Người Quảng
Thứ 7, 12/06/2021

Lịch phát sóng VTV6

Lịch phát sóng VTV6 ngày 14/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 14/06
14/06/2021
00:00 Phim truyện - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Chuyến đi màu xanh - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới - 05:30 Cuộc đua không dừng lại - 06:00 Nhịp đập Thể
Lịch phát sóng VTV6 ngày 13/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 13/06
13/06/2021
00:00 Phim truyện - 01:45 Trên từng cây số - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Tổ quốc trong tim - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới - 05:30 Chuyến đi màu xanh - 06:00 Nhịp đập
Lịch phát sóng VTV6 ngày 12/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 12/06
12/06/2021
01:45 Ghế không tựa Ca sỹ Khắc Việt 02:15 Khám phá thế giới Nước Áo từ trên cao - Tập 1 03:00 Trên từng cây số Số 9 03:30 Thể thao Tạp chí Bundesliga 04:00 Phim truyện Những nàng dâu nổi loạn - Tập 19 04:45 Khám phá Việt Nam Văn
Lịch phát sóng VTV6 ngày 11/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 11/06
11/06/2021
00:00 Phim truyện - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Những phụ nữ có Gu - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Ghế không tựa - 03:30 Đường tới UEFA EURO 2020 - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám
Lịch phát sóng VTV6 ngày 10/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 10/06
10/06/2021
00:00 Phim truyện - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Chiến binh xanh - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Những phụ nữ có Gu - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới
Lịch phát sóng VTV6 ngày 09/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 09/06
09/06/2021
00:30 Khám phá thế giới Những nơi lặn biển hàng đầu thế giới - Tập 11 01:00 Phim truyện Những nàng dâu nổi loạn - Tập 15 01:45 Cuộc đua không dừng lại Số 3 02:15 Khám phá thế giới Ca-ri-bê hoang dã - Tập 1 03:00 Chiến binh xanh 03:30
Lịch phát sóng VTV6 ngày 08/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 08/06
08/06/2021
01:45 Chuyến đi màu xanh Số 16 02:15 Khám phá thế giới Singapore năm 2065 " Thành phố nổi " 03:00 Cuộc đua không dừng lại Số 2 03:30 Giờ vàng thể thao 04:00 Phim truyện Những nàng dâu nổi loạn - Tập 15 04:45 Khám phá Việt Nam Di tích
Lịch phát sóng VTV6 ngày 07/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 07/06
07/06/2021
00:30 Khám phá thế giới Những nơi lặn biển hàng đầu thế giới - Tập 11 01:00 Phim truyện Những nàng dâu nổi loạn - Tập 13 01:45 Chiến binh xanh 02:15 Khám phá thế giới Singapore năm 2065 " Thành phố thẳng đứng " 03:00 Chuyến đi màu xanh Số
Lịch phát sóng VTV6 ngày 06/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 06/06
06/06/2021
00:30 Khám phá thế giới Những nơi lặn biển hàng đầu thế giới - Tập 10 01:00 Phim truyện Những nàng dâu nổi loạn - Tập 12 02:15 Khám phá thế giới Vận chuyển các bộ phận máy bay 03:30 Thể thao Tạp chí Cầu lông thế giới 04:00 Phim truyện
Lịch phát sóng VTV6 ngày 05/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 05/06
05/06/2021
00:00 Phim truyện - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới - 06:00 Nhịp đập Thể Thao - 06:30 Thể thao - 08:00
Lịch phát sóng VTV6 ngày 04/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 04/06
04/06/2021
00:00 Phim truyện - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:30 Đường tới UEFA EURO 2020 - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới - 06:00 Nhịp đập Thể Thao - 06:30 Thể
Lịch phát sóng VTV6 ngày 03/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 03/06
03/06/2021
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới - 06:00 Nhịp đập Thể Thao - 06:30 Thể
Lịch phát sóng VTV6 ngày 02/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 02/06
02/06/2021
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:30 Đường tới UEFA EURO 2020 - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới - 06:00 Nhịp đập Thể Thao
Lịch phát sóng VTV6 ngày 01/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 01/06
01/06/2021
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:30 Giờ vàng thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới - 06:00 Nhịp đập Thể Thao -
Lịch phát sóng VTV6 ngày 31/05
Lịch phát sóng VTV6 ngày 31/05
31/05/2021
00:00 Phim truyện - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới - 06:00 Nhịp đập Thể Thao - 06:30 Thể thao - 08:00
Lịch phát sóng VTV6 ngày 30/05
Lịch phát sóng VTV6 ngày 30/05
30/05/2021
00:30 Khám phá thế giới Những nơi lặn biển hàng đầu thế giới - Tập 1 " Phía Nam Biển Đỏ " 01:00 Phim truyện Những nàng dâu nổi loạn - Tập 5 01:45 Trên từng cây số Số 8 02:15 Khám phá thế giới Gia súc với con người -
Lịch phát sóng VTV6 ngày 29/05
Lịch phát sóng VTV6 ngày 29/05
29/05/2021
00:30 Khám phá thế giới Nông nghiệp bền vững – Tập 4 01:00 Phim truyện Những nàng dâu nổi loạn - Tập 4 01:45 Ghế không tựa Ca sĩ Ali Hoàng Dương 02:15 Khám phá thế giới Gia súc với con người - Tập 3 03:00 Trên từng cây số Số
Lịch phát sóng VTV6 ngày 28/05
Lịch phát sóng VTV6 ngày 28/05
28/05/2021
00:00 Phim truyện - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Những phụ nữ có Gu - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Ghế không tựa - 03:30 Đường tới UEFA EURO 2020 - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám
Lịch phát sóng VTV6 ngày 27/05
Lịch phát sóng VTV6 ngày 27/05
27/05/2021
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Chiến binh xanh - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Những phụ nữ có Gu - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám
Lịch phát sóng VTV6 ngày 26/05
Lịch phát sóng VTV6 ngày 26/05
26/05/2021
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Cuộc đua không dừng lại - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Chiến binh xanh - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám
Lịch phát sóng VTV6 ngày 25/05
Lịch phát sóng VTV6 ngày 25/05
25/05/2021
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Chuyến đi màu xanh - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Cuộc đua không dừng lại - 03:30 Giờ vàng thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam
Lịch phát sóng VTV6 ngày 24/05
Lịch phát sóng VTV6 ngày 24/05
24/05/2021
00:00 Phim truyện - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Chiến binh xanh - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Chuyến đi màu xanh - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới -
Lịch phát sóng VTV6 ngày 23/05
Lịch phát sóng VTV6 ngày 23/05
23/05/2021
00:00 Các trận bán kết giải Cầu lông Tây Ban Nha Masters 2021 - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Trên từng cây số - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Tổ quốc trong tim - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45
Lịch phát sóng VTV6 ngày 22/05
Lịch phát sóng VTV6 ngày 22/05
22/05/2021
00:00 Phim truyện - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Ghế không tựa - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Trên từng cây số - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới -
Lịch phát sóng VTV6 ngày 21/05
Lịch phát sóng VTV6 ngày 21/05
21/05/2021
00:30 Khám phá thế giới Cứu hộ động vật hoang dã - Tập 13 01:00 Phim truyện Tiệm ăn dì ghẻ - Tập 30 01:45 Những phụ nữ có Gu 02:15 Khám phá thế giới Câu chuyện của tương lai – Tập 4 "Ngưỡng cửa của sự thay đổi" 03:00 Ghế
Lịch phát sóng VTV6 ngày 20/05
Lịch phát sóng VTV6 ngày 20/05
20/05/2021
00:30 Khám phá thế giới Cứu hộ động vật hoang dã - Tập 12 01:00 Phim truyện Tiệm ăn dì ghẻ - Tập 29 01:45 Chiến binh xanh 02:15 Khám phá thế giới Câu chuyện của tương lai – Tập 3 " Các xu hướng mới" 03:00 Những phụ nữ có
Lịch phát sóng VTV6 ngày 19/05
Lịch phát sóng VTV6 ngày 19/05
19/05/2021
00:30 Khám phá thế giới Cứu hộ động vật hoang dã – Tập 11 01:00 Phim truyện Tiệm ăn dì ghẻ - Tập 28 01:45 Cuộc đua không dừng lại Số 20 02:15 Khám phá thế giới Câu chuyện của tương lai - Tập 2 "Thách thức ở phía trước" 03:00
Lịch phát sóng VTV6 ngày 18/05
Lịch phát sóng VTV6 ngày 18/05
18/05/2021
00:30 Khám phá thế giới Cứu hộ động vật hoang dã – Tập 10 01:00 Phim truyện Tiệm ăn dì ghẻ - Tập 27 01:45 Chuyến đi màu xanh 02:15 Khám phá thế giới Câu chuyện của tương lai - Tập 1 "Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0"
Lịch phát sóng VTV6 ngày 17/05
Lịch phát sóng VTV6 ngày 17/05
17/05/2021
01:25 Truyền hình trực tiếp Vòng 33 giải bóng đá VĐQG Đức: RB Leipzig - VfL Wolfsburg 03:30 Thể thao Tạp chí Cầu lông thế giới 04:00 Phim truyện Tiệm ăn dì ghẻ - Tập 27 04:45 Khám phá Việt Nam Làng Chài Phước Hải 05:00 Khám phá thế giới Cứu
Lịch phát sóng VTV6 ngày 16/05
Lịch phát sóng VTV6 ngày 16/05
16/05/2021
00:00 Phim truyện - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Trên từng cây số - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Tổ quốc trong tim - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới
Lịch phát sóng VTV6 ngày 15/05
Lịch phát sóng VTV6 ngày 15/05
15/05/2021
00:00 Phim truyện - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Ghế không tựa - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Trên từng cây số - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới -
Lịch phát sóng VTV6 ngày 14/05
Lịch phát sóng VTV6 ngày 14/05
14/05/2021
00:00 Phim truyện - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Những phụ nữ có Gu - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Ghế không tựa - 03:30 Đường tới UEFA EURO 2020 - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám