Người Quảng
Thứ 3, 14/07/2020

Lịch phát sóng VTV5

Lịch phát sóng VTV5 ngày 13/07
Lịch phát sóng VTV5 ngày 13/07
13/07/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Khám phá thế giới - 01:30 Nẻo về nguồn cội - 01:45 Vì cộng đồng - 02:00 Đường lên đỉnh Olympia - 02:45 Phụ nữ Việt - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Sổ tay nội trợ - 03:45 Những mảng màu
Lịch phát sóng VTV5 ngày 12/07
Lịch phát sóng VTV5 ngày 12/07
12/07/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Kí sự - 01:00 Khám phá thế giới - 01:30 Nẻo về nguồn cội - 01:45 Chính sách và cuộc sống - 02:00 Hành trình di sản - 02:45 Phụ nữ Việt - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Phụ nữ là
Lịch phát sóng VTV5 ngày 11/07
Lịch phát sóng VTV5 ngày 11/07
11/07/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Khám phá thế giới - 01:30 Nẻo về nguồn cội - 01:45 Chuyện nhà nông - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Sắc màu các dân tộc - 04:30 Phim truyện -
Lịch phát sóng VTV5 ngày 10/07
Lịch phát sóng VTV5 ngày 10/07
10/07/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Khám phá thế giới - 01:30 Nẻo về nguồn cội - 01:45 Tuổi cao gương sáng - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Phụ nữ Việt - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Dân tộc phát triển
Lịch phát sóng VTV5 ngày 09/07
Lịch phát sóng VTV5 ngày 09/07
09/07/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Khám phá thế giới - 01:30 Nẻo về nguồn cội - 01:45 Vì nền nông nghiệp bền vững - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Phụ nữ Việt - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Phụ nữ
Lịch phát sóng VTV5 ngày 08/07
Lịch phát sóng VTV5 ngày 08/07
08/07/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Khám phá thế giới - 01:30 Nẻo về nguồn cội - 01:45 Văn hóa Tây Nguyên - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Phụ nữ Việt - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Phụ nữ là để
Lịch phát sóng VTV5 ngày 07/07
Lịch phát sóng VTV5 ngày 07/07
07/07/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Khám phá thế giới - 01:30 Nẻo về nguồn cội - 01:45 Chuyện nhà nông - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Phụ nữ Việt - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Lựa chọn thông thái -
Lịch phát sóng VTV5 ngày 06/07
Lịch phát sóng VTV5 ngày 06/07
06/07/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Khám phá thế giới - 01:30 Nẻo về nguồn cội - 01:45 Chính sách và cuộc sống - 02:00 Đường lên đỉnh Olympia - 02:45 Phụ nữ Việt - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Những mảnh ghép
Lịch phát sóng VTV5 ngày 05/07
Lịch phát sóng VTV5 ngày 05/07
05/07/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Khám phá thế giới - 01:30 Nẻo về nguồn cội - 01:45 Phát triển thủy sản bền vững - 02:00 Hành trình di sản - 02:45 Phụ nữ Việt - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Những mảnh
Lịch phát sóng VTV5 ngày 04/07
Lịch phát sóng VTV5 ngày 04/07
04/07/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Khám phá thế giới - 01:30 Nẻo về nguồn cội - 01:45 Nông thôn mới - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Phụ nữ Việt - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Những mảng màu cuộc sống
Lịch phát sóng VTV5 ngày 03/07
Lịch phát sóng VTV5 ngày 03/07
03/07/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Khám phá thế giới - 01:30 Nẻo về nguồn cội - 01:45 Vì nền nông nghiệp bền vững - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Phụ nữ Việt - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Những mảnh
Lịch phát sóng VTV5 ngày 02/07
Lịch phát sóng VTV5 ngày 02/07
02/07/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Khám phá thế giới - 01:30 Nẻo về nguồn cội - 01:45 Phát triển thủy sản bền vững - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Phụ nữ Việt - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Những mảnh
Lịch phát sóng VTV5 ngày 01/07
Lịch phát sóng VTV5 ngày 01/07
01/07/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Khám phá thế giới - 01:30 Nẻo về nguồn cội - 01:45 Nông thôn mới - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Phụ nữ Việt - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Kiến thức khuyến công -
Lịch phát sóng VTV5 ngày 30/06
Lịch phát sóng VTV5 ngày 30/06
30/06/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Khám phá thế giới - 01:30 Nẻo về nguồn cội - 01:45 Nông thôn mới - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Phóng sự - 04:30 Phim truyện - 05:30 Chương trình
Lịch phát sóng VTV5 ngày 29/06
Lịch phát sóng VTV5 ngày 29/06
29/06/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Khám phá thế giới - 01:30 Nẻo về nguồn cội - 01:45 Vì nền nông nghiệp bền vững - 02:00 Đường lên đỉnh Olympia - 02:45 Phụ nữ Việt - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Học và
Lịch phát sóng VTV5 ngày 28/06
Lịch phát sóng VTV5 ngày 28/06
28/06/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Kí sự - 01:00 Khám phá thế giới - 01:30 Nẻo về nguồn cội - 01:45 Nông thôn mới - 02:00 Người nông dân hiện đại - 02:45 Phụ nữ Việt - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Phát triển bền vững
Lịch phát sóng VTV5 ngày 27/06
Lịch phát sóng VTV5 ngày 27/06
27/06/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Khám phá thế giới - 01:30 Nẻo về nguồn cội - 01:45 Nông nghiệp xanh Tây Nguyên - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Phụ nữ Việt - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Miền Tây những
Lịch phát sóng VTV5 ngày 26/06
Lịch phát sóng VTV5 ngày 26/06
26/06/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Khám phá thế giới - 01:30 Nẻo về nguồn cội - 01:45 Vì nông nghiệp bền vững - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Phụ nữ Việt - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Sắc màu các
Lịch phát sóng VTV5 ngày 25/06
Lịch phát sóng VTV5 ngày 25/06
25/06/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Khám phá thế giới - 01:30 Nẻo về nguồn cội - 01:45 Chính sách & cuộc sống - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Phụ nữ Việt - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Kiến thức khuyến
Lịch phát sóng VTV5 ngày 24/06
Lịch phát sóng VTV5 ngày 24/06
24/06/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Kí sự - 01:00 Khám phá thế giới - 01:30 Nẻo về nguồn cội - 01:45 Xả xì chét - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Phụ nữ Việt - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Hành trình cuộc sống -
Lịch phát sóng VTV5 ngày 23/06
Lịch phát sóng VTV5 ngày 23/06
23/06/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Khám phá thế giới - 01:30 Nẻo về nguồn cội - 01:45 Tuổi cao gương sáng - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Phụ nữ Việt - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Văn học nghệ thuật
Lịch phát sóng VTV5 ngày 22/06
Lịch phát sóng VTV5 ngày 22/06
22/06/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Khám phá thế giới - 01:30 Nẻo về nguồn cội - 01:45 Tuổi cao gương sáng - 02:00 Đường lên đỉnh Olympia - 02:45 Phụ nữ Việt - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 An toàn giao thông
Lịch phát sóng VTV5 ngày 21/06
Lịch phát sóng VTV5 ngày 21/06
21/06/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Khám phá thế giới - 01:30 Nẻo về nguồn cội - 01:45 Vì nông nghiệp bền vững - 02:00 Người nông dân hiện đại - 02:45 Phụ nữ Việt - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Cho ngày
Lịch phát sóng VTV5 ngày 20/06
Lịch phát sóng VTV5 ngày 20/06
20/06/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Khám phá thế giới - 01:30 Nẻo về nguồn cội - 01:45 Cựu chiến binh Việt Nam - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Phụ nữ Việt - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Văn học nghệ
Lịch phát sóng VTV5 ngày 19/06
Lịch phát sóng VTV5 ngày 19/06
19/06/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Khám phá thế giới - 01:30 Nẻo về nguồn cội - 01:45 Chuyện nhà nông với nông nghiệp - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Cho ngày hoàn hảo - 04:30 Phim
Lịch phát sóng VTV5 ngày 18/06
Lịch phát sóng VTV5 ngày 18/06
18/06/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Khám phá thế giới - 01:30 Nẻo về nguồn cội - 01:45 Học và làm theo lời Bác - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Phụ nữ Việt - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Phụ nữ
Lịch phát sóng VTV5 ngày 17/06
Lịch phát sóng VTV5 ngày 17/06
17/06/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Khám phá thế giới - 01:30 Nẻo về nguồn cội - 01:45 Nông thôn mới - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Phụ nữ Việt - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Sắc màu các dân tộc
Lịch phát sóng VTV5 ngày 16/06
Lịch phát sóng VTV5 ngày 16/06
16/06/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Khám phá thế giới - 01:30 Nẻo về nguồn cội - 01:45 Tuổi cao gương sáng - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Phụ nữ Việt - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Chính sách và cuộc
Lịch phát sóng VTV5 ngày 15/06
Lịch phát sóng VTV5 ngày 15/06
15/06/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Khám phá thế giới - 01:30 Nẻo về nguồn cội - 01:45 Tuổi cao gương sáng - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Phụ nữ Việt - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Nông thôn mới -
Lịch phát sóng VTV5 ngày 14/06
Lịch phát sóng VTV5 ngày 14/06
14/06/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Khám phá thế giới - 01:30 Nẻo về nguồn cội - 01:45 Phát triển bền vững - 02:00 Người nông dân hiện đại - 02:45 Phụ nữ Việt - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Chuyện nhà nông
Lịch phát sóng VTV5 ngày 13/06
Lịch phát sóng VTV5 ngày 13/06
13/06/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Khám phá thế giới - 01:30 Nẻo về nguồn cội - 01:45 Tinh hoa nghề Việt - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Phụ nữ Việt - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Kiến thức khuyến công
Lịch phát sóng VTV5 ngày 12/06
Lịch phát sóng VTV5 ngày 12/06
12/06/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Khám phá thế giới - 01:30 Nẻo về nguồn cội - 01:45 Phong tục Việt - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Phụ nữ Việt - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Phóng sự - 04:15 Đi