Người Quảng
Thứ 6, 23/03/2018

Lịch phát sóng VTV8

Lịch phát sóng VTV8 ngày 25/03
Lịch phát sóng VTV8 ngày 25/03
25/03/2018
00:00 Phim tài liệu - 05:00 Chuyện biển chuyện người - 05:15 Gặp gỡ cuối tuần - 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Sắc màu các dân tộc - 07:50 Văn học -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 24/03
Lịch phát sóng VTV8 ngày 24/03
24/03/2018
00:00 Phim tài liệu - 05:00 Ký sự - 05:15 Kết nối miền Trung - 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Con đường di sản - 07:35 Chuyện làng - 07:50 Sống như
Lịch phát sóng VTV8 ngày 23/03
Lịch phát sóng VTV8 ngày 23/03
23/03/2018
00:00 Phim tài liệu - 05:00 Ký sự - 05:15 Kết nối miền Trung - 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Ký sự - 07:35 Trang địa phương - 08:00 Phim truyện -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 22/03
Lịch phát sóng VTV8 ngày 22/03
22/03/2018
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 05:00 Ký sự - 05:15 Kết nối miền Trung - 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Ký sự - 07:35 Quốc gia khởi nghiệp - 08:00
Lịch phát sóng VTV8 ngày 21/03
Lịch phát sóng VTV8 ngày 21/03
21/03/2018
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 05:00 Ký sự - 05:15 Kết nối miền Trung - 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Ký sự - 07:35 Công lý mở - 08:00 Phim
Lịch phát sóng VTV8 ngày 20/03
Lịch phát sóng VTV8 ngày 20/03
20/03/2018
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 05:00 Ký sự - 05:15 Kết nối miền Trung - 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Ký sự - 07:35 Ca nhạc - 08:00 Phim truyện
Lịch phát sóng VTV8 ngày 19/03
Lịch phát sóng VTV8 ngày 19/03
19/03/2018
00:00 Phim tài liệu - 05:00 Cảm ơn cuộc đời - 05:15 Nhìn thẳng - 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Ký sự - 07:35 Con đường di sản - 07:45 Phim Sitcom
Lịch phát sóng VTV8 ngày 18/03
Lịch phát sóng VTV8 ngày 18/03
18/03/2018
00:00 Phim tài liệu - 05:00 Chuyện biển chuyện người - 05:15 Gặp gỡ cuối tuần - 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Sắc màu các dân tộc - 07:50 Văn học -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 17/03
Lịch phát sóng VTV8 ngày 17/03
17/03/2018
00:00 Phim tài liệu - 05:00 Ký sự - 05:15 Kết nối miền Trung - 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Con đường di sản - 07:35 Chuyện làng - 07:50 Sống như
Lịch phát sóng VTV8 ngày 16/03
Lịch phát sóng VTV8 ngày 16/03
16/03/2018
00:00 Phim tài liệu - 05:00 Ký sự - 05:15 Kết nối miền Trung - 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Ký sự - 07:35 Trang địa phương - 08:00 Phim truyện -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 15/03
Lịch phát sóng VTV8 ngày 15/03
15/03/2018
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 05:00 Ký sự - 05:15 Kết nối miền Trung - 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Ký sự - 07:35 Quốc gia khởi nghiệp - 08:00
Lịch phát sóng VTV8 ngày 14/03
Lịch phát sóng VTV8 ngày 14/03
14/03/2018
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 05:00 Ký sự - 05:15 Kết nối miền Trung - 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Ký sự - 07:35 Con đường tri thức - 08:00
Lịch phát sóng VTV8 ngày 13/03
Lịch phát sóng VTV8 ngày 13/03
13/03/2018
05:00 Ký sự 05:15 Kết nối miền Trung 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông tin - Thông báo 06:35 Phim truyện Chung một mái nhà - Tập 55 07:20 Ký sự 07:35 Ca nhạc Lời đại ngàn 08:00 Phim truyện Tần nương thất - Tập
Lịch phát sóng VTV8 ngày 12/03
Lịch phát sóng VTV8 ngày 12/03
12/03/2018
05:00 Cảm ơn cuộc đời 05:15 Nhìn thẳng Nhức nhối vấn nạn khai thác cát sạn trái phép 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông tin - Thông báo 06:35 Phim truyện Chung một mái nhà - Tập 54 07:20 Ký sự 07:35 Con đường di
Lịch phát sóng VTV8 ngày 11/03
Lịch phát sóng VTV8 ngày 11/03
11/03/2018
00:00 Phim tài liệu - 05:00 Chuyện biển chuyện người - 05:15 Gặp gỡ cuối tuần - 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Sắc màu các dân tộc - 07:50 Văn học -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 10/03
Lịch phát sóng VTV8 ngày 10/03
10/03/2018
00:00 Phim tài liệu - 05:00 Ký sự - 05:15 Kết nối miền Trung - 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Con đường di sản - 07:35 Chuyện làng - 07:50 Sống như
Lịch phát sóng VTV8 ngày 09/03
Lịch phát sóng VTV8 ngày 09/03
09/03/2018
05:00 Ký sự 05:15 Kết nối miền Trung 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông tin - Thông báo 06:35 Phim truyện Chung một mái nhà - Tập 51 07:20 Ký sự 07:35 Trang địa phương 08:00 Phim truyện Tần nương thất - Tập 13 08:45
Lịch phát sóng VTV8 ngày 08/03
Lịch phát sóng VTV8 ngày 08/03
08/03/2018
05:00 Ký sự 05:15 Kết nối miền Trung 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông tin - Thông báo 06:35 Phim truyện Chung một mái nhà - Tập 50 07:20 Ký sự 07:35 Quốc gia khởi nghiệp 08:00 Phim truyện Tần nương thất - Tập 12
Lịch phát sóng VTV8 ngày 07/03
Lịch phát sóng VTV8 ngày 07/03
07/03/2018
05:00 Ký sự 05:15 Kết nối miền Trung 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông tin - Thông báo 06:35 Phim truyện Chung một mái nhà - Tập 49 07:20 Ký sự 07:35 Công lý mở Tặng cho quyền sử dụng đất - Nhìn từ án
Lịch phát sóng VTV8 ngày 06/03
Lịch phát sóng VTV8 ngày 06/03
06/03/2018
05:00 Ký sự 05:15 Kết nối miền Trung 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông tin - Thông báo 06:35 Phim truyện Chung một mái nhà - Tập 48 07:20 Ký sự 07:35 Ca nhạc Xuân quê hương 08:00 Phim truyện Tần nương thất - Tập
Lịch phát sóng VTV8 ngày 05/03
Lịch phát sóng VTV8 ngày 05/03
05/03/2018
05:00 Phóng sự Du lịch Đà Nẵng - Cần sự phát triển bền vững! 05:15 Nhìn thẳng Bóng tối rừng Tây Nguyên 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông tin - Thông báo 06:35 Phim truyện Chung một mái nhà - Tập 47 07:20 Ký sự
Lịch phát sóng VTV8 ngày 04/03
Lịch phát sóng VTV8 ngày 04/03
04/03/2018
00:00 Phim tài liệu - 05:00 Chuyện biển chuyện người - 05:15 Gặp gỡ cuối tuần - 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Sắc màu các dân tộc - 07:45 Văn học -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 28/02
Lịch phát sóng VTV8 ngày 28/02
28/02/2018
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 05:00 Ký sự - 05:15 Kết nối miền Trung - 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Ký sự - 07:35 Công lý mở - 08:00 Phim
Lịch phát sóng VTV8 ngày 27/02
Lịch phát sóng VTV8 ngày 27/02
27/02/2018
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 05:00 Ký sự - 05:15 Kết nối miền Trung - 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Ký sự - 07:35 Ca nhạc - 08:00 Phim truyện
Lịch phát sóng VTV8 ngày 26/02
Lịch phát sóng VTV8 ngày 26/02
26/02/2018
05:00 Phóng sự Sắc hoa vùng Panduranga 05:15 Nhìn thẳng Hội an sẽ "biến mất" như thế nào 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông tin - Thông báo 06:35 Phim truyện Chung một mái nhà - Tập 40 07:20 Ký sự 07:35 Hương rừng Sắc
Lịch phát sóng VTV8 ngày 25/02
Lịch phát sóng VTV8 ngày 25/02
25/02/2018
05:00 Chuyện biển chuyện người Người đóng thuyền đua xứ Quảng 05:15 Gặp gỡ cuối tuần 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông tin - Thông báo 06:35 Phim truyện Chung một mái nhà - Tập 39 07:20 Sắc màu các dân tộc Mùa xuân Tây
Lịch phát sóng VTV8 ngày 24/02
Lịch phát sóng VTV8 ngày 24/02
24/02/2018
00:00 Thể thao - 05:00 Ký sự - 05:15 Kết nối miền Trung - 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Con đường di sản - 07:35 Chuyện làng - 07:50 Sống như những
Lịch phát sóng VTV8 ngày 23/02
Lịch phát sóng VTV8 ngày 23/02
23/02/2018
05:00 Ký sự 05:15 Kết nối miền Trung 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông tin - Thông báo 06:35 Phim truyện Chung một mái nhà - Tập 37 07:20 Ký sự 07:35 Phim tài liệu Gặp gỡ Khe Sanh 08:00 Phim truyện Tần nương thất
Lịch phát sóng VTV8 ngày 22/02
Lịch phát sóng VTV8 ngày 22/02
22/02/2018
00:00 Thể thao - 05:00 Ký sự - 05:15 Kết nối miền Trung - 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Ký sự - 07:30 Chương trình tổng hợp - 08:00 Phim truyện -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 21/02
Lịch phát sóng VTV8 ngày 21/02
21/02/2018
05:00 Ký sự 05:15 Kết nối miền Trung 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông tin - Thông báo 06:35 Phim truyện Chung một mái nhà - Tập 35 07:20 Ký sự 07:35 Ca nhạc Nắng xuân 08:00 Câu chuyện Văn hóa Tết đánh thức những
Lịch phát sóng VTV8 ngày 20/02
Lịch phát sóng VTV8 ngày 20/02
20/02/2018
00:00 Thể thao - 05:00 Ký sự - 05:15 Kết nối miền Trung - 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Ca nhạc - 07:00 Con đường di sản - 07:15 Ký sự - 07:30 Chương trình khai thác - 08:30 Giờ chơi đến rồi
Lịch phát sóng VTV8 ngày 19/02
Lịch phát sóng VTV8 ngày 19/02
19/02/2018
00:00 Thể thao - 05:00 Phóng sự - 05:15 Nhìn thẳng - 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Phim tài liệu - 07:15 Ký sự - 07:30 Chương trình khai thác - 09:00 Bản tin - 09:15 Chương trình khai thác - 10:15 Phóng