Người Quảng
Thứ 7, 25/01/2020

Lịch phát sóng VTV3

Lịch phát sóng VTV3 ngày 27/01
Lịch phát sóng VTV3 ngày 27/01
27/01/2020
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Alo Tết - 02:10 Vì bạn xứng đáng - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Bay vào tương lai - 05:10 Chiến sĩ 2020 - 06:00 Thể thao - 06:30 Làm giàu không khó - 06:45 S
Lịch phát sóng VTV3 ngày 26/01
Lịch phát sóng VTV3 ngày 26/01
26/01/2020
00:00 Phim truyện - 01:20 Chiến sĩ 2020 - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Vui - khoẻ - có ích - 05:10 Phim truyện - 06:00 Thể thao - 06:30 Làm giàu không khó - 06:45 S - Việt Nam - 06:50
Lịch phát sóng VTV3 ngày 25/01
Lịch phát sóng VTV3 ngày 25/01
25/01/2020
00:00 Chào cờ - 00:30 Chào 2020 - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Đường lên đỉnh Olympia - 05:10 Phim truyện - 06:00 Thể thao - 06:30 Làm giàu không khó - 06:50 S - Việt Nam - 07:00 Cà phê sáng - 07:50 Mỗi ngày một
Lịch phát sóng VTV3 ngày 24/01
Lịch phát sóng VTV3 ngày 24/01
24/01/2020
00:00 Phim truyện - 00:50 Ca nhạc - 01:20 Đường lên đỉnh Olympia - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Ẩm thực kỳ thú - 05:10 Phim truyện - 06:00 Thể thao - 06:30 Làm giàu không khó - 06:45 S - Việt
Lịch phát sóng VTV3 ngày 23/01
Lịch phát sóng VTV3 ngày 23/01
23/01/2020
00:00 Phim truyện Dù ghét vẫn yêu - Tập 69 00:50 Khám phá thế giới Ước mơ đồng quê - Tập 13: "Madeira" 01:20 Gà đẻ trứng vàng Gà đẻ trứng vàng 02:10 Chuyện đêm muộn Căn bếp ngày xuân 03:00 Phim truyện Quý cô ưu tú- Tập 18 03:45 Phim
Lịch phát sóng VTV3 ngày 22/01
Lịch phát sóng VTV3 ngày 22/01
22/01/2020
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vui - khoẻ - có ích - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Đường lên đỉnh Olympia - 05:10 Phim truyện - 06:00 Tối chủ nhật vui vẻ - 06:45 S -
Lịch phát sóng VTV3 ngày 21/01
Lịch phát sóng VTV3 ngày 21/01
21/01/2020
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vì bạn xứng đáng - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Vui - khoẻ - có ích - 05:10 Phim truyện - 06:00 Ẩm thực kỳ thú - 06:45 S - Việt
Lịch phát sóng VTV3 ngày 20/01
Lịch phát sóng VTV3 ngày 20/01
20/01/2020
00:00 Phim truyện Dù ghét vẫn yêu - Tập 66 00:50 Khám phá thế giới Ước mơ đồng quê - Tập 10: "Toscano - Italy" 01:20 Đại náo thư viện chiến 02:10 Vì bạn xứng đáng 03:00 Phim truyện Quý cô ưu tú - Tập 15 03:45 Phim truyện Sự trở
Lịch phát sóng VTV3 ngày 19/01
Lịch phát sóng VTV3 ngày 19/01
19/01/2020
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Chiến sĩ 2020 - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Vui - khoẻ - có ích - 05:10 Phim truyện - 06:00 Hãy chọn giá đúng - 06:45 S - Việt Nam
Lịch phát sóng VTV3 ngày 18/01
Lịch phát sóng VTV3 ngày 18/01
18/01/2020
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vì bạn xứng đáng - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Đường lên đỉnh Olympia - 05:10 Phim truyện - 06:00 Bay vào tương lai - 06:45 S - Việt Nam -
Lịch phát sóng VTV3 ngày 17/01
Lịch phát sóng VTV3 ngày 17/01
17/01/2020
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Đường lên đỉnh Olympia - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Sống ở mỏ - 05:10 Phim truyện - 06:00 Gà đẻ trứng vàng - 06:45 S - Việt Nam - 06:55
Lịch phát sóng VTV3 ngày 16/01
Lịch phát sóng VTV3 ngày 16/01
16/01/2020
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Gà đẻ trứng vàng - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Hãy chọn giá đúng - 05:10 Phim truyện - 06:00 Sống ở mỏ - 06:45 S - Việt Nam - 06:55
Lịch phát sóng VTV3 ngày 15/01
Lịch phát sóng VTV3 ngày 15/01
15/01/2020
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vui - khoẻ - có ích - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Tối chủ nhật vui vẻ - 05:10 Phim truyện - 06:00 Vì bạn xứng đáng - 06:45 S -
Lịch phát sóng VTV3 ngày 14/01
Lịch phát sóng VTV3 ngày 14/01
14/01/2020
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vì bạn xứng đáng - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Vui - khoẻ - có ích - 05:10 Phim truyện - 06:00 Vượt thành chiến - 06:45 S - Việt Nam
Lịch phát sóng VTV3 ngày 13/01
Lịch phát sóng VTV3 ngày 13/01
13/01/2020
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Đại náo thư viện chiến - 02:10 Vì bạn xứng đáng - 03:00 Phim truyện - 03:45 Không thỏa hiệp - 04:30 Hãy chọn giá đúng - 05:10 Phim truyện - 06:00 Vui - khoẻ - có ích - 06:45
Lịch phát sóng VTV3 ngày 12/01
Lịch phát sóng VTV3 ngày 12/01
12/01/2020
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Chúng tôi là chiến sĩ - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Vui - khoẻ - có ích - 06:00 Hãy chọn giá đúng - 06:45 S - Việt Nam - 06:50
Lịch phát sóng VTV3 ngày 11/01
Lịch phát sóng VTV3 ngày 11/01
11/01/2020
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vì bạn xứng đáng - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Đường lên đỉnh Olympia - 06:00 Bay vào tương lai - 06:45 S - Việt Nam - 07:00 Cà phê sáng
Lịch phát sóng VTV3 ngày 10/01
Lịch phát sóng VTV3 ngày 10/01
10/01/2020
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Đường lên đỉnh Olympia - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Chuẩn cơm mẹ nấu - 06:00 Gà đẻ trứng vàng - 06:45 S - Việt Nam - 06:55 Sống chậm -
Lịch phát sóng VTV3 ngày 09/01
Lịch phát sóng VTV3 ngày 09/01
09/01/2020
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Gà đẻ trứng vàng - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Hãy chọn giá đúng - 06:00 Chuẩn cơm mẹ nấu - 06:45 S - Việt Nam - 06:55 Sống chậm -
Lịch phát sóng VTV3 ngày 08/01
Lịch phát sóng VTV3 ngày 08/01
08/01/2020
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vui - khoẻ - có ích - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Tối chủ nhật vui vẻ - 06:00 Vì bạn xứng đáng - 06:45 S - Việt Nam - 06:55
Lịch phát sóng VTV3 ngày 07/01
Lịch phát sóng VTV3 ngày 07/01
07/01/2020
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vì bạn xứng đáng - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Vui - khoẻ - có ích - 05:10 Phim truyện - 06:00 Chuẩn cơm mẹ nấu - 06:45 S- Việt Nam
Lịch phát sóng VTV3 ngày 06/01
Lịch phát sóng VTV3 ngày 06/01
06/01/2020
00:00 Phim truyện Dù ghét vẫn yêu - Tập 52 00:50 Khám phá thế giới Câu chuyện ẩm thực - Tập 1: "Những bậc thầy trong ẩm thực Ấn Độ" 01:20 Đại náo thư viện chiến 02:10 Vì bạn xứng đáng 03:00 Phim truyện Quý cô ưu tú - Tập 1
Lịch phát sóng VTV3 ngày 05/01
Lịch phát sóng VTV3 ngày 05/01
05/01/2020
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Chúng tôi là chiến sĩ - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Vui - khoẻ - có ích - 05:10 Phim truyện - 06:00 Hãy chọn giá đúng - 06:45 S -
Lịch phát sóng VTV3 ngày 04/01
Lịch phát sóng VTV3 ngày 04/01
04/01/2020
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Chuẩn cơm mẹ nấu - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Đường lên đỉnh Olympia - 05:10 Phim truyện - 06:00 Bay vào tương lai - 06:45 S - Việt Nam -
Lịch phát sóng VTV3 ngày 03/01
Lịch phát sóng VTV3 ngày 03/01
03/01/2020
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Đường lên đỉnh Olympia - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Chuẩn cơm mẹ nấu - 05:10 Phim truyện - 06:00 Gà đẻ trứng vàng - 06:45 S - Việt Nam -
Lịch phát sóng VTV3 ngày 02/01
Lịch phát sóng VTV3 ngày 02/01
02/01/2020
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Gà đẻ trứng vàng - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Hãy chọn giá đúng - 05:10 Phim truyện - 06:00 Chuẩn cơm mẹ nấu - 06:45 S - Việt Nam -
Lịch phát sóng VTV3 ngày 01/01
Lịch phát sóng VTV3 ngày 01/01
01/01/2020
00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vui - khoẻ - có ích - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Tối chủ nhật vui vẻ - 05:10 Phim truyện - 06:00 Vì bạn xứng đáng - 06:45 S - Việt Nam - 06:55
Lịch phát sóng VTV3 ngày 31/12
Lịch phát sóng VTV3 ngày 31/12
31/12/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vì bạn xứng đáng - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Vui - khoẻ - có ích - 05:10 Chuẩn cơm mẹ nấu - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45
Lịch phát sóng VTV3 ngày 30/12
Lịch phát sóng VTV3 ngày 30/12
30/12/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Đại náo thư viện chiến - 02:10 Vì bạn xứng đáng - 03:00 Phim truyện - 03:45 Không thỏa hiệp - 04:30 Hãy chọn giá đúng - 05:10 Vui - khoẻ - có ích - 06:00 Nhịp đập 360° thể
Lịch phát sóng VTV3 ngày 29/12
Lịch phát sóng VTV3 ngày 29/12
29/12/2019
00:00 Phim truyện Dù ghét vẫn yêu - Tập 44 00:50 Khám phá thế giới 01:20 Chúng tôi là chiến sĩ 02:10 Chuyện đêm muộn Phép màu của cuộc sống 03:00 Phim truyện Một đối một - Tập 17 03:45 Phim truyện Sự trở về của Bok Dan-Ji - Tập 36
Lịch phát sóng VTV3 ngày 28/12
Lịch phát sóng VTV3 ngày 28/12
28/12/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Chuẩn cơm mẹ nấu - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Đường lên đỉnh Olympia - 05:10 Bay vào tương lai - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S -
Lịch phát sóng VTV3 ngày 27/12
Lịch phát sóng VTV3 ngày 27/12
27/12/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Đường lên đỉnh Olympia - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Chuẩn cơm mẹ nấu - 05:10 Gà đẻ trứng vàng - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S -