Người Quảng
Thứ 5, 21/11/2019

Lịch phát sóng VTV5

Lịch phát sóng VTV5 ngày 22/11
Lịch phát sóng VTV5 ngày 22/11
22/11/2019
00:00 Phim tài liệu - 01:00 Khám phá thế giới - 01:50 Phụ nữ việt - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Hội nhập và phát triển - 04:15 Đi đâu? ăn gì? - 04:30
Lịch phát sóng VTV5 ngày 21/11
Lịch phát sóng VTV5 ngày 21/11
21/11/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Bạn của nhà nông - 01:00 Khám phá thế giới - 01:50 Phụ nữ Việt - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Giai điệu kết nối - 04:30 Phim
Lịch phát sóng VTV5 ngày 20/11
Lịch phát sóng VTV5 ngày 20/11
20/11/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Bạn của nhà nông - 01:00 Khám phá thế giới - 01:50 Phụ nữ Việt - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Giai điệu kết nối - 04:30 Phim
Lịch phát sóng VTV5 ngày 19/11
Lịch phát sóng VTV5 ngày 19/11
19/11/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Sống khoẻ mỗi ngày - 01:00 Khám phá thế giới - 01:50 Phụ nữ việt - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Du lịch và ẩm thực - 04:30
Lịch phát sóng VTV5 ngày 18/11
Lịch phát sóng VTV5 ngày 18/11
18/11/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Sống khỏe mỗi ngày - 01:00 Khám phá thế giới - 01:50 Phụ nữ Việt - 02:00 Đường lên đỉnh Olympia - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Giải mã văn hóa - 04:30 Phim
Lịch phát sóng VTV5 ngày 17/11
Lịch phát sóng VTV5 ngày 17/11
17/11/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Bạn của nhà nông - 01:00 Khám phá thế giới - 01:45 Góc nhìn cuộc sống - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Dân tộc phát triển - 04:30
Lịch phát sóng VTV5 ngày 16/11
Lịch phát sóng VTV5 ngày 16/11
16/11/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Kiến thức khuyến công - 01:00 Khám phá thế giới - 01:50 Góc nhìn cuộc sống - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Vì cộng đồng - 04:15 Cải
Lịch phát sóng VTV5 ngày 15/11
Lịch phát sóng VTV5 ngày 15/11
15/11/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Sống khỏe mỗi ngày - 01:00 Khám phá thế giới - 01:30 Ca nhạc - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Hội nhập và phát triển - 04:15 Sản
Lịch phát sóng VTV5 ngày 14/11
Lịch phát sóng VTV5 ngày 14/11
14/11/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Sống khỏe mỗi ngày - 01:00 Khám phá thế giới - 01:50 Góc nhìn cuộc sống - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Sắc màu các dân tộc -
Lịch phát sóng VTV5 ngày 13/11
Lịch phát sóng VTV5 ngày 13/11
13/11/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Sống khỏe mỗi ngày - 01:00 Khám phá thế giới - 01:50 Góc nhìncuộc sống - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Phụ nữ là để yêu thương -
Lịch phát sóng VTV5 ngày 12/11
Lịch phát sóng VTV5 ngày 12/11
12/11/2019
00:00 Phim tài liệu Nhớ lời Bác dặn - Tập 2 00:30 Kiến thức khuyến công Thái Nguyên hỗ trợ CN - TTTN 01:00 Khám phá thế giới Tốp 10 công trình nghệ thuật kiến trúc - Tập 1: Những cây cầu nổi danh thế giới 01:50 Góc nhìn cuộc sống
Lịch phát sóng VTV5 ngày 11/11
Lịch phát sóng VTV5 ngày 11/11
11/11/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Sống khỏe mỗi ngày - 01:00 Khám phá thế giới - 01:50 Phụ nữ Việt - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Mùa vàng bội thu - 04:30 Phim
Lịch phát sóng VTV5 ngày 10/11
Lịch phát sóng VTV5 ngày 10/11
10/11/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Sống khỏe mỗi ngày - 01:00 Khám phá thế giới - 01:50 Góc nhìn cuộc sống - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Phổ biến kiến thức - 04:30
Lịch phát sóng VTV5 ngày 09/11
Lịch phát sóng VTV5 ngày 09/11
09/11/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Kiến thức khuyến công - 01:00 Khám phá thế giới - 01:50 Góc nhìn cuộc sống - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Hành trình khám phá - 04:15
Lịch phát sóng VTV5 ngày 08/11
Lịch phát sóng VTV5 ngày 08/11
08/11/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Sống khỏe mỗi ngày - 01:00 Khám phá thế giới - 01:45 Góc nhìn cuộc sống - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Phát triển bền vững - 04:15
Lịch phát sóng VTV5 ngày 07/11
Lịch phát sóng VTV5 ngày 07/11
07/11/2019
00:00 Phim tài liệu Nhớ lời Bác dặn - Tập 2 00:30 Kiến thức khuyến công Thái Nguyên hỗ trợ CN - TTTN 01:00 Khám phá thế giới Tốp 10 công trình nghệ thuật kiến trúc - Tập 1: Những cây cầu nổi danh thế giới 01:50 Góc nhìn cuộc
Lịch phát sóng VTV5 ngày 06/11
Lịch phát sóng VTV5 ngày 06/11
06/11/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Sống khỏe mỗi ngày - 01:00 Khám phá thế giới - 01:50 Góc nhìn cuộc sống - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Chuyện nghề - 04:30 Phim truyện
Lịch phát sóng VTV5 ngày 05/11
Lịch phát sóng VTV5 ngày 05/11
05/11/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Sống khỏe mỗi ngày - 01:00 Khám phá thế giới - 01:50 Góc nhìn cuộc sống - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Dân tộc phát triển - 04:30
Lịch phát sóng VTV5 ngày 04/11
Lịch phát sóng VTV5 ngày 04/11
04/11/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Kiến thức cộng đồng - 01:00 Khám phá thế giới - 01:50 Phụ nữ Việt - 02:00 Đường lên đỉnh Olympia - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Phụ nữ là để yêu thương -
Lịch phát sóng VTV5 ngày 03/11
Lịch phát sóng VTV5 ngày 03/11
03/11/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Bạn của nhà nông - 01:00 Khám phá thế giới - 01:50 Phụ nữ việt - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Tuổi cao gương sáng - 04:20 Đi
Lịch phát sóng VTV5 ngày 02/11
Lịch phát sóng VTV5 ngày 02/11
02/11/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Bạn của nhà nông - 01:00 Khám phá thế giới - 01:45 Phụ nữ Việt - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Mùa vàng bội thu - 04:20 V
Lịch phát sóng VTV5 ngày 01/11
Lịch phát sóng VTV5 ngày 01/11
01/11/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Sống khỏe mỗi ngày - 01:00 Khám phá thế giới - 01:50 Phụ nữ Việt - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Chuyện làng chuyển bản - 04:15 Sản
Lịch phát sóng VTV5 ngày 31/10
Lịch phát sóng VTV5 ngày 31/10
31/10/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Sống khỏe mỗi ngày - 01:00 Khám phá thế giới - 01:50 Phụ nữ Việt - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:50 Cho ngày hoàn hảo - 04:30 Phim truyện - 05:15 Khám
Lịch phát sóng VTV5 ngày 30/10
Lịch phát sóng VTV5 ngày 30/10
30/10/2019
00:00 Ký sự - 00:30 Bạn của nhà nông - 01:00 Khám phá thế giới - 01:50 Phụ nữ Việt - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Chính sách & cuộc sống - 04:15 Tinh
Lịch phát sóng VTV5 ngày 29/10
Lịch phát sóng VTV5 ngày 29/10
29/10/2019
00:00 Ký sự - 00:30 Bạn của nhà nông - 01:00 Khám phá thế giới - 01:50 Góc nhìn cuộc sống - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Chuyện từ chính sách - 04:30 Phim
Lịch phát sóng VTV5 ngày 28/10
Lịch phát sóng VTV5 ngày 28/10
28/10/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Kiến thức cộng đồng - 01:00 Khám phá thế giới - 01:45 Góc nhìn cuộc sống - 02:00 Đường lên đỉnh Olympia - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Giải mã văn hóa - 04:30
Lịch phát sóng VTV5 ngày 27/10
Lịch phát sóng VTV5 ngày 27/10
27/10/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Kiến thức cộng đồng - 01:00 Khám phá thế giới - 01:50 Góc nhìn cuộc sống - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Người nông dân hiện đại -
Lịch phát sóng VTV5 ngày 26/10
Lịch phát sóng VTV5 ngày 26/10
26/10/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Nông thôn mới - 01:00 Khám phá thế giới - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Sắc màu các dân tộc - 04:30 Phim truyện - 05:30 Chương trình
Lịch phát sóng VTV5 ngày 25/10
Lịch phát sóng VTV5 ngày 25/10
25/10/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Sống khỏe mỗi ngày - 01:00 Khám phá thế giới - 01:50 Góc nhìn cuộc sống - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 03:45 Cho ngày hòa hảo - 04:30
Lịch phát sóng VTV5 ngày 24/10
Lịch phát sóng VTV5 ngày 24/10
24/10/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Kiến thức khuyến công - 01:00 Khám phá thế giới - 01:50 Góc nhìn cuộc sống - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Bản đồ ẩm thực Việt Nam
Lịch phát sóng VTV5 ngày 23/10
Lịch phát sóng VTV5 ngày 23/10
23/10/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:15 Vì cộng đồng - 01:00 Khám phá thế giới - 01:50 Góc nhìn cuộc sống - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Tọa đàm - 04:30 Phim truyện -
Lịch phát sóng VTV5 ngày 22/10
Lịch phát sóng VTV5 ngày 22/10
22/10/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Phụ nữ & cuộc sống - 01:00 Khám phá thế giới - 01:50 Góc nhìn cuộc sống - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Du lịch & ẩm thực