Người Quảng
Thứ 6, 21/09/2018

Lịch phát sóng VTV6

Lịch phát sóng VTV6 ngày 22/09
Lịch phát sóng VTV6 ngày 22/09
22/09/2018
00:00 Phim tài liệu - 01:00 Phim truyện - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới - 05:30
Lịch phát sóng VTV6 ngày 21/09
Lịch phát sóng VTV6 ngày 21/09
21/09/2018
00:00 Phim tài liệu - 01:00 Phim truyện - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới - 05:30
Lịch phát sóng VTV6 ngày 20/09
Lịch phát sóng VTV6 ngày 20/09
20/09/2018
00:00 Phim tài liệu - 01:00 Phim truyện - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới - 05:30
Lịch phát sóng VTV6 ngày 19/09
Lịch phát sóng VTV6 ngày 19/09
19/09/2018
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 01:00 Phim truyện - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới
Lịch phát sóng VTV6 ngày 18/09
Lịch phát sóng VTV6 ngày 18/09
18/09/2018
00:00 Bản tin tiếng Việt 02h - 01:00 Phim truyện - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới
Lịch phát sóng VTV6 ngày 17/09
Lịch phát sóng VTV6 ngày 17/09
17/09/2018
00:00 Phim tài liệu - 01:00 Phim truyện - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới - 05:30
Lịch phát sóng VTV6 ngày 16/09
Lịch phát sóng VTV6 ngày 16/09
16/09/2018
00:00 Phim tài liệu - 01:00 Phim truyện - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới - 05:30
Lịch phát sóng VTV6 ngày 15/09
Lịch phát sóng VTV6 ngày 15/09
15/09/2018
00:00 Phim tài liệu - 01:00 Phim truyện - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới - 05:30
Lịch phát sóng VTV6 ngày 14/09
Lịch phát sóng VTV6 ngày 14/09
14/09/2018
00:00 Phim tài liệu - 01:00 Phim truyện - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới - 05:30
Lịch phát sóng VTV6 ngày 13/09
Lịch phát sóng VTV6 ngày 13/09
13/09/2018
00:00 Phim tài liệu - 01:00 Phim truyện - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới - 05:30
Lịch phát sóng VTV6 ngày 12/09
Lịch phát sóng VTV6 ngày 12/09
12/09/2018
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 01:00 Phim truyện - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới
Lịch phát sóng VTV6 ngày 11/09
Lịch phát sóng VTV6 ngày 11/09
11/09/2018
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 01:00 Phim truyện - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới
Lịch phát sóng VTV6 ngày 10/09
Lịch phát sóng VTV6 ngày 10/09
10/09/2018
00:00 Phim tài liệu - 01:00 Phim truyện - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới - 05:30
Lịch phát sóng VTV6 ngày 09/09
Lịch phát sóng VTV6 ngày 09/09
09/09/2018
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Phim truyện - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới - 05:30
Lịch phát sóng VTV6 ngày 08/09
Lịch phát sóng VTV6 ngày 08/09
08/09/2018
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Phim truyện - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới - 05:30
Lịch phát sóng VTV6 ngày 07/09
Lịch phát sóng VTV6 ngày 07/09
07/09/2018
00:00 Bản tin tiêng Việt 0h - 00:30 Phim truyện - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới
Lịch phát sóng VTV6 ngày 06/09
Lịch phát sóng VTV6 ngày 06/09
06/09/2018
00:30 Phim truyện 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc 02:15 Khám phá thế giới Phiêu lưu trong khoa học - Tập 8 03:00 Hôm nay ai đến? 03:30 Thể thao 04:00 Phim truyện 04:45 Khám phá Việt Nam Linh thiêng Tử Trầm Sơn 05:00 Khám phá thế giới Hành
Lịch phát sóng VTV6 ngày 05/09
Lịch phát sóng VTV6 ngày 05/09
05/09/2018
00:30 Phim truyện 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc 02:15 Khám phá thế giới Phiêu lưu trong khoa học – Tập 7 03:00 Hôm nay ai đến? 03:30 Thể thao 04:00 Phim truyện 04:45 Khám phá Việt Nam Si Ma Cai, điểm đến vùng đất cổ 05:00 Khám phá
Lịch phát sóng VTV6 ngày 04/09
Lịch phát sóng VTV6 ngày 04/09
04/09/2018
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Phim truyện - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới - 05:30
Lịch phát sóng VTV6 ngày 03/09
Lịch phát sóng VTV6 ngày 03/09
03/09/2018
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Phim truyện - 01:15 Ngôi nhà thế hệ số - Ông bà tôi - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám
Lịch phát sóng VTV6 ngày 02/09
Lịch phát sóng VTV6 ngày 02/09
02/09/2018
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Phim truyện - 01:15 Người được chọn - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám
Lịch phát sóng VTV6 ngày 01/09
Lịch phát sóng VTV6 ngày 01/09
01/09/2018
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Phim truyện - 01:15 Ngôi nhà thế hệ số - Ông bà tôi - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám
Lịch phát sóng VTV6 ngày 31/08
Lịch phát sóng VTV6 ngày 31/08
31/08/2018
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Phim truyện - 01:15 VTV Bài hát tôi yêu - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam -
Lịch phát sóng VTV6 ngày 30/08
Lịch phát sóng VTV6 ngày 30/08
30/08/2018
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Phim truyện - 01:15 Thứ sáu để yêu - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00
Lịch phát sóng VTV6 ngày 29/08
Lịch phát sóng VTV6 ngày 29/08
29/08/2018
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 00:30 Phim truyện - 01:15 Chúng ta là một gia đình - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá
Lịch phát sóng VTV6 ngày 28/08
Lịch phát sóng VTV6 ngày 28/08
28/08/2018
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 00:30 Phim truyện - 01:15 Người được chọn - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam -
Lịch phát sóng VTV6 ngày 27/08
Lịch phát sóng VTV6 ngày 27/08
27/08/2018
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Phim truyện - 01:15 Ngôi nhà thế hệ số - Ông bà tôi - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám
Lịch phát sóng VTV6 ngày 26/08
Lịch phát sóng VTV6 ngày 26/08
26/08/2018
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Phim truyện - 01:15 Chúng ta là một gia đình - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam
Lịch phát sóng VTV6 ngày 25/08
Lịch phát sóng VTV6 ngày 25/08
25/08/2018
00:00 Truyền hình trực tiếp - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới - 05:30 Hôm nay ai đến? - 06:00 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 06:30 Phim hoạt hình - 07:00 Thể thao - 08:30
Lịch phát sóng VTV6 ngày 24/08
Lịch phát sóng VTV6 ngày 24/08
24/08/2018
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Phim truyện - 01:15 Ngôi nhà thế hệ số - Ông bà tôi - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám
Lịch phát sóng VTV6 ngày 23/08
Lịch phát sóng VTV6 ngày 23/08
23/08/2018
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Phim truyện - 01:15 Thứ sáu để yêu - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00
Lịch phát sóng VTV6 ngày 22/08
Lịch phát sóng VTV6 ngày 22/08
22/08/2018
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 00:30 Phim truyện - 01:15 Chúng ta là một gia đình - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá