Người Quảng
Thứ 4, 08/04/2020

Lịch phát sóng VTV5

Lịch phát sóng VTV5 ngày 10/04
Lịch phát sóng VTV5 ngày 10/04
10/04/2020
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 05:00 Chương trình tiếng Mông - 05:30 Chương trình tiếng Dao - 06:00 Chương trình tiếng Thái - 06:30 Chương trình tiếng Tày - 07:00 Ký sự - 07:15 Phụ nữ Việt - 08:00 Khám phá thế giới - 08:30 Sống khỏe mỗi ngày
Lịch phát sóng VTV5 ngày 09/04
Lịch phát sóng VTV5 ngày 09/04
09/04/2020
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 05:00 Chương trình tiếng Mông - 05:30 Chương trình tiếng Dao - 06:00 Chương trình tiếng Thái - 06:30 Chương trình tiếng Tày - 07:00 Ký sự - 07:15 Phụ nữ Việt - 08:00 Khám phá thế giới - 08:30 Bạn của nhà nông
Lịch phát sóng VTV5 ngày 08/04
Lịch phát sóng VTV5 ngày 08/04
08/04/2020
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 05:00 Chương trình tiếng Mông - 06:00 Chương trình tiếng Dao - 06:30 Chương trình tiếng Thái - 07:00 Ký sự - 07:15 Phụ nữ Việt - 08:00 Sống khỏe mỗi ngày - 09:00 Vui sống mỗi ngày - 09:45 Thông tin chính sách
Lịch phát sóng VTV5 ngày 07/04
Lịch phát sóng VTV5 ngày 07/04
07/04/2020
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 05:00 Chương trình tiếng Mông - 05:30 Chương trình tiếng Dao - 06:00 Chương trình tiếng Thái - 06:30 Chương trình tiếng Tày - 07:00 Ký sự - 07:15 Phụ nữ Việt - 08:00 Khám phá thế giới - 08:30 Kiến thức khuyến công
Lịch phát sóng VTV5 ngày 06/04
Lịch phát sóng VTV5 ngày 06/04
06/04/2020
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 05:00 Chương trình tiếng Mông - 05:30 Chương trình tiếng Dao - 06:00 Chương trình tiếng Thái - 06:30 Chương trình tiếng Tày - 07:00 Kí sự - 07:15 Phụ nữ Việt - 08:00 Khám phá thế giới - 08:30 Bạn của nhà nông
Lịch phát sóng VTV5 ngày 05/04
Lịch phát sóng VTV5 ngày 05/04
05/04/2020
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 05:01 Chương trình tiếng Mông - 05:30 Chương trình tiếng Dao - 06:00 Chương trình tiếng Thái - 06:30 Chương trình tiếng Tày - 07:00 Ký sự - 07:15 Phụ nữ Việt - 08:00 Khám phá thế giới - 08:30 Sống khỏe mỗi ngày
Lịch phát sóng VTV5 ngày 04/04
Lịch phát sóng VTV5 ngày 04/04
04/04/2020
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 05:00 Chương trình tiếng Mông - 05:30 Chương trình tiếng Dao - 06:00 Chương trình tiếng Thái - 06:30 Chương trình tiếng Tày - 07:00 Ký sự - 07:15 Khám phá thế giới - 08:20 Góc nhìn cuộc sống - 08:30 Sống khỏe mỗi
Lịch phát sóng VTV5 ngày 03/04
Lịch phát sóng VTV5 ngày 03/04
03/04/2020
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 05:00 Chương trình tiếng Mông - 05:30 Chương trình tiếng Dao - 06:00 Chương trình tiếng Thái - 06:30 Chương trình tiếng Tày - 07:00 Ký sự - 07:15 Khám phá thế giới - 08:20 Bạn của nhà nông - 09:00 Vui sống mỗi
Lịch phát sóng VTV5 ngày 02/04
Lịch phát sóng VTV5 ngày 02/04
02/04/2020
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 05:00 Chương trình tiếng Mông - 05:30 Chương trình tiếng Dao - 06:00 Chương trình tiếng Thái - 06:30 Chương trình tiếng Tày - 07:00 Ký sự - 07:15 Khám phá thế giới - 08:15 Nẻo về nguồn cội - 08:30 Bạn nhà nông
Lịch phát sóng VTV5 ngày 01/04
Lịch phát sóng VTV5 ngày 01/04
01/04/2020
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 05:00 Chương trình tiếng Mông - 05:30 Chương trình tiếng Dao - 06:00 Chương trình tiếng Thái - 06:30 Chương trình tiếng Tày - 07:00 Ký sự - 07:15 Khám phá thế giới - 08:15 Nẻo về nguồn cội - 08:30 Bạn của nhà
Lịch phát sóng VTV5 ngày 31/03
Lịch phát sóng VTV5 ngày 31/03
31/03/2020
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 05:00 Chương trình tiếng Mông - 05:30 Chương trình tiếng Dao - 06:00 Chương trình tiếng Thái - 06:30 Chương trình tiếng Tày - 07:00 Ký sự - 07:15 Khám phá thế giới - 08:15 Nẻo về nguồn cội - 08:30 Bạn của nhà
Lịch phát sóng VTV5 ngày 30/03
Lịch phát sóng VTV5 ngày 30/03
30/03/2020
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 05:00 Chương trình tiếng Mông - 05:30 Chương trình tiếng Dao - 06:00 Chương trình tiếng Thái - 06:30 Chương trình tiếng Tày - 07:00 Ký sự - 07:15 Khám phá thế giới - 08:30 Giao lưu - Tọa đàm - 09:00 Vui sống
Lịch phát sóng VTV5 ngày 29/03
Lịch phát sóng VTV5 ngày 29/03
29/03/2020
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 05:00 Chương trình tiếng Mông - 05:30 Chương trình tiếng Dao - 06:00 Chương trình tiếng Thái - 06:30 Chương trình tiếng Tày - 07:00 Ký sự - 07:15 Khám phá thế giới - 08:00 Sống khỏe mỗi ngày - 08:30 Ca nhạc -
Lịch phát sóng VTV5 ngày 28/03
Lịch phát sóng VTV5 ngày 28/03
28/03/2020
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 05:00 Chương trình tiếng Mông - 05:30 Chương trình tiếng Dao - 06:00 Chương trình tiếng Thái - 06:30 Chương trình tiếng Tày - 07:00 Ký sự - 07:15 Phụ nữ Việt - 07:30 Khám phá thế giới - 08:00 Bạn của nhà nông
Lịch phát sóng VTV5 ngày 27/03
Lịch phát sóng VTV5 ngày 27/03
27/03/2020
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 05:00 Chương trình tiếng Mông - 05:30 Chương trình tiếng Dao - 06:00 Chương trình tiếng Thái - 06:30 Chương trình tiếng Tày - 07:00 Ký sự - 07:15 Khám phá thế giới - 08:00 Bạn của nhà nông - 08:30 Ca nhạc -
Lịch phát sóng VTV5 ngày 26/03
Lịch phát sóng VTV5 ngày 26/03
26/03/2020
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 05:00 Chương trình tiếng Mông - 05:30 Chương trình tiếng Dao - 06:00 Chương trình tiếng Thái - 06:30 Chương trình tiếng Tày - 07:00 Ký sự - 07:15 Khám phá thế giới - 08:15 Bạn của nhà nông - 09:00 Vui sống mỗi
Lịch phát sóng VTV5 ngày 25/03
Lịch phát sóng VTV5 ngày 25/03
25/03/2020
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 05:00 Chương trình tiếng Mông - 05:30 Chương trình tiếng Dao - 06:00 Chương trình tiếng Thái - 06:30 Chương trình tiếng Tày - 07:00 Ký sự - 07:15 Khám phá thế giới - 08:10 V - Việt Nam - 08:15 Bạn
Lịch phát sóng VTV5 ngày 16/03
Lịch phát sóng VTV5 ngày 16/03
16/03/2020
00:00 ... - 00:45 Ký sự - 01:00 Khám phá thế giới - 01:50 Phụ nữ Việt - 02:00 Đường lên đỉnh Olympia - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:30 Phim hoạt hình - 04:00 Miền Tây điểm đến - 04:20 Góc nhìn cuộc sống - 04:30 Phim truyện -
Lịch phát sóng VTV5 ngày 15/03
Lịch phát sóng VTV5 ngày 15/03
15/03/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Khám phá thế giới - 01:45 Xả xì chét - 02:00 Giai điệu tự hào - 03:30 Phim hoạt hình - 04:00 Chuyện từ chính sách - 04:30 Phim truyện - 05:15 Khám phá Việt Nam - 05:30 Chương trình tiếng Mông
Lịch phát sóng VTV5 ngày 14/03
Lịch phát sóng VTV5 ngày 14/03
14/03/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Khám phá thế giới - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Hội nhập và phát triển - 04:15 Tinh hoa nghề Việt - 04:30 Phim truyện
Lịch phát sóng VTV5 ngày 13/03
Lịch phát sóng VTV5 ngày 13/03
13/03/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Khám phá thế giới - 01:50 Nẻo về nguồn cội - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Hành trình cuộc sống - 04:30 Phim truyện -
Lịch phát sóng VTV5 ngày 12/03
Lịch phát sóng VTV5 ngày 12/03
12/03/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Khám phá thế giới - 01:50 Góc nhìn cuộc sống - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Sắc màu các dân tộc - 04:30 Phim truyện
Lịch phát sóng VTV5 ngày 11/03
Lịch phát sóng VTV5 ngày 11/03
11/03/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Khám phá thế giới - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Kiến thức cộng đồng - 04:30 Phim truyện - 05:15 Khám phá Việt Nam -
Lịch phát sóng VTV5 ngày 10/03
Lịch phát sóng VTV5 ngày 10/03
10/03/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Kí sự - 01:00 Khám phá thế giới - 01:50 Đệm sóng - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về cuội nguồn - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Dân tộc phát triển - 04:30 Phim truyện - 05:15 Khám
Lịch phát sóng VTV5 ngày 09/03
Lịch phát sóng VTV5 ngày 09/03
09/03/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Khám phá thế giới - 02:00 Đường lên đỉnh Olympia - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Phát triển thủy sản bền vững - 04:15 Xả xì chét - 04:30 Phim truyện
Lịch phát sóng VTV5 ngày 08/03
Lịch phát sóng VTV5 ngày 08/03
08/03/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Khám phá thế giới - 02:00 Đường lênh đỉnh Olympia - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Phóng sự tài liệu - 04:15 Phụ nữ Việt - 04:30 Phim truyện - 05:15
Lịch phát sóng VTV5 ngày 07/03
Lịch phát sóng VTV5 ngày 07/03
07/03/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Khám phá thế giới - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Phim tài liệu - 04:30 Phim truyện - 05:15 Khám phá Việt Nam - 05:30
Lịch phát sóng VTV5 ngày 06/03
Lịch phát sóng VTV5 ngày 06/03
06/03/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Khám phá thế giới - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Phim tài liệu môi trường - 04:30 Phim truyện - 05:15 Khám phá Việt Nam
Lịch phát sóng VTV5 ngày 05/03
Lịch phát sóng VTV5 ngày 05/03
05/03/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Kí sự - 01:00 Khám phá thế giới - 01:50 Đệm sóng - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về cuội nguồn - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Phim tài liệu môi trường - 04:30 Phim truyện - 05:15
Lịch phát sóng VTV5 ngày 04/03
Lịch phát sóng VTV5 ngày 04/03
04/03/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Khám phá thế giới - 01:50 Góc nhìn cuộc sống - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Phim tài liệu - 04:30 Phim truyện - 05:15
Lịch phát sóng VTV5 ngày 03/03
Lịch phát sóng VTV5 ngày 03/03
03/03/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Khám phá thế giới - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Đi đâu ? ăn gì ? - 04:30 Phim truyện - 05:15 Khám phá Việt
Lịch phát sóng VTV5 ngày 02/03
Lịch phát sóng VTV5 ngày 02/03
02/03/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Việt Nam - Đất nước - Con người - 01:00 Khám phá thế giới - 01:45 Phụ nữ Việt - 02:00 Đường lên đỉnh Olympia - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Vấn đề môi trường