Người Quảng
Thứ 6, 23/03/2018

Lịch phát sóng TodayTV

Lịch phát sóng TodayTV ngày 25/03
Lịch phát sóng TodayTV ngày 25/03
25/03/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 233 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 81 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 234 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 82 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 235 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 24/03
Lịch phát sóng TodayTV ngày 24/03
24/03/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 233 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 306 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 234 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 41 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 23/03
Lịch phát sóng TodayTV ngày 23/03
23/03/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 233 - 02:00 Tiếp sức hồi sinh - Số 253 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 234 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 40 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 22/03
Lịch phát sóng TodayTV ngày 22/03
22/03/2018
01:00 Tiếp sức hồi sinh - Số 247 + Số 248 - 02:00 360 Làm đẹp Ver 2015 - Số 20 - 02:30 Today Biz - 03:00 Tri kỷ - Số 25 + số 26 - 03:45 360 Làm đẹp Ver 2015 - Số 9 + Số 10 - 04:30 Today
Lịch phát sóng TodayTV ngày 21/03
Lịch phát sóng TodayTV ngày 21/03
21/03/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 233 - 02:00 Just for laugh Ver 2018 - Số 17 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 234 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 38 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc -
Lịch phát sóng TodayTV ngày 20/03
Lịch phát sóng TodayTV ngày 20/03
20/03/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 233 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 306 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 234 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 37 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 19/03
Lịch phát sóng TodayTV ngày 19/03
19/03/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 232 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 79 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 233 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 80 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 234 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 18/03
Lịch phát sóng TodayTV ngày 18/03
18/03/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 232 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 77 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 233 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 78 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 234 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 17/03
Lịch phát sóng TodayTV ngày 17/03
17/03/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 232 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 305 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 233 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 36 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 16/03
Lịch phát sóng TodayTV ngày 16/03
16/03/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 232 - 02:00 Tiếp sức hồi sinh - Số 253 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 233 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 35 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 15/03
Lịch phát sóng TodayTV ngày 15/03
15/03/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 232 - 02:00 360 Làm đẹp Ver 2015 - Số 19 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 233 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 34 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc -
Lịch phát sóng TodayTV ngày 14/03
Lịch phát sóng TodayTV ngày 14/03
14/03/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 232 - 02:00 Tôi yêu chợ Việt - Số 120 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 233 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 33 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 13/03
Lịch phát sóng TodayTV ngày 13/03
13/03/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 232 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 305 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 233 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 32 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 12/03
Lịch phát sóng TodayTV ngày 12/03
12/03/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 231 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 75 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 232 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 76 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 233 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 11/03
Lịch phát sóng TodayTV ngày 11/03
11/03/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 231 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 73 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 232 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 74 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 233 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 10/03
Lịch phát sóng TodayTV ngày 10/03
10/03/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 231 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 304 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 232 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 31 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 09/03
Lịch phát sóng TodayTV ngày 09/03
09/03/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 231 - 02:00 Tiếp sức hồi sinh - Số 252 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 232 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 30 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 08/03
Lịch phát sóng TodayTV ngày 08/03
08/03/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 231 - 02:00 360 Làm đẹp Ver 2015 - Số 18 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 232 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 29 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc -
Lịch phát sóng TodayTV ngày 07/03
Lịch phát sóng TodayTV ngày 07/03
07/03/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 231 - 02:00 Tôi yêu chợ Việt - Số 119 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 232 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 28 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 06/03
Lịch phát sóng TodayTV ngày 06/03
06/03/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 231 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 304 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 232 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 27 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 05/03
Lịch phát sóng TodayTV ngày 05/03
05/03/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 230 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 71 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 231 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 72 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 232 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 04/03
Lịch phát sóng TodayTV ngày 04/03
04/03/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 230 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 69 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 231 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 70 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 232 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 03/03
Lịch phát sóng TodayTV ngày 03/03
03/03/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 230 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 303 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 231 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 26 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 02/03
Lịch phát sóng TodayTV ngày 02/03
02/03/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 230 - 02:00 Tiếp sức hồi sinh - Số 253 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 231 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 25 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 01/03
Lịch phát sóng TodayTV ngày 01/03
01/03/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 230 - 02:00 360 Làm đẹp Ver 2015 - Số 17 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 231 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 24 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc -
Lịch phát sóng TodayTV ngày 28/02
Lịch phát sóng TodayTV ngày 28/02
28/02/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 230 - 02:00 Tôi yêu chợ Việt - Số 118 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 231 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 23 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 27/02
Lịch phát sóng TodayTV ngày 27/02
27/02/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 230 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 303 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 231 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 22 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 26/02
Lịch phát sóng TodayTV ngày 26/02
26/02/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 224 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 67 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 225 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 68 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 226 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 25/02
Lịch phát sóng TodayTV ngày 25/02
25/02/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 224 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 65 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 225 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 66 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 226 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 24/02
Lịch phát sóng TodayTV ngày 24/02
24/02/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 224 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 302 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 225 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 90 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 23/02
Lịch phát sóng TodayTV ngày 23/02
23/02/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 224 - 02:00 Tiếp sức hồi sinh - Số 252 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 225 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 89 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 22/02
Lịch phát sóng TodayTV ngày 22/02
22/02/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 224 - 02:00 360 Làm đẹp Ver 2015 - Số 15 - 02:30 Just for laugh Ver 2018 - Số 10 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 225 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 88 - 04:30 Just for laugh