Người Quảng
Thứ 7, 25/05/2019

Lịch phát sóng VTV2

Lịch phát sóng VTV2 ngày 26/05
Lịch phát sóng VTV2 ngày 26/05
26/05/2019
00:00 Phim tài liệu khoa học - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Nhà nông vui vẻ - 04:00 Vì sức khỏe người Việt - 04:15 Kỹ năng thoát hiểm
Lịch phát sóng VTV2 ngày 25/05
Lịch phát sóng VTV2 ngày 25/05
25/05/2019
00:00 KHGD Quốc phòng - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Nhà nông vui vẻ - 04:00 Đi đâu ? ăn gì ? - 04:15 Phát triển bền vững -
Lịch phát sóng VTV2 ngày 24/05
Lịch phát sóng VTV2 ngày 24/05
24/05/2019
00:00 An ninh và Cuộc sống - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Nhà nông vui vẻ - 04:00 Gia đình 4.0 - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00
Lịch phát sóng VTV2 ngày 23/05
Lịch phát sóng VTV2 ngày 23/05
23/05/2019
00:00 360 độ Nhật Bản - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Nhà nông vui vẻ - 04:00 Gia đình 4.0 - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Phát
Lịch phát sóng VTV2 ngày 22/05
Lịch phát sóng VTV2 ngày 22/05
22/05/2019
00:00 Sắc màu các dân tộc - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Nhà nông vui vẻ - 03:59 Đi đâu ? ăn gì ? - 04:15 Câu chuyện sở
Lịch phát sóng VTV2 ngày 21/05
Lịch phát sóng VTV2 ngày 21/05
21/05/2019
00:00 Visa toàn cầu - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Người nông dân hiện đại - 03:45 Bây giờ, ở đây - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Kỹ năng tham gia giao thông
Lịch phát sóng VTV2 ngày 20/05
Lịch phát sóng VTV2 ngày 20/05
20/05/2019
00:00 Pháp luật và Cuộc sống - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Chuyến xe buýt kỳ thú - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Phim tài liệu khoa
Lịch phát sóng VTV2 ngày 19/05
Lịch phát sóng VTV2 ngày 19/05
19/05/2019
00:00 Phim tài liệu khoa học - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Nhà nông vui vẻ - 04:00 Vì sức khỏe người Việt - 04:15 Kỹ năng thoát hiểm
Lịch phát sóng VTV2 ngày 18/05
Lịch phát sóng VTV2 ngày 18/05
18/05/2019
00:00 KHGD Quốc phòng - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Nhà nông vui vẻ - 04:00 Đi đâu ? ăn gì ? - 04:15 Câu chuyện sở hữu trí
Lịch phát sóng VTV2 ngày 17/05
Lịch phát sóng VTV2 ngày 17/05
17/05/2019
00:00 An ninh và Cuộc sống - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Nhà nông vui vẻ - 04:00 Gia đình 4.0 - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00
Lịch phát sóng VTV2 ngày 16/05
Lịch phát sóng VTV2 ngày 16/05
16/05/2019
00:00 360 độ Nhật Bản - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Nhà nông vui vẻ - 04:00 Gia đình 4.0 - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Phát
Lịch phát sóng VTV2 ngày 15/05
Lịch phát sóng VTV2 ngày 15/05
15/05/2019
00:00 Sắc màu các dân tộc - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Nhà nông vui vẻ - 03:55 Đi đâu ? ăn gì ? - 04:15 Câu chuyện sở
Lịch phát sóng VTV2 ngày 14/05
Lịch phát sóng VTV2 ngày 14/05
14/05/2019
00:00 Visa toàn cầu - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Người nông dân hiện đại - 03:45 Bây giờ, ở đây - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Kỹ năng tham gia giao thông
Lịch phát sóng VTV2 ngày 13/05
Lịch phát sóng VTV2 ngày 13/05
13/05/2019
00:00 Pháp luật và Cuộc sống - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Chuyến xe buýt kỳ thú - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Phim tài liệu khoa
Lịch phát sóng VTV2 ngày 12/05
Lịch phát sóng VTV2 ngày 12/05
12/05/2019
00:00 Phim tài liệu khoa học - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Nhà nông vui vẻ - 04:00 Vì sức khỏe người Việt - 04:15 Kỹ năng thoát hiểm
Lịch phát sóng VTV2 ngày 11/05
Lịch phát sóng VTV2 ngày 11/05
11/05/2019
00:00 KHGD Quốc phòng - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Nhà nông vui vẻ - 04:00 Đi đâu ? ăn gì ? - 04:15 Phát triển bền vững -
Lịch phát sóng VTV2 ngày 10/05
Lịch phát sóng VTV2 ngày 10/05
10/05/2019
00:00 An ninh và Cuộc sống - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Nhà nông vui vẻ - 04:00 Sống khỏe mỗi ngày - 04:30 Khám phá thế giới -
Lịch phát sóng VTV2 ngày 09/05
Lịch phát sóng VTV2 ngày 09/05
09/05/2019
00:00 360 độ Nhật Bản - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Nhà nông vui vẻ - 04:00 Sống khỏe mỗi ngày - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00
Lịch phát sóng VTV2 ngày 08/05
Lịch phát sóng VTV2 ngày 08/05
08/05/2019
00:00 Sắc màu các dân tộc - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Nhà nông vui vẻ - 04:00 Kỹ năng tham gia giao thông - 04:15 Câu chuyện sở
Lịch phát sóng VTV2 ngày 07/05
Lịch phát sóng VTV2 ngày 07/05
07/05/2019
00:00 Visa toàn cầu Số. 19 00:30 Phóng sự Đền ông Trần ở Long Sơn 00:45 Khám phá thế giới Hồ sơ chưa giải mã - Tập 6 01:30 Phim truyện Long môn phi giáp - Tập 22 02:15 Khám phá thế giới Khoa học diệu kỳ - Phần 5 03:00
Lịch phát sóng VTV2 ngày 06/05
Lịch phát sóng VTV2 ngày 06/05
06/05/2019
00:00 Pháp luật và Cuộc sống Các mô hình tiêu biểu đưa pháp luật vào cuộc sống 00:30 Phóng sự Tục cúng voi của người M"nông 00:45 Khám phá thế giới Hồ sơ chưa giải mã - Tập 5 01:30 Phim truyện Long môn phi giáp - Tập 21 02:15 Khám
Lịch phát sóng VTV2 ngày 05/05
Lịch phát sóng VTV2 ngày 05/05
05/05/2019
00:00 Phim tài liệu khoa học - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Nhà nông vui vẻ - 04:00 Vì sức khỏe người Việt - 04:15 Kỹ năng thoát hiểm
Lịch phát sóng VTV2 ngày 04/05
Lịch phát sóng VTV2 ngày 04/05
04/05/2019
00:00 KHGD Quốc phòng - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Kỹ năng thoát hiểm - 04:00 Phim tài liệu khoa học - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00
Lịch phát sóng VTV2 ngày 03/05
Lịch phát sóng VTV2 ngày 03/05
03/05/2019
00:00 An ninh và Cuộc sống - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Nút bấm - 04:00 Phim tài liệu khoa học - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00
Lịch phát sóng VTV2 ngày 02/05
Lịch phát sóng VTV2 ngày 02/05
02/05/2019
00:00 Phim tài liệu khoa học - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Nhà nông vui vẻ - 04:00 Phim tài liệu khoa học - 04:30 Khám phá thế giới
Lịch phát sóng VTV2 ngày 01/05
Lịch phát sóng VTV2 ngày 01/05
01/05/2019
00:00 Sắc màu các dân tộc - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Nhà nông vui vẻ - 04:00 Đi đâu ? ăn gì ? - 04:15 Câu chuyện sở
Lịch phát sóng VTV2 ngày 30/04
Lịch phát sóng VTV2 ngày 30/04
30/04/2019
00:00 Visa toàn cầu - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Người nông dân hiện đại - 03:45 Bây giờ, ở đây - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Kỹ năng tham gia giao thông
Lịch phát sóng VTV2 ngày 29/04
Lịch phát sóng VTV2 ngày 29/04
29/04/2019
00:00 Pháp luật và Cuộc sống - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Chuyến xe buýt kỳ thú - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Thay đổi cuộc sống
Lịch phát sóng VTV2 ngày 28/04
Lịch phát sóng VTV2 ngày 28/04
28/04/2019
00:00 Phim tài liệu khoa học - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Nhà nông vui vẻ - 04:00 Vì sức khỏe người Việt - 04:15 Kỹ năng thoát hiểm
Lịch phát sóng VTV2 ngày 27/04
Lịch phát sóng VTV2 ngày 27/04
27/04/2019
00:00 KHGD Quốc phòng - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Nhà nông vui vẻ - 04:00 Đi đâu ? ăn gì ? - 04:15 Kỹ năng thoát hiểm -
Lịch phát sóng VTV2 ngày 26/04
Lịch phát sóng VTV2 ngày 26/04
26/04/2019
00:00 An ninh và Cuộc sống - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Nhà nông vui vẻ - 04:00 Gia đình 4.0 - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00
Lịch phát sóng VTV2 ngày 25/04
Lịch phát sóng VTV2 ngày 25/04
25/04/2019
00:00 360 độ Nhật Bản - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Nhà nông vui vẻ - 04:00 Gia đình 4.0 - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 VTV