Người Quảng
Thứ 3, 21/01/2020

Lịch phát sóng VTV8

Lịch phát sóng VTV8 ngày 23/01
Lịch phát sóng VTV8 ngày 23/01
23/01/2020
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Phía sau tay lái - 01:15 Ca nhạc: Lời trái tim - 01:45 Phim Sitcom - 02:00 Sân khấu - 03:30 Ký sự - 03:45 Phim Sitcom - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế giới - 04:55 Nóng cùng V8
Lịch phát sóng VTV8 ngày 22/01
Lịch phát sóng VTV8 ngày 22/01
22/01/2020
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Vụ án ngay bên bạn - 01:15 Góc khuất hôn nhân - 01:45 Phim Sitcom - 02:00 Sân khấu - 03:30 Ký sự - 03:45 Phim Sitcom - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế giới - 04:55 Nóng cùng V8
Lịch phát sóng VTV8 ngày 21/01
Lịch phát sóng VTV8 ngày 21/01
21/01/2020
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Tình ca bất hủ - 01:45 Phim Sitcom - 02:00 Điện ảnh cuối tuần - 03:30 Ký sự - 03:45 Phim Sitcom - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế giới - 04:55 Nóng cùng V8 - 05:00 Theo dòng thời
Lịch phát sóng VTV8 ngày 20/01
Lịch phát sóng VTV8 ngày 20/01
20/01/2020
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Tình ca bất hủ - 01:45 Phim Sitcom - 02:00 Điện ảnh cuối tuần - 03:30 Ký sự - 03:45 Phim Sitcom - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế giới - 04:55 Nóng cùng V8 - 05:00 Ký sự -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 19/01
Lịch phát sóng VTV8 ngày 19/01
19/01/2020
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Quyến rũ Việt Nam - 01:15 Em chưa muốn lấy chồng - 01:45 Phim Sitcom - 02:00 Điện ảnh cuối tuần - 03:30 Ký sự - 03:45 Phim Sitcom - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế giới - 04:55 Nóng
Lịch phát sóng VTV8 ngày 18/01
Lịch phát sóng VTV8 ngày 18/01
18/01/2020
00:00 Ký sự Hội Gầu Tào người Mông bản Péo 00:15 Phim truyện Chiêu Dao - Tập 24 01:00 Tâm sáng vươn xa 01:15 Cười mười thang thuốc bổ Diễn viên bất đắc dĩ 01:45 Phim Sitcom Căn nhà triệu đô - Tập 17: Bí kíp cưa gái 02:00 Điện ảnh
Lịch phát sóng VTV8 ngày 17/01
Lịch phát sóng VTV8 ngày 17/01
17/01/2020
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Bước chân khám phá - 01:15 Ca nhạc - 01:45 Phim Sitcom - 02:00 Tình ca bất hủ - 02:45 Ca nhạc - 03:15 Bước chân khám phá - 03:30 Ký sự - 03:45 Phim Sitcom - 04:00 Phim truyện - 04:30
Lịch phát sóng VTV8 ngày 16/01
Lịch phát sóng VTV8 ngày 16/01
16/01/2020
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Phía sau tay lái - 01:15 Ca nhạc - 01:45 Phim Sitcom - 02:00 Phim truyện - 03:30 Ký sự - 03:45 Phim Sitcom - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Theo dòng thời sự - 05:15
Lịch phát sóng VTV8 ngày 15/01
Lịch phát sóng VTV8 ngày 15/01
15/01/2020
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Vụ án ngay bên bạn - 01:15 Góc khuất hôn nhân - 01:45 Phim Sitcom - 02:00 Phim truyện - 03:30 Ký sự - 03:45 Phim Sitcom - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Theo dòng thời
Lịch phát sóng VTV8 ngày 14/01
Lịch phát sóng VTV8 ngày 14/01
14/01/2020
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Tình ca bất hủ - 01:45 Phim Sitcom - 02:00 Điện ảnh cuối tuần - 03:30 Ký sự - 03:45 Phim Sitcom - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Theo dòng thời sự - 05:15 Kinh tế
Lịch phát sóng VTV8 ngày 13/01
Lịch phát sóng VTV8 ngày 13/01
13/01/2020
00:00 Ký sự Vượt qua bão tuyết - Tập 17 00:15 Phim truyện Chiêu Dao - Tập 19 01:00 Tình ca bất hủ Những kỷ niệm xuân 01:45 Phim Sitcom Căn nhà triệu đô - Tập 12 02:00 Điện ảnh cuối tuần Thằng hề 03:30 Ký sự Vượt qua bão tuyết
Lịch phát sóng VTV8 ngày 12/01
Lịch phát sóng VTV8 ngày 12/01
12/01/2020
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Quyến rũ Việt Nam - 01:15 Em chưa muốn lấy chồng - 01:45 Phim Sitcom - 02:00 Điện ảnh cuối tuần - 03:30 Ký sự - 03:45 Phim Sitcom - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Phóng
Lịch phát sóng VTV8 ngày 11/01
Lịch phát sóng VTV8 ngày 11/01
11/01/2020
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Tâm sáng vươn xa - 01:15 Cười mười thang thuốc bổ - 01:45 Phim Sitcom - 02:00 Điện ảnh cuối tuần - 03:30 Ký sự - 03:45 Phim Sitcom - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Theo
Lịch phát sóng VTV8 ngày 10/01
Lịch phát sóng VTV8 ngày 10/01
10/01/2020
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Bước chân khám phá - 01:15 Ca nhạc - 01:45 Phim Sitcom - 02:00 Tình ca bất hủ - 02:45 Ca nhạc: Lời trái tim - 03:15 Bước chân khám phá - 03:30 Ký sự - 03:45 Phim Sitcom - 04:00 Phim
Lịch phát sóng VTV8 ngày 09/01
Lịch phát sóng VTV8 ngày 09/01
09/01/2020
00:00 Ký sự Vượt qua bão tuyết - Tập 13 00:15 Phim truyện Chiêu Dao - Tập 15 01:00 Phía sau tay lái 01:15 Ca nhạc: Lời trái tim Nơi ấy quê mình 01:45 Phim Sitcom Căn nhà triệu đô - Tập 8: Giải oan tình 02:00 Sân khấu Vở chèo:
Lịch phát sóng VTV8 ngày 08/01
Lịch phát sóng VTV8 ngày 08/01
08/01/2020
00:00 Ký sự Vượt qua bão tuyết - Tập 12 00:15 Phim truyện Chiêu Dao - Tập 14 01:00 Vụ án ngay bên bạn 01:15 Góc khuất hôn nhân 01:45 Phim Sitcom Căn nhà triệu đô - Tập 7: Nghi án bầu 02:00 Sân khấu Vở chèo: Hàn Sĩ - Đào
Lịch phát sóng VTV8 ngày 07/01
Lịch phát sóng VTV8 ngày 07/01
07/01/2020
00:00 Ký sự Vượt qua bão tuyết - Tập 11 00:15 Phim truyện Chiêu Dao - Tập 13 01:00 Tình ca bất hủ Hương mùa xuân 01:45 Phim Sitcom Căn nhà triệu đô - Tập 6 02:00 Điện ảnh cuối tuần Mật danh 03:30 Ký sự Vượt qua bão tuyết -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 06/01
Lịch phát sóng VTV8 ngày 06/01
06/01/2020
00:00 Ký sự Vượt qua bão tuyết - Tập 10 00:15 Phim truyện Chiêu Dao - Tập 12 01:00 Tình ca bất hủ Hương mùa xuân 01:45 Phim Sitcom Căn nhà triệu đô - Tập 5 02:00 Điện ảnh cuối tuần Mật danh 03:30 Ký sự Vượt qua bão tuyết -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 05/01
Lịch phát sóng VTV8 ngày 05/01
05/01/2020
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Quyến rũ Việt Nam - 01:15 Ca nhạc: Lời trái tim - 01:45 Phim Sitcom - 02:00 Điện ảnh cuối tuần - 03:30 Ký sự - 03:45 Phim Sitcom - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Phóng
Lịch phát sóng VTV8 ngày 04/01
Lịch phát sóng VTV8 ngày 04/01
04/01/2020
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Tâm sáng vươn xa - 01:15 Cười mười thang thuốc bổ - 01:45 Phim Sitcom - 02:00 Người nông dân hiện đại - 02:30 Tình ca bất hủ - 03:15 Phóng sự - 03:30 Ký sự - 03:45 Phim Sitcom - 04:00
Lịch phát sóng VTV8 ngày 03/01
Lịch phát sóng VTV8 ngày 03/01
03/01/2020
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Bước chân khám phá - 01:15 Bạn muốn hẹn hò - 01:35 Phía sau tay lái - 01:45 Phim Sitcom - 02:00 Chuyến xe buýt kỳ thú - 02:30 Người nông dân hiện đại - 03:05 Phim Sitcom - 03:15 Bước chân
Lịch phát sóng VTV8 ngày 02/01
Lịch phát sóng VTV8 ngày 02/01
02/01/2020
00:00 Ký sự Vượt qua bão tuyết - Tập 6 00:15 Phim truyện Chiêu Dao - Tập 8 01:00 Gala "Người truyền lửa" 02:25 Phim Sitcom Căn nhà triệu đô - Tập 1: Giấc mơ cổ tích 02:40 Vợ chồng son 03:05 Cùng ngư dân vươn khơi Bảo tồn biển -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 01/01
Lịch phát sóng VTV8 ngày 01/01
01/01/2020
00:00 Ký sự Vượt qua bão tuyết - Tập 5 00:15 Phim truyện Lạc lối - Tập 18 01:00 Cùng ngư dân vươn khơi Bảo tồn biển - Duy trì và bảo vệ tài nguyên biển 01:30 Camera 8 01:35 Phim truyện Chiêu Dao - Tập 7 02:20 Theo dòng thời
Lịch phát sóng VTV8 ngày 31/12
Lịch phát sóng VTV8 ngày 31/12
31/12/2019
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Đại biểu với cử tri - 01:20 Ngôi nhà tôi yêu - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Theo dòng thời sự - 02:30 Chương trình đặc biệt cuối tuần - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế
Lịch phát sóng VTV8 ngày 30/12
Lịch phát sóng VTV8 ngày 30/12
30/12/2019
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Phim tài liệu - 01:20 Khỏe Vui - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Phim Sitcom - 02:30 Chuyến xe buýt kỳ thú - 03:00 Tình ca bất hủ - 03:45 Phóng sự - 04:00 Phim truyện - 04:30
Lịch phát sóng VTV8 ngày 29/12
Lịch phát sóng VTV8 ngày 29/12
29/12/2019
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Phim tài liệu - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Phim Sitcom - 02:30 Góc khuất hôn nhân - 03:05 Phim Sitcom - 03:15 Người nông dân hiện đại - 03:45 Ký sự - 04:00 Phim truyện - 04:30
Lịch phát sóng VTV8 ngày 28/12
Lịch phát sóng VTV8 ngày 28/12
28/12/2019
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Bác sĩ của bạn - 01:20 Quyến rũ Việt Nam - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Theo dòng thời sự - 02:30 Tình ca bất hủ - 03:15 Chuyến xe buýt kỳ thú - 03:45 Phóng sự -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 27/12
Lịch phát sóng VTV8 ngày 27/12
27/12/2019
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Bạn muốn hẹn hò - 01:20 Tâm sáng vươn xa - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Theo dòng thời sự - 02:30 Góc khuất hôn nhân - 03:05 Phim Sitcom - 03:15 Người nông dân hiện đại -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 26/12
Lịch phát sóng VTV8 ngày 26/12
26/12/2019
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Đẳng cấp quý cô - 01:20 Bước chân khám phá - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Theo dòng thời sự - 02:30 Sân khấu - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Ký sự
Lịch phát sóng VTV8 ngày 25/12
Lịch phát sóng VTV8 ngày 25/12
25/12/2019
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Cùng ngư dân vươn khơi - 01:25 Phim truyện - 02:10 Chương trình đặc biệt cuối tuần - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Ký sự - 05:15 Theo dòng thời sự - 05:25 Camera 8 -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 24/12
Lịch phát sóng VTV8 ngày 24/12
24/12/2019
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Đại biểu với cử tri - 01:25 Phim truyện - 02:10 Chương trình đặc biệt cuối tuần - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Ký sự - 05:15 Theo dòng thời sự - 05:25 Camera 8 -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 23/12
Lịch phát sóng VTV8 ngày 23/12
23/12/2019
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Phim tài liệu - 01:20 Khỏe Vui - 01:35 Phim truyện - 02:20 Phim Sitcom - 02:30 Tình ca bất hủ - 03:15 Chuyến xe buýt kỳ thú - 03:45 Phóng sự - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế giới