Người Quảng
Thứ 6, 21/09/2018

Lịch phát sóng VTV3

Lịch phát sóng VTV3 ngày 22/09
Lịch phát sóng VTV3 ngày 22/09
22/09/2018
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Chuẩn cơm mẹ nấu - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Đường lên đỉnh Olympia - 05:10 Lắng nghe con yêu - 06:00 Nhịp đập 360 độ thể thao - 06:45 S- Việt Nam - 06:55
Lịch phát sóng VTV3 ngày 21/09
Lịch phát sóng VTV3 ngày 21/09
21/09/2018
00:00 An ninh và Cuộc sống - 00:20 Phim truyện - 01:00 Khám phá thế giới - 01:20 Đường lên đỉnh Olympia - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 05:10 Thương vụ bạc tỷ - 06:00 Nhịp đập 360 độ thể thao - 06:45
Lịch phát sóng VTV3 ngày 20/09
Lịch phát sóng VTV3 ngày 20/09
20/09/2018
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Thương vụ bạc tỷ - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Hãy chọn giá đúng - 05:10 Văn hóa - Sự kiện và Nhân vật - 06:00 Nhịp đập 360 độ thể thao - 06:45 S-
Lịch phát sóng VTV3 ngày 19/09
Lịch phát sóng VTV3 ngày 19/09
19/09/2018
00:00 Phim truyện Vẫn là vợ chồng - Tập 4 00:50 Khám phá thế giới Những chuyến di cư thời hiện đại - Tập 1: "Vì sao động vật phải di cư?" 01:20 Vui - khoẻ - có ích 02:10 Chuyện đêm muộn Tình nghệ sĩ 03:00 Phim truyện Long Châu
Lịch phát sóng VTV3 ngày 18/09
Lịch phát sóng VTV3 ngày 18/09
18/09/2018
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vì bạn xứng đáng - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Siêu sao ẩm thực - 05:10 Văn hóa - Sự kiện và Nhân vật - 06:00 Nhịp đập 360 độ thể thao - 06:45 Quà
Lịch phát sóng VTV3 ngày 17/09
Lịch phát sóng VTV3 ngày 17/09
17/09/2018
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Không giới hạn - Sasuke Việt Nam - 02:10 Bí mật của tạo hóa - 03:00 Phim truyện - 04:30 Hãy chọn giá đúng - 05:10 Vui - khỏe - có ích - 06:00 Nhịp đập 360 độ thể thao
Lịch phát sóng VTV3 ngày 16/09
Lịch phát sóng VTV3 ngày 16/09
16/09/2018
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Văn hóa - Sự kiện và Nhân vật - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Vui - khỏe - có ích - 05:10 Không giới hạn - Sasuke Việt Nam - 06:00 Nhịp đập 360 độ
Lịch phát sóng VTV3 ngày 15/09
Lịch phát sóng VTV3 ngày 15/09
15/09/2018
00:00 KHGD Quốc phòng - 00:20 Phim truyện - 01:00 Khám phá thế giới - 01:20 Chuẩn cơm mẹ nấu - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Đường lên đỉnh Olympia - 05:10 Cầu thủ nhí - 06:00 Nhịp đập 360 độ thể thao - 06:45 S-
Lịch phát sóng VTV3 ngày 14/09
Lịch phát sóng VTV3 ngày 14/09
14/09/2018
00:00 An ninh và Cuộc sống - 00:20 Phim truyện - 01:00 Khám phá thế giới - 01:20 Đường lên đỉnh Olympia - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Chuẩn cơm mẹ nấu - 05:10 Thương vụ bạc tỷ - 06:00 Nhịp đập 360 độ thể thao
Lịch phát sóng VTV3 ngày 13/09
Lịch phát sóng VTV3 ngày 13/09
13/09/2018
00:00 360 độ Nhật Bản - 00:20 Phim truyện - 01:00 Khám phá thế giới - 01:20 Thương vụ bạc tỷ - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Hãy chọn giá đúng - 05:10 Điều ước thứ 7 - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45
Lịch phát sóng VTV3 ngày 12/09
Lịch phát sóng VTV3 ngày 12/09
12/09/2018
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vui - khoẻ - có ích - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Học viện mẹ chồng - 05:10 Vì bạn xứng đáng - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S- Việt Nam -
Lịch phát sóng VTV3 ngày 11/09
Lịch phát sóng VTV3 ngày 11/09
11/09/2018
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vì bạn xứng đáng - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Siêu sao ẩm thực - 05:10 Điều ước thứ 7 - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 Quà tặng cuộc sống - 06:55
Lịch phát sóng VTV3 ngày 10/09
Lịch phát sóng VTV3 ngày 10/09
10/09/2018
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Không giới hạn - Sasuke Việt Nam - 02:10 Bí mật của tạo hóa - 03:00 Phim truyện - 04:30 Hãy chọn giá đúng - 05:10 Vui - khoẻ - có ích - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao -
Lịch phát sóng VTV3 ngày 09/09
Lịch phát sóng VTV3 ngày 09/09
09/09/2018
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Điều ước thứ 7 - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Vui - khỏe - có ích - 05:10 Không giới hạn - Sasuke Việt Nam - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S-
Lịch phát sóng VTV3 ngày 08/09
Lịch phát sóng VTV3 ngày 08/09
08/09/2018
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:15 Chuẩn cơm mẹ nấu - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:25 Hãy chọn giá đúng - 05:10 Lắng nghe con yêu - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S- Việt Nam - 06:55 Trái
Lịch phát sóng VTV3 ngày 07/09
Lịch phát sóng VTV3 ngày 07/09
07/09/2018
00:00 An ninh và Cuộc sống - 00:20 Phim truyện - 01:00 Khám phá thế giới - 01:20 Hãy chọn giá đúng - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Chuẩn cơm mẹ nấu - 05:10 Thương vụ bạc tỷ - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao -
Lịch phát sóng VTV3 ngày 06/09
Lịch phát sóng VTV3 ngày 06/09
06/09/2018
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Thương vụ bạc tỷ - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Vui - khoẻ - có ích - 05:10 Văn hoá - Sự kiện và Nhân vật - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45
Lịch phát sóng VTV3 ngày 05/09
Lịch phát sóng VTV3 ngày 05/09
05/09/2018
00:00 Phim truyện Mặt nạ - Tập 19 00:50 Khám phá thế giới Hành tinh nổi giận - Tập 39: "Sa mạc Ả Rập" 01:20 Vui - khoẻ - có ích 02:10 Chuyện đêm muộn Đạo làm con 03:00 Phim truyện Lọ Lem và 4 chàng kỵ sĩ - Tập 13,
Lịch phát sóng VTV3 ngày 04/09
Lịch phát sóng VTV3 ngày 04/09
04/09/2018
00:00 Phim truyện Mặt nạ - Tập 18 00:50 Khám phá thế giới Hành tinh nổi giận - Tập 38: "Bão sét" 01:15 Vì bạn xứng đáng 02:10 Chuyện đêm muộn Đạo làm con 03:00 Phim truyện Lọ Lem và 4 chàng kỵ sĩ - Tập 11, 12 04:30 Siêu sao
Lịch phát sóng VTV3 ngày 03/09
Lịch phát sóng VTV3 ngày 03/09
03/09/2018
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Không giới hạn - Sasuke Việt Nam - 02:10 Bí mật của tạo hóa - 03:00 Phim truyện - 04:30 Hãy chọn giá đúng - 05:00 Vui - khoẻ - có ích - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao -
Lịch phát sóng VTV3 ngày 02/09
Lịch phát sóng VTV3 ngày 02/09
02/09/2018
00:00 Phim truyện Mặt nạ - Tập 16/ 00:50 Khám phá thế giới Hành tinh nổi giận - Tập 36: "Thay đổi áp suất" 01:20 Văn hóa - Sự kiện và Nhân vật 02:10 Chuyện đêm muộn 03:00 Phim truyện Lọ Lem và 4 chàng kỵ sĩ - Tập 7, 8
Lịch phát sóng VTV3 ngày 01/09
Lịch phát sóng VTV3 ngày 01/09
01/09/2018
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Chuẩn cơm mẹ nấu - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Đường lên đỉnh Olympia - 05:10 Lắng nghe con yêu - 06:00 Nhịp đập 360 độ thể thao - 06:45 S- Việt Nam - 06:55
Lịch phát sóng VTV3 ngày 31/08
Lịch phát sóng VTV3 ngày 31/08
31/08/2018
00:20 Phim truyện Mặt nạ - Tập 14 01:00 Khám phá thế giới Hành tinh nổi giận - Tập 34 "Mưa đá" 01:20 Đường lên đỉnh Olympia 02:10 Chuyện đêm muộn 03:00 Phim truyện Lọ Lem và 4 chàng kỵ sĩ - Tập 3, 4 04:30 Chuẩn cơm mẹ nấu 05:10
Lịch phát sóng VTV3 ngày 30/08
Lịch phát sóng VTV3 ngày 30/08
30/08/2018
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Thương vụ bạc tỷ - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Hãy chọn giá đúng - 05:10 Điều ước thứ 7 - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S- Việt Nam - 06:55 Quà
Lịch phát sóng VTV3 ngày 29/08
Lịch phát sóng VTV3 ngày 29/08
29/08/2018
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vui - khoẻ - có ích - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Học viện mẹ chồng - 05:10 Vì bạn xứng đáng - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S- Việt Nam -
Lịch phát sóng VTV3 ngày 28/08
Lịch phát sóng VTV3 ngày 28/08
28/08/2018
00:00 Phim truyện Mặt nạ - Tập 11 00:50 Khám phá thế giới Hành tinh nổi giận - Tập 31: " Khám phá Nam cực" 01:20 Vì bạn xứng đáng 02:10 Chuyện đêm muộn Tình yêu nghề nghiệp 03:00 Phim truyện Biệt đội số 38 - Tập 21, 22 04:30 Siêu
Lịch phát sóng VTV3 ngày 27/08
Lịch phát sóng VTV3 ngày 27/08
27/08/2018
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Không giới hạn - Sasuke Việt Nam - 02:10 Bí mật của tạo hóa - 03:00 Phim truyện - 04:30 Hãy chọn giá đúng - 05:10 Vui - khoẻ - có ích - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao -
Lịch phát sóng VTV3 ngày 26/08
Lịch phát sóng VTV3 ngày 26/08
26/08/2018
00:00 Phim truyện Mặt nạ - Tập 9 00:50 Khám phá thế giới Hành tinh nổi giận - Tập 29: "Thảm họa sinh thái " 01:20 Điều ước thứ 7 Số 147 02:10 Chuyện đêm muộn Sàn diễn quốc tế 03:00 Phim truyện Biệt đội số 38 - Tập 17, 18
Lịch phát sóng VTV3 ngày 25/08
Lịch phát sóng VTV3 ngày 25/08
25/08/2018
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Chuẩn cơm mẹ nấu - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Đường lên đỉnh Olympia - 05:10 Lắng nghe con yêu - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S- Việt Nam - 06:55 Trái
Lịch phát sóng VTV3 ngày 24/08
Lịch phát sóng VTV3 ngày 24/08
24/08/2018
00:00 An ninh và Cuộc sống - 00:20 Phim truyện - 01:00 Khám phá thế giới - 01:20 Đường lên đỉnh Olympia - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Chuẩn cơm mẹ nấu - 05:10 Thương vụ bạc tỷ - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao -
Lịch phát sóng VTV3 ngày 23/08
Lịch phát sóng VTV3 ngày 23/08
23/08/2018
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Thương vụ bạc tỷ - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Hãy chọn giá đúng - 05:10 Văn hóa - Sự kiện và Nhân vật - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S- Việt
Lịch phát sóng VTV3 ngày 22/08
Lịch phát sóng VTV3 ngày 22/08
22/08/2018
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vui - khỏe - có ích - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Học viện mẹ chồng - 05:10 Vì bạn xứng đáng - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S- Việt Nam -