Người Quảng
Thứ 4, 20/02/2019

Lịch phát sóng TodayTV

Lịch phát sóng TodayTV ngày 21/02
Lịch phát sóng TodayTV ngày 21/02
21/02/2019
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 247 - 02:00 360 Làm đẹp Ver 2015 - Số 10 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 245 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 91 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc -
Lịch phát sóng TodayTV ngày 20/02
Lịch phát sóng TodayTV ngày 20/02
20/02/2019
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 247 - 02:00 Tôi yêu chợ Việt - Số 164 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 245 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 90 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 19/02
Lịch phát sóng TodayTV ngày 19/02
19/02/2019
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 247 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 354 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 245 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 89 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 18/02
Lịch phát sóng TodayTV ngày 18/02
18/02/2019
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 246 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 93 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 94 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 247 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 17/02
Lịch phát sóng TodayTV ngày 17/02
17/02/2019
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 246 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 91 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 92 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 247 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 16/02
Lịch phát sóng TodayTV ngày 16/02
16/02/2019
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 246 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 353 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 88 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 15/02
Lịch phát sóng TodayTV ngày 15/02
15/02/2019
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 246 - 02:00 Tiếp sức hồi sinh - Số 300 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 87 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 14/02
Lịch phát sóng TodayTV ngày 14/02
14/02/2019
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 246 - 02:00 360 Làm đẹp Ver 2015 - Số 9 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 86 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc -
Lịch phát sóng TodayTV ngày 13/02
Lịch phát sóng TodayTV ngày 13/02
13/02/2019
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 246 - 02:00 Tôi yêu chợ Việt - Số 163 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 85 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 12/02
Lịch phát sóng TodayTV ngày 12/02
12/02/2019
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 246 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 353 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 84 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 11/02
Lịch phát sóng TodayTV ngày 11/02
11/02/2019
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 225 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 89 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 226 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 90 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 227 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 10/02
Lịch phát sóng TodayTV ngày 10/02
10/02/2019
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 225 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 87 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 226 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 88 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 227 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 09/02
Lịch phát sóng TodayTV ngày 09/02
09/02/2019
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 225 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 352 - 02:30 Just for laugh 2017 - Số 1 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 226 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 83 - 04:45 Thế giới âm nhạc -
Lịch phát sóng TodayTV ngày 08/02
Lịch phát sóng TodayTV ngày 08/02
08/02/2019
01:00 Phim Taxi em tên gì - 01:8h Ngôi nhà hạnh phúc - Tập 4 - 03:00 Những khúc vọng xưa - Số 56 - 04:00 Ca nhạc Xuân - Số 8 - 05:00 Những khúc vọng xưa - Số 60 - 06:00 Vũ điệu cuộc sống - Số 3
Lịch phát sóng TodayTV ngày 07/02
Lịch phát sóng TodayTV ngày 07/02
07/02/2019
01:00 Phim Ma dai - 01:8h Ngôi nhà hạnh phúc - Tập 3 - 03:00 Những khúc vọng xưa - Số 55 - 04:00 Ca nhạc Xuân - Số 7 - 05:00 Những khúc vọng xưa - Số 59 - 06:00 Lễ trao giải Ngôi sao xanh 2018 - 08:00
Lịch phát sóng TodayTV ngày 06/02
Lịch phát sóng TodayTV ngày 06/02
06/02/2019
01:00 Phim Già gân ,mỹ nhân và găng tơ - 01:8h Ngôi nhà hạnh phúc - Tập 2 - 03:00 Những khúc vọng xưa - Số 54 - 04:00 Ca nhạc Xuân - Số 5 - 05:00 Những khúc vọng xưa - Số 58 - 06:00 Lễ kỉ niệm 10
Lịch phát sóng TodayTV ngày 05/02
Lịch phát sóng TodayTV ngày 05/02
05/02/2019
01:8h Ngôi nhà hạnh phúc - Tập 1 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 53 - 04:00 Ca nhạc Xuân - Số 2 - 05:00 Những khúc vọng xưa - Số 57 - 06:00 Lễ kỉ niệm 10 năm IMC tại Hà Nội - 08:00 Lễ kỉ niệm
Lịch phát sóng TodayTV ngày 04/02
Lịch phát sóng TodayTV ngày 04/02
04/02/2019
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 245 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 85 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 243 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 83 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 246 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 03/02
Lịch phát sóng TodayTV ngày 03/02
03/02/2019
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 245 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 83 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 243 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 84 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 246 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 02/02
Lịch phát sóng TodayTV ngày 02/02
02/02/2019
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 245 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 351 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 243 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 82 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 01/02
Lịch phát sóng TodayTV ngày 01/02
01/02/2019
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 245 - 02:00 Tiếp sức hồi sinh - Số 298 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 243 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 81 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 31/01
Lịch phát sóng TodayTV ngày 31/01
31/01/2019
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 245 - 02:00 360 Làm đẹp Ver 2015 - Số 8 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 243 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 80 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc -
Lịch phát sóng TodayTV ngày 30/01
Lịch phát sóng TodayTV ngày 30/01
30/01/2019
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 245 - 02:00 Tôi yêu chợ Việt - Số 161 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 243 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 79 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 29/01
Lịch phát sóng TodayTV ngày 29/01
29/01/2019
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 245 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 351 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 243 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 78 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 28/01
Lịch phát sóng TodayTV ngày 28/01
28/01/2019
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 81 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 242 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 77 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 245 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 27/01
Lịch phát sóng TodayTV ngày 27/01
27/01/2019
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 79 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 242 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 76 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 245 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 26/01
Lịch phát sóng TodayTV ngày 26/01
26/01/2019
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 350 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 242 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 75 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 25/01
Lịch phát sóng TodayTV ngày 25/01
25/01/2019
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 02:00 Tiếp sức hồi sinh - Số 297 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 242 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 74 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 24/01
Lịch phát sóng TodayTV ngày 24/01
24/01/2019
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 02:00 360 Làm đẹp Ver 2015 - Số 7 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 242 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 73 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc -
Lịch phát sóng TodayTV ngày 23/01
Lịch phát sóng TodayTV ngày 23/01
23/01/2019
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 02:00 Tôi yêu chợ Việt - Số 160 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 242 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 72 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 22/01
Lịch phát sóng TodayTV ngày 22/01
22/01/2019
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 350 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 242 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 71 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 21/01
Lịch phát sóng TodayTV ngày 21/01
21/01/2019
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 243 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 77 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 249 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 70 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số