Người Quảng
Thứ 3, 11/12/2018

Lịch phát sóng THVL2

Lịch phát sóng THVL2 ngày 12/12
Lịch phát sóng THVL2 ngày 12/12
12/12/2018
00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn - P.2 - T.34 - 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.75 - 02:45 Sân khấu cải lương: Cho trọn tình đầu - Phần 1 - 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Vợ tôi là cảnh sát - T.21 -
Lịch phát sóng THVL2 ngày 11/12
Lịch phát sóng THVL2 ngày 11/12
11/12/2018
00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn - P.2 - T.33 - 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.74 - 02:45 Sân khấu cải lương: Cho vẹn hương nguyền - 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Vợ tôi là cảnh sát - T.20 - 05:05 Thế giới
Lịch phát sóng THVL2 ngày 10/12
Lịch phát sóng THVL2 ngày 10/12
10/12/2018
00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn - P.2 - T.32 - 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.73 - 02:45 Cải lương: Đường tình oan nghiệt - 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Vợ tôi là cảnh sát - T.19 - 05:05 Thế giới quanh ta
Lịch phát sóng THVL2 ngày 09/12
Lịch phát sóng THVL2 ngày 09/12
09/12/2018
00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn - P.2 - T.31 - 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.72 - 02:45 Sân khấu cải lương: Cuồng loạn - 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Vợ tôi là cảnh sát - T.18 - 05:05 Thế giới quanh ta
Lịch phát sóng THVL2 ngày 08/12
Lịch phát sóng THVL2 ngày 08/12
08/12/2018
00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn - P.2 - T.30 - 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.71 - 02:45 Sân khấu cải lương: Cuồng loạn - 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Vợ tôi là cảnh sát - T.17 - 05:05 Thế giới quanh ta
Lịch phát sóng THVL2 ngày 07/12
Lịch phát sóng THVL2 ngày 07/12
07/12/2018
00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn - P.2- T.29 - 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.70 - 02:45 Sân khấu cải lương: Cho vẹn hương nguyền - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim Việt Nam: Phận làm dâu T.14 - 06:00 Chào
Lịch phát sóng THVL2 ngày 06/12
Lịch phát sóng THVL2 ngày 06/12
06/12/2018
00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn - P.2 - T.28 - 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.69 - 02:45 Sân khấu cải lương: Cho trọn tình đầu - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim Việt Nam: Phận làm dâu T.13 - 06:00
Lịch phát sóng THVL2 ngày 05/12
Lịch phát sóng THVL2 ngày 05/12
05/12/2018
00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn - P.2 - T.27 - 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.68 - 02:45 Sân khấu cải lương: Bỏ vợ - Phần 2 - 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Vợ tôi là cảnh sát - T.16 - 05:05 Thế
Lịch phát sóng THVL2 ngày 04/12
Lịch phát sóng THVL2 ngày 04/12
04/12/2018
00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn - P.2 - T.25 - 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.67 - 02:45 Sân khấu cải lương: Bỏ vợ - Phần 1 - 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Vợ tôi là cảnh sát - T.15 - 05:05 Thế
Lịch phát sóng THVL2 ngày 03/12
Lịch phát sóng THVL2 ngày 03/12
03/12/2018
00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn - P.2 - T.25 - 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.66 - 02:45 Cải lương: Mộc Quế Anh dâng cây - 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Vợ tôi là cảnh sát - T.14 - 05:05 Thế giới quanh
Lịch phát sóng THVL2 ngày 02/12
Lịch phát sóng THVL2 ngày 02/12
02/12/2018
00:15 Thế giới trước 0G - 00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn - P.2 - T.24 - 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.65 - 02:45 Sân khấu cải lương: Mạnh Lệ Quân - P.1 - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim
Lịch phát sóng THVL2 ngày 01/12
Lịch phát sóng THVL2 ngày 01/12
01/12/2018
00:15 Thế giới trước 0G - 00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn - P.2 - T.23 - 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.64 - 02:45 Sân khấu cải lương: Đã lỡ cuộc tình - 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Vợ tôi là cảnh sát
Lịch phát sóng THVL2 ngày 30/11
Lịch phát sóng THVL2 ngày 30/11
30/11/2018
00:15 Thế giới trước 0G - 00:15 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn - P.2- T.22 - 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.63 - 02:45 Sân khấu cải lương: Công tử si tình - 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Vợ tôi là cảnh sát -
Lịch phát sóng THVL2 ngày 29/11
Lịch phát sóng THVL2 ngày 29/11
29/11/2018
00:15 Thế giới trước 0G - 00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn - P.2 - T.21 - 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.62 - 02:45 Sân khấu cải lương: Chuyện tình mùa nước nổi - 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Vợ tôi là cảnh
Lịch phát sóng THVL2 ngày 28/11
Lịch phát sóng THVL2 ngày 28/11
28/11/2018
00:15 Thế giới trước 0G - 00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn - P.2 - T.20 - 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.61 - 02:45 Sân khấu cải lương: Lỡ nhịp cầu duyên - 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Vợ tôi là cảnh sát
Lịch phát sóng THVL2 ngày 27/11
Lịch phát sóng THVL2 ngày 27/11
27/11/2018
00:15 Thế giới trước 0G - 00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn - P.2 - T.19 - 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.60 - 02:45 Sân khấu cải lương: Hai dòng sữa mẹ - 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Vợ tôi là cảnh sát
Lịch phát sóng THVL2 ngày 26/11
Lịch phát sóng THVL2 ngày 26/11
26/11/2018
00:20 Thế giới trước 0G - 00:35 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn - P.2 - T.18 - 01:45 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.59 - 02:30 Cải lương: Bản tình ca còn đó - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim Việt Nam:
Lịch phát sóng THVL2 ngày 25/11
Lịch phát sóng THVL2 ngày 25/11
25/11/2018
00:20 Thế giới trước 0G - 00:35 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn - P.2 - T.17 - 01:45 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.58 - 02:30 Sân khấu cải lương: Ai là mẹ - 05:05 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim Việt Nam:
Lịch phát sóng THVL2 ngày 24/11
Lịch phát sóng THVL2 ngày 24/11
24/11/2018
00:00 Thế giới trước 0G - 00:15 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn - P.2 - T.16 - 01:25 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.57 - 02:00 Sân khấu cải lương: Hoàng hôn tím - P.2 - 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Vợ tôi là cảnh
Lịch phát sóng THVL2 ngày 23/11
Lịch phát sóng THVL2 ngày 23/11
23/11/2018
00:00 Thế giới trước 0G - 00:15 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn - P.2- T.15 - 01:25 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.56 - 02:00 Sân khấu cải lương: Hoàng hôn tím - P.1 - 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Vợ tôi là cảnh sát
Lịch phát sóng THVL2 ngày 22/11
Lịch phát sóng THVL2 ngày 22/11
22/11/2018
00:20 Thế giới trước 0G - 00:35 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn - P.2 - T.14 - 01:20 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.55 - 02:00 Sân khấu cải lương: Hoa cẩm chướng - 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Vợ tôi là cảnh sát -
Lịch phát sóng THVL2 ngày 21/11
Lịch phát sóng THVL2 ngày 21/11
21/11/2018
00:15 Thế giới trước 0G - 00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn - P.2 - T.13 - 01:20 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.54 - 02:05 Sân khấu cải lương: Nhân quả - 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Vợ tôi là cảnh sát - T.5
Lịch phát sóng THVL2 ngày 20/11
Lịch phát sóng THVL2 ngày 20/11
20/11/2018
00:00 Thế giới trước 0G - 00:15 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn - P.2 - T.12 - 01:25 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.53 - 02:45 Sân khấu cải lương: Nặng gánh giang san - Phần 2 - 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Vợ tôi
Lịch phát sóng THVL2 ngày 19/11
Lịch phát sóng THVL2 ngày 19/11
19/11/2018
00:00 Thế giới trước 0G - 00:15 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn - P.2 - T.11 - 01:25 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.52 - 02:45 Cải lương: Nặng gánh giang san - P.1 - 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Vợ tôi là cảnh sát
Lịch phát sóng THVL2 ngày 18/11
Lịch phát sóng THVL2 ngày 18/11
18/11/2018
00:00 Thế giới trước 0G - 00:15 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn - P.2 - T.10 - 01:00 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.51 - 02:00 Sân khấu cải lương: Thái Bình công chúa - 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Vợ tôi là cảnh sát
Lịch phát sóng THVL2 ngày 17/11
Lịch phát sóng THVL2 ngày 17/11
17/11/2018
00:00 Thế giới trước 0G - 00:15 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn - P.2 - T.9 - 01:25 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.50 - 02:00 Sân khấu cải lương: Tiếng sét ái tình - 04:15 Phim truyện VN: Lâm Sanh Xuân Nương - 05:05
Lịch phát sóng THVL2 ngày 16/11
Lịch phát sóng THVL2 ngày 16/11
16/11/2018
00:00 Thế giới trước 0G - 00:15 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn - P.2- T.8 - 01:25 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.49 - 02:00 Sân khấu cải lương: Sóng hoàng hôn - 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Vợ tôi là cảnh sát - T.1
Lịch phát sóng THVL2 ngày 15/11
Lịch phát sóng THVL2 ngày 15/11
15/11/2018
00:15 Thế giới trước 0G - 00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn - P.2 - T.7 - 01:20 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.48 - 02:00 Sân khấu cải lương: Suối oan - P.cuối - 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Cuộc chiến với Phù thủy
Lịch phát sóng THVL2 ngày 14/11
Lịch phát sóng THVL2 ngày 14/11
14/11/2018
00:15 Thế giới trước 0G - 00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn - P.2 - T.6 - 01:20 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.47 - 02:05 Sân khấu cải lương: Suối oan - P.1 - 04:15 Phim truyện Việt Nam: Vua trộm - 05:05 Thế
Lịch phát sóng THVL2 ngày 13/11
Lịch phát sóng THVL2 ngày 13/11
13/11/2018
00:15 Thế giới trước 0G - 00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn - P.2 - T.5 - 01:20 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.46 - 02:05 Sân khấu cải lương: Sao em còn khóc - 04:15 Phim truyện Việt Nam: Anh em sinh năm -
Lịch phát sóng THVL2 ngày 12/11
Lịch phát sóng THVL2 ngày 12/11
12/11/2018
00:00 Thế giới trước 0G - 00:15 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn - P.2 - T.4 - 01:25 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.45 - 02:45 Cải lương: Sao em còn khóc - 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Cuộc chiến với Phù thủy - T.50
Lịch phát sóng THVL2 ngày 11/11
Lịch phát sóng THVL2 ngày 11/11
11/11/2018
00:00 Thế giới trước 0G - 00:15 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn - P.2 - T.3 - 01:00 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.44 - 02:00 Sân khấu cải lương: Nước mắt người điên - P.2 - 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Cuộc chiến với