Người Quảng
Thứ 3, 11/12/2018

Lịch phát sóng VTV6

Lịch phát sóng VTV6 ngày 12/12
Lịch phát sóng VTV6 ngày 12/12
12/12/2018
00:05 Thể thao Tạp chí thể thao thế giới 00:30 Phim truyện Ngược chiều nước mắt - Tập 23 01:15 Cuộc chiến nuôi con Số 10 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc 02:15 Khám phá thế giới Những người con của biển - Tập 1 03:00 Hôm nay ai
Lịch phát sóng VTV6 ngày 11/12
Lịch phát sóng VTV6 ngày 11/12
11/12/2018
00:30 Phim truyện Ngược chiều nước mắt - Tập 22 01:15 Ngôi nhà thế hệ số - Ông bà tôi 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc 02:15 Khám phá thế giới Ma-rốc nhìn từ trên cao - Tập 2 03:00 Hôm nay ai đến? Số 91 03:30 Thể thao
Lịch phát sóng VTV6 ngày 10/12
Lịch phát sóng VTV6 ngày 10/12
10/12/2018
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Phim truyện - 01:15 Trên từng cây số - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00
Lịch phát sóng VTV6 ngày 09/12
Lịch phát sóng VTV6 ngày 09/12
09/12/2018
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Phim truyện - 01:15 Cuộc chiến nuôi con - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00
Lịch phát sóng VTV6 ngày 08/12
Lịch phát sóng VTV6 ngày 08/12
08/12/2018
00:30 Phim truyện Ngược chiều nước mắt - Tập 24 01:15 Người được chọn 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc 02:15 Khám phá thế giới Ý tưởng xanh - Tập 7 "Bhutan - Hạnh phúc miền non cao" 03:00 Hôm nay ai đến? Số 93 03:30 Thể thao 04:00
Lịch phát sóng VTV6 ngày 07/12
Lịch phát sóng VTV6 ngày 07/12
07/12/2018
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Phim truyện - 01:15 Ngôi nhà thế hệ số - Ông bà tôi - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám
Lịch phát sóng VTV6 ngày 06/12
Lịch phát sóng VTV6 ngày 06/12
06/12/2018
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Phim truyện - 01:15 Ghế không tựa - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám
Lịch phát sóng VTV6 ngày 05/12
Lịch phát sóng VTV6 ngày 05/12
05/12/2018
00:30 Phim truyện Ngược chiều nước mắt - Tập 21 01:15 Cuộc chiến nuôi con Số 9 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc 02:15 Khám phá thế giới Ý tưởng xanh - Tập 4 Bí mật của các loài cây 03:00 Hôm nay ai đến? Số 90 03:30 Thể
Lịch phát sóng VTV6 ngày 04/12
Lịch phát sóng VTV6 ngày 04/12
04/12/2018
00:30 Phim truyện Ngược chiều nước mắt - Tập 20 01:15 Ngôi nhà thế hệ số - Ông bà tôi 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc 02:15 Khám phá thế giới Ý tưởng xanh - Tập 3 "Canada - Tiếng gọi nơi hoang dã" 03:00 Hôm nay ai đến?
Lịch phát sóng VTV6 ngày 03/12
Lịch phát sóng VTV6 ngày 03/12
03/12/2018
00:00 Phim tài liệu môi trường - 00:30 Phim truyện - 01:15 Trên từng cây số - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam
Lịch phát sóng VTV6 ngày 02/12
Lịch phát sóng VTV6 ngày 02/12
02/12/2018
00:00 Phim tài liệu môi trường - 00:30 Phim truyện - 01:15 Cuộc chiến nuôi con - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Cảm ơn cuộc đời - 04:20 Truyền hình
Lịch phát sóng VTV6 ngày 01/12
Lịch phát sóng VTV6 ngày 01/12
01/12/2018
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Phim truyện - 01:15 Người được chọn - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám
Lịch phát sóng VTV6 ngày 30/11
Lịch phát sóng VTV6 ngày 30/11
30/11/2018
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Phim truyện - 01:15 Ngôi nhà thế hệ số - Ông bà tôi - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám
Lịch phát sóng VTV6 ngày 29/11
Lịch phát sóng VTV6 ngày 29/11
29/11/2018
00:00 Phim tài liệu - 00:15 Thể thao - 00:30 Phim truyện - 01:15 Ghế không tựa - 01:45 Truyền hình trực tiếp - 04:00 Phim truyện - 04:45 Truyền hình trực tiếp - 07:00 Thể thao - 08:30 Phim truyện - 09:10 Thời tiết - 09:15 Khám phá thế giới
Lịch phát sóng VTV6 ngày 28/11
Lịch phát sóng VTV6 ngày 28/11
28/11/2018
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 00:15 Thể thao - 00:30 Phim truyện - 01:15 Cuộc chiến nuôi con - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45
Lịch phát sóng VTV6 ngày 27/11
Lịch phát sóng VTV6 ngày 27/11
27/11/2018
00:30 Phim truyện Ngược chiều nước mắt - Tập 18 01:15 Ngôi nhà thế hệ số - Ông bà tôi 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc 02:15 Khám phá thế giới Bí ẩn của bộ não – Tập 1 03:00 Hôm nay ai đến? 03:30 Thể thao 04:00 Phim
Lịch phát sóng VTV6 ngày 26/11
Lịch phát sóng VTV6 ngày 26/11
26/11/2018
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Phim truyện - 01:15 Trên từng cây số - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00
Lịch phát sóng VTV6 ngày 25/11
Lịch phát sóng VTV6 ngày 25/11
25/11/2018
00:00 Phim tài liệu - 00:29 Phim truyện - 01:15 Cuộc chiến nuôi con - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00
Lịch phát sóng VTV6 ngày 24/11
Lịch phát sóng VTV6 ngày 24/11
24/11/2018
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Phim truyện - 01:15 Người được chọn - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám
Lịch phát sóng VTV6 ngày 23/11
Lịch phát sóng VTV6 ngày 23/11
23/11/2018
00:00 Phim tài liệu - 01:00 Phim truyện - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới - 05:30
Lịch phát sóng VTV6 ngày 22/11
Lịch phát sóng VTV6 ngày 22/11
22/11/2018
00:00 Phim tài liệu - 01:00 Phim truyện - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới - 05:30
Lịch phát sóng VTV6 ngày 21/11
Lịch phát sóng VTV6 ngày 21/11
21/11/2018
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 01:00 Phim truyện - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới
Lịch phát sóng VTV6 ngày 20/11
Lịch phát sóng VTV6 ngày 20/11
20/11/2018
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 01:00 Phim truyện - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới
Lịch phát sóng VTV6 ngày 19/11
Lịch phát sóng VTV6 ngày 19/11
19/11/2018
00:00 Phim tài liệu - 01:00 Phim truyện - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới - 05:30
Lịch phát sóng VTV6 ngày 18/11
Lịch phát sóng VTV6 ngày 18/11
18/11/2018
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Phim truyện - 01:15 Cuộc chiến nuôi con - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00
Lịch phát sóng VTV6 ngày 17/11
Lịch phát sóng VTV6 ngày 17/11
17/11/2018
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Phim truyện - 01:15 Người được chọn - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám
Lịch phát sóng VTV6 ngày 16/11
Lịch phát sóng VTV6 ngày 16/11
16/11/2018
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Phim truyện - 01:15 Ngôi nhà thế hệ số - Ông bà tôi - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám
Lịch phát sóng VTV6 ngày 15/11
Lịch phát sóng VTV6 ngày 15/11
15/11/2018
00:00 Phim tài liệu - 00:15 Thể thao - 00:30 Phim truyện - 01:15 Ghế không tựa - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt
Lịch phát sóng VTV6 ngày 14/11
Lịch phát sóng VTV6 ngày 14/11
14/11/2018
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 00:30 Phim truyện - 01:15 Cuộc chiến nuôi con - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Khám phá Việt Nam - 04:15 Truyền hình
Lịch phát sóng VTV6 ngày 13/11
Lịch phát sóng VTV6 ngày 13/11
13/11/2018
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 00:30 Phim truyện - 01:15 Ngôi nhà thế hệ số - Ông bà tôi - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện -
Lịch phát sóng VTV6 ngày 12/11
Lịch phát sóng VTV6 ngày 12/11
12/11/2018
00:00 Phim tài liệu môi trường - 00:30 Phim truyện - 01:15 Trên từng cây số - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam
Lịch phát sóng VTV6 ngày 11/11
Lịch phát sóng VTV6 ngày 11/11
11/11/2018
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Phim truyện - 01:15 Cuộc chiến nuôi con - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00