày 12/03
12/03/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.44 - 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.166 - 02:00 Phụ nữ ngày nay - 02:25 Chuyến xe nhân ái - 02:45 Sân khấu cải lương: Một thoáng ngậm ngùi - 05:00 Thế giới Quanh ta - 05:15
Lịch phát sóng THVL2 ngày 11/03
Lịch phát sóng THVL2 ngày 11/03
11/03/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.43 - 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.165 - 02:00 Bí ẩn song sinh - 02:25 Bản lĩnh ngôi sao - 02:45 Sân khấu cải lương: Tía đã hiểu - 05:00 Thế giới Quanh ta - 05:15 Phim
Lịch phát sóng THVL2 ngày 10/03
Lịch phát sóng THVL2 ngày 10/03
10/03/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.42 - 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.164 - 02:00 Bí mật quý ông - 02:25 Truy tìm cao thủ - 02:45 Sân khấu cải lương: Chọn dâu - 05:00 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim Việt
Lịch phát sóng THVL2 ngày 09/03
Lịch phát sóng THVL2 ngày 09/03
09/03/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.41 - 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.163 - 02:00 Bí mật quý ông - 02:25 Giải mã tri kỷ - 02:45 Sân khấu cải lương: Một chuyện tình - 05:00 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim
Lịch phát sóng THVL2 ngày 08/03
Lịch phát sóng THVL2 ngày 08/03
08/03/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.40 - 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.162 - 02:00 Bí mật quý ông - 02:25 Thứ 5 vui nhộn - 02:45 Sân khấu cải lương: Nợ tía duyên con - 05:00 Thế giới quanh ta - 05:15
Lịch phát sóng THVL2 ngày 07/03
Lịch phát sóng THVL2 ngày 07/03
07/03/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.39 - 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.161 - 02:00 Bí mật quý ông - 02:25 Quyền năng phái đẹp - 02:45 Sân khấu cải lương: Bích Vân Thiên - Phần 2 - 05:00 Thế giới quanh ta
Lịch phát sóng THVL2 ngày 06/03
Lịch phát sóng THVL2 ngày 06/03
06/03/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.38 - 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.160 - 02:00 Bí mật quý ông - 02:25 Thần tài gõ cửa - 02:45 Sân khấu cải lương: Bích Vân Thiên - Phần 1 - 05:00 Thế giới quanh ta
Lịch phát sóng THVL2 ngày 05/03
Lịch phát sóng THVL2 ngày 05/03
05/03/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.37 - 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.159 - 02:00 Phụ nữ ngày nay - 02:25 Chuyến xe nhân ái - 02:45 Sân khấu cải lương: Ảo ảnh cuộc tình - 05:00 Thế giới Quanh ta - 05:15
Lịch phát sóng THVL2 ngày 04/03
Lịch phát sóng THVL2 ngày 04/03
04/03/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.36 - 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.158 - 02:00 Bí ẩn song sinh - 02:25 Bản lĩnh ngôi sao - 02:45 Sân khấu cải lương: Đừng phụ tình đời - P.2 - 05:00 Thế giới Quanh ta
Lịch phát sóng THVL2 ngày 03/03
Lịch phát sóng THVL2 ngày 03/03
03/03/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.35 - 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.157 - 02:00 Bí mật quý ông - 02:25 Truy tìm cao thủ - 02:45 Sân khấu cải lương: Đừng phụ tình đời - P.1 - 05:00 Thế giới quanh ta
Lịch phát sóng THVL2 ngày 02/03
Lịch phát sóng THVL2 ngày 02/03
02/03/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.34 - 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.156 - 02:00 Bí mật quý ông - 02:25 Giải mã tri kỷ - 02:45 Sân khấu cải lương: Chồng tôi là hoàng hậu - 05:00 Thế giới quanh ta -
Lịch phát sóng THVL2 ngày 01/03
Lịch phát sóng THVL2 ngày 01/03
01/03/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.33 - 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.155 - 02:00 Bí mật quý ông - 02:25 Thứ 5 vui nhộn - 02:45 Sân khấu cải lương: Cho vẹn hương nguyền - 05:00 Thế giới quanh ta - 05:15
Lịch phát sóng THVL2 ngày 28/02
Lịch phát sóng THVL2 ngày 28/02
28/02/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.32 - 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.154 - 02:00 Bí mật quý ông - 02:25 Quyền năng phái đẹp - 02:45 Sân khấu cải lương: Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài - 05:00 Thế giới quanh
Lịch phát sóng THVL2 ngày 27/02
Lịch phát sóng THVL2 ngày 27/02
27/02/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.31 - 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.153 - 02:00 Bí mật quý ông - 02:25 Chuyện cảnh giác - 02:45 Sân khấu cải lương: Kiều Phụng trà gia - P.2 - 05:00 Thế giới quanh ta -
Lịch phát sóng THVL2 ngày 26/02
Lịch phát sóng THVL2 ngày 26/02
26/02/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.30 - 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.152 - 02:00 Phụ nữ ngày nay - 02:25 Chuyện cảnh giác - 02:45 Sân khấu cải lương: Kiều Phụng trà gia - P.1 - 05:00 Thế giới Quanh ta -
Lịch phát sóng THVL2 ngày 25/02
Lịch phát sóng THVL2 ngày 25/02
25/02/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.29 - 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.151 - 02:00 Bí ẩn song sinh - 02:25 Bản lĩnh ngôi sao - 02:45 Sân khấu cải lương: Dòng đời nghiệt ngã - 05:00 Thế giới Quanh ta - 05:15
Lịch phát sóng THVL2 ngày 24/02
Lịch phát sóng THVL2 ngày 24/02
24/02/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.28 - 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.150 - 02:00 Bí mật quý ông - 02:25 Truy tìm cao thủ - 02:45 Sân khấu cải lương: Mai vàng se duyên thắm - 05:00 Thế giới quanh ta -
Lịch phát sóng THVL2 ngày 23/02
Lịch phát sóng THVL2 ngày 23/02
23/02/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.27 - 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.149 - 02:00 Bí mật quý ông - 02:25 Giải mã tri kỷ - 02:45 Sân khấu cải lương: Hoàng hậu hai quê hương - 05:00 Thế giới quanh ta -
Lịch phát sóng THVL2 ngày 22/02
Lịch phát sóng THVL2 ngày 22/02
22/02/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.26 - 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.148 - 02:00 Bí mật quý ông - 02:25 Thứ 5 vui nhộn - 02:45 Sân khấu cải lương: Chuyện 1 vì sao - 05:00 Thế giới quanh ta - 05:15
Lịch phát sóng THVL2 ngày 21/02
Lịch phát sóng THVL2 ngày 21/02
21/02/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.25 - 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.147 - 02:00 Bí mật quý ông - 02:25 Quyền năng phái đẹp - 02:45 Sân khấu cải lương: Chín ngàn đêm 1 nỗi nhớ - P.2 - 05:00 Thế
Lịch phát sóng THVL2 ngày 20/02
Lịch phát sóng THVL2 ngày 20/02
20/02/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.24 - 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.146 - 02:00 Bí mật quý ông - 02:25 Chuyện cảnh giác - 02:45 Sân khấu cải lương: Chín ngàn đêm 1 nỗi nhớ - P.1 - 05:00 Thế giới
Lịch phát sóng THVL2 ngày 19/02
Lịch phát sóng THVL2 ngày 19/02
19/02/2019
00:50 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.23 - 02:00 Phụ nữ ngày nay - 02:25 Chuyện cảnh giác - 02:45 Sân khấu cải lương: Gánh cải trạng nguyên - 05:00 Thế giới Quanh ta - 05:15 Phim Việt Nam: Tía ơi đừng say T.27 - 06:00 Chào buổi sáng
Lịch phát sóng THVL2 ngày 18/02
Lịch phát sóng THVL2 ngày 18/02
18/02/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.22 - 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.144 - 02:00 Bí ẩn song sinh - 02:25 Bản lĩnh ngôi sao - 02:45 Sân khấu cải lương: Bến bờ xa lắc - 05:00 Thế giới Quanh ta - 05:15
Lịch phát sóng THVL2 ngày 17/02
Lịch phát sóng THVL2 ngày 17/02
17/02/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.21 - 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.143 - 02:00 Bí mật quý ông - 02:25 Truy tìm cao thủ - 02:45 Sân khấu cải lương: Như khói lam chiều - 05:00 Thế giới quanh ta - 05:15