Người Quảng
Thứ 6, 19/07/2019

Lịch phát sóng TodayTV ngày 16/04/2019

Lịch phát sóng chương trình TodayTV
Thời gian Chương trình
01:00Thế giới âm nhạc - Số 243
Thông tin giải trí
02:00Thế giới điện ảnh - Số 362
Thông tin giải trí
02:30Today 18h
Thông tin giải trí
03:00Thế giới âm nhạc - Số 242
Thông tin giải trí
03:45Những khúc vọng xưa - Số 90
Truyền hình
04:30Today 18h
Thông tin giải trí
04:45Thế giới âm nhạc - Số 245
Truyền hình
05:30Chuyện nhà mình - Số 99
Thông tin giải trí
06:00Vũ điệu cuộc sống - Số 3
Nhịp điệu cuộc sống
06:30Just for laugh Ver 2018 - Số 11
Thông tin giải trí
07:00Những khúc vọng xưa - Số 93
Phim truyền hình
08:00Song kiếp đào hoa - Tập 17
Chương trình thiếu nhi
09:00Những khúc vọng xưa - Số 94
Thông tin giải trí
10:00Nhỏ to cùng mẹ - Số 26
Thông tin giải trí
10:30Thả lưới bắt em - Tập 11
Thông tin giải trí
11:00Của hồi môn - Tập 7
Phim truyền hình
12:00Tiếng yêu muộn màng - Tập 26
Phim truyền hình
13:00Đừng rời xa em - Tập 53
Phim truyền hình
14:00Hành trình Bolero - Số 2
Thông tin giải trí
15:00Ranh giới tình - Tập 25
Phim truyền hình Việt Nam
16:35Nhỏ to cùng mẹ - Số 22
Truyền hình
17:00Của hồi môn - Tập 8
Phim truyền hình
18:00Today 18h
Thông tin giải trí
18:15Thả lưới bắt em - Tập 12
Thông tin giải trí
18:30Tôi yêu chợ Việt - Số 172
Thông tin giải trí
19:00Ranh giới tình - Tập 26
Phim truyền hình
20:00Tiếng yêu muộn màng - Tập 27
Phim truyền hình
21:00Đừng rời xa em - Tập 54
Phim truyền hình
22:00Song kiếp đào hoa -Tập 18
Phim truyền hình
23:00Today 18h
Truyền hình