Người Quảng
Thứ 4, 08/04/2020

Lịch phát sóng TodayTV

Lịch phát sóng TodayTV ngày 10/04
Lịch phát sóng TodayTV ngày 10/04
10/04/2020
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 240 - 02:00 Tiếp sức hồi sinh - Số 348 - 02:30 Today 18h - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 241 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 53 - 04:30 Today 18h - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 09/04
Lịch phát sóng TodayTV ngày 09/04
09/04/2020
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 240 - 02:00 360 Làm đẹp Ver 2015 - Số 15 - 02:30 Today 18h - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 241 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 99 - 04:30 Today 18h - 04:45 Thế giới âm nhạc -
Lịch phát sóng TodayTV ngày 08/04
Lịch phát sóng TodayTV ngày 08/04
08/04/2020
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 240 - 02:00 Just for laugh 2018 - Số 38 - 02:30 Today 18h - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 241 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 98 - 04:30 Today 18h - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 07/04
Lịch phát sóng TodayTV ngày 07/04
07/04/2020
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 240 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 413 - 02:30 Today 18h - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 241 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 97 - 04:30 Today 18h - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 06/04
Lịch phát sóng TodayTV ngày 06/04
06/04/2020
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 248 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 75 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 247 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 96 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 241 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 05/04
Lịch phát sóng TodayTV ngày 05/04
05/04/2020
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 248 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 74 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 247 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 95 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 241 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 04/04
Lịch phát sóng TodayTV ngày 04/04
04/04/2020
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 248 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 412 - 02:30 Today 18h - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 247 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 94 - 04:30 Today 18h - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 03/04
Lịch phát sóng TodayTV ngày 03/04
03/04/2020
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 248 - 02:00 Tiếp sức hồi sinh - Số 347 - 02:30 Just for laugh 2018 - Số 42 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 247 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 93 - 04:30 Just for laugh 2018 -
Lịch phát sóng TodayTV ngày 02/04
Lịch phát sóng TodayTV ngày 02/04
02/04/2020
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 248 - 02:00 360 Làm đẹp Ver 2015 - Số 14 - 02:30 Today 18h - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 247 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 92 - 04:30 Today 18h - 04:45 Thế giới âm nhạc -
Lịch phát sóng TodayTV ngày 01/04
Lịch phát sóng TodayTV ngày 01/04
01/04/2020
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 248 - 02:00 Just for laugh 2018 - Số 37 - 02:30 Today 18h - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 247 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 91 - 04:30 Today 18h - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 31/03
Lịch phát sóng TodayTV ngày 31/03
31/03/2020
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 248 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 412 - 02:30 Today 18h - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 247 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 90 - 04:30 Today 18h - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 30/03
Lịch phát sóng TodayTV ngày 30/03
30/03/2020
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 241 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 73 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 89 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 242 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 29/03
Lịch phát sóng TodayTV ngày 29/03
29/03/2020
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 241 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 72 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 88 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 242 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 28/03
Lịch phát sóng TodayTV ngày 28/03
28/03/2020
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 241 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 411 - 02:30 Today 18h - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 87 - 04:30 Today 18h - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 27/03
Lịch phát sóng TodayTV ngày 27/03
27/03/2020
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 241 - 02:00 Tiếp sức hồi sinh - Số 346 - 02:30 Today 18h - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 86 - 04:30 Today 18h - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 26/03
Lịch phát sóng TodayTV ngày 26/03
26/03/2020
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 241 - 02:00 360 Làm đẹp Ver 2015 - Số 13 - 02:30 Today 18h - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 85 - 04:30 Today 18h - 04:45 Thế giới âm nhạc -
Lịch phát sóng TodayTV ngày 25/03
Lịch phát sóng TodayTV ngày 25/03
25/03/2020
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 241 - 02:00 Just for laugh 2018 - Số 36 - 02:30 Today 18h - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 84 - 04:30 Today 18h - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 17/03
Lịch phát sóng TodayTV ngày 17/03
17/03/2020
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 242 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 410 - 02:30 Today 18h - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 243 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 76 - 04:30 Today 18h - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 16/03
Lịch phát sóng TodayTV ngày 16/03
16/03/2020
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 243 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 69 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 75 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 242 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 15/03
Lịch phát sóng TodayTV ngày 15/03
15/03/2020
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 243 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 68 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 74 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 242 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 14/03
Lịch phát sóng TodayTV ngày 14/03
14/03/2020
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 243 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 409 - 02:30 Today 18h - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 73 - 04:30 Today 18h - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 13/03
Lịch phát sóng TodayTV ngày 13/03
13/03/2020
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 243 - 02:00 Tiếp sức hồi sinh - Số 344 - 02:30 Today 18h - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 72 - 04:30 Today 18h - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 12/03
Lịch phát sóng TodayTV ngày 12/03
12/03/2020
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 243 - 02:00 360 Làm đẹp Ver 2015 - Số 11 - 02:30 Today 18h - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 71 - 04:30 Today 18h - 04:45 Thế giới âm nhạc -
Lịch phát sóng TodayTV ngày 11/03
Lịch phát sóng TodayTV ngày 11/03
11/03/2020
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 243 - 02:00 Just for laugh 2018 - Số 34 - 02:30 Today 18h - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 70 - 04:30 Today 18h - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 10/03
Lịch phát sóng TodayTV ngày 10/03
10/03/2020
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 243 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 409 - 02:30 Today 18h - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 69 - 04:30 Today 18h - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 09/03
Lịch phát sóng TodayTV ngày 09/03
09/03/2020
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 67 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 245 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 68 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 242 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 08/03
Lịch phát sóng TodayTV ngày 08/03
08/03/2020
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 66 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 245 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 67 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 242 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 07/03
Lịch phát sóng TodayTV ngày 07/03
07/03/2020
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 408 - 02:30 Today 18h - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 245 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 66 - 04:30 Today 18h - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 06/03
Lịch phát sóng TodayTV ngày 06/03
06/03/2020
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 02:00 Tiếp sức hồi sinh - Số 343 - 02:30 Today 18h - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 245 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 65 - 04:30 Today 18h - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 05/03
Lịch phát sóng TodayTV ngày 05/03
05/03/2020
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 02:00 360 Làm đẹp Ver 2015 - Số 10 - 02:30 Today 18h - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 245 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 64 - 04:30 Today 18h - 04:45 Thế giới âm nhạc -
Lịch phát sóng TodayTV ngày 04/03
Lịch phát sóng TodayTV ngày 04/03
04/03/2020
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 02:00 Just for laugh 2018 - Số 33 - 02:30 Today 18h - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 245 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 63 - 04:30 Today 18h - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 03/03
Lịch phát sóng TodayTV ngày 03/03
03/03/2020
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 408 - 02:30 Today 18h - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 245 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 62 - 04:30 Today 18h - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số