Người Quảng
Thứ 6, 23/03/2018

Lịch phát sóng VTV2

Lịch phát sóng VTV2 ngày 25/03
Lịch phát sóng VTV2 ngày 25/03
25/03/2018
00:00 Những mảnh ghép của cuộc sống - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 04:00 Xem và nghĩ - 04:15 Kỹ năng thoát hiểm - 04:30 Khám
Lịch phát sóng VTV2 ngày 24/03
Lịch phát sóng VTV2 ngày 24/03
24/03/2018
00:00 KHGD Quốc phòng - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 04:00 Vì sức khỏe người Việt - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Cùng bạn
Lịch phát sóng VTV2 ngày 23/03
Lịch phát sóng VTV2 ngày 23/03
23/03/2018
00:00 An ninh và Cuộc sống - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 04:00 Phụ nữ là để yêu thương - 04:30 Khám phá thế giới -
Lịch phát sóng VTV2 ngày 22/03
Lịch phát sóng VTV2 ngày 22/03
22/03/2018
00:00 360 độ Nhật Bản - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 04:00 Sống như những đóa hoa - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Tạp chí Xã hội -
Lịch phát sóng VTV2 ngày 21/03
Lịch phát sóng VTV2 ngày 21/03
21/03/2018
00:00 Sắc màu các dân tộc - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 04:00 Vào bếp khó gì - 04:15 Nhân đạo - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Cùng
Lịch phát sóng VTV2 ngày 20/03
Lịch phát sóng VTV2 ngày 20/03
20/03/2018
00:00 Visa toàn cầu - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Người nông dân hiện đại - 04:00 Chân trời khoa học - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Kỹ năng
Lịch phát sóng VTV2 ngày 19/03
Lịch phát sóng VTV2 ngày 19/03
19/03/2018
00:00 Pháp luật và Cuộc sống - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Chuyến xe buýt kỳ thú - 04:00 Đi đâu ? ăn gì ? - 04:30 Khám phá thế giới
Lịch phát sóng VTV2 ngày 18/03
Lịch phát sóng VTV2 ngày 18/03
18/03/2018
00:00 Phim tài liệu khoa học - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 04:15 Kỹ năng thoát hiểm - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Khỏe
Lịch phát sóng VTV2 ngày 17/03
Lịch phát sóng VTV2 ngày 17/03
17/03/2018
00:00 KHGD Quốc phòng - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 04:00 Vì sức khỏe người Việt - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Cùng bạn
Lịch phát sóng VTV2 ngày 16/03
Lịch phát sóng VTV2 ngày 16/03
16/03/2018
00:00 An ninh và Cuộc sống - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 03:35 Nhà nông vui vẻ - 04:00 Phụ nữ là để yêu thương -
Lịch phát sóng VTV2 ngày 15/03
Lịch phát sóng VTV2 ngày 15/03
15/03/2018
00:00 360 độ Nhật Bản - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 03:45 Nhà nông vui vẻ - 04:00 Sống như những đóa hoa - 04:30 Khám phá thế giới -
Lịch phát sóng VTV2 ngày 14/03
Lịch phát sóng VTV2 ngày 14/03
14/03/2018
00:00 Sắc màu các dân tộc - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 03:45 Nhà nông vui vẻ - 04:00 Vào bếp khó gì - 04:15 Vì cộng đồng - 04:30
Lịch phát sóng VTV2 ngày 13/03
Lịch phát sóng VTV2 ngày 13/03
13/03/2018
00:00 Visa toàn cầu - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Người nông dân hiện đại - 04:00 Chân trời khoa học - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Kỹ năng
Lịch phát sóng VTV2 ngày 12/03
Lịch phát sóng VTV2 ngày 12/03
12/03/2018
00:00 Pháp luật và Cuộc sống - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Chuyến xe buýt kỳ thú - 04:00 Đi đâu ? ăn gì ? - 04:30 Khám phá thế giới
Lịch phát sóng VTV2 ngày 11/03
Lịch phát sóng VTV2 ngày 11/03
11/03/2018
00:00 Phim tài liệu khoa học - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 04:15 Kỹ năng thoát hiểm - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Khỏe
Lịch phát sóng VTV2 ngày 10/03
Lịch phát sóng VTV2 ngày 10/03
10/03/2018
00:00 KHGD Quốc phòng 00:30 Phóng sự Lời đàn K"ni 00:45 Khám phá thế giới Nghệ thuật và cuộc sống - Tập 1 01:30 Phim truyện Võ Thập Nương - Tập 24 02:25 Đẹp 24/7 Cách phối đồ cùng áo len 02:30 Khám phá thế giới Những phát minh thiên tài
Lịch phát sóng VTV2 ngày 09/03
Lịch phát sóng VTV2 ngày 09/03
09/03/2018
00:00 An ninh và Cuộc sống 00:30 Phóng sự Những người thổi hồn cho đá 00:45 Khám phá thế giới Vương quốc ẩn giấu - Phần 3 01:30 Phim truyện Võ Thập Nương - Tập 23 02:25 Đẹp 24/7 Trang điểm hoa hồng khô 02:30 Khám phá thế giới Những phát
Lịch phát sóng VTV2 ngày 08/03
Lịch phát sóng VTV2 ngày 08/03
08/03/2018
00:00 360 độ Nhật Bản - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 03:45 Nhà nông vui vẻ - 04:00 Sống như những đóa hoa - 04:30 Khám phá thế giới -
Lịch phát sóng VTV2 ngày 07/03
Lịch phát sóng VTV2 ngày 07/03
07/03/2018
00:00 Sắc màu các dân tộc - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 03:45 Nhà nông vui vẻ - 04:00 Vào bếp khó gì - 04:15 Vì cộng đồng - 04:30
Lịch phát sóng VTV2 ngày 06/03
Lịch phát sóng VTV2 ngày 06/03
06/03/2018
00:00 Visa toàn cầu - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Người nông dân hiện đại - 04:00 Chân trời khoa học - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Kỹ năng
Lịch phát sóng VTV2 ngày 05/03
Lịch phát sóng VTV2 ngày 05/03
05/03/2018
00:00 Pháp luật và Cuộc sống - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Chuyến xe buýt kỳ thú - 04:00 Đi đâu ? ăn gì ? - 04:30 Khám phá thế giới
Lịch phát sóng VTV2 ngày 04/03
Lịch phát sóng VTV2 ngày 04/03
04/03/2018
00:00 Phim tài liệu khoa học - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 04:00 Sống vui - 04:15 Kỹ năng thoát hiểm - 04:30 Khám phá thế
Lịch phát sóng VTV2 ngày 28/02
Lịch phát sóng VTV2 ngày 28/02
28/02/2018
00:00 Sắc màu các dân tộc - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 03:45 Nhà nông vui vẻ - 04:00 Vào bếp khó gì - 04:15 Mái ấm yêu thương -
Lịch phát sóng VTV2 ngày 27/02
Lịch phát sóng VTV2 ngày 27/02
27/02/2018
00:00 Visa toàn cầu - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Người nông dân hiện đại - 04:00 Chân trời khoa học - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Kỹ năng
Lịch phát sóng VTV2 ngày 26/02
Lịch phát sóng VTV2 ngày 26/02
26/02/2018
00:00 Pháp luật và Cuộc sống - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Chuyến xe buýt kỳ thú - 04:00 Đi đâu ? ăn gì ? - 04:30 Khám phá thế giới
Lịch phát sóng VTV2 ngày 25/02
Lịch phát sóng VTV2 ngày 25/02
25/02/2018
00:00 Phim tài liệu Chuyện những người áo trắng 00:30 Phóng sự Vẻ đẹp đằng sau những miếng vải 00:45 Khám phá thế giới Hiệp sĩ của muôn loài - Tập 6 01:30 Phim truyện Võ Thập Nương - Tập 11 02:30 Khám phá thế giới Khoa học và những lời
Lịch phát sóng VTV2 ngày 24/02
Lịch phát sóng VTV2 ngày 24/02
24/02/2018
00:00 KHGD Quốc phòng - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 04:00 Vì sức khỏe người Việt - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Cùng bạn chữa bệnh - 05:30
Lịch phát sóng VTV2 ngày 23/02
Lịch phát sóng VTV2 ngày 23/02
23/02/2018
00:00 An ninh và Cuộc sống 00:30 Phóng sự Chuyện làng lụa Nha Xá 00:45 Khám phá thế giới Hiệp sĩ của muôn loài - Phần 4 01:30 Phim truyện Võ Thập Nương - Tập 9 02:30 Khám phá thế giới Khoa học và những lời tiên tri - Tập 1
Lịch phát sóng VTV2 ngày 22/02
Lịch phát sóng VTV2 ngày 22/02
22/02/2018
00:00 Sắc màu các dân tộc - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 03:45 Nhà nông vui vẻ - 04:00 Sống như những đóa hoa - 04:30 Khám phá thế giới
Lịch phát sóng VTV2 ngày 21/02
Lịch phát sóng VTV2 ngày 21/02
21/02/2018
00:00 Sắc màu các dân tộc - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 03:45 Nhà nông vui vẻ - 04:00 Vào bếp khó gì - 04:30 Khám phá thế giới -
Lịch phát sóng VTV2 ngày 20/02
Lịch phát sóng VTV2 ngày 20/02
20/02/2018
00:00 Visa toàn cầu - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Người nông dân hiện đại - 04:00 Chân trời khoa học - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Sắc màu các dân tộc -
Lịch phát sóng VTV2 ngày 19/02
Lịch phát sóng VTV2 ngày 19/02
19/02/2018
00:00 Sắc màu các dân tộc - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Chuyến xe buýt kỳ thú - 04:00 Đi đâu ? ăn gì ? - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Sắc màu