Người Quảng
Thứ 3, 23/04/2019

Lịch phát sóng VTV5

Lịch phát sóng VTV5 ngày 25/04
Lịch phát sóng VTV5 ngày 25/04
25/04/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Bạn của nhà nông - 01:00 Khám phá thế giới - 01:45 Góc nhỏ cuộc sống - 02:00 Mảnh ghép cuộc sống - 02:30 Tiểu phẩm hài - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Sinh ra từ làng - 04:30 Phim
Lịch phát sóng VTV5 ngày 24/04
Lịch phát sóng VTV5 ngày 24/04
24/04/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:45 Chính sách & cuộc sống - 01:00 Khám phá thế giới - 01:45 Nẻo về nguồn cội - 02:00 Mảnh ghép cuộc sống - 02:30 Tiểu phẩm hài - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Phóng sự - 04:15 Đi đâu
Lịch phát sóng VTV5 ngày 23/04
Lịch phát sóng VTV5 ngày 23/04
23/04/2019
00:00 Phim tài liệu Trở về từ Paris 00:30 Bạn của nhà nông Sản xuất lúa gạo hữu cơ 01:00 Khám phá thế giới Người con của biển - Tập 10 02:00 Mảnh ghép cuộc sống Vì sao Sơn Đoong - Tập 1 02:30 Tiểu phẩm hài 03:00 Phim hoạt hình
Lịch phát sóng VTV5 ngày 22/04
Lịch phát sóng VTV5 ngày 22/04
22/04/2019
00:00 Phim tài liệu - 01:00 Khám phá thế giới - 02:00 Đường lên đỉnh Olympia - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Phóng sự - 04:15 Chuyên mục văn hóa - 04:30 Phim truyện - 05:30 Chương trình tiếng Mông
Lịch phát sóng VTV5 ngày 21/04
Lịch phát sóng VTV5 ngày 21/04
21/04/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:15 Hành trình khám phá - 01:00 Khám phá thế giới - 01:45 Góc nhìn cuộc sống - 02:00 Hành trình di sản - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Văn học nghệ thuật - 04:30
Lịch phát sóng VTV5 ngày 20/04
Lịch phát sóng VTV5 ngày 20/04
20/04/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Tinh hoa nghề Việt - 01:00 Khám phá thế giới - 02:00 Người nông dân hiện đại - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Chuyện… từ chính sách - 04:30 Phim truyện - 05:15 Khám
Lịch phát sóng VTV5 ngày 16/04
Lịch phát sóng VTV5 ngày 16/04
16/04/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:45 Bạn của nhà nông - 01:00 Khám phá thế giới - 02:00 Người nông dân hiện đại - 02:45 Tinh hoa nghề Việt - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Đi đâu ? ăn gì ? - 04:30 Phim truyện -
Lịch phát sóng VTV5 ngày 15/04
Lịch phát sóng VTV5 ngày 15/04
15/04/2019
00:00 Phim tài liệu - 01:00 Khám phá thế giới - 02:00 Đường lên đỉnh Olympia - 02:45 Hành trình khám phá - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Dân tộc phát triển - 04:30 Phim truyện - 05:30 Chương trình tiếng Mông - 06:00 Chương trình
Lịch phát sóng VTV5 ngày 14/04
Lịch phát sóng VTV5 ngày 14/04
14/04/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Bạn của nhà nông - 01:00 Khám phá thế giới - 02:00 Hành trình di sản - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Sinh ra từ làng - 04:30 Phim truyện - 05:30 Chương trình
Lịch phát sóng VTV5 ngày 13/04
Lịch phát sóng VTV5 ngày 13/04
13/04/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Sống khỏe mỗi ngày - 01:00 Khám phá thế giới - 01:45 Nẻo về nguồn cội - 02:00 Người nông dân hiện đại - 02:45 Tinh hoa nghề Việt - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Chính sách và cuộc sống
Lịch phát sóng VTV5 ngày 12/04
Lịch phát sóng VTV5 ngày 12/04
12/04/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Bạn của nhà nông - 01:00 Khám phá thế giới - 01:45 Nẻo về nguồn cội - 02:00 Người nông dân hiện đại - 02:45 Hành trình khám phá - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 An sinh xã hội -
Lịch phát sóng VTV5 ngày 11/04
Lịch phát sóng VTV5 ngày 11/04
11/04/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Bạn của nhà nông - 01:00 Khám phá thế giới - 01:45 Nẻo về nguồn cội - 02:00 Người nông dân hiện đại - 02:45 Tinh hoa nghề Việt - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Đi đâu, ăn gì? -
Lịch phát sóng VTV5 ngày 10/04
Lịch phát sóng VTV5 ngày 10/04
10/04/2019
00:00 Phim tài liệu - 01:00 Khám phá thế giới - 01:45 Nẻo về nguồn cội - 02:00 Người nông dân hiện đại - 02:45 Tinh hoa nghề Việt - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Môi trường bền vững - 04:15 Góc nhìn cuộc sống -
Lịch phát sóng VTV5 ngày 09/04
Lịch phát sóng VTV5 ngày 09/04
09/04/2019
00:00 Phim tài liệu - 01:00 Khám phá thế giới - 01:45 Nẻo về nguồn cội - 02:00 Không gian văn học nghệ thuật - 02:40 Sổ tay nội trợ - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Dân tộc phát triển - 04:30 Phim truyện - 05:30
Lịch phát sóng VTV5 ngày 08/04
Lịch phát sóng VTV5 ngày 08/04
08/04/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Bạn nhà nông - 01:00 Khám phá thế giới - 01:50 Góc nhìn cuộc sống - 02:00 Đường lên đỉnh Olympia - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Sinh ra từ làng - 04:30 Phim
Lịch phát sóng VTV5 ngày 07/04
Lịch phát sóng VTV5 ngày 07/04
07/04/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Sống khỏe mỗi ngày - 01:00 Khám phá thế giới - 01:50 Góc nhìn cuộc sống - 02:00 Hành trình di sản - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Đi đâu? ăn gì? - 04:30
Lịch phát sóng VTV5 ngày 06/04
Lịch phát sóng VTV5 ngày 06/04
06/04/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Kiến thức cộng đồng - 01:00 Khám phá thế giới - 02:00 Người nông dân hiện đại - 02:40 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Mùa vàng bội thu - 04:30 Phim truyện - 05:30 Chương
Lịch phát sóng VTV5 ngày 05/04
Lịch phát sóng VTV5 ngày 05/04
05/04/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Bạn của nhà nông - 01:00 Khám phá thế giới - 01:50 Góc nhìn cuộc sống - 02:00 Hành trình di sản - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Lao động & công đoàn -
Lịch phát sóng VTV5 ngày 04/04
Lịch phát sóng VTV5 ngày 04/04
04/04/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Kiến thức cộng đồng - 01:00 Khám phá thế giới - 01:50 Góc nhìn cuộc sống - 02:00 Di sản văn hóa - 02:40 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Sắc màu các dân tộc -
Lịch phát sóng VTV5 ngày 03/04
Lịch phát sóng VTV5 ngày 03/04
03/04/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Bạn của nhà nông - 01:00 Khám phá thế giới - 01:50 Góc nhìn cuộc sống - 02:00 Mảnh ghép cuộc sống - 02:30 Tiểu phẩm hài - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Chuyện nghề - 04:15 Sản vật phương
Lịch phát sóng VTV5 ngày 02/04
Lịch phát sóng VTV5 ngày 02/04
02/04/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Sống khỏe mỗi ngày - 01:00 Khám phá thế giới - 01:50 Góc nhìn cuộc sống - 02:00 Hành trình di sản - 02:30 Tiểu phẩm hài - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Môi
Lịch phát sóng VTV5 ngày 01/04
Lịch phát sóng VTV5 ngày 01/04
01/04/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Nẻo về nguồn cội - 01:00 Khám phá thế giới - 01:50 Góc nhìn cuộc sống - 02:00 Atlas miền Trung - 02:30 Tiểu phẩm hài - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Tinh hoa nghề Việt - 04:15 Đi đâu
Lịch phát sóng VTV5 ngày 31/03
Lịch phát sóng VTV5 ngày 31/03
31/03/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Sống khỏe mỗi ngày - 01:00 Khám phá thế giới - 01:50 Góc nhìn cuộc sống - 02:00 Sinh ra từ làng - 02:30 Tiểu phẩm hài - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Hành trình cuộc sống - 04:30 Phim
Lịch phát sóng VTV5 ngày 30/03
Lịch phát sóng VTV5 ngày 30/03
30/03/2019
00:00 Phim tài liệu - 01:00 Khám phá thế giới - 01:50 Góc nhìn cuộc sống - 02:00 Người nông dân hiện đại - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Nông thôn mới - 04:15 Món ngon phương Nam - 04:30
Lịch phát sóng VTV5 ngày 29/03
Lịch phát sóng VTV5 ngày 29/03
29/03/2019
00:00 Phim tài liệu - 01:00 Khám phá thế giới - 01:30 Hành trình di sản - 02:00 Hành trình di sản - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Phóng sự - 04:15 Tinh hoa nghề Việt - 04:30 Phim truyện
Lịch phát sóng VTV5 ngày 28/03
Lịch phát sóng VTV5 ngày 28/03
28/03/2019
00:00 Phim tài liệu - 01:00 Khám phá thế giới - 01:50 Góc nhìn cuộc sống - 02:00 Người nông dân hiện đại - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Dân tộc phát triển - 04:30 Phim truyện - 05:15 Khám
Lịch phát sóng VTV5 ngày 27/03
Lịch phát sóng VTV5 ngày 27/03
27/03/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Chuyện nhà nông - 01:00 Khám phá thế giới - 01:50 Góc nhìn cuộc sống - 02:00 Hành trình di sản - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Sinh ra từ làng - 04:30 Phim
Lịch phát sóng VTV5 ngày 26/03
Lịch phát sóng VTV5 ngày 26/03
26/03/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:50 V - Việt Nam - 01:00 Khám phá thế giới - 01:50 Góc nhìn cuộc sống - 02:00 Người nông dân hiện đại - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Đi đâu ? ăn gì
Lịch phát sóng VTV5 ngày 25/03
Lịch phát sóng VTV5 ngày 25/03
25/03/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:45 Hành trình khám phá - 01:00 Khám phá thế giới - 01:30 Tiểu phẩm hài - 02:00 Đường lên đỉnh Olympia - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Quán thanh xuân - 04:30 Phim truyện - 05:30 Chương trình
Lịch phát sóng VTV5 ngày 24/03
Lịch phát sóng VTV5 ngày 24/03
24/03/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Bạn của nhà nông - 01:00 Khám phá thế giới - 01:30 Tiểu phẩm hài - 02:00 Người nông dân hiện đại - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Đi đâu ? ăn gì ?
Lịch phát sóng VTV5 ngày 23/03
Lịch phát sóng VTV5 ngày 23/03
23/03/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Bạn của nhà nông - 01:00 Khám phá thế giới - 01:30 Tiểu phẩm hài - 02:00 Hành trình di sản - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Phong tục Việt - 04:15 Sổ tay
Lịch phát sóng VTV5 ngày 22/03
Lịch phát sóng VTV5 ngày 22/03
22/03/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Bạn của nhà nông - 01:00 Khám phá thế giới - 01:30 Tiểu phẩm hài - 02:00 Người nông dân hiện đại - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Tuổi cao gương sáng - 04:30