Người Quảng
Thứ 5, 19/09/2019

Lịch phát sóng VTV5

Lịch phát sóng VTV5 ngày 21/09
Lịch phát sóng VTV5 ngày 21/09
21/09/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Sống khỏe mỗi ngày - 01:00 Khám phá thế giới - 01:45 Phụ nữ Việt - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Chuyện từ chính sách - 04:30 Phim
Lịch phát sóng VTV5 ngày 20/09
Lịch phát sóng VTV5 ngày 20/09
20/09/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Bạn của nhà nông - 01:00 Khám phá thế giới - 01:45 Phụ nữ Việt - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Học và làm theo bác - 04:15
Lịch phát sóng VTV5 ngày 19/09
Lịch phát sóng VTV5 ngày 19/09
19/09/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Bạn của nhà nông - 01:00 Khám phá thế giới - 01:45 Phụ nữ Việt - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Bản đồ ẩm thực Việt Nam -
Lịch phát sóng VTV5 ngày 18/09
Lịch phát sóng VTV5 ngày 18/09
18/09/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Kiến thức cộng đồng - 01:00 Khám phá thế giới - 01:45 Phụ nữ Việt - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Phụ nữ là để yêu thương
Lịch phát sóng VTV5 ngày 17/09
Lịch phát sóng VTV5 ngày 17/09
17/09/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Bạn của nhà nông - 01:00 Khám phá thế giới - 01:45 Phụ nữ việt - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Tinh hoa người Việt - 04:15 Đi
Lịch phát sóng VTV5 ngày 16/09
Lịch phát sóng VTV5 ngày 16/09
16/09/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Sống khỏe mỗi ngày - 01:00 Khám phá thế giới - 01:45 Phụ nữ việt - 02:00 Đường lên đỉnh Olympia - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Chuyện nghề - 04:15 Trang văn hóa
Lịch phát sóng VTV5 ngày 15/09
Lịch phát sóng VTV5 ngày 15/09
15/09/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Kiến thức cộng đồng - 01:00 Khám phá thế giới - 01:45 Phụ nữ Việt - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Giải mã văn hóa - 04:30 Phim
Lịch phát sóng VTV5 ngày 14/09
Lịch phát sóng VTV5 ngày 14/09
14/09/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Bạn của nhà nông - 01:00 Khám phá thế giới - 01:45 Phụ nữ Việt - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Phóng sự - 04:15 Hành trình khám
Lịch phát sóng VTV5 ngày 13/09
Lịch phát sóng VTV5 ngày 13/09
13/09/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Bạn của nhà nông - 01:00 Khám phá thế giới - 01:45 Phụ nữ Việt - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Món ngon phương Nam - 04:20 Góc
Lịch phát sóng VTV5 ngày 12/09
Lịch phát sóng VTV5 ngày 12/09
12/09/2019
00:00 ... - 00:30 Bạn của nhà nông - 01:00 Khám phá thế giới - 01:45 Phụ nữ Việt - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Chân trời khoa học - 04:30 Phim truyện -
Lịch phát sóng VTV5 ngày 11/09
Lịch phát sóng VTV5 ngày 11/09
11/09/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Bạn của nhà nông - 01:00 Khám phá thế giới - 01:45 Phụ nữ Việt - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Vì cộng đồng - 04:15 Hành trình
Lịch phát sóng VTV5 ngày 10/09
Lịch phát sóng VTV5 ngày 10/09
10/09/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Sống khỏe mỗi ngày - 01:00 Khám phá thế giới - 01:45 Phụ nữ Việt - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Học và làm theo lời Bác -
Lịch phát sóng VTV5 ngày 09/09
Lịch phát sóng VTV5 ngày 09/09
09/09/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Bạn của nhà nông - 01:00 Khám phá thế giới - 01:50 Góc nhìn cuộc sống - 02:00 Đường lên đỉnh olympia - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Môi trường - 04:30 Phim truyện
Lịch phát sóng VTV5 ngày 08/09
Lịch phát sóng VTV5 ngày 08/09
08/09/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Sống khỏe mỗi ngày - 01:00 Khám phá thế giới - 01:45 Phụ nữ Việt - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 An sinh xã hội - 04:15 Chuyên
Lịch phát sóng VTV5 ngày 07/09
Lịch phát sóng VTV5 ngày 07/09
07/09/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Bạn của nhà nông - 01:00 Khám phá thế giới - 01:45 Phụ nữ Việt - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Dân tộc phát triển - 04:30 Phim
Lịch phát sóng VTV5 ngày 06/09
Lịch phát sóng VTV5 ngày 06/09
06/09/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Sống khỏe mỗi ngày - 01:00 Khám phá thế giới - 01:45 Phụ nữ việt - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Cho ngày hoàn hảo - 04:30 Phim
Lịch phát sóng VTV5 ngày 05/09
Lịch phát sóng VTV5 ngày 05/09
05/09/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Sống khỏe mỗi ngày - 01:00 Khám phá thế giới - 01:45 Phụ nữ Việt - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 03:45 Hành trình di sản - 04:30
Lịch phát sóng VTV5 ngày 04/09
Lịch phát sóng VTV5 ngày 04/09
04/09/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Kiến thức cộng đồng - 01:00 Khám phá thế giới - 01:45 Phụ nữ Việt - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Mùa vàng bội thu - 04:15 Tinh
Lịch phát sóng VTV5 ngày 03/09
Lịch phát sóng VTV5 ngày 03/09
03/09/2019
00:00 Phim tài liệu Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh 00:30 Sống khỏe mỗi ngày Cẩm nang tiêu hóa mùa du lịch 01:00 Khám phá thế giới Lão hóa trong tự nhiên - Tập 5: Cái chết 01:50 Phụ nữ Việt 02:00 Vui sống mỗi ngày 02:45 Nẻo về
Lịch phát sóng VTV5 ngày 02/09
Lịch phát sóng VTV5 ngày 02/09
02/09/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Kiến thức cộng đồng - 01:00 Khám phá thế giới - 01:45 Phụ nữ Việt - 02:00 Đường lên đỉnh Olympia - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Phụ nữ và cuộc sống - 04:15
Lịch phát sóng VTV5 ngày 01/09
Lịch phát sóng VTV5 ngày 01/09
01/09/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Bạn của nhà nông - 01:00 Khám phá thế giới - 01:45 Phụ nữ Việt - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Văn hóa nghệ thuật - 04:30
Lịch phát sóng VTV5 ngày 31/08
Lịch phát sóng VTV5 ngày 31/08
31/08/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Kiến thức cộng đồng - 01:00 Khám phá thế giới - 01:45 Phụ nữ Việt - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Lao động & công đoàn - 04:15
Lịch phát sóng VTV5 ngày 30/08
Lịch phát sóng VTV5 ngày 30/08
30/08/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:45 Tuổi cao gương sáng - 01:00 Khám phá thế giới - 01:45 Phụ nữ việt - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Chuyện từ chính sách - 04:30 Phim
Lịch phát sóng VTV5 ngày 29/08
Lịch phát sóng VTV5 ngày 29/08
29/08/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:45 Chuyện nhà nông - 01:00 Khám phá thế giới - 01:50 Góc nhìn cuộc sống - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Học và làm theo lời Bác -
Lịch phát sóng VTV5 ngày 28/08
Lịch phát sóng VTV5 ngày 28/08
28/08/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Sống khỏe mỗi ngày - 01:00 Khám phá thế giới - 01:45 Góc nhìn cuộc sống - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Món ngon phương Nam - 04:30
Lịch phát sóng VTV5 ngày 27/08
Lịch phát sóng VTV5 ngày 27/08
27/08/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Bạn của nhà nông - 01:00 Khám phá thế giới - 01:50 Góc nhìn cuộc sống - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Học và làm theo lời Bác
Lịch phát sóng VTV5 ngày 26/08
Lịch phát sóng VTV5 ngày 26/08
26/08/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Sống khỏe mỗi ngày - 01:00 Khám phá thế giới - 01:50 Góc nhìn cuộc sống - 02:00 Đường lên đỉnh Olympia - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Bản đồ ẩm thực Việt Nam
Lịch phát sóng VTV5 ngày 25/08
Lịch phát sóng VTV5 ngày 25/08
25/08/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:45 Chuyện nhà nông - 01:00 Khám phá thế giới - 01:50 Góc nhìn cuộc sống - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Phát triển bền vững - 04:15 Phát
Lịch phát sóng VTV5 ngày 24/08
Lịch phát sóng VTV5 ngày 24/08
24/08/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Bạn của nhà nông - 01:00 Khám phá thế giới - 01:50 Góc nhìn cuộc sống - 02:00 Vui sống mối ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Vì cộng đồng - 04:15 Sống
Lịch phát sóng VTV5 ngày 23/08
Lịch phát sóng VTV5 ngày 23/08
23/08/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Bạn của nhà nông - 01:00 Khám phá thế giới - 01:50 Góc nhìn cuộc sống - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Bản đồ ẩm thực Việt Nam
Lịch phát sóng VTV5 ngày 22/08
Lịch phát sóng VTV5 ngày 22/08
22/08/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Bạn của nhà nông - 01:00 Khám phá thế giới - 01:50 Góc nhìn cuộc sống - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Văn học nghệ thuật - 04:30
Lịch phát sóng VTV5 ngày 21/08
Lịch phát sóng VTV5 ngày 21/08
21/08/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Kiến thức cộng đồng - 01:00 Khám phá thế giới - 01:50 Góc nhìn cuộc sống - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Chuyện nhà nông - 04:15 Sống