Người Quảng
Thứ 3, 21/01/2020

Lịch phát sóng TodayTV

Lịch phát sóng TodayTV ngày 23/01
Lịch phát sóng TodayTV ngày 23/01
23/01/2020
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 224 ( Xuân) - 02:00 360 Làm đẹp Ver 2015 - Số 5 - 02:30 Today 18h - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 225 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 90 - 04:30 Today 18h - 04:45 Thế giới âm
Lịch phát sóng TodayTV ngày 22/01
Lịch phát sóng TodayTV ngày 22/01
22/01/2020
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 224 ( Xuân) - 02:00 Just for laugh 2018 - Số 28 - 02:30 Today 18h - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 225 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 89 - 04:30 Today 18h - 04:45 Thế giới âm nhạc
Lịch phát sóng TodayTV ngày 21/01
Lịch phát sóng TodayTV ngày 21/01
21/01/2020
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 224 ( Xuân) - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 401 - 02:30 Today 18h - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 225 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 88 - 04:30 Today 18h - 04:45 Thế giới âm nhạc
Lịch phát sóng TodayTV ngày 20/01
Lịch phát sóng TodayTV ngày 20/01
20/01/2020
06:00 Vũ điệu cuộc sống - Số 1 - 06:30 Just for laugh 2018 - Số 52 - 07:00 Những khúc vọng xưa - Số 89 - 08:00 Tổng hợp Đại nhạc hội IMC - Số 4 - 09:00 Những khúc vọng xưa - Số 91 - 10:00 Thế giới
Lịch phát sóng TodayTV ngày 19/01
Lịch phát sóng TodayTV ngày 19/01
19/01/2020
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 247 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 54 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 245 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 86 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 18/01
Lịch phát sóng TodayTV ngày 18/01
18/01/2020
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 247 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 401 - 02:30 Today 18h - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 245 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 85 - 04:30 Today 18h - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 17/01
Lịch phát sóng TodayTV ngày 17/01
17/01/2020
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 247 - 02:00 Tiếp sức hồi sinh - Số 335 - 02:30 Today 18h - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 245 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 84 - 04:30 Today 18h - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 16/01
Lịch phát sóng TodayTV ngày 16/01
16/01/2020
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 247 - 02:00 360 Làm đẹp Ver 2015 - Số 5 - 02:30 Today 18h - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 245 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 83 - 04:30 Today 18h - 04:45 Thế giới âm nhạc -
Lịch phát sóng TodayTV ngày 15/01
Lịch phát sóng TodayTV ngày 15/01
15/01/2020
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 247 - 02:00 Just for laugh 2018 - Số 28 - 02:30 Today 18h - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 245 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 82 - 04:30 Today 18h - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 14/01
Lịch phát sóng TodayTV ngày 14/01
14/01/2020
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 247 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 401 - 02:30 Today 18h - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 245 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 81 - 04:30 Today 18h - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 13/01
Lịch phát sóng TodayTV ngày 13/01
13/01/2020
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 246 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 53 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 80 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 243 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 12/01
Lịch phát sóng TodayTV ngày 12/01
12/01/2020
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 246 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 99 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 79 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 243 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 11/01
Lịch phát sóng TodayTV ngày 11/01
11/01/2020
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 246 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 400 - 02:30 Today 18h - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 78 - 04:30 Today 18h - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 10/01
Lịch phát sóng TodayTV ngày 10/01
10/01/2020
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 246 - 02:00 Tiếp sức hồi sinh - Số 334 - 02:30 Today 18h - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 77 - 04:30 Today 18h - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 09/01
Lịch phát sóng TodayTV ngày 09/01
09/01/2020
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 246 - 02:00 360 Làm đẹp Ver 2015 - Số 4 - 02:30 Today 18h - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 76 - 04:30 Today 18h - 04:45 Thế giới âm nhạc -
Lịch phát sóng TodayTV ngày 08/01
Lịch phát sóng TodayTV ngày 08/01
08/01/2020
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 246 - 02:00 Just for laugh 2018 - Số 27 - 02:30 Today 18h - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 75 - 04:30 Today 18h - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 07/01
Lịch phát sóng TodayTV ngày 07/01
07/01/2020
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 246 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 400 - 02:30 Today 18h - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 74 - 04:30 Today 18h - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 06/01
Lịch phát sóng TodayTV ngày 06/01
06/01/2020
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 245 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 98 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 243 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 73 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 242 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 05/01
Lịch phát sóng TodayTV ngày 05/01
05/01/2020
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 245 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 97 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 243 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 72 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 242 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 04/01
Lịch phát sóng TodayTV ngày 04/01
04/01/2020
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 245 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 399 - 02:30 Today 18h - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 243 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 71 - 04:30 Today 18h - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 03/01
Lịch phát sóng TodayTV ngày 03/01
03/01/2020
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 245 - 02:00 Tiếp sức hồi sinh - Số 333 - 02:30 Today 18h - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 243 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 70 - 04:30 Today 18h - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 02/01
Lịch phát sóng TodayTV ngày 02/01
02/01/2020
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 245 - 02:00 360 Làm đẹp Ver 2015 - Số 3 - 02:30 Today 18h - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 243 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 69 - 04:30 Today 18h - 04:45 Thế giới âm nhạc -
Lịch phát sóng TodayTV ngày 01/01
Lịch phát sóng TodayTV ngày 01/01
01/01/2020
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 245 - 02:00 Just for laugh 2018 - Số 40 - 02:30 Today 18h - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 243 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 68 - 04:30 Today 18h - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 31/12
Lịch phát sóng TodayTV ngày 31/12
31/12/2019
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 245 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 399 - 02:30 Today 18h - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 243 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 67 - 04:30 Today 18h - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 30/12
Lịch phát sóng TodayTV ngày 30/12
30/12/2019
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 96 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 242 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 66 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 241 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 29/12
Lịch phát sóng TodayTV ngày 29/12
29/12/2019
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 95 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 242 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 65 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 241 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 28/12
Lịch phát sóng TodayTV ngày 28/12
28/12/2019
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 398 - 02:30 Today 18h - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 242 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 64 - 04:30 Today 18h - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 27/12
Lịch phát sóng TodayTV ngày 27/12
27/12/2019
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 02:00 Tiếp sức hồi sinh - Số 332 - 02:30 Today 18h - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 242 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 63 - 04:30 Today 18h - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 26/12
Lịch phát sóng TodayTV ngày 26/12
26/12/2019
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 02:00 360 Làm đẹp Ver 2015 - Số 2 - 02:30 Today 18h - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 242 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 62 - 04:30 Today 18h - 04:45 Thế giới âm nhạc -
Lịch phát sóng TodayTV ngày 25/12
Lịch phát sóng TodayTV ngày 25/12
25/12/2019
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 02:00 Just for laugh 2018 - Số 4 - 02:30 Today 18h - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 242 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 61 - 04:30 Today 18h - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 24/12
Lịch phát sóng TodayTV ngày 24/12
24/12/2019
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 398 - 02:30 Today 18h - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 242 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 60 - 04:30 Today 18h - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 23/12
Lịch phát sóng TodayTV ngày 23/12
23/12/2019
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 243 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 94 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 241 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 59 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 240 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số