Người Quảng
Chủ Nhật, 19/08/2018

Lịch phát sóng TodayTV

Lịch phát sóng TodayTV ngày 21/08
Lịch phát sóng TodayTV ngày 21/08
21/08/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 243 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 328 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 241 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 53 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 20/08
Lịch phát sóng TodayTV ngày 20/08
20/08/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 242 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 83 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 240 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 84 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 241 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 19/08
Lịch phát sóng TodayTV ngày 19/08
19/08/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 242 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 81 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 240 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 82 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 241 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 18/08
Lịch phát sóng TodayTV ngày 18/08
18/08/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 242 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 327 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 240 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 99 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 17/08
Lịch phát sóng TodayTV ngày 17/08
17/08/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 242 - 02:00 Tiếp sức hồi sinh - Số 274 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 240 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 98 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 16/08
Lịch phát sóng TodayTV ngày 16/08
16/08/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 242 - 02:00 360 Làm đẹp Ver 2015 - Số 2 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 240 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 97 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc -
Lịch phát sóng TodayTV ngày 15/08
Lịch phát sóng TodayTV ngày 15/08
15/08/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 242 - 02:00 Tôi yêu chợ Việt - Số 141 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 240 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 96 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 14/08
Lịch phát sóng TodayTV ngày 14/08
14/08/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 242 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 327 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 240 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 95 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 13/08
Lịch phát sóng TodayTV ngày 13/08
13/08/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 241 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 79 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 239 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 80 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 240 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 12/08
Lịch phát sóng TodayTV ngày 12/08
12/08/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 241 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 77 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 239 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 78 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 240 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 11/08
Lịch phát sóng TodayTV ngày 11/08
11/08/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 241 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 326 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 239 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 94 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 10/08
Lịch phát sóng TodayTV ngày 10/08
10/08/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 241 - 02:00 Tiếp sức hồi sinh - Số 273 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 239 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 93 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 09/08
Lịch phát sóng TodayTV ngày 09/08
09/08/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 241 - 02:00 360 Làm đẹp Ver 2015 - Số 1 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 239 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 92 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc -
Lịch phát sóng TodayTV ngày 08/08
Lịch phát sóng TodayTV ngày 08/08
08/08/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 241 - 02:00 Tôi yêu chợ Việt - Số 140 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 239 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 91 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 07/08
Lịch phát sóng TodayTV ngày 07/08
07/08/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 241 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 326 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 239 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 90 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 06/08
Lịch phát sóng TodayTV ngày 06/08
06/08/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 240 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 75 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 238 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 76 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 239 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 05/08
Lịch phát sóng TodayTV ngày 05/08
05/08/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 240 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 73 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 238 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 74 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 239 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 04/08
Lịch phát sóng TodayTV ngày 04/08
04/08/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 240 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 325 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 238 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 89 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 03/08
Lịch phát sóng TodayTV ngày 03/08
03/08/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 240 - 02:00 Tiếp sức hồi sinh - Số 272 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 238 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 88 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 02/08
Lịch phát sóng TodayTV ngày 02/08
02/08/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 240 - 02:00 360 Làm đẹp Ver 2015 - Số 21 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 238 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 87 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc -
Lịch phát sóng TodayTV ngày 01/08
Lịch phát sóng TodayTV ngày 01/08
01/08/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 240 - 02:00 Tôi yêu chợ Việt - Số 139 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 238 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 86 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 31/07
Lịch phát sóng TodayTV ngày 31/07
31/07/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 240 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 325 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 238 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 85 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 30/07
Lịch phát sóng TodayTV ngày 30/07
30/07/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 239 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 71 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 237 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 72 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 238 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 29/07
Lịch phát sóng TodayTV ngày 29/07
29/07/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 239 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 69 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 237 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 70 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 238 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 28/07
Lịch phát sóng TodayTV ngày 28/07
28/07/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 239 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 324 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 237 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 84 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 27/07
Lịch phát sóng TodayTV ngày 27/07
27/07/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 239 - 02:00 Tiếp sức hồi sinh - Số 271 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 237 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 83 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 26/07
Lịch phát sóng TodayTV ngày 26/07
26/07/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 239 - 02:00 360 Làm đẹp Ver 2015 - Số 20 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 237 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 82 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc -
Lịch phát sóng TodayTV ngày 25/07
Lịch phát sóng TodayTV ngày 25/07
25/07/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 239 - 02:00 Tôi yêu chợ Việt - Số 138 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 237 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 81 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 24/07
Lịch phát sóng TodayTV ngày 24/07
24/07/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 239 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 324 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 237 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 80 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 23/07
Lịch phát sóng TodayTV ngày 23/07
23/07/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 238 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 67 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 236 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 68 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 237 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 22/07
Lịch phát sóng TodayTV ngày 22/07
22/07/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 238 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 65 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 236 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 66 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 237 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 21/07
Lịch phát sóng TodayTV ngày 21/07
21/07/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 238 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 323 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 236 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 79 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số