Người Quảng
Thứ 6, 22/06/2018

Lịch phát sóng VTV6

Lịch phát sóng VTV6 ngày 24/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 24/06
24/06/2018
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Chuyến đi màu xanh - 01:00 Phim truyện - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00
Lịch phát sóng VTV6 ngày 23/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 23/06
23/06/2018
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 00:30 Trên từng cây số - 01:00 Phim truyện - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam
Lịch phát sóng VTV6 ngày 22/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 22/06
22/06/2018
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Thứ sáu để yêu - 01:00 Phim truyện - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00
Lịch phát sóng VTV6 ngày 21/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 21/06
21/06/2018
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 00:30 Toà tuyên án - 01:00 Phim truyện - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam -
Lịch phát sóng VTV6 ngày 20/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 20/06
20/06/2018
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 00:30 Trên từng cây số - 01:00 Phim truyện - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam
Lịch phát sóng VTV6 ngày 19/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 19/06
19/06/2018
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 00:30 Chúng ta là một gia đình - 01:00 Phim truyện - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá
Lịch phát sóng VTV6 ngày 18/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 18/06
18/06/2018
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Toà tuyên án - 01:00 Phim truyện - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám
Lịch phát sóng VTV6 ngày 17/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 17/06
17/06/2018
01:30 Cảm ơn cuộc đời 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc 02:15 Khám phá thế giới Những loài vật to lớn và nguy hiểm nhất - Phần 6 03:00 Hôm nay ai đến? 03:30 Thể thao Tạp chí thể thao thế giới 04:00 Phim truyện 04:45 Khám phá Việt
Lịch phát sóng VTV6 ngày 16/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 16/06
16/06/2018
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 00:30 Thứ sáu để yêu - 01:00 Phim truyện - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam
Lịch phát sóng VTV6 ngày 15/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 15/06
15/06/2018
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Chúng ta là một gia đình - 01:00 Phim truyện - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam
Lịch phát sóng VTV6 ngày 14/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 14/06
14/06/2018
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 01:00 Phim truyện - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới
Lịch phát sóng VTV6 ngày 13/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 13/06
13/06/2018
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 01:00 Phim truyện - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới
Lịch phát sóng VTV6 ngày 12/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 12/06
12/06/2018
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 01:00 Phim truyện - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới
Lịch phát sóng VTV6 ngày 11/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 11/06
11/06/2018
00:00 Phim tài liệu - 01:00 Phim truyện - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới - 05:30
Lịch phát sóng VTV6 ngày 10/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 10/06
10/06/2018
00:00 Phim tài liệu - 01:00 Phim truyện - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới - 05:30
Lịch phát sóng VTV6 ngày 09/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 09/06
09/06/2018
00:00 Phim tài liệu - 01:00 Phim truyện - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới - 05:30
Lịch phát sóng VTV6 ngày 08/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 08/06
08/06/2018
00:00 Phim tài liệu - 01:00 Phim truyện - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới - 05:30
Lịch phát sóng VTV6 ngày 07/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 07/06
07/06/2018
01:00 Phim truyện 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc 02:15 Khám phá thế giới Con tàu trái đất - Tập 1 03:00 Hôm nay ai đến? 03:30 Thể thao 04:00 Phim truyện Làm chồng đại gia - Tập 31 04:45 Khám phá Việt Nam Khu bảo tồn đất ngập
Lịch phát sóng VTV6 ngày 06/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 06/06
06/06/2018
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 01:00 Phim truyện - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới
Lịch phát sóng VTV6 ngày 05/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 05/06
05/06/2018
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 01:00 Phim truyện - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới
Lịch phát sóng VTV6 ngày 04/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 04/06
04/06/2018
00:00 Phim tài liệu - 01:00 Phim truyện - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới - 05:30
Lịch phát sóng VTV6 ngày 03/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 03/06
03/06/2018
00:00 Phim tài liệu - 01:00 Phim truyện - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới - 05:30
Lịch phát sóng VTV6 ngày 02/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 02/06
02/06/2018
00:00 Phim tài liệu - 01:00 Phim truyện - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới - 05:30
Lịch phát sóng VTV6 ngày 01/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 01/06
01/06/2018
00:00 Phim tài liệu - 01:00 Phim truyện - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới - 05:30
Lịch phát sóng VTV6 ngày 31/05
Lịch phát sóng VTV6 ngày 31/05
31/05/2018
01:00 Phim truyện 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc 02:15 Khám phá thế giới Hồ sơ chưa giải mã - Tập 12 03:00 Hôm nay ai đến? Số 37 03:30 Thể thao Những ngôi sao Karratedo tỏa sáng tại ASIAD 04:00 Phim truyện 04:45 Khám phá Việt Nam Nhạc
Lịch phát sóng VTV6 ngày 30/05
Lịch phát sóng VTV6 ngày 30/05
30/05/2018
01:00 Phim truyện 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc 02:15 Khám phá thế giới Hồ sơ chưa giải mã - Tập 11; Bí ẩn hải đăng Flannan 03:00 Hôm nay ai đến? Số 36 03:30 Thể thao Tổng hợp vòng 9 Giải bóng đá VĐQG 2018 04:00 Phim truyện
Lịch phát sóng VTV6 ngày 29/05
Lịch phát sóng VTV6 ngày 29/05
29/05/2018
01:00 Phim truyện 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc 02:15 Khám phá thế giới Hồ sơ chưa giải mã - Tập 10 "Có hay không hiện tượng quỷ ám?" 03:00 Hôm nay ai đến? Số 35 03:30 Thể thao Đường tới nước Nga - Số 5 04:00 Phim truyện
Lịch phát sóng VTV6 ngày 28/05
Lịch phát sóng VTV6 ngày 28/05
28/05/2018
01:00 Phim truyện 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc 02:15 Khám phá thế giới Hồ sơ chưa giải mã - Tập 9 03:00 Hôm nay ai đến? Số 34 03:30 Thể thao Tạp chí bóng đá thế giới 04:00 Phim truyện 04:45 Khám phá Việt Nam Chợ Hàng, nét
Lịch phát sóng VTV6 ngày 27/05
Lịch phát sóng VTV6 ngày 27/05
27/05/2018
01:00 Phim truyện Giao mùa - Tập 34 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc 02:15 Khám phá thế giới Hồ sơ chưa giải mã - Tập 8 "Tuyến đường bí ẩn" 03:00 Hôm nay ai đến? Số 38 03:30 Thể thao Tạp chí thể thao thế giới 04:00 Phim
Lịch phát sóng VTV6 ngày 26/05
Lịch phát sóng VTV6 ngày 26/05
26/05/2018
00:00 Phim tài liệu - 01:00 Phim truyện - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới - 05:30
Lịch phát sóng VTV6 ngày 25/05
Lịch phát sóng VTV6 ngày 25/05
25/05/2018
00:00 Phim tài liệu - 01:00 Phim truyện - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới - 05:30
Lịch phát sóng VTV6 ngày 24/05
Lịch phát sóng VTV6 ngày 24/05
24/05/2018
00:00 Phim tài liệu - 01:00 Phim truyện - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới - 05:30