Người Quảng
Thứ 4, 08/04/2020

Lịch phát sóng VTV1

Lịch phát sóng VTV1 ngày 10/04
Lịch phát sóng VTV1 ngày 10/04
10/04/2020
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Phát huy vai trò của mặt trận - 00:30 Cửa sổ ASEAN - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Dân tộc và phát triển - 01:40 Tuổi cao gương sáng - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h -
Lịch phát sóng VTV1 ngày 09/04
Lịch phát sóng VTV1 ngày 09/04
09/04/2020
00:00 Thời sự 0h 00:15 Phụ nữ và cuộc sống 00:30 Bình luận thể thao 01:00 Thời sự 1h 01:10 Hành trình di sản Đường về quê Bác 02:00 Thời sự 2h 02:10 Phim truyện Công lý - Tập 20 03:00 Thời sự 3h 03:10 Phim truyện Vực thẳm vô hình
Lịch phát sóng VTV1 ngày 08/04
Lịch phát sóng VTV1 ngày 08/04
08/04/2020
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Lao động và công đoàn - 00:30 Việc tử tế - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Talk VietNam - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim truyện - 04:00 Thời sự 4h - 04:10 Khám
Lịch phát sóng VTV1 ngày 07/04
Lịch phát sóng VTV1 ngày 07/04
07/04/2020
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Cải cách hành chính - 00:30 Báo chí toàn cảnh - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Không gian văn hóa nghệ thuật - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim truyện - 04:00 Thời sự
Lịch phát sóng VTV1 ngày 06/04
Lịch phát sóng VTV1 ngày 06/04
06/04/2020
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Cựu chiến binh Việt Nam - 00:30 Sự kiện và bình luận - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Chìa khoá thành công - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Không gian văn hóa nghệ thuật
Lịch phát sóng VTV1 ngày 05/04
Lịch phát sóng VTV1 ngày 05/04
05/04/2020
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Khoảnh khắc - 00:30 24h công nghệ - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Môi trường - 01:40 Khám phá Việt Nam - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim tài liệu - 04:00 Thời sự
Lịch phát sóng VTV1 ngày 04/04
Lịch phát sóng VTV1 ngày 04/04
04/04/2020
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Chuyện nhà nông - 00:30 Nhịp sống đô thị - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Phim tài liệu - 01:40 Khám phá Việt Nam - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim truyện - 04:00
Lịch phát sóng VTV1 ngày 03/04
Lịch phát sóng VTV1 ngày 03/04
03/04/2020
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Phát huy vai trò của mặt trận - 00:30 Thế giới góc nhìn - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Dân tộc và phát triển - 01:40 Tuổi cao gương sáng - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h
Lịch phát sóng VTV1 ngày 02/04
Lịch phát sóng VTV1 ngày 02/04
02/04/2020
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Phụ nữ và cuộc sống - 00:30 Bình luận thể thao - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Phim tài liệu - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim truyện - 04:00 Thời sự 4h -
Lịch phát sóng VTV1 ngày 01/04
Lịch phát sóng VTV1 ngày 01/04
01/04/2020
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Lao động và công đoàn - 00:30 Việc tử tế - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Talk Vietnam - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim truyện - 04:00 Thời sự 4h - 04:10 Khám
Lịch phát sóng VTV1 ngày 31/03
Lịch phát sóng VTV1 ngày 31/03
31/03/2020
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Cải cách hành chính - 00:30 Báo chí toàn cảnh - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Không gian văn hóa nghệ thuật - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim truyện - 04:00 Thời sự
Lịch phát sóng VTV1 ngày 30/03
Lịch phát sóng VTV1 ngày 30/03
30/03/2020
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Cựu chiến binh Việt Nam - 00:30 Sự kiện và bình luận - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Chìa khóa thành công - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Không gian văn hóa nghệ thuật
Lịch phát sóng VTV1 ngày 29/03
Lịch phát sóng VTV1 ngày 29/03
29/03/2020
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Khoảnh khắc - 00:30 24h công nghệ - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Môi trường - 01:40 Khám phá Việt Nam - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Hành trình di sản - 04:00 Thời
Lịch phát sóng VTV1 ngày 28/03
Lịch phát sóng VTV1 ngày 28/03
28/03/2020
00:00 Thời sự 0h 00:15 Chuyện nhà nông Chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở Tây Nguyên 00:30 Nhịp sống đô thị 01:00 Thời sự 1h 01:10 Phim tài liệu Cát ngược dòng 01:40 Khám phá Việt Nam Độc đáo nghệ thuật múa trống đu 02:00 Thời sự 2h 02:10 Phim
Lịch phát sóng VTV1 ngày 27/03
Lịch phát sóng VTV1 ngày 27/03
27/03/2020
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Phát huy vai trò của mặt trận - 00:30 Cửa sổ ASEAN - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Dân tộc và phát triển - 01:40 Tuổi cao gương sáng - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h -
Lịch phát sóng VTV1 ngày 26/03
Lịch phát sóng VTV1 ngày 26/03
26/03/2020
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Phụ nữ và cuộc sống - 00:30 Bình luận thể thao - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Hành trình di sản - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim truyện - 04:00 Thời sự 4h
Lịch phát sóng VTV1 ngày 25/03
Lịch phát sóng VTV1 ngày 25/03
25/03/2020
00:00 Thời sự 0h 00:15 Lao động và công đoàn Để người lao động gắn bó với doanh nghiệp 00:30 Việc tử tế 01:00 Thời sự 1h 01:10 Talk Vietnam Catherin Karnow và mối duyên với Việt Nam 02:00 Thời sự 2h 02:10 Phim truyện Công lý - Tập 5 03:00
Lịch phát sóng VTV1 ngày 17/03
Lịch phát sóng VTV1 ngày 17/03
17/03/2020
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Cải cách hành chính - 00:30 Báo chí toàn cảnh - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Không gian văn hóa nghệ thuật - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim truyện - 04:00 Thời sự
Lịch phát sóng VTV1 ngày 16/03
Lịch phát sóng VTV1 ngày 16/03
16/03/2020
00:00 Thời sự 0h 00:15 Cựu chiến binh Việt Nam Ông Hoạch môi trường 00:30 Sự kiện và bình luận 01:00 Thời sự 1h 01:10 Chìa khoá thành công Khởi nghiệp nơi "đất khách" 02:00 Thời sự 2h 02:10 Phim truyện Nơi ánh dương soi chiếu - Tập 75 03:00 Thời
Lịch phát sóng VTV1 ngày 15/03
Lịch phát sóng VTV1 ngày 15/03
15/03/2020
00:00 Thời sự 0h 00:15 Khoảnh khắc Khoảnh khắc - Số 9 00:30 24h công nghệ 01:00 Thời sự 1h 01:10 Môi trường Chủ động ứng phó xâm nhập mặn 01:40 Khám phá Việt Nam Đánh thức hồn đá 02:00 Thời sự 2h 02:10 Phim truyện Nơi ánh dương soi chiếu
Lịch phát sóng VTV1 ngày 14/03
Lịch phát sóng VTV1 ngày 14/03
14/03/2020
00:00 Thời sự 0h 00:15 Chuyện nhà nông Vượt khó từ nông sản sạch 00:30 Nhịp sống đô thị 01:00 Thời sự 1h 01:10 Phim tài liệu Hai người mẹ - Tập 2 01:40 Khám phá Việt Nam Bộ sưu tập radio cassette 02:00 Thời sự 2h 02:10 Phim truyện Nơi
Lịch phát sóng VTV1 ngày 13/03
Lịch phát sóng VTV1 ngày 13/03
13/03/2020
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Phát huy vai trò của mặt trận - 00:30 Cửa sổ ASEAN - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Dân tộc và phát triển - 01:40 Tuổi cao gương sáng - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h -
Lịch phát sóng VTV1 ngày 12/03
Lịch phát sóng VTV1 ngày 12/03
12/03/2020
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Phụ nữ và cuộc sống - 00:30 Bình luận thể thao - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Phim tài liệu - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim truyện - 04:00 Thời sự 4h -
Lịch phát sóng VTV1 ngày 11/03
Lịch phát sóng VTV1 ngày 11/03
11/03/2020
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Lao động và công đoàn - 00:30 Việc tử tế - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Talk VietNam - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim truyện - 04:00 Thời sự 4h - 04:10 Khám
Lịch phát sóng VTV1 ngày 10/03
Lịch phát sóng VTV1 ngày 10/03
10/03/2020
00:00 Thời sự 0h 00:15 Cải cách hành chính Ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài chính 00:30 Báo chí toàn cảnh 01:00 Thời sự 1h 01:10 Không gian văn hóa nghệ thuật 02:00 Thời sự 2h 02:10 Phim truyện Nơi ánh dương soi chiếu - Tập 69
Lịch phát sóng VTV1 ngày 09/03
Lịch phát sóng VTV1 ngày 09/03
09/03/2020
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Cựu chiến binh Việt Nam - 00:30 Sự kiện và bình luận - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Hành trình di sản - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Không gian văn hóa nghệ thuật
Lịch phát sóng VTV1 ngày 08/03
Lịch phát sóng VTV1 ngày 08/03
08/03/2020
00:00 Thời sự 0hh - 00:15 Khoảnh khắc - 00:30 24h công nghệ - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Môi trường - 01:40 Khám phá Việt Nam - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Hành trình di sản - 04:00 Thời
Lịch phát sóng VTV1 ngày 07/03
Lịch phát sóng VTV1 ngày 07/03
07/03/2020
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Chuyện nhà nông - 00:30 Nhịp sống đô thị - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Phim tài liệu - 01:40 Khám phá Việt Nam - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim truyện - 04:00
Lịch phát sóng VTV1 ngày 06/03
Lịch phát sóng VTV1 ngày 06/03
06/03/2020
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Phát huy vai trò của mặt trận - 00:30 Thế giới góc nhìn - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Dân tộc và phát triển - 01:40 Tuổi cao gương sáng - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h
Lịch phát sóng VTV1 ngày 05/03
Lịch phát sóng VTV1 ngày 05/03
05/03/2020
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Phụ nữ và cuộc sống - 00:30 Bình luận thể thao - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Hành trình di sản - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim truyện - 04:00 Thời sự 4h
Lịch phát sóng VTV1 ngày 04/03
Lịch phát sóng VTV1 ngày 04/03
04/03/2020
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Lao động và công đoàn - 00:30 Việc tử tế - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Talk Vietnam - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim truyện - 04:00 Thời sự 4h - 04:10 Khám
Lịch phát sóng VTV1 ngày 03/03
Lịch phát sóng VTV1 ngày 03/03
03/03/2020
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Cải cách hành chính - 00:30 Báo chí toàn cảnh - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Không gian văn hóa nghệ thuật - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim truyện - 04:00 Thời sự