Người Quảng
Thứ 7, 23/03/2019

Lịch phát sóng VTV8

Lịch phát sóng VTV8 ngày 25/03
Lịch phát sóng VTV8 ngày 25/03
25/03/2019
00:00 Ký sự Sông Cái - Từ nguồn ra biển - Tập 1 00:10 Đầu tư 24/7 00:15 Phim Việt Nam Một thời ngang dọc - Tập 23 01:00 Nhìn thẳng Lãng phí xây dựng chợ nông thôn 01:20 Khỏe Vui Tăng cơ 01:30 Camera 8 01:35 Phim truyện Rắc rối
Lịch phát sóng VTV8 ngày 24/03
Lịch phát sóng VTV8 ngày 24/03
24/03/2019
00:00 Ký sự - 00:10 Đầu tư 24/7 - 00:15 Phim Việt Nam - 01:00 Phim tài liệu - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Miền Trung - Tây Nguyên 24/7 - 02:30 Góc khuất hôn nhân - 03:05 Phim Sitcom - 03:15 Người nông dân hiện đại
Lịch phát sóng VTV8 ngày 23/03
Lịch phát sóng VTV8 ngày 23/03
23/03/2019
00:00 Ký sự - 00:10 Đầu tư 24/7 - 00:15 Phim Việt Nam - 01:00 Bác sĩ của bạn - 01:20 Quyến rũ Việt Nam - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Theo dòng thời sự - 02:30 Tình ca bất hủ - 03:15 Chuyến xe buýt kỳ
Lịch phát sóng VTV8 ngày 22/03
Lịch phát sóng VTV8 ngày 22/03
22/03/2019
00:00 Ký sự Mật của biển - Tập 11: Phú Quốc - Nước mắm trăm năm 00:10 Đầu tư 24/7 00:15 Phim Việt Nam Một thời ngang dọc - Tập 20 01:00 Bàn tròn cảnh giác 01:20 Tâm sáng vươn xa 01:30 Camera 8 01:35 Phim truyện Rắc rối ngọt ngào
Lịch phát sóng VTV8 ngày 21/03
Lịch phát sóng VTV8 ngày 21/03
21/03/2019
00:00 Ký sự Mật của biển - Tập 10: Nước mắm Phan Thiết, xưa và nay 00:10 Đầu tư 24/7 00:15 Phim Việt Nam Một thời ngang dọc - Tập 19 01:00 Thoát khỏi cạm bẫy Môi giới xuất khẩu lao động 01:20 Bước chân khám phá Tập 12: Chuyện về
Lịch phát sóng VTV8 ngày 20/03
Lịch phát sóng VTV8 ngày 20/03
20/03/2019
00:00 Ký sự - 00:10 Đầu tư 24/7 - 00:15 Phim Việt Nam - 01:00 Cùng ngư dân vươn khơi - 01:20 Phía sau tay lái - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Theo dòng thời sự - 02:30 Chương trình đặc biệt cuối tuần - 04:30 Khám
Lịch phát sóng VTV8 ngày 19/03
Lịch phát sóng VTV8 ngày 19/03
19/03/2019
00:00 Ký sự Mật của biển - Tập 8: Nước mắm Cửa Khe - Hương vị xứ Quảng 00:10 Đầu tư 24/7 00:15 Phim Việt Nam Một thời ngang dọc - Tập 17 01:00 Công lý mở Bất an từ một dự án an cư 01:20 Ngôi nhà tôi yêu Một
Lịch phát sóng VTV8 ngày 13/03
Lịch phát sóng VTV8 ngày 13/03
13/03/2019
00:00 Ký sự - 00:10 Đầu tư 24/7 - 00:15 Phim Việt Nam - 01:00 Cùng ngư dân vươn khơi - 01:20 Phía sau tay lái - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Theo dòng thời sự - 02:30 Chương trình đặc biệt cuối tuần - 04:00 Phim
Lịch phát sóng VTV8 ngày 12/03
Lịch phát sóng VTV8 ngày 12/03
12/03/2019
00:00 Ký sự Miệt Cù Lao - Tập 8 00:10 Đầu tư 24/7 00:15 Phim Việt Nam Một thời ngang dọc - Tập 10 01:00 Đại biểu với cử tri Nước sạch nông thôn 01:20 Ngôi nhà tôi yêu 01:30 Camera 8 01:35 Phim truyện Rắc rối ngọt ngào - Tập
Lịch phát sóng VTV8 ngày 11/03
Lịch phát sóng VTV8 ngày 11/03
11/03/2019
00:00 Ký sự Miệt Cù Lao - Tập 7 00:10 Đầu tư 24/7 00:15 Phim Việt Nam Một thời ngang dọc - Tập 9 01:00 Nhìn thẳng 01:20 Khỏe Vui Sổ giun 01:30 Camera 8 01:35 Phim truyện Rắc rối ngọt ngào - Tập 31 02:20 Thế giới tuần qua 02:30
Lịch phát sóng VTV8 ngày 10/03
Lịch phát sóng VTV8 ngày 10/03
10/03/2019
00:00 Ký sự - 00:10 Đầu tư 24/7 - 00:15 Phim Việt Nam - 01:00 Phim tài liệu - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Miền Trung - Tây Nguyên 24/7 - 02:30 Góc khuất hôn nhân - 03:05 Phim Sitcom - 03:15 Người nông dân hiện đại
Lịch phát sóng VTV8 ngày 09/03
Lịch phát sóng VTV8 ngày 09/03
09/03/2019
00:00 Ký sự - 00:10 Đầu tư 24/7 - 00:15 Phim Việt Nam - 01:00 Bác sĩ của bạn - 01:20 Quyến rũ Việt Nam - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Theo dòng thời sự - 02:30 Tình ca bất hủ - 03:15 Chuyến xe buýt kỳ
Lịch phát sóng VTV8 ngày 08/03
Lịch phát sóng VTV8 ngày 08/03
08/03/2019
00:00 Ký sự Miệt Cù Lao - Tập 4 00:10 Đầu tư 24/7 00:15 Phim Việt Nam Một thời ngang dọc - Tập 6 01:00 Bàn tròn cảnh giác 01:20 Tâm sáng vươn xa 01:30 Camera 8 01:35 Phim truyện Rắc rối ngọt ngào - Tập 28 02:20 Theo dòng thời
Lịch phát sóng VTV8 ngày 07/03
Lịch phát sóng VTV8 ngày 07/03
07/03/2019
00:00 Ký sự Miệt Cù Lao - Tập 3 00:10 Đầu tư 24/7 00:15 Phim Việt Nam Một thời ngang dọc - Tập 5 01:00 Thoát khỏi cạm bẫy 01:20 Bước chân khám phá 01:30 Camera 8 01:35 Phim truyện Rắc rối ngọt ngào - Tập 27 02:20 Theo dòng thời
Lịch phát sóng VTV8 ngày 06/03
Lịch phát sóng VTV8 ngày 06/03
06/03/2019
00:00 Ký sự - 00:10 Đầu tư 24/7 - 00:15 Phim Việt Nam - 01:00 Cùng ngư dân vươn khơi - 01:20 Phía sau tay lái - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Theo dòng thời sự - 02:30 Chương trình đặc biệt cuối tuần - 04:20 Khám
Lịch phát sóng VTV8 ngày 05/03
Lịch phát sóng VTV8 ngày 05/03
05/03/2019
00:00 Ký sự Miệt Cù Lao - Tập 1 00:10 Đầu tư 24/7 00:15 Phim Việt Nam Một thời ngang dọc - Tập 3 01:00 Đại biểu với cử tri Khủng hoảng rác thải ở Quảng Ngãi 01:20 Ngôi nhà tôi yêu Sân vườn trên mái 01:30 Camera 8 01:35 Phim
Lịch phát sóng VTV8 ngày 27/12
Lịch phát sóng VTV8 ngày 27/12
27/12/2018
00:00 Phim tài liệu - 05:00 Ký sự - 05:15 Kết nối miền Trung - 05:30 Chào buổi sáng - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Ký sự - 07:35 Quốc gia khởi nghiệp - 08:00 Phim truyện - 08:45
Lịch phát sóng VTV8 ngày 26/12
Lịch phát sóng VTV8 ngày 26/12
26/12/2018
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 05:00 Ký sự - 05:15 Kết nối miền Trung - 05:30 Chào buổi sáng - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Ký sự - 07:35 Công lý mở - 08:00 Phim truyện -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 25/12
Lịch phát sóng VTV8 ngày 25/12
25/12/2018
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 05:00 Ký sự - 05:15 Kết nối miền Trung - 05:30 Chào buổi sáng - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Ký sự - 07:30 Ca nhạc - 08:00 Phim truyện - 08:45
Lịch phát sóng VTV8 ngày 24/12
Lịch phát sóng VTV8 ngày 24/12
24/12/2018
00:00 Phim tài liệu - 05:00 Cảm ơn cuộc đời - 05:15 Nhìn thẳng - 05:30 Chào buổi sáng - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Ký sự - 07:30 Con đường di sản - 07:45 Phim Sitcom - 08:00
Lịch phát sóng VTV8 ngày 23/12
Lịch phát sóng VTV8 ngày 23/12
23/12/2018
00:00 Phim tài liệu - 05:00 Chuyện biển chuyện người - 05:15 Gặp gỡ cuối tuần - 05:30 Chào buổi sáng - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Sắc màu các dân tộc - 07:45 Văn học - Nghệ thuật
Lịch phát sóng VTV8 ngày 22/12
Lịch phát sóng VTV8 ngày 22/12
22/12/2018
00:00 Phim tài liệu - 05:00 Ký sự - 05:15 Kết nối miền Trung - 05:30 Chào buổi sáng - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Hương rừng - 07:35 Chuyện làng - 07:50 Hôm nay ai đến? - 08:15
Lịch phát sóng VTV8 ngày 21/12
Lịch phát sóng VTV8 ngày 21/12
21/12/2018
00:00 Phim tài liệu - 05:00 Ký sự - 05:15 Kết nối miền Trung - 05:30 Chào buổi sáng - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Ký sự - 07:35 Trang địa phương - 08:00 Phim truyện - 08:45 Tâm
Lịch phát sóng VTV8 ngày 20/12
Lịch phát sóng VTV8 ngày 20/12
20/12/2018
00:00 Thể thao - 05:00 Ký sự - 05:15 Kết nối miền Trung - 05:30 Chào buổi sáng - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Ký sự - 07:35 Quốc gia khởi nghiệp - 08:00 Phim truyện - 08:45 Nâng
Lịch phát sóng VTV8 ngày 19/12
Lịch phát sóng VTV8 ngày 19/12
19/12/2018
00:00 Thể thao - 05:00 Ký sự - 05:15 Kết nối miền Trung - 05:30 Chào buổi sáng - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Ký sự - 07:35 Công lý mở - 08:00 Phim truyện - 08:45 Đằng sau
Lịch phát sóng VTV8 ngày 18/12
Lịch phát sóng VTV8 ngày 18/12
18/12/2018
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 05:00 Ký sự - 05:15 Kết nối miền Trung - 05:30 Chào buổi sáng - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Ký sự - 07:35 Ca nhạc - 08:00 Phim truyện - 08:45
Lịch phát sóng VTV8 ngày 17/12
Lịch phát sóng VTV8 ngày 17/12
17/12/2018
00:00 Phim tài liệu - 05:00 Cảm ơn cuộc đời - 05:15 Nhìn thẳng - 05:30 Chào buổi sáng - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Ký sự - 07:35 Hương rừng - 07:45 Phim Sitcom - 08:00 Phim truyện
Lịch phát sóng VTV8 ngày 16/12
Lịch phát sóng VTV8 ngày 16/12
16/12/2018
00:00 Phim tài liệu - 05:00 Chuyện biển chuyện người - 05:15 Gặp gỡ cuối tuần - 05:30 Chào buổi sáng - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Sắc màu các dân tộc - 07:45 Văn học - Nghệ thuật
Lịch phát sóng VTV8 ngày 15/12
Lịch phát sóng VTV8 ngày 15/12
15/12/2018
00:00 Phim tài liệu - 05:00 Ký sự - 05:15 Kết nối miền Trung - 05:30 Chào buổi sáng - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Con đường di sản - 07:30 Chuyện làng - 07:45 Hôm nay ai đến?
Lịch phát sóng VTV8 ngày 14/12
Lịch phát sóng VTV8 ngày 14/12
14/12/2018
00:00 Phim tài liệu - 05:00 Ký sự - 05:15 Kết nối miền Trung - 05:30 Chào buổi sáng - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Ký sự - 07:30 Trang địa phương - 08:00 Phim truyện - 08:45 Tâm
Lịch phát sóng VTV8 ngày 13/12
Lịch phát sóng VTV8 ngày 13/12
13/12/2018
05:00 Ký sự 05:15 Kết nối miền Trung 05:30 Chào buổi sáng 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông tin - Thông báo 06:35 Phim truyện Nữ hoàng báo thù - Tập 4 07:20 Ký sự 07:30 Quốc gia khởi nghiệp 08:00 Phim truyện Mãi mãi là bao lâu - Tập 35
Lịch phát sóng VTV8 ngày 12/12
Lịch phát sóng VTV8 ngày 12/12
12/12/2018
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 05:00 Ký sự - 05:15 Kết nối miền Trung - 05:30 Chào buổi sáng - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Ký sự - 07:30 Công lý mở - 08:00 Phim truyện -