Người Quảng
Thứ 6, 19/07/2019

Lịch phát sóng THVL2

Lịch phát sóng THVL2 ngày 21/07
Lịch phát sóng THVL2 ngày 21/07
21/07/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu - T.176 - 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.103 - 02:00 Con ông Hai Lúa - T.74 - 02:25 Người đẹp nhân ái - T.2 - 02:45 Sân khấu cải lương: Yêu người điên - P.2 - 05:00 Thế
Lịch phát sóng THVL2 ngày 20/07
Lịch phát sóng THVL2 ngày 20/07
20/07/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu - T.175 - 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.102 - 02:00 Con ông Hai Lúa - T.73 - 02:25 Người đẹp nhân ái - T.1 - 02:45 Sân khấu cải lương: Yêu người điên - P.1 - 05:00 Thế
Lịch phát sóng THVL2 ngày 19/07
Lịch phát sóng THVL2 ngày 19/07
19/07/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu - T.174 - 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.101 - 02:00 Con ông Hai Lúa - T.72 - 02:25 Bản lĩnh ngôi sao - 02:45 Sân khấu cải lương: Vú sữa đầu mùa - P.2 - 05:00 Thế giới
Lịch phát sóng THVL2 ngày 18/07
Lịch phát sóng THVL2 ngày 18/07
18/07/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu - T.173 - 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.100 - 02:00 Con ông Hai Lúa - T.71 - 02:25 Quyền năng phái đẹp - 02:45 Sân khấu cải lương: Vú sữa đầu mùa - P.1 - 05:00 Thế giới
Lịch phát sóng THVL2 ngày 17/07
Lịch phát sóng THVL2 ngày 17/07
17/07/2019
00:00 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu - T.172 - 00:45 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.99 - 01:30 Con ông Hai Lúa - T.70 - 02:00 Thần tài gõ cửa - 02:30 Sân khấu cải lương: Một thoáng hương yêu - P.2 - 05:00 Thế
Lịch phát sóng THVL2 ngày 16/07
Lịch phát sóng THVL2 ngày 16/07
16/07/2019
00:00 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu - T.170 - 00:45 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.98 - 01:30 Phụ nữ ngày nay - 02:00 Chuyến xe nhân ái - 02:30 Sân khấu cải lương: Một thoáng hương yêu - P.1 - 05:00 Thế giới Quanh
Lịch phát sóng THVL2 ngày 15/07
Lịch phát sóng THVL2 ngày 15/07
15/07/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu (P.2) - T.7 - 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.97 - 02:00 Bí ẩn song sinh - 02:25 Bản lĩnh ngôi sao - 02:45 Sân khấu cải lương: Lan và Điệp - 05:00 Thế giới quanh ta - 05:15
Lịch phát sóng THVL2 ngày 14/07
Lịch phát sóng THVL2 ngày 14/07
14/07/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu (P.2) - T.6 - 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.96 - 02:00 Con ông Hai Lúa - T.69 - 02:25 Truy tìm cao thủ - 02:45 Sân khấu cải lương: Khát vọng giai nhân - P.2 - 05:00 Thế
Lịch phát sóng THVL2 ngày 13/07
Lịch phát sóng THVL2 ngày 13/07
13/07/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu (P.2) - T.5 - 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.95 - 02:00 Con ông Hai Lúa - T.68 - 02:25 Giải mã tri kỷ - 02:45 Sân khấu cải lương: Khát vọng giai nhân - P.1 - 05:00 Thế
Lịch phát sóng THVL2 ngày 12/07
Lịch phát sóng THVL2 ngày 12/07
12/07/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu (P.2) - T.4 - 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.94 - 02:00 Con ông Hai Lúa - T.67 - 02:25 Thứ 5 vui nhộn - 02:45 Sân khấu cải lương: Hồ ly lụy tình - P.2 - 05:00 Thế
Lịch phát sóng THVL2 ngày 11/07
Lịch phát sóng THVL2 ngày 11/07
11/07/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu (P.2) - T.3 - 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.93 - 02:00 Con ông Hai Lúa - T.66 - 02:25 Quyền năng phái đẹp - 02:45 Sân khấu cải lương: Hồ ly lụy tình - P.1 - 05:00 Thế
Lịch phát sóng THVL2 ngày 10/07
Lịch phát sóng THVL2 ngày 10/07
10/07/2019
00:00 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu (P.2) - T.2 - 00:45 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.92 - 01:30 Con ông Hai Lúa - T.65 - 02:00 Thần tài gõ cửa - 02:30 Sân khấu cải lương: Cơn bão chiều mưa - P.2 - 05:00
Lịch phát sóng THVL2 ngày 09/07
Lịch phát sóng THVL2 ngày 09/07
09/07/2019
00:00 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu (P.2) - T.1 - 00:45 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.91 - 01:30 Phụ nữ ngày nay - 02:00 Chuyến xe nhân ái - 02:30 Sân khấu cải lương: Cơn bão chiều mưa - P.1 - 05:00 Thế giới
Lịch phát sóng THVL2 ngày 08/07
Lịch phát sóng THVL2 ngày 08/07
08/07/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.162 - 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.90 - 02:00 Bí ẩn song sinh - 02:25 Bản lĩnh ngôi sao - 02:45 Sân khấu cải lương: Bí bầu - 05:00 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim Việt Nam:
Lịch phát sóng THVL2 ngày 07/07
Lịch phát sóng THVL2 ngày 07/07
07/07/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.161 - 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.89 - 02:00 Con ông Hai Lúa - T.64 - 02:25 Truy tìm cao thủ - 02:45 Sân khấu cải lương: Cỏ dại - P.2 - 05:00 Thế giới quanh ta -
Lịch phát sóng THVL2 ngày 06/07
Lịch phát sóng THVL2 ngày 06/07
06/07/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.160 - 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.88 - 02:00 Con ông Hai Lúa - T.63 - 02:25 Giải mã tri kỷ - 02:45 Sân khấu cải lương: Cỏ dại - P.1 - 05:00 Thế giới quanh ta -
Lịch phát sóng THVL2 ngày 05/07
Lịch phát sóng THVL2 ngày 05/07
05/07/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.159 - 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.87 - 02:00 Con ông Hai Lúa - T.62 - 02:25 Thứ 5 vui nhộn - 02:45 Sân khấu cải lương: Bến cũ - P.2 - 05:00 Thế giới quanh ta -
Lịch phát sóng THVL2 ngày 04/07
Lịch phát sóng THVL2 ngày 04/07
04/07/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.158 - 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.86 - 02:00 Con ông Hai Lúa - T.61 - 02:25 Quyền năng phái đẹp - 02:45 Sân khấu cải lương: Bến cũ - P.1 - 05:00 Thế giới quanh ta -
Lịch phát sóng THVL2 ngày 03/07
Lịch phát sóng THVL2 ngày 03/07
03/07/2019
00:00 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.157 - 00:45 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.85 - 01:30 Con ông Hai Lúa - T.60 - 02:00 Thần tài gõ cửa - 02:30 Sân khấu cải lương: Ai buồn hơn ai - P.2 - 05:00 Thế giới quanh
Lịch phát sóng THVL2 ngày 02/07
Lịch phát sóng THVL2 ngày 02/07
02/07/2019
00:00 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.156 - 00:45 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.84 - 01:30 Phụ nữ ngày nay - 02:00 Chuyến xe nhân ái - 02:30 Sân khấu cải lương: Ai buồn hơn ai - P.1 - 05:00 Thế giới Quanh ta -
Lịch phát sóng THVL2 ngày 01/07
Lịch phát sóng THVL2 ngày 01/07
01/07/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.155 - 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.83 - 02:00 Bí ẩn song sinh - 02:25 Bản lĩnh ngôi sao - 02:45 Sân khấu cải lương: Hảo ngọt - 05:00 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim Việt Nam:
Lịch phát sóng THVL2 ngày 30/06
Lịch phát sóng THVL2 ngày 30/06
30/06/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.154 - 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.82 - 02:00 Con ông Hai Lúa - T.59 - 02:25 Truy tìm cao thủ - 02:45 Sân khấu cải lương: Khúc tuyệt tình - P.2 - 05:00 Thế giới quanh ta
Lịch phát sóng THVL2 ngày 29/06
Lịch phát sóng THVL2 ngày 29/06
29/06/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.153 - 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.81 - 02:00 Con ông Hai Lúa - T.58 - 02:25 Giải mã tri kỷ - 02:45 Sân khấu cải lương: Khúc tuyệt tình - P.1 - 05:00 Thế giới quanh ta
Lịch phát sóng THVL2 ngày 28/06
Lịch phát sóng THVL2 ngày 28/06
28/06/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.152 - 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.80 - 02:00 Con ông Hai Lúa - T.57 - 02:25 Thứ 5 vui nhộn - 02:45 Sân khấu cải lương: Lời ru nước mắt - P.2 - 05:00 Thế giới quanh
Lịch phát sóng THVL2 ngày 27/06
Lịch phát sóng THVL2 ngày 27/06
27/06/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.151 - 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.79 - 02:00 Con ông Hai Lúa - T.56 - 02:25 Quyền năng phái đẹp - 02:45 Sân khấu cải lương: Lời ru nước mắt - P.1 - 05:00 Thế giới quanh
Lịch phát sóng THVL2 ngày 26/06
Lịch phát sóng THVL2 ngày 26/06
26/06/2019
00:00 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.150 - 00:45 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.78 - 01:30 Con ông Hai Lúa - T.55 - 02:00 Thần tài gõ cửa - 02:30 Sân khấu cải lương: Gió tàn thu - P.2 - 05:00 Thế giới quanh ta
Lịch phát sóng THVL2 ngày 25/06
Lịch phát sóng THVL2 ngày 25/06
25/06/2019
00:00 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.149 - 00:45 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.77 - 01:30 Phụ nữ ngày nay - 02:00 Chuyến xe nhân ái - 02:30 Sân khấu cải lương: Gió tàn thu - P.1 - 05:00 Thế giới Quanh ta -
Lịch phát sóng THVL2 ngày 24/06
Lịch phát sóng THVL2 ngày 24/06
24/06/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.148 - 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.76 - 02:00 Bí ẩn song sinh - 02:25 Bản lĩnh ngôi sao - 02:45 Sân khấu cải lương: Duyên quê - 05:00 Thế giới quanh ta - 05:15 Phim Việt Nam:
Lịch phát sóng THVL2 ngày 23/06
Lịch phát sóng THVL2 ngày 23/06
23/06/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.147 - 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.75 - 02:00 Con ông Hai Lúa - T.54 - 02:25 Truy tìm cao thủ - 02:45 Sân khấu cải lương: Hai chuyến xe hoa - P.2 - 05:00 Thế giới quanh
Lịch phát sóng THVL2 ngày 22/06
Lịch phát sóng THVL2 ngày 22/06
22/06/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.146 - 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.74 - 02:00 Con ông Hai Lúa - T.53 - 02:25 Giải mã tri kỷ - 02:45 Sân khấu cải lương: Hai chuyến xe hoa - P.1 - 05:00 Thế giới quanh
Lịch phát sóng THVL2 ngày 21/06
Lịch phát sóng THVL2 ngày 21/06
21/06/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.145 - 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.73 - 02:00 Con ông Hai Lúa - T.52 - 02:25 Thứ 5 vui nhộn - 02:45 Sân khấu cải lương: Giọng ca dĩ vãng - P.2 - 05:00 Thế giới quanh
Lịch phát sóng THVL2 ngày 20/06
Lịch phát sóng THVL2 ngày 20/06
20/06/2019
00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.144 - 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.72 - 02:00 Con ông Hai Lúa - T.51 - 02:25 Quyền năng phái đẹp - 02:45 Sân khấu cải lương: Giọng ca dĩ vãng - P.1 - 05:00 Thế giới quanh