Người Quảng
Thứ 6, 19/07/2019

Lịch phát sóng VTV3

Lịch phát sóng VTV3 ngày 21/07
Lịch phát sóng VTV3 ngày 21/07
21/07/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Văn hóa - Sự kiện và Nhân vật - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Vui - khỏe - có ích - 05:10 Úm ba la ra chữ gì? - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao
Lịch phát sóng VTV3 ngày 20/07
Lịch phát sóng VTV3 ngày 20/07
20/07/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Chuẩn cơm mẹ nấu - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Đường lên đỉnh Olympia - 05:10 Muôn màu showbiz - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S- Việt Nam - 07:00 Cà phê
Lịch phát sóng VTV3 ngày 19/07
Lịch phát sóng VTV3 ngày 19/07
19/07/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Đường lên đỉnh Olympia - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Chuẩn cơm mẹ nấu - 05:10 Lựa chọn của trái tim - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S- Việt Nam - 06:55
Lịch phát sóng VTV3 ngày 18/07
Lịch phát sóng VTV3 ngày 18/07
18/07/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Lựa chọn của trái tim - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Hãy chọn giá đúng - 05:10 Điều ước thứ 7 - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S- Việt Nam - 06:55
Lịch phát sóng VTV3 ngày 17/07
Lịch phát sóng VTV3 ngày 17/07
17/07/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vui - khỏe - có ích - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Quả cầu bí ẩn - 05:10 Vì bạn xứng đáng - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S- Việt Nam -
Lịch phát sóng VTV3 ngày 16/07
Lịch phát sóng VTV3 ngày 16/07
16/07/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vì bạn xứng đáng - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Siêu sao ẩm thực - 05:10 Điều ước thứ 7 - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 Dặm dài đất nước - 06:55
Lịch phát sóng VTV3 ngày 15/07
Lịch phát sóng VTV3 ngày 15/07
15/07/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Úm ba la ra chữ gì? - 02:10 Bí mật của tạo hóa - 03:00 Phim truyện - 03:45 Không thỏa hiệp - 04:30 Hãy chọn giá đúng - 05:10 Vui - khỏe - có ích - 06:00 Nhịp đập
Lịch phát sóng VTV3 ngày 14/07
Lịch phát sóng VTV3 ngày 14/07
14/07/2019
00:00 Phim tài liệu khoa học - 00:20 Phim truyện - 01:00 Khám phá thế giới - 01:20 Điều ước thứ 7 - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Vui - khỏe - có ích - 05:10 Úm ba la ra chữ gì? - 06:00 Nhịp đập
Lịch phát sóng VTV3 ngày 13/07
Lịch phát sóng VTV3 ngày 13/07
13/07/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Chuẩn cơm mẹ nấu - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Đường lên đỉnh Olympia - 05:10 Lắng nghe con yêu - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S- Việt Nam - 07:00 Cà
Lịch phát sóng VTV3 ngày 12/07
Lịch phát sóng VTV3 ngày 12/07
12/07/2019
00:00 An ninh và Cuộc sống - 00:10 Phim truyện - 01:00 Khám phá thế giới - 01:20 Đường lên đỉnh Olympia - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Chuẩn cơm mẹ nấu - 05:10 Lựa chọn của trái tim - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao
Lịch phát sóng VTV3 ngày 11/07
Lịch phát sóng VTV3 ngày 11/07
11/07/2019
00:00 Phim truyện Kẻ thù ngọt ngào - Tập 52 00:50 Khám phá thế giới Những người bảo vệ thiên nhiên - Tập 7: "Phục hồi loài đười ươi ở Sabah" 01:20 Lựa chọn của trái tim 02:10 Chuyện đêm muộn 03:00 Phim truyện Cô giáo Ô Sun-Nam - Tập 71,
Lịch phát sóng VTV3 ngày 10/07
Lịch phát sóng VTV3 ngày 10/07
10/07/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vui - khỏe - có ích - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Quả cầu bí ẩn - 05:10 Vì bạn xứng đáng - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S- Việt Nam -
Lịch phát sóng VTV3 ngày 09/07
Lịch phát sóng VTV3 ngày 09/07
09/07/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vì bạn xứng đáng - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Siêu sao ẩm thực - 05:10 Văn hóa - Sự kiện và Nhân vật - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 Dặm dài
Lịch phát sóng VTV3 ngày 08/07
Lịch phát sóng VTV3 ngày 08/07
08/07/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Úm ba la ra chữ gì? - 02:10 Bí mật của tạo hóa - 03:00 Phim truyện - 04:30 Hãy chọn giá đúng - 05:10 Vui - khỏe - có ích - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45
Lịch phát sóng VTV3 ngày 07/07
Lịch phát sóng VTV3 ngày 07/07
07/07/2019
00:00 Giao lưu - Tọa đàm - 00:20 Phim truyện - 01:00 Khám phá thế giới - 01:20 Văn hóa - Sự kiện và Nhân vật - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Vui - khỏe - có ích - 05:10 Úm ba la ra chữ gì?
Lịch phát sóng VTV3 ngày 06/07
Lịch phát sóng VTV3 ngày 06/07
06/07/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Chuẩn cơm mẹ nấu - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Đường lên đỉnh Olympia - 05:10 Lắng nghe con yêu - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S- Việt Nam - 07:00 Cà
Lịch phát sóng VTV3 ngày 05/07
Lịch phát sóng VTV3 ngày 05/07
05/07/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Đường lên đỉnh Olympia - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Chuẩn cơm mẹ nấu - 05:10 Lựa chọn của trái tim - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S- Việt Nam - 06:55
Lịch phát sóng VTV3 ngày 04/07
Lịch phát sóng VTV3 ngày 04/07
04/07/2019
00:00 Phim truyện Kẻ thù ngọt ngào - Tập 45 00:50 Khám phá thế giới Những người bảo vệ thiên nhiên - Tập 7: "Phục hồi loài đười ươi ở Sabah" 01:20 Lựa chọn của trái tim 02:10 Chuyện đêm muộn Đón nhận thử thách 03:00 Phim truyện Cô giáo Ô
Lịch phát sóng VTV3 ngày 03/07
Lịch phát sóng VTV3 ngày 03/07
03/07/2019
00:00 Phim truyện Kẻ thù ngọt ngào - Tập 44/124 00:50 Khám phá thế giới Những người bảo vệ thiên nhiên - Tập 6: " Cá sấu và Khỉ vòi " 01:20 Vui - khoẻ - có ích 02:10 Chuyện đêm muộn Balô trên thảm đỏ 03:00 Phim truyện Cô giáo
Lịch phát sóng VTV3 ngày 02/07
Lịch phát sóng VTV3 ngày 02/07
02/07/2019
00:00 Phim truyện Kẻ thù ngọt ngào - Tập 43 00:50 Khám phá thế giới Những người bảo vệ thiên nhiên - Tập 5: " Bò tót và Heo vòi" 01:20 Vì bạn xứng đáng 02:10 Chuyện đêm muộn Người trẻ và ước mơ nghệ thuật 03:00 Phim truyện Cô giáo
Lịch phát sóng VTV3 ngày 01/07
Lịch phát sóng VTV3 ngày 01/07
01/07/2019
00:00 Phim truyện Kẻ thù ngọt ngào - Tập 42 00:50 Khám phá thế giới Những người bảo vệ thiên nhiên - Tập 4: "Đảm bảo tương lai của loài voi " 01:20 Úm ba la ra chữ gì? 02:10 Bí mật của tạo hóa Đàn ông đa nghi 03:00 Phim
Lịch phát sóng VTV3 ngày 30/06
Lịch phát sóng VTV3 ngày 30/06
30/06/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Điều ước thứ 7 - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Vui - khỏe - có ích - 05:10 Úm ba la ra chữ gì? - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S- Việt
Lịch phát sóng VTV3 ngày 29/06
Lịch phát sóng VTV3 ngày 29/06
29/06/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Chuẩn cơm mẹ nấu - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Đường lên đỉnh Olympia - 05:10 Lắng nghe con yêu - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S- Việt
Lịch phát sóng VTV3 ngày 28/06
Lịch phát sóng VTV3 ngày 28/06
28/06/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Đường lên đỉnh Olympia - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Chuẩn cơm mẹ nấu - 05:10 Lựa chọn của trái tim - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S- Việt Nam - 06:55
Lịch phát sóng VTV3 ngày 27/06
Lịch phát sóng VTV3 ngày 27/06
27/06/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Lựa chọn của trái tim - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Hãy chọn giá đúng - 05:10 Văn hóa - Sự kiện và Nhân vật - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S-
Lịch phát sóng VTV3 ngày 26/06
Lịch phát sóng VTV3 ngày 26/06
26/06/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vui - khỏe - có ích - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Quả cầu bí ẩn - 05:10 Vì bạn xứng đáng - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S- Việt Nam -
Lịch phát sóng VTV3 ngày 25/06
Lịch phát sóng VTV3 ngày 25/06
25/06/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vì bạn xứng đáng - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Siêu sao ẩm thực - 05:10 Văn hóa - Sự kiện và Nhân vật - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 Dặm dài
Lịch phát sóng VTV3 ngày 24/06
Lịch phát sóng VTV3 ngày 24/06
24/06/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Úm ba la ra chữ gì? - 02:10 Bí mật của tạo hóa - 03:00 Phim truyện - 04:30 Hãy chọn giá đúng - 05:10 Vui - khỏe - có ích - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45
Lịch phát sóng VTV3 ngày 23/06
Lịch phát sóng VTV3 ngày 23/06
23/06/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Văn hóa - Sự kiện và Nhân vật - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Vui - khỏe - có ích - 05:10 Úm ba la ra chữ gì? - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao
Lịch phát sóng VTV3 ngày 22/06
Lịch phát sóng VTV3 ngày 22/06
22/06/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Chuẩn cơm mẹ nấu - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Đường lên đỉnh Olympia - 05:10 Lắng nghe con yêu - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S- Việt Nam - 07:00 Cà
Lịch phát sóng VTV3 ngày 21/06
Lịch phát sóng VTV3 ngày 21/06
21/06/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Đường lên đỉnh Olympia - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Chuẩn cơm mẹ nấu - 05:10 Lựa chọn của trái tim - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S- Việt Nam - 06:55
Lịch phát sóng VTV3 ngày 20/06
Lịch phát sóng VTV3 ngày 20/06
20/06/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Lựa chọn của trái tim - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Hãy chọn giá đúng - 05:10 Điều ước thứ 7 - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S- Việt Nam - 06:55