Người Quảng
Thứ 7, 25/01/2020

Lịch phát sóng VTV2

Lịch phát sóng VTV2 ngày 27/01
Lịch phát sóng VTV2 ngày 27/01
27/01/2020
00:00 Pháp luật và Cuộc sống - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Khám phá thế giới - 03:45 Ký sự - 04:00 Phim tài liệu khoa học - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00
Lịch phát sóng VTV2 ngày 26/01
Lịch phát sóng VTV2 ngày 26/01
26/01/2020
00:00 Phim tài liệu khoa học - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Ký sự - 04:00 Đi đâu ? ăn gì ? - 04:15 Khám phá - 04:30 Khám
Lịch phát sóng VTV2 ngày 25/01
Lịch phát sóng VTV2 ngày 25/01
25/01/2020
00:00 Chào cờ - 00:05 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc Tết - 00:10 Quê hương, mùa đoàn tụ - 00:30 Chương trình đặc biệt - 02:00 Hành trình khám phá - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Ký sự - 04:00 Đi
Lịch phát sóng VTV2 ngày 24/01
Lịch phát sóng VTV2 ngày 24/01
24/01/2020
00:00 An ninh và Cuộc sống - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Ký sự - 04:00 Phim tài liệu khoa học - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00
Lịch phát sóng VTV2 ngày 23/01
Lịch phát sóng VTV2 ngày 23/01
23/01/2020
00:00 Phim tài liệu khoa học - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Ký sự - 04:00 Gia đình 4.0 - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Những mảnh
Lịch phát sóng VTV2 ngày 22/01
Lịch phát sóng VTV2 ngày 22/01
22/01/2020
00:00 Sắc màu các dân tộc - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Ký sự - 04:00 Vì cộng đồng - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Cơ thể
Lịch phát sóng VTV2 ngày 21/01
Lịch phát sóng VTV2 ngày 21/01
21/01/2020
00:00 Visa toàn cầu - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Người nông dân hiện đại - 03:45 Ký sự - 04:00 Bây giờ, ở đây - 05:00 Kỹ năng tham gia giao thông - 05:30
Lịch phát sóng VTV2 ngày 20/01
Lịch phát sóng VTV2 ngày 20/01
20/01/2020
00:00 Pháp luật và Cuộc sống - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Nhà nông vui vẻ - 04:00 Chuyến xe buýt kỳ thú - 04:30 Khám phá thế giới
Lịch phát sóng VTV2 ngày 19/01
Lịch phát sóng VTV2 ngày 19/01
19/01/2020
00:00 Giao lưu - Tọa đàm - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Nhà nông vui vẻ - 04:00 Đi đâu ? ăn gì ? - 04:30 Khám phá thế
Lịch phát sóng VTV2 ngày 18/01
Lịch phát sóng VTV2 ngày 18/01
18/01/2020
00:00 KHGD Quốc phòng - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Nhà nông vui vẻ - 04:00 Giao lưu - Tọa đàm - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00
Lịch phát sóng VTV2 ngày 17/01
Lịch phát sóng VTV2 ngày 17/01
17/01/2020
00:00 An ninh và Cuộc sống - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Nhà nông vui vẻ - 04:00 Gia đình 4.0 - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00
Lịch phát sóng VTV2 ngày 16/01
Lịch phát sóng VTV2 ngày 16/01
16/01/2020
00:00 Phim tài liệu khoa học - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Nhà nông vui vẻ - 04:00 Gia đình 4.0 - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00
Lịch phát sóng VTV2 ngày 15/01
Lịch phát sóng VTV2 ngày 15/01
15/01/2020
00:00 Sắc màu các dân tộc - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Nhà nông vui vẻ - 04:00 Đi đâu ? ăn gì ? - 04:30 Khám phá thế
Lịch phát sóng VTV2 ngày 14/01
Lịch phát sóng VTV2 ngày 14/01
14/01/2020
00:00 Visa toàn cầu - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Người nông dân hiện đại - 03:45 Nhà nông vui vẻ - 04:00 Giao lưu - Tọa đàm - 04:30 Khám phá thế giới -
Lịch phát sóng VTV2 ngày 13/01
Lịch phát sóng VTV2 ngày 13/01
13/01/2020
00:00 Pháp luật và Cuộc sống - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Nhà nông vui vẻ - 04:00 Chuyến xe buýt kỳ thú - 04:30 Khám phá thế giới
Lịch phát sóng VTV2 ngày 12/01
Lịch phát sóng VTV2 ngày 12/01
12/01/2020
00:00 Phim tài liệu khoa học - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Nhà nông vui vẻ - 04:00 Đi đâu ? ăn gì ? - 04:30 Khám phá thế
Lịch phát sóng VTV2 ngày 11/01
Lịch phát sóng VTV2 ngày 11/01
11/01/2020
00:00 KHGD Quốc phòng - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Nhà nông vui vẻ - 04:00 Phụ nữ là để yêu thương - 04:30 Khám phá thế giới -
Lịch phát sóng VTV2 ngày 10/01
Lịch phát sóng VTV2 ngày 10/01
10/01/2020
00:00 An ninh và Cuộc sống - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Nhà nông vui vẻ - 04:00 Gia đình 4.0 - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00
Lịch phát sóng VTV2 ngày 09/01
Lịch phát sóng VTV2 ngày 09/01
09/01/2020
00:00 Phim tài liệu khoa học - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Nhà nông vui vẻ - 04:00 Gia đình 4.0 - 04:30 Khám phá thế giới - 05:15
Lịch phát sóng VTV2 ngày 08/01
Lịch phát sóng VTV2 ngày 08/01
08/01/2020
00:00 Sắc màu các dân tộc - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Nhà nông vui vẻ - 04:00 Đi đâu ? ăn gì ? - 04:30 Khám phá thế
Lịch phát sóng VTV2 ngày 07/01
Lịch phát sóng VTV2 ngày 07/01
07/01/2020
00:00 Visa toàn cầu - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Người nông dân hiện đại - 03:45 Nhà nông vui vẻ - 04:00 Bây giờ, ở đây - 05:00 Kỹ năng tham gia giao thông
Lịch phát sóng VTV2 ngày 06/01
Lịch phát sóng VTV2 ngày 06/01
06/01/2020
00:00 Pháp luật và Cuộc sống - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Nhà nông vui vẻ - 04:00 Chuyến xe buýt kỳ thú - 04:30 Khám phá thế giới
Lịch phát sóng VTV2 ngày 05/01
Lịch phát sóng VTV2 ngày 05/01
05/01/2020
00:00 Giao lưu - Tọa đàm - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Nhà nông vui vẻ - 04:00 Phim tài liệu khoa học - 04:30 Khám phá thế giới
Lịch phát sóng VTV2 ngày 04/01
Lịch phát sóng VTV2 ngày 04/01
04/01/2020
00:00 KHGD Quốc phòng 00:30 Phóng sự 00:45 Khám phá thế giới 10 công trình nghệ thuật kiến trúc hàng đầu – Tập 3 01:30 Phim truyện Thanh Vân Chí - Tập 48 02:15 Khám phá thế giới Phong vị bốn phương - Tập 2 03:00 Bạn của nhà nông Số
Lịch phát sóng VTV2 ngày 03/01
Lịch phát sóng VTV2 ngày 03/01
03/01/2020
00:00 An ninh và Cuộc sống - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Nhà nông vui vẻ - 04:00 Gia đình 4.0 - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00
Lịch phát sóng VTV2 ngày 02/01
Lịch phát sóng VTV2 ngày 02/01
02/01/2020
00:00 Phim tài liệu khoa học - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Nhà nông vui vẻ - 04:00 Gia đình 4.0 - 04:30 Khám phá thế giới - 05:15
Lịch phát sóng VTV2 ngày 01/01
Lịch phát sóng VTV2 ngày 01/01
01/01/2020
00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Nhà nông vui vẻ - 04:00 Đi đâu ? ăn gì ? - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Phim tài liệu khoa
Lịch phát sóng VTV2 ngày 31/12
Lịch phát sóng VTV2 ngày 31/12
31/12/2019
00:00 Visa toàn cầu - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Người nông dân hiện đại - 03:45 Nhà nông vui vẻ - 03:55 Bây giờ, ở đây - 05:00 Kỹ năng tham gia giao thông
Lịch phát sóng VTV2 ngày 30/12
Lịch phát sóng VTV2 ngày 30/12
30/12/2019
00:00 Pháp luật và Cuộc sống - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Nhà nông vui vẻ - 03:55 Chuyến xe buýt kỳ thú - 04:30 Khám phá thế giới
Lịch phát sóng VTV2 ngày 29/12
Lịch phát sóng VTV2 ngày 29/12
29/12/2019
00:00 Giao lưu - Tọa đàm 00:30 Phóng sự Miền Tây xứ Nghệ - Tập 5 00:45 Khám phá thế giới Vẻ đẹp bốn mùa – Tập 1 01:30 Phim truyện Thanh Vân Chí - Tập 42 02:15 Khám phá thế giới Ăn kiêng có tốt không ? 03:00 Bạn của
Lịch phát sóng VTV2 ngày 28/12
Lịch phát sóng VTV2 ngày 28/12
28/12/2019
00:00 KHGD Quốc phòng 00:30 Phóng sự Miền Tây xứ Nghệ - Tập 4 00:45 Khám phá thế giới Thế giới của sắc màu - Tập 6 01:30 Phim truyện Thanh Vân Chí - Tập 41 02:15 Khám phá thế giới Sữa - và các vấn đề liên quan 03:00 Bạn
Lịch phát sóng VTV2 ngày 27/12
Lịch phát sóng VTV2 ngày 27/12
27/12/2019
00:00 An ninh và Cuộc sống - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Nhà nông vui vẻ - 04:00 Gia đình 4.0 - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00