Người Quảng
Thứ 7, 21/09/2019

Lịch phát sóng VTV9

Lịch phát sóng VTV9 ngày 23/09
Lịch phát sóng VTV9 ngày 23/09
23/09/2019
00:00 Thanh xuân gia đình - 00:25 Báu vật đại dương - 00:40 Mỗi ngày mỗi chuyện - 00:55 Tiếng tơ đồng - 01:25 Ca nhạc - 02:30 Phim sitcom - 02:40 Nhan sắc mới - Khởi đầu mới - 03:05 Em chưa muốn lấy chồng - 03:30 Phim tài liệu
Lịch phát sóng VTV9 ngày 22/09
Lịch phát sóng VTV9 ngày 22/09
22/09/2019
00:00 Phim truyện - 00:40 VTV kết nối - 00:55 Dân ca Nam bộ - 01:25 Tám lạng nửa cân - 02:30 Phim sitcom - 02:40 Quẳng gánh lo đi - 03:00 Nhạc phụ lắm chiêu - 03:25 Xe và phong cách - 03:40 Nhan sắc mới - Khởi đầu mới
Lịch phát sóng VTV9 ngày 21/09
Lịch phát sóng VTV9 ngày 21/09
21/09/2019
00:00 Phim truyện - 00:45 Khu phố Ùm Bà Lằng - 00:55 Tiếng tơ đồng - 01:25 Y khoa hiện đại - 01:35 Cười vui lắm - 01:45 Phim truyện - 02:30 Phim sitcom - 02:40 Nhan sắc mới - Khởi đầu mới - 03:05 Xả Xì Trét - 03:30 Khám
Lịch phát sóng VTV9 ngày 20/09
Lịch phát sóng VTV9 ngày 20/09
20/09/2019
00:00 Phim truyện Không như ngày hôm qua - Tập 5 00:45 Khu phố Ùm Bà Lằng 00:55 Dân ca Nam bộ Vọng mãi câu ca 01:25 Bếp quê 01:35 Cười vui lắm 01:45 Phim truyện Hoa lưỡng sinh - Tập 22 02:30 Phim sitcom 02:40 Luôn có cách để yêu
Lịch phát sóng VTV9 ngày 19/09
Lịch phát sóng VTV9 ngày 19/09
19/09/2019
00:00 Phim truyện - 00:45 Khu phố Ùm Bà Lằng - 00:55 Tiếng tơ đồng - 01:25 Chợ khéo cơm ngon - 01:35 Cười vui lắm - 01:45 Phim truyện - 02:30 Phim sitcom - 02:40 Thanh xuân gia đình - 03:10 Lắm người nhiều ma - 03:30 Khám phá thế
Lịch phát sóng VTV9 ngày 18/09
Lịch phát sóng VTV9 ngày 18/09
18/09/2019
00:00 Phim truyện - 00:45 Khu phố Ùm Bà Lằng - 00:55 Dân ca nhạc cổ - 01:25 Ăn vặt miền Tây - 01:35 Cười vui lắm - 01:45 Phim truyện - 02:30 Phim sitcom - 02:40 Quẳng gánh lo đi - 03:00 Bếp quê - 03:10 Gia đình hết sảy
Lịch phát sóng VTV9 ngày 17/09
Lịch phát sóng VTV9 ngày 17/09
17/09/2019
00:00 Phim truyện - 00:45 Khu phố Ùm Bà Lằng - 00:55 Dân ca Nam bộ - 01:25 Dạo quanh thị trường - 01:35 Cười vui lắm - 01:45 Phim truyện - 02:30 Phim sitcom - 02:40 Luôn có cách để yêu thương - 03:10 Làng cười cười cả làng -
Lịch phát sóng VTV9 ngày 16/09
Lịch phát sóng VTV9 ngày 16/09
16/09/2019
00:00 Thanh xuân gia đình - 00:25 Báu vật đại dương - 00:40 Mỗi ngày mỗi chuyện - 00:55 Tiếng tơ đồng - 01:25 Ca nhạc - 02:30 Phim sitcom - 02:40 Nhan sắc mới - Khởi đầu mới - 03:05 Em chưa muốn lấy chồng - 03:30 Phim tài liệu
Lịch phát sóng VTV9 ngày 15/09
Lịch phát sóng VTV9 ngày 15/09
15/09/2019
00:00 Phim truyện - 00:40 VTV kết nối - 00:55 Dân ca nhạc cổ - 01:25 Tám lạng nửa cân - 02:30 Phim sitcom - 02:40 Quẳng gánh lo đi - 03:00 Nhạc phụ lắm chiêu - 03:25 Xe và phong cách - 03:40 Nhan sắc mới - Khởi đầu mới
Lịch phát sóng VTV9 ngày 14/09
Lịch phát sóng VTV9 ngày 14/09
14/09/2019
00:00 Phim truyện - 00:45 Khu phố Ùm Bà Lằng - 00:55 Tiếng tơ đồng - 01:25 Y khoa hiện đại - 01:35 Cười vui lắm - 01:45 Phim truyện - 02:30 Phim sitcom - 02:40 Nhan sắc mới - Khởi đầu mới - 03:05 Xả Xì Trét - 03:30 Khám
Lịch phát sóng VTV9 ngày 13/09
Lịch phát sóng VTV9 ngày 13/09
13/09/2019
00:00 Phim truyện - 00:45 Khu phố Ùm Bà Lằng - 00:55 Dân ca Nam bộ - 01:25 Bếp quê - 01:35 Cười vui lắm - 01:45 Phim truyện - 02:30 Phim sitcom - 02:40 Luôn có cách để yêu thương - 03:15 Biệt đội tất tần tật - 03:30 Khám
Lịch phát sóng VTV9 ngày 12/09
Lịch phát sóng VTV9 ngày 12/09
12/09/2019
00:00 Phim truyện - 00:45 Khu phố Ùm Bà Lằng - 00:55 Tiếng tơ đồng - 01:25 Chợ khéo cơm ngon - 01:35 Cười vui lắm - 01:45 Phim truyện - 02:30 Phim sitcom - 02:40 Thanh xuân gia đình - 03:15 Lắm người nhiều ma - 03:30 Khám phá thế
Lịch phát sóng VTV9 ngày 11/09
Lịch phát sóng VTV9 ngày 11/09
11/09/2019
00:00 Phim truyện - 00:45 Khu phố Ùm Bà Lằng - 00:55 Dân ca nhạc cổ - 01:25 Ăn vặt miền Tây - 01:35 Cười vui lắm - 01:45 Phim truyện - 02:30 Phim sitcom - 02:40 Quẳng gánh lo đi - 03:00 Bếp quê - 03:10 Gia đình hết sảy
Lịch phát sóng VTV9 ngày 10/09
Lịch phát sóng VTV9 ngày 10/09
10/09/2019
00:00 Phim truyện - 00:45 Khu phố Ùm Bà Lằng - 00:55 Dân ca Nam bộ - 01:25 Dạo quanh thị trường - 01:35 Cười vui lắm - 01:45 Phim truyện - 02:30 Phim sitcom - 02:40 Luôn có cách để yêu thương - 03:10 Làng cười cười cả làng -
Lịch phát sóng VTV9 ngày 09/09
Lịch phát sóng VTV9 ngày 09/09
09/09/2019
00:00 Thanh xuân gia đình - 00:25 Báu vật đại dương - 00:40 Mỗi ngày mỗi chuyện - 00:55 Tiếng tơ đồng - 01:25 Ca nhạc - 02:30 Phim sitcom - 02:40 Nhan sắc mới - Khởi đầu mới - 03:05 Em chưa muốn lấy chồng - 03:30 Phim tài liệu
Lịch phát sóng VTV9 ngày 08/09
Lịch phát sóng VTV9 ngày 08/09
08/09/2019
00:00 Phim truyện - 00:40 VTV kết nối - 00:55 Dân ca nhạc cổ - 01:25 Tám lạng nửa cân - 02:30 Phim sitcom - 02:40 Quẳng gánh lo đi - 03:00 Nhạc phụ lắm chiêu - 03:25 Xe và phong cách - 03:40 Nhan sắc mới - Khởi đầu mới
Lịch phát sóng VTV9 ngày 07/09
Lịch phát sóng VTV9 ngày 07/09
07/09/2019
00:00 Phim truyện - 00:45 Khu phố Ùm Bà Lằng - 00:55 Tiếng tơ đồng - 01:25 Y khoa hiện đại - 01:35 Cười vui lắm - 01:45 Phim truyện - 02:30 Phim sitcom - 02:40 Nhan sắc mới - Khởi đầu mới - 03:05 Xả Xì Trét - 03:30 Khám
Lịch phát sóng VTV9 ngày 06/09
Lịch phát sóng VTV9 ngày 06/09
06/09/2019
00:00 Phim truyện - 00:45 Khu phố Ùm Bà Lằng - 00:55 Dân ca Nam bộ - 01:25 Bếp quê - 01:35 Cười vui lắm - 01:45 Phim truyện - 02:30 Phim sitcom - 02:40 Luôn có cách để yêu thương - 03:10 Biệt đội tất tần tật - 03:30 Khám
Lịch phát sóng VTV9 ngày 05/09
Lịch phát sóng VTV9 ngày 05/09
05/09/2019
00:00 Phim truyện - 00:45 Khu phố Ùm Bà Lằng - 00:55 Tiếng tơ đồng - 01:25 Chợ khéo cơm ngon - 01:35 Cười vui lắm - 01:45 Phim truyện - 02:30 Phim sitcom - 02:40 Thanh xuân gia đình - 03:10 Lắm người nhiều ma - 03:30 Khám phá thế
Lịch phát sóng VTV9 ngày 04/09
Lịch phát sóng VTV9 ngày 04/09
04/09/2019
00:00 Phim truyện - 00:45 Khu phố Ùm Bà Lằng - 00:55 Dân ca nhạc cổ - 01:25 Ăn vặt miền Tây - 01:35 Cười vui lắm - 01:45 Phim truyện - 02:30 Phim sitcom - 02:40 Quẳng gánh lo đi - 03:00 Bếp quê - 03:10 Gia đình hết sảy
Lịch phát sóng VTV9 ngày 03/09
Lịch phát sóng VTV9 ngày 03/09
03/09/2019
00:00 Phim truyện - 00:45 Khu phố Ùm Bà Lằng - 00:55 Dân ca Nam bộ - 01:25 Dạo quanh thị trường - 01:35 Cười vui lắm - 01:45 Phim truyện - 02:30 Phim sitcom - 02:40 Luôn có cách để yêu thương - 03:10 Làng cười cười cả làng -
Lịch phát sóng VTV9 ngày 02/09
Lịch phát sóng VTV9 ngày 02/09
02/09/2019
00:00 Thanh xuân gia đình - 00:25 Báu vật đại dương - 00:40 Mỗi ngày mỗi chuyện - 00:55 Tiếng tơ đồng - 01:25 Ca nhạc - 02:30 Phim sitcom - 02:40 Nhan sắc mới - Khởi đầu mới - 03:05 Em chưa muốn lấy chồng - 03:30 Phim tài liệu
Lịch phát sóng VTV9 ngày 01/09
Lịch phát sóng VTV9 ngày 01/09
01/09/2019
00:00 Phim truyện - 00:40 VTV kết nối - 00:55 Dân ca nhạc cổ - 01:25 Tám lạng nửa cân - 02:30 Phim sitcom - 02:40 Quẳng gánh lo đi - 03:00 Nhạc phụ lắm chiêu - 03:25 Xe và phong cách - 03:40 Nhan sắc mới - Khởi đầu mới
Lịch phát sóng VTV9 ngày 31/08
Lịch phát sóng VTV9 ngày 31/08
31/08/2019
00:00 Phim truyện - 00:45 Khu phố Ùm Bà Lằng - 00:55 Tiếng tơ đồng - 01:25 Y khoa hiện đại - 01:35 Cười vui lắm - 01:45 Phim truyện - 02:30 Phim sitcom - 02:40 Nhan sắc mới - Khởi đầu mới - 03:05 Xả Xì Trét - 03:30 Khám
Lịch phát sóng VTV9 ngày 30/08
Lịch phát sóng VTV9 ngày 30/08
30/08/2019
00:00 Phim truyện - 00:45 Khu phố Ùm Bà Lằng - 00:55 Dân ca Nam bộ - 01:25 Bếp quê - 01:35 Cười vui lắm - 01:45 Phim truyện - 02:30 Phim sitcom - 02:40 Luôn có cách để yêu thương - 03:10 Biệt đội tất tần tật - 03:30 Khám
Lịch phát sóng VTV9 ngày 29/08
Lịch phát sóng VTV9 ngày 29/08
29/08/2019
00:00 Phim truyện - 00:45 Khu phố Ùm Bà Lằng - 00:55 Tiếng tơ đồng - 01:25 Chợ khéo cơm ngon - 01:35 Cười vui lắm - 01:45 Phim truyện - 02:30 Phim sitcom - 02:40 Thanh xuân gia đình - 03:10 Lắm người nhiều ma - 03:30 Khám phá thế
Lịch phát sóng VTV9 ngày 28/08
Lịch phát sóng VTV9 ngày 28/08
28/08/2019
00:00 Phim truyện - 00:45 Khu phố Ùm Bà Lằng - 00:55 Dân ca Nam bộ - 01:25 Ăn vặt miền Tây - 01:35 Cười vui lắm - 01:45 Phim truyện - 02:30 Phim sitcom - 02:40 Quẳng gánh lo đi - 03:00 Bếp quê - 03:10 Gia đình hết sảy
Lịch phát sóng VTV9 ngày 27/08
Lịch phát sóng VTV9 ngày 27/08
27/08/2019
00:00 Phim truyện - 00:45 Khu phố Ùm Bà Lằng - 00:55 Dân ca Nam bộ - 01:25 Dạo quanh thị trường - 01:35 Cười vui lắm - 01:45 Phim truyện - 02:30 Phim sitcom - 02:40 Luôn có cách để yêu thương - 03:10 Làng cười cười cả làng -
Lịch phát sóng VTV9 ngày 26/08
Lịch phát sóng VTV9 ngày 26/08
26/08/2019
00:00 Thanh xuân gia đình - 00:25 Báu vật đại dương - 00:40 Mỗi ngày mỗi chuyện - 00:55 Tiếng tơ đồng - 01:25 Ca nhạc - 02:30 Phim sitcom - 02:40 Nhan sắc mới - Khởi đầu mới - 03:05 Em chưa muốn lấy chồng - 03:30 Phim tài liệu
Lịch phát sóng VTV9 ngày 25/08
Lịch phát sóng VTV9 ngày 25/08
25/08/2019
00:00 Phim truyện - 00:40 VTV kết nối - 00:55 Dân ca Nam bộ - 01:25 Tám lạng nửa cân - 02:30 Phim sitcom - 02:40 Quẳng gánh lo đi - 03:00 Nhạc phụ lắm chiêu - 03:25 Xe và phong cách - 03:40 Nhan sắc mới - Khởi đầu mới
Lịch phát sóng VTV9 ngày 24/08
Lịch phát sóng VTV9 ngày 24/08
24/08/2019
00:00 Phim truyện - 00:45 Khu phố Ùm Bà Lằng - 00:55 Tiếng tơ đồng - 01:25 Y khoa hiện đại - 01:35 Cười vui lắm - 01:45 Phim truyện - 02:30 Phim sitcom - 02:40 Nhan sắc mới - Khởi đầu mới - 03:05 Xả Xì Trét - 03:30 Khám
Lịch phát sóng VTV9 ngày 23/08
Lịch phát sóng VTV9 ngày 23/08
23/08/2019
00:00 Phim truyện - 00:45 Khu phố Ùm Bà Lằng - 00:55 Dân ca Nam bộ - 01:25 Bếp quê - 01:35 Cười vui lắm - 01:45 Phim truyện - 02:30 Phim sitcom - 02:40 Luôn có cách để yêu thương - 03:10 Biệt đội tất tần tật - 03:30 Khám