Người Quảng
Thứ 3, 25/06/2019

Lịch phát sóng VTV6

Lịch phát sóng VTV6 ngày 27/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 27/06
27/06/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Hôm nay ai đến? - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Biển Đông du ký - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế
Lịch phát sóng VTV6 ngày 26/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 26/06
26/06/2019
00:30 Khám phá thế giới Thiên nhiên diệu kỳ - Tập 7 "Sự hồi phục của loài rái cá sông" 01:00 Phim truyện Hoa cỏ may - Tập 8 01:45 Hôm nay ai đến? Số 54 02:15 Khám phá thế giới Vẻ đẹp bốn mùa - Tập 4 03:00 Ngôi nhà
Lịch phát sóng VTV6 ngày 25/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 25/06
25/06/2019
00:30 Khám phá thế giới Thiên nhiên diệu kỳ - Tập 6 "Chim cú lợn lưng xám, Israel" 01:00 Phim truyện Hoa cỏ may - Tập 7 01:45 Hôm nay ai đến? Số 53 02:15 Khám phá thế giới Vẻ đẹp bốn mùa - Tập 3 03:00 Trên từng cây số
Lịch phát sóng VTV6 ngày 24/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 24/06
24/06/2019
00:30 Khám phá thế giới Thiên nhiên diệu kỳ - Tập 5 "Thoát chết trong gang tấc" 01:00 Phim truyện Hoa cỏ may - Tập 6 01:45 Hôm nay ai đến? Số 52 02:15 Khám phá thế giới Vẻ đẹp bốn mùa - Tập 2 03:00 Ghế không tựa Số 20
Lịch phát sóng VTV6 ngày 23/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 23/06
23/06/2019
00:30 Khám phá thế giới Thiên nhiên diệu kỳ - Tập 4 01:00 Phim truyện Hoa cỏ may - Tập 5 01:45 Hôm nay ai đến? Số 59 02:15 Khám phá thế giới Vẻ đẹp bốn mùa - Tập 1 03:00 Ngôi nhà thế hệ số 03:30 Thể thao Tạp chí
Lịch phát sóng VTV6 ngày 22/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 22/06
22/06/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Hôm nay ai đến? - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bản đồ ẩm thực Việt Nam - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám
Lịch phát sóng VTV6 ngày 21/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 21/06
21/06/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Hôm nay ai đến? - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Chuyến đi màu xanh - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế
Lịch phát sóng VTV6 ngày 20/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 20/06
20/06/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Hôm nay ai đến? - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Biển Đông du ký - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế
Lịch phát sóng VTV6 ngày 19/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 19/06
19/06/2019
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Hôm nay ai đến? - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Ngôi nhà thế hệ số - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00
Lịch phát sóng VTV6 ngày 18/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 18/06
18/06/2019
00:30 Khám phá thế giới Đấu tranh sinh tồn - Tập 6 "Loài quỷ Tasmania" 01:00 Phim truyện Yêu thì ghét thôi - Tập 30 01:45 Hôm nay ai đến? Số 54 02:15 Khám phá thế giới Những công trình thế kỷ - Tập 2 _Chinh phục đại dương 03:00 Trên
Lịch phát sóng VTV6 ngày 17/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 17/06
17/06/2019
00:30 Khám phá thế giới Đấu tranh sinh tồn - Tập 5 01:00 Phim truyện Yêu thì ghét thôi - Tập 29 01:45 Hôm nay ai đến? Số 54 02:15 Khám phá thế giới Những công trình thế kỷ - Tập 1: Những tòa nhà chọc trời 03:00 Ghế không tựa
Lịch phát sóng VTV6 ngày 16/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 16/06
16/06/2019
00:30 Khám phá thế giới Đấu tranh sinh tồn - Tập 4 "Ngôi nhà mới cho ếch xanh" 01:00 Phim truyện Yêu thì ghét thôi - Tập 28 01:45 Hôm nay ai đến? Số 60 02:15 Khám phá thế giới Con đường của sự thông thái - Tập 2 03:00 Ngôi
Lịch phát sóng VTV6 ngày 15/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 15/06
15/06/2019
00:30 Khám phá thế giới Đấu tranh sinh tồn - Tập 3 01:00 Phim truyện Yêu thì ghét thôi - Tập 27 01:45 Hôm nay ai đến? Số 59 02:15 Khám phá thế giới Con đường của sự thông thái - Tập 1 03:00 Bản đồ ẩm thực Việt Nam 03:30
Lịch phát sóng VTV6 ngày 14/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 14/06
14/06/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Hôm nay ai đến? - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Chuyến đi màu xanh - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế
Lịch phát sóng VTV6 ngày 13/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 13/06
13/06/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Hôm nay ai đến? - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Biển Đông du ký - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế
Lịch phát sóng VTV6 ngày 12/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 12/06
12/06/2019
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Hôm nay ai đến? - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Ngôi nhà thế hệ số - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00
Lịch phát sóng VTV6 ngày 11/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 11/06
11/06/2019
00:30 Khám phá thế giới Nền kinh tế chia sẻ - Tập 10 01:00 Phim truyện Yêu thì ghét thôi - Tập 23 01:45 Hôm nay ai đến? Số 55 02:15 Khám phá thế giới Một ngày khám phá -– Tập 14 "Delhi - Ấn Độ" 03:00 Trên từng cây số
Lịch phát sóng VTV6 ngày 10/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 10/06
10/06/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Hôm nay ai đến? - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Ghế không tựa - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới
Lịch phát sóng VTV6 ngày 09/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 09/06
09/06/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Hôm nay ai đến? - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Ngôi nhà thế hệ số - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá
Lịch phát sóng VTV6 ngày 08/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 08/06
08/06/2019
00:30 Khám phá thế giới Nền kinh tế chia sẻ - Tập 7: " Chia sẻ tri thức" 01:00 Phim truyện Yêu thì ghét thôi - Tập 19 01:45 Hôm nay ai đến? Số 60 02:15 Khám phá thế giới Một ngày khám phá - Tập 11 "Chiang Mai, Thái Lan"
Lịch phát sóng VTV6 ngày 07/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 07/06
07/06/2019
00:30 Khám phá thế giới Nền kinh tế chia sẻ - Tập 6 01:00 Phim truyện Yêu thì ghét thôi - Tập 18 01:45 Hôm nay ai đến? Số 59 02:15 Khám phá thế giới Một ngày khám phá - Tập 10 Một ngày kỳ thú ở Gotland - Thụy Điển
Lịch phát sóng VTV6 ngày 06/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 06/06
06/06/2019
00:30 Khám phá thế giới Nền kinh tế chia sẻ - Tập 5: " Xây dựng cộng đồng" 01:00 Phim truyện Yêu thì ghét thôi - Tập 17 01:45 Hôm nay ai đến? Số 58 02:15 Khám phá thế giới Một ngày khám phá - Tập 9 03:00 Biển Đông du
Lịch phát sóng VTV6 ngày 05/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 05/06
05/06/2019
00:30 Khám phá thế giới Nền kinh tế chia sẻ - Tập 4 01:00 Phim truyện Yêu thì ghét thôi - Tập 16 01:45 Hôm nay ai đến? Số 57 02:15 Khám phá thế giới Một ngày khám phá - Tập 8 "Berlin, nước Đức" 03:00 Ngôi nhà thế hệ số
Lịch phát sóng VTV6 ngày 04/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 04/06
04/06/2019
00:30 Khám phá thế giới Nền kinh tế chia sẻ - Tập 3 " Chia sẻ đồ đạc" 01:00 Phim truyện Yêu thì ghét thôi - Tập 15 01:45 Hôm nay ai đến? Số 56 02:15 Khám phá thế giới Một ngày khám phá - Tập 7 03:00 Trên từng cây
Lịch phát sóng VTV6 ngày 03/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 03/06
03/06/2019
00:30 Khám phá thế giới Nền kinh tế chia sẻ - Tập 2 01:00 Phim truyện Yêu thì ghét thôi - Tập 14 01:45 Hôm nay ai đến? Số 55 02:15 Khám phá thế giới Một ngày khám phá – Tập 6 "Amsterdam - Hà lan" 03:00 Ghế không tựa Số
Lịch phát sóng VTV6 ngày 02/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 02/06
02/06/2019
00:30 Khám phá thế giới Nền kinh tế chia sẻ - Tập 1"Chia sẻ nhà ở" 01:00 Phim truyện Yêu thì ghét thôi - Tập 14 01:45 Hôm nay ai đến? Số 63 02:15 Khám phá thế giới Một ngày khám phá - Tập 5: Madrid - Tây Ban Nha
Lịch phát sóng VTV6 ngày 01/06
Lịch phát sóng VTV6 ngày 01/06
01/06/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Hôm nay ai đến? - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Dân tộc phát triển - 04:30 Phim truyện - 05:15 Khám phá Việt Nam
Lịch phát sóng VTV6 ngày 31/05
Lịch phát sóng VTV6 ngày 31/05
31/05/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Hôm nay ai đến? - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Chuyến đi màu xanh - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế
Lịch phát sóng VTV6 ngày 30/05
Lịch phát sóng VTV6 ngày 30/05
30/05/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Hôm nay ai đến? - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Biển Đông du ký - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế
Lịch phát sóng VTV6 ngày 29/05
Lịch phát sóng VTV6 ngày 29/05
29/05/2019
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Hôm nay ai đến? - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Ngôi nhà thế hệ số - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00
Lịch phát sóng VTV6 ngày 28/05
Lịch phát sóng VTV6 ngày 28/05
28/05/2019
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Hôm nay ai đến? - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Trên từng cây số - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám
Lịch phát sóng VTV6 ngày 27/05
Lịch phát sóng VTV6 ngày 27/05
27/05/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Hôm nay ai đến? - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Ghế không tựa - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới