Người Quảng
Chủ Nhật, 20/09/2020

Lịch phát sóng VTV8

Lịch phát sóng VTV8 ngày 21/09
Lịch phát sóng VTV8 ngày 21/09
21/09/2020
00:00 Ký sự Người Nùng ở bản Bắc Hoa 00:15 Phim truyện Họa mi trong mưa - Tập 81 01:00 Tình ca bất hủ Dòng nhạc Bolero - Phần 8 01:35 Bước chân khám phá Cù lao Mái Nhà - Hòn đảo bị lãng quên 01:45 Phim Sitcom Ô kìa ông
Lịch phát sóng VTV8 ngày 20/09
Lịch phát sóng VTV8 ngày 20/09
20/09/2020
00:00 Ký sự Người Pu Péo trên vùng cao nguyên đá 00:15 Phim truyện Họa mi trong mưa - Tập 80 01:00 Quyến rũ Việt Nam Huế thành phố xanh 01:15 Vitamin Cười Xe vua - Phần 2 01:45 Phim Sitcom Ô kìa ông chủ! - Tập 111 02:00 Điện ảnh
Lịch phát sóng VTV8 ngày 19/09
Lịch phát sóng VTV8 ngày 19/09
19/09/2020
00:00 Ký sự Lễ hội Đại phan của người Sán Dìu 00:15 Phim truyện Họa mi trong mưa - Tập 79 01:00 Phát hiện và Điều tra 01:15 Nhạc phụ lắm chiêu Tập 36: Thuốc thông minh 01:45 Phim Sitcom Ô kìa ông chủ! - Tập 110 02:00 Điện ảnh cuối
Lịch phát sóng VTV8 ngày 18/09
Lịch phát sóng VTV8 ngày 18/09
18/09/2020
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Bước chân khám phá - 01:15 Ca nhạc: Lời trái tim - 01:45 Phim Sitcom - 02:00 Tình ca bất hủ - 02:45 Ca nhạc: Lời trái tim - 03:15 Bước chân khám phá - 03:30 Ký sự - 03:45 Phim Sitcom
Lịch phát sóng VTV8 ngày 17/09
Lịch phát sóng VTV8 ngày 17/09
17/09/2020
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Phía sau tay lái - 01:15 Ca nhạc: Lời trái tim - 01:45 Phim Sitcom - 02:00 Phim truyện - 03:30 Ký sự - 03:45 Phim Sitcom - 03:50 Nhạc phụ lắm chiêu - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế
Lịch phát sóng VTV8 ngày 16/09
Lịch phát sóng VTV8 ngày 16/09
16/09/2020
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Vụ án ngay bên bạn - 01:15 Góc khuất hôn nhân - 01:45 Phim Sitcom - 02:00 Phim truyện - 03:30 Ký sự - 03:45 Phim Sitcom - 03:50 Vitamin Cười - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế giới -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 15/09
Lịch phát sóng VTV8 ngày 15/09
15/09/2020
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Tình ca bất hủ - 01:45 Phim Sitcom - 02:00 Điện ảnh cuối tuần - 03:30 Ký sự - 03:45 Phim Sitcom - 03:50 Phim sitcom - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế giới - 04:55 Nóng cùng V8 -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 14/09
Lịch phát sóng VTV8 ngày 14/09
14/09/2020
00:00 Ký sự Cái nôi ca trù đất cảng 00:15 Phim truyện Họa mi trong mưa - Tập 74 01:00 Tình ca bất hủ Cô đơn 01:35 Bước chân khám phá Khám phá vẻ đẹp đầm Ô Loan 01:45 Phim Sitcom Ô kìa ông chủ! - Tập 105 02:00 Điện ảnh
Lịch phát sóng VTV8 ngày 13/09
Lịch phát sóng VTV8 ngày 13/09
13/09/2020
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Quyến rũ Việt Nam - 01:15 Vitamin Cười - 01:45 Phim Sitcom - 02:00 Điện ảnh cuối tuần - 03:30 Ký sự - 03:45 Phim Sitcom - 03:50 Phim tài liệu - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế giới -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 12/09
Lịch phát sóng VTV8 ngày 12/09
12/09/2020
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Tâm sáng vươn xa - 01:15 Nhạc phụ lắm chiêu - 01:45 Phim Sitcom - 02:00 Điện ảnh cuối tuần - 03:30 Ký sự - 03:45 Phim Sitcom - 03:50 Phim tài liệu - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế
Lịch phát sóng VTV8 ngày 11/09
Lịch phát sóng VTV8 ngày 11/09
11/09/2020
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Bước chân khám phá - 01:15 Ca nhạc: Lời trái tim - 01:45 Phim Sitcom - 02:00 Tình ca bất hủ - 02:45 Ca nhạc: Lời trái tim - 03:15 Bước chân khám phá - 03:30 Ký sự - 03:45 Phim Sitcom
Lịch phát sóng VTV8 ngày 10/09
Lịch phát sóng VTV8 ngày 10/09
10/09/2020
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Phía sau tay lái - 01:15 Ca nhạc: Lời trái tim - 01:45 Phim Sitcom - 02:00 Sân khấu - 03:30 Ký sự - 03:45 Phim Sitcom - 03:50 Nhạc phụ lắm chiêu - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế
Lịch phát sóng VTV8 ngày 09/09
Lịch phát sóng VTV8 ngày 09/09
09/09/2020
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Vụ án ngay bên bạn - 01:15 Góc khuất hôn nhân - 01:45 Phim Sitcom - 02:00 Sân khấu - 03:30 Ký sự - 03:45 Phim Sitcom - 03:50 Vitamin Cười - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế giới -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 08/09
Lịch phát sóng VTV8 ngày 08/09
08/09/2020
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Tình ca bất hủ - 01:45 Phim Sitcom - 02:00 Điện ảnh cuối tuần - 03:30 Ký sự - 03:45 Phim Sitcom - 03:50 Phim sitcom - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế giới - 04:55 Nóng cùng V8 -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 07/09
Lịch phát sóng VTV8 ngày 07/09
07/09/2020
00:00 Ký sự Bộ sưu tập từ vỏ trứng gà 00:15 Phim truyện Họa mi trong mưa - Tập 67 01:00 Tình ca bất hủ Những giai điệu vấn vương 01:35 Bước chân khám phá Biển trời Phú Yên ngày tôi đến 01:45 Phim Sitcom Ô kìa ông chủ! - Tập
Lịch phát sóng VTV8 ngày 06/09
Lịch phát sóng VTV8 ngày 06/09
06/09/2020
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Quyến rũ Việt Nam - 01:15 Vitamin Cười - 01:45 Phim Sitcom - 02:00 Điện ảnh cuối tuần - 03:30 Ký sự - 03:40 Phim Sitcom - 03:50 Phim tài liệu - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế giới -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 05/09
Lịch phát sóng VTV8 ngày 05/09
05/09/2020
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Tâm sáng vươn xa - 01:15 Nhạc phụ lắm chiêu - 01:45 Phim Sitcom - 02:00 Điện ảnh cuối tuần - 03:30 Ký sự - 03:45 Phim Sitcom - 03:50 Phim tài liệu - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế
Lịch phát sóng VTV8 ngày 04/09
Lịch phát sóng VTV8 ngày 04/09
04/09/2020
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Bước chân khám phá - 01:15 Ca nhạc: Lời trái tim - 01:45 Phim Sitcom - 02:00 Tình ca bất hủ - 02:45 Ca nhạc: Lời trái tim - 03:15 Bước chân khám phá - 03:30 Ký sự - 03:45 Phim Sitcom
Lịch phát sóng VTV8 ngày 03/09
Lịch phát sóng VTV8 ngày 03/09
03/09/2020
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Phía sau tay lái - 01:15 Ca nhạc: Lời trái tim - 01:45 Phim Sitcom - 02:00 Phim truyện - 03:30 Ký sự - 03:45 Phim Sitcom - 03:50 Nhạc phụ lắm chiêu - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế
Lịch phát sóng VTV8 ngày 02/09
Lịch phát sóng VTV8 ngày 02/09
02/09/2020
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Vụ án ngay bên bạn - 01:15 Góc khuất hôn nhân - 01:45 Phim Sitcom - 02:00 Phim truyện - 03:30 Ký sự - 03:45 Phim Sitcom - 03:50 Vitamin Cười - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế giới -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 01/09
Lịch phát sóng VTV8 ngày 01/09
01/09/2020
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Tình ca bất hủ - 01:45 Phim Sitcom - 02:00 Điện ảnh cuối tuần - 03:30 Ký sự - 03:45 Phim Sitcom - 03:50 Phim sitcom - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế giới - 04:55 Nóng cùng V8 -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 31/08
Lịch phát sóng VTV8 ngày 31/08
31/08/2020
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Tình ca bất hủ - 01:35 Bước chân khám phá - 01:45 Phim Sitcom - 02:00 Điện ảnh cuối tuần - 03:30 Ký sự - 03:45 Phim Sitcom - 03:50 Phim tài liệu - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế
Lịch phát sóng VTV8 ngày 30/08
Lịch phát sóng VTV8 ngày 30/08
30/08/2020
00:00 Phim truyện - 05:00 Phóng sự - 05:15 Kinh tế - Đầu tư - 05:30 Quyến rũ Việt Nam - 05:50 Phim truyện - 06:35 Thông tin - Thông báo - 06:45 Ký sự - 07:00 Nóng cùng V8 - 07:10 Dự báo thời tiết - 07:15 Bản tin thể
Lịch phát sóng VTV8 ngày 29/08
Lịch phát sóng VTV8 ngày 29/08
29/08/2020
00:00 Phim truyện - 05:00 Theo dòng thời sự: Đồng thuận để phát triển - 05:15 Kinh tế - Đầu tư - 05:30 Khám phá Việt Nam - 05:50 Phim truyện - 06:35 Thông tin - Thông báo - 06:45 Ký sự - 07:00 Nóng cùng V8 - 07:10 Dự báo
Lịch phát sóng VTV8 ngày 28/08
Lịch phát sóng VTV8 ngày 28/08
28/08/2020
00:00 Phim truyện - 05:00 Theo dòng thời sự - 05:15 Kinh tế - Đầu tư - 05:30 Tâm sáng vươn xa - 05:50 Phim truyện - 06:35 Thông tin - Thông báo - 06:45 Ký sự - 07:00 Nóng cùng V8 - 07:10 Dự báo thời tiết - 07:15 Bản
Lịch phát sóng VTV8 ngày 27/08
Lịch phát sóng VTV8 ngày 27/08
27/08/2020
00:00 Phim truyện - 05:00 Theo dòng thời sự - 05:15 Kinh tế - Đầu tư - 05:30 Bước chân khám phá - 05:50 Phim truyện - 06:35 Thông tin - Thông báo - 06:45 Ký sự - 07:00 Nóng cùng V8 - 07:10 Dự báo thời tiết - 07:15 Bản
Lịch phát sóng VTV8 ngày 26/08
Lịch phát sóng VTV8 ngày 26/08
26/08/2020
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 05:00 Theo dòng thời sự - 05:15 Kinh tế - Đầu tư - 05:30 Phía sau tay lái - 05:50 Phim truyện - 06:35 Thông tin - Thông báo - 06:45 Ký sự - 07:00 Nóng cùng V8 - 07:10 Dự báo thời tiết
Lịch phát sóng VTV8 ngày 25/08
Lịch phát sóng VTV8 ngày 25/08
25/08/2020
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 05:00 Theo dòng thời sự - 05:15 Kinh tế - Đầu tư - 05:30 Vụ án ngay bên bạn - 05:50 Phim truyện - 06:35 Thông tin - Thông báo - 06:45 Ký sự - 07:00 Nóng cùng V8 - 07:10 Dự báo thời
Lịch phát sóng VTV8 ngày 24/08
Lịch phát sóng VTV8 ngày 24/08
24/08/2020
00:00 Phim truyện - 05:00 Ký sự - 05:15 Kinh tế - Đầu tư - 05:30 Chém gió - Gió chém - 05:45 Quyến rũ Việt Nam - 05:50 Phim truyện - 06:35 Thông tin - Thông báo - 06:45 Ký sự - 07:00 Nóng cùng V8 - 07:10 Dự báo
Lịch phát sóng VTV8 ngày 23/08
Lịch phát sóng VTV8 ngày 23/08
23/08/2020
00:00 Ký sự 00:15 Phim truyện Họa mi trong mưa - Tập 52 01:00 Quyến rũ Việt Nam 01:15 Vitamin Cười Ăn mày bất đắc dĩ - Phần 2 01:45 Phim Sitcom Ô kìa ông chủ! - Tập 83 02:00 Điện ảnh cuối tuần Song sinh sát thủ 03:30 Ký sự
Lịch phát sóng VTV8 ngày 22/08
Lịch phát sóng VTV8 ngày 22/08
22/08/2020
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Tâm sáng vươn xa - 01:15 Nhạc phụ lắm chiêu - 01:45 Phim Sitcom - 02:00 Điện ảnh cuối tuần - 03:30 Ký sự - 03:45 Phim Sitcom - 03:50 Phim tài liệu - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế
Lịch phát sóng VTV8 ngày 21/08
Lịch phát sóng VTV8 ngày 21/08
21/08/2020
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Bước chân khám phá - 01:15 Ca nhạc: Lời trái tim - 01:45 Phim Sitcom - 02:00 Tình ca bất hủ - 02:45 Ca nhạc: Lời trái tim - 03:15 Bước chân khám phá - 03:30 Ký sự - 03:45 Phim Sitcom