Người Quảng
Thứ 4, 20/02/2019

Lịch phát sóng VTV1

Lịch phát sóng VTV1 ngày 27/12
Lịch phát sóng VTV1 ngày 27/12
27/12/2018
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Tiếng nói phụ nữ - 00:30 Ấn tượng thể thao 7 ngày - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Cất cánh - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim truyện - 04:00 Thời sự 4h -
Lịch phát sóng VTV1 ngày 26/12
Lịch phát sóng VTV1 ngày 26/12
26/12/2018
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Lao động và công đoàn - 00:30 Việc tử tế - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Talk VietNam - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim truyện - 04:00 Thời sự 4h - 04:10 Khám
Lịch phát sóng VTV1 ngày 25/12
Lịch phát sóng VTV1 ngày 25/12
25/12/2018
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Cải cách hành chính - 00:30 Báo chí toàn cảnh - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Không gian văn hóa nghệ thuật - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim truyện - 04:00 Thời sự
Lịch phát sóng VTV1 ngày 24/12
Lịch phát sóng VTV1 ngày 24/12
24/12/2018
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Chuyện đô thị - 00:30 Sự kiện và bình luận - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Chìa khóa thành công - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Không gian văn hóa nghệ thuật - 04:00
Lịch phát sóng VTV1 ngày 23/12
Lịch phát sóng VTV1 ngày 23/12
23/12/2018
00:00 Thời sự 0h 00:15 Cảm ơn cuộc đời 00:30 Hòa nhạc thính phòng Hòa nhạc mùa đông 2018 - Phần 2 01:00 Thời sự 1h 01:10 Môi trường 01:40 Khám phá Việt Nam Phường động Phú Bình 02:00 Thời sự 2h 02:10 Phim truyện Kẻ thù ngọt ngào - Tập
Lịch phát sóng VTV1 ngày 22/12
Lịch phát sóng VTV1 ngày 22/12
22/12/2018
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Chuyện nhà nông với nông nghiệp - 00:30 Trang địa phương - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Quốc gia khởi nghiệp - 01:40 Khám phá Việt Nam - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim
Lịch phát sóng VTV1 ngày 21/12
Lịch phát sóng VTV1 ngày 21/12
21/12/2018
00:00 Thời sự 0h 00:15 Phát huy vai trò của mặt trận Nhân rộng các mô hình tự quản ở khu dân cư 00:30 Cửa sổ ASEAN 01:00 Thời sự 1h 01:10 Dân tộc và phát triển Đổi mới giáo dục miền núi Quảng Nam 01:40 Tuổi cao gương sáng Bà
Lịch phát sóng VTV1 ngày 20/12
Lịch phát sóng VTV1 ngày 20/12
20/12/2018
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Tiếng nói phụ nữ - 00:30 Ấn tượng thể thao 7 ngày - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Tạp chí âm nhạc - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim tài liệu - 04:00 Thời
Lịch phát sóng VTV1 ngày 19/12
Lịch phát sóng VTV1 ngày 19/12
19/12/2018
00:00 Thời sự 0h 00:15 Lao động và công đoàn 00:30 Việc tử tế 01:00 Thời sự 1h 01:10 Cất cánh 02:00 Thời sự 2h 02:10 Phim truyện Kẻ thù ngọt ngào - Tập 75 03:00 Thời sự 3h 03:10 Phim truyện Làn môi trong mưa - Tập 12 04:00 Thời
Lịch phát sóng VTV1 ngày 18/12
Lịch phát sóng VTV1 ngày 18/12
18/12/2018
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Cải cách hành chính - 00:30 Báo chí toàn cảnh - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Diễn đàn Văn học nghệ thuật - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim truyện - 04:00 Thời sự
Lịch phát sóng VTV1 ngày 17/12
Lịch phát sóng VTV1 ngày 17/12
17/12/2018
00:00 Thời sự 0h 00:15 Chuyện đô thị Ổn định dân sinh tái định cư đô thị Khánh Hòa 00:30 Sự kiện và bình luận Ai đền bù được mạng sống 01:00 Thời sự 1h 01:10 Chìa khóa thành công Quản trị chiến lược IT CEO hay CIO - Phần 1
Lịch phát sóng VTV1 ngày 16/12
Lịch phát sóng VTV1 ngày 16/12
16/12/2018
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Cảm ơn cuộc đời - 00:30 Hòa nhạc thính phòng - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Môi trường - 01:40 Khám phá Việt Nam - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Âm nhạc và cuộc
Lịch phát sóng VTV1 ngày 15/12
Lịch phát sóng VTV1 ngày 15/12
15/12/2018
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Chuyện nhà nông với nông nghiệp - 00:30 Trang địa phương - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Quốc gia khởi nghiệp - 01:40 Khám phá Việt Nam - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim
Lịch phát sóng VTV1 ngày 14/12
Lịch phát sóng VTV1 ngày 14/12
14/12/2018
00:00 Thời sự 0h 00:15 Phát huy vai trò của mặt trận Nhân rộng các mô hình tự quản ở khu dân cư 00:30 Thế giới góc nhìn 01:00 Thời sự 1h 01:10 Dân tộc và phát triển Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số trồng dược liệu 01:40 Tuổi
Lịch phát sóng VTV1 ngày 13/12
Lịch phát sóng VTV1 ngày 13/12
13/12/2018
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Tiếng nói phụ nữ - 00:30 Ấn tượng thể thao 7 ngày - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Phim ca nhạc - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim truyện - 04:00 Thời sự 4h
Lịch phát sóng VTV1 ngày 12/12
Lịch phát sóng VTV1 ngày 12/12
12/12/2018
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Lao động và công đoàn - 00:30 Việc tử tế - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Phim tài liệu - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim truyện - 04:00 Thời sự 4h - 04:10
Lịch phát sóng VTV1 ngày 11/12
Lịch phát sóng VTV1 ngày 11/12
11/12/2018
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Cải cách hành chính - 00:30 Báo chí toàn cảnh - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Không gian văn hóa nghệ thuật - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim truyện - 04:00 Thời sự
Lịch phát sóng VTV1 ngày 10/12
Lịch phát sóng VTV1 ngày 10/12
10/12/2018
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Chuyện đô thị - 00:30 Sự kiện và bình luận - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Chìa khóa thành công - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Không gian văn hóa nghệ thuật - 04:00
Lịch phát sóng VTV1 ngày 09/12
Lịch phát sóng VTV1 ngày 09/12
09/12/2018
00:00 Thời sự 0h 00:15 Cảm ơn cuộc đời Con chữ trên vùng cao Tà Nôi 00:30 Hòa nhạc thính phòng 01:00 Thời sự 1h 01:10 Môi trường Việt Nam với nỗ lực thích ứng biến đổi khí hậu 01:40 Khám phá Việt Nam Lễ Bàn vương của người Dao Đỏ
Lịch phát sóng VTV1 ngày 08/12
Lịch phát sóng VTV1 ngày 08/12
08/12/2018
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Chuyện nhà nông với nông nghiệp - 00:30 Trang địa phương - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Quốc gia khởi nghiệp - 01:40 Khám phá Việt Nam - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim
Lịch phát sóng VTV1 ngày 07/12
Lịch phát sóng VTV1 ngày 07/12
07/12/2018
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Phát huy vai trò của mặt trận - 00:30 Cửa sổ ASEAN - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Dân tộc và phát triển - 01:40 Tuổi cao gương sáng - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h -
Lịch phát sóng VTV1 ngày 06/12
Lịch phát sóng VTV1 ngày 06/12
06/12/2018
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Tiếng nói phụ nữ - 00:30 Ấn tượng thể thao 7 ngày - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Nghệ sĩ tháng - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim truyện - 04:00 Thời sự 4h
Lịch phát sóng VTV1 ngày 05/12
Lịch phát sóng VTV1 ngày 05/12
05/12/2018
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Lao động và công đoàn - 00:30 Việc tử tế - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Talk Vietnam - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim truyện - 04:00 Thời sự 4h - 04:10 Khám
Lịch phát sóng VTV1 ngày 04/12
Lịch phát sóng VTV1 ngày 04/12
04/12/2018
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Cải cách hành chính - 00:30 Báo chí toàn cảnh - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Diễn đàn Văn học nghệ thuật - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim truyện - 04:00 Thời sự
Lịch phát sóng VTV1 ngày 03/12
Lịch phát sóng VTV1 ngày 03/12
03/12/2018
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Chuyện đô thị - 00:30 Sự kiện và bình luận - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Chìa khóa thành công - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Tin tức - 03:10 Diễn đàn Văn học nghệ thuật - 04:00 Thời
Lịch phát sóng VTV1 ngày 02/12
Lịch phát sóng VTV1 ngày 02/12
02/12/2018
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Cảm ơn cuộc đời - 00:30 Hòa nhạc thính phòng - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Môi trường - 01:40 Khám phá Việt Nam - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Hành trình di sản
Lịch phát sóng VTV1 ngày 01/12
Lịch phát sóng VTV1 ngày 01/12
01/12/2018
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Chuyện nhà nông với nông nghiệp - 00:30 Phim tài liệu - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Quốc gia khởi nghiệp - 01:40 Khám phá Việt Nam - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim
Lịch phát sóng VTV1 ngày 30/11
Lịch phát sóng VTV1 ngày 30/11
30/11/2018
00:00 Thời sự 0h 00:15 Phát huy vai trò của mặt trận 00:30 Thế giới góc nhìn 01:00 Thời sự 1h 01:10 Dân tộc và phát triển Đầu tư hệ thống thủy lợi ở Điện Biên 01:40 Tuổi cao gương sáng Người giữ lửa nghề dệt 02:00 Thời sự 2h 02:10
Lịch phát sóng VTV1 ngày 29/11
Lịch phát sóng VTV1 ngày 29/11
29/11/2018
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Tiếng nói phụ nữ - 00:30 Ấn tượng thể thao 7 ngày - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Hành trình di sản - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim truyện - 04:00 Thời sự
Lịch phát sóng VTV1 ngày 28/11
Lịch phát sóng VTV1 ngày 28/11
28/11/2018
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Lao động và công đoàn - 00:30 Việc tử tế - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Cất cánh - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim truyện - 04:00 Thời sự 4h - 04:10 Khám
Lịch phát sóng VTV1 ngày 27/11
Lịch phát sóng VTV1 ngày 27/11
27/11/2018
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Cải cách hành chính - 00:30 Báo chí toàn cảnh - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Không gian văn hóa nghệ thuật - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim truyện - 04:00 Thời sự
Lịch phát sóng VTV1 ngày 26/11
Lịch phát sóng VTV1 ngày 26/11
26/11/2018
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Chuyện đô thị - 00:30 Sự kiện và bình luận - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Chìa khoá thành công - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Không gian văn hóa nghệ thuật - 04:00