Người Quảng
Thứ 7, 23/03/2019

Lịch phát sóng VTV2

Lịch phát sóng VTV2 ngày 25/03
Lịch phát sóng VTV2 ngày 25/03
25/03/2019
00:00 Pháp luật và Cuộc sống - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Chuyến xe buýt kỳ thú - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Thay đổi cuộc sống
Lịch phát sóng VTV2 ngày 24/03
Lịch phát sóng VTV2 ngày 24/03
24/03/2019
00:00 Phim tài liệu khoa học - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Cuộc đời là những chuyến đi - 04:00 Vì sức khỏe người Việt - 04:15 Kỹ năng
Lịch phát sóng VTV2 ngày 23/03
Lịch phát sóng VTV2 ngày 23/03
23/03/2019
00:00 KHGD Quốc phòng - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Cuộc đời là những chuyến đi - 04:00 Đi đâu ? ăn gì ? - 04:15 Kỹ năng thoát
Lịch phát sóng VTV2 ngày 22/03
Lịch phát sóng VTV2 ngày 22/03
22/03/2019
00:00 An ninh và Cuộc sống - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Cuộc đời là những chuyến đi - 04:00 Gia đình 4.0 - 04:30 Khám phá thế giới
Lịch phát sóng VTV2 ngày 21/03
Lịch phát sóng VTV2 ngày 21/03
21/03/2019
00:00 Phim tài liệu khoa học - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Cuộc đời là những chuyến đi - 04:00 Gia đình 4.0 - 04:30 Khám phá thế giới
Lịch phát sóng VTV2 ngày 20/03
Lịch phát sóng VTV2 ngày 20/03
20/03/2019
00:00 Sắc màu các dân tộc - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Cuộc đời là những chuyến đi - 04:00 Đi đâu ? ăn gì ? - 04:15 Câu
Lịch phát sóng VTV2 ngày 19/03
Lịch phát sóng VTV2 ngày 19/03
19/03/2019
00:00 Visa toàn cầu - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Người nông dân hiện đại - 03:45 Bây giờ, ở đây - 04:45 Khám phá thế giới - 05:15 Vì cộng đồng - 05:30 Chìa
Lịch phát sóng VTV2 ngày 13/03
Lịch phát sóng VTV2 ngày 13/03
13/03/2019
00:00 Sắc màu các dân tộc - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Cuộc đời là những chuyến đi - 04:00 Đi đâu ? ăn gì ? - 04:15 Câu
Lịch phát sóng VTV2 ngày 12/03
Lịch phát sóng VTV2 ngày 12/03
12/03/2019
00:00 Visa toàn cầu - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Người nông dân hiện đại - 03:45 Bây giờ, ở đây - 04:45 Khám phá thế giới - 05:15 Vì cộng đồng - 05:30 Chìa
Lịch phát sóng VTV2 ngày 11/03
Lịch phát sóng VTV2 ngày 11/03
11/03/2019
00:00 Pháp luật và Cuộc sống - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Chuyến xe buýt kỳ thú - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Thay đổi cuộc sống
Lịch phát sóng VTV2 ngày 10/03
Lịch phát sóng VTV2 ngày 10/03
10/03/2019
00:00 Phim tài liệu khoa học - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Cuộc đời là những chuyến đi - 04:00 Vì sức khỏe người Việt - 04:15 Kỹ năng
Lịch phát sóng VTV2 ngày 09/03
Lịch phát sóng VTV2 ngày 09/03
09/03/2019
00:00 KHGD Quốc phòng - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Cuộc đời là những chuyến đi - 04:00 Đi đâu ? ăn gì ? - 04:30 Khám phá thế
Lịch phát sóng VTV2 ngày 08/03
Lịch phát sóng VTV2 ngày 08/03
08/03/2019
00:00 An ninh và Cuộc sống - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Cuộc đời là những chuyến đi - 04:00 Gia đình 4.0 - 04:30 Khám phá thế giới
Lịch phát sóng VTV2 ngày 07/03
Lịch phát sóng VTV2 ngày 07/03
07/03/2019
00:00 Phim tài liệu khoa học - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Cuộc đời là những chuyến đi - 04:00 Gia đình 4.0 - 04:30 Khám phá thế giới
Lịch phát sóng VTV2 ngày 06/03
Lịch phát sóng VTV2 ngày 06/03
06/03/2019
00:00 Sắc màu các dân tộc - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:50 Cuộc đời là những chuyến đi - 04:00 Câu chuyện sở hữu trí tuệ - 04:20 An
Lịch phát sóng VTV2 ngày 05/03
Lịch phát sóng VTV2 ngày 05/03
05/03/2019
00:00 Visa toàn cầu - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Người nông dân hiện đại - 03:45 Bây giờ, ở đây - 04:45 Khám phá thế giới - 05:15 Kỹ năng tham gia giao thông
Lịch phát sóng VTV2 ngày 27/12
Lịch phát sóng VTV2 ngày 27/12
27/12/2018
00:00 360 độ Nhật Bản - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Ngôi nhà giới tính - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 04:00 Những mảnh ghép của cuộc sống - 04:30 Khám phá thế giới
Lịch phát sóng VTV2 ngày 26/12
Lịch phát sóng VTV2 ngày 26/12
26/12/2018
00:00 Sắc màu các dân tộc - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 04:15 Vì cộng đồng - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Cùng bạn chữa bệnh - 05:30
Lịch phát sóng VTV2 ngày 25/12
Lịch phát sóng VTV2 ngày 25/12
25/12/2018
00:00 Visa toàn cầu - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Người nông dân hiện đại - 04:00 Xe và thời đại - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Kỹ năng
Lịch phát sóng VTV2 ngày 24/12
Lịch phát sóng VTV2 ngày 24/12
24/12/2018
00:00 Pháp luật và Cuộc sống Thi hành Pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh 00:30 Phóng sự Miệt Cù Lao - Tập 1 00:45 Khám phá thế giới Những người tiên phong 01:30 Phim truyện Thần điêu đại hiệp - Tập 23 02:25 Đẹp 24/7 Giảm thiểu rối
Lịch phát sóng VTV2 ngày 23/12
Lịch phát sóng VTV2 ngày 23/12
23/12/2018
00:00 Những mảnh ghép của cuộc sống - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 04:00 Phim tài liệu khoa học - 04:30 Khám phá thế giới -
Lịch phát sóng VTV2 ngày 22/12
Lịch phát sóng VTV2 ngày 22/12
22/12/2018
00:00 KHGD Quốc phòng - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 04:00 Vì sức khỏe người Việt - 04:15 Câu chuyện sở hữu trí tuệ - 04:30
Lịch phát sóng VTV2 ngày 21/12
Lịch phát sóng VTV2 ngày 21/12
21/12/2018
00:00 An ninh và Cuộc sống - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 04:00 Gia đình 4.0 - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Phụ nữ
Lịch phát sóng VTV2 ngày 20/12
Lịch phát sóng VTV2 ngày 20/12
20/12/2018
00:00 360 độ Nhật Bản - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Ngôi nhà giới tính - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 04:00 Những mảnh ghép của cuộc sống - 04:30 Khám phá thế giới
Lịch phát sóng VTV2 ngày 19/12
Lịch phát sóng VTV2 ngày 19/12
19/12/2018
00:00 Sắc màu các dân tộc - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 04:15 Vì cộng đồng - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Cùng bạn chữa bệnh - 05:30
Lịch phát sóng VTV2 ngày 18/12
Lịch phát sóng VTV2 ngày 18/12
18/12/2018
00:00 Visa toàn cầu - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Người nông dân hiện đại - 04:00 Xe và thời đại - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Kỹ năng
Lịch phát sóng VTV2 ngày 17/12
Lịch phát sóng VTV2 ngày 17/12
17/12/2018
00:00 Pháp luật và Cuộc sống - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Xem và nghĩ - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Chuyến xe buýt kỳ thú - 04:00 Đi đâu ? ăn gì ? -
Lịch phát sóng VTV2 ngày 16/12
Lịch phát sóng VTV2 ngày 16/12
16/12/2018
00:00 Phim tài liệu khoa học - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 04:00 Phim tài liệu khoa học - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00
Lịch phát sóng VTV2 ngày 15/12
Lịch phát sóng VTV2 ngày 15/12
15/12/2018
00:00 KHGD Quốc phòng - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 04:00 Vì sức khỏe người Việt - 04:15 Câu chuyện sở hữu trí tuệ - 04:30
Lịch phát sóng VTV2 ngày 14/12
Lịch phát sóng VTV2 ngày 14/12
14/12/2018
00:00 An ninh và Cuộc sống - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 04:00 Gia đình 4.0 - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Phụ nữ
Lịch phát sóng VTV2 ngày 13/12
Lịch phát sóng VTV2 ngày 13/12
13/12/2018
00:00 360 độ Nhật Bản - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Ngôi nhà giới tính - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 04:00 Gia đình 4.0 - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Khoảng
Lịch phát sóng VTV2 ngày 12/12
Lịch phát sóng VTV2 ngày 12/12
12/12/2018
00:00 Sắc màu các dân tộc - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 04:00 Khoa học và thực tiễn - 04:15 Vì cộng đồng - 04:30 Khám phá thế giới -