Người Quảng
Thứ 6, 19/07/2019

Lịch phát sóng VTV5

Lịch phát sóng VTV5 ngày 21/07
Lịch phát sóng VTV5 ngày 21/07
21/07/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Bạn của nhà nông - 01:00 Khám phá thế giới - 01:50 Góc nhìn cuộc sống - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Môi trường - 04:30 Phim truyện
Lịch phát sóng VTV5 ngày 20/07
Lịch phát sóng VTV5 ngày 20/07
20/07/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Sống khỏe mỗi ngày - 01:00 Khám phá thế giới - 01:45 Tuổi cao gương sáng - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Chuyện từ chính sách - 04:30
Lịch phát sóng VTV5 ngày 19/07
Lịch phát sóng VTV5 ngày 19/07
19/07/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:40 Vtv5 kết nối - 01:00 Khám phá thế giới - 01:50 Góc nhìn cuộc sống - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Bản đồ ẩm thực Việt Nam -
Lịch phát sóng VTV5 ngày 18/07
Lịch phát sóng VTV5 ngày 18/07
18/07/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Sống khỏe mỗi ngày - 01:00 Khám phá thế giới - 01:50 Góc nhìn cuộc sống - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Sắc màu các dân tộc -
Lịch phát sóng VTV5 ngày 17/07
Lịch phát sóng VTV5 ngày 17/07
17/07/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Bạn của nhà nông - 01:00 Khám phá thế giới - 01:50 Góc nhìn cuộc sống - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Sống với thiên nhiên - 04:15
Lịch phát sóng VTV5 ngày 16/07
Lịch phát sóng VTV5 ngày 16/07
16/07/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Bạn của nhà nông - 01:00 Khám phá thế giới - 01:50 Góc nhìn cuộc sống - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Học và làm theo lời Bác
Lịch phát sóng VTV5 ngày 15/07
Lịch phát sóng VTV5 ngày 15/07
15/07/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Bạn của nhà nông - 01:00 Khám phá thế giới - 01:50 Góc nhìn cuộc sống - 02:00 Đường lên đỉnh Olympia - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Tuổi cao gương sáng - 04:15
Lịch phát sóng VTV5 ngày 14/07
Lịch phát sóng VTV5 ngày 14/07
14/07/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Bạn của nhà nông - 01:00 Khám phá thế giới - 01:50 Góc nhìn cuộc sống - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Món ngon phương Nam - 04:20
Lịch phát sóng VTV5 ngày 13/07
Lịch phát sóng VTV5 ngày 13/07
13/07/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Sống khỏe - 01:00 Khám phá thế giới - 01:45 Tinh hoa nghề việt - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Hành trình khám phá - 04:20 Phụ nữ
Lịch phát sóng VTV5 ngày 12/07
Lịch phát sóng VTV5 ngày 12/07
12/07/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:45 Vì nền nông nghiệp bền vững - 01:00 Khám phá thế giới - 01:45 Góc nhìn cuộc sống - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Hành trình di sản - 04:15 Xả xì
Lịch phát sóng VTV5 ngày 11/07
Lịch phát sóng VTV5 ngày 11/07
11/07/2019
00:00 Phim tài liệu - 01:00 Khám phá thế giới - 01:45 Góc nhìn cuộc sống - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Tinh hoa nghề Việt - 04:15 Hành trình khám phá - 04:30
Lịch phát sóng VTV5 ngày 10/07
Lịch phát sóng VTV5 ngày 10/07
10/07/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Kiến thức cộng đồng - 01:00 Khám phá thế giới - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Môi trường - 04:30 Phim truyện - 05:15 Khám phá Việt Nam
Lịch phát sóng VTV5 ngày 09/07
Lịch phát sóng VTV5 ngày 09/07
09/07/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Bạn của nhà nông - 01:00 Khám phá thế giới - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Dân tộc phát triển - 04:30 Phim truyện - 05:15 Khám phá
Lịch phát sóng VTV5 ngày 08/07
Lịch phát sóng VTV5 ngày 08/07
08/07/2019
00:00 Phim tài liệu môi trường - 00:30 Kiến thức cộng đồng - 01:00 Khám phá thế giới - 02:00 Đường lên đỉnh Olympia - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Chính sách & cuộc sống - 04:15 Món ngon phương
Lịch phát sóng VTV5 ngày 07/07
Lịch phát sóng VTV5 ngày 07/07
07/07/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Bạn của nhà nông - 01:00 Khám phá thế giới - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Đi đâu ? ăn gì ? - 04:15 Xả xì chét -
Lịch phát sóng VTV5 ngày 06/07
Lịch phát sóng VTV5 ngày 06/07
06/07/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Bạn của nhà nông - 01:00 Khám phá thế giới - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Sắc màu các dân tộc - 04:30 Phim truyện - 05:30 Chương
Lịch phát sóng VTV5 ngày 05/07
Lịch phát sóng VTV5 ngày 05/07
05/07/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Môi trường bền vững - 01:00 Khám phá thế giới - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Nhịp sống Tây Nguyên - 04:15 Tinh hoa nghề Việt - 04:30
Lịch phát sóng VTV5 ngày 04/07
Lịch phát sóng VTV5 ngày 04/07
04/07/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Bạn của nhà nông - 01:00 Khám phá thế giới - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Hành trình khám phá - 04:20 V - Việt Nam - 04:30
Lịch phát sóng VTV5 ngày 03/07
Lịch phát sóng VTV5 ngày 03/07
03/07/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Kiến thức cộng đồng - 01:00 Khám phá thế giới - 01:45 Tinh hoa nghề Việt - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Đi đâu ? ăn gì ?
Lịch phát sóng VTV5 ngày 02/07
Lịch phát sóng VTV5 ngày 02/07
02/07/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Lao động công đoàn - 01:00 Khám phá thế giới - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Mùa vàng bội thu - 04:15 An sinh xã hội - 04:30
Lịch phát sóng VTV5 ngày 01/07
Lịch phát sóng VTV5 ngày 01/07
01/07/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:45 Môi trường bền vững - 01:00 Khám phá thế giới - 01:50 Góc nhìn cuộc sống - 02:00 Đường lên đỉnh Olympia - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Dân tộc phát triển - 04:30
Lịch phát sóng VTV5 ngày 30/06
Lịch phát sóng VTV5 ngày 30/06
30/06/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Sống khỏe mỗi ngày - 01:00 Khám phá thế giới - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Nẻo về nguồn cội - 04:15 Hành trình khám phá - 04:30
Lịch phát sóng VTV5 ngày 29/06
Lịch phát sóng VTV5 ngày 29/06
29/06/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:45 Nông nghiệp xanh tây nguyên - 01:00 Khám phá thế giới - 01:45 Phụ nữ Việt - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Học và làm theo Bác -
Lịch phát sóng VTV5 ngày 28/06
Lịch phát sóng VTV5 ngày 28/06
28/06/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Kiến thức cộng đồng - 01:00 Khám phá thế giới - 01:45 Phụ nữ Việt - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Hội nhập và phát triển - 04:15
Lịch phát sóng VTV5 ngày 27/06
Lịch phát sóng VTV5 ngày 27/06
27/06/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Sống khỏe mỗi ngày - 01:00 Khám phá thế giới - 01:45 Phụ nữ việt - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Chuyện nghề - 04:15 Kĩ năng thoát
Lịch phát sóng VTV5 ngày 26/06
Lịch phát sóng VTV5 ngày 26/06
26/06/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:45 Nông nghiệp xanh tây nguyên - 01:00 Khám phá thế giới - 01:45 Phụ nữ việt - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Vì cộng đồng - 04:15 Đi
Lịch phát sóng VTV5 ngày 25/06
Lịch phát sóng VTV5 ngày 25/06
25/06/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Bạn của nhà nông - 01:00 Khám phá thế giới - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Người phụ nữ - 04:15 Xả xì chét - 04:30 Phim truyện
Lịch phát sóng VTV5 ngày 24/06
Lịch phát sóng VTV5 ngày 24/06
24/06/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Bạn của nhà nông - 01:00 Khám phá thế giới - 02:00 Đường lên đỉnh Olympia - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Tọa đàm - 04:30 Phim truyện - 05:15 Khám phá Việt Nam
Lịch phát sóng VTV5 ngày 23/06
Lịch phát sóng VTV5 ngày 23/06
23/06/2019
00:00 Phim tài liệu khanh - 00:30 Bạn của nhà nông - 01:00 Khám phá thế giới - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Dân tộc phát triển - 04:30 Phim truyện - 05:15 Khám
Lịch phát sóng VTV5 ngày 22/06
Lịch phát sóng VTV5 ngày 22/06
22/06/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Bạn của nhà nông - 01:00 Khám phá thế giới - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Chính sách và cuộc sống - 04:30 Phim truyện - 05:15 Khám
Lịch phát sóng VTV5 ngày 21/06
Lịch phát sóng VTV5 ngày 21/06
21/06/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Sống khỏe mỗi ngày - 01:00 Khám phá thế giới - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Môi trường - 04:30 Phim truyện - 05:15 Khám phá Việt Nam
Lịch phát sóng VTV5 ngày 20/06
Lịch phát sóng VTV5 ngày 20/06
20/06/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Sống khỏe mỗi ngày - 01:00 Khám phá thế giới - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Phóng sự - 04:15 Xả xì chét - 04:30 Phim truyện -