Người Quảng
Thứ 5, 21/11/2019

Lịch phát sóng VTV3

Lịch phát sóng VTV3 ngày 22/11
Lịch phát sóng VTV3 ngày 22/11
22/11/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Đường lên đỉnh Olympia - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Chuẩn cơm mẹ nấu - 05:10 Gà đẻ trứng vàng - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S -
Lịch phát sóng VTV3 ngày 21/11
Lịch phát sóng VTV3 ngày 21/11
21/11/2019
00:00 Phim truyện Dù ghét vẫn yêu - Tập 6 00:50 Khám phá thế giới Ước mơ đồng quê - Tập 30: "Scane - Thụy Điển" 01:20 Gà đẻ trứng vàng Gà đẻ trứng vàng 02:10 Chuyện đêm muộn 03:00 Phim truyện Cô gái mạnh mẽ - Tập 3 03:45 Phim
Lịch phát sóng VTV3 ngày 20/11
Lịch phát sóng VTV3 ngày 20/11
20/11/2019
00:00 Phim truyện Dù ghét vẫn yêu - Tập 5 00:50 Khám phá thế giới Ước mơ đồng quê - Tập 29: "Rhone Alpes - nước Pháp" 01:20 Vui - khoẻ - có ích 02:10 Chuyện đêm muộn Thanh xuân ngọt ngào 03:00 Phim truyện Cô gái mạnh mẽ - Tập
Lịch phát sóng VTV3 ngày 19/11
Lịch phát sóng VTV3 ngày 19/11
19/11/2019
00:00 Phim truyện Dù ghét vẫn yêu - Tập 4 00:50 Khám phá thế giới Ước mơ đồng quê - Tập 28: "Hà Lan" 01:20 Vì bạn xứng đáng 02:10 Chuyện đêm muộn Giai điệu dân gian 03:00 Phim truyện Cô gái mạnh mẽ - Tập 1 03:45 Phim truyện Sự
Lịch phát sóng VTV3 ngày 18/11
Lịch phát sóng VTV3 ngày 18/11
18/11/2019
00:00 Phim truyện Dù ghét vẫn yêu - Tập 3 00:50 Khám phá thế giới Ước mơ đồng quê - Tập 27: "Auvergue - nước Pháp" 02:10 Tối chủ nhật vui vẻ 03:00 Phim truyện Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển - Phần 2 - Tập 34 03:45 Không thỏa
Lịch phát sóng VTV3 ngày 17/11
Lịch phát sóng VTV3 ngày 17/11
17/11/2019
00:00 Phim truyện Dù ghét vẫn yêu - Tập 2 00:50 Khám phá thế giới 01:20 Điều ước thứ 7 02:10 Chuyện đêm muộn 03:00 Phim truyện Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển - Phần 2 - Tập 32, 33 04:30 Vui - khoẻ - có ích 05:15 Cơ hội
Lịch phát sóng VTV3 ngày 16/11
Lịch phát sóng VTV3 ngày 16/11
16/11/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Chuẩn cơm mẹ nấu - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Đường lên đỉnh Olympia - 05:10 Bay vào tương lai - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S - Việt Nam - 07:00
Lịch phát sóng VTV3 ngày 15/11
Lịch phát sóng VTV3 ngày 15/11
15/11/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Đường lên đỉnh Olympia - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Chuẩn cơm mẹ nấu - 05:10 Gà đẻ trứng vàng - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S - Việt Nam - 06:55
Lịch phát sóng VTV3 ngày 14/11
Lịch phát sóng VTV3 ngày 14/11
14/11/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Gà đẻ trứng vàng - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Hãy chọn giá đúng - 05:10 Chúng tôi là chiến sĩ - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S - Việt Nam -
Lịch phát sóng VTV3 ngày 13/11
Lịch phát sóng VTV3 ngày 13/11
13/11/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vui - khoẻ - có ích - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Tối chủ nhật vui vẻ - 05:10 Vì bạn xứng đáng - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S - Việt
Lịch phát sóng VTV3 ngày 12/11
Lịch phát sóng VTV3 ngày 12/11
12/11/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vì bạn xứng đáng - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Không giới hạn - Sasuke Việt Nam - 05:10 Đường lên đỉnh Olympia - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S - Việt
Lịch phát sóng VTV3 ngày 11/11
Lịch phát sóng VTV3 ngày 11/11
11/11/2019
00:00 Phim truyện Thầy giáo thể chất - Tập 34 00:50 Khám phá thế giới Ước mơ đồng quê - Tập 20: "Bán đảo Istria, Croatia" 01:20 Khởi nghiệp công nghệ 02:10 Tối chủ nhật vui vẻ 03:00 Phim truyện Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển - Phần 2 -
Lịch phát sóng VTV3 ngày 10/11
Lịch phát sóng VTV3 ngày 10/11
10/11/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Văn hoá - Sự kiện và Nhân vật - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Vui - khoẻ - có ích - 05:10 Khởi nghiệp công nghệ - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45
Lịch phát sóng VTV3 ngày 09/11
Lịch phát sóng VTV3 ngày 09/11
09/11/2019
00:00 Phim truyện Thầy giáo thể chất - Tập 32 00:50 Khám phá thế giới Ước mơ đồng quê - Tập 18: "Normandy - nước Pháp" 01:20 Chuẩn cơm mẹ nấu 02:10 Chuyện đêm muộn 03:00 Phim truyện Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển - Phần 2 - Tập 17,
Lịch phát sóng VTV3 ngày 08/11
Lịch phát sóng VTV3 ngày 08/11
08/11/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Đường lên đỉnh Olympia - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Chuẩn cơm mẹ nấu - 05:10 Thương vụ bạc tỷ - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S - Việt Nam - 06:55
Lịch phát sóng VTV3 ngày 07/11
Lịch phát sóng VTV3 ngày 07/11
07/11/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Thương vụ bạc tỷ - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Hãy chọn giá đúng - 05:10 Điều ước thứ 7 - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S - Việt Nam - 06:55
Lịch phát sóng VTV3 ngày 06/11
Lịch phát sóng VTV3 ngày 06/11
06/11/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vui - khoẻ - có ích - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 05:10 Vì bạn xứng đáng - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S - Việt Nam - 06:55 Sống chậm - 07:00
Lịch phát sóng VTV3 ngày 05/11
Lịch phát sóng VTV3 ngày 05/11
05/11/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vì bạn xứng đáng - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Không giới hạn - Sasuke Việt Nam - 05:10 Điều ước thứ 7 - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S - Việt
Lịch phát sóng VTV3 ngày 04/11
Lịch phát sóng VTV3 ngày 04/11
04/11/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Khởi nghiệp công nghệ - 02:10 Vì bạn xứng đáng - 03:00 Phim truyện - 03:45 Không thỏa hiệp - 04:30 Hãy chọn giá đúng - 05:10 Vui - khoẻ - có ích - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao
Lịch phát sóng VTV3 ngày 03/11
Lịch phát sóng VTV3 ngày 03/11
03/11/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Điều ước thứ 7 - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Vui - khoẻ - có ích - 05:10 Khởi nghiệp công nghệ - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S- Việt Nam -
Lịch phát sóng VTV3 ngày 02/11
Lịch phát sóng VTV3 ngày 02/11
02/11/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Chuẩn cơm mẹ nấu - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Đường lên đỉnh Olympia - 05:10 Bay vào tương lai - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S- Việt Nam - 07:00 Cà
Lịch phát sóng VTV3 ngày 01/11
Lịch phát sóng VTV3 ngày 01/11
01/11/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Đường lên đỉnh Olympia - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Chuẩn cơm mẹ nấu - 05:10 Thương vụ bạc tỷ - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S- Việt Nam - 06:55 Sống
Lịch phát sóng VTV3 ngày 31/10
Lịch phát sóng VTV3 ngày 31/10
31/10/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Thương vụ bạc tỷ - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Hãy chọn giá đúng - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S- Việt Nam - 06:55 Sống chậm -
Lịch phát sóng VTV3 ngày 30/10
Lịch phát sóng VTV3 ngày 30/10
30/10/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vui - khoẻ - có ích - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Ký ức vui vẻ - 05:10 Vì bạn xứng đáng - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S- Việt Nam -
Lịch phát sóng VTV3 ngày 29/10
Lịch phát sóng VTV3 ngày 29/10
29/10/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vì bạn xứng đáng - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Không giới hạn - Sasuke Việt Nam - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S- Việt Nam - 06:55 Sống chậm - 07:00
Lịch phát sóng VTV3 ngày 28/10
Lịch phát sóng VTV3 ngày 28/10
28/10/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Khởi nghiệp công nghệ - 02:10 Vì bạn xứng đáng - 03:00 Phim truyện - 03:45 Không thỏa hiệp - 04:30 Hãy chọn giá đúng - 05:10 Vui - khoẻ - có ích - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao
Lịch phát sóng VTV3 ngày 27/10
Lịch phát sóng VTV3 ngày 27/10
27/10/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Văn hoá - Sự kiện và Nhân vật - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Vui - khoẻ - có ích - 05:10 Khởi nghiệp công nghệ - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45
Lịch phát sóng VTV3 ngày 26/10
Lịch phát sóng VTV3 ngày 26/10
26/10/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Chuẩn cơm mẹ nấu - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Đường lên đỉnh Olympia - 05:10 Bay vào tương lai - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S- Việt Nam - 07:00 Cà
Lịch phát sóng VTV3 ngày 25/10
Lịch phát sóng VTV3 ngày 25/10
25/10/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Đường lên đỉnh Olympia - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Chuẩn cơm mẹ nấu - 05:10 Thương vụ bạc tỷ - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S- Việt Nam - 06:55 Sống
Lịch phát sóng VTV3 ngày 24/10
Lịch phát sóng VTV3 ngày 24/10
24/10/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Thương vụ bạc tỷ - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Hãy chọn giá đúng - 05:10 Điều ước thứ 7 - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S- Việt Nam - 06:55 Sống
Lịch phát sóng VTV3 ngày 23/10
Lịch phát sóng VTV3 ngày 23/10
23/10/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vui - khoẻ - có ích - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Ký ức vui vẻ - 05:10 Vì bạn xứng đáng - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S- Việt Nam -
Lịch phát sóng VTV3 ngày 22/10
Lịch phát sóng VTV3 ngày 22/10
22/10/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vì bạn xứng đáng - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Không giới hạn - Sasuke Việt Nam - 05:10 Điều ước thứ 7 - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S- Việt Nam