Người Quảng
Thứ 5, 23/05/2019

Lịch phát sóng VTV3

Lịch phát sóng VTV3 ngày 25/05
Lịch phát sóng VTV3 ngày 25/05
25/05/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Chuẩn cơm mẹ nấu - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Đường lên đỉnh Olympia - 05:10 Lắng nghe con yêu - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S- Việt Nam - 07:00 Cà
Lịch phát sóng VTV3 ngày 24/05
Lịch phát sóng VTV3 ngày 24/05
24/05/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Đường lên đỉnh Olympia - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Chuẩn cơm mẹ nấu - 05:10 Lựa chọn của trái tim - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S- Việt Nam - 06:55
Lịch phát sóng VTV3 ngày 23/05
Lịch phát sóng VTV3 ngày 23/05
23/05/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Lựa chọn của trái tim - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Hãy chọn giá đúng - 05:10 Điều ước thứ 7 - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S- Việt Nam - 06:55
Lịch phát sóng VTV3 ngày 22/05
Lịch phát sóng VTV3 ngày 22/05
22/05/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vui - khỏe - có ích - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Quả cầu bí ẩn - 05:10 Vì bạn xứng đáng - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S- Việt Nam -
Lịch phát sóng VTV3 ngày 21/05
Lịch phát sóng VTV3 ngày 21/05
21/05/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vì bạn xứng đáng - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Siêu sao ẩm thực - 05:10 Điều ước thứ 7 - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 Dặm dài đất nước - 06:55
Lịch phát sóng VTV3 ngày 20/05
Lịch phát sóng VTV3 ngày 20/05
20/05/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Úm ba la ra chữ gì? - 02:10 Bí mật của tạo hóa - 03:00 Phim truyện - 04:30 Hãy chọn giá đúng - 05:10 Vui - khỏe - có ích - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45
Lịch phát sóng VTV3 ngày 19/05
Lịch phát sóng VTV3 ngày 19/05
19/05/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Điều ước thứ 7 - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Vui - khỏe - có ích - 05:10 Úm ba la ra chữ gì? - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S- Việt
Lịch phát sóng VTV3 ngày 18/05
Lịch phát sóng VTV3 ngày 18/05
18/05/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Chuẩn cơm mẹ nấu - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Đường lên đỉnh Olympia - 05:10 Lắng nghe con yêu - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S- Việt Nam - 07:00 Cà
Lịch phát sóng VTV3 ngày 17/05
Lịch phát sóng VTV3 ngày 17/05
17/05/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Đường lên đỉnh Olympia - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Chuẩn cơm mẹ nấu - 05:10 Lựa chọn của trái tim - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S- Việt Nam - 06:55
Lịch phát sóng VTV3 ngày 16/05
Lịch phát sóng VTV3 ngày 16/05
16/05/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Lựa chọn của trái tim - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Hãy chọn giá đúng - 05:10 Văn hóa - Sự kiện và Nhân vật - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S-
Lịch phát sóng VTV3 ngày 15/05
Lịch phát sóng VTV3 ngày 15/05
15/05/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vui - khỏe - có ích - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Quả cầu bí ẩn - 05:10 Vì bạn xứng đáng - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45
Lịch phát sóng VTV3 ngày 14/05
Lịch phát sóng VTV3 ngày 14/05
14/05/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vì bạn xứng đáng - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Siêu sao ẩm thực - 05:10 Văn hóa - Sự kiện và Nhân vật - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao
Lịch phát sóng VTV3 ngày 13/05
Lịch phát sóng VTV3 ngày 13/05
13/05/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Úm ba la ra chữ gì? - 02:10 Bí mật của tạo hóa - 03:00 Phim truyện - 04:30 Hãy chọn giá đúng - 05:10 Vui - khỏe - có ích - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45
Lịch phát sóng VTV3 ngày 12/05
Lịch phát sóng VTV3 ngày 12/05
12/05/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Văn hóa - Sự kiện và Nhân vật - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Vui - khỏe - có ích - 05:10 Úm ba la ra chữ gì? - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao
Lịch phát sóng VTV3 ngày 11/05
Lịch phát sóng VTV3 ngày 11/05
11/05/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Chuẩn cơm mẹ nấu - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Đường lên đỉnh Olympia - 05:10 Lắng nghe con yêu - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S- Việt Nam - 07:00 Cà
Lịch phát sóng VTV3 ngày 10/05
Lịch phát sóng VTV3 ngày 10/05
10/05/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Đường lên đỉnh Olympia - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Chuẩn cơm mẹ nấu - 05:10 Lựa chọn của trái tim - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S- Việt Nam - 06:55
Lịch phát sóng VTV3 ngày 09/05
Lịch phát sóng VTV3 ngày 09/05
09/05/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Lựa chọn của trái tim - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Hãy chọn giá đúng - 05:10 Điều ước thứ 7 - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S- Việt Nam - 06:55
Lịch phát sóng VTV3 ngày 08/05
Lịch phát sóng VTV3 ngày 08/05
08/05/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vui - khỏe - có ích - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Quả cầu bí ẩn - 05:10 Vì bạn xứng đáng - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S- Việt Nam -
Lịch phát sóng VTV3 ngày 07/05
Lịch phát sóng VTV3 ngày 07/05
07/05/2019
00:00 Phim truyện Thế lực cạnh tranh - Tập 43 00:50 Khám phá thế giới 01:20 Vì bạn xứng đáng 02:10 Chuyện đêm muộn Những chiếc thang máy 03:00 Phim truyện Thần tượng mất tích - Tập 1, 2 04:30 Siêu sao ẩm thực 06:00 Nhịp đập 360° thể thao 06:45
Lịch phát sóng VTV3 ngày 06/05
Lịch phát sóng VTV3 ngày 06/05
06/05/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 02:10 Bí mật của tạo hóa - 03:45 Phim truyện - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S- Việt Nam - 06:55 Sống chậm - 07:00 Cà phê sáng - 07:50 Mỗi ngày một niềm vui - 07:58 Thời
Lịch phát sóng VTV3 ngày 05/05
Lịch phát sóng VTV3 ngày 05/05
05/05/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Điều ước thứ 7 - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Vui - khỏe - có ích - 05:10 Úm ba la ra chữ gì? - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S- Việt
Lịch phát sóng VTV3 ngày 04/05
Lịch phát sóng VTV3 ngày 04/05
04/05/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Hòa nhạc thính phòng - 01:20 Sân khấu - 02:40 Hòa nhạc thính phòng - 03:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế giới - 05:10 Phim tài liệu - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S- Việt Nam - 07:00 Hòa nhạc thính
Lịch phát sóng VTV3 ngày 03/05
Lịch phát sóng VTV3 ngày 03/05
03/05/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:50 Hòa nhạc thính phòng - 01:20 Sân khấu - 03:00 Phim truyện - 04:35 Khám phá thế giới - 05:15 VTV đặc biệt - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S- Việt Nam - 06:55 Sống chậm - 07:00 Hòa nhạc thính phòng
Lịch phát sóng VTV3 ngày 02/05
Lịch phát sóng VTV3 ngày 02/05
02/05/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Lựa chọn của trái tim - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Hãy chọn giá đúng - 05:10 Văn hóa - Sự kiện và Nhân vật - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S-
Lịch phát sóng VTV3 ngày 01/05
Lịch phát sóng VTV3 ngày 01/05
01/05/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vui - khỏe - có ích - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Quả cầu bí ẩn - 05:10 Vì bạn xứng đáng - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S- Việt Nam -
Lịch phát sóng VTV3 ngày 30/04
Lịch phát sóng VTV3 ngày 30/04
30/04/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vì bạn xứng đáng - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Siêu sao ẩm thực - 05:10 Văn hóa - Sự kiện và Nhân vật - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 Dặm dài
Lịch phát sóng VTV3 ngày 29/04
Lịch phát sóng VTV3 ngày 29/04
29/04/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Úm ba la ra chữ gì? - 02:10 Bí mật của tạo hóa - 03:00 Phim truyện - 04:30 Hãy chọn giá đúng - 05:10 Vui - khỏe - có ích - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45
Lịch phát sóng VTV3 ngày 28/04
Lịch phát sóng VTV3 ngày 28/04
28/04/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Văn hóa - Sự kiện và Nhân vật - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Vui - khỏe - có ích - 05:10 Úm ba la ra chữ gì? - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao
Lịch phát sóng VTV3 ngày 27/04
Lịch phát sóng VTV3 ngày 27/04
27/04/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Chuẩn cơm mẹ nấu - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Đường lên đỉnh Olympia - 05:10 Lắng nghe con yêu - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S- Việt Nam - 07:00 Cà
Lịch phát sóng VTV3 ngày 26/04
Lịch phát sóng VTV3 ngày 26/04
26/04/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Đường lên đỉnh Olympia - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Chuẩn cơm mẹ nấu - 05:10 Lựa chọn của trái tim - 06:00 Nhịp đập 360 độ thể thao - 06:45 S- Việt Nam -
Lịch phát sóng VTV3 ngày 25/04
Lịch phát sóng VTV3 ngày 25/04
25/04/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Lựa chọn của trái tim - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Hãy chọn giá đúng - 05:10 Điều ước thứ 7 - 06:00 Nhịp đập 360 độ thể thao - 06:45 S- Việt Nam
Lịch phát sóng VTV3 ngày 24/04
Lịch phát sóng VTV3 ngày 24/04
24/04/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vui - khỏe - có ích - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Quả cầu bí ẩn - 05:10 Vì bạn xứng đáng - 06:00 Nhịp đập 360 độ thể thao - 06:45 S- Việt Nam