Người Quảng
Thứ 3, 07/07/2020

Lịch phát sóng VTV6

Lịch phát sóng VTV6 ngày 09/07
Lịch phát sóng VTV6 ngày 09/07
09/07/2020
00:00 Phim truyện - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Bản đồ ẩm thực Việt Nam - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Video Storm: Bạn đã xem chưa? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00
Lịch phát sóng VTV6 ngày 08/07
Lịch phát sóng VTV6 ngày 08/07
08/07/2020
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Những phụ nữ có Gu - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bản đồ ẩm thực Việt Nam - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam
Lịch phát sóng VTV6 ngày 07/07
Lịch phát sóng VTV6 ngày 07/07
07/07/2020
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Cuộc đua không dừng lại - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Những phụ nữ có Gu - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam -
Lịch phát sóng VTV6 ngày 06/07
Lịch phát sóng VTV6 ngày 06/07
06/07/2020
00:30 Khám phá thế giới Thế giới qua góc nhìn khác - Tập 53: Đảo Martinique 01:00 Phim truyện Nếu còn có ngày mai - Tập 37 01:45 Chuyến đi màu xanh Số 24 02:15 Khám phá thế giới Nơi đường chân trời - Tập 7 "Bờ biển Ngà - Địa
Lịch phát sóng VTV6 ngày 05/07
Lịch phát sóng VTV6 ngày 05/07
05/07/2020
00:30 Khám phá thế giới Thế giới qua góc nhìn khác – Tập 52: Nepal 01:00 Phim truyện Nếu còn có ngày mai - Tập 36 01:45 Chuyến đi màu xanh Số 24 02:15 Khám phá thế giới Nơi đường chân trời - Tập 6 - Vùng BOURGOGNE, Pháp 03:00 Cuộc
Lịch phát sóng VTV6 ngày 04/07
Lịch phát sóng VTV6 ngày 04/07
04/07/2020
00:00 Phim truyện - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Những phụ nữ có Gu - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Chuyến đi màu xanh - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế
Lịch phát sóng VTV6 ngày 03/07
Lịch phát sóng VTV6 ngày 03/07
03/07/2020
00:00 Phim truyện - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Video Storm: Bạn đã xem chưa? - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Những phụ nữ có Gu - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám
Lịch phát sóng VTV6 ngày 02/07
Lịch phát sóng VTV6 ngày 02/07
02/07/2020
00:00 Phim truyện - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Bản đồ ẩm thực Việt Nam - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Video Storm: Bạn đã xem chưa? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00
Lịch phát sóng VTV6 ngày 01/07
Lịch phát sóng VTV6 ngày 01/07
01/07/2020
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Cuộc đua không dừng lại - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bản đồ ẩm thực Việt Nam - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam
Lịch phát sóng VTV6 ngày 30/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 30/06
30/06/2020
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Những phụ nữ có Gu - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Cuộc đua không dừng lại - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam -
Lịch phát sóng VTV6 ngày 29/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 29/06
29/06/2020
00:30 Khám phá thế giới Thế giới qua góc nhìn khác - Tập 46 "Quần đảo Svalbard, Na-uy" 01:00 Phim truyện Nếu còn có ngày mai - Tập 30 01:45 Chuyến đi màu xanh Số 9 02:15 Khám phá thế giới Các loài vật sống về đêm – Tập 2 03:00
Lịch phát sóng VTV6 ngày 28/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 28/06
28/06/2020
00:30 Khám phá thế giới Thế giới qua góc nhìn khác - Tập 45 01:00 Phim truyện Nếu còn có ngày mai - Tập 29 01:45 Chuyến đi màu xanh Số 9 02:15 Khám phá thế giới Các loài vật sống về đêm - Tập 1 03:00 Những phụ nữ có
Lịch phát sóng VTV6 ngày 27/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 27/06
27/06/2020
00:30 Khám phá thế giới Thế giới qua góc nhìn khác - Tập 44 "Khám phá Croatia" 01:00 Phim truyện Nếu còn có ngày mai - Tập 28 01:45 Cuộc đua không dừng lại Số 9 02:15 Khám phá thế giới Sinh tồn trong tự nhiên - Tập 4 "Mùa đại
Lịch phát sóng VTV6 ngày 26/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 26/06
26/06/2020
00:30 Khám phá thế giới Thế giới qua góc nhìn khác - Tập 43 - LISBON 01:00 Phim truyện Nếu còn có ngày mai - Tập 27 01:45 Video Storm: Bạn đã xem chưa? Số 9 02:15 Khám phá thế giới Sinh tồn trong tự nhiên _ Tập 3 "Giải cứu
Lịch phát sóng VTV6 ngày 25/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 25/06
25/06/2020
00:30 Khám phá thế giới Thế giới qua góc nhìn khác - Tập 42: Vùng Auvergne, nước Pháp 01:00 Phim truyện Nếu còn có ngày mai - Tập 26 01:45 Bản đồ ẩm thực Việt Nam 02:15 Khám phá thế giới Sinh tồn trong tự nhiên _ Tập 2 "Hành trình
Lịch phát sóng VTV6 ngày 24/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 24/06
24/06/2020
00:30 Khám phá thế giới Thế giới qua góc nhìn khác - Tập 41 01:00 Phim truyện Nếu còn có ngày mai - Tập 25 01:45 Những phụ nữ có Gu 02:15 Khám phá thế giới Sinh tồn trong tự nhiên - Tập 1 "Nơi khởi nguồn của hi vọng" 03:00
Lịch phát sóng VTV6 ngày 23/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 23/06
23/06/2020
00:30 Khám phá thế giới Thế giới qua góc nhìn khác -Tập 40: Hậu trường phim Khám phá thế giới qua góc nhìn khác 01:00 Phim truyện Nếu còn có ngày mai - Tập 24 01:45 Cuộc đua không dừng lại Số 9 02:15 Khám phá thế giới Thiên nhiên hoang
Lịch phát sóng VTV6 ngày 22/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 22/06
22/06/2020
00:30 Khám phá thế giới Thế giới qua góc nhìn khác - Tập 38 Đất nước Ethiopia 01:00 Phim truyện Nếu còn có ngày mai - Tập 23 01:45 Chuyến đi màu xanh Số 7 02:15 Khám phá thế giới Thiên nhiên hoang dã vùng Trung Á - Tập 4 03:00
Lịch phát sóng VTV6 ngày 21/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 21/06
21/06/2020
00:30 Khám phá thế giới Thế giới qua góc nhìn khác - Tập 35 01:00 Phim truyện Nếu còn có ngày mai - Tập 22 01:45 Chuyến đi màu xanh Số 7 02:15 Khám phá thế giới Thiên nhiên hoang dã vùng Trung Á - Tập 3 "Câu chuyện của gió,
Lịch phát sóng VTV6 ngày 20/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 20/06
20/06/2020
00:30 Khám phá thế giới Thế giới qua góc nhìn khác - Tập 34 01:00 Phim truyện Nếu còn có ngày mai - Tập 21 01:45 Những phụ nữ có Gu 02:15 Khám phá thế giới Thiên nhiên hoang dã vùng Trung Á - Tập 2 03:00 Chuyến đi màu xanh
Lịch phát sóng VTV6 ngày 19/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 19/06
19/06/2020
00:30 Khám phá thế giới Thế giới qua góc nhìn khác - Tập 32 01:00 Phim truyện Nếu còn có ngày mai - Tập 20 01:45 Video Storm: Bạn đã xem chưa? Số 9 02:15 Khám phá thế giới Thiên nhiên hoang dã vùng Trung - Tập 1 "Vùng đất nguyên
Lịch phát sóng VTV6 ngày 18/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 18/06
18/06/2020
00:30 Khám phá thế giới Thế giới qua góc nhìn khác - Tập 31 01:00 Phim truyện Nếu còn có ngày mai - Tập 19 01:45 Bản đồ ẩm thực Việt Nam 02:15 Khám phá thế giới Chu kì của sự sống - Tập 6 03:00 Video Storm: Bạn đã xem
Lịch phát sóng VTV6 ngày 17/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 17/06
17/06/2020
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Cuộc đua không dừng lại - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bản đồ ẩm thực Việt Nam - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam
Lịch phát sóng VTV6 ngày 16/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 16/06
16/06/2020
00:30 Khám phá thế giới Thế giới qua góc nhìn khác - Tập 29 01:00 Phim truyện Nếu còn có ngày mai - Tập 17 01:45 Những phụ nữ có Gu 02:15 Khám phá thế giới Chu kì của sự sống - Tập 4 " Trở nên mạnh mẽ " 03:00
Lịch phát sóng VTV6 ngày 15/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 15/06
15/06/2020
00:30 Khám phá thế giới Thế giới qua góc nhìn khác - Tập 28 01:00 Phim truyện Nếu còn có ngày mai - Tập 16 01:45 Chuyến đi màu xanh Số 6 02:15 Khám phá thế giới Chu kì của sự sống - Tập 3 " Thức ăn duy trì sự
Lịch phát sóng VTV6 ngày 14/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 14/06
14/06/2020
00:30 Khám phá thế giới Thế giới qua góc nhìn khác - Tập 27 01:00 Phim truyện Nếu còn có ngày mai - Tập 15 01:45 Chuyến đi màu xanh Số 6 02:15 Khám phá thế giới Chu kì của sự sống - Tập 2 03:00 Những phụ nữ có Gu
Lịch phát sóng VTV6 ngày 13/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 13/06
13/06/2020
00:30 Khám phá thế giới Thế giới qua góc nhìn khác - Tập 26 01:00 Phim truyện Nếu còn có ngày mai - Tập 14 01:45 Cuộc đua không dừng lại Số 8 02:15 Khám phá thế giới Chu kì của sự sống - Tập 1 " Sinh tồn " 03:00
Lịch phát sóng VTV6 ngày 12/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 12/06
12/06/2020
00:30 Khám phá thế giới Thế giới qua góc nhìn khác - Tập 25 01:00 Phim truyện Nếu còn có ngày mai - Tập 13 01:45 Video Storm: Bạn đã xem chưa? Số 8 02:15 Khám phá thế giới Chiến thuật sinh tồn – Tập 2 – Cuộc chiến bí mật
Lịch phát sóng VTV6 ngày 11/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 11/06
11/06/2020
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Bản đồ ẩm thực Việt Nam - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Video Storm: Bạn đã xem chưa? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt
Lịch phát sóng VTV6 ngày 10/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 10/06
10/06/2020
00:30 Khám phá thế giới Thế giới qua góc nhìn khác - Tập 23 "Khám phá Scotland" 01:00 Phim truyện Nếu còn có ngày mai - Tập 11 01:45 Những phụ nữ có Gu 02:15 Khám phá thế giới Giải pháp bền vững - Tập 8 "Đất nước Myanmar" 03:00 Bản
Lịch phát sóng VTV6 ngày 09/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 09/06
09/06/2020
00:30 Khám phá thế giới Thế giới qua góc nhìn khác - Tập 22 01:00 Phim truyện Nếu còn có ngày mai - Tập 10 01:45 Cuộc đua không dừng lại Số 6 02:15 Khám phá thế giới Giải pháp bền vững - Tập 7 03:00 Những phụ nữ có Gu
Lịch phát sóng VTV6 ngày 08/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 08/06
08/06/2020
00:30 Khám phá thế giới Thế giới qua góc nhìn khác - Tập 20 01:00 Phim truyện Nếu còn có ngày mai - Tập 9 01:45 Chuyến đi màu xanh Số 4 02:15 Khám phá thế giới Giải pháp bền vững – Tập 6 "Đất nước Israel" 03:00 Cuộc đua không