Người Quảng
Thứ 4, 20/02/2019

Lịch phát sóng VTV6

Lịch phát sóng VTV6 ngày 27/12
Lịch phát sóng VTV6 ngày 27/12
27/12/2018
00:30 Phim truyện Ngược chiều nước mắt - Tập 32 01:15 Ghế không tựa Số 12 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc 02:15 Khám phá thế giới Những đôi cánh - Tập 2 "Loài chim và con người" 03:00 Hôm nay ai đến? Số 95 03:30 Thể thao Câu
Lịch phát sóng VTV6 ngày 26/12
Lịch phát sóng VTV6 ngày 26/12
26/12/2018
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 00:30 Phim truyện - 01:15 Cuộc chiến nuôi con - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam
Lịch phát sóng VTV6 ngày 25/12
Lịch phát sóng VTV6 ngày 25/12
25/12/2018
00:30 Phim truyện Ngược chiều nước mắt - Tập 30 01:15 Ngôi nhà thế hệ số - Ông bà tôi 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc 02:15 Khám phá thế giới Những công trình linh thiêng - Tập 4 03:00 Hôm nay ai đến? Số 93 03:30 Thể thao
Lịch phát sóng VTV6 ngày 24/12
Lịch phát sóng VTV6 ngày 24/12
24/12/2018
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Phim truyện - 01:15 Trên từng cây số - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00
Lịch phát sóng VTV6 ngày 23/12
Lịch phát sóng VTV6 ngày 23/12
23/12/2018
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Phim truyện - 01:15 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 01:45 Cuộc chiến nuôi con - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00
Lịch phát sóng VTV6 ngày 22/12
Lịch phát sóng VTV6 ngày 22/12
22/12/2018
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Phim truyện - 01:15 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 01:45 Người được chọn - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám
Lịch phát sóng VTV6 ngày 21/12
Lịch phát sóng VTV6 ngày 21/12
21/12/2018
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Phim truyện - 01:15 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 01:45 Ngôi nhà thế hệ số - Ông bà tôi - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám
Lịch phát sóng VTV6 ngày 20/12
Lịch phát sóng VTV6 ngày 20/12
20/12/2018
00:00 Thể thao - 00:30 Phim truyện - 01:15 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 01:45 Ghế không tựa - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá
Lịch phát sóng VTV6 ngày 19/12
Lịch phát sóng VTV6 ngày 19/12
19/12/2018
00:00 Thể thao - 00:30 Phim truyện - 01:15 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 01:45 Cuộc chiến nuôi con - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám
Lịch phát sóng VTV6 ngày 18/12
Lịch phát sóng VTV6 ngày 18/12
18/12/2018
00:30 Phim truyện 01:15 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc 01:45 Ngôi nhà thế hệ số - Ông bà tôi 02:15 Khám phá thế giới Những người con của biển – Tập 7 03:00 Hôm nay ai đến? Số 93 03:30 Thể thao Tạp chí thể thao thế giới 04:00
Lịch phát sóng VTV6 ngày 17/12
Lịch phát sóng VTV6 ngày 17/12
17/12/2018
00:30 Phim truyện 01:15 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc 01:45 Trên từng cây số Số 21 02:15 Khám phá thế giới Những người con của biển - Tập 6 03:00 Hôm nay ai đến? Số 92 03:30 Thể thao Tạp chí bóng đá thế giới 04:00 Phim truyện 04:45
Lịch phát sóng VTV6 ngày 16/12
Lịch phát sóng VTV6 ngày 16/12
16/12/2018
00:30 Phim truyện Ngược chiều nước mắt - Tập 27 01:15 Cuộc chiến nuôi con Số 11 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc 02:15 Khám phá thế giới Những người con của biển - Tập 5 03:00 Hôm nay ai đến? Số 96 03:30 Thể thao Tạp chí Thể
Lịch phát sóng VTV6 ngày 15/12
Lịch phát sóng VTV6 ngày 15/12
15/12/2018
00:30 Phim truyện Ngược chiều nước mắt - Tập 26 01:15 Người được chọn 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc 02:15 Khám phá thế giới Những người con của biển - Tập 4 03:00 Hôm nay ai đến? Số 95 03:30 Thể thao Tạp chí Bundesliga 04:00 Phim truyện
Lịch phát sóng VTV6 ngày 14/12
Lịch phát sóng VTV6 ngày 14/12
14/12/2018
00:30 Phim truyện Ngược chiều nước mắt - Tập 25 01:15 Ngôi nhà thế hệ số - Ông bà tôi 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc 02:15 Khám phá thế giới Những người con của biển - Tập 3 03:00 Hôm nay ai đến? Số 94 03:30 Thể thao
Lịch phát sóng VTV6 ngày 13/12
Lịch phát sóng VTV6 ngày 13/12
13/12/2018
00:30 Phim truyện Ngược chiều nước mắt - Tập 24 01:15 Ghế không tựa Số 10 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc 02:15 Khám phá thế giới Những người con của biển - Tập 2 03:00 Hôm nay ai đến? Số 93 03:30 Thể thao Tạp chí thể thao
Lịch phát sóng VTV6 ngày 12/12
Lịch phát sóng VTV6 ngày 12/12
12/12/2018
00:05 Thể thao Tạp chí thể thao thế giới 00:30 Phim truyện Ngược chiều nước mắt - Tập 23 01:15 Cuộc chiến nuôi con Số 10 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc 02:15 Khám phá thế giới Những người con của biển - Tập 1 03:00 Hôm nay ai
Lịch phát sóng VTV6 ngày 11/12
Lịch phát sóng VTV6 ngày 11/12
11/12/2018
00:30 Phim truyện Ngược chiều nước mắt - Tập 22 01:15 Ngôi nhà thế hệ số - Ông bà tôi 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc 02:15 Khám phá thế giới Ma-rốc nhìn từ trên cao - Tập 2 03:00 Hôm nay ai đến? Số 91 03:30 Thể thao
Lịch phát sóng VTV6 ngày 10/12
Lịch phát sóng VTV6 ngày 10/12
10/12/2018
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Phim truyện - 01:15 Trên từng cây số - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00
Lịch phát sóng VTV6 ngày 09/12
Lịch phát sóng VTV6 ngày 09/12
09/12/2018
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Phim truyện - 01:15 Cuộc chiến nuôi con - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00
Lịch phát sóng VTV6 ngày 08/12
Lịch phát sóng VTV6 ngày 08/12
08/12/2018
00:30 Phim truyện Ngược chiều nước mắt - Tập 24 01:15 Người được chọn 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc 02:15 Khám phá thế giới Ý tưởng xanh - Tập 7 "Bhutan - Hạnh phúc miền non cao" 03:00 Hôm nay ai đến? Số 93 03:30 Thể thao 04:00
Lịch phát sóng VTV6 ngày 07/12
Lịch phát sóng VTV6 ngày 07/12
07/12/2018
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Phim truyện - 01:15 Ngôi nhà thế hệ số - Ông bà tôi - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám
Lịch phát sóng VTV6 ngày 06/12
Lịch phát sóng VTV6 ngày 06/12
06/12/2018
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Phim truyện - 01:15 Ghế không tựa - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám
Lịch phát sóng VTV6 ngày 05/12
Lịch phát sóng VTV6 ngày 05/12
05/12/2018
00:30 Phim truyện Ngược chiều nước mắt - Tập 21 01:15 Cuộc chiến nuôi con Số 9 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc 02:15 Khám phá thế giới Ý tưởng xanh - Tập 4 Bí mật của các loài cây 03:00 Hôm nay ai đến? Số 90 03:30 Thể
Lịch phát sóng VTV6 ngày 04/12
Lịch phát sóng VTV6 ngày 04/12
04/12/2018
00:30 Phim truyện Ngược chiều nước mắt - Tập 20 01:15 Ngôi nhà thế hệ số - Ông bà tôi 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc 02:15 Khám phá thế giới Ý tưởng xanh - Tập 3 "Canada - Tiếng gọi nơi hoang dã" 03:00 Hôm nay ai đến?
Lịch phát sóng VTV6 ngày 03/12
Lịch phát sóng VTV6 ngày 03/12
03/12/2018
00:00 Phim tài liệu môi trường - 00:30 Phim truyện - 01:15 Trên từng cây số - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam
Lịch phát sóng VTV6 ngày 02/12
Lịch phát sóng VTV6 ngày 02/12
02/12/2018
00:00 Phim tài liệu môi trường - 00:30 Phim truyện - 01:15 Cuộc chiến nuôi con - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Cảm ơn cuộc đời - 04:20 Truyền hình
Lịch phát sóng VTV6 ngày 01/12
Lịch phát sóng VTV6 ngày 01/12
01/12/2018
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Phim truyện - 01:15 Người được chọn - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám
Lịch phát sóng VTV6 ngày 30/11
Lịch phát sóng VTV6 ngày 30/11
30/11/2018
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Phim truyện - 01:15 Ngôi nhà thế hệ số - Ông bà tôi - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám
Lịch phát sóng VTV6 ngày 29/11
Lịch phát sóng VTV6 ngày 29/11
29/11/2018
00:00 Phim tài liệu - 00:15 Thể thao - 00:30 Phim truyện - 01:15 Ghế không tựa - 01:45 Truyền hình trực tiếp - 04:00 Phim truyện - 04:45 Truyền hình trực tiếp - 07:00 Thể thao - 08:30 Phim truyện - 09:10 Thời tiết - 09:15 Khám phá thế giới
Lịch phát sóng VTV6 ngày 28/11
Lịch phát sóng VTV6 ngày 28/11
28/11/2018
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 00:15 Thể thao - 00:30 Phim truyện - 01:15 Cuộc chiến nuôi con - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45
Lịch phát sóng VTV6 ngày 27/11
Lịch phát sóng VTV6 ngày 27/11
27/11/2018
00:30 Phim truyện Ngược chiều nước mắt - Tập 18 01:15 Ngôi nhà thế hệ số - Ông bà tôi 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc 02:15 Khám phá thế giới Bí ẩn của bộ não – Tập 1 03:00 Hôm nay ai đến? 03:30 Thể thao 04:00 Phim
Lịch phát sóng VTV6 ngày 26/11
Lịch phát sóng VTV6 ngày 26/11
26/11/2018
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Phim truyện - 01:15 Trên từng cây số - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00