Người Quảng
Thứ 6, 22/06/2018

Lịch phát sóng VTV2

Lịch phát sóng VTV2 ngày 24/06
Lịch phát sóng VTV2 ngày 24/06
24/06/2018
00:00 Phim tài liệu khoa học 00:30 Phóng sự Rêu đá ở biển Cổ Thạch 00:45 Khám phá thế giới Thế giới võ thuật - Tập 7 01:30 Phim truyện Vòng xoáy vương quyền - Tập 13 02:25 Đẹp 24/7 02:30 Khám phá thế giới Trái đất– ngôi nhà chung -
Lịch phát sóng VTV2 ngày 23/06
Lịch phát sóng VTV2 ngày 23/06
23/06/2018
00:00 KHGD Quốc phòng - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 04:00 Vì sức khỏe người Việt - 04:15 Câu chuyện sở hữu trí tuệ - 04:30
Lịch phát sóng VTV2 ngày 22/06
Lịch phát sóng VTV2 ngày 22/06
22/06/2018
00:00 An ninh và Cuộc sống - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 04:00 Những mảnh ghép của cuộc sống - 04:30 Khám phá thế giới -
Lịch phát sóng VTV2 ngày 21/06
Lịch phát sóng VTV2 ngày 21/06
21/06/2018
00:00 360 độ Nhật Bản - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Ngôi nhà giới tính - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 04:00 Sống như những đóa hoa - 04:30 Khám phá thế giới -
Lịch phát sóng VTV2 ngày 20/06
Lịch phát sóng VTV2 ngày 20/06
20/06/2018
00:00 Sắc màu các dân tộc - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 04:00 Vào bếp khó gì - 04:15 Vì cộng đồng - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00
Lịch phát sóng VTV2 ngày 19/06
Lịch phát sóng VTV2 ngày 19/06
19/06/2018
00:00 Visa toàn cầu - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Người nông dân hiện đại - 04:00 Chân trời khoa học - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Kỹ năng
Lịch phát sóng VTV2 ngày 18/06
Lịch phát sóng VTV2 ngày 18/06
18/06/2018
00:00 Pháp luật và Cuộc sống - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Chuyến xe buýt kỳ thú - 04:00 Đi đâu ? ăn gì ? - 04:30 Khám phá thế giới
Lịch phát sóng VTV2 ngày 17/06
Lịch phát sóng VTV2 ngày 17/06
17/06/2018
00:00 Những mảnh ghép của cuộc sống 00:30 Phóng sự Chợ Hàng, nét độc đáo của đất cảng 00:45 Khám phá thế giới Ánh sáng và bóng tối - Phần 2 01:30 Phim truyện 02:25 Đẹp 24/7 02:30 Nhật Bản ngày nay 03:15 Bạn của nhà nông 04:15 Kỹ năng thoát
Lịch phát sóng VTV2 ngày 16/06
Lịch phát sóng VTV2 ngày 16/06
16/06/2018
00:00 KHGD Quốc phòng - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 04:00 Vì sức khỏe người Việt - 04:15 Câu chuyện sở hữu trí tuệ - 04:30
Lịch phát sóng VTV2 ngày 15/06
Lịch phát sóng VTV2 ngày 15/06
15/06/2018
00:00 An ninh và Cuộc sống - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 04:00 Những mảnh ghép của cuộc sống - 04:30 Khám phá thế giới -
Lịch phát sóng VTV2 ngày 14/06
Lịch phát sóng VTV2 ngày 14/06
14/06/2018
00:00 360 độ Nhật Bản - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 04:00 Sống như những đóa hoa - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Khoảng trời riêng - 05:15
Lịch phát sóng VTV2 ngày 13/06
Lịch phát sóng VTV2 ngày 13/06
13/06/2018
00:00 Sắc màu các dân tộc - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 04:00 Vào bếp khó gì - 04:15 Vì cộng đồng - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00
Lịch phát sóng VTV2 ngày 12/06
Lịch phát sóng VTV2 ngày 12/06
12/06/2018
00:00 Visa toàn cầu - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Người nông dân hiện đại - 04:00 Chân trời khoa học - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Kỹ năng
Lịch phát sóng VTV2 ngày 11/06
Lịch phát sóng VTV2 ngày 11/06
11/06/2018
00:00 Pháp luật và Cuộc sống - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Chuyến xe buýt kỳ thú - 04:00 Đi đâu ? ăn gì ? - 04:30 Khám phá thế giới
Lịch phát sóng VTV2 ngày 10/06
Lịch phát sóng VTV2 ngày 10/06
10/06/2018
00:00 Những mảnh ghép của cuộc sống - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 04:15 Kỹ năng thoát hiểm - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00
Lịch phát sóng VTV2 ngày 09/06
Lịch phát sóng VTV2 ngày 09/06
09/06/2018
00:00 KHGD Quốc phòng - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 04:00 Vì sức khỏe người Việt - 04:15 Câu chuyện sở hữu trí tuệ - 04:30
Lịch phát sóng VTV2 ngày 08/06
Lịch phát sóng VTV2 ngày 08/06
08/06/2018
00:00 An ninh và Cuộc sống - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 04:00 Những mảnh ghép của cuộc sống - 04:30 Khám phá thế giới -
Lịch phát sóng VTV2 ngày 07/06
Lịch phát sóng VTV2 ngày 07/06
07/06/2018
00:00 360 độ Nhật Bản 00:30 Phóng sự Người Mảng nơi cuối trời Tây Bắc 00:45 Khám phá thế giới Những thiên đường cuối cùng – Tập 6 01:30 Phim truyện Chuyện tình nàng Tiểu Thiện - Tập 36 02:30 Khám phá thế giới Những căn bệnh nhiệt đới - Tập
Lịch phát sóng VTV2 ngày 06/06
Lịch phát sóng VTV2 ngày 06/06
06/06/2018
00:00 Sắc màu các dân tộc Tết Ramuwan 00:30 Phóng sự La Hủ, tộc người "lá vàng" vùng biên viễn 00:45 Khám phá thế giới Những thiên đường cuối cùng – Tập 5 01:30 Phim truyện Chuyện tình nàng Tiểu Thiện - Tập 35 02:30 Khám phá thế giới Những căn
Lịch phát sóng VTV2 ngày 05/06
Lịch phát sóng VTV2 ngày 05/06
05/06/2018
00:00 Visa toàn cầu Số 23 00:30 Phóng sự Rừng già Y Tý 00:45 Khám phá thế giới Những thiên đường cuối cùng – Tập 4 01:30 Phim truyện Chuyện tình nàng Tiểu Thiện - Tập 34 02:25 Đẹp 24/7 Thời trang Vintage 02:30 Khám phá thế giới Những căn bệnh
Lịch phát sóng VTV2 ngày 04/06
Lịch phát sóng VTV2 ngày 04/06
04/06/2018
00:00 Pháp luật và Cuộc sống - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Chuyến xe buýt kỳ thú - 04:00 Đi đâu ? ăn gì ? - 04:30 Khám phá thế giới
Lịch phát sóng VTV2 ngày 03/06
Lịch phát sóng VTV2 ngày 03/06
03/06/2018
00:00 Những mảnh ghép của cuộc sống - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 04:15 Kỹ năng thoát hiểm - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00
Lịch phát sóng VTV2 ngày 02/06
Lịch phát sóng VTV2 ngày 02/06
02/06/2018
00:00 KHGD Quốc phòng - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 04:00 Vì sức khỏe người Việt - 04:15 Câu chuyện sở hữu trí tuệ - 04:30
Lịch phát sóng VTV2 ngày 01/06
Lịch phát sóng VTV2 ngày 01/06
01/06/2018
00:00 An ninh và Cuộc sống - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 04:00 Phim tài liệu - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Phụ nữ
Lịch phát sóng VTV2 ngày 31/05
Lịch phát sóng VTV2 ngày 31/05
31/05/2018
00:00 360 độ Nhật Bản - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 04:00 Sống như những đóa hoa - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Khoảng trời riêng - 05:15
Lịch phát sóng VTV2 ngày 30/05
Lịch phát sóng VTV2 ngày 30/05
30/05/2018
00:00 Sắc màu các dân tộc - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 04:00 Vào bếp khó gì - 04:15 Vì cộng đồng - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00
Lịch phát sóng VTV2 ngày 29/05
Lịch phát sóng VTV2 ngày 29/05
29/05/2018
00:00 Visa toàn cầu - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Người nông dân hiện đại - 04:00 Chân trời khoa học - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Kỹ năng
Lịch phát sóng VTV2 ngày 28/05
Lịch phát sóng VTV2 ngày 28/05
28/05/2018
00:00 Pháp luật và Cuộc sống - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Chuyến xe buýt kỳ thú - 04:00 Đi đâu ? ăn gì ? - 04:30 Khám phá thế giới
Lịch phát sóng VTV2 ngày 27/05
Lịch phát sóng VTV2 ngày 27/05
27/05/2018
00:00 Những mảnh ghép của cuộc sống - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 04:15 Kỹ năng thoát hiểm - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00
Lịch phát sóng VTV2 ngày 26/05
Lịch phát sóng VTV2 ngày 26/05
26/05/2018
00:00 KHGD Quốc phòng - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 04:00 Vì sức khỏe người Việt - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Cùng bạn
Lịch phát sóng VTV2 ngày 25/05
Lịch phát sóng VTV2 ngày 25/05
25/05/2018
00:00 An ninh và Cuộc sống - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:25 Đẹp 24/7 - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 04:00 Phim tài liệu - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Phụ nữ
Lịch phát sóng VTV2 ngày 24/05
Lịch phát sóng VTV2 ngày 24/05
24/05/2018
00:00 360 độ Nhật Bản - 00:30 Phóng sự - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:30 Khám phá thế giới - 03:15 Bạn của nhà nông - 04:00 Sống như những đóa hoa - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Khoảng trời riêng - 05:15