Người Quảng
Thứ 7, 23/03/2019

Lịch phát sóng VTV3

Lịch phát sóng VTV3 ngày 25/03
Lịch phát sóng VTV3 ngày 25/03
25/03/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Úm ba la ra chữ gì? - 02:10 Bí mật của tạo hóa - 03:00 Phim truyện - 04:30 Hãy chọn giá đúng - 05:10 Vui - khỏe - có ích - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45
Lịch phát sóng VTV3 ngày 24/03
Lịch phát sóng VTV3 ngày 24/03
24/03/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Điều ước thứ 7 - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Vui - khỏe - có ích - 05:10 Úm ba la ra chữ gì? - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S- Việt
Lịch phát sóng VTV3 ngày 23/03
Lịch phát sóng VTV3 ngày 23/03
23/03/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Chuẩn cơm mẹ nấu - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Đường lên đỉnh Olympia - 05:10 Lắng nghe con yêu - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S- Việt Nam - 07:00 Cà
Lịch phát sóng VTV3 ngày 22/03
Lịch phát sóng VTV3 ngày 22/03
22/03/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Đường lên đỉnh Olympia - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Chuẩn cơm mẹ nấu - 05:10 Lựa chọn của trái tim - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S- Việt Nam - 06:55
Lịch phát sóng VTV3 ngày 21/03
Lịch phát sóng VTV3 ngày 21/03
21/03/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Lựa chọn của trái tim - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Hãy chọn giá đúng - 05:10 Văn hóa - Sự kiện và Nhân vật - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S-
Lịch phát sóng VTV3 ngày 20/03
Lịch phát sóng VTV3 ngày 20/03
20/03/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vui - khỏe - có ích - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Quả cầu bí ẩn - 05:10 Vì bạn xứng đáng - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S- Việt Nam -
Lịch phát sóng VTV3 ngày 19/03
Lịch phát sóng VTV3 ngày 19/03
19/03/2019
00:00 Phim truyện Mặt nạ quân chủ - Tập 22 00:50 Khám phá thế giới Phiêu lưu trong hoang dã.- Phần 13: "Chồn đất - Kẻ kiếm ăn thận trọng" 01:20 Vì bạn xứng đáng 02:10 Chuyện đêm muộn Sự kì vọng của tuổi trẻ 03:00 Phim truyện Hoa lửa -
Lịch phát sóng VTV3 ngày 13/03
Lịch phát sóng VTV3 ngày 13/03
13/03/2019
00:00 Phim truyện Mặt nạ quân chủ - Tập 16 00:50 Khám phá thế giới Phiêu lưu trong hoang dã - Tập 7: "Anaconda - Nữ hoàng của loài trăn" 01:20 Vui - khỏe - có ích 02:10 Chuyện đêm muộn 03:00 Phim truyện Hoa lửa - Tập 3, 4 04:30
Lịch phát sóng VTV3 ngày 12/03
Lịch phát sóng VTV3 ngày 12/03
12/03/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vì bạn xứng đáng - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Siêu sao ẩm thực - 05:10 Điều ước thứ 7 - 06:00 Nhịp đập 360 độ thể thao - 06:45 Dặm dài đất nước -
Lịch phát sóng VTV3 ngày 11/03
Lịch phát sóng VTV3 ngày 11/03
11/03/2019
00:00 Phim truyện Mặt nạ quân chủ - Tập 14 00:50 Khám phá thế giới Phiêu lưu trong hoang dã - Tập 5: "Thú ăn kiến khổng lồ" 01:20 Úm ba la ra chữ gì? 02:10 Bí mật của tạo hóa Dân ca quan họ Bắc Ninh 03:00 Phim truyện Siêu
Lịch phát sóng VTV3 ngày 10/03
Lịch phát sóng VTV3 ngày 10/03
10/03/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Điều ước thứ 7 - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Vui - khỏe - có ích - 05:10 Úm ba la ra chữ gì? - 06:00 Nhịp đập 360 độ thể thao - 06:45 S-
Lịch phát sóng VTV3 ngày 09/03
Lịch phát sóng VTV3 ngày 09/03
09/03/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Chuẩn cơm mẹ nấu - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Đường lên đỉnh Olympia - 05:10 Lắng nghe con yêu - 06:00 Nhịp đập 360 độ thể thao - 06:45 S- Việt Nam - 07:00
Lịch phát sóng VTV3 ngày 08/03
Lịch phát sóng VTV3 ngày 08/03
08/03/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Đường lên đỉnh Olympia - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Chuẩn cơm mẹ nấu - 05:10 Lựa chọn của trái tim - 06:00 Nhịp đập 360 độ thể thao - 06:45 S- Việt Nam -
Lịch phát sóng VTV3 ngày 07/03
Lịch phát sóng VTV3 ngày 07/03
07/03/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Lựa chọn của trái tim - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Hãy chọn giá đúng - 05:10 Văn hóa - Sự kiện và Nhân vật - 06:00 Nhịp đập 360 độ thể thao - 06:45
Lịch phát sóng VTV3 ngày 06/03
Lịch phát sóng VTV3 ngày 06/03
06/03/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vui - khỏe - có ích - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Quả cầu bí ẩn - 05:10 Vì bạn xứng đáng - 06:00 Nhịp đập 360 độ thể thao - 06:45 S- Việt Nam
Lịch phát sóng VTV3 ngày 05/03
Lịch phát sóng VTV3 ngày 05/03
05/03/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vì bạn xứng đáng - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Siêu sao ẩm thực - 05:10 Văn hóa - Sự kiện và Nhân vật - 06:00 Nhịp đập 360 độ thể thao - 06:45 Dặm
Lịch phát sóng VTV3 ngày 27/12
Lịch phát sóng VTV3 ngày 27/12
27/12/2018
00:00 360 độ Nhật Bản - 00:20 Phim truyện - 01:00 Khám phá thế giới - 01:20 Quyền lực ghế nóng - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Hãy chọn giá đúng - 05:10 Văn hóa - Sự kiện và Nhân vật - 06:00 Nhịp đập 360
Lịch phát sóng VTV3 ngày 26/12
Lịch phát sóng VTV3 ngày 26/12
26/12/2018
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vui - khỏe - có ích - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Biệt tài tí hon - 05:10 Vì bạn xứng đáng - 06:00 Nhịp đập 360 độ thể thao - 06:45 S- Việt Nam
Lịch phát sóng VTV3 ngày 25/12
Lịch phát sóng VTV3 ngày 25/12
25/12/2018
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vì bạn xứng đáng - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Siêu sao ẩm thực - 05:10 Văn hóa - Sự kiện và Nhân vật - 06:00 Nhịp đập 360 độ thể thao - 06:45 Quà
Lịch phát sóng VTV3 ngày 24/12
Lịch phát sóng VTV3 ngày 24/12
24/12/2018
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Không giới hạn - Sasuke Việt Nam - 02:10 Bí mật của tạo hóa - 03:00 Phim truyện - 04:30 Hãy chọn giá đúng - 05:10 Vui - khỏe - có ích - 06:00 Nhịp đập 360 độ thể thao
Lịch phát sóng VTV3 ngày 23/12
Lịch phát sóng VTV3 ngày 23/12
23/12/2018
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Văn hóa - Sự kiện và Nhân vật - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Vui - khỏe- có ích - 05:10 Không giới hạn - Sasuke Việt Nam - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao
Lịch phát sóng VTV3 ngày 22/12
Lịch phát sóng VTV3 ngày 22/12
22/12/2018
00:00 KHGD Quốc phòng - 00:20 Phim truyện - 01:00 Khám phá thế giới - 01:20 Chuẩn cơm mẹ nấu - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Đường lên đỉnh Olympia - 05:10 Lắng nghe con yêu - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S-
Lịch phát sóng VTV3 ngày 21/12
Lịch phát sóng VTV3 ngày 21/12
21/12/2018
00:00 An ninh và Cuộc sống - 00:20 Phim truyện - 01:00 Khám phá thế giới - 01:20 Đường lên đỉnh Olympia - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Chuẩn cơm mẹ nấu - 05:10 Quyền lực ghế nóng - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao -
Lịch phát sóng VTV3 ngày 20/12
Lịch phát sóng VTV3 ngày 20/12
20/12/2018
00:00 360 độ Nhật Bản - 00:20 Phim truyện - 01:00 Khám phá thế giới - 01:20 Quyền lực ghế nóng - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Hãy chọn giá đúng - 05:10 Điều ước thứ 7 - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45
Lịch phát sóng VTV3 ngày 19/12
Lịch phát sóng VTV3 ngày 19/12
19/12/2018
00:00 Phim truyện Bố là tất cả - Tập 50 00:50 Khám phá thế giới Những hiện tượng bí ẩn nhất hành tinh - Tập 8: "Những địa điểm bí ẩn có khả năng chữa bệnh" 01:20 Vui - khỏe - có ích 02:10 Chuyện đêm muộn Lãnh đạo truyền cảm
Lịch phát sóng VTV3 ngày 18/12
Lịch phát sóng VTV3 ngày 18/12
18/12/2018
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vì bạn xứng đáng - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Siêu sao ẩm thực - 05:10 Điều ước thứ 7 - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 Quà tặng cuộc sống - 06:55
Lịch phát sóng VTV3 ngày 17/12
Lịch phát sóng VTV3 ngày 17/12
17/12/2018
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Không giới hạn - Sasuke Việt Nam - 02:10 Bí mật của tạo hóa - 03:00 Phim truyện - 04:30 Hãy chọn giá đúng - 05:10 Vui - khỏe - có ích - 06:00 Nhịp đập 360 độ thể thao
Lịch phát sóng VTV3 ngày 16/12
Lịch phát sóng VTV3 ngày 16/12
16/12/2018
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Điều ước thứ 7 - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Vui - khỏe - có ích - 05:10 Không giới hạn - Sasuke Việt Nam - 06:00 Nhịp đập 360 độ thể thao - 06:45
Lịch phát sóng VTV3 ngày 15/12
Lịch phát sóng VTV3 ngày 15/12
15/12/2018
00:00 KHGD Quốc phòng - 00:20 Phim truyện - 01:00 Khám phá thế giới - 01:20 Chuẩn cơm mẹ nấu - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Đường lên đỉnh Olympia - 05:10 Lắng nghe con yêu - 06:00 Nhịp đập 360 độ thể thao - 06:45
Lịch phát sóng VTV3 ngày 14/12
Lịch phát sóng VTV3 ngày 14/12
14/12/2018
00:00 An ninh và Cuộc sống - 00:20 Phim truyện - 01:00 Khám phá thế giới - 01:20 Đường lên đỉnh Olympia - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Chuẩn cơm mẹ nấu - 05:10 Quyền lực ghế nóng - 06:00 Nhịp đập 360 độ thể thao
Lịch phát sóng VTV3 ngày 13/12
Lịch phát sóng VTV3 ngày 13/12
13/12/2018
00:00 360 độ Nhật Bản - 00:20 Phim truyện - 01:00 Khám phá thế giới - 01:20 Quyền lực ghế nóng - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Hãy chọn giá đúng - 05:10 Văn hóa - Sự kiện và Nhân vật - 06:00 Nhịp đập 360°
Lịch phát sóng VTV3 ngày 12/12
Lịch phát sóng VTV3 ngày 12/12
12/12/2018
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vui - khỏe - có ích - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Biệt tài tí hon - 05:10 Vì bạn xứng đáng - 06:00 Nhịp đập 360 độ thể thao - 06:45 S- Việt Nam