Người Quảng
Thứ 4, 20/11/2019

Lịch phát sóng VTV9

Lịch phát sóng VTV9 ngày 22/11
Lịch phát sóng VTV9 ngày 22/11
22/11/2019
00:00 Phim truyện - 00:45 Khu phố Ùm Bà Lằng - 00:55 Dân ca Nam bộ - 01:25 Bếp quê - 01:35 Khi các thánh xa nhà - 01:45 Phim truyện - 02:30 Phim sitcom - 02:40 Luôn có cách để yêu thương - 03:10 Quà tặng cuộc sống - 03:15
Lịch phát sóng VTV9 ngày 21/11
Lịch phát sóng VTV9 ngày 21/11
21/11/2019
00:00 Phim truyện - 00:45 Khu phố Ùm Bà Lằng - 00:55 Tiếng tơ đồng - 01:25 Chợ khéo cơm ngon - 01:35 Khi các thánh xa nhà - 01:45 Phim truyện - 02:30 Phim sitcom - 02:40 Thanh xuân gia đình - 03:10 Quà tặng cuộc sống - 03:15 Khám
Lịch phát sóng VTV9 ngày 20/11
Lịch phát sóng VTV9 ngày 20/11
20/11/2019
00:00 Phim truyện - 00:45 Khu phố Ùm Bà Lằng - 00:55 Dân ca nhạc cổ - 01:25 Ăn vặt miền Tây - 01:35 Khi các thánh xa nhà - 01:45 Phim truyện - 02:30 Phim sitcom - 02:40 Quẳng gánh lo đi - 03:00 Bếp quê - 03:10 Quà tặng
Lịch phát sóng VTV9 ngày 19/11
Lịch phát sóng VTV9 ngày 19/11
19/11/2019
00:00 Phim truyện - 00:45 Khu phố Ùm Bà Lằng - 00:55 Dân ca Nam bộ - 01:25 Dạo quanh thị trường - 01:35 Khi các thánh xa nhà - 01:45 Phim truyện - 02:30 Phim sitcom - 02:40 Luôn có cách để yêu thương - 03:10 Quà tặng cuộc sống
Lịch phát sóng VTV9 ngày 18/11
Lịch phát sóng VTV9 ngày 18/11
18/11/2019
00:00 Thanh xuân gia đình - 00:25 Báu vật đại dương - 00:40 Mỗi ngày mỗi chuyện - 00:55 Tiếng tơ đồng - 01:25 Ca nhạc - 02:30 Phim sitcom - 02:40 Nhan sắc mới - Khởi đầu mới - 03:05 Đấu trường ẩm thực - 03:30 Phim tài liệu -
Lịch phát sóng VTV9 ngày 17/11
Lịch phát sóng VTV9 ngày 17/11
17/11/2019
00:00 Phim truyện - 00:40 VTV kết nối - 00:55 Hòa điệu đất Chín Rồng - 02:30 Chung tay kết nối - 02:40 Quẳng gánh lo đi - 03:00 Xả Xì Trét - 03:25 Xe và phong cách - 03:40 Nhan sắc mới - Khởi đầu mới - 04:00 Bay bổng
Lịch phát sóng VTV9 ngày 16/11
Lịch phát sóng VTV9 ngày 16/11
16/11/2019
00:00 Phim truyện Dạ khúc nguyệt cầm - Tập 18 00:45 Khu phố Ùm Bà Lằng 00:55 Tiếng tơ đồng Cách vô vọng cổ trong cải lương 01:25 Y khoa hiện đại 01:35 Mêkong dấu ấn con đường 01:45 Phim truyện Mẹ hổ đến rồi - Tập 3 02:30 Phim sitcom
Lịch phát sóng VTV9 ngày 15/11
Lịch phát sóng VTV9 ngày 15/11
15/11/2019
00:00 Phim truyện - 00:45 Khu phố Ùm Bà Lằng - 00:55 Dân ca Nam bộ - 01:25 Bếp quê - 01:35 Khi các thánh xa nhà - 01:45 Phim truyện - 02:30 Phim sitcom - 02:40 Luôn có cách để yêu thương - 03:10 Quà tặng cuộc sống - 03:15
Lịch phát sóng VTV9 ngày 14/11
Lịch phát sóng VTV9 ngày 14/11
14/11/2019
00:00 Phim truyện - 00:45 Khu phố Ùm Bà Lằng - 00:55 Tiếng tơ đồng - 01:25 Chợ khéo cơm ngon - 01:35 Khi các thánh xa nhà - 01:45 Phim truyện - 02:30 Phim sitcom - 02:40 Thanh xuân gia đình - 03:10 Quà tặng cuộc sống - 03:15 Khám
Lịch phát sóng VTV9 ngày 13/11
Lịch phát sóng VTV9 ngày 13/11
13/11/2019
00:00 Phim truyện - 00:45 Khu phố Ùm Bà Lằng - 00:55 Dân ca nhạc cổ - 01:25 Ăn vặt miền Tây - 01:35 Khi các thánh xa nhà - 01:45 Phim truyện - 02:30 Phim sitcom - 02:40 Quẳng gánh lo đi - 03:00 Bếp quê - 03:10 Quà tặng
Lịch phát sóng VTV9 ngày 12/11
Lịch phát sóng VTV9 ngày 12/11
12/11/2019
00:00 Phim truyện - 00:45 Khu phố Ùm Bà Lằng - 00:55 Dân ca Nam bộ - 01:25 Dạo quanh thị trường - 01:35 Khi các thánh xa nhà - 01:45 Phim truyện - 02:30 Phim sitcom - 02:40 Luôn có cách để yêu thương - 03:10 Quà tặng cuộc sống
Lịch phát sóng VTV9 ngày 11/11
Lịch phát sóng VTV9 ngày 11/11
11/11/2019
00:00 Thanh xuân gia đình - 00:25 Báu vật đại dương - 00:40 Mỗi ngày mỗi chuyện - 00:55 Tiếng tơ đồng - 01:25 Ca nhạc - 02:30 Phim sitcom - 02:40 Nhan sắc mới - Khởi đầu mới - 03:05 Đấu trường ẩm thực - 03:30 Phim tài liệu -
Lịch phát sóng VTV9 ngày 10/11
Lịch phát sóng VTV9 ngày 10/11
10/11/2019
00:00 Phim truyện - 00:40 VTV kết nối - 00:55 Sân khấu cải lương - 02:30 Chung tay kết nối - 02:40 Quẳng gánh lo đi - 03:00 Xả Xì Trét - 03:25 Xe và phong cách - 03:40 Nhan sắc mới - Khởi đầu mới - 04:00 Bay bổng Phương
Lịch phát sóng VTV9 ngày 09/11
Lịch phát sóng VTV9 ngày 09/11
09/11/2019
00:00 Phim truyện - 00:45 Khu phố Ùm Bà Lằng - 00:55 Tiếng tơ đồng - 01:25 Y khoa hiện đại - 01:35 Mêkong dấu ấn con đường - 01:45 Phim truyện - 02:30 Phim sitcom - 02:40 Nhan sắc mới - Khởi đầu mới - 03:00 Bếp quê - 03:10
Lịch phát sóng VTV9 ngày 08/11
Lịch phát sóng VTV9 ngày 08/11
08/11/2019
00:00 Phim truyện - 00:45 Khu phố Ùm Bà Lằng - 00:55 Dân ca Nam bộ - 01:25 Bếp quê - 01:35 Khi các thánh xa nhà - 01:45 Phim truyện - 02:30 Phim sitcom - 02:40 Luôn có cách để yêu thương - 03:10 Quà tặng cuộc sống - 03:15
Lịch phát sóng VTV9 ngày 07/11
Lịch phát sóng VTV9 ngày 07/11
07/11/2019
00:00 Phim truyện - 00:45 Khu phố Ùm Bà Lằng - 00:55 Tiếng tơ đồng - 01:25 Chợ khéo cơm ngon - 01:35 Khi các thánh xa nhà - 01:45 Phim truyện - 02:30 Phim sitcom - 02:40 Thanh xuân gia đình - 03:10 Quà tặng cuộc sống - 03:15 Khám
Lịch phát sóng VTV9 ngày 06/11
Lịch phát sóng VTV9 ngày 06/11
06/11/2019
00:00 Phim truyện - 00:45 Khu phố Ùm Bà Lằng - 00:55 Dân ca nhạc cổ - 01:25 Ăn vặt miền Tây - 01:35 Khi các thánh xa nhà - 01:45 Phim truyện - 02:30 Phim sitcom - 02:40 Quẳng gánh lo đi - 03:00 Bếp quê - 03:10 Quà tặng
Lịch phát sóng VTV9 ngày 05/11
Lịch phát sóng VTV9 ngày 05/11
05/11/2019
00:00 Phim truyện - 00:45 Khu phố Ùm Bà Lằng - 00:55 Dân ca Nam bộ - 01:25 Dạo quanh thị trường - 01:35 Khi các thánh xa nhà - 01:45 Phim truyện - 02:30 Phim sitcom - 02:40 Luôn có cách để yêu thương - 03:10 Quà tặng cuộc sống
Lịch phát sóng VTV9 ngày 04/11
Lịch phát sóng VTV9 ngày 04/11
04/11/2019
00:00 Thanh xuân gia đình - 00:25 Báu vật đại dương - 00:40 Mỗi ngày mỗi chuyện - 00:55 Tiếng tơ đồng - 01:25 Ca nhạc - 02:30 Phim sitcom - 02:40 Nhan sắc mới - Khởi đầu mới - 03:05 Đấu trường ẩm thực - 03:30 Phim tài liệu -
Lịch phát sóng VTV9 ngày 03/11
Lịch phát sóng VTV9 ngày 03/11
03/11/2019
00:00 Phim truyện - 00:40 VTV kết nối - 00:55 Hòa điệu đất Chín Rồng - 02:30 Chung tay kết nối - 02:40 Quẳng gánh lo đi - 03:00 Xả Xì Trét - 03:25 Xe và phong cách - 03:40 Nhan sắc mới - Khởi đầu mới - 04:00 Bay bổng
Lịch phát sóng VTV9 ngày 02/11
Lịch phát sóng VTV9 ngày 02/11
02/11/2019
00:00 Phim truyện - 00:45 Khu phố Ùm Bà Lằng - 00:55 Tiếng tơ đồng - 01:25 Y khoa hiện đại - 01:35 Mêkong dấu ấn con đường - 01:45 Phim truyện - 02:30 Phim sitcom - 02:40 Nhan sắc mới - Khởi đầu mới - 03:00 Bếp quê - 03:10
Lịch phát sóng VTV9 ngày 01/11
Lịch phát sóng VTV9 ngày 01/11
01/11/2019
00:00 Phim truyện - 00:45 Khu phố Ùm Bà Lằng - 00:55 Dân ca Nam bộ - 01:25 Bếp quê - 01:35 Khi các thánh xa nhà - 01:45 Phim truyện - 02:30 Phim sitcom - 02:40 Luôn có cách để yêu thương - 03:10 Quà tặng cuộc sống - 03:15
Lịch phát sóng VTV9 ngày 31/10
Lịch phát sóng VTV9 ngày 31/10
31/10/2019
00:00 Phim truyện - 00:45 Khu phố Ùm Bà Lằng - 00:55 Tiếng tơ đồng - 01:25 Chợ khéo cơm ngon - 01:35 Khi các thánh xa nhà - 01:45 Phim truyện - 02:30 Phim sitcom - 02:40 Thanh xuân gia đình - 03:10 Quà tặng cuộc sống - 03:15 Khám
Lịch phát sóng VTV9 ngày 30/10
Lịch phát sóng VTV9 ngày 30/10
30/10/2019
00:00 Phim truyện - 00:45 Khu phố Ùm Bà Lằng - 00:55 Dân ca nhạc cổ - 01:25 Ăn vặt miền Tây - 01:35 Khi các thánh xa nhà - 01:45 Phim truyện - 02:30 Phim sitcom - 02:40 Quẳng gánh lo đi - 03:00 Bếp quê - 03:10 Quà tặng
Lịch phát sóng VTV9 ngày 29/10
Lịch phát sóng VTV9 ngày 29/10
29/10/2019
00:00 Phim truyện - 00:45 Khu phố Ùm Bà Lằng - 00:55 Dân ca Nam bộ - 01:25 Dạo quanh thị trường - 01:35 Khi các thánh xa nhà - 01:45 Phim truyện - 02:30 Phim sitcom - 02:40 Luôn có cách để yêu thương - 03:10 Quà tặng cuộc sống
Lịch phát sóng VTV9 ngày 28/10
Lịch phát sóng VTV9 ngày 28/10
28/10/2019
00:00 Thanh xuân gia đình 00:25 Báu vật đại dương Mùa nhum 00:40 Mỗi ngày mỗi chuyện 00:55 Tiếng tơ đồng Dàn nhạc cải lương 01:25 Ca nhạc Buồn trong kỷ niệm 02:30 Phim sitcom 02:40 Nhan sắc mới - Khởi đầu mới 03:05 Đấu trường ẩm thực 03:30 Phim tài
Lịch phát sóng VTV9 ngày 27/10
Lịch phát sóng VTV9 ngày 27/10
27/10/2019
00:00 Phim truyện - 00:40 VTV kết nối - 00:55 Hòa điệu đất Chín Rồng - 02:30 Chung tay kết nối - 02:40 Quẳng gánh lo đi - 03:00 Xả Xì Trét - 03:25 Xe và phong cách - 03:40 Nhan sắc mới - Khởi đầu mới - 04:00 Bay bổng
Lịch phát sóng VTV9 ngày 26/10
Lịch phát sóng VTV9 ngày 26/10
26/10/2019
00:00 Phim truyện - 00:45 Khu phố Ùm Bà Lằng - 00:55 Tiếng tơ đồng - 01:25 Y khoa hiện đại - 01:35 Mêkong dấu ấn con đường - 01:45 Phim truyện - 02:30 Phim sitcom - 02:40 Nhan sắc mới - Khởi đầu mới - 03:00 Bếp quê - 03:10
Lịch phát sóng VTV9 ngày 25/10
Lịch phát sóng VTV9 ngày 25/10
25/10/2019
00:00 Phim truyện - 00:45 Khu phố Ùm Bà Lằng - 00:55 Dân ca Nam bộ - 01:25 Bếp quê - 01:35 Khi các thánh xa nhà - 01:45 Phim truyện - 02:30 Phim sitcom - 02:40 Luôn có cách để yêu thương - 03:10 Quà tặng cuộc sống - 03:15
Lịch phát sóng VTV9 ngày 24/10
Lịch phát sóng VTV9 ngày 24/10
24/10/2019
00:00 Phim truyện - 00:45 Khu phố Ùm Bà Lằng - 00:55 Tiếng tơ đồng - 01:25 Chợ khéo cơm ngon - 01:35 Khi các thánh xa nhà - 01:45 Phim truyện - 02:30 Phim sitcom - 02:40 Thanh xuân gia đình - 03:10 Quà tặng cuộc sống - 03:15 Khám
Lịch phát sóng VTV9 ngày 23/10
Lịch phát sóng VTV9 ngày 23/10
23/10/2019
00:00 Phim truyện - 00:45 Khu phố Ùm Bà Lằng - 00:55 Dân ca nhạc cổ - 01:25 Ăn vặt miền Tây - 01:35 Khi các thánh xa nhà - 01:45 Phim truyện - 02:30 Phim sitcom - 02:40 Quẳng gánh lo đi - 03:00 Bếp quê - 03:10 Quà tặng
Lịch phát sóng VTV9 ngày 22/10
Lịch phát sóng VTV9 ngày 22/10
22/10/2019
00:00 Phim truyện - 00:45 Khu phố Ùm Bà Lằng - 00:55 Dân ca Nam bộ - 01:25 Dạo quanh thị trường - 01:35 Khi các thánh xa nhà - 01:45 Phim truyện - 02:30 Phim sitcom - 02:40 Luôn có cách để yêu thương - 03:10 Quà tặng cuộc sống