Người Quảng
Thứ 3, 11/12/2018

Lịch phát sóng VTV8

Lịch phát sóng VTV8 ngày 12/12
Lịch phát sóng VTV8 ngày 12/12
12/12/2018
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 05:00 Ký sự - 05:15 Kết nối miền Trung - 05:30 Chào buổi sáng - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Ký sự - 07:30 Công lý mở - 08:00 Phim truyện -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 11/12
Lịch phát sóng VTV8 ngày 11/12
11/12/2018
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 05:00 Ký sự - 05:15 Kết nối miền Trung - 05:30 Chào buổi sáng - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Ký sự - 07:30 Ca nhạc - 08:00 Phim truyện - 08:45
Lịch phát sóng VTV8 ngày 10/12
Lịch phát sóng VTV8 ngày 10/12
10/12/2018
00:00 Phim tài liệu - 05:00 Cảm ơn cuộc đời - 05:15 Nhìn thẳng - 05:30 Chào buổi sáng - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Ký sự - 07:30 Con đường di sản - 07:45 Phim Sitcom - 08:00
Lịch phát sóng VTV8 ngày 09/12
Lịch phát sóng VTV8 ngày 09/12
09/12/2018
00:00 Phim tài liệu - 05:00 Chuyện biển chuyện người - 05:15 Gặp gỡ cuối tuần - 05:30 Chào buổi sáng - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Sắc màu các dân tộc - 07:45 Văn học - Nghệ thuật
Lịch phát sóng VTV8 ngày 08/12
Lịch phát sóng VTV8 ngày 08/12
08/12/2018
00:00 Phim tài liệu - 05:00 Ký sự - 05:15 Kết nối miền Trung - 05:30 Chào buổi sáng - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Con đường di sản - 07:35 Chuyện làng - 07:45 Hôm nay ai đến?
Lịch phát sóng VTV8 ngày 07/12
Lịch phát sóng VTV8 ngày 07/12
07/12/2018
00:00 Phim tài liệu - 05:00 Ký sự - 05:15 Kết nối miền Trung - 05:30 Chào buổi sáng - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Ký sự - 07:35 Trang địa phương - 08:00 Phim truyện - 08:45 Tâm
Lịch phát sóng VTV8 ngày 06/12
Lịch phát sóng VTV8 ngày 06/12
06/12/2018
05:00 Ký sự 05:15 Kết nối miền Trung 05:30 Chào buổi sáng 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông tin - Thông báo 06:35 Phim truyện Độc cô thiên hạ - Tập 52 07:20 Ký sự 07:35 Quốc gia khởi nghiệp 08:00 Phim truyện 08:45 Nâng cánh ước mơ 09:00 Bản tin
Lịch phát sóng VTV8 ngày 05/12
Lịch phát sóng VTV8 ngày 05/12
05/12/2018
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 05:00 Ký sự - 05:15 Kết nối miền Trung - 05:30 Chào buổi sáng - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Ký sự - 07:35 Công lý mở - 08:00 Phim truyện -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 04/12
Lịch phát sóng VTV8 ngày 04/12
04/12/2018
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 05:00 Ký sự - 05:15 Kết nối miền Trung - 05:30 Chào buổi sáng - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Ký sự - 07:35 Ca nhạc - 08:00 Phim truyện - 08:45
Lịch phát sóng VTV8 ngày 03/12
Lịch phát sóng VTV8 ngày 03/12
03/12/2018
00:00 Phim tài liệu môi trường - 05:00 Cảm ơn cuộc đời - 05:15 Nhìn thẳng - 05:30 Chào buổi sáng - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Ký sự - 07:35 Con đường di sản - 07:45 Phim Sitcom
Lịch phát sóng VTV8 ngày 02/12
Lịch phát sóng VTV8 ngày 02/12
02/12/2018
00:00 Phim tài liệu môi trường - 05:00 Chuyện biển chuyện người - 05:15 Gặp gỡ cuối tuần - 05:30 Chào buổi sáng - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Sắc màu các dân tộc - 07:45 Văn học -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 01/12
Lịch phát sóng VTV8 ngày 01/12
01/12/2018
00:00 Phim tài liệu - 05:00 Ký sự - 05:15 Kết nối miền Trung - 05:30 Chào buổi sáng - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Con đường di sản - 07:35 Chuyện làng - 07:45 Hôm nay ai đến?
Lịch phát sóng VTV8 ngày 30/11
Lịch phát sóng VTV8 ngày 30/11
30/11/2018
00:00 Phim tài liệu - 05:00 Ký sự - 05:15 Kết nối miền Trung - 05:30 Chào buổi sáng - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Ký sự - 07:35 Trang địa phương - 08:00 Phim truyện - 08:45 Tâm
Lịch phát sóng VTV8 ngày 29/11
Lịch phát sóng VTV8 ngày 29/11
29/11/2018
00:00 Phim tài liệu - 05:00 Ký sự - 05:15 Kết nối miền Trung - 05:30 Chào buổi sáng - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Ký sự - 07:35 Quốc gia khởi nghiệp - 08:00 Phim truyện - 08:45
Lịch phát sóng VTV8 ngày 28/11
Lịch phát sóng VTV8 ngày 28/11
28/11/2018
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 05:00 Ký sự - 05:15 Kết nối miền Trung - 05:30 Chào buổi sáng - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Ký sự - 07:35 Con đường tri thức - 08:00 Phim truyện
Lịch phát sóng VTV8 ngày 27/11
Lịch phát sóng VTV8 ngày 27/11
27/11/2018
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 05:00 Ký sự - 05:15 Kết nối miền Trung - 05:30 Chào buổi sáng - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Ký sự - 07:30 Ca nhạc - 08:00 Phim truyện - 08:45
Lịch phát sóng VTV8 ngày 26/11
Lịch phát sóng VTV8 ngày 26/11
26/11/2018
00:00 Phim tài liệu - 05:00 Cảm ơn cuộc đời - 05:15 Nhìn thẳng - 05:30 Chào buổi sáng - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Ký sự - 07:30 Con đường di sản - 07:45 Phim Sitcom - 08:00
Lịch phát sóng VTV8 ngày 25/11
Lịch phát sóng VTV8 ngày 25/11
25/11/2018
00:00 Phim tài liệu - 05:00 Chuyện biển chuyện người - 05:15 Gặp gỡ cuối tuần - 05:30 Chào buổi sáng - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Sắc màu các dân tộc - 07:50 Văn học - Nghệ thuật
Lịch phát sóng VTV8 ngày 24/11
Lịch phát sóng VTV8 ngày 24/11
24/11/2018
00:00 Phim tài liệu - 05:00 Ký sự - 05:15 Kết nối miền Trung - 05:30 Chào buổi sáng - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Hương rừng - 07:35 Chuyện làng - 07:50 Hôm nay ai đến? - 08:15
Lịch phát sóng VTV8 ngày 23/11
Lịch phát sóng VTV8 ngày 23/11
23/11/2018
00:00 Phim tài liệu - 05:00 Ký sự - 05:15 Kết nối miền Trung - 05:30 Chào buổi sáng - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Ký sự - 07:35 Trang địa phương - 08:00 Phim truyện - 08:45 Tâm
Lịch phát sóng VTV8 ngày 22/11
Lịch phát sóng VTV8 ngày 22/11
22/11/2018
00:00 Phim tài liệu - 05:00 Ký sự - 05:15 Kết nối miền Trung - 05:30 Chào buổi sáng - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Ký sự - 07:35 Quốc gia khởi nghiệp - 08:00 Phim truyện - 08:45
Lịch phát sóng VTV8 ngày 21/11
Lịch phát sóng VTV8 ngày 21/11
21/11/2018
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 05:00 Ký sự - 05:15 Kết nối miền Trung - 05:30 Chào buổi sáng - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Ký sự - 07:35 Công lý mở - 08:00 Phim truyện -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 20/11
Lịch phát sóng VTV8 ngày 20/11
20/11/2018
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 05:00 Ký sự - 05:15 Kết nối miền Trung - 05:30 Chào buổi sáng - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Ký sự - 07:35 Ca nhạc - 08:00 Phim truyện - 08:45
Lịch phát sóng VTV8 ngày 19/11
Lịch phát sóng VTV8 ngày 19/11
19/11/2018
00:00 Phim tài liệu - 05:00 Cảm ơn cuộc đời - 05:15 Nhìn thẳng - 05:30 Chào buổi sáng - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Ký sự - 07:35 Hương rừng - 07:45 Phim Sitcom - 08:00 Phim truyện
Lịch phát sóng VTV8 ngày 18/11
Lịch phát sóng VTV8 ngày 18/11
18/11/2018
00:00 Phim tài liệu - 05:00 Chuyện biển chuyện người - 05:15 Gặp gỡ cuối tuần - 05:30 Chào buổi sáng - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Sắc màu các dân tộc - 07:45 Văn học - Nghệ thuật
Lịch phát sóng VTV8 ngày 17/11
Lịch phát sóng VTV8 ngày 17/11
17/11/2018
00:00 Phim tài liệu - 05:00 Ký sự - 05:15 Kết nối miền Trung - 05:30 Chào buổi sáng - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Con đường di sản - 07:35 Chuyện làng - 07:50 Hôm nay ai đến?
Lịch phát sóng VTV8 ngày 16/11
Lịch phát sóng VTV8 ngày 16/11
16/11/2018
00:00 Phim tài liệu - 05:00 Ký sự - 05:15 Kết nối miền Trung - 05:30 Chào buổi sáng - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Ký sự - 07:35 Trang địa phương - 08:00 Phim truyện - 08:45 Tâm
Lịch phát sóng VTV8 ngày 15/11
Lịch phát sóng VTV8 ngày 15/11
15/11/2018
00:00 Phim tài liệu - 05:00 Ký sự - 05:15 Kết nối miền Trung - 05:30 Chào buổi sáng - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Ký sự - 07:30 Quốc gia khởi nghiệp - 08:00 Phim truyện - 08:45
Lịch phát sóng VTV8 ngày 14/11
Lịch phát sóng VTV8 ngày 14/11
14/11/2018
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 05:00 Ký sự - 05:15 Kết nối miền Trung - 05:30 Chào buổi sáng - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Ký sự - 07:35 Công lý mở - 08:00 Phim truyện -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 13/11
Lịch phát sóng VTV8 ngày 13/11
13/11/2018
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 05:00 Ký sự - 05:15 Kết nối miền Trung - 05:30 Chào buổi sáng - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Ký sự - 07:30 Ca nhạc - 08:00 Phim truyện - 08:45
Lịch phát sóng VTV8 ngày 12/11
Lịch phát sóng VTV8 ngày 12/11
12/11/2018
00:00 Phim tài liệu môi trường - 05:00 Cảm ơn cuộc đời - 05:15 Nhìn thẳng - 05:30 Chào buổi sáng - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Ký sự - 07:30 Con đường di sản - 07:45 Phim Sitcom
Lịch phát sóng VTV8 ngày 11/11
Lịch phát sóng VTV8 ngày 11/11
11/11/2018
00:00 Phim tài liệu - 05:00 Chuyện biển chuyện người - 05:15 Gặp gỡ cuối tuần - 05:30 Chào buổi sáng - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Sắc màu các dân tộc - 07:50 Văn học - Nghệ thuật