Người Quảng
Thứ 6, 21/09/2018

Lịch phát sóng VTV8

Lịch phát sóng VTV8 ngày 22/09
Lịch phát sóng VTV8 ngày 22/09
22/09/2018
00:00 Phim tài liệu - 05:00 Ký sự - 05:15 Kết nối miền Trung - 05:30 Chào buổi sáng - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Hương rừng - 07:35 Chuyện làng - 07:45 Hôm nay ai đến? - 08:15
Lịch phát sóng VTV8 ngày 21/09
Lịch phát sóng VTV8 ngày 21/09
21/09/2018
00:00 Phim tài liệu - 05:00 Ký sự - 05:15 Kết nối miền Trung - 05:30 Chào buổi sáng - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Ký sự - 07:35 Trang địa phương - 08:00 Phim truyện - 08:45 Tâm
Lịch phát sóng VTV8 ngày 20/09
Lịch phát sóng VTV8 ngày 20/09
20/09/2018
00:00 Phim tài liệu - 05:00 Ký sự - 05:15 Kết nối miền Trung - 05:30 Chào buổi sáng - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Ký sự - 07:35 Quốc gia khởi nghiệp - 08:00 Phim truyện - 08:45
Lịch phát sóng VTV8 ngày 19/09
Lịch phát sóng VTV8 ngày 19/09
19/09/2018
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 05:00 Ký sự - 05:15 Kết nối miền Trung - 05:30 Chào buổi sáng - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Ký sự - 07:35 Công lý mở - 08:00 Phim truyện -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 18/09
Lịch phát sóng VTV8 ngày 18/09
18/09/2018
05:00 Ký sự 05:15 Kết nối miền Trung 05:30 Chào buổi sáng 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông tin - Thông báo 06:35 Phim truyện GongShim đáng yêu - Tập 3 07:20 Ký sự 07:35 Ca nhạc Nhớ Trịnh Công Sơn - Phần 3: Diễm xưa 08:00 Phim truyện Hoa cúc
Lịch phát sóng VTV8 ngày 17/09
Lịch phát sóng VTV8 ngày 17/09
17/09/2018
00:00 Phim tài liệu - 05:00 Cảm ơn cuộc đời - 05:15 Nhìn thẳng - 05:30 Chào buổi sáng - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Ký sự - 07:35 Hương rừng - 07:45 Phim Sitcom - 08:00 Phim truyện
Lịch phát sóng VTV8 ngày 16/09
Lịch phát sóng VTV8 ngày 16/09
16/09/2018
00:00 Phim tài liệu - 05:00 Chuyện biển chuyện người - 05:15 Gặp gỡ cuối tuần - 05:30 Chào buổi sáng - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Sắc màu các dân tộc - 07:45 Văn học - Nghệ thuật
Lịch phát sóng VTV8 ngày 15/09
Lịch phát sóng VTV8 ngày 15/09
15/09/2018
05:00 Ký sự 05:15 Kết nối miền Trung 05:30 Chào buổi sáng 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông tin - Thông báo 06:35 Phim truyện Người vợ 100 ngày - Tập 23 07:20 Con đường di sản Voi trong đời sống đồng bào Tây Nguyên 07:35 Chuyện làng Số 37: Bọ
Lịch phát sóng VTV8 ngày 14/09
Lịch phát sóng VTV8 ngày 14/09
14/09/2018
05:00 Ký sự 05:15 Kết nối miền Trung 05:30 Chào buổi sáng 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông tin - Thông báo 06:35 Phim truyện Người vợ 100 ngày - Tập 22 07:20 Ký sự 07:35 Trang địa phương 08:00 Phim truyện Hoa cúc trắng - Tập 6 08:45 Tâm sáng
Lịch phát sóng VTV8 ngày 13/09
Lịch phát sóng VTV8 ngày 13/09
13/09/2018
00:00 Phim tài liệu - 05:00 Ký sự - 05:15 Kết nối miền Trung - 05:30 Chào buổi sáng - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Ký sự - 07:35 Quốc gia khởi nghiệp - 08:00 Phim truyện - 08:45
Lịch phát sóng VTV8 ngày 12/09
Lịch phát sóng VTV8 ngày 12/09
12/09/2018
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 05:00 Ký sự - 05:15 Kết nối miền Trung - 05:30 Chào buổi sáng - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Ký sự - 07:35 Con đường tri thức - 08:00 Phim truyện
Lịch phát sóng VTV8 ngày 11/09
Lịch phát sóng VTV8 ngày 11/09
11/09/2018
05:00 Ký sự 05:15 Kết nối miền Trung 05:30 Chào buổi sáng 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông tin - Thông báo 06:35 Phim truyện Người vợ 100 ngày - Tập 19 07:20 Ký sự 07:35 Ca nhạc Ký ức dòng Lam 08:00 Phim truyện Hoa cúc trắng - Tập 3
Lịch phát sóng VTV8 ngày 10/09
Lịch phát sóng VTV8 ngày 10/09
10/09/2018
00:00 Phim tài liệu - 05:00 Cảm ơn cuộc đời - 05:15 Nhìn thẳng - 05:30 Chào buổi sáng - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Ký sự - 07:35 Con đường di sản - 07:45 Phim Sitcom - 08:00
Lịch phát sóng VTV8 ngày 09/09
Lịch phát sóng VTV8 ngày 09/09
09/09/2018
00:00 Phim tài liệu - 05:00 Chuyện biển chuyện người - 05:15 Gặp gỡ cuối tuần - 05:30 Chào buổi sáng - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Sắc màu các dân tộc - 07:50 Văn học - Nghệ thuật
Lịch phát sóng VTV8 ngày 08/09
Lịch phát sóng VTV8 ngày 08/09
08/09/2018
00:00 Phim tài liệu - 05:00 Ký sự - 05:15 Kết nối miền Trung - 05:30 Chào buổi sáng - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Hương rừng - 07:35 Chuyện làng - 07:50 Hôm nay ai đến? - 08:15
Lịch phát sóng VTV8 ngày 07/09
Lịch phát sóng VTV8 ngày 07/09
07/09/2018
00:00 Bản tin tiêng Việt 0h - 05:00 Ký sự - 05:15 Kết nối miền Trung - 05:30 Chào buổi sáng - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Ký sự - 07:35 Trang địa phương - 08:00 Phim truyện -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 06/09
Lịch phát sóng VTV8 ngày 06/09
06/09/2018
05:00 Ký sự 05:15 Kết nối miền Trung 05:30 Chào buổi sáng 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông tin - Thông báo 06:35 Phim truyện Người vợ 100 ngày - Tập 14 07:20 Ký sự 07:35 Quốc gia khởi nghiệp 08:00 Phim truyện Ngoại tình với vợ - Tập 40 08:45
Lịch phát sóng VTV8 ngày 05/09
Lịch phát sóng VTV8 ngày 05/09
05/09/2018
05:00 Ký sự 05:15 Kết nối miền Trung 05:30 Chào buổi sáng 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông tin - Thông báo 06:35 Phim truyện Người vợ 100 ngày - Tập 13 07:20 Ký sự 07:35 Con đường tri thức 08:00 Phim truyện Ngoại tình với vợ - Tập 39 08:45
Lịch phát sóng VTV8 ngày 04/09
Lịch phát sóng VTV8 ngày 04/09
04/09/2018
00:00 Phim tài liệu - 05:00 Ký sự - 05:15 Kết nối miền Trung - 05:30 Chào buổi sáng - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Ký sự - 07:35 Ca nhạc - 08:00 Phim truyện - 08:45 Ngôi nhà
Lịch phát sóng VTV8 ngày 03/09
Lịch phát sóng VTV8 ngày 03/09
03/09/2018
00:00 Phim tài liệu - 05:00 Cảm ơn cuộc đời - 05:15 Nhìn thẳng - 05:30 Chào buổi sáng - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim tài liệu - 07:20 Ký sự - 07:35 Hương rừng - 07:45 Phim Sitcom - 08:00 Phim
Lịch phát sóng VTV8 ngày 02/09
Lịch phát sóng VTV8 ngày 02/09
02/09/2018
00:00 Phim tài liệu - 05:00 Chuyện biển chuyện người - 05:15 Gặp gỡ cuối tuần - 05:30 Chào buổi sáng - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 VTV đặc biệt - 07:20 Di sản văn hóa - 08:00 Văn học - Nghệ thuật
Lịch phát sóng VTV8 ngày 01/09
Lịch phát sóng VTV8 ngày 01/09
01/09/2018
00:00 Phim tài liệu - 05:00 Ký sự - 05:15 Kết nối miền Trung - 05:30 Chào buổi sáng - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 VTV đặc biệt - 07:20 Con đường di sản - 07:35 Ca nhạc - 08:00 Phim tài liệu
Lịch phát sóng VTV8 ngày 31/08
Lịch phát sóng VTV8 ngày 31/08
31/08/2018
00:00 Phim tài liệu - 05:00 Ký sự - 05:15 Kết nối miền Trung - 05:30 Chào buổi sáng - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Ký sự - 07:35 Trang địa phương - 08:00 Phim truyện - 08:45 Tâm
Lịch phát sóng VTV8 ngày 30/08
Lịch phát sóng VTV8 ngày 30/08
30/08/2018
00:00 Phim tài liệu - 05:00 Ký sự - 05:15 Kết nối miền Trung - 05:30 Chào buổi sáng - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Ký sự - 07:35 Quốc gia khởi nghiệp - 08:00 Phim truyện - 08:45
Lịch phát sóng VTV8 ngày 29/08
Lịch phát sóng VTV8 ngày 29/08
29/08/2018
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 05:00 Ký sự - 05:15 Kết nối miền Trung - 05:30 Chào buổi sáng - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Ký sự - 07:35 Công lý mở - 08:00 Phim truyện -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 28/08
Lịch phát sóng VTV8 ngày 28/08
28/08/2018
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 05:00 Ký sự - 05:15 Kết nối miền Trung - 05:30 Chào buổi sáng - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Ký sự - 07:35 Ca nhạc - 08:00 Phim truyện - 08:45
Lịch phát sóng VTV8 ngày 27/08
Lịch phát sóng VTV8 ngày 27/08
27/08/2018
00:00 Phim tài liệu - 05:00 Cảm ơn cuộc đời - 05:15 Nhìn thẳng - 05:30 Chào buổi sáng - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Ký sự - 07:35 Con đường di sản - 07:45 Phim Sitcom - 08:00
Lịch phát sóng VTV8 ngày 26/08
Lịch phát sóng VTV8 ngày 26/08
26/08/2018
00:00 Phim tài liệu - 05:00 Chuyện biển chuyện người - 05:15 Gặp gỡ cuối tuần - 05:30 Chào buổi sáng - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Sắc màu các dân tộc - 07:50 Văn học - Nghệ thuật
Lịch phát sóng VTV8 ngày 25/08
Lịch phát sóng VTV8 ngày 25/08
25/08/2018
00:00 Truyền hình trực tiếp - 05:00 Ký sự - 05:15 Kết nối miền Trung - 05:30 Chào buổi sáng - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Hương rừng - 07:35 Chuyện làng - 07:50 Hôm nay ai đến? -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 24/08
Lịch phát sóng VTV8 ngày 24/08
24/08/2018
00:00 Phim tài liệu - 05:00 Ký sự - 05:15 Kết nối miền Trung - 05:30 Chào buổi sáng - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Ký sự - 07:35 Trang địa phương - 08:00 Phim truyện - 08:45 Tâm
Lịch phát sóng VTV8 ngày 23/08
Lịch phát sóng VTV8 ngày 23/08
23/08/2018
00:00 Phim tài liệu - 05:00 Ký sự - 05:15 Kết nối miền Trung - 05:30 Chào buổi sáng - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Ký sự - 07:35 Quốc gia khởi nghiệp - 08:00 Phim truyện - 08:45
Lịch phát sóng VTV8 ngày 22/08
Lịch phát sóng VTV8 ngày 22/08
22/08/2018
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 05:00 Ký sự - 05:15 Kết nối miền Trung - 05:30 Chào buổi sáng - 06:00 Chào ngày mới - 06:30 Thông tin - Thông báo - 06:35 Phim truyện - 07:20 Ký sự - 07:35 Con đường tri thức - 08:00 Phim truyện