Người Quảng
Chủ Nhật, 20/09/2020

Lịch phát sóng VTV3

Lịch phát sóng VTV3 ngày 21/09
Lịch phát sóng VTV3 ngày 21/09
21/09/2020
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Úm ba la ra chữ gì? - 02:10 Lời tự sự - 03:00 Phim truyện - 03:45 Không thỏa hiệp - 04:30 Điều ước thứ 7 - 05:10 Phim truyện - 06:00 Vui - khoẻ - có ích - 06:50
Lịch phát sóng VTV3 ngày 20/09
Lịch phát sóng VTV3 ngày 20/09
20/09/2020
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Chiến sĩ 2020 - 02:10 Hành trình di sản - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Vui - khoẻ - có ích - 05:10 Phim truyện - 06:00 Hãy chọn giá đúng - 06:40 Một phút và
Lịch phát sóng VTV3 ngày 19/09
Lịch phát sóng VTV3 ngày 19/09
19/09/2020
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vì bạn xứng đáng - 02:10 Hành trình di sản - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Đường lên đỉnh Olympia - 05:10 Phim truyện - 06:00 Tường lửa - 06:40 Một phút và cả cuộc đời
Lịch phát sóng VTV3 ngày 18/09
Lịch phát sóng VTV3 ngày 18/09
18/09/2020
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Đường lên đỉnh Olympia - 02:10 Hành trình di sản - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Ẩm thực kỳ thú - 05:10 Phim truyện - 06:00 Chị em chúng mình - 06:50 S- Việt Nam -
Lịch phát sóng VTV3 ngày 17/09
Lịch phát sóng VTV3 ngày 17/09
17/09/2020
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Chị em chúng mình - 02:10 Hành trình di sản - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Hãy chọn giá đúng - 05:10 Phim truyện - 06:00 Vì bạn xứng đáng - 06:50 S- Việt Nam -
Lịch phát sóng VTV3 ngày 16/09
Lịch phát sóng VTV3 ngày 16/09
16/09/2020
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vui - khoẻ - có ích - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Đường lên đỉnh Olympia - 05:10 Phim truyện - 06:00 Bài hát đầu tiên - 06:50 S- Việt Nam - 06:55 Sống chậm -
Lịch phát sóng VTV3 ngày 15/09
Lịch phát sóng VTV3 ngày 15/09
15/09/2020
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vì bạn xứng đáng - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Vui - khoẻ - có ích - 05:10 Phim truyện - 06:00 Ẩm thực kỳ thú - 06:50 Thuế và đời sống - 06:55 Sống chậm
Lịch phát sóng VTV3 ngày 14/09
Lịch phát sóng VTV3 ngày 14/09
14/09/2020
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Úm ba la ra chữ gì? - 02:10 Lời tự sự - 03:00 Phim truyện - 03:45 Không thỏa hiệp - 04:30 Điều ước thứ 7 - 05:10 Phim truyện - 06:00 Vui - khoẻ - có ích - 06:50
Lịch phát sóng VTV3 ngày 13/09
Lịch phát sóng VTV3 ngày 13/09
13/09/2020
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Chiến sĩ 2020 - 02:10 Hành trình di sản - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Vui - khoẻ - có ích - 05:10 Phim truyện - 06:00 Hãy chọn giá đúng - 06:40 Một phút và
Lịch phát sóng VTV3 ngày 12/09
Lịch phát sóng VTV3 ngày 12/09
12/09/2020
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vì bạn xứng đáng - 02:10 Hành trình di sản - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Đường lên đỉnh Olympia - 05:10 Phim truyện - 06:00 Tường lửa - 06:40 Một phút và cả cuộc đời
Lịch phát sóng VTV3 ngày 11/09
Lịch phát sóng VTV3 ngày 11/09
11/09/2020
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Đường lên đỉnh Olympia - 02:10 Hành trình di sản - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Ẩm thực kỳ thú - 05:10 Phim truyện - 06:00 Chị em chúng mình - 06:50 S- Việt Nam -
Lịch phát sóng VTV3 ngày 10/09
Lịch phát sóng VTV3 ngày 10/09
10/09/2020
00:00 Phim truyện Nơi ánh dương soi chiếu - Tập 26 00:50 Khám phá thế giới Thế giới qua góc nhìn khác - Tập 55: Thành phố Grasse( Pháp) 01:20 Chị em chúng mình 02:10 Hành trình di sản 03:00 Phim truyện Hoa hồng trên ngực trái - Tập 8 03:45
Lịch phát sóng VTV3 ngày 09/09
Lịch phát sóng VTV3 ngày 09/09
09/09/2020
00:00 Phim truyện Nơi ánh dương soi chiếu - Tập 25 00:50 Khám phá thế giới Thế giới qua góc nhìn khác - Tập 54: Florida ( Mỹ) 01:20 Vui - khoẻ - có ích 02:10 Hành trình di sản 03:00 Phim truyện Hoa hồng trên ngực trái - Tập 7
Lịch phát sóng VTV3 ngày 08/09
Lịch phát sóng VTV3 ngày 08/09
08/09/2020
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vì bạn xứng đáng - 02:10 Hành trình di sản - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Vui - khoẻ - có ích - 05:10 Phim truyện - 06:00 Ẩm thực kỳ thú - 06:50 Thuế và
Lịch phát sóng VTV3 ngày 07/09
Lịch phát sóng VTV3 ngày 07/09
07/09/2020
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Úm ba la ra chữ gì? - 02:10 Lời tự sự - 03:00 Phim truyện - 03:45 Không thỏa hiệp - 04:30 Điều ước thứ 7 - 05:10 Phim truyện - 06:00 Vui - khoẻ - có ích - 06:50
Lịch phát sóng VTV3 ngày 06/09
Lịch phát sóng VTV3 ngày 06/09
06/09/2020
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Chiến sĩ 2020 - 02:10 Hành trình di sản - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Vui - khoẻ - có ích - 05:10 Phim truyện - 06:00 Hãy chọn giá đúng - 06:40 Một phút và
Lịch phát sóng VTV3 ngày 05/09
Lịch phát sóng VTV3 ngày 05/09
05/09/2020
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vì bạn xứng đáng - 02:10 Hành trình di sản - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Đường lên đỉnh Olympia - 05:10 Phim truyện - 06:00 Tường lửa - 06:40 Một phút và cả cuộc đời
Lịch phát sóng VTV3 ngày 04/09
Lịch phát sóng VTV3 ngày 04/09
04/09/2020
00:00 Phim truyện Nơi ánh dương soi chiếu - Tập 20 00:50 Khám phá thế giới Thế giới qua góc nhìn khác – Tập 49 01:20 Đường lên đỉnh Olympia 02:10 Hành trình di sản 03:00 Phim truyện Hoa hồng trên ngực trái - Tập 2/46 03:45 Phim truyện Kẻ thù
Lịch phát sóng VTV3 ngày 03/09
Lịch phát sóng VTV3 ngày 03/09
03/09/2020
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Chị em chúng mình - 02:10 Hành trình di sản - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Hãy chọn giá đúng - 05:10 Phim truyện - 06:00 Vì bạn xứng đáng - 06:50 S- Việt Nam -
Lịch phát sóng VTV3 ngày 02/09
Lịch phát sóng VTV3 ngày 02/09
02/09/2020
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vui - khoẻ - có ích - 02:10 Hành trình di sản - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Đường lên đỉnh Olympia - 05:10 Phim truyện - 06:00 Chọn đâu cho đúng - 06:50 S- Việt
Lịch phát sóng VTV3 ngày 01/09
Lịch phát sóng VTV3 ngày 01/09
01/09/2020
00:00 Phim truyện Nơi ánh dương soi chiếu - Tập 17 00:50 Khám phá thế giới Thế giới qua góc nhìn khác - Tập 46: "Quần đảo Svalbard, Na-uy" 01:20 Vì bạn xứng đáng 02:10 Hành trình di sản 03:00 Phim truyện Nàng dâu order - Tập 29 03:45 Phim truyện
Lịch phát sóng VTV3 ngày 31/08
Lịch phát sóng VTV3 ngày 31/08
31/08/2020
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Úm ba la ra chữ gì? - 02:10 Lời tự sự - 03:00 Phim truyện - 03:45 Không thỏa hiệp - 04:30 Điều ước thứ 7 - 05:10 Phim truyện - 06:00 Vui - khoẻ - có ích - 06:50
Lịch phát sóng VTV3 ngày 30/08
Lịch phát sóng VTV3 ngày 30/08
30/08/2020
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Chiến sĩ 2020 - 02:10 Hành trình di sản - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Vui - khoẻ - có ích - 05:10 Phim truyện - 06:00 Hãy chọn giá đúng - 06:40 Một phút và
Lịch phát sóng VTV3 ngày 29/08
Lịch phát sóng VTV3 ngày 29/08
29/08/2020
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vì bạn xứng đáng - 02:10 Hành trình di sản - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Đường lên đỉnh Olympia - 05:10 Phim truyện - 06:40 Một phút và cả cuộc đời - 06:50 S- Việt
Lịch phát sóng VTV3 ngày 28/08
Lịch phát sóng VTV3 ngày 28/08
28/08/2020
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Đường lên đỉnh Olympia - 02:10 Hành trình di sản - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Ẩm thực kỳ thú - 05:10 Phim truyện - 06:00 Chị em chúng mình - 06:50 S- Việt Nam -
Lịch phát sóng VTV3 ngày 27/08
Lịch phát sóng VTV3 ngày 27/08
27/08/2020
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Chị em chúng mình - 02:10 Hành trình di sản - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Hãy chọn giá đúng - 05:10 Phim truyện - 06:00 Vì bạn xứng đáng - 06:50 S- Việt Nam -
Lịch phát sóng VTV3 ngày 26/08
Lịch phát sóng VTV3 ngày 26/08
26/08/2020
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vui - khoẻ - có ích - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Đường lên đỉnh Olympia - 05:10 Phim truyện - 06:00 Chọn đâu cho đúng - 06:50 S- Việt Nam - 06:55 Sống chậm -
Lịch phát sóng VTV3 ngày 25/08
Lịch phát sóng VTV3 ngày 25/08
25/08/2020
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vì bạn xứng đáng - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Vui - khoẻ - có ích - 05:10 Phim truyện - 06:00 Ẩm thực kỳ thú - 06:50 Thuế và đời sống - 06:55 Sống chậm
Lịch phát sóng VTV3 ngày 24/08
Lịch phát sóng VTV3 ngày 24/08
24/08/2020
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Úm ba la ra chữ gì? - 02:10 Lời tự sự - 03:00 Phim truyện - 03:45 Không thỏa hiệp - 04:30 Điều ước thứ 7 - 05:10 Phim truyện - 06:00 Vui - khoẻ - có ích - 06:50
Lịch phát sóng VTV3 ngày 23/08
Lịch phát sóng VTV3 ngày 23/08
23/08/2020
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Chiến sĩ 2020 - 02:10 Hành trình di sản - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Vui - khoẻ - có ích - 05:10 Phim truyện - 06:00 Hãy chọn giá đúng - 06:40 Một phút và
Lịch phát sóng VTV3 ngày 22/08
Lịch phát sóng VTV3 ngày 22/08
22/08/2020
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vì bạn xứng đáng - 02:10 Hành trình di sản - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Đường lên đỉnh Olympia - 05:10 Phim truyện - 06:00 Bộ ba siêu đẳng - 06:40 Một phút và cả
Lịch phát sóng VTV3 ngày 21/08
Lịch phát sóng VTV3 ngày 21/08
21/08/2020
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Đường lên đỉnh Olympia - 02:10 Hành trình di sản - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Ẩm thực kỳ thú - 05:10 Phim truyện - 06:00 Chị em chúng mình - 06:50 S- Việt Nam -