Người Quảng
Thứ 6, 29/05/2020

Lịch phát sóng TodayTV ngày 09/11/2019

Lịch phát sóng chương trình TodayTV
Thời gian Chương trình
01:00Thế giới âm nhạc - Số 243
Thông tin giải trí
02:00Thế giới điện ảnh - Số 391
Thông tin giải trí
02:30Today 18h
Thông tin giải trí
03:00Thế giới âm nhạc - Số 242
Thông tin giải trí
03:45Những khúc vọng xưa - Số 62
Truyền hình
04:30Today 18h
Thông tin giải trí
04:45Thế giới âm nhạc - Số 240
Truyền hình
05:30Chuyện nhà mình - Số 116
Thông tin giải trí
06:00Vũ điệu cuộc sống - Số 2
Nhịp điệu cuộc sống
06:30Just for laugh 2018 - Số 51
Thông tin giải trí
07:00Những khúc vọng xưa - Số 64
Phim truyền hình
08:00Hôn lễ mùa thu -Tập 27
Chương trình thiếu nhi
09:00Z Pop Dream ( số 2)
Thông tin giải trí
10:30Just for laugh 2018 - Số 10
Thông tin giải trí
11:00Của hồi môn - Tập 197
Phim truyền hình
12:00Lời nguyền gia tộc - Tập 19
Phim truyền hình
13:00Vị vua huyền thoại - Tập 24
Phim truyền hình
14:00Tôi yêu chợ Việt -Số 190
Thông tin giải trí
14:30Tiếp sức hồi sinh - Số 327
Giới thiệu sản phẩm
15:00Mặt nạ quân chủ - Tập 24
Phim truyền hình Việt Nam
16:35Nhỏ to cùng mẹ - Số 18
Truyền hình
17:00Của hồi môn - Tập 198
Phim truyền hình
18:00Những khúc vọng xưa Ver 2019 - Số 34
Thông tin giải trí
19:00Mặt nạ quân chủ - Tập 25
Phim truyền hình
20:00Lời nguyền gia tộc - Tập 20
Phim truyền hình
21:00Vị vua huyền thoại - Tập 25
Phim truyền hình
22:00Tổng hợp Đại nhạc hội IMC - Số 1
Phim truyền hình
23:00Hành trình Bolero - Số 14
Truyền hình