Người Quảng
Thứ 3, 22/01/2019

Lịch phát sóng VTV3

Lịch phát sóng VTV3 ngày 27/12
Lịch phát sóng VTV3 ngày 27/12
27/12/2018
00:00 360 độ Nhật Bản - 00:20 Phim truyện - 01:00 Khám phá thế giới - 01:20 Quyền lực ghế nóng - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Hãy chọn giá đúng - 05:10 Văn hóa - Sự kiện và Nhân vật - 06:00 Nhịp đập 360
Lịch phát sóng VTV3 ngày 26/12
Lịch phát sóng VTV3 ngày 26/12
26/12/2018
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vui - khỏe - có ích - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Biệt tài tí hon - 05:10 Vì bạn xứng đáng - 06:00 Nhịp đập 360 độ thể thao - 06:45 S- Việt Nam
Lịch phát sóng VTV3 ngày 25/12
Lịch phát sóng VTV3 ngày 25/12
25/12/2018
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vì bạn xứng đáng - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Siêu sao ẩm thực - 05:10 Văn hóa - Sự kiện và Nhân vật - 06:00 Nhịp đập 360 độ thể thao - 06:45 Quà
Lịch phát sóng VTV3 ngày 24/12
Lịch phát sóng VTV3 ngày 24/12
24/12/2018
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Không giới hạn - Sasuke Việt Nam - 02:10 Bí mật của tạo hóa - 03:00 Phim truyện - 04:30 Hãy chọn giá đúng - 05:10 Vui - khỏe - có ích - 06:00 Nhịp đập 360 độ thể thao
Lịch phát sóng VTV3 ngày 23/12
Lịch phát sóng VTV3 ngày 23/12
23/12/2018
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Văn hóa - Sự kiện và Nhân vật - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Vui - khỏe- có ích - 05:10 Không giới hạn - Sasuke Việt Nam - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao
Lịch phát sóng VTV3 ngày 22/12
Lịch phát sóng VTV3 ngày 22/12
22/12/2018
00:00 KHGD Quốc phòng - 00:20 Phim truyện - 01:00 Khám phá thế giới - 01:20 Chuẩn cơm mẹ nấu - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Đường lên đỉnh Olympia - 05:10 Lắng nghe con yêu - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S-
Lịch phát sóng VTV3 ngày 21/12
Lịch phát sóng VTV3 ngày 21/12
21/12/2018
00:00 An ninh và Cuộc sống - 00:20 Phim truyện - 01:00 Khám phá thế giới - 01:20 Đường lên đỉnh Olympia - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Chuẩn cơm mẹ nấu - 05:10 Quyền lực ghế nóng - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao -
Lịch phát sóng VTV3 ngày 20/12
Lịch phát sóng VTV3 ngày 20/12
20/12/2018
00:00 360 độ Nhật Bản - 00:20 Phim truyện - 01:00 Khám phá thế giới - 01:20 Quyền lực ghế nóng - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Hãy chọn giá đúng - 05:10 Điều ước thứ 7 - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45
Lịch phát sóng VTV3 ngày 19/12
Lịch phát sóng VTV3 ngày 19/12
19/12/2018
00:00 Phim truyện Bố là tất cả - Tập 50 00:50 Khám phá thế giới Những hiện tượng bí ẩn nhất hành tinh - Tập 8: "Những địa điểm bí ẩn có khả năng chữa bệnh" 01:20 Vui - khỏe - có ích 02:10 Chuyện đêm muộn Lãnh đạo truyền cảm
Lịch phát sóng VTV3 ngày 18/12
Lịch phát sóng VTV3 ngày 18/12
18/12/2018
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vì bạn xứng đáng - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Siêu sao ẩm thực - 05:10 Điều ước thứ 7 - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 Quà tặng cuộc sống - 06:55
Lịch phát sóng VTV3 ngày 17/12
Lịch phát sóng VTV3 ngày 17/12
17/12/2018
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Không giới hạn - Sasuke Việt Nam - 02:10 Bí mật của tạo hóa - 03:00 Phim truyện - 04:30 Hãy chọn giá đúng - 05:10 Vui - khỏe - có ích - 06:00 Nhịp đập 360 độ thể thao
Lịch phát sóng VTV3 ngày 16/12
Lịch phát sóng VTV3 ngày 16/12
16/12/2018
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Điều ước thứ 7 - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Vui - khỏe - có ích - 05:10 Không giới hạn - Sasuke Việt Nam - 06:00 Nhịp đập 360 độ thể thao - 06:45
Lịch phát sóng VTV3 ngày 15/12
Lịch phát sóng VTV3 ngày 15/12
15/12/2018
00:00 KHGD Quốc phòng - 00:20 Phim truyện - 01:00 Khám phá thế giới - 01:20 Chuẩn cơm mẹ nấu - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Đường lên đỉnh Olympia - 05:10 Lắng nghe con yêu - 06:00 Nhịp đập 360 độ thể thao - 06:45
Lịch phát sóng VTV3 ngày 14/12
Lịch phát sóng VTV3 ngày 14/12
14/12/2018
00:00 An ninh và Cuộc sống - 00:20 Phim truyện - 01:00 Khám phá thế giới - 01:20 Đường lên đỉnh Olympia - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Chuẩn cơm mẹ nấu - 05:10 Quyền lực ghế nóng - 06:00 Nhịp đập 360 độ thể thao
Lịch phát sóng VTV3 ngày 13/12
Lịch phát sóng VTV3 ngày 13/12
13/12/2018
00:00 360 độ Nhật Bản - 00:20 Phim truyện - 01:00 Khám phá thế giới - 01:20 Quyền lực ghế nóng - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Hãy chọn giá đúng - 05:10 Văn hóa - Sự kiện và Nhân vật - 06:00 Nhịp đập 360°
Lịch phát sóng VTV3 ngày 12/12
Lịch phát sóng VTV3 ngày 12/12
12/12/2018
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vui - khỏe - có ích - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Biệt tài tí hon - 05:10 Vì bạn xứng đáng - 06:00 Nhịp đập 360 độ thể thao - 06:45 S- Việt Nam
Lịch phát sóng VTV3 ngày 11/12
Lịch phát sóng VTV3 ngày 11/12
11/12/2018
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vì bạn xứng đáng - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Siêu sao ẩm thực - 05:10 Văn hóa - Sự kiện và Nhân vật - 06:00 Nhịp đập 360 độ thể thao - 06:45 Quà
Lịch phát sóng VTV3 ngày 10/12
Lịch phát sóng VTV3 ngày 10/12
10/12/2018
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Không giới hạn - Sasuke Việt Nam - 02:10 Bí mật của tạo hóa - 03:00 Phim truyện - 04:30 Hãy chọn giá đúng - 05:10 Vui - khỏe - có ích - 06:00 Nhịp đập 360 độ thể thao
Lịch phát sóng VTV3 ngày 09/12
Lịch phát sóng VTV3 ngày 09/12
09/12/2018
00:00 Phim truyện Bố là tất cả - Tập 40 00:50 Khám phá thế giới Những kỳ quan của con người - Tập 12:" Chùa vàng Shwedagon- Myanmar" 01:20 Văn hóa - Sự kiện và Nhân vật 02:10 Chuyện đêm muộn Những rắc rối của phụ nữ 03:00 Phim truyện Hạnh
Lịch phát sóng VTV3 ngày 08/12
Lịch phát sóng VTV3 ngày 08/12
08/12/2018
00:00 KHGD Quốc phòng - 00:20 Phim truyện - 01:00 Khám phá thế giới - 01:20 Chuẩn cơm mẹ nấu - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Đường lên đỉnh Olympia - 05:10 Lắng nghe con yêu - 06:00 Nhịp đập 360 độ thể thao - 06:45
Lịch phát sóng VTV3 ngày 07/12
Lịch phát sóng VTV3 ngày 07/12
07/12/2018
00:20 Phim truyện Bố là tất cả - Tập 38 01:00 Khám phá thế giới Những kỳ quan của con người - Tập 10:" Nhà thờ Duomo- Florence" 01:20 Đường lên đỉnh Olympia 02:10 Chuyện đêm muộn Khi người trẻ cô đơn 03:00 Phim truyện Hạnh phúc trời ban - Tập
Lịch phát sóng VTV3 ngày 06/12
Lịch phát sóng VTV3 ngày 06/12
06/12/2018
00:00 360 độ Nhật Bản - 00:20 Phim truyện - 01:00 Khám phá thế giới - 01:20 Quyền lực ghế nóng - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Hãy chọn giá đúng - 05:10 Điều ước thứ 7 - 06:00 Nhịp đập 360 độ thể thao -
Lịch phát sóng VTV3 ngày 05/12
Lịch phát sóng VTV3 ngày 05/12
05/12/2018
00:00 Phim truyện Bố là tất cả - Tập 36 00:50 Khám phá thế giới Những kỳ quan của con người - Tập 8:"Đền Daitokuji- Nhật Bản" 01:20 Vui - khỏe - có ích 02:10 Chuyện đêm muộn Nữ quyền trong thời trang 03:00 Phim truyện Hạnh phúc trời ban -
Lịch phát sóng VTV3 ngày 04/12
Lịch phát sóng VTV3 ngày 04/12
04/12/2018
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vì bạn xứng đáng - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Siêu sao ẩm thực - 05:10 Điều ước thứ 7 - 06:00 Nhịp đập 360 độ thể thao - 06:45 Quà tặng cuộc sống -
Lịch phát sóng VTV3 ngày 03/12
Lịch phát sóng VTV3 ngày 03/12
03/12/2018
00:00 Phim truyện Bố là tất cả - Tập 34 00:50 Khám phá thế giới Những kỳ quan của con người - Tập 6: "Thánh đường Chartres- Pháp" 01:20 Không giới hạn - Sasuke Việt Nam 02:10 Bí mật của tạo hóa Người đẹp đóng phim 03:00 Phim truyện Hạnh phúc
Lịch phát sóng VTV3 ngày 02/12
Lịch phát sóng VTV3 ngày 02/12
02/12/2018
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Điều ước thứ 7 - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Vui - khỏe - có ích - 05:10 Không giới hạn - Sasuke Việt Nam - 06:00 Nhịp đập 360 độ thể thao -
Lịch phát sóng VTV3 ngày 01/12
Lịch phát sóng VTV3 ngày 01/12
01/12/2018
00:00 KHGD Quốc phòng - 00:20 Phim truyện - 01:00 Khám phá thế giới - 01:20 Chuẩn cơm mẹ nấu - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Đường lên đỉnh Olympia - 05:10 Lắng nghe con yêu - 06:00 Nhịp đập 360 độ thể thao - 06:45
Lịch phát sóng VTV3 ngày 30/11
Lịch phát sóng VTV3 ngày 30/11
30/11/2018
00:00 An ninh và Cuộc sống - 00:20 Phim truyện - 01:00 Khám phá thế giới - 01:20 Đường lên đỉnh Olympia - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Chuẩn cơm mẹ nấu - 05:10 Quyền lực ghế nóng - 06:00 Nhịp đập 360 độ thể thao
Lịch phát sóng VTV3 ngày 29/11
Lịch phát sóng VTV3 ngày 29/11
29/11/2018
00:20 Phim truyện Bố là tất cả - Tập 30 01:00 Khám phá thế giới Những kỳ quan của con người - Tập 2: "Các giáo đường khu Do thái ở Venice" 01:20 Quyền lực ghế nóng 02:10 Chuyện đêm muộn Hôn nhân và nhan sắc phụ nữ 03:00 Phim truyện
Lịch phát sóng VTV3 ngày 28/11
Lịch phát sóng VTV3 ngày 28/11
28/11/2018
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vui - khỏe - có ích - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Biệt tài tí hon - 05:10 Vì bạn xứng đáng - 06:00 Nhịp đập 360 độ thể thao - 06:45 S- Việt Nam
Lịch phát sóng VTV3 ngày 27/11
Lịch phát sóng VTV3 ngày 27/11
27/11/2018
00:00 Phim truyện Bố là tất cả - Tập 28 00:50 Khám phá thế giới Phiêu lưu trong hoang dã - Phần 2. Tập 13: "Loài kiến gỗ đỏ" 01:20 Vì bạn xứng đáng 02:10 Chuyện đêm muộn Những trải nghiệm đầu đời 03:00 Phim truyện Hạnh phúc trời ban
Lịch phát sóng VTV3 ngày 26/11
Lịch phát sóng VTV3 ngày 26/11
26/11/2018
00:00 Phim truyện Bố là tất cả - Tập 27 00:50 Khám phá thế giới Phiêu lưu trong hoang dã - Phần 3, Tập 12: "Loài voi châu Á - Kẻ khổng lồ thông minh" 01:20 Không giới hạn - Sasuke Việt Nam 02:10 Bí mật của tạo hóa