Người Quảng
Thứ 4, 20/11/2019

Lịch phát sóng VTV8

Lịch phát sóng VTV8 ngày 22/11
Lịch phát sóng VTV8 ngày 22/11
22/11/2019
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Bạn muốn hẹn hò - 01:20 Tâm sáng vươn xa - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Theo dòng thời sự - 02:30 Góc khuất hôn nhân - 03:05 Phim Sitcom - 03:15 Người nông dân hiện đại -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 21/11
Lịch phát sóng VTV8 ngày 21/11
21/11/2019
00:00 Ký sự Phên giậu miền Trung - Tập 4: Sức lan tỏa từ một mô hình kết nghĩa 00:15 Phim truyện Lặng yên dưới vực sâu - Tập 9 01:00 Đẳng cấp quý cô 01:20 Bước chân khám phá Thơm ngát thanh trà xứ Huế 01:30 Camera 8 01:35 Phim
Lịch phát sóng VTV8 ngày 20/11
Lịch phát sóng VTV8 ngày 20/11
20/11/2019
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Cùng ngư dân vươn khơi - 01:20 Phía sau tay lái - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Theo dòng thời sự - 02:30 Chương trình đặc biệt cuối tuần - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế
Lịch phát sóng VTV8 ngày 19/11
Lịch phát sóng VTV8 ngày 19/11
19/11/2019
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Đại biểu với cử tri - 01:20 Ngôi nhà tôi yêu - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Theo dòng thời sự - 02:30 Chương trình đặc biệt cuối tuần - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế
Lịch phát sóng VTV8 ngày 18/11
Lịch phát sóng VTV8 ngày 18/11
18/11/2019
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Khám phá Việt Nam - 01:20 Khỏe Vui - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Phim Sitcom - 02:30 Tình ca bất hủ - 03:15 Chuyến xe buýt kỳ thú - 03:45 Phóng sự - 04:00 Phim truyện -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 17/11
Lịch phát sóng VTV8 ngày 17/11
17/11/2019
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Phim tài liệu - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Phim Sitcom - 02:30 Góc khuất hôn nhân - 03:05 Phim Sitcom - 03:15 Người nông dân hiện đại - 03:45 Ký sự - 04:00 Phim truyện - 04:30
Lịch phát sóng VTV8 ngày 16/11
Lịch phát sóng VTV8 ngày 16/11
16/11/2019
00:00 Ký sự Hoài niệm làng nghề - Tập 7 00:15 Phim truyện Lặng yên dưới vực sâu - Tập 4 01:00 Bác sĩ của bạn Bệnh ung thư thanh quản 01:20 Quyến rũ Việt Nam Đôi bờ sông Gianh 01:30 Camera 8 01:35 Phim truyện Ngọn gió đời tôi -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 15/11
Lịch phát sóng VTV8 ngày 15/11
15/11/2019
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Bạn muốn hẹn hò - 01:20 Tâm sáng vươn xa - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Theo dòng thời sự - 02:30 Góc khuất hôn nhân - 03:05 Phim Sitcom - 03:15 Người nông dân hiện đại -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 14/11
Lịch phát sóng VTV8 ngày 14/11
14/11/2019
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Đẳng cấp quý cô - 01:20 Bước chân khám phá - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Theo dòng thời sự - 02:30 Sân khấu - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Ký sự
Lịch phát sóng VTV8 ngày 13/11
Lịch phát sóng VTV8 ngày 13/11
13/11/2019
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Cùng ngư dân vươn khơi - 01:20 Phía sau tay lái - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Theo dòng thời sự - 02:30 Chương trình đặc biệt cuối tuần - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế
Lịch phát sóng VTV8 ngày 12/11
Lịch phát sóng VTV8 ngày 12/11
12/11/2019
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Đại biểu với cử tri - 01:20 Ngôi nhà tôi yêu - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Theo dòng thời sự - 02:30 Chương trình đặc biệt cuối tuần - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế
Lịch phát sóng VTV8 ngày 11/11
Lịch phát sóng VTV8 ngày 11/11
11/11/2019
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Nhìn thẳng - 01:20 Khỏe Vui - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Phim Sitcom - 02:30 Tình ca bất hủ - 03:15 Chuyến xe buýt kỳ thú - 03:45 Phóng sự - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám
Lịch phát sóng VTV8 ngày 10/11
Lịch phát sóng VTV8 ngày 10/11
10/11/2019
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Phim tài liệu - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Phim Sitcom - 02:30 Góc khuất hôn nhân - 03:05 Phim Sitcom - 03:15 Người nông dân hiện đại - 03:45 Ký sự - 04:00 Phim truyện - 04:30
Lịch phát sóng VTV8 ngày 09/11
Lịch phát sóng VTV8 ngày 09/11
09/11/2019
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Bác sĩ của bạn - 01:20 Quyến rũ Việt Nam - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Theo dòng thời sự - 02:30 Tình ca bất hủ - 03:15 Chuyến xe buýt kỳ thú - 03:45 Phóng sự -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 08/11
Lịch phát sóng VTV8 ngày 08/11
08/11/2019
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Bạn muốn hẹn hò - 01:20 Tâm sáng vươn xa - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Theo dòng thời sự - 02:30 Góc khuất hôn nhân - 03:05 Phim Sitcom - 03:15 Người nông dân hiện đại -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 07/11
Lịch phát sóng VTV8 ngày 07/11
07/11/2019
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Đẳng cấp quý cô - 01:20 Bước chân khám phá - 01:35 Phim truyện - 02:20 Theo dòng thời sự - 02:30 Phim truyện - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Ký sự - 05:15 Theo dòng
Lịch phát sóng VTV8 ngày 06/11
Lịch phát sóng VTV8 ngày 06/11
06/11/2019
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Cùng ngư dân vươn khơi - 01:20 Phía sau tay lái - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Theo dòng thời sự - 02:30 Chương trình đặc biệt cuối tuần - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế
Lịch phát sóng VTV8 ngày 05/11
Lịch phát sóng VTV8 ngày 05/11
05/11/2019
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Đại biểu với cử tri - 01:20 Ngôi nhà tôi yêu - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Theo dòng thời sự - 02:30 Chương trình đặc biệt cuối tuần - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế
Lịch phát sóng VTV8 ngày 04/11
Lịch phát sóng VTV8 ngày 04/11
04/11/2019
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Nhìn thẳng - 01:20 Khỏe Vui - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Phim Sitcom - 02:30 Tình ca bất hủ - 03:15 Chuyến xe buýt kỳ thú - 03:45 Phóng sự - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám
Lịch phát sóng VTV8 ngày 03/11
Lịch phát sóng VTV8 ngày 03/11
03/11/2019
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Phim tài liệu - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Phim Sitcom - 02:30 Góc khuất hôn nhân - 03:05 Phim Sitcom - 03:15 Người nông dân hiện đại - 03:45 Ký sự - 04:00 Phim truyện - 04:30
Lịch phát sóng VTV8 ngày 02/11
Lịch phát sóng VTV8 ngày 02/11
02/11/2019
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Bác sĩ của bạn - 01:20 Quyến rũ Việt Nam - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Theo dòng thời sự - 02:30 Tình ca bất hủ - 03:15 Chuyến xe buýt kỳ thú - 03:45 Phóng sự -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 01/11
Lịch phát sóng VTV8 ngày 01/11
01/11/2019
00:00 Ký sự Bí ẩn cung đình triều Nguyễn - Tập 23: Khải Định - Vị vua tân thời của triều Nguyễn 00:15 Phim truyện Những người nhiều chuyện - Tập 9 01:00 Bạn muốn hẹn hò 01:20 Tâm sáng vươn xa 01:30 Camera 8 01:35 Phim truyện Ngọn gió đời
Lịch phát sóng VTV8 ngày 31/10
Lịch phát sóng VTV8 ngày 31/10
31/10/2019
00:00 Ký sự Bí ẩn cung đình triều Nguyễn - Tập 22 00:15 Phim truyện Những người nhiều chuyện - Tập 8 01:00 Đẳng cấp quý cô 01:20 Bước chân khám phá Nghệ thuật trúc chỉ 01:30 Camera 8 01:35 Phim truyện Ngọn gió đời tôi - Tập 24 02:20 Theo
Lịch phát sóng VTV8 ngày 30/10
Lịch phát sóng VTV8 ngày 30/10
30/10/2019
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Cùng ngư dân vươn khơi - 01:20 Phía sau tay lái - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Theo dòng thời sự - 02:30 Chương trình đặc biệt cuối tuần - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế
Lịch phát sóng VTV8 ngày 29/10
Lịch phát sóng VTV8 ngày 29/10
29/10/2019
00:00 Ký sự Bí ẩn cung đình triều Nguyễn - Tập 20: Hương Khê huyền thoại 00:15 Phim truyện Những người nhiều chuyện - Tập 6 01:00 Đại biểu với cử tri Gỡ vướng mắc cho tàu "67" 01:20 Ngôi nhà tôi yêu Mộc từ chất liệu 01:30 Camera 8 01:35
Lịch phát sóng VTV8 ngày 28/10
Lịch phát sóng VTV8 ngày 28/10
28/10/2019
00:00 Ký sự Bi ẩn cung đình triều Nguyễn - Tập 19: Bí ẩn kho báu vua Hàm Nghi 00:15 Phim truyện Những người nhiều chuyện - Tập 5 01:00 Nhìn thẳng Bẫy đất 01:20 Khỏe Vui Bệnh sốt xuất huyết 01:30 Camera 8 01:35 Phim truyện Ngọn gió đời tôi
Lịch phát sóng VTV8 ngày 27/10
Lịch phát sóng VTV8 ngày 27/10
27/10/2019
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Phim tài liệu - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Phim Sitcom - 02:30 Góc khuất hôn nhân - 03:05 Phim Sitcom - 03:15 Người nông dân hiện đại - 03:45 Ký sự - 04:00 Phim truyện - 04:30
Lịch phát sóng VTV8 ngày 26/10
Lịch phát sóng VTV8 ngày 26/10
26/10/2019
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Bác sĩ của bạn - 01:20 Quyến rũ Việt Nam - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Theo dòng thời sự - 02:30 Tình ca bất hủ - 03:15 Chuyến xe buýt kỳ thú - 03:45 Phóng sự -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 25/10
Lịch phát sóng VTV8 ngày 25/10
25/10/2019
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Bạn muốn hẹn hò - 01:20 Tâm sáng vươn xa - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Theo dòng thời sự - 02:30 Góc khuất hôn nhân - 03:05 Phim Sitcom - 03:15 Người nông dân hiện đại -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 24/10
Lịch phát sóng VTV8 ngày 24/10
24/10/2019
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Đẳng cấp quý cô - 01:20 Bước chân khám phá - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Theo dòng thời sự - 02:30 Phim truyện - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Ký sự
Lịch phát sóng VTV8 ngày 23/10
Lịch phát sóng VTV8 ngày 23/10
23/10/2019
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Cùng ngư dân vươn khơi - 01:20 Phía sau tay lái - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Theo dòng thời sự - 02:30 Chương trình đặc biệt cuối tuần - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế
Lịch phát sóng VTV8 ngày 22/10
Lịch phát sóng VTV8 ngày 22/10
22/10/2019
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Đại biểu với cử tri - 01:20 Ngôi nhà tôi yêu - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Theo dòng thời sự - 02:30 Chương trình đặc biệt cuối tuần - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế