Người Quảng
Thứ 3, 07/07/2020

Lịch phát sóng VTV8

Lịch phát sóng VTV8 ngày 09/07
Lịch phát sóng VTV8 ngày 09/07
09/07/2020
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Phía sau tay lái - 01:15 Ca nhạc - 01:45 Phim Sitcom - 02:00 Phim truyện - 03:30 Ký sự - 03:45 Phim Sitcom - 03:50 Nhạc phụ lắm chiêu - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế giới - 04:55
Lịch phát sóng VTV8 ngày 08/07
Lịch phát sóng VTV8 ngày 08/07
08/07/2020
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Vụ án ngay bên bạn - 01:15 Góc khuất hôn nhân - 01:45 Phim Sitcom - 02:00 Phim truyện - 03:30 Ký sự - 03:45 Phim Sitcom - 03:50 Vitamin Cười - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế giới -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 07/07
Lịch phát sóng VTV8 ngày 07/07
07/07/2020
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Tình ca bất hủ - 01:35 Phía sau tay lái - 01:45 Phim Sitcom - 02:00 Điện ảnh cuối tuần - 03:30 Ký sự - 03:45 Phim Sitcom - 03:50 Phim sitcom - 04:00 Phim truyện - 04:05 Phía sau tay lái
Lịch phát sóng VTV8 ngày 06/07
Lịch phát sóng VTV8 ngày 06/07
06/07/2020
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Tình ca bất hủ - 01:45 Phim Sitcom - 02:00 Điện ảnh cuối tuần - 03:30 Ký sự - 03:45 Phim Sitcom - 03:50 Phim tài liệu - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế giới - 04:55 Nóng cùng V8
Lịch phát sóng VTV8 ngày 05/07
Lịch phát sóng VTV8 ngày 05/07
05/07/2020
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Quyến rũ Việt Nam - 01:15 Vitamin Cười - 01:45 Phim Sitcom - 01:55 Điện ảnh cuối tuần - 03:30 Ký sự - 03:45 Phim Sitcom - 03:50 Phim tài liệu - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế giới -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 04/07
Lịch phát sóng VTV8 ngày 04/07
04/07/2020
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Khoảnh Khắc - 01:15 Nhạc phụ lắm chiêu - 01:45 Phim Sitcom - 02:00 Điện ảnh cuối tuần - 03:30 Ký sự - 03:45 Phim Sitcom - 03:50 Phim tài liệu - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế giới -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 03/07
Lịch phát sóng VTV8 ngày 03/07
03/07/2020
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Bước chân khám phá - 01:15 Ca nhạc - 01:45 Phim Sitcom - 02:00 Tình ca bất hủ - 02:45 Ca nhạc: Lời trái tim - 03:15 Bước chân khám phá - 03:30 Ký sự - 03:45 Phim Sitcom - 03:50 Góc
Lịch phát sóng VTV8 ngày 02/07
Lịch phát sóng VTV8 ngày 02/07
02/07/2020
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Phía sau tay lái - 01:15 Ca nhạc - 01:45 Phim Sitcom - 02:00 Sân khấu - 03:30 Ký sự - 03:45 Phim Sitcom - 03:50 Nhạc phụ lắm chiêu - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế giới - 04:55
Lịch phát sóng VTV8 ngày 01/07
Lịch phát sóng VTV8 ngày 01/07
01/07/2020
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Vụ án ngay bên bạn - 01:15 Góc khuất hôn nhân - 01:45 Phim Sitcom - 02:00 Sân khấu - 03:30 Ký sự - 03:45 Phim Sitcom - 03:50 Vitamin Cười - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế giới -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 30/06
Lịch phát sóng VTV8 ngày 30/06
30/06/2020
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Tình ca bất hủ - 01:45 Phim Sitcom - 02:00 Điện ảnh cuối tuần - 03:30 Ký sự - 03:45 Phim Sitcom - 03:50 Phim sitcom - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế giới - 04:55 Nóng cùng V8 -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 29/06
Lịch phát sóng VTV8 ngày 29/06
29/06/2020
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Tình ca bất hủ - 01:45 Phim Sitcom - 02:00 Điện ảnh cuối tuần - 03:30 Ký sự - 03:45 Phim Sitcom - 03:50 Phim tài liệu - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế giới - 04:55 Nóng cùng V8
Lịch phát sóng VTV8 ngày 28/06
Lịch phát sóng VTV8 ngày 28/06
28/06/2020
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Quyến rũ Việt Nam - 01:15 Vitamin Cười - 01:45 Phim Sitcom - 01:55 Điện ảnh cuối tuần - 03:30 Ký sự - 03:45 Phim Sitcom - 03:50 Phim tài liệu - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế giới -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 27/06
Lịch phát sóng VTV8 ngày 27/06
27/06/2020
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Tâm sáng vươn xa - 01:15 Nhạc phụ lắm chiêu - 01:45 Phim Sitcom - 02:00 Điện ảnh cuối tuần - 03:30 Ký sự - 03:45 Phim Sitcom - 03:50 Phim tài liệu - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế
Lịch phát sóng VTV8 ngày 26/06
Lịch phát sóng VTV8 ngày 26/06
26/06/2020
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Bước chân khám phá - 01:15 Ca nhạc - 01:45 Phim Sitcom - 02:00 Tình ca bất hủ - 02:45 Ca nhạc: Lời trái tim - 03:15 Bước chân khám phá - 03:30 Ký sự - 03:45 Phim Sitcom - 03:50 Góc
Lịch phát sóng VTV8 ngày 25/06
Lịch phát sóng VTV8 ngày 25/06
25/06/2020
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Phía sau tay lái - 01:15 Ca nhạc - 01:45 Phim Sitcom - 02:00 Phim truyện - 03:30 Ký sự - 03:45 Phim Sitcom - 03:50 Nhạc phụ lắm chiêu - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế giới - 04:55
Lịch phát sóng VTV8 ngày 24/06
Lịch phát sóng VTV8 ngày 24/06
24/06/2020
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Vụ án ngay bên bạn - 01:15 Góc khuất hôn nhân - 01:45 Phim Sitcom - 02:00 Phim truyện - 03:30 Ký sự - 03:45 Phim Sitcom - 03:50 Vitamin Cười - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế giới -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 23/06
Lịch phát sóng VTV8 ngày 23/06
23/06/2020
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Tình ca bất hủ - 01:45 Phim Sitcom - 02:00 Điện ảnh cuối tuần - 03:30 Ký sự - 03:45 Phim Sitcom - 03:50 Phim sitcom - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế giới - 04:55 Nóng cùng V8 -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 22/06
Lịch phát sóng VTV8 ngày 22/06
22/06/2020
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Tình ca bất hủ - 01:45 Phim Sitcom - 02:00 Điện ảnh cuối tuần - 03:30 Ký sự - 03:45 Phim Sitcom - 03:50 Phim tài liệu - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế giới - 04:55 Nóng cùng V8
Lịch phát sóng VTV8 ngày 21/06
Lịch phát sóng VTV8 ngày 21/06
21/06/2020
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Quyến rũ Việt Nam - 01:15 Vitamin Cười - 01:45 Phim Sitcom - 01:55 Điện ảnh cuối tuần - 03:30 Ký sự - 03:45 Phim Sitcom - 03:50 Phim tài liệu - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế giới -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 20/06
Lịch phát sóng VTV8 ngày 20/06
20/06/2020
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Tâm sáng vươn xa - 01:15 Nhạc phụ lắm chiêu - 01:45 Phim Sitcom - 02:00 Điện ảnh cuối tuần - 03:30 Ký sự - 03:45 Phim Sitcom - 03:50 Phim tài liệu - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế
Lịch phát sóng VTV8 ngày 19/06
Lịch phát sóng VTV8 ngày 19/06
19/06/2020
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Bước chân khám phá - 01:15 Ca nhạc - 01:45 Phim Sitcom - 02:00 Tình ca bất hủ - 02:45 Ca nhạc - 03:15 Bước chân khám phá - 03:30 Ký sự - 03:45 Phim Sitcom - 03:50 Góc khuất hôn nhân
Lịch phát sóng VTV8 ngày 18/06
Lịch phát sóng VTV8 ngày 18/06
18/06/2020
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Phía sau tay lái - 01:15 Ca nhạc - 01:45 Phim Sitcom - 02:00 Sân khấu - 03:30 Ký sự - 03:45 Phim Sitcom - 03:50 Nhạc phụ lắm chiêu - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế giới - 04:55
Lịch phát sóng VTV8 ngày 17/06
Lịch phát sóng VTV8 ngày 17/06
17/06/2020
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Vụ án ngay bên bạn - 01:15 Góc khuất hôn nhân - 01:45 Phim Sitcom - 02:00 Sân khấu - 03:30 Ký sự - 03:45 Phim Sitcom - 03:50 Vitamin Cười - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế giới -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 16/06
Lịch phát sóng VTV8 ngày 16/06
16/06/2020
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Tình ca bất hủ - 01:45 Phim Sitcom - 02:00 Điện ảnh cuối tuần - 03:30 Ký sự - 03:45 Phim Sitcom - 03:50 Phim sitcom - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế giới - 04:55 Nóng cùng V8 -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 15/06
Lịch phát sóng VTV8 ngày 15/06
15/06/2020
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Tình ca bất hủ - 01:45 Phim Sitcom - 02:00 Điện ảnh cuối tuần - 03:30 Ký sự - 03:45 Phim Sitcom - 03:50 Phim tài liệu - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế giới - 04:55 Nóng cùng V8
Lịch phát sóng VTV8 ngày 14/06
Lịch phát sóng VTV8 ngày 14/06
14/06/2020
00:00 Ký sự Theo dấu trà Việt - Tập 2 00:15 Phim truyện Làm rể lần 2 - Tập 76 01:00 Quyến rũ Việt Nam Những sắc màu văn hóa Hội An 01:15 Vitamin Cười 01:45 Phim Sitcom Ô kìa Ông chủ ! - Tập 15 01:55 Điện ảnh cuối tuần
Lịch phát sóng VTV8 ngày 13/06
Lịch phát sóng VTV8 ngày 13/06
13/06/2020
00:00 Ký sự Theo dấu trà Việt - Tập 1 00:15 Phim truyện Làm rể lần 2 - Tập 75 01:00 Tâm sáng vươn xa 01:15 Nhạc phụ lắm chiêu 01:45 Phim Sitcom Ô kìa Ông chủ ! - Tập 14 02:00 Điện ảnh cuối tuần Ngày đen tối 03:30 Ký
Lịch phát sóng VTV8 ngày 12/06
Lịch phát sóng VTV8 ngày 12/06
12/06/2020
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Bước chân khám phá - 01:15 Ca nhạc - 01:45 Phim Sitcom - 02:00 Tình ca bất hủ - 02:45 Ca nhạc - 03:15 Bước chân khám phá - 03:30 Ký sự - 03:45 Phim Sitcom - 03:50 Góc khuất hôn nhân
Lịch phát sóng VTV8 ngày 11/06
Lịch phát sóng VTV8 ngày 11/06
11/06/2020
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Phía sau tay lái - 01:15 Ca nhạc - 01:45 Phim Sitcom - 02:00 Phim truyện - 03:30 Ký sự - 03:45 Phim Sitcom - 03:50 Nhạc phụ lắm chiêu - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế giới - 04:55
Lịch phát sóng VTV8 ngày 10/06
Lịch phát sóng VTV8 ngày 10/06
10/06/2020
00:00 Ký sự Hai đất nước, một trái tim - Tập 18 00:15 Phim truyện Làm rể lần 2 - Tập 72 01:00 Vụ án ngay bên bạn kẻ giết người đồng tính tập 2 01:15 Góc khuất hôn nhân 01:45 Phim Sitcom Ô kìa Ông chủ ! - Tập 11
Lịch phát sóng VTV8 ngày 09/06
Lịch phát sóng VTV8 ngày 09/06
09/06/2020
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Tình ca bất hủ - 01:45 Phim Sitcom - 02:00 Điện ảnh cuối tuần - 03:30 Ký sự - 03:45 Phim Sitcom - 03:50 Phim sitcom - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế giới - 04:55 Nóng cùng V8 -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 08/06
Lịch phát sóng VTV8 ngày 08/06
08/06/2020
00:00 Ký sự - 00:15 Phim truyện - 01:00 Tình ca bất hủ - 01:45 Phim Sitcom - 02:00 Điện ảnh cuối tuần - 03:30 Ký sự - 03:45 Phim Sitcom - 03:50 Phim tài liệu - 04:00 Phim truyện - 04:30 Khám phá thế giới - 04:55 Nóng cùng V8