Người Quảng
Thứ 6, 23/03/2018

Lịch phát sóng VTV1

Lịch phát sóng VTV1 ngày 25/03
Lịch phát sóng VTV1 ngày 25/03
25/03/2018
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Cảm ơn cuộc đời - 00:30 Hòa nhạc thính phòng - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Môi trường - 01:40 Khám phá Việt Nam - 02:00 Thời sự 3h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 4h - 03:10 Tạp chí âm nhạc
Lịch phát sóng VTV1 ngày 24/03
Lịch phát sóng VTV1 ngày 24/03
24/03/2018
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Chuyện nhà nông với nông nghiệp - 00:30 Phim tài liệu nước ngoài - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Quốc gia khởi nghiệp - 01:40 Khám phá Việt Nam - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h -
Lịch phát sóng VTV1 ngày 23/03
Lịch phát sóng VTV1 ngày 23/03
23/03/2018
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Phát huy vai trò của mặt trận - 00:30 Phim tài liệu nước ngoài - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Dân tộc và phát triển - 01:40 Tuổi cao gương sáng - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự
Lịch phát sóng VTV1 ngày 22/03
Lịch phát sóng VTV1 ngày 22/03
22/03/2018
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Tiếng nói phụ nữ - 00:30 Phim tài liệu nước ngoài - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Nghệ sĩ tháng - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim truyện - 04:00 Thời sự 4h -
Lịch phát sóng VTV1 ngày 21/03
Lịch phát sóng VTV1 ngày 21/03
21/03/2018
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Lao động và công đoàn - 00:30 Phim tài liệu nước ngoài - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Phim tài liệu - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim truyện - 04:00 Thời sự 4h
Lịch phát sóng VTV1 ngày 20/03
Lịch phát sóng VTV1 ngày 20/03
20/03/2018
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Cải cách hành chính - 00:30 Báo chí toàn cảnh - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Phim tài liệu - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim truyện - 04:00 Thời sự 4h - 04:10
Lịch phát sóng VTV1 ngày 19/03
Lịch phát sóng VTV1 ngày 19/03
19/03/2018
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Chuyện đô thị - 00:30 Nông thôn mới - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Chìa khóa thành công - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim tài liệu - 04:00 Thời sự 4h - 04:10
Lịch phát sóng VTV1 ngày 18/03
Lịch phát sóng VTV1 ngày 18/03
18/03/2018
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Cảm ơn cuộc đời - 00:30 Hòa nhạc thính phòng - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Môi trường - 01:40 Khám phá Việt Nam - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Nghệ sĩ tháng -
Lịch phát sóng VTV1 ngày 17/03
Lịch phát sóng VTV1 ngày 17/03
17/03/2018
00:00 Thời sự 0h 00:15 Chuyện nhà nông với nông nghiệp Nhà khoa học nông dân 00:30 Phim tài liệu nước ngoài Quyền lực thực sự -Tập 2 01:00 Thời sự 1h 01:10 Quốc gia khởi nghiệp 01:40 Khám phá Việt Nam Lũng Vân, nóc nhà xứ Mường 02:00 Thời sự
Lịch phát sóng VTV1 ngày 16/03
Lịch phát sóng VTV1 ngày 16/03
16/03/2018
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Phát huy vai trò của mặt trận - 00:30 Phim tài liệu nước ngoài - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Dân tộc và phát triển - 01:40 Tuổi cao gương sáng - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự
Lịch phát sóng VTV1 ngày 15/03
Lịch phát sóng VTV1 ngày 15/03
15/03/2018
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Tiếng nói phụ nữ - 00:30 Phim tài liệu nước ngoài - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Phim tài liệu - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim truyện - 04:00 Thời sự 4h -
Lịch phát sóng VTV1 ngày 14/03
Lịch phát sóng VTV1 ngày 14/03
14/03/2018
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Lao động và công đoàn - 00:30 Việc tử tế - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Talk VietNam - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim truyện - 04:00 Thời sự 4h - 04:10 Khám
Lịch phát sóng VTV1 ngày 13/03
Lịch phát sóng VTV1 ngày 13/03
13/03/2018
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Cải cách hành chính - 00:30 Báo chí toàn cảnh - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Diễn đàn Văn học nghệ thuật - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim truyện - 04:00 Thời sự
Lịch phát sóng VTV1 ngày 12/03
Lịch phát sóng VTV1 ngày 12/03
12/03/2018
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Chuyện đô thị - 00:30 Sự kiện và bình luận - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Phim tài liệu - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Diễn đàn Văn học nghệ thuật - 04:00 Thời
Lịch phát sóng VTV1 ngày 11/03
Lịch phát sóng VTV1 ngày 11/03
11/03/2018
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Cảm ơn cuộc đời - 00:30 Hòa nhạc thính phòng - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Môi trường - 01:40 Khám phá Việt Nam - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Âm nhạc và cuộc
Lịch phát sóng VTV1 ngày 10/03
Lịch phát sóng VTV1 ngày 10/03
10/03/2018
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Chuyện nhà nông với nông nghiệp - 00:30 Trang địa phương - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Quốc gia khởi nghiệp - 01:40 Khám phá Việt Nam - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim
Lịch phát sóng VTV1 ngày 09/03
Lịch phát sóng VTV1 ngày 09/03
09/03/2018
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Phát huy vai trò của mặt trận - 00:30 Thế giới góc nhìn - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Dân tộc và phát triển - 01:40 Tuổi cao gương sáng - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h
Lịch phát sóng VTV1 ngày 08/03
Lịch phát sóng VTV1 ngày 08/03
08/03/2018
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Tiếng nói phụ nữ - 00:30 Ấn tượng thể thao 7 ngày - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Âm nhạc và cuộc sống - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim truyện - 04:00 Thời
Lịch phát sóng VTV1 ngày 07/03
Lịch phát sóng VTV1 ngày 07/03
07/03/2018
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Lao động và công đoàn - 00:30 Việc tử tế - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Phim tài liệu - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim truyện - 04:00 Thời sự 4h - 04:10
Lịch phát sóng VTV1 ngày 06/03
Lịch phát sóng VTV1 ngày 06/03
06/03/2018
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Cải cách hành chính - 00:30 Báo chí toàn cảnh - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Không gian văn hóa nghệ thuật - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim truyện - 04:00 Thời sự
Lịch phát sóng VTV1 ngày 05/03
Lịch phát sóng VTV1 ngày 05/03
05/03/2018
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Chuyện đô thị - 00:30 Nông thôn mới - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Chìa khóa thành công - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Không gian văn hóa nghệ thuật - 04:00 Thời sự
Lịch phát sóng VTV1 ngày 04/03
Lịch phát sóng VTV1 ngày 04/03
04/03/2018
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Cảm ơn cuộc đời - 00:30 Hòa nhạc thính phòng - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Môi trường - 01:40 Khám phá Việt Nam - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Nghệ sĩ tháng -
Lịch phát sóng VTV1 ngày 28/02
Lịch phát sóng VTV1 ngày 28/02
28/02/2018
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Lao động và công đoàn - 00:30 Việc tử tế - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Talk VietNam - 02:00 Thời sự 3h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 4h - 03:10 Tạp chí âm nhạc - 04:00 Thời sự 5h -
Lịch phát sóng VTV1 ngày 27/02
Lịch phát sóng VTV1 ngày 27/02
27/02/2018
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Cải cách hành chính - 00:30 Báo chí toàn cảnh - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Diễn đàn Văn học nghệ thuật - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim truyện - 04:00 Thời sự
Lịch phát sóng VTV1 ngày 26/02
Lịch phát sóng VTV1 ngày 26/02
26/02/2018
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Chuyện đô thị - 00:30 Sự kiện và bình luận - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Chìa khóa thành công - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Diễn đàn Văn học nghệ thuật - 04:00
Lịch phát sóng VTV1 ngày 25/02
Lịch phát sóng VTV1 ngày 25/02
25/02/2018
00:00 Thời sự 0h 00:15 Cảm ơn cuộc đời 00:30 Hòa nhạc thính phòng Giới thiệu concerto của Brahm 01:00 Thời sự 1h 01:10 Môi trường Giải quyết nước sạch cho các vùng khó khăn 01:40 Khám phá Việt Nam Ngôi chùa cổ nhất Đồng Nai 02:00 Thời sự 2h 02:10
Lịch phát sóng VTV1 ngày 24/02
Lịch phát sóng VTV1 ngày 24/02
24/02/2018
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Chuyện nhà nông với nông nghiệp - 00:30 Việc tử tế - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Quốc gia khởi nghiệp - 01:40 Khám phá Việt Nam - 02:00 Thời sự 3h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim
Lịch phát sóng VTV1 ngày 23/02
Lịch phát sóng VTV1 ngày 23/02
23/02/2018
00:00 Thời sự 0h 00:15 Phát huy vai trò của mặt trận Dòng họ - sự gắn kết CĐ 00:30 Môi trường Phong tục tốt đẹp quản lý bảo vệ rừng 01:00 Thời sự 1h 01:10 Dân tộc và phát triển Nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn 01:40
Lịch phát sóng VTV1 ngày 22/02
Lịch phát sóng VTV1 ngày 22/02
22/02/2018
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Khám phá Việt Nam - 00:30 Thanh âm cuộc sống - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Tạp chí âm nhạc - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim truyện - 04:00 Thời sự 4h -
Lịch phát sóng VTV1 ngày 21/02
Lịch phát sóng VTV1 ngày 21/02
21/02/2018
00:00 Thời sự 10h - 00:15 Khám phá Việt Nam - 00:30 Việc tử tế - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Talk Vietnam - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim tài liệu - 04:00 Thời sự 4h - 04:10 Khám
Lịch phát sóng VTV1 ngày 20/02
Lịch phát sóng VTV1 ngày 20/02
20/02/2018
00:00 Phim truyện - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Hành trình di sản - 02:00 Thời sự 2h - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim tài liệu - 04:00 Thời sự 4h - 04:10 Khám phá thế giới - 05:10 Thanh âm Việt - 05:25 Chào buổi sáng -
Lịch phát sóng VTV1 ngày 19/02
Lịch phát sóng VTV1 ngày 19/02
19/02/2018
00:00 Phim truyện - 01:00 Con đường nông sản - 02:00 Ngày trở về - 03:30 Phim tài liệu - 04:00 Giai điệu tự hào - 05:00 VTV kết nối - 05:10 Thanh âm việt - 05:25 Chào buổi sáng - 06:58 V việt nam - 07:00 Con đường nông sản