Người Quảng
Thứ 6, 19/07/2019

Lịch phát sóng VTV8

Lịch phát sóng VTV8 ngày 21/07
Lịch phát sóng VTV8 ngày 21/07
21/07/2019
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Phim tài liệu - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Phim Sitcom - 02:30 Góc khuất hôn nhân - 03:05 Phim Sitcom - 03:15 Người nông dân hiện đại - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế giới
Lịch phát sóng VTV8 ngày 20/07
Lịch phát sóng VTV8 ngày 20/07
20/07/2019
00:00 Ký sự Láng lung giữa đồng bằng - Tập 8 00:15 Phim truyện Truyền thuyết hồ ly - Tập 6 01:00 Bác sĩ của bạn 01:20 Quyến rũ Việt Nam Miền quê cổ tích 01:30 Camera 8 01:35 Phim truyện 02:20 Theo dòng thời sự 02:30 Tình ca bất hủ
Lịch phát sóng VTV8 ngày 19/07
Lịch phát sóng VTV8 ngày 19/07
19/07/2019
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Bàn tròn cảnh giác - 01:20 Tâm sáng vươn xa - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Theo dòng thời sự - 02:30 Góc khuất hôn nhân - 03:05 Phim Sitcom - 03:15 Người nông dân hiện đại -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 18/07
Lịch phát sóng VTV8 ngày 18/07
18/07/2019
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Đẳng cấp quý cô - 01:20 Bước chân khám phá - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Theo dòng thời sự - 02:30 Phim truyện - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế giới - 04:55 Cà phê
Lịch phát sóng VTV8 ngày 17/07
Lịch phát sóng VTV8 ngày 17/07
17/07/2019
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Cùng ngư dân vươn khơi - 01:20 Phía sau tay lái - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Theo dòng thời sự - 02:30 Chương trình đặc biệt cuối tuần - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế
Lịch phát sóng VTV8 ngày 16/07
Lịch phát sóng VTV8 ngày 16/07
16/07/2019
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Đại biểu với cử tri - 01:20 Ngôi nhà tôi yêu - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Theo dòng thời sự - 02:30 Chương trình đặc biệt cuối tuần - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế
Lịch phát sóng VTV8 ngày 15/07
Lịch phát sóng VTV8 ngày 15/07
15/07/2019
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Nhìn thẳng - 01:20 Khỏe Vui - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Phim Sitcom - 02:30 Tình ca bất hủ - 03:15 Chuyến xe buýt kỳ thú - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế giới -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 14/07
Lịch phát sóng VTV8 ngày 14/07
14/07/2019
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Phim tài liệu - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Phim Sitcom - 02:30 Góc khuất hôn nhân - 03:05 Phim Sitcom - 03:15 Người nông dân hiện đại - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế giới
Lịch phát sóng VTV8 ngày 13/07
Lịch phát sóng VTV8 ngày 13/07
13/07/2019
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Bác sĩ của bạn - 01:20 Quyến rũ Việt Nam - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Theo dòng thời sự - 02:30 Tình ca bất hủ - 03:15 Chuyến xe buýt kỳ thú - 04:00 Phim truyện -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 12/07
Lịch phát sóng VTV8 ngày 12/07
12/07/2019
00:00 Ký sự Xuôi những dòng kênh Miền Tây - Tập 12 00:15 Phim truyện Escobar, kẻ sống sót - Tập 58 01:00 Bàn tròn cảnh giác 01:20 Tâm sáng vươn xa 01:30 Camera 8 01:35 Phim truyện Người đàm phán - Tập 35 02:20 Theo dòng thời sự 02:30 Góc
Lịch phát sóng VTV8 ngày 11/07
Lịch phát sóng VTV8 ngày 11/07
11/07/2019
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Đẳng cấp quý cô - 01:20 Bước chân khám phá - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Theo dòng thời sự - 02:30 Sân khấu - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế giới - 04:55 Cà phê
Lịch phát sóng VTV8 ngày 10/07
Lịch phát sóng VTV8 ngày 10/07
10/07/2019
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Cùng ngư dân vươn khơi - 01:20 Phía sau tay lái - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Theo dòng thời sự - 02:30 Chương trình đặc biệt cuối tuần - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế
Lịch phát sóng VTV8 ngày 09/07
Lịch phát sóng VTV8 ngày 09/07
09/07/2019
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Công lý mở - 01:20 Ngôi nhà tôi yêu - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Theo dòng thời sự - 02:30 Chương trình đặc biệt cuối tuần - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế giới -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 08/07
Lịch phát sóng VTV8 ngày 08/07
08/07/2019
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Nhìn thẳng - 01:20 Khỏe Vui - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Phim Sitcom - 02:30 Tình ca bất hủ - 03:15 Chuyến xe buýt kỳ thú - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế giới -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 07/07
Lịch phát sóng VTV8 ngày 07/07
07/07/2019
00:00 Ký sự Xuôi những dòng kênh miền Tây - Tập 7 00:15 Phim truyện Escobar, kẻ sống sót - Tập 53 01:00 Phim tài liệu Nhân duyên trên vùng đất bình yên 01:30 Camera 8 01:35 Phim truyện Người đàm phán - Tập 30 02:20 Phim Sitcom Nhật ký vợ
Lịch phát sóng VTV8 ngày 06/07
Lịch phát sóng VTV8 ngày 06/07
06/07/2019
00:00 Ký sự Xuôi những dòng kênh miền Tây - Tập 6 00:15 Phim truyện Escobar, kẻ sống sót - Tập 52 01:00 Bác sĩ của bạn 01:20 Quyến rũ Việt Nam Huyền bí đất Thanh Hóa 01:30 Camera 8 01:35 Phim truyện Người đàm phán - Tập 29 02:20 Theo
Lịch phát sóng VTV8 ngày 05/07
Lịch phát sóng VTV8 ngày 05/07
05/07/2019
00:00 Ký sự Xuôi những dòng kênh Miền Tây - Tập 5 00:15 Phim truyện Escobar, kẻ sống sót - Tập 51 01:00 Bàn tròn cảnh giác 01:20 Tâm sáng vươn xa 01:30 Camera 8 01:35 Phim truyện Người đàm phán - Tập 28 02:20 Theo dòng thời sự 02:30 Góc
Lịch phát sóng VTV8 ngày 04/07
Lịch phát sóng VTV8 ngày 04/07
04/07/2019
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Đẳng cấp quý cô - 01:20 Bước chân khám phá - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Theo dòng thời sự - 02:30 Sân khấu - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế giới - 04:55 Cà phê
Lịch phát sóng VTV8 ngày 03/07
Lịch phát sóng VTV8 ngày 03/07
03/07/2019
00:00 Ký sự Xuôi những dòng kênh miền Tây - Tập 3 00:15 Phim truyện Escobar, kẻ sống sót - Tập 49 01:00 Cùng ngư dân vươn khơi Tháo gỡ khó khăn cho ngư dân trước biến động của thị trường 01:20 Phía sau tay lái Số 25 01:30 Camera 8
Lịch phát sóng VTV8 ngày 02/07
Lịch phát sóng VTV8 ngày 02/07
02/07/2019
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Đại biểu với cử tri - 01:20 Ngôi nhà tôi yêu - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Theo dòng thời sự - 02:30 Chương trình đặc biệt cuối tuần - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế
Lịch phát sóng VTV8 ngày 01/07
Lịch phát sóng VTV8 ngày 01/07
01/07/2019
00:00 Ký sự Xuôi những dòng kênh Miền Tây - Tập 1 00:15 Phim truyện Escobar, kẻ sống sót - Tập 47 01:00 Nhìn thẳng Bản lĩnh để phát triển 01:20 Khỏe Vui Đuối nước 01:30 Camera 8 01:35 Phim truyện Người đàm phán - Tập 24 02:20 Phim Sitcom Nhật
Lịch phát sóng VTV8 ngày 30/06
Lịch phát sóng VTV8 ngày 30/06
30/06/2019
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Phim tài liệu - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Phim Sitcom - 02:30 Góc khuất hôn nhân - 03:05 Phim Sitcom - 03:15 Người nông dân hiện đại - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế giới
Lịch phát sóng VTV8 ngày 29/06
Lịch phát sóng VTV8 ngày 29/06
29/06/2019
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Bác sĩ của bạn - 01:20 Quyến rũ Việt Nam - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Theo dòng thời sự - 02:30 Tình ca bất hủ - 03:15 Chuyến xe buýt kỳ thú - 04:00 Phim truyện -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 28/06
Lịch phát sóng VTV8 ngày 28/06
28/06/2019
00:00 Ký sự Chuyện cũ Đà Lạt - Tập 5 00:15 Phim truyện Escobar kẻ sống sót - Tập 44 01:00 Bàn tròn cảnh giác 01:20 Tâm sáng vươn xa Số 26 01:30 Camera 8 01:35 Phim truyện Người đàm phán - Tập 21 02:20 Theo dòng thời sự 02:30 Góc
Lịch phát sóng VTV8 ngày 27/06
Lịch phát sóng VTV8 ngày 27/06
27/06/2019
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Đẳng cấp quý cô - 01:20 Bước chân khám phá - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Theo dòng thời sự - 02:30 Sân khấu - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế giới - 04:55 Cà phê
Lịch phát sóng VTV8 ngày 26/06
Lịch phát sóng VTV8 ngày 26/06
26/06/2019
00:00 Ký sự Chuyện cũ Đà Lạt - Tập 3 00:15 Phim truyện Escobar kẻ sống sót - Tập 42 01:00 Cùng ngư dân vươn khơi 01:20 Phía sau tay lái Số 25 01:30 Camera 8 01:35 Phim truyện Người đàm phán - Tập 19 02:20 Theo dòng thời sự 02:30
Lịch phát sóng VTV8 ngày 25/06
Lịch phát sóng VTV8 ngày 25/06
25/06/2019
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Công lý mở - 01:20 Ngôi nhà tôi yêu - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Theo dòng thời sự - 02:30 Chương trình đặc biệt cuối tuần - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế giới -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 24/06
Lịch phát sóng VTV8 ngày 24/06
24/06/2019
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Nhìn thẳng - 01:20 Khỏe Vui - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Phim Sitcom - 02:30 Tình ca bất hủ - 03:15 Chuyến xe buýt kỳ thú - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế giới -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 23/06
Lịch phát sóng VTV8 ngày 23/06
23/06/2019
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Phim tài liệu - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Phim Sitcom - 02:30 Góc khuất hôn nhân - 03:05 Phim Sitcom - 03:15 Người nông dân hiện đại - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế giới
Lịch phát sóng VTV8 ngày 22/06
Lịch phát sóng VTV8 ngày 22/06
22/06/2019
00:00 Ký sự Sáng mãi nghĩa tình - Tập 13: Khám phá Phnom Pênh 00:15 Phim truyện Escobar kẻ sống sót - Tập 38 01:00 Bác sĩ của bạn Ung thư hạ họng 01:20 Quyến rũ Việt Nam 01:30 Camera 8 01:35 Phim truyện Người đàm phán - Tập 15 02:20
Lịch phát sóng VTV8 ngày 21/06
Lịch phát sóng VTV8 ngày 21/06
21/06/2019
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Bàn tròn cảnh giác - 01:20 Tâm sáng vươn xa - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Theo dòng thời sự - 02:30 Góc khuất hôn nhân - 03:05 Phim Sitcom - 03:15 Người nông dân hiện đại -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 20/06
Lịch phát sóng VTV8 ngày 20/06
20/06/2019
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Đẳng cấp quý cô - 01:20 Bước chân khám phá - 01:30 Camera 8 - 01:35 Phim truyện - 02:20 Theo dòng thời sự - 02:30 Phim truyện - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế giới - 04:55 Cà phê