Người Quảng
Thứ 3, 18/12/2018

Lịch phát sóng TodayTV

Lịch phát sóng TodayTV ngày 19/12
Lịch phát sóng TodayTV ngày 19/12
19/12/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 247 - 02:00 Tôi yêu chợ Việt - Số 155 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 245 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 92 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 18/12
Lịch phát sóng TodayTV ngày 18/12
18/12/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 247 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 345 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 245 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 91 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 17/12
Lịch phát sóng TodayTV ngày 17/12
17/12/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 246 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 57 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 58 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 245 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 16/12
Lịch phát sóng TodayTV ngày 16/12
16/12/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 246 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 55 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 56 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 245 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 15/12
Lịch phát sóng TodayTV ngày 15/12
15/12/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 246 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 344 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 90 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 14/12
Lịch phát sóng TodayTV ngày 14/12
14/12/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 246 - 02:00 Tiếp sức hồi sinh - Số 291 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 89 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 13/12
Lịch phát sóng TodayTV ngày 13/12
13/12/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 246 - 02:00 360 Làm đẹp Ver 2015 - Số 1 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 88 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc -
Lịch phát sóng TodayTV ngày 12/12
Lịch phát sóng TodayTV ngày 12/12
12/12/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 246 - 02:00 Tôi yêu chợ Việt - Số 154 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 87 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 11/12
Lịch phát sóng TodayTV ngày 11/12
11/12/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 246 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 344 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 86 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 10/12
Lịch phát sóng TodayTV ngày 10/12
10/12/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 245 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 53 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 243 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 54 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 09/12
Lịch phát sóng TodayTV ngày 09/12
09/12/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 245 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 98 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 243 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 99 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 08/12
Lịch phát sóng TodayTV ngày 08/12
08/12/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 245 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 343 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 243 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 85 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 07/12
Lịch phát sóng TodayTV ngày 07/12
07/12/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 245 - 02:00 Tiếp sức hồi sinh - Số 290 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 243 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 84 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 06/12
Lịch phát sóng TodayTV ngày 06/12
06/12/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 245 - 02:00 360 Làm đẹp Ver 2015 - Số 21 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 243 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 83 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc -
Lịch phát sóng TodayTV ngày 05/12
Lịch phát sóng TodayTV ngày 05/12
05/12/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 245 - 02:00 Tôi yêu chợ Việt - Số 153 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 243 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 82 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 04/12
Lịch phát sóng TodayTV ngày 04/12
04/12/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 245 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 343 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 243 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 81 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 03/12
Lịch phát sóng TodayTV ngày 03/12
03/12/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 96 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 242 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 93 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 243 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 02/12
Lịch phát sóng TodayTV ngày 02/12
02/12/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 94 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 242 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 91 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 243 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 01/12
Lịch phát sóng TodayTV ngày 01/12
01/12/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 342 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 242 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 80 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 30/11
Lịch phát sóng TodayTV ngày 30/11
30/11/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 02:00 Tiếp sức hồi sinh - Số 289 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 242 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 79 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 29/11
Lịch phát sóng TodayTV ngày 29/11
29/11/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 02:00 360 Làm đẹp Ver 2015 - Số 20 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 242 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 78 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc -
Lịch phát sóng TodayTV ngày 28/11
Lịch phát sóng TodayTV ngày 28/11
28/11/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 02:00 Tôi yêu chợ Việt - Số 152 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 242 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 77 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 27/11
Lịch phát sóng TodayTV ngày 27/11
27/11/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 342 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 242 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 76 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 26/11
Lịch phát sóng TodayTV ngày 26/11
26/11/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 243 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 92 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 241 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 93 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 242 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 25/11
Lịch phát sóng TodayTV ngày 25/11
25/11/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 243 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 90 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 241 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 91 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 242 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 24/11
Lịch phát sóng TodayTV ngày 24/11
24/11/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 243 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 341 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 241 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 75 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 23/11
Lịch phát sóng TodayTV ngày 23/11
23/11/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 243 - 02:00 Tiếp sức hồi sinh - Số 288 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 241 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 74 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 22/11
Lịch phát sóng TodayTV ngày 22/11
22/11/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 243 - 02:00 360 Làm đẹp Ver 2015 - Số 19 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 241 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 73 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc -
Lịch phát sóng TodayTV ngày 21/11
Lịch phát sóng TodayTV ngày 21/11
21/11/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 243 - 02:00 Tôi yêu chợ Việt - Số 151 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 241 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 72 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 20/11
Lịch phát sóng TodayTV ngày 20/11
20/11/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 243 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 341 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 241 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 71 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 19/11
Lịch phát sóng TodayTV ngày 19/11
19/11/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 242 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 88 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 240 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 89 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 241 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 18/11
Lịch phát sóng TodayTV ngày 18/11
18/11/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 242 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 86 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 240 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 87 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 241 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số