Người Quảng
Thứ 3, 10/12/2019

Lịch phát sóng TodayTV ngày 14/08/2019

Lịch phát sóng chương trình TodayTV
Thời gian Chương trình
01:00Thế giới âm nhạc - Số 242
Thông tin giải trí
02:00Just for laugh 2018 - Số 56
Thông tin giải trí
02:30Today 18h
Thông tin giải trí
03:00Thế giới âm nhạc - Số 243
Thông tin giải trí
03:45Những khúc vọng xưa - Số 69
Truyền hình
04:30Today 18h
Thông tin giải trí
04:45Thế giới âm nhạc - Số 245
Truyền hình
05:30Chuyện nhà mình - Số 76
Thông tin giải trí
06:00Vũ điệu cuộc sống - Số 2
Nhịp điệu cuộc sống
06:30Just for laugh Ver 2018 - Số 37
Thông tin giải trí
07:00Những khúc vọng xưa - Số 72
Phim truyền hình
08:00Bản kê số phận -Tập 1
Chương trình thiếu nhi
09:00Những khúc vọng xưa - Số 73
Thông tin giải trí
10:00Nhỏ to cùng mẹ - Số 25
Thông tin giải trí
10:30Thả lưới bắt em - Tập 97
Thông tin giải trí
11:00Của hồi môn - Tập 122
Phim truyền hình
12:00Khi người đàn ông yêu - Tập 18
Phim truyền hình
13:00Đừng rời xa em - Tập 155
Phim truyền hình
14:00Những khúc vọng xưa Ver 2019 - Số 11
Thông tin giải trí
15:00Tam sinh tam thế thập lý đào hoa - Tập 7
Phim truyền hình Việt Nam
16:35Nhỏ to cùng mẹ - Số 1
Truyền hình
17:00Của hồi môn - Tập 123
Phim truyền hình
18:00Today 18h
Thông tin giải trí
18:15Thả lưới bắt em - Tập 98
Thông tin giải trí
18:30Just for laugh 2017 - Số 24
Thông tin giải trí
18:45Cẩm nang làm đẹp - Số 182
Truyền hình
19:00Tam sinh tam thế thập lý đào hoa - Tập 8
Phim truyền hình
20:00Khi người đàn ông yêu - Tập 19
Phim truyền hình
21:00Đừng rời xa em - Tập 156
Phim truyền hình
22:00Bản kê số phận -Tập 2
Phim truyền hình
23:00Today 18h
Truyền hình