Người Quảng
Thứ 7, 19/09/2020

Lịch phát sóng VTV1

Lịch phát sóng VTV1 ngày 20/09
Lịch phát sóng VTV1 ngày 20/09
20/09/2020
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Dám sống - 00:30 24h công nghệ - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Tương lai xanh - 01:40 Khám phá Việt Nam - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim tài liệu - 04:00 Thời
Lịch phát sóng VTV1 ngày 19/09
Lịch phát sóng VTV1 ngày 19/09
19/09/2020
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Chuyện nhà nông - 00:30 Nhịp sống đô thị - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Phim tài liệu - 01:40 Khám phá Việt Nam - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim truyện - 04:00
Lịch phát sóng VTV1 ngày 18/09
Lịch phát sóng VTV1 ngày 18/09
18/09/2020
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Phát huy vai trò của mặt trận - 00:30 Thế giới góc nhìn - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Dân tộc và phát triển - 01:40 Tuổi cao gương sáng - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h
Lịch phát sóng VTV1 ngày 17/09
Lịch phát sóng VTV1 ngày 17/09
17/09/2020
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Phụ nữ và cuộc sống - 00:30 Bình luận thể thao - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Hành trình di sản - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim truyện - 04:00 Thời sự 4h
Lịch phát sóng VTV1 ngày 16/09
Lịch phát sóng VTV1 ngày 16/09
16/09/2020
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Lao động và công đoàn - 00:30 Việc tử tế - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Talk VietNam - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim truyện - 04:00 Thời sự 4h - 04:10 Khám
Lịch phát sóng VTV1 ngày 15/09
Lịch phát sóng VTV1 ngày 15/09
15/09/2020
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Cải cách hành chính - 00:30 Báo chí toàn cảnh - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Không gian văn hóa nghệ thuật - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim truyện - 04:00 Thời sự
Lịch phát sóng VTV1 ngày 14/09
Lịch phát sóng VTV1 ngày 14/09
14/09/2020
00:00 Thời sự 0h 00:15 Cựu chiến binh Việt Nam 00:30 Sự kiện và bình luận 01:00 Thời sự 1h 01:10 Phim tài liệu 02:00 Thời sự 2h 02:10 Phim truyện Sự trả thù hoàn hảo - Tập 69 03:00 Thời sự 3h 03:10 Không gian văn hóa nghệ thuật Số
Lịch phát sóng VTV1 ngày 13/09
Lịch phát sóng VTV1 ngày 13/09
13/09/2020
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Dám sống - 00:30 24h công nghệ - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Tương lai xanh - 01:40 Khám phá Việt Nam - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Hành trình di sản - 04:00
Lịch phát sóng VTV1 ngày 12/09
Lịch phát sóng VTV1 ngày 12/09
12/09/2020
00:00 Thời sự 0h 00:15 Chuyện nhà nông Miễn giảm thuế đất nông nghiệp ở Thái Bình 00:30 Nhịp sống đô thị 01:00 Thời sự 1h 01:10 Phim tài liệu 01:40 Khám phá Việt Nam Văn Quan - Vẻ đẹp tình ca xứ Lạng 02:00 Thời sự 2h 02:10 Phim truyện
Lịch phát sóng VTV1 ngày 11/09
Lịch phát sóng VTV1 ngày 11/09
11/09/2020
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Phát huy vai trò của mặt trận - 00:30 Cửa sổ ASEAN - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Dân tộc và phát triển - 01:40 Tuổi cao gương sáng - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h -
Lịch phát sóng VTV1 ngày 10/09
Lịch phát sóng VTV1 ngày 10/09
10/09/2020
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Phụ nữ và cuộc sống - 00:30 Bình luận thể thao - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Hành trình di sản - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim truyện - 04:00 Thời sự 4h
Lịch phát sóng VTV1 ngày 09/09
Lịch phát sóng VTV1 ngày 09/09
09/09/2020
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Lao động và công đoàn - 00:30 Việc tử tế - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Talk VietNam - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim truyện - 04:00 Thời sự 4h - 04:10 Khám
Lịch phát sóng VTV1 ngày 08/09
Lịch phát sóng VTV1 ngày 08/09
08/09/2020
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Cải cách hành chính - 00:30 Báo chí toàn cảnh - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Không gian văn hóa nghệ thuật - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim truyện - 04:00 Thời sự
Lịch phát sóng VTV1 ngày 07/09
Lịch phát sóng VTV1 ngày 07/09
07/09/2020
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Cựu chiến binh Việt Nam - 00:30 Sự kiện và bình luận - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Chìa khoá thành công - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Không gian văn hóa nghệ thuật
Lịch phát sóng VTV1 ngày 06/09
Lịch phát sóng VTV1 ngày 06/09
06/09/2020
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Dám sống - 00:30 24h công nghệ - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Tương lai xanh - 01:40 Khám phá Việt Nam - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim ca nhạc - 04:00 Thời
Lịch phát sóng VTV1 ngày 05/09
Lịch phát sóng VTV1 ngày 05/09
05/09/2020
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Chuyện nhà nông - 00:30 Nhịp sống đô thị - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Phim tài liệu - 01:40 Khám phá Việt Nam - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim truyện - 04:00
Lịch phát sóng VTV1 ngày 04/09
Lịch phát sóng VTV1 ngày 04/09
04/09/2020
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Phát huy vai trò của mặt trận - 00:30 Thế giới góc nhìn - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Dân tộc và phát triển - 01:40 Tuổi cao gương sáng - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h
Lịch phát sóng VTV1 ngày 03/09
Lịch phát sóng VTV1 ngày 03/09
03/09/2020
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Phụ nữ và cuộc sống - 00:30 Bình luận thể thao - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Phim tài liệu - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim truyện - 04:00 Thời sự 4h -
Lịch phát sóng VTV1 ngày 02/09
Lịch phát sóng VTV1 ngày 02/09
02/09/2020
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Lao động và công đoàn - 00:30 Việc tử tế - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Talk VietNam - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim truyện - 04:00 Thời sự 4h - 04:10 Khám
Lịch phát sóng VTV1 ngày 01/09
Lịch phát sóng VTV1 ngày 01/09
01/09/2020
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Cải cách hành chính - 00:30 Báo chí toàn cảnh - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Không gian văn hóa nghệ thuật - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim truyện - 04:00 Thời sự
Lịch phát sóng VTV1 ngày 31/08
Lịch phát sóng VTV1 ngày 31/08
31/08/2020
00:00 Thời sự 0h 00:15 Cựu chiến binh Việt Nam 00:30 Sự kiện và bình luận 01:00 Thời sự 1h 01:10 Phim tài liệu 02:00 Thời sự 2h 02:10 Phim truyện Sự trả thù hoàn hảo - Tập 55 03:00 Thời sự 3h 03:10 Không gian văn hóa nghệ thuật 04:00
Lịch phát sóng VTV1 ngày 30/08
Lịch phát sóng VTV1 ngày 30/08
30/08/2020
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Dám sống - 00:30 24h công nghệ - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Tương lai xanh - 01:40 Khám phá Việt Nam - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim tài liệu - 04:00 Thời
Lịch phát sóng VTV1 ngày 29/08
Lịch phát sóng VTV1 ngày 29/08
29/08/2020
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Chuyện nhà nông - 00:30 Nhịp sống đô thị - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Phim tài liệu - 01:40 Khám phá Việt Nam - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim truyện - 04:00
Lịch phát sóng VTV1 ngày 28/08
Lịch phát sóng VTV1 ngày 28/08
28/08/2020
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Phát huy vai trò của mặt trận - 00:30 Cửa sổ ASEAN - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Dân tộc và phát triển - 01:40 Tuổi cao gương sáng - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h -
Lịch phát sóng VTV1 ngày 27/08
Lịch phát sóng VTV1 ngày 27/08
27/08/2020
00:00 Thời sự 0h 00:15 Phụ nữ và cuộc sống Vì quyền lợi người lao động 00:30 Bình luận thể thao 01:00 Thời sự 1h 01:10 Phim tài liệu Nhớ mùa thu năm ấy 01:40 VTV kết nối 02:00 Thời sự 2h 02:10 Phim truyện Sự trả thù hoàn hảo -
Lịch phát sóng VTV1 ngày 26/08
Lịch phát sóng VTV1 ngày 26/08
26/08/2020
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Lao động và công đoàn - 00:30 Việc tử tế - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Talk VietNam - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim truyện - 04:00 Thời sự 4h - 04:10 Khám
Lịch phát sóng VTV1 ngày 25/08
Lịch phát sóng VTV1 ngày 25/08
25/08/2020
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Cải cách hành chính - 00:30 Báo chí toàn cảnh - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Không gian văn hóa nghệ thuật - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim truyện - 04:00 Thời sự
Lịch phát sóng VTV1 ngày 24/08
Lịch phát sóng VTV1 ngày 24/08
24/08/2020
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Cựu chiến binh Việt Nam - 00:30 Sự kiện và bình luận - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Cha mẹ thay đổi - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Không gian văn hóa nghệ thuật
Lịch phát sóng VTV1 ngày 23/08
Lịch phát sóng VTV1 ngày 23/08
23/08/2020
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Dám sống - 00:30 24h công nghệ - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Tương lai xanh - 01:40 Khám phá Việt Nam - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Hành trình di sản - 04:00
Lịch phát sóng VTV1 ngày 22/08
Lịch phát sóng VTV1 ngày 22/08
22/08/2020
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Chuyện nhà nông - 00:30 Nhịp sống đô thị - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Phim tài liệu - 01:40 Khám phá Việt Nam - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim truyện - 04:00
Lịch phát sóng VTV1 ngày 21/08
Lịch phát sóng VTV1 ngày 21/08
21/08/2020
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Phát huy vai trò của mặt trận - 00:30 Thế giới góc nhìn - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Dân tộc và phát triển - 01:40 Tuổi cao gương sáng - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h
Lịch phát sóng VTV1 ngày 20/08
Lịch phát sóng VTV1 ngày 20/08
20/08/2020
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Phụ nữ và cuộc sống - 00:30 Bình luận thể thao - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Hành trình di sản - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim truyện - 04:00 Thời sự 4h