Người Quảng
Thứ 4, 16/10/2019

Lịch phát sóng VTV1

Lịch phát sóng VTV1 ngày 18/10
Lịch phát sóng VTV1 ngày 18/10
18/10/2019
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Phát huy vai trò của mặt trận - 00:30 Thế giới góc nhìn - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Dân tộc và phát triển - 01:40 Tuổi cao gương sáng - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h
Lịch phát sóng VTV1 ngày 17/10
Lịch phát sóng VTV1 ngày 17/10
17/10/2019
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Phụ nữ và cuộc sống - 00:30 Bình luận thể thao - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Hành trình di sản - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim truyện - 04:00 Thời sự 4h
Lịch phát sóng VTV1 ngày 16/10
Lịch phát sóng VTV1 ngày 16/10
16/10/2019
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Lao động và công đoàn - 00:30 Việc tử tế - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Talk VietNam - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim truyện - 04:00 Thời sự 4h - 04:10 Khám
Lịch phát sóng VTV1 ngày 15/10
Lịch phát sóng VTV1 ngày 15/10
15/10/2019
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Cải cách hành chính - 00:30 Báo chí toàn cảnh - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Không gian văn hóa nghệ thuật - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim truyện - 04:00 Tin tức
Lịch phát sóng VTV1 ngày 14/10
Lịch phát sóng VTV1 ngày 14/10
14/10/2019
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Cựu chiến binh Việt Nam - 00:30 Sự kiện và bình luận - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Chìa khoá thành công - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Không gian văn hóa nghệ thuật
Lịch phát sóng VTV1 ngày 13/10
Lịch phát sóng VTV1 ngày 13/10
13/10/2019
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Dám sống - 00:30 Hòa nhạc thính phòng - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Môi trường - 01:40 Khám phá Việt Nam - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Âm nhạc và cuộc sống -
Lịch phát sóng VTV1 ngày 12/10
Lịch phát sóng VTV1 ngày 12/10
12/10/2019
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Chuyện nhà nông - 00:30 Nhịp sống đô thị - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Quốc gia khởi nghiệp - 01:40 Khám phá Việt Nam - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim truyện -
Lịch phát sóng VTV1 ngày 11/10
Lịch phát sóng VTV1 ngày 11/10
11/10/2019
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Phát huy vai trò của mặt trận - 00:30 Cửa sổ ASEAN - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Dân tộc và phát triển - 01:40 Tuổi cao gương sáng - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h -
Lịch phát sóng VTV1 ngày 10/10
Lịch phát sóng VTV1 ngày 10/10
10/10/2019
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Phụ nữ và cuộc sống - 00:30 Bình luận thể thao - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Âm nhạc và cuộc sống - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim truyện - 04:00 Thời sự
Lịch phát sóng VTV1 ngày 09/10
Lịch phát sóng VTV1 ngày 09/10
09/10/2019
00:00 Thời sự 0h 00:15 Lao động và công đoàn 00:30 Việc tử tế 01:00 Thời sự 1h 01:10 Hành trình di sản 02:00 Thời sự 2h 02:10 Phim truyện Ngày mai trời lại nắng - Tập 12 03:00 Thời sự 3h 03:10 Phim truyện 04:00 Thời sự 4h 04:10 Khám
Lịch phát sóng VTV1 ngày 08/10
Lịch phát sóng VTV1 ngày 08/10
08/10/2019
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Cải cách hành chính - 00:30 Báo chí toàn cảnh - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Không gian văn hóa nghệ thuật - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim truyện - 04:00 Thời sự
Lịch phát sóng VTV1 ngày 07/10
Lịch phát sóng VTV1 ngày 07/10
07/10/2019
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Cựu chiến binh Việt Nam - 00:30 Sự kiện và bình luận - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Chìa khoá thành công - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Không gian văn hóa nghệ thuật
Lịch phát sóng VTV1 ngày 06/10
Lịch phát sóng VTV1 ngày 06/10
06/10/2019
00:00 Thời sự 0h00 - 00:15 Dám sống - 00:30 Hòa nhạc thính phòng - 01:00 Thời sự 1h00 - 01:10 Môi trường - 01:40 Khám phá Việt Nam - 02:00 Thời sự 2h00 - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h00 - 03:10 Không khoảng cách - 04:00 Thời
Lịch phát sóng VTV1 ngày 05/10
Lịch phát sóng VTV1 ngày 05/10
05/10/2019
00:00 Thời sự 0h00 - 00:15 Chuyện nhà nông - 00:30 Nhịp sống đô thị - 01:00 Thời sự 1h00 - 01:10 Quốc gia khởi nghiệp - 01:40 Khám phá Việt Nam - 02:00 Thời sự 2h00 - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h00 - 03:10 Phim truyện -
Lịch phát sóng VTV1 ngày 04/10
Lịch phát sóng VTV1 ngày 04/10
04/10/2019
00:00 Thời sự 0h00 - 00:15 Phát huy vai trò của mặt trận - 00:30 Thế giới góc nhìn - 01:00 Thời sự 1h00 - 01:10 Dân tộc và phát triển - 01:40 Tuổi cao gương sáng - 02:00 Thời sự 2h00 - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h00
Lịch phát sóng VTV1 ngày 03/10
Lịch phát sóng VTV1 ngày 03/10
03/10/2019
00:00 Thời sự 0h00 - 00:15 Phụ nữ và cuộc sống - 00:30 Bình luận thể thao - 01:00 Thời sự 1h00 - 01:10 Không khoảng cách - 02:00 Thời sự 2h00 - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h00 - 03:10 Phim truyện - 04:00 Thời sự 4h00 -
Lịch phát sóng VTV1 ngày 02/10
Lịch phát sóng VTV1 ngày 02/10
02/10/2019
00:00 Thời sự 0h00 - 00:15 Lao động và công đoàn - 00:30 Việc tử tế - 01:00 Thời sự 1h00 - 01:10 Talk VietNam - 02:00 Thời sự 2h00 - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h00 - 03:10 Phim truyện - 04:00 Thời sự 4h00 - 04:10 Khám
Lịch phát sóng VTV1 ngày 01/10
Lịch phát sóng VTV1 ngày 01/10
01/10/2019
00:00 Thời sự 0h00 - 00:15 Cải cách hành chính - 00:30 Báo chí toàn cảnh - 01:00 Thời sự 1h00 - 01:10 Không gian văn hóa nghệ thuật - 02:00 Thời sự 2h00 - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h00 - 03:10 Phim truyện - 04:00 Thời sự
Lịch phát sóng VTV1 ngày 30/09
Lịch phát sóng VTV1 ngày 30/09
30/09/2019
00:00 Thời sự 0h00 - 00:15 Cựu chiến binh Việt Nam - 00:30 Sự kiện và bình luận - 01:00 Thời sự 1h00 - 01:10 Chìa khoá thành công - 02:00 Thời sự 2h00 - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h00 - 03:10 Không gian văn hóa nghệ thuật
Lịch phát sóng VTV1 ngày 29/09
Lịch phát sóng VTV1 ngày 29/09
29/09/2019
00:00 Thời sự 0h00 00:15 Dám sống 00:30 Hòa nhạc thính phòng 01:00 Thời sự 1h00 01:10 Môi trường 01:40 Khám phá Việt Nam Huyền tích ngôi nghè Vẹt Đại vương 02:00 Thời sự 2h00 02:10 Phim truyện 03:00 Thời sự 3h00 03:10 Tạp chí âm nhạc 04:00 Thời sự 4h00
Lịch phát sóng VTV1 ngày 28/09
Lịch phát sóng VTV1 ngày 28/09
28/09/2019
00:00 Thời sự 0h00 - 00:15 Chuyện nhà nông - 00:30 Nhịp sống đô thị - 01:00 Thời sự 1h00 - 01:10 Quốc gia khởi nghiệp - 01:40 Khám phá Việt Nam - 02:00 Thời sự 2h00 - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h00 - 03:10 Phim truyện -
Lịch phát sóng VTV1 ngày 27/09
Lịch phát sóng VTV1 ngày 27/09
27/09/2019
00:00 Thời sự 0h00 - 00:15 Phát huy vai trò của mặt trận - 00:30 Cửa sổ ASEAN - 01:00 Thời sự 1h00 - 01:10 Dân tộc và phát triển - 01:40 Tuổi cao gương sáng - 02:00 Thời sự 2h00 - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h00 -
Lịch phát sóng VTV1 ngày 26/09
Lịch phát sóng VTV1 ngày 26/09
26/09/2019
00:00 Thời sự 0h00 - 00:15 Phụ nữ và cuộc sống - 00:30 Bình luận thể thao - 01:00 Thời sự 1h00 - 01:10 Tạp chí âm nhạc - 02:00 Thời sự 2h00 - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h00 - 03:10 Phim truyện - 04:00 Thời sự 4h00
Lịch phát sóng VTV1 ngày 25/09
Lịch phát sóng VTV1 ngày 25/09
25/09/2019
00:00 Thời sự 0h00 - 00:15 Lao động và công đoàn - 00:30 Việc tử tế - 01:00 Thời sự 1h00 - 01:10 Phim tài liệu - 02:00 Thời sự 2h00 - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h00 - 03:10 Phim truyện - 04:00 Thời sự 4h00 - 04:10
Lịch phát sóng VTV1 ngày 24/09
Lịch phát sóng VTV1 ngày 24/09
24/09/2019
00:00 Thời sự 0h00 - 00:15 Cải cách hành chính - 00:30 Báo chí toàn cảnh - 01:00 Thời sự 1h00 - 01:10 Không gian văn hóa nghệ thuật - 02:00 Thời sự 2h00 - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h00 - 03:10 Phim truyện - 04:00 Thời sự
Lịch phát sóng VTV1 ngày 23/09
Lịch phát sóng VTV1 ngày 23/09
23/09/2019
00:00 Thời sự 0h00 - 00:15 Cựu chiến binh Việt Nam - 00:30 Sự kiện và bình luận - 01:00 Thời sự 1h00 - 01:10 Chìa khoá thành công - 02:00 Thời sự 2h00 - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h00 - 03:10 Không gian văn hóa nghệ thuật
Lịch phát sóng VTV1 ngày 22/09
Lịch phát sóng VTV1 ngày 22/09
22/09/2019
00:00 Thời sự 0h00 - 00:15 Dám sống - 00:30 Hòa nhạc thính phòng - 01:00 Thời sự 1h00 - 01:10 Môi trường - 01:40 Khám phá Việt Nam - 02:00 Thời sự 2h00 - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h00 - 03:10 Không khoảng cách - 04:00 Thời
Lịch phát sóng VTV1 ngày 21/09
Lịch phát sóng VTV1 ngày 21/09
21/09/2019
00:00 Thời sự 0h00 - 00:15 Chuyện nhà nông - 00:30 Nhịp sống đô thị - 01:00 Thời sự 1h00 - 01:10 Quốc gia khởi nghiệp - 01:40 Khám phá Việt Nam - 02:00 Thời sự 2h00 - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h00 - 03:10 Phim truyện -
Lịch phát sóng VTV1 ngày 20/09
Lịch phát sóng VTV1 ngày 20/09
20/09/2019
00:00 Tin tức - 00:15 Phát huy vai trò của mặt trận - 00:30 Thế giới góc nhìn - 01:00 Tin tức - 01:10 Dân tộc và phát triển - 01:40 Tuổi cao gương sáng - 02:00 Tin tức - 02:10 Phim truyện - 03:00 Tin tức - 03:10 Talk VietNam
Lịch phát sóng VTV1 ngày 19/09
Lịch phát sóng VTV1 ngày 19/09
19/09/2019
00:00 Thời sự 0h00 - 00:15 Phụ nữ và cuộc sống - 00:30 Bình luận thể thao - 01:00 Thời sự 1h00 - 01:10 Không khoảng cách - 02:00 Thời sự 2h00 - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h00 - 03:10 Phim truyện - 04:00 Thời sự 4h00 -
Lịch phát sóng VTV1 ngày 18/09
Lịch phát sóng VTV1 ngày 18/09
18/09/2019
00:00 Thời sự 0h00 - 00:15 Lao động và công đoàn - 00:30 Việc tử tế - 01:00 Thời sự 1h00 - 01:10 Talk VietNam - 02:00 Thời sự 2h00 - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h00 - 03:10 Phim truyện - 04:00 Thời sự 4h00 - 04:10 Khám
Lịch phát sóng VTV1 ngày 17/09
Lịch phát sóng VTV1 ngày 17/09
17/09/2019
00:00 Thời sự 0h00 - 00:15 Cải cách hành chính - 00:30 Báo chí toàn cảnh - 01:00 Thời sự 1h00 - 01:10 Không gian văn hóa nghệ thuật - 02:00 Thời sự 2h00 - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h00 - 03:10 Phim truyện - 04:00 Thời sự