Người Quảng
Thứ 6, 22/06/2018

Lịch phát sóng VTV8

Lịch phát sóng VTV8 ngày 24/06
Lịch phát sóng VTV8 ngày 24/06
24/06/2018
00:00 Phim tài liệu - 05:00 Chuyện biển chuyện người - 05:15 Gặp gỡ cuối tuần - 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Sắc màu các dân tộc - 07:50 Văn học -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 23/06
Lịch phát sóng VTV8 ngày 23/06
23/06/2018
05:00 Ký sự 05:15 Kết nối miền Trung 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông tin - Thông báo 06:35 Phim truyện Nỗi lòng mẹ kế - Tập 29 07:20 Hương rừng 07:35 Chuyện làng Ruồi đục lá hại bầu bí 07:50 Hôm nay ai đến?
Lịch phát sóng VTV8 ngày 22/06
Lịch phát sóng VTV8 ngày 22/06
22/06/2018
05:00 Ký sự 05:15 Kết nối miền Trung 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông tin - Thông báo 06:35 Phim truyện Nỗi lòng mẹ kế - Tập 28 07:20 Ký sự 07:35 Trang địa phương 08:00 Phim truyện Trại cá sấu - Tập 20 08:45
Lịch phát sóng VTV8 ngày 21/06
Lịch phát sóng VTV8 ngày 21/06
21/06/2018
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 05:00 Ký sự - 05:15 Kết nối miền Trung - 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Ký sự - 07:35 Quốc gia khởi nghiệp - 08:00
Lịch phát sóng VTV8 ngày 20/06
Lịch phát sóng VTV8 ngày 20/06
20/06/2018
05:00 Ký sự 05:15 Kết nối miền Trung 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông tin - Thông báo 06:35 Phim truyện Nỗi lòng mẹ kế - Tập 26 07:20 Ký sự 07:35 Con đường tri thức 08:00 Phim truyện Trại cá sấu - Tập 18
Lịch phát sóng VTV8 ngày 19/06
Lịch phát sóng VTV8 ngày 19/06
19/06/2018
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 05:00 Ký sự - 05:15 Kết nối miền Trung - 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Ký sự - 07:35 Ca nhạc - 08:00 Phim truyện
Lịch phát sóng VTV8 ngày 18/06
Lịch phát sóng VTV8 ngày 18/06
18/06/2018
00:00 Phim tài liệu - 05:00 Cảm ơn cuộc đời - 05:15 Nhìn thẳng - 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Ký sự - 07:35 Hương rừng - 07:45 Phim Sitcom - 08:00
Lịch phát sóng VTV8 ngày 17/06
Lịch phát sóng VTV8 ngày 17/06
17/06/2018
05:00 Chuyện biển chuyện người Giữ rừng ở biển 05:15 Gặp gỡ cuối tuần 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông tin - Thông báo 06:35 Phim truyện Nỗi lòng mẹ kế - Tập 23 07:20 Sắc màu các dân tộc 07:50 Văn học - Nghệ
Lịch phát sóng VTV8 ngày 16/06
Lịch phát sóng VTV8 ngày 16/06
16/06/2018
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 05:00 Ký sự - 05:15 Kết nối miền Trung - 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Hương rừng - 07:35 Chuyện làng - 07:50 Hôm nay
Lịch phát sóng VTV8 ngày 15/06
Lịch phát sóng VTV8 ngày 15/06
15/06/2018
00:00 Phim tài liệu - 05:00 Ký sự - 05:15 Kết nối miền Trung - 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Ký sự - 07:35 Trang địa phương - 08:00 Phim truyện -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 14/06
Lịch phát sóng VTV8 ngày 14/06
14/06/2018
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 05:00 Ký sự - 05:15 Kết nối miền Trung - 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Ký sự - 07:35 Quốc gia khởi nghiệp - 08:00
Lịch phát sóng VTV8 ngày 13/06
Lịch phát sóng VTV8 ngày 13/06
13/06/2018
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 05:00 Ký sự - 05:15 Kết nối miền Trung - 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Ký sự - 07:35 Con đường tri thức - 08:00
Lịch phát sóng VTV8 ngày 12/06
Lịch phát sóng VTV8 ngày 12/06
12/06/2018
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 05:00 Ký sự - 05:15 Kết nối miền Trung - 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Ký sự - 07:35 Ca nhạc - 08:00 Phim truyện
Lịch phát sóng VTV8 ngày 11/06
Lịch phát sóng VTV8 ngày 11/06
11/06/2018
00:00 Phim tài liệu - 05:00 Cảm ơn cuộc đời - 05:15 Nhìn thẳng - 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Ký sự - 07:35 Hương rừng - 07:45 Phim Sitcom - 08:00
Lịch phát sóng VTV8 ngày 10/06
Lịch phát sóng VTV8 ngày 10/06
10/06/2018
00:00 Phim tài liệu - 05:00 Chuyện biển chuyện người - 05:15 Gặp gỡ cuối tuần - 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Sắc màu các dân tộc - 07:50 Văn học -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 09/06
Lịch phát sóng VTV8 ngày 09/06
09/06/2018
00:00 Phim tài liệu - 05:00 Ký sự - 05:15 Kết nối miền Trung - 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Con đường di sản - 07:35 Chuyện làng - 07:50 Hôm nay
Lịch phát sóng VTV8 ngày 08/06
Lịch phát sóng VTV8 ngày 08/06
08/06/2018
00:00 Phim tài liệu - 05:00 Ký sự - 05:15 Kết nối miền Trung - 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Ký sự - 07:35 Trang địa phương - 08:00 Phim truyện -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 07/06
Lịch phát sóng VTV8 ngày 07/06
07/06/2018
05:00 Ký sự 05:15 Kết nối miền Trung 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông tin - Thông báo 06:35 Phim truyện Nỗi lòng mẹ kế - Tập 13 07:20 Ký sự 07:35 Quốc gia khởi nghiệp 08:00 Phim truyện Trại cá sấu - Tập 9
Lịch phát sóng VTV8 ngày 06/06
Lịch phát sóng VTV8 ngày 06/06
06/06/2018
05:00 Ký sự 05:15 Kết nối miền Trung 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông tin - Thông báo 06:35 Phim truyện Nỗi lòng mẹ kế - Tập 12 07:20 Ký sự 07:35 Công lý mở Bất cập trong thi hành án dân sự 08:00 Phim
Lịch phát sóng VTV8 ngày 05/06
Lịch phát sóng VTV8 ngày 05/06
05/06/2018
05:00 Ký sự 05:15 Kết nối miền Trung 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông tin - Thông báo 06:35 Phim truyện Nỗi lòng mẹ kế - Tập 11 07:20 Ký sự 07:35 Ca nhạc Biển gọi 08:00 Phim truyện Trại cá sấu - Tập 7
Lịch phát sóng VTV8 ngày 04/06
Lịch phát sóng VTV8 ngày 04/06
04/06/2018
05:00 Cảm ơn cuộc đời Sống cuộc đời mà số phận đã cho 05:15 Nhìn thẳng Rủi ro từ liên kết "4 nhà" 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông tin - Thông báo 06:35 Phim truyện Nỗi lòng mẹ kế - Tập 10 07:20 Ký
Lịch phát sóng VTV8 ngày 03/06
Lịch phát sóng VTV8 ngày 03/06
03/06/2018
00:00 Phim tài liệu - 05:00 Chuyện biển chuyện người - 05:15 Gặp gỡ cuối tuần - 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Sắc màu các dân tộc - 07:50 Văn học -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 02/06
Lịch phát sóng VTV8 ngày 02/06
02/06/2018
00:00 Phim tài liệu - 05:00 Ký sự - 05:15 Kết nối miền Trung - 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Con đường di sản - 07:35 Chuyện làng - 07:50 Hôm nay
Lịch phát sóng VTV8 ngày 01/06
Lịch phát sóng VTV8 ngày 01/06
01/06/2018
00:00 Phim tài liệu - 05:00 Ký sự - 05:15 Kết nối miền Trung - 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Ký sự - 07:35 Trang địa phương - 08:00 Phim truyện -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 31/05
Lịch phát sóng VTV8 ngày 31/05
31/05/2018
00:00 Phim tài liệu - 05:00 Ký sự - 05:15 Kết nối miền Trung - 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Ký sự - 07:35 Quốc gia khởi nghiệp - 08:00 Phim truyện
Lịch phát sóng VTV8 ngày 30/05
Lịch phát sóng VTV8 ngày 30/05
30/05/2018
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 05:00 Ký sự - 05:15 Kết nối miền Trung - 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Ký sự - 07:35 Con đường tri thức - 08:00
Lịch phát sóng VTV8 ngày 29/05
Lịch phát sóng VTV8 ngày 29/05
29/05/2018
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 05:00 Ký sự - 05:15 Kết nối miền Trung - 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Ký sự - 07:35 Ca nhạc - 08:00 Phim truyện
Lịch phát sóng VTV8 ngày 28/05
Lịch phát sóng VTV8 ngày 28/05
28/05/2018
00:00 Phim tài liệu - 05:00 Cảm ơn cuộc đời - 05:15 Nhìn thẳng - 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Ký sự - 07:35 Con đường di sản - 07:45 Phim Sitcom
Lịch phát sóng VTV8 ngày 27/05
Lịch phát sóng VTV8 ngày 27/05
27/05/2018
00:00 Phim tài liệu - 05:00 Chuyện biển chuyện người - 05:15 Gặp gỡ cuối tuần - 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Sắc màu các dân tộc - 07:50 Văn học -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 26/05
Lịch phát sóng VTV8 ngày 26/05
26/05/2018
00:00 Phim tài liệu - 05:00 Ký sự - 05:15 Kết nối miền Trung - 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Hương rừng - 07:35 Chuyện làng - 07:50 Hôm nay ai đến?
Lịch phát sóng VTV8 ngày 25/05
Lịch phát sóng VTV8 ngày 25/05
25/05/2018
00:00 Phim tài liệu - 05:00 Ký sự - 05:15 Kết nối miền Trung - 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Ký sự - 07:35 Trang địa phương - 08:00 Phim truyện -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 24/05
Lịch phát sóng VTV8 ngày 24/05
24/05/2018
00:00 Phim tài liệu - 05:00 Ký sự - 05:15 Kết nối miền Trung - 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Ký sự - 07:35 Quốc gia khởi nghiệp - 08:00 Phim truyện