Người Quảng
Thứ 3, 21/01/2020

Lịch phát sóng VTV6

Lịch phát sóng VTV6 ngày 23/01
Lịch phát sóng VTV6 ngày 23/01
23/01/2020
00:30 Khám phá thế giới Thế giới hoang dã - Tập 25 01:00 Phim truyện Không như ngày hôm qua - Tập 35 01:45 Người được chọn 02:15 Khám phá thế giới Những khoảnh khắc của mùa xuân 03:00 Ghế không tựa Vương Oanh 03:30 Thể thao 04:00 Phim truyện Không
Lịch phát sóng VTV6 ngày 22/01
Lịch phát sóng VTV6 ngày 22/01
22/01/2020
00:30 Khám phá thế giới Thế giới hoang dã - Tập 24 "3 ngày, khám phá 3 dòng sông" 01:00 Phim truyện Không như ngày hôm qua - Tập 34 01:45 Ngôi nhà thế hệ số 02:15 Khám phá thế giới Những thợ săn siêu hạng – Tập 5 - Nữ
Lịch phát sóng VTV6 ngày 21/01
Lịch phát sóng VTV6 ngày 21/01
21/01/2020
00:30 Khám phá thế giới Thế giới hoang dã - Tập 23: Cá heo 01:00 Phim truyện Không như ngày hôm qua - Tập 33 01:45 Chúng ta là một gia đình 02:15 Khám phá thế giới Những thợ săn siêu hạng - Tập 4 03:00 Ngôi nhà thế hệ số
Lịch phát sóng VTV6 ngày 20/01
Lịch phát sóng VTV6 ngày 20/01
20/01/2020
00:00 Phim truyện - 01:00 Phim truyện - 01:45 Chuyến đi màu xanh - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Chúng ta là một gia đình - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới - 05:30 Thể thao
Lịch phát sóng VTV6 ngày 19/01
Lịch phát sóng VTV6 ngày 19/01
19/01/2020
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Chuyến đi màu xanh - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Chúng ta là một gia đình - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam -
Lịch phát sóng VTV6 ngày 18/01
Lịch phát sóng VTV6 ngày 18/01
18/01/2020
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Video Storm: Bạn đã xem chưa? - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Chuyến đi màu xanh - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám
Lịch phát sóng VTV6 ngày 17/01
Lịch phát sóng VTV6 ngày 17/01
17/01/2020
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Bản đồ ẩm thực Việt Nam - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Video Storm: Bạn đã xem chưa? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam -
Lịch phát sóng VTV6 ngày 16/01
Lịch phát sóng VTV6 ngày 16/01
16/01/2020
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Ghế không tựa - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bản đồ ẩm thực Việt Nam - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00
Lịch phát sóng VTV6 ngày 15/01
Lịch phát sóng VTV6 ngày 15/01
15/01/2020
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Người được chọn - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Ghế không tựa - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế
Lịch phát sóng VTV6 ngày 14/01
Lịch phát sóng VTV6 ngày 14/01
14/01/2020
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Ngôi nhà thế hệ số - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Người được chọn - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám
Lịch phát sóng VTV6 ngày 13/01
Lịch phát sóng VTV6 ngày 13/01
13/01/2020
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Chúng ta là một gia đình - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Ngôi nhà thế hệ số - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00
Lịch phát sóng VTV6 ngày 12/01
Lịch phát sóng VTV6 ngày 12/01
12/01/2020
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Chuyến đi màu xanh - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Chúng ta là một gia đình - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám
Lịch phát sóng VTV6 ngày 11/01
Lịch phát sóng VTV6 ngày 11/01
11/01/2020
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Video Storm: Bạn đã xem chưa? - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Chuyến đi màu xanh - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám
Lịch phát sóng VTV6 ngày 10/01
Lịch phát sóng VTV6 ngày 10/01
10/01/2020
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Bản đồ ẩm thực Việt Nam - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Video Storm: Bạn đã xem chưa? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam -
Lịch phát sóng VTV6 ngày 09/01
Lịch phát sóng VTV6 ngày 09/01
09/01/2020
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Ghế không tựa - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bản đồ ẩm thực Việt Nam - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá
Lịch phát sóng VTV6 ngày 08/01
Lịch phát sóng VTV6 ngày 08/01
08/01/2020
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Người được chọn - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Ghế không tựa - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế
Lịch phát sóng VTV6 ngày 07/01
Lịch phát sóng VTV6 ngày 07/01
07/01/2020
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Ngôi nhà thế hệ số - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Người được chọn - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám
Lịch phát sóng VTV6 ngày 06/01
Lịch phát sóng VTV6 ngày 06/01
06/01/2020
00:00 Phim truyện - 01:00 Phim truyện - 01:45 Chúng ta là một gia đình - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Ngôi nhà thế hệ số - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới - 05:30 Phim
Lịch phát sóng VTV6 ngày 05/01
Lịch phát sóng VTV6 ngày 05/01
05/01/2020
00:00 Phim truyện - 01:00 Phim truyện - 01:45 Chuyến đi màu xanh - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Chúng ta là một gia đình - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới - 05:30 Phim Sitcom
Lịch phát sóng VTV6 ngày 04/01
Lịch phát sóng VTV6 ngày 04/01
04/01/2020
00:00 Phim truyện - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Video Storm: Bạn đã xem chưa? - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Chuyến đi màu xanh - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá
Lịch phát sóng VTV6 ngày 03/01
Lịch phát sóng VTV6 ngày 03/01
03/01/2020
00:00 Phim truyện - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Bản đồ ẩm thực Việt Nam - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Video Storm: Bạn đã xem chưa? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00
Lịch phát sóng VTV6 ngày 02/01
Lịch phát sóng VTV6 ngày 02/01
02/01/2020
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Ghế không tựa - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bản đồ ẩm thực Việt Nam - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00
Lịch phát sóng VTV6 ngày 01/01
Lịch phát sóng VTV6 ngày 01/01
01/01/2020
01:00 Phim truyện - 01:45 Người được chọn - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Ghế không tựa - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới - 05:30 Phim Sitcom - 06:00 Bản đồ ẩm thực Việt Nam
Lịch phát sóng VTV6 ngày 31/12
Lịch phát sóng VTV6 ngày 31/12
31/12/2019
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Video Storm: Bạn đã xem chưa? - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Người được chọn - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:30
Lịch phát sóng VTV6 ngày 30/12
Lịch phát sóng VTV6 ngày 30/12
30/12/2019
00:00 Phim tài liệu - 01:00 Phim truyện - 01:45 Chúng ta là một gia đình - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Video Storm: Bạn đã xem chưa? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới -
Lịch phát sóng VTV6 ngày 29/12
Lịch phát sóng VTV6 ngày 29/12
29/12/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Hôm nay ai đến? - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Chuyến đi màu xanh - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế
Lịch phát sóng VTV6 ngày 28/12
Lịch phát sóng VTV6 ngày 28/12
28/12/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Hôm nay ai đến? - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Video Storm: Bạn đã xem chưa? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám
Lịch phát sóng VTV6 ngày 27/12
Lịch phát sóng VTV6 ngày 27/12
27/12/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Hôm nay ai đến? - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bản đồ ẩm thực Việt Nam - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám
Lịch phát sóng VTV6 ngày 26/12
Lịch phát sóng VTV6 ngày 26/12
26/12/2019
00:00 Phim tài liệu môi trường - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Hôm nay ai đến? - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Ghế không tựa - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá
Lịch phát sóng VTV6 ngày 25/12
Lịch phát sóng VTV6 ngày 25/12
25/12/2019
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Hôm nay ai đến? - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Người được chọn - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá
Lịch phát sóng VTV6 ngày 24/12
Lịch phát sóng VTV6 ngày 24/12
24/12/2019
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Hôm nay ai đến? - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Ngôi nhà thế hệ số - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00
Lịch phát sóng VTV6 ngày 23/12
Lịch phát sóng VTV6 ngày 23/12
23/12/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Hôm nay ai đến? - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Chúng ta là một gia đình - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám