Người Quảng
Thứ 6, 22/06/2018

Lịch phát sóng VTV3

Lịch phát sóng VTV3 ngày 24/06
Lịch phát sóng VTV3 ngày 24/06
24/06/2018
00:00 Khám phá thế giới 00:30 Truyền hình trực tiếp World Cup 2018: Đức - Thụy Điển 03:30 Văn hóa - Sự kiện và Nhân vật 04:20 Vui - khoẻ - có ích 05:10 Bố ơi! Mình đi đâu thế? 06:00 Nhịp đập 360 độ thể thao 06:45 S- Việt Nam
Lịch phát sóng VTV3 ngày 23/06
Lịch phát sóng VTV3 ngày 23/06
23/06/2018
00:00 KHGD Quốc phòng - 00:30 Truyền hình trực tiếp - 03:30 Chuẩn cơm mẹ nấu - 04:20 Đường lên đỉnh Olympia - 05:10 Lắng nghe con yêu - 06:00 Nhịp đập 360 độ thể thao - 06:45 S- Việt Nam - 06:55 Trái tim cho em - 07:00 Cà phê
Lịch phát sóng VTV3 ngày 22/06
Lịch phát sóng VTV3 ngày 22/06
22/06/2018
00:00 An ninh và Cuộc sống - 00:30 Truyền hình trực tiếp - 03:30 Đường lên đỉnh Olympia - 04:20 Chuẩn cơm mẹ nấu - 05:10 Lựa chọn của trái tim - 06:00 Nhịp đập 360 độ thể thao - 06:45 S- Việt Nam - 06:55 Quà tặng cuộc sống -
Lịch phát sóng VTV3 ngày 21/06
Lịch phát sóng VTV3 ngày 21/06
21/06/2018
00:30 Truyền hình trực tiếp World Cup 2018: Iran - Tây Ban Nha 03:30 Lựa chọn của trái tim 04:30 Hãy chọn giá đúng 05:10 Điều ước thứ 7 06:00 Nhịp đập 360 độ thể thao 06:45 S- Việt Nam 06:55 Quà tặng cuộc sống Quyết định sáng suốt 07:00 Cà
Lịch phát sóng VTV3 ngày 20/06
Lịch phát sóng VTV3 ngày 20/06
20/06/2018
00:00 Khám phá thế giới - 00:30 Truyền hình trực tiếp - 03:30 Vui - khỏe - có ích - 04:20 Ảo thuật siêu phàm - 05:10 Vì bạn xứng đáng - 06:00 Nhịp đập 360 độ thể thao - 06:45 S- Việt Nam - 06:55 Quà tặng cuộc sống -
Lịch phát sóng VTV3 ngày 19/06
Lịch phát sóng VTV3 ngày 19/06
19/06/2018
00:00 Khám phá thế giới - 00:30 Truyền hình trực tiếp - 03:30 Vì bạn xứng đáng - 04:20 Cuộc chiến mỹ vị - 05:10 Điều ước thứ 7 - 06:00 Nhịp đập 360 độ thể thao - 06:45 S- Việt Nam - 06:55 Quà tặng cuộc sống - 07:00 Cà
Lịch phát sóng VTV3 ngày 18/06
Lịch phát sóng VTV3 ngày 18/06
18/06/2018
00:00 Khám phá thế giới - 00:30 Truyền hình trực tiếp - 03:30 Bố ơi! Mình đi đâu thế? - 04:20 Hãy chọn giá đúng - 05:10 Vui - khỏe - có ích - 06:00 Nhịp đập 360 độ thể thao - 06:45 S- Việt Nam - 06:55 Quà tặng cuộc
Lịch phát sóng VTV3 ngày 17/06
Lịch phát sóng VTV3 ngày 17/06
17/06/2018
00:00 Phim truyện Quỹ đen của chồng - Tập 6 00:50 Khám phá thế giới Thế giới các loài cây - Tập 18 01:30 Truyền hình trực tiếp World Cup 2018: Croatia - Nigeria 04:20 Vui - khỏe - có ích 05:10 Bố ơi! Mình đi đâu thế? 06:00 Nhịp đập
Lịch phát sóng VTV3 ngày 16/06
Lịch phát sóng VTV3 ngày 16/06
16/06/2018
00:00 KHGD Quốc phòng - 00:30 Truyền hình trực tiếp - 03:30 Chuẩn cơm mẹ nấu - 04:20 Đường lên đỉnh Olympia - 05:10 Lắng nghe con yêu - 06:00 Nhịp đập 360 độ thể thao - 06:45 S- Việt Nam - 06:55 Trái tim cho em - 07:00 Cà phê
Lịch phát sóng VTV3 ngày 15/06
Lịch phát sóng VTV3 ngày 15/06
15/06/2018
00:00 An ninh và Cuộc sống - 00:20 Phim truyện - 01:00 Khám phá thế giới - 01:20 Đường lên đỉnh Olympia - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Chuẩn cơm mẹ nấu - 05:10 Lựa chọn của trái tim - 06:00 Nhịp
Lịch phát sóng VTV3 ngày 14/06
Lịch phát sóng VTV3 ngày 14/06
14/06/2018
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Lựa chọn của trái tim - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Hãy chọn giá đúng - 05:10 Văn hóa - Sự kiện và Nhân vật - 06:00 Nhịp đập 360 độ thể thao - 06:45
Lịch phát sóng VTV3 ngày 13/06
Lịch phát sóng VTV3 ngày 13/06
13/06/2018
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vui - khỏe - có ích - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Ảo thuật siêu phàm - 05:10 Vì bạn xứng đáng - 06:00 Nhịp đập 360 độ thể thao - 06:45 S- Việt Nam
Lịch phát sóng VTV3 ngày 12/06
Lịch phát sóng VTV3 ngày 12/06
12/06/2018
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vì bạn xứng đáng - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Cuộc chiến mỹ vị - 05:10 Văn hóa - Sự kiện và Nhân vật - 06:00 Nhịp đập 360 độ thể thao - 06:45 S-
Lịch phát sóng VTV3 ngày 11/06
Lịch phát sóng VTV3 ngày 11/06
11/06/2018
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Bố ơi! Mình đi đâu thế? - 02:10 Bí mật của tạo hóa - 03:00 Phim truyện - 04:30 Hãy chọn giá đúng - 05:10 Vui - khỏe - có ích - 06:00 Nhịp đập 360 độ thể thao -
Lịch phát sóng VTV3 ngày 10/06
Lịch phát sóng VTV3 ngày 10/06
10/06/2018
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Văn hóa - Sự kiện và Nhân vật - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Vui - khỏe - có ích - 05:10 Bố ơi! Mình đi đâu thế? - 06:00 Nhịp đập 360 độ thể
Lịch phát sóng VTV3 ngày 09/06
Lịch phát sóng VTV3 ngày 09/06
09/06/2018
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Chuẩn cơm mẹ nấu - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:20 Đường lên đỉnh Olympia - 05:10 Lắng nghe con yêu - 06:00 Nhịp đập 360 độ thể thao - 06:45 S- Việt Nam - 06:55
Lịch phát sóng VTV3 ngày 08/06
Lịch phát sóng VTV3 ngày 08/06
08/06/2018
00:00 An ninh và Cuộc sống - 00:20 Phim truyện - 01:00 Khám phá thế giới - 01:10 Đường lên đỉnh Olympia - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Chuẩn cơm mẹ nấu - 05:10 Lựa chọn của trái tim - 06:00 Nhịp đập 360 độ thể
Lịch phát sóng VTV3 ngày 07/06
Lịch phát sóng VTV3 ngày 07/06
07/06/2018
00:00 Phim truyện Bước tới hạnh phúc - Tập 39 00:50 Khám phá thế giới Thế giới các loài cây - Phần 8: Cây máu rồng 01:20 Lựa chọn của trái tim 02:10 Chuyện đêm muộn 03:00 Phim truyện Người vợ tuyệt vời - Tập 9, 10 04:30 Hãy chọn giá
Lịch phát sóng VTV3 ngày 06/06
Lịch phát sóng VTV3 ngày 06/06
06/06/2018
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vui - khỏe - có ích - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Ảo thuật siêu phàm - 05:10 Vì bạn xứng đáng - 06:00 Nhịp đập 360 độ thể thao - 06:45 S- Việt Nam
Lịch phát sóng VTV3 ngày 05/06
Lịch phát sóng VTV3 ngày 05/06
05/06/2018
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vì bạn xứng đáng - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Cuộc chiến mỹ vị - 05:10 Điều ước thứ 7 - 06:00 Nhịp đập 360 độ thể thao - 06:45 S- Việt Nam - 06:55
Lịch phát sóng VTV3 ngày 04/06
Lịch phát sóng VTV3 ngày 04/06
04/06/2018
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Bố ơi! Mình đi đâu thế? - 02:10 Bí mật của tạo hóa - 03:00 Phim truyện - 04:30 Hãy chọn giá đúng - 05:10 Vui - khỏe - có ích - 06:00 Nhịp đập 360 độ thể thao -
Lịch phát sóng VTV3 ngày 03/06
Lịch phát sóng VTV3 ngày 03/06
03/06/2018
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Điều ước thứ 7 - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Vui - khỏe - có ích - 05:10 Bố ơi! Mình đi đâu thế? - 06:00 Nhịp đập 360 độ thể thao - 06:45 S-
Lịch phát sóng VTV3 ngày 02/06
Lịch phát sóng VTV3 ngày 02/06
02/06/2018
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Chuẩn cơm mẹ nấu - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Đường lên đỉnh Olympia - 05:20 Lắng nghe con yêu - 06:00 Nhịp đập 360 độ thể thao - 06:45 S- Việt Nam - 06:55
Lịch phát sóng VTV3 ngày 01/06
Lịch phát sóng VTV3 ngày 01/06
01/06/2018
00:00 An ninh và Cuộc sống - 00:20 Phim truyện - 01:00 Khám phá thế giới - 01:20 Đường lên đỉnh Olympia - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Chuẩn cơm mẹ nấu - 05:10 Lựa chọn của trái tim - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao
Lịch phát sóng VTV3 ngày 31/05
Lịch phát sóng VTV3 ngày 31/05
31/05/2018
00:00 Phim truyện Bước tới hạnh phúc - Tập 32 00:50 Khám phá thế giới Thị trấn của loài gấu bắc cực - Tập 12: "Đi tìm gấu con" 01:20 Lựa chọn của trái tim 02:10 Chuyện đêm muộn 03:00 Phim truyện Mãi mãi tuổi thanh xuân - Tập 91, 92
Lịch phát sóng VTV3 ngày 30/05
Lịch phát sóng VTV3 ngày 30/05
30/05/2018
00:00 Phim truyện Bước tới hạnh phúc - Tập 31 00:50 Khám phá thế giới Thị trấn của loài gấu bắc cực - Tập 11: "Con gấu cuối cùng" 01:20 Vui - khoẻ - có ích 02:10 Chuyện đêm muộn Sự nghiệp và chữ hiếu 03:00 Phim truyện Mãi mãi tuổi
Lịch phát sóng VTV3 ngày 29/05
Lịch phát sóng VTV3 ngày 29/05
29/05/2018
00:00 Phim truyện Bước tới hạnh phúc - Tập 30 00:50 Khám phá thế giới Thị trấn của loài gấu bắc cực - Tập 10: "Cơn bão hoàn hảo" 01:20 Vì bạn xứng đáng 02:10 Chuyện đêm muộn Sự nghiệp và chữ hiếu 03:00 Phim truyện Mãi mãi tuổi thanh xuân
Lịch phát sóng VTV3 ngày 28/05
Lịch phát sóng VTV3 ngày 28/05
28/05/2018
00:00 Phim truyện Bước tới hạnh phúc - Tập 29 00:50 Khám phá thế giới Thị trấn của loài gấu bắc cực - Tập 9: "Di chuyển đàn chó" 01:20 Bố ơi! Mình đi đâu thế? Số 41 02:10 Bí mật của tạo hóa Nhạc Bolero 03:00 Phim truyện Mãi mãi
Lịch phát sóng VTV3 ngày 27/05
Lịch phát sóng VTV3 ngày 27/05
27/05/2018
00:00 Phim truyện Bước tới hạnh phúc - Tập 28 00:50 Khám phá thế giới Thị trấn của loài gấu bắc cực - Tập 8: "Tham quan loài gấu" 01:20 Văn hóa - Sự kiện và Nhân vật 02:10 Chuyện đêm muộn Chọn đi đường khó 03:00 Phim truyện Mãi mãi
Lịch phát sóng VTV3 ngày 26/05
Lịch phát sóng VTV3 ngày 26/05
26/05/2018
00:00 Phim truyện Bước tới hạnh phúc - Tập 27 00:50 Khám phá thế giới Thị trấn của loài gấu bắc cực - Tập 7: "Vận chuyển bằng trực thăng" 01:20 Chuẩn cơm mẹ nấu 02:10 Chuyện đêm muộn 03:00 Phim truyện Mãi mãi tuổi thanh xuân - Tập 81, 82
Lịch phát sóng VTV3 ngày 25/05
Lịch phát sóng VTV3 ngày 25/05
25/05/2018
00:20 Phim truyện Bước tới hạnh phúc - Tập 26 01:00 Khám phá thế giới Thị trấn của loài gấu bắc cực - Tập 6: "Cạm bẫy Halloween" 01:20 Đường lên đỉnh Olympia 02:10 Chuyện đêm muộn 03:00 Phim truyện Mãi mãi tuổi thanh xuân - Tập 79 03:45 Phim truyện
Lịch phát sóng VTV3 ngày 24/05
Lịch phát sóng VTV3 ngày 24/05
24/05/2018
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Lựa chọn của trái tim - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Hãy chọn giá đúng - 05:10 Điều ước thứ 7 - 06:00 Nhịp đập 360 độ thể thao - 06:45