Người Quảng
Thứ 3, 11/12/2018

Lịch phát sóng VTV2

Lịch phát sóng VTV2 ngày 12/12
Lịch phát sóng VTV2 ngày 12/12
12/12/2018
00:00 Sắc màu các dân tộc - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 04:00 Khoa học và thực tiễn - 04:15 Vì cộng đồng - 04:30 Khám phá thế giới -
Lịch phát sóng VTV2 ngày 11/12
Lịch phát sóng VTV2 ngày 11/12
11/12/2018
00:00 Visa toàn cầu - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Người nông dân hiện đại - 04:00 Xe và thời đại - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Kỹ năng
Lịch phát sóng VTV2 ngày 10/12
Lịch phát sóng VTV2 ngày 10/12
10/12/2018
00:00 Pháp luật và Cuộc sống - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Chuyến xe buýt kỳ thú - 04:00 Đi đâu ? ăn gì ? - 04:30 Khám phá thế giới
Lịch phát sóng VTV2 ngày 09/12
Lịch phát sóng VTV2 ngày 09/12
09/12/2018
00:00 Những mảnh ghép của cuộc sống Bức tranh dưới đại dương - tập 6 00:30 Phóng sự 00:45 Khám phá thế giới Những người tiên phong - Tập 8 01:30 Phim truyện Thần điêu đại hiệp - Tập 8 02:25 Đẹp 24/7 02:30 Khám phá thế giới Ô nhiễm trắng
Lịch phát sóng VTV2 ngày 08/12
Lịch phát sóng VTV2 ngày 08/12
08/12/2018
00:00 KHGD Quốc phòng - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 04:00 Vì sức khỏe người Việt - 04:15 Câu chuyện sở hữu trí tuệ - 04:30
Lịch phát sóng VTV2 ngày 07/12
Lịch phát sóng VTV2 ngày 07/12
07/12/2018
00:00 An ninh và Cuộc sống - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 04:00 Gia đình 4.0 - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Phụ nữ
Lịch phát sóng VTV2 ngày 06/12
Lịch phát sóng VTV2 ngày 06/12
06/12/2018
00:00 360 độ Nhật Bản - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Ngôi nhà giới tính - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 04:00 Những mảnh ghép của cuộc sống - 04:30 Khám phá thế giới
Lịch phát sóng VTV2 ngày 05/12
Lịch phát sóng VTV2 ngày 05/12
05/12/2018
00:00 Sắc màu các dân tộc - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 04:00 Khoa học và thực tiễn - 04:15 Vì cộng đồng - 04:30 Khám phá thế giới -
Lịch phát sóng VTV2 ngày 04/12
Lịch phát sóng VTV2 ngày 04/12
04/12/2018
00:00 Visa toàn cầu - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Người nông dân hiện đại - 04:00 Xe và thời đại - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Kỹ năng
Lịch phát sóng VTV2 ngày 03/12
Lịch phát sóng VTV2 ngày 03/12
03/12/2018
00:00 Pháp luật và Cuộc sống - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Xem và nghĩ - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Chuyến xe buýt kỳ thú - 04:00 Đi đâu ? ăn gì ? -
Lịch phát sóng VTV2 ngày 02/12
Lịch phát sóng VTV2 ngày 02/12
02/12/2018
00:00 Những mảnh ghép của cuộc sống - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 04:00 Phim tài liệu khoa học - 04:30 Khám phá thế giới -
Lịch phát sóng VTV2 ngày 01/12
Lịch phát sóng VTV2 ngày 01/12
01/12/2018
00:00 KHGD Quốc phòng - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 04:00 Vì sức khỏe người Việt - 04:15 Câu chuyện sở hữu trí tuệ - 04:30
Lịch phát sóng VTV2 ngày 30/11
Lịch phát sóng VTV2 ngày 30/11
30/11/2018
00:00 An ninh và Cuộc sống - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 04:00 Thay đổi cuộc sống - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Phụ
Lịch phát sóng VTV2 ngày 29/11
Lịch phát sóng VTV2 ngày 29/11
29/11/2018
00:00 Phụ nữ là để yêu thương - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Ngôi nhà giới tính - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 04:00 Những mảnh ghép của cuộc sống - 04:30 Khám phá
Lịch phát sóng VTV2 ngày 28/11
Lịch phát sóng VTV2 ngày 28/11
28/11/2018
00:00 Sắc màu các dân tộc - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 04:00 Hành trình khám phá - 04:15 Vì cộng đồng - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00
Lịch phát sóng VTV2 ngày 27/11
Lịch phát sóng VTV2 ngày 27/11
27/11/2018
00:00 Visa toàn cầu - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Người nông dân hiện đại - 04:00 Xe và thời đại - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Kỹ năng
Lịch phát sóng VTV2 ngày 26/11
Lịch phát sóng VTV2 ngày 26/11
26/11/2018
00:00 Pháp luật và Cuộc sống - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Chuyến xe buýt kỳ thú - 04:00 Đi đâu ? ăn gì ? - 04:30 Khám phá thế giới
Lịch phát sóng VTV2 ngày 25/11
Lịch phát sóng VTV2 ngày 25/11
25/11/2018
00:00 Phim tài liệu khoa học - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 04:00 Khoa học và thực tiễn - 04:15 Kỹ năng thoát hiểm - 04:30
Lịch phát sóng VTV2 ngày 24/11
Lịch phát sóng VTV2 ngày 24/11
24/11/2018
00:00 KHGD Quốc phòng - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 04:00 Vì sức khỏe người Việt - 04:15 Câu chuyện sở hữu trí tuệ - 04:30
Lịch phát sóng VTV2 ngày 23/11
Lịch phát sóng VTV2 ngày 23/11
23/11/2018
00:00 An ninh và Cuộc sống - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 04:00 Thay đổi cuộc sống - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Phụ
Lịch phát sóng VTV2 ngày 22/11
Lịch phát sóng VTV2 ngày 22/11
22/11/2018
00:00 360 độ Nhật Bản - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Ngôi nhà giới tính - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 04:00 Những mảnh ghép của cuộc sống - 04:30 Khám phá thế giới
Lịch phát sóng VTV2 ngày 21/11
Lịch phát sóng VTV2 ngày 21/11
21/11/2018
00:00 Sắc màu các dân tộc - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 04:00 Câu chuyện sở hữu trí tuệ - 04:15 Vì cộng đồng - 04:30 Khám phá thế giới
Lịch phát sóng VTV2 ngày 20/11
Lịch phát sóng VTV2 ngày 20/11
20/11/2018
00:00 Visa toàn cầu - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Người nông dân hiện đại - 04:00 Xe và thời đại - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Kỹ năng
Lịch phát sóng VTV2 ngày 19/11
Lịch phát sóng VTV2 ngày 19/11
19/11/2018
00:00 Pháp luật và Cuộc sống - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Chuyến xe buýt kỳ thú - 04:00 Đi đâu ? ăn gì ? - 04:30 Khám phá thế giới
Lịch phát sóng VTV2 ngày 18/11
Lịch phát sóng VTV2 ngày 18/11
18/11/2018
00:00 Phim tài liệu khoa học - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 04:00 Phát triển bền vững - 04:15 Kỹ năng thoát hiểm - 04:30 Khám
Lịch phát sóng VTV2 ngày 17/11
Lịch phát sóng VTV2 ngày 17/11
17/11/2018
00:00 KHGD Quốc phòng - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 04:00 Vì sức khỏe người Việt - 04:15 Câu chuyện sở hữu trí tuệ - 04:30
Lịch phát sóng VTV2 ngày 16/11
Lịch phát sóng VTV2 ngày 16/11
16/11/2018
00:00 An ninh và Cuộc sống - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 04:00 Gia đình 4.0 - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Phụ nữ
Lịch phát sóng VTV2 ngày 15/11
Lịch phát sóng VTV2 ngày 15/11
15/11/2018
00:00 360 độ Nhật Bản - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Ngôi nhà giới tính - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 04:00 Gia đình 4.0 - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Khoảng
Lịch phát sóng VTV2 ngày 14/11
Lịch phát sóng VTV2 ngày 14/11
14/11/2018
00:00 Sắc màu các dân tộc - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 04:15 Vì cộng đồng - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Cùng bạn chữa bệnh - 05:30
Lịch phát sóng VTV2 ngày 13/11
Lịch phát sóng VTV2 ngày 13/11
13/11/2018
00:00 Visa toàn cầu - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Người nông dân hiện đại - 04:00 Xe và thời đại - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Kỹ năng
Lịch phát sóng VTV2 ngày 12/11
Lịch phát sóng VTV2 ngày 12/11
12/11/2018
00:00 Pháp luật và Cuộc sống - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Chuyến xe buýt kỳ thú - 04:00 Đi đâu ? ăn gì ? - 04:30 Khám phá thế giới
Lịch phát sóng VTV2 ngày 11/11
Lịch phát sóng VTV2 ngày 11/11
11/11/2018
00:00 Phim tài liệu khoa học - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 04:00 Phát triển bền vững - 04:15 Kỹ năng thoát hiểm - 04:30 Khám