Người Quảng
Thứ 6, 10/04/2020

Lịch phát sóng VTV6

Lịch phát sóng VTV6 ngày 12/04
Lịch phát sóng VTV6 ngày 12/04
12/04/2020
05:00 Khám phá thế giới Thế giới qua góc nhìn khác - Tập 23 "Khám phá Scotland" 05:30 Thể thao Tạp chí Cầu lông thế giới 06:00 Ngôi nhà thế hệ số 06:30 Nhịp đập 360 độ Thể Thao 07:15 Thể thao Các trận chung kết giải vô địch cầu lông
Lịch phát sóng VTV6 ngày 11/04
Lịch phát sóng VTV6 ngày 11/04
11/04/2020
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 05:00 Khám phá thế giới - 05:30 Thể thao - 06:00 Cuộc đua không dừng lại - 06:30 Nhịp đập 360 độ Thể Thao - 07:15 Thể thao - 08:45 Phim truyện - 09:15 Thời tiết - 09:30 Khám phá thế giới - 10:30
Lịch phát sóng VTV6 ngày 10/04
Lịch phát sóng VTV6 ngày 10/04
10/04/2020
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 05:00 Khám phá thế giới - 05:30 Thể thao - 06:00 Chuyến đi màu xanh - 06:30 Nhịp đập 360 độ Thể Thao - 07:15 Thể thao - 08:45 Phim truyện - 09:15 Thời tiết - 09:30 Khám phá thế giới - 10:30 Cuộc
Lịch phát sóng VTV6 ngày 09/04
Lịch phát sóng VTV6 ngày 09/04
09/04/2020
05:00 Khám phá thế giới Thế giới qua góc nhìn khác T19 Thành phố Thượng Hải 05:30 Thể thao Tạp chí thể thao thế giới 06:00 Những phụ nữ có Gu 06:30 Nhịp đập 360 độ Thể Thao 07:15 Thể thao Các trận đấu giải vô địch cầu lông toàn Anh
Lịch phát sóng VTV6 ngày 08/04
Lịch phát sóng VTV6 ngày 08/04
08/04/2020
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 05:00 Khám phá thế giới - 05:30 Thể thao - 06:00 Video Storm: Bạn đã xem chưa? - 06:30 Nhịp đập 360 độ Thể Thao - 07:15 Thể thao - 08:45 Phim truyện - 09:15 Thời tiết - 09:30 Khám phá thế giới -
Lịch phát sóng VTV6 ngày 07/04
Lịch phát sóng VTV6 ngày 07/04
07/04/2020
05:00 Khám phá thế giới Thế giới qua góc nhìn khác - Tập 17 Thành phố Venice 05:30 Thể thao Bình luận thể thao 06:00 Bản đồ ẩm thực Việt Nam 06:30 Nhịp đập 360° Thể Thao 07:15 Thể thao Các trận đấu giải vô địch cầu lông toàn Anh mở
Lịch phát sóng VTV6 ngày 06/04
Lịch phát sóng VTV6 ngày 06/04
06/04/2020
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 05:00 Khám phá thế giới - 05:30 Thể thao - 06:00 Những phụ nữ có Gu - 06:30 Nhịp đập 360° Thể Thao - 07:15 Thể thao - 08:45 Phim truyện - 09:15 Thời tiết - 09:30 Khám phá thế giới - 10:30 Bản
Lịch phát sóng VTV6 ngày 05/04
Lịch phát sóng VTV6 ngày 05/04
05/04/2020
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 05:00 Khám phá thế giới - 05:30 Thể thao - 06:00 Ngôi nhà thế hệ số - 06:30 Nhịp đập 360° Thể Thao - 07:15 Thể thao - 08:45 Phim truyện - 09:15 Thời tiết - 09:30 Khám phá thế giới - 10:30 Người
Lịch phát sóng VTV6 ngày 04/04
Lịch phát sóng VTV6 ngày 04/04
04/04/2020
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 05:00 Khám phá thế giới - 05:30 Thể thao - 06:00 Những phụ nữ có Gu - 06:30 Nhịp đập 360° Thể Thao - 07:15 Thể thao - 08:45 Phim truyện - 09:15 Thời tiết - 09:30 Khám phá thế giới - 10:30 Ngôi
Lịch phát sóng VTV6 ngày 03/04
Lịch phát sóng VTV6 ngày 03/04
03/04/2020
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 05:00 Khám phá thế giới - 05:30 Thể thao - 06:00 Bản đồ ẩm thực Việt Nam - 06:30 Nhịp đập 360 độ Thể Thao - 07:15 Thể thao - 08:45 Phim truyện - 09:15 Thời tiết - 09:30 Khám phá thế giới -
Lịch phát sóng VTV6 ngày 02/04
Lịch phát sóng VTV6 ngày 02/04
02/04/2020
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 05:00 Khám phá thế giới - 05:30 Thể thao - 06:00 Video Storm: Bạn đã xem chưa? - 06:30 Nhịp đập 360° Thể Thao - 07:15 Thể thao - 08:45 Phim truyện - 09:15 Thời tiết - 09:30 Khám phá thế giới - 10:30
Lịch phát sóng VTV6 ngày 01/04
Lịch phát sóng VTV6 ngày 01/04
01/04/2020
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 05:00 Khám phá thế giới - 05:30 Thể thao - 06:00 Bản đồ ẩm thực Việt Nam - 06:30 Nhịp đập 360 độ Thể Thao - 07:15 Thể thao - 08:45 Phim truyện - 09:15 Thời tiết - 09:30 Khám phá thế giới -
Lịch phát sóng VTV6 ngày 31/03
Lịch phát sóng VTV6 ngày 31/03
31/03/2020
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 05:00 Khám phá thế giới - 05:30 Thể thao - 06:00 Ghế không tựa - 06:30 Nhịp đập 360 độ Thể Thao - 07:15 Thể thao - 08:45 Phim truyện - 09:15 Thời tiết - 09:30 Khám phá thế giới - 10:30 Bản đồ
Lịch phát sóng VTV6 ngày 30/03
Lịch phát sóng VTV6 ngày 30/03
30/03/2020
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 05:00 Khám phá thế giới - 05:30 Thể thao - 06:00 Ngôi nhà thế hệ số - 06:30 Nhịp đập 360 độ Thể Thao - 07:15 Thể thao - 08:45 Phim truyện - 09:15 Thời tiết - 09:30 Khám phá thế giới - 10:30
Lịch phát sóng VTV6 ngày 29/03
Lịch phát sóng VTV6 ngày 29/03
29/03/2020
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 05:00 Khám phá thế giới - 05:30 Thể thao - 06:00 Ngôi nhà thế hệ số - 06:30 Nhịp đập 360 độ Thể Thao - 07:15 Thể thao - 08:45 Phim truyện - 09:15 Thời tiết - 09:30 Khám phá thế giới - 10:30
Lịch phát sóng VTV6 ngày 28/03
Lịch phát sóng VTV6 ngày 28/03
28/03/2020
05:00 Khám phá thế giới Thế gới qua góc nhìn khác - Tập 7: Vịnh Somme 05:30 Thể thao 06:00 Cuộc đua không dừng lại Số 3 06:30 Nhịp đập 360 độ Thể Thao 07:15 Thể thao 08:45 Phim truyện Những cô gái trong thành phố - Tập 6 09:15 Thời
Lịch phát sóng VTV6 ngày 27/03
Lịch phát sóng VTV6 ngày 27/03
27/03/2020
05:00 Khám phá thế giới Thế gới qua góc nhìn khác - Tập 6: Sicily 05:30 Thể thao 06:00 Chuyến đi màu xanh Số 9 06:30 Nhịp đập 360° Thể Thao 07:15 Thể thao 08:45 Phim truyện Những cô gái trong thành phố - Tập 5 09:15 Thời tiết 09:30 Khám
Lịch phát sóng VTV6 ngày 26/03
Lịch phát sóng VTV6 ngày 26/03
26/03/2020
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 05:00 Khám phá thế giới - 05:30 Thể thao - 06:00 Video Storm: Bạn đã xem chưa? - 06:30 Nhịp đập 360° Thể Thao - 07:15 Thể thao - 08:45 Phim truyện - 09:15 Thời tiết - 09:30 Khám phá thế giới - 10:30
Lịch phát sóng VTV6 ngày 25/03
Lịch phát sóng VTV6 ngày 25/03
25/03/2020
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 05:00 Khám phá thế giới - 05:30 Thể thao - 06:00 Những phụ nữ có Gu - 06:30 Nhịp đập 360 độ Thể Thao - 07:15 Thể thao - 08:45 Phim truyện - 09:15 Thời tiết - 09:30 Khám phá thế giới - 10:30
Lịch phát sóng VTV6 ngày 17/03
Lịch phát sóng VTV6 ngày 17/03
17/03/2020
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Ghế không tựa - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Ngôi nhà thế hệ số - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám
Lịch phát sóng VTV6 ngày 16/03
Lịch phát sóng VTV6 ngày 16/03
16/03/2020
00:00 ... - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Chuyến đi màu xanh - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Ghế không tựa - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới - 05:30
Lịch phát sóng VTV6 ngày 15/03
Lịch phát sóng VTV6 ngày 15/03
15/03/2020
00:00 Phim truyện - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Chuyến đi màu xanh - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Cuộc đua không dừng lại - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế
Lịch phát sóng VTV6 ngày 14/03
Lịch phát sóng VTV6 ngày 14/03
14/03/2020
00:00 Truyền hình trực tiếp - 03:00 Chuyến đi màu xanh - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới - 05:30 Thể thao - 06:00 Cuộc đua không dừng lại - 06:30 Nhịp đập 360 độ Thể Thao -
Lịch phát sóng VTV6 ngày 13/03
Lịch phát sóng VTV6 ngày 13/03
13/03/2020
00:00 Phim truyện - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Bản đồ ẩm thực Việt Nam - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Những phụ nữ có Gu - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám
Lịch phát sóng VTV6 ngày 12/03
Lịch phát sóng VTV6 ngày 12/03
12/03/2020
00:00 Phim truyện - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Ghế không tựa - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bản đồ ẩm thực Việt Nam - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế
Lịch phát sóng VTV6 ngày 11/03
Lịch phát sóng VTV6 ngày 11/03
11/03/2020
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Ngôi nhà thế hệ số - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Ghế không tựa - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám
Lịch phát sóng VTV6 ngày 10/03
Lịch phát sóng VTV6 ngày 10/03
10/03/2020
00:30 Khám phá thế giới Dấu ấn vỏ quýt khô - Tập 1 01:00 Phim truyện Mộng phù hoa - Tập 22 01:45 Cuộc đua không dừng lại Số 1 02:15 Khám phá thế giới Nơi đường chân trời - Tập 7 "Bờ biển Ngà - Địa điểm thu hút ở
Lịch phát sóng VTV6 ngày 09/03
Lịch phát sóng VTV6 ngày 09/03
09/03/2020
00:30 Khám phá thế giới Hành trình tri thức - Tập 6 01:00 Phim truyện Mộng phù hoa - Tập 21 01:45 Chuyến đi màu xanh Số 10 02:15 Khám phá thế giới Nơi đường chân trời - Tập 6 - Vùng BOURGOGNE, Pháp 03:00 Cuộc đua không dừng lại Số
Lịch phát sóng VTV6 ngày 08/03
Lịch phát sóng VTV6 ngày 08/03
08/03/2020
00:00 Phim truyện - 02:00 Bếp cười - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Những phụ nữ có Gu - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới - 05:30 Thể thao - 06:00 Ngôi nhà thế hệ số
Lịch phát sóng VTV6 ngày 07/03
Lịch phát sóng VTV6 ngày 07/03
07/03/2020
00:00 Phim truyện - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Video Storm: Bạn đã xem chưa? - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Chuyến đi màu xanh - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá
Lịch phát sóng VTV6 ngày 06/03
Lịch phát sóng VTV6 ngày 06/03
06/03/2020
00:00 Phim truyện - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Bản đồ ẩm thực Việt Nam - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Video Storm: Bạn đã xem chưa? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00
Lịch phát sóng VTV6 ngày 05/03
Lịch phát sóng VTV6 ngày 05/03
05/03/2020
00:00 Phim truyện - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Ghế không tựa - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bản đồ ẩm thực Việt Nam - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế