Người Quảng
Thứ 5, 19/09/2019

Lịch phát sóng VTV8

Lịch phát sóng VTV8 ngày 21/09
Lịch phát sóng VTV8 ngày 21/09
21/09/2019
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Bác sĩ của bạn - 01:20 Quyến rũ Việt Nam - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Theo dòng thời sự - 02:30 Tình ca bất hủ - 03:15 Chuyến xe buýt kỳ thú - 03:45 Bác sĩ của
Lịch phát sóng VTV8 ngày 20/09
Lịch phát sóng VTV8 ngày 20/09
20/09/2019
00:00 Ký sự 00:15 Phim truyện Ánh sáng trước mặt - Tập 28 01:00 Bạn muốn hẹn hò 01:20 Tâm sáng vươn xa Số 38 01:30 Camera 8 01:35 Phim truyện Ông bố nội trợ - Tập 64 02:20 Theo dòng thời sự 02:30 Góc khuất hôn nhân 03:05 Phim Sitcom
Lịch phát sóng VTV8 ngày 19/09
Lịch phát sóng VTV8 ngày 19/09
19/09/2019
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Đẳng cấp quý cô - 01:20 Bước chân khám phá - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Theo dòng thời sự - 02:30 Sân khấu - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Ký sự
Lịch phát sóng VTV8 ngày 18/09
Lịch phát sóng VTV8 ngày 18/09
18/09/2019
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Cùng ngư dân vươn khơi - 01:20 Phía sau tay lái - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Theo dòng thời sự - 02:30 Chương trình đặc biệt cuối tuần - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế
Lịch phát sóng VTV8 ngày 17/09
Lịch phát sóng VTV8 ngày 17/09
17/09/2019
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Công lý mở - 01:20 Ngôi nhà tôi yêu - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Theo dòng thời sự - 02:30 Chương trình đặc biệt cuối tuần - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế giới -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 16/09
Lịch phát sóng VTV8 ngày 16/09
16/09/2019
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Nhìn thẳng - 01:20 Khỏe Vui - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Phim Sitcom - 02:30 Tình ca bất hủ - 03:15 Chuyến xe buýt kỳ thú - 03:45 VTV kết nối - 04:00 Phim truyện - 04:30
Lịch phát sóng VTV8 ngày 15/09
Lịch phát sóng VTV8 ngày 15/09
15/09/2019
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Phim tài liệu - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Phim Sitcom - 02:35 Góc khuất hôn nhân - 03:10 Bác sĩ của bạn - 03:30 Người nông dân hiện đại - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá
Lịch phát sóng VTV8 ngày 14/09
Lịch phát sóng VTV8 ngày 14/09
14/09/2019
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Bác sĩ của bạn - 01:20 Quyến rũ Việt Nam - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Theo dòng thời sự - 02:30 Tình ca bất hủ - 03:15 Chuyến xe buýt kỳ thú - 03:45 Phim Sitcom -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 13/09
Lịch phát sóng VTV8 ngày 13/09
13/09/2019
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Bạn muốn hẹn hò - 01:20 Tâm sáng vươn xa - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Theo dòng thời sự - 02:30 Góc khuất hôn nhân - 03:05 Phim Sitcom - 03:15 Người nông dân hiện đại -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 12/09
Lịch phát sóng VTV8 ngày 12/09
12/09/2019
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Đẳng cấp quý cô - 01:20 Bước chân khám phá - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Theo dòng thời sự - 02:30 Sân khấu - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Ký sự
Lịch phát sóng VTV8 ngày 11/09
Lịch phát sóng VTV8 ngày 11/09
11/09/2019
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Cùng ngư dân vươn khơi - 01:20 Phía sau tay lái - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Theo dòng thời sự - 02:30 Chương trình đặc biệt cuối tuần - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế
Lịch phát sóng VTV8 ngày 10/09
Lịch phát sóng VTV8 ngày 10/09
10/09/2019
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Đại biểu với cử tri - 01:20 Ngôi nhà tôi yêu - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Theo dòng thời sự - 02:30 Chương trình đặc biệt cuối tuần - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế
Lịch phát sóng VTV8 ngày 09/09
Lịch phát sóng VTV8 ngày 09/09
09/09/2019
00:00 Ký sự Nẻo về nguồn cội: Trang sức Việt cổ 00:15 Phim truyện Ánh sáng trước mặt - Tập 17 01:00 Nhìn thẳng Chính sách thiếu nhất quán - Các khu kinh tế cửa khẩu miền Trung có nguy cơ khai tử 01:20 Khỏe Vui Bệnh thủy đậu 01:30 Camera
Lịch phát sóng VTV8 ngày 08/09
Lịch phát sóng VTV8 ngày 08/09
08/09/2019
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Phim tài liệu - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Phim Sitcom - 02:30 Góc khuất hôn nhân - 03:05 Phim Sitcom - 03:15 Người nông dân hiện đại - 03:45 Phóng sự - 04:00 Phim truyện - 04:30
Lịch phát sóng VTV8 ngày 07/09
Lịch phát sóng VTV8 ngày 07/09
07/09/2019
00:00 Ký sự 00:15 Phim truyện Ánh sáng trước mặt - Tập 15 01:00 Bác sĩ của bạn Nguy hiểm khó lường của viêm tai giữa 01:20 Quyến rũ Việt Nam Địa đạo Vịnh Mốc 01:30 Camera 8 01:35 Phim truyện Ông bố nội trợ - Tập 51 02:20 Theo dòng
Lịch phát sóng VTV8 ngày 06/09
Lịch phát sóng VTV8 ngày 06/09
06/09/2019
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Bạn muốn hẹn hò - 01:20 Tâm sáng vươn xa - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Theo dòng thời sự - 02:30 Góc khuất hôn nhân - 03:05 Phim Sitcom - 03:15 Người nông dân hiện đại -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 05/09
Lịch phát sóng VTV8 ngày 05/09
05/09/2019
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Đẳng cấp quý cô - 01:20 Bước chân khám phá - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Theo dòng thời sự - 02:30 Phim truyện - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Ký sự
Lịch phát sóng VTV8 ngày 04/09
Lịch phát sóng VTV8 ngày 04/09
04/09/2019
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Cùng ngư dân vươn khơi - 01:20 Phía sau tay lái - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Theo dòng thời sự - 02:30 Chương trình đặc biệt cuối tuần - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế
Lịch phát sóng VTV8 ngày 03/09
Lịch phát sóng VTV8 ngày 03/09
03/09/2019
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Đại biểu với cử tri - 01:20 Ngôi nhà tôi yêu - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Theo dòng thời sự - 02:30 Chương trình đặc biệt cuối tuần - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế
Lịch phát sóng VTV8 ngày 02/09
Lịch phát sóng VTV8 ngày 02/09
02/09/2019
00:00 Ký sự Nẻo về nguồn cội: Ca trù những nhịp buồn vui 00:15 Phim truyện Ánh sáng trước mặt - Tập 10 01:00 Nhìn thẳng Lời hứa từ cơ sở 01:20 Khỏe Vui Thải độc cơ thể 01:30 Camera 8 01:35 Phim truyện Ông bố nội trợ - Tập 46
Lịch phát sóng VTV8 ngày 01/09
Lịch phát sóng VTV8 ngày 01/09
01/09/2019
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Phim tài liệu - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Phim Sitcom - 02:30 Góc khuất hôn nhân - 03:05 Phim Sitcom - 03:15 Người nông dân hiện đại - 03:45 Phóng sự - 04:00 Phim truyện - 04:30
Lịch phát sóng VTV8 ngày 31/08
Lịch phát sóng VTV8 ngày 31/08
31/08/2019
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Bác sĩ của bạn - 01:20 Quyến rũ Việt Nam - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Theo dòng thời sự - 02:30 Tình ca bất hủ - 03:15 Chuyến xe buýt kỳ thú - 03:45 Phóng sự -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 30/08
Lịch phát sóng VTV8 ngày 30/08
30/08/2019
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Bạn muốn hẹn hò - 01:20 Tâm sáng vươn xa - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Theo dòng thời sự - 02:30 Góc khuất hôn nhân - 03:05 Phim Sitcom - 03:15 Người nông dân hiện đại -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 29/08
Lịch phát sóng VTV8 ngày 29/08
29/08/2019
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Đẳng cấp quý cô - 01:20 Bước chân khám phá - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Theo dòng thời sự - 02:30 Phim truyện - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Ký sự
Lịch phát sóng VTV8 ngày 28/08
Lịch phát sóng VTV8 ngày 28/08
28/08/2019
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Cùng ngư dân vươn khơi - 01:20 Phía sau tay lái - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Theo dòng thời sự - 02:30 Chương trình đặc biệt cuối tuần - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế
Lịch phát sóng VTV8 ngày 27/08
Lịch phát sóng VTV8 ngày 27/08
27/08/2019
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Đại biểu với cử tri - 01:20 Ngôi nhà tôi yêu - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Theo dòng thời sự - 02:30 Chương trình đặc biệt cuối tuần - 04:15 Khỏe Vui - 04:30 Khám phá thế
Lịch phát sóng VTV8 ngày 26/08
Lịch phát sóng VTV8 ngày 26/08
26/08/2019
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Nhìn thẳng - 01:20 Khỏe Vui - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Phim Sitcom - 02:30 Tình ca bất hủ - 03:15 Chuyến xe buýt kỳ thú - 03:45 VTV kết nối - 04:00 Phim truyện - 04:30
Lịch phát sóng VTV8 ngày 25/08
Lịch phát sóng VTV8 ngày 25/08
25/08/2019
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Phim tài liệu - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Phim Sitcom - 02:30 Góc khuất hôn nhân - 03:05 Phim Sitcom - 03:15 Người nông dân hiện đại - 03:45 Phim Sitcom - 04:00 Phim truyện - 04:30
Lịch phát sóng VTV8 ngày 24/08
Lịch phát sóng VTV8 ngày 24/08
24/08/2019
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Bác sĩ của bạn - 01:20 Quyến rũ Việt Nam - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Theo dòng thời sự - 02:30 Tình ca bất hủ - 03:15 Chuyến xe buýt kỳ thú - 03:45 Ngôi nhà tôi
Lịch phát sóng VTV8 ngày 23/08
Lịch phát sóng VTV8 ngày 23/08
23/08/2019
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Bạn muốn hẹn hò - 01:20 Tâm sáng vươn xa - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Theo dòng thời sự - 02:30 Góc khuất hôn nhân - 03:05 Phim Sitcom - 03:15 Người nông dân hiện đại -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 22/08
Lịch phát sóng VTV8 ngày 22/08
22/08/2019
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Đẳng cấp quý cô - 01:20 Bước chân khám phá - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Theo dòng thời sự - 02:30 Sân khấu - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Ký sự
Lịch phát sóng VTV8 ngày 21/08
Lịch phát sóng VTV8 ngày 21/08
21/08/2019
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Cùng ngư dân vươn khơi - 01:20 Phía sau tay lái - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Theo dòng thời sự - 02:30 Chương trình đặc biệt cuối tuần - 04:00 Phim truyện (30) - 04:30 Khám phá