Người Quảng
Thứ 7, 25/01/2020

Lịch phát sóng VTV9

Lịch phát sóng VTV9 ngày 27/01
Lịch phát sóng VTV9 ngày 27/01
27/01/2020
00:00 Táo quân vi hành - 01:40 Rong ruổi đất phương Nam - 02:00 Dân ca nhạc cổ - 02:30 Những mảnh ghép cuộc sống - 03:00 Tạp chí - 04:00 Ca nhạc - 05:00 Phim truyện - 05:45 Bí quyết phong cách - 05:55 Quà tặng cuộc sống - 06:00
Lịch phát sóng VTV9 ngày 26/01
Lịch phát sóng VTV9 ngày 26/01
26/01/2020
00:00 Ca nhạc - 00:10 Táo quân vi hành - 01:50 Bay bổng Phương Nam - 02:00 Sân khấu cải lương - 03:30 Bếp quê - 03:40 X-Show - 04:00 Sài Gòn đêm thứ Bảy - 05:00 Phim truyện VN - 05:45 Bí quyết phong cách - 05:55 Quà tặng cuộc
Lịch phát sóng VTV9 ngày 25/01
Lịch phát sóng VTV9 ngày 25/01
25/01/2020
00:00 Truyền hình trực tiếp - 00:15 Ca nhạc - 00:45 Tạp chí - 01:45 Rong ruổi đất phương Nam - 02:00 Dân ca nhạc cổ - 02:30 Tạp chí - 03:30 Bếp quê - 03:40 X-Show - 04:00 Sài Gòn đêm thứ Bảy - 05:00 Phim truyện VN - 05:45
Lịch phát sóng VTV9 ngày 24/01
Lịch phát sóng VTV9 ngày 24/01
24/01/2020
00:00 Hòa điệu đất Chín Rồng - 01:30 Ngon bá chấy - 01:45 Bay bổng Phương Nam - 02:00 Dân ca nhạc cổ - 02:30 Phim truyện - 04:00 Sài Gòn đêm thứ Bảy - 05:00 Phim truyện - 05:45 Bí quyết phong cách - 05:55 Quà tặng cuộc sống -
Lịch phát sóng VTV9 ngày 23/01
Lịch phát sóng VTV9 ngày 23/01
23/01/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Dạo quanh thị trường - 00:55 Quà tặng cuộc sống - 01:05 Mỗi ngày mỗi chuyện - 01:20 Chuyện bác Ba Phi - Xưa và nay - 01:40 Rong ruổi đất phương Nam - 02:00 Dân ca Nam bộ - 02:30 Cười vui lắm - 02:45
Lịch phát sóng VTV9 ngày 22/01
Lịch phát sóng VTV9 ngày 22/01
22/01/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Ngon bá chấy - 00:55 Quà tặng cuộc sống - 01:05 Mỗi ngày mỗi chuyện - 01:20 Xả Xì Trét - 01:40 Món ngon Phương Nam - 02:00 Dân ca nhạc cổ - 02:30 Cười vui lắm - 02:45 Phim truyện - 03:30 Khám phá thế
Lịch phát sóng VTV9 ngày 21/01
Lịch phát sóng VTV9 ngày 21/01
21/01/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Chợ khéo cơm ngon - 00:55 Quà tặng cuộc sống - 01:05 Mỗi ngày mỗi chuyện - 01:20 Biệt đội tất tần tật - 01:40 Tinh hoa nghề Việt - 02:00 Dân ca nhạc cổ - 02:30 Cười vui lắm - 02:45 Phim truyện - 03:30
Lịch phát sóng VTV9 ngày 20/01
Lịch phát sóng VTV9 ngày 20/01
20/01/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Dạo quanh thị trường - 00:55 Quà tặng cuộc sống - 01:05 Mỗi ngày mỗi chuyện - 01:20 Lắm người nhiều ma - 01:40 Rong ruổi đất phương Nam - 02:00 Dân ca nhạc cổ - 02:30 Phim tài liệu - 03:00 Sài Gòn đêm thứ
Lịch phát sóng VTV9 ngày 19/01
Lịch phát sóng VTV9 ngày 19/01
19/01/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Xe và phong cách - 00:55 Quà tặng cuộc sống - 01:05 Mỗi ngày mỗi chuyện - 01:20 Lập trình trái tim - 01:40 Bay bổng Phương Nam - 02:00 Sân khấu cải lương - 03:30 X-Show - 03:50 Thanh xuân gia đình - 04:20 Xả
Lịch phát sóng VTV9 ngày 18/01
Lịch phát sóng VTV9 ngày 18/01
18/01/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Ngon bá chấy - 00:55 Quà tặng cuộc sống - 01:05 Mỗi ngày mỗi chuyện - 01:20 Lập trình trái tim - 01:40 Rong ruổi đất phương Nam - 02:00 Tiếng tơ đồng - 02:30 Cười vui lắm - 02:45 Phim truyện - 03:30 Khám phá
Lịch phát sóng VTV9 ngày 17/01
Lịch phát sóng VTV9 ngày 17/01
17/01/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Bếp quê - 00:55 Quà tặng cuộc sống - 01:05 Mỗi ngày mỗi chuyện - 01:20 Lập trình trái tim - 01:40 Bay bổng Phương Nam - 02:00 Dân ca nhạc cổ - 02:30 Cười vui lắm - 02:45 Phim truyện - 03:30 Khám phá thế
Lịch phát sóng VTV9 ngày 16/01
Lịch phát sóng VTV9 ngày 16/01
16/01/2020
00:00 Phim truyện VN - 00:45 Khám phá miền Tây - 00:55 Quà tặng cuộc sống - 01:05 Mỗi ngày mỗi chuyện - 01:20 Chuyện bác Ba Phi - Xưa và nay - 01:40 Rong ruổi đất phương Nam - 02:00 Dân ca nhạc cổ - 02:30 Cười vui lắm -
Lịch phát sóng VTV9 ngày 15/01
Lịch phát sóng VTV9 ngày 15/01
15/01/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Ngon bá chấy - 00:55 Quà tặng cuộc sống - 01:05 Mỗi ngày mỗi chuyện - 01:20 Xả Xì Trét - 01:40 Món ngon Phương Nam - 02:00 Tiếng tơ đồng - 02:30 Cười vui lắm - 02:45 Phim truyện - 03:30 Khám phá thế giới
Lịch phát sóng VTV9 ngày 14/01
Lịch phát sóng VTV9 ngày 14/01
14/01/2020
00:00 Phim truyện VN - 00:45 Chợ khéo cơm ngon - 00:55 Quà tặng cuộc sống - 01:05 Mỗi ngày mỗi chuyện - 01:20 Biệt đội tất tần tật - 01:40 Tinh hoa nghề Việt - 02:00 Dân ca nhạc cổ - 02:30 Cười vui lắm - 02:45 Phim truyện -
Lịch phát sóng VTV9 ngày 13/01
Lịch phát sóng VTV9 ngày 13/01
13/01/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Dạo quanh thị trường - 00:55 Quà tặng cuộc sống - 01:05 Mỗi ngày mỗi chuyện - 01:20 Lắm người nhiều ma - 01:40 Rong ruổi đất phương Nam - 02:00 Dân ca Nam bộ - 02:30 Phim tài liệu - 03:00 Tình khúc vượt thời
Lịch phát sóng VTV9 ngày 12/01
Lịch phát sóng VTV9 ngày 12/01
12/01/2020
00:00 Phim truyện VN - 00:45 Xe và phong cách - 00:55 Quà tặng cuộc sống - 01:05 Mỗi ngày mỗi chuyện - 01:20 Lập trình trái tim - 01:40 Bay bổng Phương Nam - 02:00 Sân khấu cải lương - 03:30 X-Show - 03:50 Thanh xuân gia đình - 04:20
Lịch phát sóng VTV9 ngày 11/01
Lịch phát sóng VTV9 ngày 11/01
11/01/2020
00:00 Phim truyện VN - 00:45 Ngon bá chấy - 00:55 Quà tặng cuộc sống - 01:05 Mỗi ngày mỗi chuyện - 01:20 Lập trình trái tim - 01:40 Rong ruổi đất phương Nam - 02:00 Tiếng tơ đồng - 02:30 Cười vui lắm - 02:45 Phim truyện - 03:30 Khám
Lịch phát sóng VTV9 ngày 10/01
Lịch phát sóng VTV9 ngày 10/01
10/01/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Bếp quê - 00:55 Quà tặng cuộc sống - 01:05 Mỗi ngày mỗi chuyện - 01:20 Lập trình trái tim - 01:40 Bay bổng Phương Nam - 02:00 Dân ca nhạc cổ - 02:30 Cười vui lắm - 02:45 Phim truyện - 03:30 Khám phá thế
Lịch phát sóng VTV9 ngày 09/01
Lịch phát sóng VTV9 ngày 09/01
09/01/2020
00:00 Phim truyện VN Đua nhau làm giàu - Tập 8 00:45 Ăn vặt miền Tây 00:55 Quà tặng cuộc sống Cây nến sáng nhất 01:05 Mỗi ngày mỗi chuyện Số 7 01:20 Chuyện bác Ba Phi - Xưa và nay 01:40 Rong ruổi đất phương Nam Sen và đồ thủ
Lịch phát sóng VTV9 ngày 08/01
Lịch phát sóng VTV9 ngày 08/01
08/01/2020
00:00 Phim truyện Đua nhau làm giàu - Tập 7 00:45 Ngon bá chấy 00:55 Quà tặng cuộc sống Cây son mới 01:05 Mỗi ngày mỗi chuyện Số 6 01:20 Xả Xì Trét Sống sạch 01:40 Món ngon Phương Nam Món ngon từ sen 02:00 Tiếng tơ đồng Ca tài tử
Lịch phát sóng VTV9 ngày 07/01
Lịch phát sóng VTV9 ngày 07/01
07/01/2020
00:00 Phim truyện VN Đua nhau làm giàu - Tập 6 00:45 Chợ khéo cơm ngon 00:55 Quà tặng cuộc sống Ký ức còn xanh 01:05 Mỗi ngày mỗi chuyện Số 5 01:20 Biệt đội tất tần tật 01:40 Tinh hoa nghề Việt Nghề làm heo đất Bình Dương 02:00 Dân
Lịch phát sóng VTV9 ngày 06/01
Lịch phát sóng VTV9 ngày 06/01
06/01/2020
00:00 Phim truyện Đua nhau làm giàu - Tập 5 00:45 Dạo quanh thị trường 00:55 Quà tặng cuộc sống Dựa vào vai con 01:05 Mỗi ngày mỗi chuyện 01:20 Lắm người nhiều ma 01:40 Rong ruổi đất phương Nam Lên rừng xuống biển Thổ Châu 02:00 Dân ca Nam bộ
Lịch phát sóng VTV9 ngày 05/01
Lịch phát sóng VTV9 ngày 05/01
05/01/2020
00:00 Phim truyện Đua nhau làm giàu - Tập 4 00:45 Xe và phong cách 01:00 Quà tặng cuộc sống Ký ức còn xanh 01:05 Mỗi ngày mỗi chuyện 01:20 Lập trình trái tim 01:40 Rong ruổi đất phương Nam Du xuân trên đất Cù Lao 02:00 Sân khấu cải lương
Lịch phát sóng VTV9 ngày 04/01
Lịch phát sóng VTV9 ngày 04/01
04/01/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Ngon bá chấy - 01:00 Quà tặng cuộc sống - 01:05 Mỗi ngày mỗi chuyện - 01:20 Lập trình trái tim - 01:40 Bay bổng Phương Nam - 02:00 Dân ca Nam bộ - 02:30 Cười vui lắm - 02:45 Phim truyện - 03:30 Khám phá
Lịch phát sóng VTV9 ngày 03/01
Lịch phát sóng VTV9 ngày 03/01
03/01/2020
00:00 Phim truyện - 00:45 Bếp quê - 01:00 Quà tặng cuộc sống - 01:05 Mỗi ngày mỗi chuyện - 01:20 Lập trình trái tim - 01:40 Bay bổng Phương Nam - 02:00 Dân ca nhạc cổ - 02:30 Cười vui lắm - 02:45 Phim truyện - 03:30 Khám phá thế
Lịch phát sóng VTV9 ngày 02/01
Lịch phát sóng VTV9 ngày 02/01
02/01/2020
00:00 Phim truyện VN - 00:45 Ăn vặt miền Tây - 01:00 Quà tặng cuộc sống - 01:05 Mỗi ngày mỗi chuyện - 01:20 Chuyện bác Ba Phi - Xưa và nay - 01:40 Món ngon Phương Nam - 02:00 Tiếng tơ đồng - 02:30 Cười vui lắm - 02:45 Phim
Lịch phát sóng VTV9 ngày 01/01
Lịch phát sóng VTV9 ngày 01/01
01/01/2020
00:45 Ngon bá chấy - 01:00 Đi để trở về - 01:20 Xả Xì Trét - 01:40 Rong ruổi đất phương Nam - 02:00 Dân ca nhạc cổ - 02:30 Cười vui lắm - 02:45 Phim truyện - 03:30 Khám phá thế giới - 04:20 Lập trình trái tim - 04:40
Lịch phát sóng VTV9 ngày 31/12
Lịch phát sóng VTV9 ngày 31/12
31/12/2019
00:00 Phim truyện - 00:45 Chợ khéo cơm ngon - 01:00 Chuyện cũ dấu xưa - 01:20 Xả Xì Trét - 01:40 Rong ruổi đất phương Nam - 02:00 Dân ca nhạc cổ - 02:30 Cười vui lắm - 02:45 Phim truyện - 03:30 Khám phá thế giới - 04:20 Lập
Lịch phát sóng VTV9 ngày 30/12
Lịch phát sóng VTV9 ngày 30/12
30/12/2019
00:00 Thanh xuân gia đình - 00:25 Báu vật đại dương - 00:40 Dạo quanh thị trường - 00:55 Tiếng tơ đồng - 01:25 Ca nhạc - 02:30 Cười vui lắm - 02:45 Nhan sắc mới - Khởi đầu mới - 03:05 Đấu trường ẩm thực - 03:30 Phim tài liệu
Lịch phát sóng VTV9 ngày 29/12
Lịch phát sóng VTV9 ngày 29/12
29/12/2019
00:00 Phim truyện - 00:40 VTV kết nối - 00:55 Sân khấu cải lương - 02:30 Phim sitcom - 02:40 Quẳng gánh lo đi - 03:00 Xả Xì Trét - 03:25 Xe và phong cách - 03:40 Nhan sắc mới - Khởi đầu mới - 04:00 Bay bổng Phương Nam -
Lịch phát sóng VTV9 ngày 28/12
Lịch phát sóng VTV9 ngày 28/12
28/12/2019
00:00 Phim truyện - 00:45 Khu phố Ùm Bà Lằng - 00:55 Tiếng tơ đồng - 01:25 Y khoa hiện đại - 01:35 Mêkong dấu ấn con đường - 01:45 Phim truyện - 02:30 Phim sitcom - 02:40 Nhan sắc mới - Khởi đầu mới - 03:00 Bếp quê - 03:10
Lịch phát sóng VTV9 ngày 27/12
Lịch phát sóng VTV9 ngày 27/12
27/12/2019
00:00 Phim truyện - 00:45 Khu phố Ùm Bà Lằng - 00:55 Dân ca Nam bộ - 01:25 Bếp quê - 01:35 Khi các thánh xa nhà - 01:45 Phim truyện - 02:30 Phim sitcom - 02:40 Luôn có cách để yêu thương - 03:10 Quà tặng cuộc sống - 03:15