Người Quảng
Thứ 7, 12/06/2021

Lịch phát sóng VTV3

Lịch phát sóng VTV3 ngày 14/06
Lịch phát sóng VTV3 ngày 14/06
14/06/2021
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:15 Truyền hình trực tiếp - 04:30 Vì bạn xứng đáng - 05:10 Phim truyện - 06:00 Nhịp đập thể thao - 06:30 Cà phê sáng - 07:20 S- Việt Nam - 07:30 Sống chậm - 07:40 Nét ẩm thực Việt
Lịch phát sóng VTV3 ngày 13/06
Lịch phát sóng VTV3 ngày 13/06
13/06/2021
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:15 Truyền hình trực tiếp - 04:30 Điều ước thứ 7 - 05:10 Phim truyện - 06:00 Nhịp đập thể thao - 06:30 Cà phê sáng - 07:20 Một phút và cả cuộc đời - 07:30 S- Việt Nam - 07:40
Lịch phát sóng VTV3 ngày 12/06
Lịch phát sóng VTV3 ngày 12/06
12/06/2021
00:00 Phim truyện Nếu thời gian trở lại - Tập 36/ 00:50 Khám phá thế giới 01:15 Truyền hình trực tiếp Trận Khai mạc VCK UEFA EURO 2020 Bảng A: Thổ Nhĩ Kỳ - Italia 04:30 Đường lên đỉnh Olympia 05:10 Phim truyện Khúc nhạc thanh bình - Tập 15 06:00
Lịch phát sóng VTV3 ngày 11/06
Lịch phát sóng VTV3 ngày 11/06
11/06/2021
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Đường lên đỉnh Olympia - 02:10 Vui sống mỗi ngày - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Ẩm thực kỳ thú - 05:10 Phim truyện - 06:00 Nhịp đập thể thao - 06:30 Cà phê sáng -
Lịch phát sóng VTV3 ngày 10/06
Lịch phát sóng VTV3 ngày 10/06
10/06/2021
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Lạ lắm à nha - 02:10 Vui sống mỗi ngày - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Sức nước ngàn năm - 05:10 Phim truyện - 06:00 Nhịp đập thể thao - 06:30 Cà phê sáng -
Lịch phát sóng VTV3 ngày 09/06
Lịch phát sóng VTV3 ngày 09/06
09/06/2021
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vui - khỏe - có ích - 02:10 Vui sống mỗi ngày - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Đường lên đỉnh Olympia - 05:10 Phim truyện - 06:00 Nhịp đập thể thao - 06:30 Cà phê
Lịch phát sóng VTV3 ngày 08/06
Lịch phát sóng VTV3 ngày 08/06
08/06/2021
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vì bạn xứng đáng - 02:10 Vui sống mỗi ngày - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Vui - khỏe - có ích - 05:10 Phim truyện - 06:00 Nhịp đập thể thao - 06:30 Cà phê
Lịch phát sóng VTV3 ngày 07/06
Lịch phát sóng VTV3 ngày 07/06
07/06/2021
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Úm ba la ra chữ gì? - 02:10 Sức nước ngàn năm - 03:00 100 triệu 1 phút - 03:45 Phim truyện - 04:30 Vì bạn xứng đáng - 05:10 Phim truyện - 06:00 Nhịp đập thể thao - 06:30
Lịch phát sóng VTV3 ngày 06/06
Lịch phát sóng VTV3 ngày 06/06
06/06/2021
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 02:10 Cuộc đua không dừng lại - 03:00 Giai điệu kết nối - 03:45 Phim truyện - 04:30 Điều ước thứ 7 - 05:10 Phim truyện - 06:00 Nhịp đập thể thao - 06:30 Cà phê sáng - 07:20 Một phút
Lịch phát sóng VTV3 ngày 05/06
Lịch phát sóng VTV3 ngày 05/06
05/06/2021
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vì bạn xứng đáng - 02:10 Vui sống mỗi ngày - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Đường lên đỉnh Olympia - 05:10 Phim truyện - 06:00 Nhịp đập thể thao - 06:30 Cà phê sáng -
Lịch phát sóng VTV3 ngày 04/06
Lịch phát sóng VTV3 ngày 04/06
04/06/2021
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Đường lên đỉnh Olympia - 02:10 Vui sống mỗi ngày - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Ẩm thực kỳ thú - 05:10 Phim truyện - 06:00 Nhịp đập thể thao - 06:30 Cà phê sáng -
Lịch phát sóng VTV3 ngày 03/06
Lịch phát sóng VTV3 ngày 03/06
03/06/2021
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Lạ lắm à nha - 02:10 Vui sống mỗi ngày - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Sức nước ngàn năm - 05:10 Phim truyện - 06:00 Nhịp đập thể thao - 06:30 Cà phê sáng -
Lịch phát sóng VTV3 ngày 02/06
Lịch phát sóng VTV3 ngày 02/06
02/06/2021
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vui - khỏe - có ích - 02:10 Vui sống mỗi ngày - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Đường lên đỉnh Olympia - 05:10 Phim truyện - 06:00 Nhịp đập thể thao - 06:30 Cà phê
Lịch phát sóng VTV3 ngày 01/06
Lịch phát sóng VTV3 ngày 01/06
01/06/2021
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vì bạn xứng đáng - 02:10 Vui sống mỗi ngày - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Vui - khỏe - có ích - 05:10 Phim truyện - 06:00 Nhịp đập thể thao - 06:30 Cà phê
Lịch phát sóng VTV3 ngày 31/05
Lịch phát sóng VTV3 ngày 31/05
31/05/2021
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Úm ba la ra chữ gì? - 02:10 Sức nước ngàn năm - 03:00 100 triệu 1 phút - 03:45 Phim truyện - 04:30 Vì bạn xứng đáng - 05:10 Phim truyện - 06:00 Nhịp đập thể thao - 06:30
Lịch phát sóng VTV3 ngày 30/05
Lịch phát sóng VTV3 ngày 30/05
30/05/2021
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 02:10 Cuộc đua không dừng lại - 03:00 Giai điệu kết nối - 03:45 Phim truyện - 04:30 Điều ước thứ 7 - 05:10 Phim truyện - 06:00 Nhịp đập thể thao - 06:30 Cà phê sáng - 07:20 Một phút
Lịch phát sóng VTV3 ngày 29/05
Lịch phát sóng VTV3 ngày 29/05
29/05/2021
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vì bạn xứng đáng - 02:10 Lời tự sự - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Đường lên đỉnh Olympia - 05:10 Phim truyện - 06:00 Nhịp đập thể thao - 06:30 Cà phê sáng - 07:20
Lịch phát sóng VTV3 ngày 28/05
Lịch phát sóng VTV3 ngày 28/05
28/05/2021
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Đường lên đỉnh Olympia - 02:10 Lời tự sự - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Ẩm thực kỳ thú - 05:10 Phim truyện - 06:00 Nhịp đập thể thao - 06:30 Cà phê sáng - 07:20
Lịch phát sóng VTV3 ngày 27/05
Lịch phát sóng VTV3 ngày 27/05
27/05/2021
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Lạ lắm à nha - 02:10 Chúng tôi - chiến sĩ - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Sức nước ngàn năm - 05:10 Phim truyện - 06:00 Nhịp đập thể thao - 06:30 Cà phê sáng
Lịch phát sóng VTV3 ngày 26/05
Lịch phát sóng VTV3 ngày 26/05
26/05/2021
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vui - khỏe - có ích - 02:10 Lời tự sự - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Đường lên đỉnh Olympia - 05:10 Phim truyện - 06:00 Nhịp đập thể thao - 06:30 Cà phê sáng
Lịch phát sóng VTV3 ngày 25/05
Lịch phát sóng VTV3 ngày 25/05
25/05/2021
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vì bạn xứng đáng - 02:10 Lời tự sự - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Vui - khỏe - có ích - 05:10 Phim truyện - 06:00 Nhịp đập thể thao - 06:30 Cà phê sáng
Lịch phát sóng VTV3 ngày 24/05
Lịch phát sóng VTV3 ngày 24/05
24/05/2021
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Úm ba la ra chữ gì? - 02:10 Sức nước ngàn năm - 03:00 100 triệu 1 phút - 03:45 Phim truyện - 04:30 Vì bạn xứng đáng - 05:10 Phim truyện - 06:00 Nhịp đập thể thao - 06:30
Lịch phát sóng VTV3 ngày 23/05
Lịch phát sóng VTV3 ngày 23/05
23/05/2021
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 02:10 Cuộc đua không dừng lại - 03:00 Giai điệu kết nối - 03:45 Phim truyện - 04:30 Điều ước thứ 7 - 05:10 Phim truyện - 06:00 Nhịp đập thể thao - 06:30 Cà phê sáng - 07:20 Một phút
Lịch phát sóng VTV3 ngày 22/05
Lịch phát sóng VTV3 ngày 22/05
22/05/2021
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vì bạn xứng đáng - 02:10 Lời tự sự - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Đường lên đỉnh Olympia - 05:10 Phim truyện - 06:00 Nhịp đập thể thao - 06:30 Cà phê sáng - 07:20
Lịch phát sóng VTV3 ngày 21/05
Lịch phát sóng VTV3 ngày 21/05
21/05/2021
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Đường lên đỉnh Olympia - 02:10 Lời tự sự - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Ẩm thực kỳ thú - 05:10 Phim truyện - 06:00 Nhịp đập thể thao - 06:30 Cà phê sáng - 07:20
Lịch phát sóng VTV3 ngày 20/05
Lịch phát sóng VTV3 ngày 20/05
20/05/2021
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Lạ lắm à nha - 02:10 Chúng tôi - chiến sĩ - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Sức nước ngàn năm - 05:10 Phim truyện - 06:00 Nhịp đập thể thao - 06:30 Cà phê sáng
Lịch phát sóng VTV3 ngày 19/05
Lịch phát sóng VTV3 ngày 19/05
19/05/2021
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vui - khỏe - có ích - 02:10 Lời tự sự - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Đường lên đỉnh Olympia - 05:10 Phim truyện - 06:00 Nhịp đập thể thao - 06:30 Cà phê sáng
Lịch phát sóng VTV3 ngày 18/05
Lịch phát sóng VTV3 ngày 18/05
18/05/2021
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vì bạn xứng đáng - 02:10 Lời tự sự - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Vui - khỏe - có ích - 05:10 Phim truyện - 06:00 Nhịp đập thể thao - 06:30 Cà phê sáng
Lịch phát sóng VTV3 ngày 17/05
Lịch phát sóng VTV3 ngày 17/05
17/05/2021
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Úm ba la ra chữ gì? - 02:10 Sức nước ngàn năm - 03:00 100 triệu 1 phút - 03:45 Phim truyện - 04:30 Vì bạn xứng đáng - 05:10 Phim truyện - 06:00 Nhịp đập thể thao - 06:30
Lịch phát sóng VTV3 ngày 16/05
Lịch phát sóng VTV3 ngày 16/05
16/05/2021
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vượt thành chiến - 02:10 Cuộc đua không dừng lại - 03:00 Giai điệu kết nối - 03:45 Phim truyện - 04:30 Điều ước thứ 7 - 05:10 Phim truyện - 06:00 Nhịp đập thể thao - 06:30 Cà phê
Lịch phát sóng VTV3 ngày 15/05
Lịch phát sóng VTV3 ngày 15/05
15/05/2021
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Vì bạn xứng đáng - 02:10 Lời tự sự - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Đường lên đỉnh Olympia - 05:10 Phim truyện - 06:00 Nhịp đập thể thao - 06:30 Cà phê sáng - 07:20
Lịch phát sóng VTV3 ngày 14/05
Lịch phát sóng VTV3 ngày 14/05
14/05/2021
00:00 Phim truyện - 00:50 Khám phá thế giới - 01:20 Đường lên đỉnh Olympia - 02:10 Lời tự sự - 03:00 Phim truyện - 03:45 Phim truyện - 04:30 Ẩm thực kỳ thú - 05:10 Phim truyện - 06:00 Nhịp đập thể thao - 06:30 Cà phê sáng - 07:20