Người Quảng
Thứ 3, 23/04/2019

Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV

Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 24/04
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 24/04
24/04/2019
00:00 Người tình của tôi Tập 31 - 01:00 Sao Hỏa vs Sao Kim Tập 8 - 02:00 Congo Di sản cuối cùng của hành tinh xanh Tập 2 - 02:30 Mối thù không phai Tập 67 - 03:30 Amur kỳ bí Tập 6 - 04:00 Sao và sự kiện Tập
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 23/04
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 23/04
23/04/2019
00:00 Người tình của tôi Tập 30 - 01:00 Sao thế giới Tập 196 - 01:30 Amur kỳ bí Tập 6 - 02:00 Sao và sự kiện Tập 354 - 02:30 Mối thù không phai Tập 66 - 03:30 Congo Di sản cuối cùng của hành tinh xanh Tập 2 -
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 22/04
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 22/04
22/04/2019
00:00 Người tình của tôi Tập 29 - 01:00 Nhanh như chớp Mùa 2 Tập 5 - 02:00 Amur kỳ bí Tập 6 - 02:30 Mối thù không phai Tập 65 - 03:30 Sao và sự kiện Tập 354 - 04:00 Amur kỳ bí Tập 6 - 04:30 Sao thế giới
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 21/04
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 21/04
21/04/2019
00:00 Sao thế giới Tập 195 - 00:30 Sao và sự kiện Tập 354 - 01:00 Sao Hỏa vs Sao Kim Tập 7 - 02:00 Congo Di sản cuối cùng của hành tinh xanh - 02:30 Mối thù không phai Tập 64 - 03:30 Sao thế giới Tập 195 - 04:00
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 20/04
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 20/04
20/04/2019
00:00 Nhanh như chớp_Mùa 2 Tập 4 - 01:00 Amur kỳ bí Tập 5 - 01:30 Sao thế giới Tập 195 - 02:00 Sao và sự kiện Tập 353 - 02:30 Mối thù không phai Tập 63 - 03:30 Congo Di sản cuối cùng của hành tinh xanh - 04:00 Amur
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 19/04
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 19/04
19/04/2019
00:00 Người tình của tôi Tập 28 - 01:00 Tình khúc giao mùa Tập 10 - 02:00 Sao thế giới Tập 195 - 02:30 Mối thù không phai Tập 62 - 03:30 Sao và sự kiện Tập 353 - 04:00 Nhanh như chớp_Mùa 2 Tập 4 - 05:00 Lật mặt tử
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 18/04
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 18/04
18/04/2019
00:00 Người tình của tôi Tập 27 - 01:00 Sao và sự kiện Tập 353 - 01:30 Congo Di sản cuối cùng của hành tinh xanh - 02:00 Amur kỳ bí Tập 5 - 02:30 Mối thù không phai Tập 61 - 03:30 Sao thế giới Tập 195 - 04:00 Congo
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 17/04
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 17/04
17/04/2019
00:00 Người tình của tôi Tập 26 - 01:00 Sao Hỏa vs Sao Kim Tập 7 - 02:00 Congo Di sản cuối cùng của hành tinh xanh - 02:30 Mối thù không phai Tập 60 - 03:30 Amur kỳ bí Tập 5 - 04:00 Sao và sự kiện Tập 353 -
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 16/04
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 16/04
16/04/2019
00:00 Người tình của tôi Tập 25 - 01:00 Sao thế giới Tập 195 - 01:30 Amur kỳ bí Tập 5 - 02:00 Sao và sự kiện Tập 353 - 02:30 Mối thù không phai Tập 59 - 03:30 Congo Di sản cuối cùng của hành tinh xanh - 04:00 Nhanh
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 15/04
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 15/04
15/04/2019
00:00 Người tình của tôi Tập 24 - 01:00 Nhanh như chớp_Mùa 2 Tập 4 - 02:00 Amur kỳ bí Tập 5 - 02:30 Mối thù không phai Tập 58 - 03:30 Sao và sự kiện Tập 353 - 04:00 Amur kỳ bí Tập 5 - 04:30 Sao thế giới Tập
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 14/04
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 14/04
14/04/2019
00:00 Sao thế giới Tập 194 - 00:30 Sao và sự kiện Tập 353 - 01:00 Sao Hỏa vs Sao Kim Tập 6 - 02:00 Congo Di sản cuối cùng của hành tinh xanh - 02:30 Mối thù không phai Tập 57 - 03:30 Sao thế giới Tập 194 - 04:00
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 13/04
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 13/04
13/04/2019
00:00 Nhanh như chớp_Mùa 2 Tập 3 - 01:00 Amur kỳ bí Tập 4 - 01:30 Sao thế giới Tập 194 - 02:00 Sao và sự kiện Tập 352 - 02:30 Mối thù không phai Tập 56 - 03:30 Congo Di sản cuối cùng của hành tinh xanh - 04:00 Amur
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 12/04
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 12/04
12/04/2019
00:00 Người tình của tôi Tập 23 - 01:00 Tình khúc giao mùa Tập 9 - 02:00 Sao thế giới Tập 194 - 02:30 Mối thù không phai Tập 55 - 03:30 Sao và sự kiện Tập 352 - 04:00 Nhanh như chớp_Mùa 2 Tập 3 - 05:00 Lật mặt tử
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 11/04
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 11/04
11/04/2019
00:00 Người tình của tôi Tập 22 - 01:00 Sao và sự kiện Tập 352 - 01:30 Kỳ tích kiến trúc của loài vật Tập 6 - 02:00 Amur kỳ bí Tập 4 - 02:30 Mối thù không phai Tập 54 - 03:30 Sao thế giới Tập 194 - 04:00 Kỳ
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 10/04
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 10/04
10/04/2019
00:00 Người tình của tôi Tập 21 - 01:00 Sao Hỏa vs Sao Kim Tập 6 - 02:00 Kỳ tích kiến trúc của loài vật Tập 6 - 02:30 Mối thù không phai Tập 53 - 03:30 Amur kỳ bí Tập 4 - 04:00 Sao và sự kiện Tập 352 -
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 09/04
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 09/04
09/04/2019
00:00 Người tình của tôi Tập 20 - 01:00 Sao thế giới Tập 194 - 01:30 Amur kỳ bí Tập 4 - 02:00 Sao và sự kiện Tập 352 - 02:30 Mối thù không phai Tập 52 - 03:30 Kỳ tích kiến trúc của loài vật Tập 6 - 04:00 Nhanh
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 08/04
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 08/04
08/04/2019
00:00 Người tình của tôi Tập 19 - 01:00 Nhanh như chớp_Mùa 2 Tập 3 - 02:00 Amur kỳ bí Tập 4 - 02:30 Mối thù không phai Tập 51 - 03:30 Sao và sự kiện Tập 352 - 04:00 Amur kỳ bí Tập 4 - 04:30 Sao thế giới Tập
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 07/04
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 07/04
07/04/2019
00:00 Sao thế giới Tập 193 - 00:30 Sao và sự kiện Tập 352 - 01:00 Sao Hỏa vs Sao Kim Tập 5 - 02:00 Kỳ tích kiến trúc của loài vật Tập 5 - 02:30 Mối thù không phai Tập 50 - 03:30 Sao thế giới Tập 193 - 04:00
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 06/04
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 06/04
06/04/2019
00:00 Nhanh như chớp_Mùa 2 Tập 2 - 01:00 Amur kỳ bí Tập 3 - 01:30 Sao thế giới Tập 193 - 02:00 Sao và sự kiện Tập 351 - 02:30 Mối thù không phai Tập 49 - 03:30 Kỳ tích kiến trúc của loài vật Tập 5 - 04:00 Amur
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 05/04
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 05/04
05/04/2019
00:00 Người tình của tôi Tập 18 - 01:00 Tình khúc giao mùa Tập 8 - 02:00 Sao thế giới Tập 193 - 02:30 Mối thù không phai Tập 48 - 03:30 Sao và sự kiện Tập 351 - 04:00 Nhanh như chớp_Mùa 2 Tập 2 - 05:00 Lật mặt tử
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 04/04
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 04/04
04/04/2019
00:00 Người tình của tôi Tập 17 - 01:00 Sao và sự kiện Tập 351 - 01:30 Kỳ tích kiến trúc của loài vật Tập 5 - 02:00 Amur kỳ bí Tập 3 - 02:30 Mối thù không phai Tập 47 - 03:30 Sao thế giới Tập 193 - 04:00 Kỳ
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 03/04
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 03/04
03/04/2019
00:00 Người tình của tôi Tập 16 - 01:00 Sao Hỏa vs Sao Kim Tập 5 - 02:00 Kỳ tích kiến trúc của loài vật Tập 5 - 02:30 Mối thù không phai Tập 46 - 03:30 Amur kỳ bí Tập 3 - 04:00 Sao và sự kiện Tập 351 -
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 02/04
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 02/04
02/04/2019
00:00 Người tình của tôi Tập 15 - 01:00 Sao thế giới Tập 193 - 01:30 Amur kỳ bí Tập 3 - 02:00 Sao và sự kiện Tập 351 - 02:30 Mối thù không phai Tập 45 - 03:30 Kỳ tích kiến trúc của loài vật Tập 5 - 04:00 Nhanh
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 01/04
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 01/04
01/04/2019
00:00 Người tình của tôi Tập 14 - 01:00 Nhanh như chớp_Mùa 2 Tập 2 - 02:00 Amur kỳ bí Tập 3 - 02:30 Mối thù không phai Tập 44 - 03:30 Sao và sự kiện Tập 351 - 04:00 Amur kỳ bí Tập 3 - 04:30 Sao thế giới Tập
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 31/03
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 31/03
31/03/2019
00:00 Sao thế giới Tập 192 - 00:30 Sao và sự kiện Tập 351 - 01:00 Sao Hỏa vs Sao Kim Tập 4 - 02:00 Kỳ tích kiến trúc của loài vật Tập 4 - 02:30 Mối thù không phai Tập 43 - 03:30 Sao thế giới Tập 192 - 04:00
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 30/03
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 30/03
30/03/2019
00:00 Nhanh như chớp_Mùa 2 Tập 1 - 01:00 Amur kỳ bí Tập 2 - 01:30 Sao thế giới Tập 192 - 02:00 Sao và sự kiện Tập 350 - 02:30 Mối thù không phai Tập 42 - 03:30 Kỳ tích kiến trúc của loài vật Tập 4 - 04:00 Amur
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 29/03
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 29/03
29/03/2019
00:00 Người tình của tôi Tập 13 - 01:00 Tình khúc giao mùa Tập 7 - 02:00 Sao thế giới Tập 192 - 02:30 Mối thù không phai Tập 41 - 03:30 Sao và sự kiện Tập 350 - 04:00 Nhanh như chớp_Mùa 2 Tập 1 - 05:00 Lật mặt tử
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 28/03
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 28/03
28/03/2019
00:00 Người tình của tôi Tập 12 - 01:00 Sao và sự kiện Tập 350 - 01:30 Kỳ tích kiến trúc của loài vật Tập 4 - 02:00 Amur kỳ bí Tập 2 - 02:30 Mối thù không phai Tập 40 - 03:30 Sao thế giới Tập 192 - 04:00 Kỳ
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 27/03
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 27/03
27/03/2019
00:00 Người tình của tôi Tập 11 - 01:00 Sao Hỏa vs Sao Kim Tập 4 - 02:00 Kỳ tích kiến trúc của loài vật Tập 4 - 02:30 Mối thù không phai Tập 39 - 03:30 Amur kỳ bí Tập 2 - 04:00 Sao và sự kiện Tập 350 -
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 26/03
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 26/03
26/03/2019
00:00 Người tình của tôi Tập 10 - 01:00 Sao thế giới Tập 192 - 01:30 Amur kỳ bí Tập 2 - 02:00 Sao và sự kiện Tập 350 - 02:30 Mối thù không phai Tập 38 - 03:30 Kỳ tích kiến trúc của loài vật Tập 4 - 04:00 Nhanh
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 25/03
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 25/03
25/03/2019
00:00 Người tình của tôi Tập 9 - 01:00 Nhanh như chớp_Mùa 2 Tập 1 - 02:00 Amur kỳ bí Tập 2 - 02:30 Mối thù không phai Tập 37 - 03:30 Sao và sự kiện Tập 350 - 04:00 Amur kỳ bí Tập 2 - 04:30 Sao thế giới Tập
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 24/03
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 24/03
24/03/2019
00:00 Sao thế giới Tập 191 - 00:30 Sao và sự kiện Tập 350 - 01:00 Sao Hỏa vs Sao Kim Tập 3 - 02:00 Kỳ tích kiến trúc của loài vật Tập 3 - 02:30 Mối thù không phai Tập 36 - 03:30 Sao thế giới Tập 191 - 04:00