Người Quảng
Thứ 4, 08/04/2020

Lịch phát sóng VTV3

Lịch phát sóng VTV3 ngày 10/04
Lịch phát sóng VTV3 ngày 10/04
10/04/2020
00:00 Logo VTV2 - 05:00 Phim truyện - 05:50 Quà tặng cuộc sống - 06:00 Gà đẻ trứng vàng - 06:55 Sống chậm - 07:00 Cà phê sáng - 07:45 Nét ẩm thực Việt - 07:55 Mỗi ngày một niềm vui - 07:58 Thời tiết - 08:10 Xả xì chét -
Lịch phát sóng VTV3 ngày 09/04
Lịch phát sóng VTV3 ngày 09/04
09/04/2020
00:00 Logo VTV2 - 05:00 Phim truyện - 05:50 Quà tặng cuộc sống - 06:00 Vì bạn xứng đáng - 06:55 Sống chậm - 07:00 Cà phê sáng - 07:45 Nét ẩm thực Việt - 07:55 Mỗi ngày một niềm vui - 07:58 Thời tiết - 08:10 Xả xì chét -
Lịch phát sóng VTV3 ngày 08/04
Lịch phát sóng VTV3 ngày 08/04
08/04/2020
00:00 Logo VTV2 - 05:00 Phim truyện - 05:50 Quà tặng cuộc sống - 06:00 Chọn đâu cho đúng - 06:55 Sống chậm - 07:00 Cà phê sáng - 07:45 Nét ẩm thực Việt - 07:55 Mỗi ngày một niềm vui - 07:58 Thời tiết - 08:10 Xả xì chét -
Lịch phát sóng VTV3 ngày 07/04
Lịch phát sóng VTV3 ngày 07/04
07/04/2020
00:00 Logo VTV2 - 05:00 Phim truyện - 05:50 Quà tặng cuộc sống - 06:00 Hãy chọn giá đúng - 06:55 Sống chậm - 07:00 Cà phê sáng - 07:55 Mỗi ngày một niềm vui - 07:58 Thời tiết - 08:00 Xả xì chét - 08:15 Trái tim cho em -
Lịch phát sóng VTV3 ngày 06/04
Lịch phát sóng VTV3 ngày 06/04
06/04/2020
00:00 Logo VTV2 - 05:00 Phim truyện - 05:50 Quà tặng cuộc sống - 06:00 Vui - khoẻ - có ích - 06:55 Sống chậm - 07:00 Cà phê sáng - 07:55 Mỗi ngày một niềm vui - 07:58 Thời tiết - 08:00 Xả xì chét - 08:15 Về quê -
Lịch phát sóng VTV3 ngày 05/04
Lịch phát sóng VTV3 ngày 05/04
05/04/2020
00:00 Logo VTV2 - 05:00 Phim truyện - 05:50 Quà tặng cuộc sống - 06:00 Hãy chọn giá đúng - 07:00 Cà phê sáng - 07:50 Mỗi ngày một niềm vui - 07:58 Thời tiết - 08:00 Ký ức vui vẻ - 09:00 Sức nước ngàn năm - 10:00 Không giới
Lịch phát sóng VTV3 ngày 04/04
Lịch phát sóng VTV3 ngày 04/04
04/04/2020
00:00 Logo VTV2 - 05:00 Phim truyện - 05:50 Quà tặng cuộc sống - 06:00 Kèo này ai thắng - 06:50 S - Việt Nam - 07:00 Cà phê sáng - 07:50 Mỗi ngày một niềm vui - 07:58 Thời tiết - 08:00 Vui - khoẻ - có ích - 08:50
Lịch phát sóng VTV3 ngày 03/04
Lịch phát sóng VTV3 ngày 03/04
03/04/2020
00:00 Logo VTV2 - 05:00 Phim truyện - 05:50 Quà tặng cuộc sống - 06:00 Gà đẻ trứng vàng - 06:50 S - Việt Nam - 06:55 Sống chậm - 07:00 Cà phê sáng - 07:45 Nét ẩm thực Việt - 07:55 Mỗi ngày một niềm vui - 07:58 Thời tiết
Lịch phát sóng VTV3 ngày 02/04
Lịch phát sóng VTV3 ngày 02/04
02/04/2020
00:00 Logo VTV2 - 05:00 Phim truyện - 05:50 Quà tặng cuộc sống - 06:00 Vì bạn xứng đáng - 06:50 S- Việt Nam - 06:55 Sống chậm - 07:00 Cà phê sáng - 07:45 Nét ẩm thực Việt - 07:55 Mỗi ngày một niềm vui - 07:58 Thời tiết -
Lịch phát sóng VTV3 ngày 01/04
Lịch phát sóng VTV3 ngày 01/04
01/04/2020
00:00 Logo VTV2 - 05:00 Phim truyện - 05:50 Quà tặng cuộc sống - 06:00 Chọn đâu cho đúng - 06:50 S - Việt Nam - 06:55 Sống chậm - 07:00 Cà phê sáng - 07:45 Nét ẩm thực Việt - 07:55 Mỗi ngày một niềm vui - 07:58 Thời tiết
Lịch phát sóng VTV3 ngày 31/03
Lịch phát sóng VTV3 ngày 31/03
31/03/2020
00:00 Logo VTV2 - 05:00 Phim truyện - 05:50 Quà tặng cuộc sống - 06:00 Ẩm thực kỳ thú - 06:50 S - Việt Nam - 06:55 Sống chậm - 07:00 Cà phê sáng - 07:55 Mỗi ngày một niềm vui - 07:58 Thời tiết - 08:00 Xả xì chét -
Lịch phát sóng VTV3 ngày 30/03
Lịch phát sóng VTV3 ngày 30/03
30/03/2020
00:00 Logo VTV2 - 05:00 Phim truyện - 05:50 Quà tặng cuộc sống - 06:00 Vui - khoẻ - có ích - 06:50 S - Việt Nam - 06:55 Sống chậm - 07:00 Cà phê sáng - 07:55 Mỗi ngày một niềm vui - 07:58 Thời tiết - 08:00 Xả xì
Lịch phát sóng VTV3 ngày 29/03
Lịch phát sóng VTV3 ngày 29/03
29/03/2020
05:00 Phim truyện Quý ông hoàn hảo - Tập 44 05:50 Quà tặng cuộc sống Con trai thương gia 06:00 Hãy chọn giá đúng 06:50 S - Việt Nam Mùa hoa vải mùa soong hao 07:00 Cà phê sáng 07:50 Mỗi ngày một niềm vui 07:58 Thời tiết 08:00 Ký ức
Lịch phát sóng VTV3 ngày 28/03
Lịch phát sóng VTV3 ngày 28/03
28/03/2020
00:00 Logo VTV2 - 05:00 Phim truyện - 05:50 Quà tặng cuộc sống - 06:00 Kèo này ai thắng - 06:50 S - Việt Nam - 07:00 Cà phê sáng - 07:50 Mỗi ngày một niềm vui - 07:58 Thời tiết - 08:00 Vui - khoẻ - có ích - 08:50
Lịch phát sóng VTV3 ngày 27/03
Lịch phát sóng VTV3 ngày 27/03
27/03/2020
00:00 Logo VTV2 - 05:00 Phim truyện - 05:50 Quà tặng cuộc sống - 06:00 Gà đẻ trứng vàng - 06:50 S - Việt Nam - 06:55 Sống chậm - 07:00 Cà phê sáng - 07:45 Nét ẩm thực Việt - 07:55 Mỗi ngày một niềm vui - 08:08 Thời tiết
Lịch phát sóng VTV3 ngày 26/03
Lịch phát sóng VTV3 ngày 26/03
26/03/2020
00:00 Logo VTV2 - 05:00 Phim truyện - 05:50 Quà tặng cuộc sống - 06:00 Vì bạn xứng đáng - 06:50 S - Việt Nam - 06:55 Sống chậm - 07:00 Cà phê sáng - 07:45 Nét ẩm thực Việt - 07:55 Mỗi ngày một niềm vui - 08:08 Thời tiết
Lịch phát sóng VTV3 ngày 25/03
Lịch phát sóng VTV3 ngày 25/03
25/03/2020
00:00 Logo VTV2 - 05:00 Phim truyện - 05:50 Quà tặng cuộc sống - 06:00 Chọn đâu cho đúng - 06:50 S - Việt Nam - 06:55 Sống chậm - 07:00 Cà phê sáng - 07:45 Nét ẩm thực Việt - 07:55 Mỗi ngày một niềm vui - 08:08 Thời tiết
Lịch phát sóng VTV3 ngày 17/03
Lịch phát sóng VTV3 ngày 17/03
17/03/2020
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vì bạn xứng đáng - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Vui - khoẻ - có ích - 05:10 Phim truyện - 06:00 Ẩm thực kỳ thú - 06:55 Sống chậm -
Lịch phát sóng VTV3 ngày 16/03
Lịch phát sóng VTV3 ngày 16/03
16/03/2020
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Đại náo thư viện chiến - 02:10 Vì bạn xứng đáng - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Chọn ngay đi - 05:10 Phim truyện - 06:00 Vui - khoẻ - có ích - 06:50 S- Việt
Lịch phát sóng VTV3 ngày 15/03
Lịch phát sóng VTV3 ngày 15/03
15/03/2020
00:00 Phim truyện Thuyết tiến hóa tình yêu – Tập 26 00:50 Khám phá thế giới Thế gới qua góc nhìn khác - Tập 5: Napoli 01:20 Chiến sĩ 2020 02:10 Chuyện đêm muộn Kết nối yêu thương 03:00 Phim truyện Chuyến đi để đời - Tập 9 03:45 Phim truyện
Lịch phát sóng VTV3 ngày 14/03
Lịch phát sóng VTV3 ngày 14/03
14/03/2020
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vì bạn xứng đáng - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Đường lên đỉnh Olympia - 05:10 Phim truyện - 06:00 Kèo này ai thắng - 06:50 S- Việt Nam - 07:00
Lịch phát sóng VTV3 ngày 13/03
Lịch phát sóng VTV3 ngày 13/03
13/03/2020
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Đường lên đỉnh Olympia - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Ẩm thực kỳ thú - 05:10 Phim truyện - 06:00 Gà đẻ trứng vàng - 06:50 S- Việt Nam - 06:55
Lịch phát sóng VTV3 ngày 12/03
Lịch phát sóng VTV3 ngày 12/03
12/03/2020
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Gà đẻ trứng vàng - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Hãy chọn giá đúng - 05:10 Phim truyện - 06:00 Vì bạn xứng đáng - 06:50 S- Việt Nam - 06:55
Lịch phát sóng VTV3 ngày 11/03
Lịch phát sóng VTV3 ngày 11/03
11/03/2020
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vui - khoẻ - có ích - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Đường lên đỉnh Olympia - 05:10 Phim truyện - 06:00 Chọn đâu cho đúng - 06:50 S- Việt Nam
Lịch phát sóng VTV3 ngày 10/03
Lịch phát sóng VTV3 ngày 10/03
10/03/2020
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vì bạn xứng đáng - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Vui - khoẻ - có ích - 05:10 Phim truyện - 06:00 Ẩm thực kỳ thú - 06:50 S- Việt Nam
Lịch phát sóng VTV3 ngày 09/03
Lịch phát sóng VTV3 ngày 09/03
09/03/2020
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Đại náo thư viện chiến - 02:10 Vì bạn xứng đáng - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Chọn ngay đi - 05:10 Phim truyện - 06:00 Vui - khoẻ - có ích - 06:50 S- Việt
Lịch phát sóng VTV3 ngày 08/03
Lịch phát sóng VTV3 ngày 08/03
08/03/2020
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Chiến sĩ 2020 - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Vui - khoẻ - có ích - 05:10 Phim truyện - 06:00 Hãy chọn giá đúng - 06:50 S- Việt Nam -
Lịch phát sóng VTV3 ngày 07/03
Lịch phát sóng VTV3 ngày 07/03
07/03/2020
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vì bạn xứng đáng - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Đường lên đỉnh Olympia - 05:10 Phim truyện - 06:00 Kèo này ai thắng - 06:50 S- Việt Nam - 07:00
Lịch phát sóng VTV3 ngày 06/03
Lịch phát sóng VTV3 ngày 06/03
06/03/2020
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Đường lên đỉnh Olympia - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Ẩm thực kỳ thú - 05:10 Phim truyện - 06:00 Gà đẻ trứng vàng - 06:50 S- Việt Nam - 06:55
Lịch phát sóng VTV3 ngày 05/03
Lịch phát sóng VTV3 ngày 05/03
05/03/2020
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Gà đẻ trứng vàng - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Hãy chọn giá đúng - 05:10 Phim truyện - 06:00 Vì bạn xứng đáng - 06:50 S- Việt Nam - 06:55
Lịch phát sóng VTV3 ngày 04/03
Lịch phát sóng VTV3 ngày 04/03
04/03/2020
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vui - khoẻ - có ích - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Đường lên đỉnh Olympia - 05:10 Phim truyện - 06:00 Chọn đâu cho đúng - 06:50 S- Việt Nam
Lịch phát sóng VTV3 ngày 03/03
Lịch phát sóng VTV3 ngày 03/03
03/03/2020
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vì bạn xứng đáng - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Vui - khoẻ - có ích - 05:10 Phim truyện - 06:00 Ẩm thực kỳ thú - 06:50 S- Việt Nam