Người Quảng
Thứ 7, 12/06/2021

Lịch phát sóng VTV8

Lịch phát sóng VTV8 ngày 14/06
Lịch phát sóng VTV8 ngày 14/06
14/06/2021
00:00 Ký sự - 00:10 Phim truyện - 00:40 Camera 8 - 00:45 Thế giới 24h - 00:55 Tình ca bất hủ - 01:25 Chém gió - Gió chém - 01:40 Phim Sitcom - 01:50 Điện ảnh cuối tuần - 03:20 Ký sự - 03:35 Phim Sitcom - 03:50 Ký sự
Lịch phát sóng VTV8 ngày 13/06
Lịch phát sóng VTV8 ngày 13/06
13/06/2021
00:00 Ký sự - 00:10 Phim truyện - 00:40 Camera 8 - 00:45 Thế giới 24h - 00:55 Vitamin Cười - 01:25 Quyến rũ Việt Nam - 01:40 Phim Sitcom - 01:50 Điện ảnh cuối tuần - 03:20 Ký sự - 03:35 Phim Sitcom - 03:50 Phía sau tay lái -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 12/06
Lịch phát sóng VTV8 ngày 12/06
12/06/2021
00:00 Ký sự - 00:10 Phim truyện - 00:40 Camera 8 - 00:45 Thế giới 24h - 00:55 Phim tài liệu - 01:25 Vụ án ngay bên bạn - 01:40 Phim Sitcom - 01:50 Điện ảnh cuối tuần - 03:20 Ký sự - 03:35 Phim Sitcom - 03:50 Chém gió -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 11/06
Lịch phát sóng VTV8 ngày 11/06
11/06/2021
00:00 Ký sự - 00:10 Phim truyện - 00:40 Camera 8 - 00:45 Thế giới 24h - 00:55 Ca nhạc: Lời trái tim - 01:25 Vụ án ngay bên bạn - 01:40 Phim Sitcom - 01:50 Tình ca bất hủ - 02:25 Người nông dân hiện đại - 02:55 Ca nhạc:
Lịch phát sóng VTV8 ngày 10/06
Lịch phát sóng VTV8 ngày 10/06
10/06/2021
00:00 Ký sự - 00:10 Phim truyện - 00:40 Camera 8 - 00:45 Thế giới 24h - 00:55 Ca nhạc: Lời trái tim - 01:25 Sống Xanh - 01:40 Phim Sitcom - 01:50 Sân khấu - 03:20 Ký sự - 03:35 Phim Sitcom - 03:50 Vụ án ngay bên bạn -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 09/06
Lịch phát sóng VTV8 ngày 09/06
09/06/2021
00:00 Ký sự - 00:10 Phim truyện - 00:40 Camera 8 - 00:45 Thế giới 24h - 00:55 Ca nhạc: Lời trái tim - 01:25 Quyến rũ Việt Nam - 01:40 Phim Sitcom - 01:50 Sân khấu - 03:20 Ký sự - 03:35 Phim Sitcom - 03:50 Chém gió - Gió
Lịch phát sóng VTV8 ngày 08/06
Lịch phát sóng VTV8 ngày 08/06
08/06/2021
00:00 Ký sự - 00:10 Phim truyện - 00:40 Camera 8 - 00:45 Thế giới 24h - 00:55 Tình ca bất hủ - 01:25 Sống Xanh - 01:40 Phim Sitcom - 01:50 Điện ảnh cuối tuần - 03:20 Ký sự - 03:35 Phim Sitcom - 03:50 Phóng sự - 04:05 Phim
Lịch phát sóng VTV8 ngày 07/06
Lịch phát sóng VTV8 ngày 07/06
07/06/2021
00:00 Ký sự - 00:10 Phim truyện - 00:40 Camera 8 - 00:45 Thế giới 24h - 00:55 Tình ca bất hủ - 01:25 Chém gió - Gió chém - 01:40 Phim Sitcom - 01:50 Điện ảnh cuối tuần - 03:20 Ký sự - 03:35 Phim Sitcom - 03:50 Ký sự
Lịch phát sóng VTV8 ngày 06/06
Lịch phát sóng VTV8 ngày 06/06
06/06/2021
00:00 Ký sự - 00:10 Phim truyện - 00:40 Camera 8 - 00:45 Thế giới 24h - 00:55 Vitamin Cười - 01:25 Quyến rũ Việt Nam - 01:40 Phim Sitcom - 01:50 Điện ảnh cuối tuần - 03:20 Ký sự - 03:35 Phim Sitcom - 03:50 Phía sau tay lái -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 05/06
Lịch phát sóng VTV8 ngày 05/06
05/06/2021
00:00 Ký sự - 00:10 Phim truyện - 00:40 Camera 8 - 00:45 Thế giới 24h - 00:55 Phim tài liệu - 01:25 Vụ án ngay bên bạn - 01:40 Phim Sitcom - 01:50 Điện ảnh cuối tuần - 03:20 Ký sự - 03:35 Phim Sitcom - 03:50 Chém gió -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 04/06
Lịch phát sóng VTV8 ngày 04/06
04/06/2021
00:00 Ký sự - 00:10 Phim truyện - 00:40 Camera 8 - 00:45 Thế giới 24h - 00:55 Ca nhạc: Lời trái tim - 01:25 Vụ án ngay bên bạn - 01:40 Phim Sitcom - 01:50 Tình ca bất hủ - 02:25 Người nông dân hiện đại - 02:55 Ca nhạc:
Lịch phát sóng VTV8 ngày 03/06
Lịch phát sóng VTV8 ngày 03/06
03/06/2021
00:00 Ký sự - 00:10 Phim truyện - 00:40 Camera 8 - 00:45 Thế giới 24h - 00:55 Ca nhạc: Lời trái tim - 01:25 Sống Xanh - 01:40 Phim Sitcom - 01:50 Phim truyện - 03:20 Ký sự - 03:35 Phim Sitcom - 03:50 Vụ án ngay bên bạn -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 02/06
Lịch phát sóng VTV8 ngày 02/06
02/06/2021
00:00 Ký sự - 00:10 Phim truyện - 00:40 Camera 8 - 00:45 Thế giới 24h - 00:55 Ca nhạc: Lời trái tim - 01:25 Quyến rũ Việt Nam - 01:40 Phim Sitcom - 01:50 Phim truyện - 03:20 Ký sự - 03:35 Phim Sitcom - 03:50 Chém gió - Gió
Lịch phát sóng VTV8 ngày 01/06
Lịch phát sóng VTV8 ngày 01/06
01/06/2021
00:00 Ký sự - 00:10 Phim truyện - 00:40 Camera 8 - 00:45 Thế giới 24h - 00:55 Tình ca bất hủ - 01:25 Sống Xanh - 01:40 Phim Sitcom - 01:50 Điện ảnh cuối tuần - 03:20 Ký sự - 03:35 Phim Sitcom - 03:50 Phóng sự - 04:05 Phim
Lịch phát sóng VTV8 ngày 31/05
Lịch phát sóng VTV8 ngày 31/05
31/05/2021
00:00 Ký sự - 00:10 Phim truyện - 00:40 Camera 8 - 00:45 Thế giới 24h - 00:55 Tình ca bất hủ - 01:25 Chém gió - Gió chém - 01:40 Phim Sitcom - 01:50 Điện ảnh cuối tuần - 03:20 Ký sự - 03:35 Phim Sitcom - 03:50 Ký sự
Lịch phát sóng VTV8 ngày 30/05
Lịch phát sóng VTV8 ngày 30/05
30/05/2021
00:00 Ký sự - 00:10 Phim truyện - 00:40 Camera 8 - 00:45 Thế giới 24h - 00:55 Vitamin Cười - 01:25 Quyến rũ Việt Nam - 01:40 Phim Sitcom - 01:50 Điện ảnh cuối tuần - 03:20 Ký sự - 03:35 Phim Sitcom - 03:50 Phía sau tay lái -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 29/05
Lịch phát sóng VTV8 ngày 29/05
29/05/2021
00:00 Ký sự - 00:10 Phim truyện - 00:40 Camera 8 - 00:45 Thế giới 24h - 00:55 Phim tài liệu - 01:25 Vụ án ngay bên bạn - 01:40 Phim Sitcom - 01:50 Điện ảnh cuối tuần - 03:20 Ký sự - 03:35 Phim Sitcom - 03:50 Chém gió -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 28/05
Lịch phát sóng VTV8 ngày 28/05
28/05/2021
00:00 Ký sự - 00:10 Phim truyện - 00:40 Camera 8 - 00:45 Thế giới 24h - 00:55 Ca nhạc: Lời trái tim - 01:25 Vụ án ngay bên bạn - 01:40 Phim Sitcom - 01:50 Tình ca bất hủ - 02:25 Người nông dân hiện đại - 02:55 Ca nhạc:
Lịch phát sóng VTV8 ngày 27/05
Lịch phát sóng VTV8 ngày 27/05
27/05/2021
00:00 Ký sự - 00:10 Phim truyện - 00:40 Camera 8 - 00:45 Thế giới 24h - 00:55 Ca nhạc: Lời trái tim - 01:25 Sống Xanh - 01:40 Phim Sitcom - 01:50 Sân khấu - 03:20 Ký sự - 03:35 Phim Sitcom - 03:50 Vụ án ngay bên bạn -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 26/05
Lịch phát sóng VTV8 ngày 26/05
26/05/2021
00:00 Ký sự - 00:10 Phim truyện - 00:40 Camera 8 - 00:45 Thế giới 24h - 00:55 Ca nhạc: Lời trái tim - 01:25 Quyến rũ Việt Nam - 01:40 Phim Sitcom - 01:50 Sân khấu - 03:20 Ký sự - 03:35 Phim Sitcom - 03:50 Chém gió - Gió
Lịch phát sóng VTV8 ngày 25/05
Lịch phát sóng VTV8 ngày 25/05
25/05/2021
00:00 Ký sự - 00:10 Phim truyện - 00:40 Camera 8 - 00:45 Thế giới 24h - 00:55 Tình ca bất hủ - 01:25 Sống Xanh - 01:40 Phim Sitcom - 01:50 Điện ảnh cuối tuần - 03:20 Ký sự - 03:35 Phim Sitcom - 03:50 Phóng sự - 04:05 Phim
Lịch phát sóng VTV8 ngày 24/05
Lịch phát sóng VTV8 ngày 24/05
24/05/2021
00:00 Ký sự - 00:10 Phim truyện - 00:55 Tình ca bất hủ - 01:25 Chém gió - Gió chém - 01:40 Phim Sitcom - 01:50 Điện ảnh cuối tuần - 03:20 Ký sự - 03:35 Phim Sitcom - 03:50 Ký sự - 04:05 Phim truyện - 04:35 Khám phá thế
Lịch phát sóng VTV8 ngày 23/05
Lịch phát sóng VTV8 ngày 23/05
23/05/2021
00:00 Ký sự - 00:10 Phim truyện - 00:40 Camera 8 - 00:50 Thế giới 24h - 00:55 Vitamin Cười - 01:25 Quyến rũ Việt Nam - 01:40 Phim Sitcom - 01:50 Điện ảnh cuối tuần - 03:20 Ký sự - 03:35 Phim Sitcom - 03:50 Phía sau tay lái -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 22/05
Lịch phát sóng VTV8 ngày 22/05
22/05/2021
00:00 Ký sự - 00:10 Phim truyện - 00:40 Camera 8 - 00:50 Thế giới 24h - 00:55 Phim tài liệu - 01:25 Vụ án ngay bên bạn - 01:40 Phim Sitcom - 01:50 Điện ảnh cuối tuần - 03:20 Ký sự - 03:35 Phim Sitcom - 03:50 Chém gió -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 21/05
Lịch phát sóng VTV8 ngày 21/05
21/05/2021
00:00 Ký sự - 00:10 Phim truyện - 00:40 Camera 8 - 00:50 Thế giới 24h - 00:55 Ca nhạc: Lời trái tim - 01:25 Vụ án ngay bên bạn - 01:40 Phim Sitcom - 01:50 Tình ca bất hủ - 02:25 Người nông dân hiện đại - 02:55 Ca nhạc:
Lịch phát sóng VTV8 ngày 20/05
Lịch phát sóng VTV8 ngày 20/05
20/05/2021
00:00 Ký sự - 00:10 Phim truyện - 00:40 Camera 8 - 00:50 Thế giới 24h - 00:55 Ca nhạc: Lời trái tim - 01:25 Sống Xanh - 01:40 Phim Sitcom - 01:50 Phim truyện - 03:20 Ký sự - 03:35 Phim Sitcom - 03:50 Vụ án ngay bên bạn -
Lịch phát sóng VTV8 ngày 19/05
Lịch phát sóng VTV8 ngày 19/05
19/05/2021
00:00 Ký sự - 00:10 Phim truyện - 00:40 Camera 8 - 00:55 Ca nhạc: Lời trái tim - 01:25 Quyến rũ Việt Nam - 01:40 Phim Sitcom - 01:50 Phim truyện - 03:20 Ký sự - 03:35 Phim Sitcom - 03:50 Chém gió - Gió chém - 04:05 Phim truyện
Lịch phát sóng VTV8 ngày 18/05
Lịch phát sóng VTV8 ngày 18/05
18/05/2021
00:00 Ký sự - 00:10 Phim truyện - 00:40 Camera 8 - 00:55 Tình ca bất hủ - 01:25 Sống Xanh - 01:40 Phim Sitcom - 01:50 Điện ảnh cuối tuần - 03:20 Ký sự - 03:35 Phim Sitcom - 03:50 Phóng sự - 04:05 Phim truyện - 04:35 Khám phá
Lịch phát sóng VTV8 ngày 17/05
Lịch phát sóng VTV8 ngày 17/05
17/05/2021
00:00 Ký sự - 00:10 Phim truyện - 00:55 Tình ca bất hủ - 01:25 Chém gió - Gió chém - 01:40 Phim Sitcom - 01:50 Điện ảnh cuối tuần - 03:20 Ký sự - 03:35 Phim Sitcom - 03:50 Ký sự - 04:05 Phim truyện - 04:35 Khám phá thế
Lịch phát sóng VTV8 ngày 16/05
Lịch phát sóng VTV8 ngày 16/05
16/05/2021
00:00 Ký sự - 00:10 Phim truyện - 00:55 Vitamin Cười - 01:25 Quyến rũ Việt Nam - 01:40 Phim Sitcom - 01:50 Điện ảnh cuối tuần - 03:20 Ký sự - 03:35 Phim Sitcom - 03:50 Phía sau tay lái - 04:05 Phim truyện - 04:35 Khám phá thế giới
Lịch phát sóng VTV8 ngày 15/05
Lịch phát sóng VTV8 ngày 15/05
15/05/2021
00:00 Ký sự - 00:10 Phim truyện - 00:55 Phim tài liệu - 01:25 Vụ án ngay bên bạn - 01:40 Phim Sitcom - 01:50 Điện ảnh cuối tuần - 03:20 Ký sự - 03:35 Phim Sitcom - 03:50 Chém gió - Gió chém - 04:05 Phim truyện - 04:35 Khám
Lịch phát sóng VTV8 ngày 14/05
Lịch phát sóng VTV8 ngày 14/05
14/05/2021
00:00 Ký sự - 00:10 Phim truyện - 00:55 Ca nhạc: Lời trái tim - 01:25 Vụ án ngay bên bạn - 01:40 Phim Sitcom - 01:50 Tình ca bất hủ - 02:25 Người nông dân hiện đại - 02:55 Ca nhạc: Lời trái tim - 03:20 Ký sự - 03:35