Người Quảng
Thứ 3, 21/01/2020

Lịch phát sóng VTV5

Lịch phát sóng VTV5 ngày 23/01
Lịch phát sóng VTV5 ngày 23/01
23/01/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Phát triển bền vững - 01:00 Khám phá thế giới - 01:50 Góc nhìn cuộc sống - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Văn học nghệ thuật - 04:30 Phim
Lịch phát sóng VTV5 ngày 22/01
Lịch phát sóng VTV5 ngày 22/01
22/01/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Việt Nam - Đất nước - Con người - 01:00 Khám phá thế giới - 01:50 Phụ nữ Việt - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Giai điệu kết nối
Lịch phát sóng VTV5 ngày 21/01
Lịch phát sóng VTV5 ngày 21/01
21/01/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Phong tục Việt - 01:00 Khám phá thế giới - 01:50 Phụ nữ Việt - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Dân tộc phát triển - 04:30 Phim truyện -
Lịch phát sóng VTV5 ngày 20/01
Lịch phát sóng VTV5 ngày 20/01
20/01/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Phát triển bền vững - 01:00 Khám phá thế giới - 01:50 Phụ nữ Việt - 02:00 Đường lên đỉnh Olympia - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Hành trình cuộc sống - 04:30 Phim truyện - 05:15 Khám phá Việt Nam
Lịch phát sóng VTV5 ngày 19/01
Lịch phát sóng VTV5 ngày 19/01
19/01/2020
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Bạn của nhà nông - 01:00 Khám phá thế giới - 01:50 Phụ nữ Việt - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Phóng sự - 04:15 Du lịch cộng
Lịch phát sóng VTV5 ngày 18/01
Lịch phát sóng VTV5 ngày 18/01
18/01/2020
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Bạn của nhà nông - 01:00 Khám phá thế giới - 01:50 Phụ nữ Việt - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Phổ biến kiến thức - 04:15 Học
Lịch phát sóng VTV5 ngày 17/01
Lịch phát sóng VTV5 ngày 17/01
17/01/2020
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Sống khỏe mỗi ngày - 01:00 Khám phá thế giới - 01:50 Phụ nữ Việt - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Phụ nữ là để yêu thương -
Lịch phát sóng VTV5 ngày 16/01
Lịch phát sóng VTV5 ngày 16/01
16/01/2020
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Bạn của nhà nông - 01:00 Khám phá thế giới - 01:50 Phụ nữ Việt - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Văn học nghệ thuật - 04:30 Phim
Lịch phát sóng VTV5 ngày 15/01
Lịch phát sóng VTV5 ngày 15/01
15/01/2020
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Nông thôn mới - 01:00 Khám phá thế giới - 01:50 Góc nhìn cuộc sống - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Phóng sự - 04:15 Du lịch cộng
Lịch phát sóng VTV5 ngày 14/01
Lịch phát sóng VTV5 ngày 14/01
14/01/2020
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Kiến thức cộng đồng - 01:00 Khám phá thế giới - 01:50 Góc nhìn cuộc sống - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Chuyện từ chính sách - 04:30
Lịch phát sóng VTV5 ngày 13/01
Lịch phát sóng VTV5 ngày 13/01
13/01/2020
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Sống khỏe mỗi ngày - 01:00 Khám phá thế giới - 01:30 Góc nhìn cuộc sống - 02:00 Đường lên đỉnh Olympia - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Hội nhập và phát triển -
Lịch phát sóng VTV5 ngày 12/01
Lịch phát sóng VTV5 ngày 12/01
12/01/2020
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Kiến thức cộng đồng - 01:00 Khám phá thế giới - 01:30 Ca nhạc - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Hành trình cuộc sống - 04:30 Phim truyện
Lịch phát sóng VTV5 ngày 11/01
Lịch phát sóng VTV5 ngày 11/01
11/01/2020
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Bạn của nhà nông - 01:00 Khám phá thế giới - 01:30 Ca nhạc - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 03:45 Giai điệu kết nối - 04:30 Phim truyện
Lịch phát sóng VTV5 ngày 10/01
Lịch phát sóng VTV5 ngày 10/01
10/01/2020
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Bạn của nhà nông - 01:00 Khám phá thế giới - 01:30 Ca nhạc - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Cho ngày hoàn hảo - 04:30 Phim truyện
Lịch phát sóng VTV5 ngày 09/01
Lịch phát sóng VTV5 ngày 09/01
09/01/2020
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Sống khỏe mỗi ngày - 01:00 Khám phá thế giới - 01:30 Ca nhạc - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Giai điệu kết nối - 04:30 Phim truyện
Lịch phát sóng VTV5 ngày 08/01
Lịch phát sóng VTV5 ngày 08/01
08/01/2020
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Tinh hoa nghề Việt - 00:45 Phụ nữ Việt - 01:00 Khám phá thế giới - 01:30 Ca nhạc - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Giai điệu kết
Lịch phát sóng VTV5 ngày 07/01
Lịch phát sóng VTV5 ngày 07/01
07/01/2020
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Vì nền nông nghiệp bền vững - 00:45 Phụ nữ Việt - 01:00 Khám phá thế giới - 01:30 Ca nhạc - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Phụ
Lịch phát sóng VTV5 ngày 06/01
Lịch phát sóng VTV5 ngày 06/01
06/01/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Phóng sự - 01:00 Khám phá thế giới - 01:30 Ca nhạc - 02:00 Đường lên đỉnh Olympia - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Đi đâu ? ăn gì ? - 04:15 Tinh hoa nghề
Lịch phát sóng VTV5 ngày 05/01
Lịch phát sóng VTV5 ngày 05/01
05/01/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Vì cộng đồng - 01:00 Khám phá thế giới - 01:50 Góc nhìn cuộc sống - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Phụ nữ & cuộc sống - 04:15
Lịch phát sóng VTV5 ngày 04/01
Lịch phát sóng VTV5 ngày 04/01
04/01/2020
00:00 Phim truyện - 00:30 Phát triển bền vững - 01:00 Khám phá thế giới - 01:50 Góc nhìn cuộc sống - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:15 Tinh hoa nghề Việt - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Dân
Lịch phát sóng VTV5 ngày 03/01
Lịch phát sóng VTV5 ngày 03/01
03/01/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Phát triển thủy sản bền vững - 01:00 Khám phá thế giới - 01:50 Góc nhìn cuộc sống - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Sắc màu các dân tộc
Lịch phát sóng VTV5 ngày 02/01
Lịch phát sóng VTV5 ngày 02/01
02/01/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Phát triển bền vững - 01:00 Khám phá thế giới - 01:50 Góc nhìn cuộc sống - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Sắc màu các dân tộc - 04:30
Lịch phát sóng VTV5 ngày 01/01
Lịch phát sóng VTV5 ngày 01/01
01/01/2020
00:45 Học và làm theo lời Bác - 01:00 Khám phá thế giới - 01:50 Góc nhìn cuộc sống - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Hành trình cuộc sống - 04:30 Phim truyện -
Lịch phát sóng VTV5 ngày 31/12
Lịch phát sóng VTV5 ngày 31/12
31/12/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Kiến thức cộng đồng - 01:00 Khám phá thế giới - 01:30 Ca nhạc - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Phụ nữ là để yêu thương - 04:30
Lịch phát sóng VTV5 ngày 30/12
Lịch phát sóng VTV5 ngày 30/12
30/12/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Nông thôn mới - 01:00 Khám phá thế giới - 01:30 Ca nhạc - 02:00 Đường lên đỉnh Olympia - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Môi trường - 04:30 Phim truyện - 05:30 Chương
Lịch phát sóng VTV5 ngày 29/12
Lịch phát sóng VTV5 ngày 29/12
29/12/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Kiến thức cộng đồng - 01:00 Khám phá thế giới - 01:30 Ca nhạc - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Nông nghiệp xanh Tây Nguyên - 04:15 Kỹ
Lịch phát sóng VTV5 ngày 28/12
Lịch phát sóng VTV5 ngày 28/12
28/12/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Sống khỏe mỗi ngày - 01:00 Khám phá thế giới - 01:30 Ca nhạc - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Giải mã văn hóa - 04:30 Phim truyện
Lịch phát sóng VTV5 ngày 27/12
Lịch phát sóng VTV5 ngày 27/12
27/12/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Bạn của nhà nông - 01:00 Khám phá thế giới - 01:30 Ca nhạc - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Phóng sự - 04:15 Xả xì chét -
Lịch phát sóng VTV5 ngày 26/12
Lịch phát sóng VTV5 ngày 26/12
26/12/2019
00:00 Phim tài liệu môi trường - 00:30 Bạn của nhà nông - 01:00 Khám phá thế giới - 01:30 Ca nhạc - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Tọa đàm - 04:30 Phim truyện
Lịch phát sóng VTV5 ngày 25/12
Lịch phát sóng VTV5 ngày 25/12
25/12/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Phát triển bền vững - 01:00 Khám phá thế giới - 01:30 Ca nhạc - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Chính sách & Cuộc sống - 04:15 Tinh
Lịch phát sóng VTV5 ngày 24/12
Lịch phát sóng VTV5 ngày 24/12
24/12/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:45 Nông nghiệp xanh Tây Nguyên - 01:00 Khám phá thế giới - 01:30 Ca nhạc - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Kiến thức cộng đồng - 04:30 Phim
Lịch phát sóng VTV5 ngày 23/12
Lịch phát sóng VTV5 ngày 23/12
23/12/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Kiến thức cộng đồng - 01:00 Khám phá thế giới - 01:30 Ca nhạc - 02:00 Đường lên đỉnh Olympia - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Sống với thiên nhiên - 04:20 V -