Người Quảng
Chủ Nhật, 20/09/2020

Lịch phát sóng VTV5

Lịch phát sóng VTV5 ngày 21/09
Lịch phát sóng VTV5 ngày 21/09
21/09/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Mảnh ghép cuộc sống - 01:30 Bạn của nhà nông - 02:00 Đường lên đỉnh Olympia - 02:45 VTV5 Kết nối - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Giải mã cuộc sống - 04:15 Kỹ năng tham gia
Lịch phát sóng VTV5 ngày 20/09
Lịch phát sóng VTV5 ngày 20/09
20/09/2020
00:00 Phim tài liệu - 00:45 Ký sự - 01:00 Mảnh ghép cuộc sống - 01:30 Bạn của nhà nông - 02:00 Thầy cô chúng ta đã thay đổi - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Phóng sự - 04:15 Xả
Lịch phát sóng VTV5 ngày 19/09
Lịch phát sóng VTV5 ngày 19/09
19/09/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Mảnh ghép cuộc sống - 01:45 Kiến thức khuyến công - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Cây táo nở hoa - 04:30 Phim truyện - 05:30 Chương trình tiếng Mông -
Lịch phát sóng VTV5 ngày 18/09
Lịch phát sóng VTV5 ngày 18/09
18/09/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Mảnh ghép cuộc sống - 01:30 Bạn của nhà nông - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Phụ nữ Việt - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Lựa chọn thông thái - 04:15 Biển & đảo miền
Lịch phát sóng VTV5 ngày 17/09
Lịch phát sóng VTV5 ngày 17/09
17/09/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Mảnh ghép cuộc sống - 01:45 Sức khỏe - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Lựa chọn thông thái - 04:15 Giải mã cuộc sống - 04:30 Phim truyện - 05:30 Chương
Lịch phát sóng VTV5 ngày 16/09
Lịch phát sóng VTV5 ngày 16/09
16/09/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Mảnh ghép cuộc sống - 01:30 Bạn của nhà nông - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Phụ nữ Việt - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 03:45 Những mảng màu cuộc sống - 04:30 Phim truyện -
Lịch phát sóng VTV5 ngày 15/09
Lịch phát sóng VTV5 ngày 15/09
15/09/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Những mảnh ghép của cuộc sống - 01:30 Bạn của nhà nông - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Phụ nữ Việt - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Phóng sự - 04:15 Đi đâu ? ăn
Lịch phát sóng VTV5 ngày 14/09
Lịch phát sóng VTV5 ngày 14/09
14/09/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Mảnh ghép cuộc sống - 01:30 Bạn của nhà nông - 02:00 Đường lên đỉnh Olympia - 02:45 Phụ nữ Việt - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Chính sách & cuộc sống - 04:15 Phụ nữ &
Lịch phát sóng VTV5 ngày 13/09
Lịch phát sóng VTV5 ngày 13/09
13/09/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Mảnh ghép cuộc sống - 01:30 Sống khỏe mỗi ngày - 02:00 Thầy cô chúng ta đã thay đổi - 02:45 Phụ nữ Việt - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Giải mã cuộc sống - 04:15 Kỹ
Lịch phát sóng VTV5 ngày 12/09
Lịch phát sóng VTV5 ngày 12/09
12/09/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Mảnh ghép cuộc sống - 01:30 Bạn của nhà nông - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:30 Dân ca nhạc cổ - 02:45 Phụ nữ Việt - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 03:45 Những mảng màu cuộc
Lịch phát sóng VTV5 ngày 11/09
Lịch phát sóng VTV5 ngày 11/09
11/09/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Mảnh ghép cuộc sống - 01:30 Sống khỏe mỗi ngày - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Phụ nữ Việt - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Văn học nghệ thuật - 04:30 Phim truyện - 05:15
Lịch phát sóng VTV5 ngày 10/09
Lịch phát sóng VTV5 ngày 10/09
10/09/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Mảnh ghép cuộc sống - 01:30 Bạn của nhà nông - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Phụ nữ Việt - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Hành trình cuộc sống - 04:30 Phim truyện - 05:15
Lịch phát sóng VTV5 ngày 09/09
Lịch phát sóng VTV5 ngày 09/09
09/09/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Mảnh ghép cuộc sống - 01:30 Sống khỏe mỗi ngày - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Phụ nữ Việt - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Tọa đàm - 04:30 Phim truyện - 05:15 Khám phá
Lịch phát sóng VTV5 ngày 08/09
Lịch phát sóng VTV5 ngày 08/09
08/09/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Mảnh ghép cuộc sống - 01:45 Nông thôn mới - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Phóng sự - 04:15 Giải mã cuộc sống - 04:30 Phim truyện - 05:30 Chương trình
Lịch phát sóng VTV5 ngày 07/09
Lịch phát sóng VTV5 ngày 07/09
07/09/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Mảnh ghép cuộc sống - 01:30 Nẻo về nguồn cội - 01:45 Vì cộng đồng - 02:00 Đường lên đỉnh Olympia - 02:45 Phụ nữ Việt - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Phụ nữ là để yêu
Lịch phát sóng VTV5 ngày 06/09
Lịch phát sóng VTV5 ngày 06/09
06/09/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Mảnh ghép cuộc sống - 01:30 Nẻo về nguồn cội - 01:45 Lao động & công đoàn - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Phụ nữ Việt - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Dân tộc phát
Lịch phát sóng VTV5 ngày 05/09
Lịch phát sóng VTV5 ngày 05/09
05/09/2020
00:00 Phim tài liệu - 00:45 Ký sự - 01:00 Mảnh ghép cuộc sống - 01:30 Nẻo về nguồn cội - 01:45 Nông nghiệp xanh Tây Nguyên - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Phụ nữ Việt - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Vì cộng
Lịch phát sóng VTV5 ngày 04/09
Lịch phát sóng VTV5 ngày 04/09
04/09/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Mảnh ghép cuộc sống - 01:30 Nẻo về nguồn cội - 01:45 Phát huy vai trò của mặt trận - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Phụ nữ Việt - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Hành
Lịch phát sóng VTV5 ngày 03/09
Lịch phát sóng VTV5 ngày 03/09
03/09/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Những mảnh ghép của cuộc sống - 01:30 Nẻo về nguồn cội - 01:45 Chính sách & cuộc sống - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Phụ nữ Việt - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 03:45 Những
Lịch phát sóng VTV5 ngày 02/09
Lịch phát sóng VTV5 ngày 02/09
02/09/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Mảnh ghép cuộc sống - 01:30 Nẻo về nguồn cội - 01:45 Phụ nữ và cuộc sống - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Phụ nữ Việt - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Phóng sự -
Lịch phát sóng VTV5 ngày 01/09
Lịch phát sóng VTV5 ngày 01/09
01/09/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Mảnh ghép cuộc sống - 01:30 Nẻo về nguồn cội - 01:45 Vì một nền nông nghiệp bền vững - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Phụ nữ Việt - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 03:45 Những
Lịch phát sóng VTV5 ngày 31/08
Lịch phát sóng VTV5 ngày 31/08
31/08/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Khám phá thế giới - 01:45 Phát triển thủy sản bền vững - 02:00 Đường lên đỉnh Olympia - 02:45 Phụ nữ Việt - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Hành trình khám phá - 04:15 Lựa chọn
Lịch phát sóng VTV5 ngày 30/08
Lịch phát sóng VTV5 ngày 30/08
30/08/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Khám phá thế giới - 01:45 Nông nghiệp xanh Tây Nguyên - 02:00 Hành trình di sản - 02:45 Phụ nữ Việt - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Phim tài liệu - 04:30 Phim truyện - 05:15
Lịch phát sóng VTV5 ngày 29/08
Lịch phát sóng VTV5 ngày 29/08
29/08/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Khám phá thế giới - 01:45 Chính sách và cuộc sống - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Phụ nữ Việt - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Phim tài liệu - 04:30 Phim truyện - 05:15
Lịch phát sóng VTV5 ngày 28/08
Lịch phát sóng VTV5 ngày 28/08
28/08/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Khám phá thế giới - 01:45 Chính sách và cuộc sống - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Phụ nữ Việt - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 03:45 Những mảng màu cuộc sống - 04:30 Phim truyện
Lịch phát sóng VTV5 ngày 27/08
Lịch phát sóng VTV5 ngày 27/08
27/08/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Khám phá thế giới - 01:45 Nông thôn mới - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Phụ nữ Việt - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Tuổi cao gương sáng - 04:15 Đi đâu ? ăn gì
Lịch phát sóng VTV5 ngày 26/08
Lịch phát sóng VTV5 ngày 26/08
26/08/2020
00:00 Phim tài liệu - 00:45 Ký sự - 01:00 Khám phá thế giới - 01:45 Nông thôn mới - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Phụ nữ Việt - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Văn học nghệ thuật - 04:30 Phim tài liệu -
Lịch phát sóng VTV5 ngày 25/08
Lịch phát sóng VTV5 ngày 25/08
25/08/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Khám phá thế giới - 01:45 Vì nền nông nghiệp bền vững - 02:00 Người nông dân hiện đại - 02:45 Phụ nữ Việt - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Phụ nữ là để yêu thương -
Lịch phát sóng VTV5 ngày 24/08
Lịch phát sóng VTV5 ngày 24/08
24/08/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Khám phá thế giới - 01:30 Chính sách và cuộc sống - 02:00 Đường lên đỉnh Olympia - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Dân tộc phát triển - 04:30 Phim truyện - 05:30 Chương trình tiếng Mông
Lịch phát sóng VTV5 ngày 23/08
Lịch phát sóng VTV5 ngày 23/08
23/08/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Khám phá thế giới - 01:30 Nẻo về nguồn cội - 01:45 Vì nền nông nghiệp bền vững - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Phụ nữ Việt - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Vì môi
Lịch phát sóng VTV5 ngày 22/08
Lịch phát sóng VTV5 ngày 22/08
22/08/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Khám phá thế giới - 01:45 Nông thôn mới - 01:50 Nẻo về nguồn cội - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Phụ nữ Việt - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Chuyện từ chính sách -
Lịch phát sóng VTV5 ngày 21/08
Lịch phát sóng VTV5 ngày 21/08
21/08/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Khám phá thế giới - 01:30 Nẻo về nguồn cội - 01:45 Vì một nền nông nghiệp bền vững - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Phụ nữ Việt - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Phóng