Người Quảng
Thứ 6, 23/03/2018

Lịch phát sóng VTV3

Lịch phát sóng VTV3 ngày 25/03
Lịch phát sóng VTV3 ngày 25/03
25/03/2018
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Điều ước thứ 7 - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Vui - khỏe - có ích - 05:10 Bố ơi! Mình đi đâu thế? - 06:00 Nhịp đập 360 độ thể thao - 06:45 S-
Lịch phát sóng VTV3 ngày 24/03
Lịch phát sóng VTV3 ngày 24/03
24/03/2018
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Chuẩn cơm mẹ nấu - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Đường lên đỉnh Olympia - 05:10 Vương miện thần kỳ - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S- Việt Nam - 06:55 Trái
Lịch phát sóng VTV3 ngày 23/03
Lịch phát sóng VTV3 ngày 23/03
23/03/2018
00:00 An ninh và Cuộc sống - 00:20 Phim truyện - 01:00 Khám phá thế giới - 01:20 Đường lên đỉnh Olympia - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Chuẩn cơm mẹ nấu - 05:10 Lựa chọn của trái tim - 06:00 Nhịp đập 360 độ thể
Lịch phát sóng VTV3 ngày 22/03
Lịch phát sóng VTV3 ngày 22/03
22/03/2018
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Phim truyện - 02:50 Giao hưởng thính phòng - 04:10 Sân khấu - 05:40 Khám phá - 06:00 Nhịp đập 360 độ thể thao - 06:55 Quà tặng cuộc sống - 07:00 Cà phê sáng - 07:50 Nét ẩm thực
Lịch phát sóng VTV3 ngày 21/03
Lịch phát sóng VTV3 ngày 21/03
21/03/2018
00:20 Phim truyện Đôi cánh tình yêu - Tập 34 01:00 Khám phá thế giới Bí ẩn của bộ xương - Tập 6: "Duy trì nòi giống" 01:20 Vui - khoẻ - có ích 02:10 Chuyện đêm muộn Sống ngoài vùng an toàn 03:00 Phim truyện Tình bạn tri kỷ -
Lịch phát sóng VTV3 ngày 20/03
Lịch phát sóng VTV3 ngày 20/03
20/03/2018
00:00 Visa toàn cầu - 00:20 Phim truyện - 01:00 Khám phá thế giới - 01:20 Vì bạn xứng đáng - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Cuộc chiến mỹ vị - 05:10 Điều ước thứ 7 - 06:00 Nhịp đập 360 độ thể thao - 06:45
Lịch phát sóng VTV3 ngày 19/03
Lịch phát sóng VTV3 ngày 19/03
19/03/2018
00:00 Phim truyện Đôi cánh tình yêu - Tập 32 00:50 Khám phá thế giới Bí ẩn của bộ xương - Tập 4: "Cảm nhận thế giới xung quanh" 01:20 Bố ơi! Mình đi đâu thế? Số 31 - Mùa 4 02:10 Bí mật của tạo hóa Tạo hình và PTTM
Lịch phát sóng VTV3 ngày 18/03
Lịch phát sóng VTV3 ngày 18/03
18/03/2018
00:00 Phim truyện Đôi cánh tình yêu - Tập 31 00:50 Khám phá thế giới Bí ẩn của bộ xương - Tập 3 01:20 Điều ước thứ 7 02:10 Chuyện đêm muộn Nghề chấp bút 03:00 Phim truyện Tình bạn tri kỷ - Tập 33, 34 04:30 Vui - khỏe -
Lịch phát sóng VTV3 ngày 17/03
Lịch phát sóng VTV3 ngày 17/03
17/03/2018
00:00 Phim truyện Đôi cánh tình yêu - Tập 30 00:50 Khám phá thế giới Bí ẩn của bộ xương - Tập 2: "Trên mặt đất" 01:20 Chuẩn cơm mẹ nấu 02:10 Chuyện đêm muộn 03:00 Phim truyện Tình bạn tri kỷ - Tập 31, 32 04:30 Đường lên đỉnh Olympia
Lịch phát sóng VTV3 ngày 16/03
Lịch phát sóng VTV3 ngày 16/03
16/03/2018
00:00 An ninh và Cuộc sống - 00:20 Phim truyện - 01:00 Khám phá thế giới - 01:20 Đường lên đỉnh Olympia - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Chuẩn cơm mẹ nấu - 05:10 Lựa chọn của trái tim - 06:00 Nhịp đập 360 độ thể
Lịch phát sóng VTV3 ngày 15/03
Lịch phát sóng VTV3 ngày 15/03
15/03/2018
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Lựa chọn của trái tim - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Hãy chọn giá đúng - 05:10 Điều ước thứ 7 - 06:00 Nhịp đập 360 độ thể thao - 06:45 S- Việt Nam -
Lịch phát sóng VTV3 ngày 14/03
Lịch phát sóng VTV3 ngày 14/03
14/03/2018
00:00 Phim truyện Đôi cánh tình yêu - Tập 27 00:50 Khám phá thế giới Những khu vườn độc đáo - Tập 5 " Vườn Trung Sơn Trung quốc " 01:20 Vui - khỏe - có ích 02:10 Chuyện đêm muộn Phức cảm của phụ nữ 03:00 Phim truyện Tình bạn
Lịch phát sóng VTV3 ngày 13/03
Lịch phát sóng VTV3 ngày 13/03
13/03/2018
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vì bạn xứng đáng - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Cuộc chiến mỹ vị - 05:10 Điều ước thứ 7 - 06:00 Nhịp đập 360 độ thể thao - 06:45 MV
Lịch phát sóng VTV3 ngày 12/03
Lịch phát sóng VTV3 ngày 12/03
12/03/2018
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Bố ơi! Mình đi đâu thế? - 02:10 Bí mật của tạo hóa - 03:00 Phim truyện - 04:30 Hãy chọn giá đúng - 05:10 Vui - khỏe - có ích - 06:00 Nhịp đập 360 độ thể thao -
Lịch phát sóng VTV3 ngày 11/03
Lịch phát sóng VTV3 ngày 11/03
11/03/2018
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Điều ước thứ 7 - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Vui - khoẻ - có ích - 05:10 Bố ơi! Mình đi đâu thế? - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao
Lịch phát sóng VTV3 ngày 10/03
Lịch phát sóng VTV3 ngày 10/03
10/03/2018
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Chuẩn cơm mẹ nấu - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Đường lên đỉnh Olympia - 05:10 Vương miện thần kỳ - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S- Việt
Lịch phát sóng VTV3 ngày 09/03
Lịch phát sóng VTV3 ngày 09/03
09/03/2018
00:00 An ninh và Cuộc sống - 00:20 Phim truyện - 01:00 Khám phá thế giới - 01:20 Đường lên đỉnh Olympia - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Chuẩn cơm mẹ nấu - 05:10 Lựa chọn của trái tim - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao
Lịch phát sóng VTV3 ngày 08/03
Lịch phát sóng VTV3 ngày 08/03
08/03/2018
00:00 360 độ Nhật Bản - 00:20 Phim truyện - 01:00 Khám phá thế giới - 01:20 Lựa chọn của trái tim - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Hãy chọn giá đúng - 05:10 Điều ước thứ 7 - 06:00 Nhịp đập
Lịch phát sóng VTV3 ngày 07/03
Lịch phát sóng VTV3 ngày 07/03
07/03/2018
00:00 Sắc màu các dân tộc - 00:20 Phim truyện - 01:00 Khám phá thế giới - 01:20 Vui - khỏe - có ích - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Giai điệu chung đôi - 05:10 Vì bạn xứng đáng - 06:00 Nhịp đập 360° thể
Lịch phát sóng VTV3 ngày 06/03
Lịch phát sóng VTV3 ngày 06/03
06/03/2018
00:00 Visa toàn cầu - 00:20 Phim truyện - 01:00 Khám phá thế giới - 01:20 Vì bạn xứng đáng - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Cuộc chiến mỹ vị - 05:10 Điều ước thứ 7 - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 MV
Lịch phát sóng VTV3 ngày 05/03
Lịch phát sóng VTV3 ngày 05/03
05/03/2018
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Bố ơi! Mình đi đâu thế? - 02:10 Bí mật của tạo hóa - 03:00 Phim truyện - 04:30 Hãy chọn giá đúng - 05:10 Vui - khoẻ - có ích - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45
Lịch phát sóng VTV3 ngày 04/03
Lịch phát sóng VTV3 ngày 04/03
04/03/2018
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Điều ước thứ 7 - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Vui - khoẻ - có ích - 05:10 Bố ơi! Mình đi đâu thế? - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S- Việt
Lịch phát sóng VTV3 ngày 28/02
Lịch phát sóng VTV3 ngày 28/02
28/02/2018
00:00 Sắc màu các dân tộc - 00:20 Phim truyện - 01:00 Khám phá thế giới - 01:20 Vui - khỏe - có ích - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 05:10 Vì bạn xứng đáng - 06:00 Nhịp đập 360 độ thể thao - 06:45 S -
Lịch phát sóng VTV3 ngày 27/02
Lịch phát sóng VTV3 ngày 27/02
27/02/2018
00:00 Visa toàn cầu - 00:20 Phim truyện - 01:00 Khám phá thế giới - 01:20 Vì bạn xứng đáng - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Cuộc chiến mỹ vị - 05:10 Điều ước thứ 7 - 06:00 Nhịp đập 360 độ thể thao - 06:45
Lịch phát sóng VTV3 ngày 26/02
Lịch phát sóng VTV3 ngày 26/02
26/02/2018
00:00 Phim truyện Đôi cánh tình yêu - Tập 11 00:50 Khám phá thế giới 01:20 Bố ơi! Mình đi đâu thế? Số 28 - Mùa 4 02:10 Bí mật của tạo hóa Tâm trí lực 03:00 Phim truyện Vị sếp khó tính - Tập 17, 18 04:30 Hãy chọn giá
Lịch phát sóng VTV3 ngày 25/02
Lịch phát sóng VTV3 ngày 25/02
25/02/2018
00:00 Phim truyện Đôi cánh tình yêu - Tập 10 00:50 Khám phá thế giới 01:20 Điều ước thứ 7 02:10 Chuyện đêm muộn Hẹn hò kiểu kén 03:00 Phim truyện Vị sếp khó tính - Tập 15, 16 04:30 Vui - khỏe - có ích 05:10 Bố ơi! Mình đi
Lịch phát sóng VTV3 ngày 24/02
Lịch phát sóng VTV3 ngày 24/02
24/02/2018
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Chuẩn cơm mẹ nấu - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Đường lên đỉnh Olympia - 05:10 Alo Tết - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S- Việt Nam - 06:55 Trái tim cho
Lịch phát sóng VTV3 ngày 23/02
Lịch phát sóng VTV3 ngày 23/02
23/02/2018
00:20 Phim truyện Đôi cánh tình yêu - Tập 8 01:00 Thể thao Thể thao Việt Nam - Gạch nối giữa những thế hệ 01:20 Đường lên đỉnh Olympia 02:10 Chuyện đêm muộn Vẻ đẹp của nghi thức 03:00 Phim truyện Vị sếp khó tính - Tập 11, 12 04:30 Chuẩn
Lịch phát sóng VTV3 ngày 22/02
Lịch phát sóng VTV3 ngày 22/02
22/02/2018
00:00 Sắc màu các dân tộc - 00:20 Phim truyện - 01:00 Thể thao - 01:20 Sáng tạo Việt - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Hãy chọn giá đúng - 05:20 Vương miện thần kỳ - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S- Việt
Lịch phát sóng VTV3 ngày 21/02
Lịch phát sóng VTV3 ngày 21/02
21/02/2018
00:00 Sắc màu các dân tộc - 00:20 Phim truyện - 01:00 Thể thao - 01:20 Vui - khỏe - có ích - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Sáng tạo Việt - 05:10 Vì bạn xứng đáng - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45
Lịch phát sóng VTV3 ngày 20/02
Lịch phát sóng VTV3 ngày 20/02
20/02/2018
00:00 Visa toàn cầu - 00:20 Phim truyện - 01:00 Khám phá thế giới - 01:20 Vì bạn xứng đáng - 02:10 Chuyện đêm muộn - 02:50 Phim truyện - 04:20 Điều ước thứ 7 - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 MV yêu thích - 06:55 Quà tặng
Lịch phát sóng VTV3 ngày 19/02
Lịch phát sóng VTV3 ngày 19/02
19/02/2018
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Bố ơi! Mình đi đâu thế? - 02:10 Bí mật của tạo hóa - 03:00 Phim truyện - 04:30 Hãy chọn giá đúng - 05:10 Vui - khỏe - có ích - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45