Người Quảng
Thứ 5, 19/09/2019

Lịch phát sóng VTV3

Lịch phát sóng VTV3 ngày 21/09
Lịch phát sóng VTV3 ngày 21/09
21/09/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Chuẩn cơm mẹ nấu - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Đường lên đỉnh Olympia - 05:10 Bay vào tương lai - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S- Việt Nam - 07:00 Cà
Lịch phát sóng VTV3 ngày 20/09
Lịch phát sóng VTV3 ngày 20/09
20/09/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Đường lên đỉnh Olympia - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Chuẩn cơm mẹ nấu - 05:10 Thương vụ bạc tỷ - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S- Việt Nam - 06:55 Sống
Lịch phát sóng VTV3 ngày 19/09
Lịch phát sóng VTV3 ngày 19/09
19/09/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Thương vụ bạc tỷ - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Hãy chọn giá đúng - 05:10 Văn hoá - Sự kiện và Nhân vật - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S- Việt
Lịch phát sóng VTV3 ngày 18/09
Lịch phát sóng VTV3 ngày 18/09
18/09/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vui - khoẻ - có ích - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Ký ức vui vẻ - 05:10 Vì bạn xứng đáng - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S- Việt Nam -
Lịch phát sóng VTV3 ngày 17/09
Lịch phát sóng VTV3 ngày 17/09
17/09/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vì bạn xứng đáng - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Không giới hạn - Sasuke Việt Nam - 05:10 Văn hoá - Sự kiện và Nhân vật - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao -
Lịch phát sóng VTV3 ngày 16/09
Lịch phát sóng VTV3 ngày 16/09
16/09/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Khởi nghiệp công nghệ - 02:10 Bí mật của tạo hóa - 03:00 Phim truyện - 03:45 Không thỏa hiệp - 04:30 Hãy chọn giá đúng - 05:10 Vui - khoẻ - có ích - 06:00 Nhịp đập 360° thể
Lịch phát sóng VTV3 ngày 15/09
Lịch phát sóng VTV3 ngày 15/09
15/09/2019
00:00 Phim tài liệu khoa học - 00:20 Phim truyện - 01:00 Khám phá thế giới - 01:20 Muôn màu showbiz - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Vui - khoẻ - có ích - 05:10 Khởi nghiệp công nghệ - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao
Lịch phát sóng VTV3 ngày 14/09
Lịch phát sóng VTV3 ngày 14/09
14/09/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Chuẩn cơm mẹ nấu - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Đường lên đỉnh Olympia - 05:10 Bay vào tương lai - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S- Việt Nam - 07:00 Cà
Lịch phát sóng VTV3 ngày 13/09
Lịch phát sóng VTV3 ngày 13/09
13/09/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Đường lên đỉnh Olympia - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Chuẩn cơm mẹ nấu - 05:10 Thương vụ bạc tỷ - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S- Việt Nam - 06:55 Sống
Lịch phát sóng VTV3 ngày 12/09
Lịch phát sóng VTV3 ngày 12/09
12/09/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Thương vụ bạc tỷ - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Hãy chọn giá đúng - 05:10 Gặp gỡ Đông Tây - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S- Việt Nam - 06:55 Sống
Lịch phát sóng VTV3 ngày 11/09
Lịch phát sóng VTV3 ngày 11/09
11/09/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vui - khoẻ - có ích - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Ký ức vui vẻ - 05:10 Vì bạn xứng đáng - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S- Việt Nam -
Lịch phát sóng VTV3 ngày 10/09
Lịch phát sóng VTV3 ngày 10/09
10/09/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vì bạn xứng đáng - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Không giới hạn - Sasuke Việt Nam - 05:10 Gặp gỡ Đông Tây - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S- Việt Nam
Lịch phát sóng VTV3 ngày 09/09
Lịch phát sóng VTV3 ngày 09/09
09/09/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Khởi nghiệp công nghệ - 02:10 Bí mật của tạo hóa - 03:00 Phim truyện - 03:45 Không thỏa hiệp - 04:30 Hãy chọn giá đúng - 05:10 Vui - khoẻ - có ích - 06:00 Nhịp đập 360° thể
Lịch phát sóng VTV3 ngày 08/09
Lịch phát sóng VTV3 ngày 08/09
08/09/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Muôn màu showbiz - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Vui - khoẻ - có ích - 05:10 Khởi nghiệp công nghệ - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S- Việt Nam - 06:50
Lịch phát sóng VTV3 ngày 07/09
Lịch phát sóng VTV3 ngày 07/09
07/09/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Chuẩn cơm mẹ nấu - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Đường lên đỉnh Olympia - 05:10 Muôn màu showbiz - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S- Việt Nam - 07:00 Cà phê
Lịch phát sóng VTV3 ngày 06/09
Lịch phát sóng VTV3 ngày 06/09
06/09/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Đường lên đỉnh Olympia - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Chuẩn cơm mẹ nấu - 05:10 Thương vụ bạc tỷ - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S- Việt Nam - 06:55 Sống
Lịch phát sóng VTV3 ngày 05/09
Lịch phát sóng VTV3 ngày 05/09
05/09/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Thương vụ bạc tỷ - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Hãy chọn giá đúng - 05:10 Vui - khoẻ - có ích - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S- Việt Nam -
Lịch phát sóng VTV3 ngày 04/09
Lịch phát sóng VTV3 ngày 04/09
04/09/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vui - khoẻ - có ích - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Ký ức vui vẻ - 05:10 Vì bạn xứng đáng - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S- Việt Nam -
Lịch phát sóng VTV3 ngày 03/09
Lịch phát sóng VTV3 ngày 03/09
03/09/2019
00:00 Phim truyện Quán ăn đêm - Tập 6 00:50 Khám phá thế giới Thế giới hoang dã - Tập 4 01:20 Vì bạn xứng đáng Số 324 02:10 Chuyện đêm muộn Nỗ lực và thành quả 03:00 Phim truyện Tỷ muội vô song - Tập 28, 29 04:30 Không giới
Lịch phát sóng VTV3 ngày 02/09
Lịch phát sóng VTV3 ngày 02/09
02/09/2019
00:00 Phim truyện Quán ăn đêm - Tập 5 00:50 Khám phá thế giới Thế giới hoang dã - Tập 3 01:20 Khởi nghiệp công nghệ 02:10 Bí mật của tạo hóa Ca sĩ Duy Khoa trở lại sau "quãng nghỉ" 03:00 Phim truyện Tỷ muội vô song - Tập 27
Lịch phát sóng VTV3 ngày 01/09
Lịch phát sóng VTV3 ngày 01/09
01/09/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Văn hoá - Sự kiện và Nhân vật - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Vui - khoẻ - có ích - 05:10 Khởi nghiệp công nghệ - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45
Lịch phát sóng VTV3 ngày 31/08
Lịch phát sóng VTV3 ngày 31/08
31/08/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Chuẩn cơm mẹ nấu - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Đường lên đỉnh Olympia - 05:10 Bay vào tương lai - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S- Việt Nam - 07:00 Cà
Lịch phát sóng VTV3 ngày 30/08
Lịch phát sóng VTV3 ngày 30/08
30/08/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Đường lên đỉnh Olympia - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Chuẩn cơm mẹ nấu - 05:10 Thương vụ bạc tỷ - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S- Việt Nam - 06:55 Sống
Lịch phát sóng VTV3 ngày 29/08
Lịch phát sóng VTV3 ngày 29/08
29/08/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Thương vụ bạc tỷ - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Hãy chọn giá đúng - 05:10 Điều ước thứ 7 - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S- Việt Nam - 06:55 Sống
Lịch phát sóng VTV3 ngày 28/08
Lịch phát sóng VTV3 ngày 28/08
28/08/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vui - khoẻ - có ích - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Quả cầu bí ẩn - 05:10 Vì bạn xứng đáng - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S- Việt Nam -
Lịch phát sóng VTV3 ngày 27/08
Lịch phát sóng VTV3 ngày 27/08
27/08/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vì bạn xứng đáng - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Không giới hạn - Sasuke Việt Nam - 05:10 Điều ước thứ 7 - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S- Việt Nam
Lịch phát sóng VTV3 ngày 26/08
Lịch phát sóng VTV3 ngày 26/08
26/08/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Khởi nghiệp công nghệ - 02:10 Bí mật của tạo hóa - 03:00 Phim truyện - 03:45 Không thỏa hiệp - 04:30 Hãy chọn giá đúng - 05:10 Vui - khoẻ - có ích - 06:00 Nhịp đập 360° thể
Lịch phát sóng VTV3 ngày 25/08
Lịch phát sóng VTV3 ngày 25/08
25/08/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Điều ước thứ 7 - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Vui - khoẻ - có ích - 05:10 Khởi nghiệp công nghệ - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S- Việt Nam -
Lịch phát sóng VTV3 ngày 24/08
Lịch phát sóng VTV3 ngày 24/08
24/08/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Chuẩn cơm mẹ nấu - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Đường lên đỉnh Olympia - 05:10 Bay vào tương lai - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S- Việt Nam - 07:00 Cà
Lịch phát sóng VTV3 ngày 23/08
Lịch phát sóng VTV3 ngày 23/08
23/08/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Đường lên đỉnh Olympia - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Chuẩn cơm mẹ nấu - 05:10 Thương vụ bạc tỷ - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S- Việt Nam - 06:55 Sống
Lịch phát sóng VTV3 ngày 22/08
Lịch phát sóng VTV3 ngày 22/08
22/08/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Thương vụ bạc tỷ - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Hãy chọn giá đúng - 05:10 Văn hoá - Sự kiện và Nhân vật - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S- Việt
Lịch phát sóng VTV3 ngày 21/08
Lịch phát sóng VTV3 ngày 21/08
21/08/2019
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vui - khoẻ - có ích - 02:10 Chuyện đêm muộn - 03:00 Phim truyện - 04:30 Quả cầu bí ẩn - 05:10 Vì bạn xứng đáng - 06:00 Nhịp đập 360° thể thao - 06:45 S- Việt Nam -