Người Quảng
Thứ 6, 21/09/2018

Lịch phát sóng VTV2

Lịch phát sóng VTV2 ngày 22/09
Lịch phát sóng VTV2 ngày 22/09
22/09/2018
00:00 KHGD Quốc phòng - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 04:00 Vì sức khỏe người Việt - 04:15 Câu chuyện sở hữu trí tuệ - 04:30
Lịch phát sóng VTV2 ngày 21/09
Lịch phát sóng VTV2 ngày 21/09
21/09/2018
00:00 An ninh và Cuộc sống - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 04:00 Gia đình 4.0 - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Phụ nữ
Lịch phát sóng VTV2 ngày 20/09
Lịch phát sóng VTV2 ngày 20/09
20/09/2018
00:00 Những mảnh ghép của cuộc sống - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Ngôi nhà giới tính - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 04:00 Gia đình 4.0 - 04:30 Khám phá thế giới -
Lịch phát sóng VTV2 ngày 19/09
Lịch phát sóng VTV2 ngày 19/09
19/09/2018
00:00 Sắc màu các dân tộc - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 04:00 Vào bếp khó gì - 04:15 Vì cộng đồng - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00
Lịch phát sóng VTV2 ngày 18/09
Lịch phát sóng VTV2 ngày 18/09
18/09/2018
00:00 Visa toàn cầu - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Người nông dân hiện đại - 04:00 Xe và thời đại - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Kỹ năng
Lịch phát sóng VTV2 ngày 17/09
Lịch phát sóng VTV2 ngày 17/09
17/09/2018
00:00 Pháp luật và Cuộc sống - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 An sinh xã hội - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Chuyến xe buýt kỳ thú - 04:00 Đi đâu ? ăn gì ?
Lịch phát sóng VTV2 ngày 16/09
Lịch phát sóng VTV2 ngày 16/09
16/09/2018
00:00 Những mảnh ghép của cuộc sống - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Nhật Bản ngày nay - 03:15 Bạn của nhà nông - 04:00 Phát triển bền vững - 04:15 Kỹ năng thoát hiểm - 04:30
Lịch phát sóng VTV2 ngày 15/09
Lịch phát sóng VTV2 ngày 15/09
15/09/2018
00:00 KHGD Quốc phòng - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 04:00 Vì sức khỏe người Việt - 04:15 Câu chuyện sở hữu trí tuệ - 04:30
Lịch phát sóng VTV2 ngày 14/09
Lịch phát sóng VTV2 ngày 14/09
14/09/2018
00:00 An ninh và Cuộc sống - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 04:00 Gia đình 4.0 - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Phụ nữ
Lịch phát sóng VTV2 ngày 13/09
Lịch phát sóng VTV2 ngày 13/09
13/09/2018
00:00 360 độ Nhật Bản - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Ngôi nhà giới tính - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 04:00 Gia đình 4.0 - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Khoảng
Lịch phát sóng VTV2 ngày 12/09
Lịch phát sóng VTV2 ngày 12/09
12/09/2018
00:00 Sắc màu các dân tộc - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 04:00 Vào bếp khó gì - 04:15 Vì cộng đồng - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00
Lịch phát sóng VTV2 ngày 11/09
Lịch phát sóng VTV2 ngày 11/09
11/09/2018
00:00 Visa toàn cầu - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Người nông dân hiện đại - 04:00 Xe và thời đại - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Kỹ năng
Lịch phát sóng VTV2 ngày 10/09
Lịch phát sóng VTV2 ngày 10/09
10/09/2018
00:00 Pháp luật và Cuộc sống - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Chuyến xe buýt kỳ thú - 04:00 Đi đâu ? ăn gì ? - 04:30 Khám phá thế giới
Lịch phát sóng VTV2 ngày 09/09
Lịch phát sóng VTV2 ngày 09/09
09/09/2018
00:00 Những mảnh ghép của cuộc sống - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 04:00 Phát triển bền vững - 04:15 Kỹ năng thoát hiểm - 04:30
Lịch phát sóng VTV2 ngày 08/09
Lịch phát sóng VTV2 ngày 08/09
08/09/2018
00:00 KHGD Quốc phòng - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 04:00 Vì sức khỏe người Việt - 04:15 Câu chuyện sở hữu trí tuệ - 04:30
Lịch phát sóng VTV2 ngày 07/09
Lịch phát sóng VTV2 ngày 07/09
07/09/2018
00:00 An ninh và Cuộc sống - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 04:00 Gia đình 4.0 - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Phụ nữ
Lịch phát sóng VTV2 ngày 06/09
Lịch phát sóng VTV2 ngày 06/09
06/09/2018
00:00 360 độ Nhật Bản - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Ngôi nhà giới tính - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 04:00 Gia đình 4.0 - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Khoảng
Lịch phát sóng VTV2 ngày 05/09
Lịch phát sóng VTV2 ngày 05/09
05/09/2018
00:00 Sắc màu các dân tộc - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 04:00 Vào bếp khó gì - 04:15 Vì cộng đồng - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00
Lịch phát sóng VTV2 ngày 04/09
Lịch phát sóng VTV2 ngày 04/09
04/09/2018
00:00 Visa toàn cầu - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Người nông dân hiện đại - 04:00 Khám phá - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Kỹ năng tham gia
Lịch phát sóng VTV2 ngày 03/09
Lịch phát sóng VTV2 ngày 03/09
03/09/2018
00:00 Pháp luật và Cuộc sống - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Chuyến xe buýt kỳ thú - 04:00 Đi đâu ? ăn gì ? - 04:30 Khám phá thế giới
Lịch phát sóng VTV2 ngày 02/09
Lịch phát sóng VTV2 ngày 02/09
02/09/2018
00:00 Những mảnh ghép của cuộc sống - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Nhật Bản ngày nay - 03:15 Bạn của nhà nông - 04:00 Phát triển bền vững - 04:15 Kỹ năng thoát hiểm - 04:30
Lịch phát sóng VTV2 ngày 01/09
Lịch phát sóng VTV2 ngày 01/09
01/09/2018
00:00 KHGD Quốc phòng 00:30 Phóng sự Diễn xướng bách nghệ trình làng và hành trình trở lại 00:45 Khám phá thế giới Hành trình vào vũ trụ - Phần 4: Sinh tồn trong không gian 01:30 Phim truyện Mỹ Ly cách cách - Tập 37 02:25 Đẹp 24/7 Allie- Thời
Lịch phát sóng VTV2 ngày 31/08
Lịch phát sóng VTV2 ngày 31/08
31/08/2018
00:00 An ninh và Cuộc sống - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 04:00 Gia đình 4.0 - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Phụ nữ
Lịch phát sóng VTV2 ngày 30/08
Lịch phát sóng VTV2 ngày 30/08
30/08/2018
00:00 360 độ Nhật Bản - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Ngôi nhà giới tính - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 04:00 Gia đình 4.0 - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Khoảng
Lịch phát sóng VTV2 ngày 29/08
Lịch phát sóng VTV2 ngày 29/08
29/08/2018
00:00 Sắc màu các dân tộc - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 04:00 Vào bếp khó gì - 04:15 Vì cộng đồng - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00
Lịch phát sóng VTV2 ngày 28/08
Lịch phát sóng VTV2 ngày 28/08
28/08/2018
00:00 Visa toàn cầu - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Người nông dân hiện đại - 04:00 Phim tài liệu khoa học - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Kỹ
Lịch phát sóng VTV2 ngày 27/08
Lịch phát sóng VTV2 ngày 27/08
27/08/2018
00:00 Pháp luật và Cuộc sống - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Chuyến xe buýt kỳ thú - 04:00 Đi đâu ? ăn gì ? - 04:30 Khám phá thế giới
Lịch phát sóng VTV2 ngày 26/08
Lịch phát sóng VTV2 ngày 26/08
26/08/2018
00:00 Phim tài liệu khoa học - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 04:00 Phát triển bền vững - 04:15 Kỹ năng thoát hiểm - 04:30 Khám
Lịch phát sóng VTV2 ngày 25/08
Lịch phát sóng VTV2 ngày 25/08
25/08/2018
00:00 KHGD Quốc phòng - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 04:00 Vì sức khỏe người Việt - 04:15 Câu chuyện sở hữu trí tuệ - 04:30
Lịch phát sóng VTV2 ngày 24/08
Lịch phát sóng VTV2 ngày 24/08
24/08/2018
00:00 An ninh và Cuộc sống - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 04:00 Gia đình 4.0 - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Phụ nữ
Lịch phát sóng VTV2 ngày 23/08
Lịch phát sóng VTV2 ngày 23/08
23/08/2018
00:00 360 độ Nhật Bản - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 04:00 Phim tài liệu khoa học - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Khoảng trời riêng - 05:15
Lịch phát sóng VTV2 ngày 22/08
Lịch phát sóng VTV2 ngày 22/08
22/08/2018
00:00 Sắc màu các dân tộc - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 04:00 Vào bếp khó gì - 04:15 Vì cộng đồng - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00