Người Quảng
Thứ 6, 23/03/2018

Lịch phát sóng VTV6

Lịch phát sóng VTV6 ngày 25/03
Lịch phát sóng VTV6 ngày 25/03
25/03/2018
00:00 Phim tài liệu - 01:00 Phim truyện - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới - 05:30
Lịch phát sóng VTV6 ngày 24/03
Lịch phát sóng VTV6 ngày 24/03
24/03/2018
00:00 Phim tài liệu - 01:00 Phim truyện - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới - 05:30
Lịch phát sóng VTV6 ngày 23/03
Lịch phát sóng VTV6 ngày 23/03
23/03/2018
00:00 Phim tài liệu - 01:00 Phim truyện - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới - 05:30
Lịch phát sóng VTV6 ngày 22/03
Lịch phát sóng VTV6 ngày 22/03
22/03/2018
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 01:00 Phim truyện - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới
Lịch phát sóng VTV6 ngày 21/03
Lịch phát sóng VTV6 ngày 21/03
21/03/2018
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 01:00 Phim truyện - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới
Lịch phát sóng VTV6 ngày 20/03
Lịch phát sóng VTV6 ngày 20/03
20/03/2018
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 01:00 Phim truyện - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới
Lịch phát sóng VTV6 ngày 19/03
Lịch phát sóng VTV6 ngày 19/03
19/03/2018
00:00 Phim tài liệu - 01:00 Phim truyện - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới - 05:30
Lịch phát sóng VTV6 ngày 18/03
Lịch phát sóng VTV6 ngày 18/03
18/03/2018
00:00 Phim tài liệu - 01:00 Phim truyện - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới - 05:30
Lịch phát sóng VTV6 ngày 17/03
Lịch phát sóng VTV6 ngày 17/03
17/03/2018
00:00 Phim tài liệu - 01:00 Phim truyện - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới - 05:30
Lịch phát sóng VTV6 ngày 16/03
Lịch phát sóng VTV6 ngày 16/03
16/03/2018
00:00 Phim tài liệu - 01:00 Phim truyện - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới - 05:30
Lịch phát sóng VTV6 ngày 15/03
Lịch phát sóng VTV6 ngày 15/03
15/03/2018
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 01:00 Phim truyện - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới
Lịch phát sóng VTV6 ngày 14/03
Lịch phát sóng VTV6 ngày 14/03
14/03/2018
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 01:00 Phim truyện - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới
Lịch phát sóng VTV6 ngày 13/03
Lịch phát sóng VTV6 ngày 13/03
13/03/2018
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 01:00 Phim truyện - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới
Lịch phát sóng VTV6 ngày 12/03
Lịch phát sóng VTV6 ngày 12/03
12/03/2018
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 01:00 Phim truyện - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới
Lịch phát sóng VTV6 ngày 11/03
Lịch phát sóng VTV6 ngày 11/03
11/03/2018
00:00 Phim tài liệu - 01:00 Phim truyện - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới - 05:30
Lịch phát sóng VTV6 ngày 10/03
Lịch phát sóng VTV6 ngày 10/03
10/03/2018
00:00 Phim tài liệu - 01:00 Phim truyện - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới - 05:30
Lịch phát sóng VTV6 ngày 09/03
Lịch phát sóng VTV6 ngày 09/03
09/03/2018
01:00 Phim truyện Nguyệt thực - Tập 11 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc 02:15 Khám phá thế giới Sử tử sa mạc Namib - Vị vua thất thế 03:00 Hôm nay ai đến? Số 17 03:30 Thể thao 04:00 Phim truyện Ngự lâm không kiếm - Tập 11
Lịch phát sóng VTV6 ngày 08/03
Lịch phát sóng VTV6 ngày 08/03
08/03/2018
00:00 Phim tài liệu - 01:00 Phim truyện - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới - 05:30
Lịch phát sóng VTV6 ngày 07/03
Lịch phát sóng VTV6 ngày 07/03
07/03/2018
01:00 Phim truyện Nguyệt thực - Tập 9 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc 02:15 Khám phá thế giới Kỳ quan thiên nhiên thế giới - Phần 2: Kỳ quan vùng sông nước 03:00 Hôm nay ai đến? Số 15 03:30 Thể thao 04:00 Phim truyện Ngự lâm không
Lịch phát sóng VTV6 ngày 06/03
Lịch phát sóng VTV6 ngày 06/03
06/03/2018
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 01:00 Phim truyện - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới
Lịch phát sóng VTV6 ngày 05/03
Lịch phát sóng VTV6 ngày 05/03
05/03/2018
00:30 Thể thao Thảm đỏ bóng đá 01:00 Phim truyện Nguyệt thực - Tập 7 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc 02:15 Khám phá thế giới Sông Zambezi - Tập 2 03:00 Hôm nay ai đến? Số 12 03:30 Thể thao Tạp chí bóng đá thế giới 04:00 Phim
Lịch phát sóng VTV6 ngày 04/03
Lịch phát sóng VTV6 ngày 04/03
04/03/2018
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Thể thao - 01:00 Phim truyện - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá
Lịch phát sóng VTV6 ngày 28/02
Lịch phát sóng VTV6 ngày 28/02
28/02/2018
01:00 Phim truyện Nguyệt thực - Tập 3 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc 02:15 Khám phá thế giới Những người du mục cuối cùng của châu Âu 03:00 Hôm nay ai đến? Số 11 03:30 Thể thao Đường quê 04:00 Phim truyện Ngự lâm không kiếm - Tập
Lịch phát sóng VTV6 ngày 27/02
Lịch phát sóng VTV6 ngày 27/02
27/02/2018
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 01:00 Phim truyện - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới
Lịch phát sóng VTV6 ngày 26/02
Lịch phát sóng VTV6 ngày 26/02
26/02/2018
00:00 Thể thao - 01:00 Phim truyện - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Hôm nay ai đến? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới - 05:30 Hôm
Lịch phát sóng VTV6 ngày 25/02
Lịch phát sóng VTV6 ngày 25/02
25/02/2018
00:00 Thể thao 01:00 Phim truyện Nữ cảnh sát tập sự - Tập 45 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc 02:15 Khám phá thế giới Con người và vũ trụ - Tập 3: Sao hỏa là của chúng ta 03:00 Ghế không tựa Số 7 03:30 Thể thao Gạch
Lịch phát sóng VTV6 ngày 24/02
Lịch phát sóng VTV6 ngày 24/02
24/02/2018
00:00 Thể thao - 01:00 Phim truyện - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Chuyến đi màu xanh - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới - 05:30 Hôm
Lịch phát sóng VTV6 ngày 23/02
Lịch phát sóng VTV6 ngày 23/02
23/02/2018
00:00 Thể thao 01:00 Phim truyện Nữ cảnh sát tập sự - Tập 43 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc 02:15 Khám phá thế giới Con người và vũ trụ - Tập 1: Khai thác mặt trăng 03:00 Hôm nay ai đến? Số 14 03:30 Thể thao Người truyền
Lịch phát sóng VTV6 ngày 22/02
Lịch phát sóng VTV6 ngày 22/02
22/02/2018
00:00 Thể thao - 01:00 Phim truyện - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Chúng ta là một gia đình - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới -
Lịch phát sóng VTV6 ngày 21/02
Lịch phát sóng VTV6 ngày 21/02
21/02/2018
00:00 Thể thao - 01:00 Phim truyện - 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Chuyến đi màu xanh - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới - 05:30 Hôm
Lịch phát sóng VTV6 ngày 20/02
Lịch phát sóng VTV6 ngày 20/02
20/02/2018
00:00 Thể thao 00:30 Thể thao 01:00 Phim truyện Nữ cảnh sát tập sự - Tập 40 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc 02:15 Khám phá thế giới Hành tinh trái đất - Mùa 2, Tập 5 "Vùng đồng cỏ" 03:00 Ghế không tựa Tết Mậu Tuất 03:30 Thể
Lịch phát sóng VTV6 ngày 19/02
Lịch phát sóng VTV6 ngày 19/02
19/02/2018
00:00 Thể thao 01:00 Phim truyện Nữ cảnh sát tập sự - Tập 39 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc 02:15 Khám phá thế giới Hành tinh trái đất - Mùa 2, Tập 4 "Sự sống trên sa mạc" 03:00 Chúng ta là một gia đình 03:30 Thể thao