Người Quảng
Thứ 6, 21/09/2018

Lịch phát sóng THVL2

Lịch phát sóng THVL2 ngày 22/09
Lịch phát sóng THVL2 ngày 22/09
22/09/2018
00:00 Thế giới trước 0G - 00:15 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn - T.18 - 01:15 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa - T.619 - 02:00 Sân khấu cải lương - 04:15 Phim Ấn Độ: Cuộc chiến với Phù thủy - T.1 - 05:05 Thế giới quanh ta
Lịch phát sóng THVL2 ngày 21/09
Lịch phát sóng THVL2 ngày 21/09
21/09/2018
00:00 Thế giới trước 0G - 00:15 Phim Ấn Độ:Tình người kiếp rắn - T.17 - 01:25 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa - T.618 - 03:35 Sân khấu cải lương - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim Việt Nam: Chỉ là ảo ảnh - T.17 - 06:00
Lịch phát sóng THVL2 ngày 20/09
Lịch phát sóng THVL2 ngày 20/09
20/09/2018
00:15 Thế giới trước 0G - 00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn - T.16 - 01:35 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa - T.617 - 03:00 Sân khấu cải lương - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim truyện Việt Nam: Chỉ là ảo ảnh - T.16
Lịch phát sóng THVL2 ngày 19/09
Lịch phát sóng THVL2 ngày 19/09
19/09/2018
00:00 Thế giới trước 0G - 00:15 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn - T.15 - 01:15 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa - T.616 - 02:20 Sân khấu cải lương - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim truyện Việt Nam: Chỉ là ảo ảnh - T.15
Lịch phát sóng THVL2 ngày 18/09
Lịch phát sóng THVL2 ngày 18/09
18/09/2018
00:00 Thế giới trước 0G - 00:15 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn - T.14 - 01:30 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa - T.615 - 02:20 Sân khấu cải lương - 5:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim Việt Nam: Chỉ là ảo ảnh - T.14 -
Lịch phát sóng THVL2 ngày 17/09
Lịch phát sóng THVL2 ngày 17/09
17/09/2018
00:00 Thế giới trước 0G - 00:15 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn - T.13 - 01:25 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa - T614 - 02:45 Sân khấu cải lương - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim truyện Việt Nam: Chỉ là ảo ảnh - T.13
Lịch phát sóng THVL2 ngày 16/09
Lịch phát sóng THVL2 ngày 16/09
16/09/2018
00:15 Thế giới trước 0G - 00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn T.12 - 01:35 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T613 - 03:00 Sân khấu cải lương: Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim truyện Việt Nam: Chỉ
Lịch phát sóng THVL2 ngày 15/09
Lịch phát sóng THVL2 ngày 15/09
15/09/2018
00:00 Thế giới trước 0G - 00:15 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn T.11 - 01:25 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T612 - 03:35 Sân khấu cải lương: Ba Giai Tú Xuất - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim truyện Việt Nam: Chỉ là ảo ảnh
Lịch phát sóng THVL2 ngày 14/09
Lịch phát sóng THVL2 ngày 14/09
14/09/2018
00:00 Thế giới trước 0G - 00:15 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn T.10 - 01:20 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T611 - 03:00 Sân khấu cải lương: Long Phụng Châu báo quốc - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim truyện Việt Nam: Chỉ là ảo
Lịch phát sóng THVL2 ngày 13/09
Lịch phát sóng THVL2 ngày 13/09
13/09/2018
00:15 Thế giới trước 0G - 00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn T.9 - 01:35 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T.610 - 03:00 Sân khấu cải lương: Khói sóng tiêu tương - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim truyện Việt Nam: Chỉ là ảo ảnh
Lịch phát sóng THVL2 ngày 12/09
Lịch phát sóng THVL2 ngày 12/09
12/09/2018
00:00 Thế giới trước 0G - 00:15 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn T.8 - 01:15 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T609 - 02:20 Sân khấu cải lương: Vợ là tất cả - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim truyện Việt Nam: Chỉ là ảo ảnh
Lịch phát sóng THVL2 ngày 11/09
Lịch phát sóng THVL2 ngày 11/09
11/09/2018
00:00 Thế giới trước 0G - 00:15 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn T.7 - 01:30 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T608 - 02:20 Sân khấu cải lương: Chín ngàn đêm 1 nỗi nhớ - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim truyện Việt Nam: Chỉ là
Lịch phát sóng THVL2 ngày 10/09
Lịch phát sóng THVL2 ngày 10/09
10/09/2018
00:00 Thế giới trước 0G - 00:15 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn T.6 - 01:20 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T607 - 03:00 Sân khấu cải lương: Mộc Quế Anh dâng cây - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim truyện Việt Nam: Chỉ là ảo
Lịch phát sóng THVL2 ngày 09/09
Lịch phát sóng THVL2 ngày 09/09
09/09/2018
00:15 Thế giới trước 0G - 00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn T.5 - 01:35 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T606 - 03:00 Sân khấu cải lương: Đã lỡ cuộc tình - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim truyện Việt Nam: Chỉ là ảo ảnh
Lịch phát sóng THVL2 ngày 08/09
Lịch phát sóng THVL2 ngày 08/09
08/09/2018
00:00 Thế giới trước 0G - 00:15 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn T.4 - 01:25 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T605 - 03:35 Sân khấu cải lương: Bến bờ xa lắc - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim truyện Việt Nam: Chỉ là ảo ảnh
Lịch phát sóng THVL2 ngày 07/09
Lịch phát sóng THVL2 ngày 07/09
07/09/2018
00:00 Thế giới trước 0G - 00:15 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn T.3 - 01:20 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T604 - 03:00 Sân khấu cải lương: Cô dâu phụ - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim truyện Việt Nam: Chỉ là ảo ảnh T.3
Lịch phát sóng THVL2 ngày 06/09
Lịch phát sóng THVL2 ngày 06/09
06/09/2018
00:15 Thế giới trước 0G - 00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn T.2 - 01:35 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T.603 - 03:00 Sân khấu cải lương: Chọn dâu - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim truyện Việt Nam: Chỉ là ảo ảnh T.2 -
Lịch phát sóng THVL2 ngày 05/09
Lịch phát sóng THVL2 ngày 05/09
05/09/2018
00:00 Thế giới trước 0G - 00:15 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn T.1 - 01:15 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T602 - 02:20 Sân khấu cải lương: Gánh cải trạng nguyên - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim truyện Việt Nam: Chỉ là ảo ảnh
Lịch phát sóng THVL2 ngày 04/09
Lịch phát sóng THVL2 ngày 04/09
04/09/2018
00:00 Thế giới trước 0G - 00:15 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.239 - 01:30 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T601 - 02:20 Sân khấu cải lương: Bến bờ chung thủy - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim truyện Việt Nam: Cali mùa hoa vàng T.30
Lịch phát sóng THVL2 ngày 03/09
Lịch phát sóng THVL2 ngày 03/09
03/09/2018
00:00 Thế giới trước 0G - 00:15 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.238 - 01:20 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T600 - 03:00 Sân khấu cải lương: Đồ Long Ỷ Thiên Kiếm - P.4 - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim truyện Việt Nam: Cali mùa
Lịch phát sóng THVL2 ngày 02/09
Lịch phát sóng THVL2 ngày 02/09
02/09/2018
00:00 Thế giới trước 0G - 00:15 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.237 - 01:20 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T599 - 03:00 Sân khấu cải lương: Đồ Long Ỷ Thiên Kiếm - P.3 - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim truyện Việt Nam: Cali mùa
Lịch phát sóng THVL2 ngày 01/09
Lịch phát sóng THVL2 ngày 01/09
01/09/2018
00:00 Phim Ấn Độ: Ashoka T.236 - 01:15 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T598 - 03:15 Sân khấu cải lương: Đồ Long Ỷ Thiên Kiếm - P.2 - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim truyện Việt Nam: Cali mùa hoa vàng T.27 - 06:00 Chào buổi sáng
Lịch phát sóng THVL2 ngày 31/08
Lịch phát sóng THVL2 ngày 31/08
31/08/2018
00:00 Thế giới trước 0G - 00:15 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.235 - 01:20 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T597 - 03:00 Sân khấu cải lương: Đồ Long Ỷ Thiên Kiếm - P.1 - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim truyện Việt Nam: Cali mùa
Lịch phát sóng THVL2 ngày 30/08
Lịch phát sóng THVL2 ngày 30/08
30/08/2018
00:00 Thế giới trước 0G - 00:15 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.234 - 01:15 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T.596 - 02:20 Sân khấu cải lương: Hôn mê - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim truyện Việt Nam: Cali mùa hoa vàng T.25 - 06:00
Lịch phát sóng THVL2 ngày 29/08
Lịch phát sóng THVL2 ngày 29/08
29/08/2018
00:00 Thế giới trước 0G - 00:15 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.233 - 01:15 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T595 - 02:20 Sân khấu cải lương: Chuyện một vì sao - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim truyện Việt Nam: Cali mùa hoa vàng T.24
Lịch phát sóng THVL2 ngày 28/08
Lịch phát sóng THVL2 ngày 28/08
28/08/2018
00:00 Thế giới trước 0G - 00:15 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.232 - 01:30 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T594 - 02:20 Sân khấu cải lương: Yêu muộn - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim truyện Việt Nam: Cali mùa hoa vàng T.23 - 06:00
Lịch phát sóng THVL2 ngày 27/08
Lịch phát sóng THVL2 ngày 27/08
27/08/2018
00:00 Thế giới trước 0G - 00:15 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.231 - 01:20 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T593 - 03:00 Sân khấu cải lương: Nghiệt oan quá khứ - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim truyện Việt Nam: Cali mùa hoa vàng T.22
Lịch phát sóng THVL2 ngày 26/08
Lịch phát sóng THVL2 ngày 26/08
26/08/2018
00:00 Thế giới trước 0G - 00:15 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.230 - 01:20 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T592 - 03:00 Sân khấu cải lương: Một thoáng ngậm ngùi - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim truyện Việt Nam: Cali mùa hoa vàng T.21
Lịch phát sóng THVL2 ngày 25/08
Lịch phát sóng THVL2 ngày 25/08
25/08/2018
00:00 Phim Ấn Độ: Ashoka T.229 - 01:15 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T591 - 03:00 Sân khấu cải lương: Trời tình biển hận - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim truyện Việt Nam: Cali mùa hoa vàng T.20 - 06:00 Chào buổi sáng - 06:30 Người
Lịch phát sóng THVL2 ngày 24/08
Lịch phát sóng THVL2 ngày 24/08
24/08/2018
00:00 Thế giới trước 0G - 00:15 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.228 - 01:20 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T590 - 03:00 Sân khấu cải lương: Nối lại tình xưa - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim truyện Việt Nam: Cali mùa hoa vàng T.19
Lịch phát sóng THVL2 ngày 23/08
Lịch phát sóng THVL2 ngày 23/08
23/08/2018
00:00 Thế giới trước 0G - 00:15 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.227 - 01:15 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T.589 - 02:20 Sân khấu cải lương: Tình anh Bảy Chà - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim truyện Việt Nam: Cali mùa hoa vàng T.18
Lịch phát sóng THVL2 ngày 22/08
Lịch phát sóng THVL2 ngày 22/08
22/08/2018
00:00 Thế giới trước 0G - 00:15 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.226 - 01:15 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T588 - 02:20 Sân khấu cải lương: Duyên phận - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim truyện Việt Nam: Cali mùa hoa vàng T.17 - 06:00