Người Quảng
Thứ 5, 22/08/2019

Lịch phát sóng VTV1

Lịch phát sóng VTV1 ngày 24/08
Lịch phát sóng VTV1 ngày 24/08
24/08/2019
00:00 Thời sự 0h00 - 00:15 Chuyện nhà nông - 00:30 Nhịp sống đô thị - 01:00 Thời sự 1h00 - 01:10 Quốc gia khởi nghiệp - 01:40 Khám phá Việt Nam - 02:00 Thời sự 2h00 - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h00 - 03:10 Phim truyện -
Lịch phát sóng VTV1 ngày 23/08
Lịch phát sóng VTV1 ngày 23/08
23/08/2019
00:00 Thời sự 0h00 - 00:15 Phát huy vai trò của mặt trận - 00:30 Thế giới góc nhìn - 01:00 Thời sự 1h00 - 01:10 Dân tộc và phát triển - 01:40 Tuổi cao gương sáng - 02:00 Thời sự 2h00 - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h00
Lịch phát sóng VTV1 ngày 22/08
Lịch phát sóng VTV1 ngày 22/08
22/08/2019
00:00 Thời sự 0h00 - 00:15 Phụ nữ và cuộc sống - 00:30 Bình luận thể thao - 01:00 Thời sự 1h00 - 01:10 Tạp chí âm nhạc - 02:00 Thời sự 2h00 - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h00 - 03:10 Phim truyện - 04:00 Thời sự 4h00
Lịch phát sóng VTV1 ngày 21/08
Lịch phát sóng VTV1 ngày 21/08
21/08/2019
00:00 Tin tức - 00:15 Lao động và công đoàn - 00:30 Việc tử tế - 01:00 Tin tức - 01:10 Phim tài liệu - 02:00 Tin tức - 02:10 Phim truyện - 03:00 Tin tức - 03:10 Phim truyện - 04:00 Tin tức - 04:10 Khám phá thế giới -
Lịch phát sóng VTV1 ngày 20/08
Lịch phát sóng VTV1 ngày 20/08
20/08/2019
00:00 Thời sự 0h00 - 00:15 Cải cách hành chính - 00:30 Báo chí toàn cảnh - 01:00 Thời sự 1h00 - 01:10 Không gian văn hóa nghệ thuật - 02:00 Thời sự 2h00 - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h00 - 03:10 Phim truyện - 04:00 Thời sự
Lịch phát sóng VTV1 ngày 19/08
Lịch phát sóng VTV1 ngày 19/08
19/08/2019
00:00 Thời sự 0h00 - 00:15 Cựu chiến binh Việt Nam - 00:30 Sự kiện và bình luận - 01:00 Thời sự 1h00 - 01:10 Chìa khoá thành công - 02:00 Thời sự 2h00 - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h00 - 03:10 Không gian văn hóa nghệ thuật
Lịch phát sóng VTV1 ngày 18/08
Lịch phát sóng VTV1 ngày 18/08
18/08/2019
00:00 Thời sự 0h00 - 00:15 Dám sống - 00:30 Hòa nhạc thính phòng - 01:00 Thời sự 1h00 - 01:10 Môi trường - 01:40 Khám phá Việt Nam - 02:00 Thời sự 2h00 - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h00 - 03:10 Hành trình di sản - 04:00
Lịch phát sóng VTV1 ngày 17/08
Lịch phát sóng VTV1 ngày 17/08
17/08/2019
00:00 Tin tức - 00:15 Chuyện nhà nông - 00:30 Nhịp sống đô thị - 01:00 Tin tức - 01:10 Quốc gia khởi nghiệp - 01:40 Khám phá Việt Nam - 02:00 Tin tức - 02:10 Phim truyện - 03:00 Tin tức - 03:10 Phim truyện - 04:00 Tin tức -
Lịch phát sóng VTV1 ngày 16/08
Lịch phát sóng VTV1 ngày 16/08
16/08/2019
00:00 Tin tức - 00:15 Phát huy vai trò của mặt trận - 00:30 Cửa sổ ASEAN - 01:00 Tin tức - 01:10 Dân tộc và phát triển - 01:40 Tuổi cao gương sáng - 02:00 Tin tức - 02:10 Phim truyện - 03:00 Tin tức - 03:10 Âm nhạc và
Lịch phát sóng VTV1 ngày 15/08
Lịch phát sóng VTV1 ngày 15/08
15/08/2019
00:00 Tin tức Tin tức 00:15 Phụ nữ và cuộc sống Nói không với rác 00:30 Bình luận thể thao Bình luận thể thao 0908 01:00 Tin tức Tin tức 01:10 Hành trình di sản Về nơi phố Hiến xứ Đông 02:00 Tin tức Tin tức 02:10 Phim truyện Dù ghét
Lịch phát sóng VTV1 ngày 14/08
Lịch phát sóng VTV1 ngày 14/08
14/08/2019
00:00 Tin tức - 00:15 Lao động và công đoàn - 00:30 Việc tử tế - 01:00 Tin tức - 01:10 Talk VietNam - 02:00 Tin tức - 02:10 Phim truyện - 03:00 Tin tức - 03:10 Phim truyện - 04:00 Tin tức - 04:10 Khám phá thế giới - 05:10
Lịch phát sóng VTV1 ngày 13/08
Lịch phát sóng VTV1 ngày 13/08
13/08/2019
00:00 Tin tức 00:15 Cải cách hành chính Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức 00:30 Báo chí toàn cảnh 01:00 Tin tức 01:10 Không gian văn hóa nghệ thuật Không gian VHNT số 32.2019 02:00 Tin tức 02:10 Phim truyện Dù ghét vẫn yêu - Tập 89/94 03:00 Tin
Lịch phát sóng VTV1 ngày 12/08
Lịch phát sóng VTV1 ngày 12/08
12/08/2019
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Cựu chiến binh Việt Nam - 00:30 Sự kiện và bình luận - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Chìa khoá thành công - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Không gian văn hóa nghệ thuật
Lịch phát sóng VTV1 ngày 11/08
Lịch phát sóng VTV1 ngày 11/08
11/08/2019
00:00 Tin tức 00:15 Dám sống Dám sống 00:30 Hòa nhạc thính phòng 01:00 Tin tức 01:10 Môi trường Mưa lũ vùng núi - Bài học kinh nghiệm để thiên tai không trở thành thảm họa 01:40 Khám phá Việt Nam Nghề mộc làng Cúc Bồ 02:00 Tin tức 02:10 Phim
Lịch phát sóng VTV1 ngày 10/08
Lịch phát sóng VTV1 ngày 10/08
10/08/2019
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Chuyện nhà nông - 00:30 Nhịp sống đô thị - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Quốc gia khởi nghiệp - 01:40 Khám phá Việt Nam - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim truyện -
Lịch phát sóng VTV1 ngày 09/08
Lịch phát sóng VTV1 ngày 09/08
09/08/2019
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Phát huy vai trò của mặt trận - 00:30 Thế giới góc nhìn - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Dân tộc và phát triển - 01:40 Tuổi cao gương sáng - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h
Lịch phát sóng VTV1 ngày 08/08
Lịch phát sóng VTV1 ngày 08/08
08/08/2019
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Phụ nữ và cuộc sống - 00:30 Bình luận thể thao - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Âm nhạc và cuộc sống - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim truyện - 04:00 Thời sự
Lịch phát sóng VTV1 ngày 07/08
Lịch phát sóng VTV1 ngày 07/08
07/08/2019
00:00 Thời sự 0h 00:15 Lao động và công đoàn 00:30 Việc tử tế 01:00 Thời sự 1h 01:10 Phim tài liệu 02:00 Thời sự 2h 02:10 Phim truyện Dù ghét vẫn yêu - Tập 83 03:00 Thời sự 3h 03:10 Âm nhạc và cuộc sống 04:00 Thời sự 4h 04:10
Lịch phát sóng VTV1 ngày 06/08
Lịch phát sóng VTV1 ngày 06/08
06/08/2019
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Cải cách hành chính - 00:30 Báo chí toàn cảnh - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Không gian văn hóa nghệ thuật - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim truyện - 04:00 Thời sự
Lịch phát sóng VTV1 ngày 05/08
Lịch phát sóng VTV1 ngày 05/08
05/08/2019
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Cựu chiến binh Việt Nam - 00:30 Sự kiện và bình luận - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Chìa khoá thành công - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Không gian văn hóa nghệ thuật
Lịch phát sóng VTV1 ngày 04/08
Lịch phát sóng VTV1 ngày 04/08
04/08/2019
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Khoảnh khắc - 00:30 Hòa nhạc thính phòng - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Môi trường - 01:40 Khám phá Việt Nam - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Không khoảng cách - 04:00 Thời
Lịch phát sóng VTV1 ngày 03/08
Lịch phát sóng VTV1 ngày 03/08
03/08/2019
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Chuyện nhà nông - 00:30 Nhịp sống đô thị - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Quốc gia khởi nghiệp - 01:40 Khám phá Việt Nam - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim truyện -
Lịch phát sóng VTV1 ngày 02/08
Lịch phát sóng VTV1 ngày 02/08
02/08/2019
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Phát huy vai trò của mặt trận - 00:30 Cửa sổ ASEAN - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Dân tộc và phát triển - 01:40 Tuổi cao gương sáng - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h -
Lịch phát sóng VTV1 ngày 01/08
Lịch phát sóng VTV1 ngày 01/08
01/08/2019
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Phụ nữ và cuộc sống - 00:30 Bình luận thể thao - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Không khoảng cách - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim truyện - 04:00 Thời sự 4h -
Lịch phát sóng VTV1 ngày 31/07
Lịch phát sóng VTV1 ngày 31/07
31/07/2019
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Lao động và công đoàn - 00:30 Việc tử tế - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Talk VietNam - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim truyện - 04:00 Thời sự 4h - 04:10 Khám
Lịch phát sóng VTV1 ngày 30/07
Lịch phát sóng VTV1 ngày 30/07
30/07/2019
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Cải cách hành chính - 00:30 Báo chí toàn cảnh - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Không gian văn hóa nghệ thuật - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim truyện - 04:00 Thời sự
Lịch phát sóng VTV1 ngày 29/07
Lịch phát sóng VTV1 ngày 29/07
29/07/2019
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Cựu chiến binh Việt Nam - 00:30 Sự kiện và bình luận - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Hành trình di sản - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Không gian văn hóa nghệ thuật
Lịch phát sóng VTV1 ngày 28/07
Lịch phát sóng VTV1 ngày 28/07
28/07/2019
00:00 Thời sự 0h 00:15 Khoảnh khắc 00:30 Hòa nhạc thính phòng 01:00 Thời sự 1h 01:10 Môi trường 01:40 Khám phá Việt Nam Huyền thoại người thợ săn Gru 02:00 Thời sự 2h 02:10 Phim truyện Dù ghét vẫn yêu - Tập 73 03:00 Thời sự 3h 03:10 Không khoảng
Lịch phát sóng VTV1 ngày 27/07
Lịch phát sóng VTV1 ngày 27/07
27/07/2019
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Chuyện nhà nông - 00:30 Nhịp sống đô thị - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Quốc gia khởi nghiệp - 01:40 Khám phá Việt Nam - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim truyện -
Lịch phát sóng VTV1 ngày 26/07
Lịch phát sóng VTV1 ngày 26/07
26/07/2019
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Phát huy vai trò của mặt trận - 00:30 Thế giới góc nhìn - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Dân tộc và phát triển - 01:40 Tuổi cao gương sáng - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h
Lịch phát sóng VTV1 ngày 25/07
Lịch phát sóng VTV1 ngày 25/07
25/07/2019
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Phụ nữ và cuộc sống - 00:30 Bình luận thể thao - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Tạp chí âm nhạc - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim truyện - 04:00 Thời sự 4h
Lịch phát sóng VTV1 ngày 24/07
Lịch phát sóng VTV1 ngày 24/07
24/07/2019
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Lao động và công đoàn - 00:30 Việc tử tế - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Talk VietNam - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim truyện - 04:00 Thời sự 4h - 04:10 Khám