Người Quảng
Thứ 5, 22/08/2019

Lịch phát sóng VTV6

Lịch phát sóng VTV6 ngày 24/08
Lịch phát sóng VTV6 ngày 24/08
24/08/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Hôm nay ai đến? - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Chúng ta là một gia đình - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám
Lịch phát sóng VTV6 ngày 23/08
Lịch phát sóng VTV6 ngày 23/08
23/08/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Hôm nay ai đến? - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Chuyến đi màu xanh - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế
Lịch phát sóng VTV6 ngày 22/08
Lịch phát sóng VTV6 ngày 22/08
22/08/2019
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Hôm nay ai đến? - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Video Storm: Bạn đã xem chưa? - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam -
Lịch phát sóng VTV6 ngày 21/08
Lịch phát sóng VTV6 ngày 21/08
21/08/2019
00:00 Bản tin thời sự - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Hôm nay ai đến? - 02:15 Khám phá thế giới - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới - 06:00 Hôm nay
Lịch phát sóng VTV6 ngày 20/08
Lịch phát sóng VTV6 ngày 20/08
20/08/2019
00:00 Bản tin thời sự - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Hôm nay ai đến? - 02:15 Khám phá thế giới - 03:30 Thể thao - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới - 06:00 Hôm nay ai đến? - 07:00
Lịch phát sóng VTV6 ngày 19/08
Lịch phát sóng VTV6 ngày 19/08
19/08/2019
00:00 Bản tin thời sự - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Hôm nay ai đến? - 02:15 Khám phá thế giới - 03:30 Thể thao - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới - 06:00 Hôm nay ai đến? - 07:00
Lịch phát sóng VTV6 ngày 18/08
Lịch phát sóng VTV6 ngày 18/08
18/08/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Hôm nay ai đến? - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Ngôi nhà thế hệ số - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá
Lịch phát sóng VTV6 ngày 17/08
Lịch phát sóng VTV6 ngày 17/08
17/08/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Hôm nay ai đến? - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Chúng ta là một gia đình - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám
Lịch phát sóng VTV6 ngày 16/08
Lịch phát sóng VTV6 ngày 16/08
16/08/2019
00:00 Phim tài liệu môi trường - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Hôm nay ai đến? - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Chuyến đi màu xanh - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám
Lịch phát sóng VTV6 ngày 15/08
Lịch phát sóng VTV6 ngày 15/08
15/08/2019
00:00 Bản tin thời sự - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Hôm nay ai đến? - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Biển Đông du ký - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá
Lịch phát sóng VTV6 ngày 14/08
Lịch phát sóng VTV6 ngày 14/08
14/08/2019
00:00 Bản tin thời sự - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Hôm nay ai đến? - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Ngôi nhà thế hệ số - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám
Lịch phát sóng VTV6 ngày 13/08
Lịch phát sóng VTV6 ngày 13/08
13/08/2019
00:00 Bản tin thời sự - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Hôm nay ai đến? - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bản đồ ẩm thực Việt Nam - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00
Lịch phát sóng VTV6 ngày 12/08
Lịch phát sóng VTV6 ngày 12/08
12/08/2019
00:30 Khám phá thế giới Những nơi lặn biển hàng đầu thế giới - Tập 21 01:00 Phim truyện Lặng yên dưới vực sâu - Tập 7 01:45 Hôm nay ai đến? Số 75 02:15 Khám phá thế giới Chu kì của sự sống - Tập 4 " Trở nên mạnh
Lịch phát sóng VTV6 ngày 11/08
Lịch phát sóng VTV6 ngày 11/08
11/08/2019
00:30 Khám phá thế giới Những nơi lặn biển hàng đầu thế giới - Tập 20 01:00 Phim truyện Lặng yên dưới vực sâu - Tập 5/32 01:45 Hôm nay ai đến? Số 78/2018 02:15 Khám phá thế giới Chu kì của sự sống - Tập 3 " THỨC ĂN
Lịch phát sóng VTV6 ngày 10/08
Lịch phát sóng VTV6 ngày 10/08
10/08/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Hôm nay ai đến? - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Chúng ta là một gia đình - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám
Lịch phát sóng VTV6 ngày 09/08
Lịch phát sóng VTV6 ngày 09/08
09/08/2019
00:30 Khám phá thế giới Những nơi lặn biển hàng đầu thế giới - Tập 18 01:00 Phim truyện Lặng yên dưới vực sâu - Tập 3 01:45 Hôm nay ai đến? Số 80 02:15 Khám phá thế giới Chu kì của sự sống - Tập 1 " Sinh tồn "
Lịch phát sóng VTV6 ngày 08/08
Lịch phát sóng VTV6 ngày 08/08
08/08/2019
00:30 Khám phá thế giới Những nơi lặn biển hàng đầu thế giới - Tập 17 01:00 Phim truyện Lặng yên dưới vực sâu - Tập 2 01:45 Hôm nay ai đến? Số 81 02:15 Khám phá thế giới Sinh tồn trong tự nhiên - Tập 4 "Mùa đại tiệc" 03:00
Lịch phát sóng VTV6 ngày 07/08
Lịch phát sóng VTV6 ngày 07/08
07/08/2019
00:30 Khám phá thế giới Những nơi lặn biển hàng đầu thế giới - Tập 16 01:00 Phim truyện Lặng yên dưới vực sâu - Tập 1 01:45 Hôm nay ai đến? Số 82 02:15 Khám phá thế giới Sinh tồn trong tự nhiên - Tập 3 "Giải cứu tê giác
Lịch phát sóng VTV6 ngày 06/08
Lịch phát sóng VTV6 ngày 06/08
06/08/2019
00:30 Khám phá thế giới Những nơi lặn biển hàng đầu thế giới - Tập 15 01:00 Phim truyện Hoa cỏ may - Tập 39 01:45 Hôm nay ai đến? Số 83 02:15 Khám phá thế giới Sinh tồn trong tự nhiên _ Tập 2 "Hành trình di cư của cá
Lịch phát sóng VTV6 ngày 05/08
Lịch phát sóng VTV6 ngày 05/08
05/08/2019
00:30 Khám phá thế giới Những nơi lặn biển hàng đầu thế giới - Tập 14 01:00 Phim truyện Hoa cỏ may - Tập 38 01:45 Hôm nay ai đến? Số 84 02:15 Khám phá thế giới Sinh tồn trong tự nhiên - Tập 1 "Nơi khởi nguồn của hi vọng"
Lịch phát sóng VTV6 ngày 04/08
Lịch phát sóng VTV6 ngày 04/08
04/08/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Hôm nay ai đến? - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Ngôi nhà thế hệ số - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá
Lịch phát sóng VTV6 ngày 03/08
Lịch phát sóng VTV6 ngày 03/08
03/08/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Hôm nay ai đến? - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Chúng ta là một gia đình - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám
Lịch phát sóng VTV6 ngày 02/08
Lịch phát sóng VTV6 ngày 02/08
02/08/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Hôm nay ai đến? - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Chuyến đi màu xanh - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế
Lịch phát sóng VTV6 ngày 01/08
Lịch phát sóng VTV6 ngày 01/08
01/08/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Hôm nay ai đến? - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Biển Đông du ký - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế
Lịch phát sóng VTV6 ngày 31/07
Lịch phát sóng VTV6 ngày 31/07
31/07/2019
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Hôm nay ai đến? - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Ngôi nhà thế hệ số - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00
Lịch phát sóng VTV6 ngày 30/07
Lịch phát sóng VTV6 ngày 30/07
30/07/2019
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Hôm nay ai đến? - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bản đồ ẩm thực Việt Nam - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam -
Lịch phát sóng VTV6 ngày 29/07
Lịch phát sóng VTV6 ngày 29/07
29/07/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Hôm nay ai đến? - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Ghế không tựa - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế giới
Lịch phát sóng VTV6 ngày 28/07
Lịch phát sóng VTV6 ngày 28/07
28/07/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Hôm nay ai đến? - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Ngôi nhà thế hệ số - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá
Lịch phát sóng VTV6 ngày 27/07
Lịch phát sóng VTV6 ngày 27/07
27/07/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Hôm nay ai đến? - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Chúng ta là một gia đình - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám
Lịch phát sóng VTV6 ngày 26/07
Lịch phát sóng VTV6 ngày 26/07
26/07/2019
00:30 Khám phá thế giới Những nơi lặn biển hàng đầu thế giới - Tập 4 01:00 Phim truyện Hoa cỏ may - Tập 33 01:45 Hôm nay ai đến? Số 45 02:15 Khám phá thế giới Nước Áo từ trên cao - Tập 5 03:00 Chuyến đi màu xanh Số
Lịch phát sóng VTV6 ngày 25/07
Lịch phát sóng VTV6 ngày 25/07
25/07/2019
00:00 Phim tài liệu - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Hôm nay ai đến? - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Biển Đông du ký - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00 Khám phá thế
Lịch phát sóng VTV6 ngày 24/07
Lịch phát sóng VTV6 ngày 24/07
24/07/2019
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 00:30 Khám phá thế giới - 01:00 Phim truyện - 01:45 Hôm nay ai đến? - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Ngôi nhà thế hệ số - 03:30 Thể thao - 04:00 Phim truyện - 04:45 Khám phá Việt Nam - 05:00