Người Quảng
Chủ Nhật, 19/08/2018

Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV

Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 20/08
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 20/08
20/08/2018
00:00 Họa mi đừng hót Tập 22 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 13 - 02:00 Kì tích kiến trúc của loài vật Tập 2 - 02:30 Kẻ phụ tình Tập 15 - 03:30 Kiến tạo nhịp cầu mùa 4 Tập 10 - 04:00 Sao thế giới Tập 162 - 04:30
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 19/08
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 19/08
19/08/2018
00:00 Sao thế giới Tập 161 - 00:30 Sao và sự kiện Tập 321 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 13 - 02:00 Kì tích kiến trúc của loài vật Tập 1 - 02:30 Kẻ phụ tình Tập 14 - 03:30 Sao thế giới Tập 161 - 04:00 Chuyện khó đỡ
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 18/08
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 18/08
18/08/2018
00:00 Chuyện khó đỡ Tập 12 - 01:00 Sao thế giới Tập 161 - 01:30 Sao và sự kiện Tập 320 - 02:00 Kiến tạo nhịp cầu mùa 4 Tập 9 - 02:30 Kẻ phụ tình Tập 13 - 03:30 Kì tích kiến trúc của loài vật Tập 1 - 04:00
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 17/08
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 17/08
17/08/2018
00:00 Họa mi đừng hót Tập 21 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 12 - 02:00 Sao thế giới Tập 161 - 02:30 Kẻ phụ tình Tập 12 - 03:30 Sao và sự kiện Tập 320 - 04:00 Sao thế giới Tập 161 - 04:30 Kiến tạo nhịp cầu mùa 4
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 16/08
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 16/08
16/08/2018
00:00 Họa mi đừng hót Tập 20 - 01:00 Sao và sự kiện Tập 320 - 01:30 Sao thế giới Tập 161 - 02:00 Kì tích kiến trúc của loài vật Tập 1 - 02:30 Kẻ phụ tình Tập 11 - 03:30 Sao thế giới Tập 161 - 04:00 Chuyện khó
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 15/08
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 15/08
15/08/2018
00:00 Họa mi đừng hót Tập 19 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 12 - 02:00 Kiến tạo nhịp cầu mùa 4 Tập 9 - 02:30 Kẻ phụ tình Tập 10 - 03:30 Kì tích kiến trúc của loài vật Tập 1 - 04:00 Sao và sự kiện Tập 320 -
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 14/08
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 14/08
14/08/2018
00:00 Họa mi đừng hót Tập 18 - 01:00 Sao thế giới Tập 161 - 01:30 Kì tích kiến trúc của loài vật Tập 1 - 02:00 Sao và sự kiện Tập 320 - 02:30 Kẻ phụ tình Tập 9 - 03:30 Sao thế giới Tập 161 - 04:00 Chuyện khó
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 13/08
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 13/08
13/08/2018
00:00 Họa mi đừng hót Tập 17 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 11 - 02:00 Kì tích kiến trúc của loài vật Tập 1 - 02:30 Kẻ phụ tình Tập 8 - 03:30 Kiến tạo nhịp cầu mùa 4 Tập 9 - 04:00 Sao thế giới Tập 161 - 04:30
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 12/08
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 12/08
12/08/2018
00:00 Sao thế giới Tập 160 - 00:30 Sao và sự kiện Tập 320 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 11 - 02:00 Kì tích kiến trúc của loài vật Tập 6 - 02:30 Kẻ phụ tình Tập 7 - 03:30 Sao thế giới Tập 160 - 04:00 Chuyện khó đỡ
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 11/08
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 11/08
11/08/2018
00:00 Gạo nếp gạo tẻ Chuyện nhà Gạo - 01:00 Sao thế giới Tập 160 - 01:30 Sao và sự kiện Tập 319 - 02:00 Kiến tạo nhịp cầu mùa 4 Tập 8 - 02:30 Kẻ phụ tình Tập 6 - 03:30 Kì tích kiến trúc của loài vật Tập 6
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 10/08
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 10/08
10/08/2018
00:00 Họa mi đừng hót Tập 16 - 01:00 Gạo nếp gạo tẻ Chuyện nhà Gạo - 02:00 Sao thế giới Tập 160 - 02:30 Kẻ phụ tình Tập 5 - 03:30 Sao và sự kiện Tập 319 - 04:00 Sao thế giới Tập 160 - 04:30 Kiến tạo nhịp cầu
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 09/08
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 09/08
09/08/2018
00:00 Họa mi đừng hót Tập 15 - 01:00 Sao và sự kiện Tập 319 - 01:30 Sao thế giới Tập 160 - 02:00 Kì tích kiến trúc của loài vật Tập 6 - 02:30 Kẻ phụ tình Tập 4 - 03:30 Sao thế giới Tập 160 - 04:00 Chuyện khó
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 08/08
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 08/08
08/08/2018
00:00 Họa mi đừng hót Tập 14 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 10 - 02:00 Kiến tạo nhịp cầu mùa 4 Tập 8 - 02:30 Kẻ phụ tình Tập 3 - 03:30 Kì tích kiến trúc của loài vật Tập 6 - 04:00 Sao và sự kiện Tập 319 -
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 07/08
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 07/08
07/08/2018
00:00 Họa mi đừng hót Tập 13 - 01:00 Sao thế giới Tập 160 - 01:30 Kì tích kiến trúc của loài vật Tập 6 - 02:00 Sao và sự kiện Tập 319 - 02:30 Kẻ phụ tình Tập 2 - 03:30 Sao thế giới Tập 160 - 04:00 Gạo nếp
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 06/08
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 06/08
06/08/2018
00:00 Họa mi đừng hót Tập 12 - 01:00 Gạo nếp gạo tẻ Chuyện nhà Gạo - 02:00 Kì tích kiến trúc của loài vật Tập 6 - 02:30 Kẻ phụ tình Tập 1 - 03:30 Kiến tạo nhịp cầu mùa 4 Tập 8 - 04:00 Sao thế giới Tập 160
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 05/08
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 05/08
05/08/2018
00:00 Sao thế giới Tập 159 - 00:30 Sao và sự kiện Tập 319 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 10 - 02:00 Kì tích kiến trúc của loài vật- Tập 5 - 02:30 Sắc đẹp tội lỗi Tập 43 - 03:30 Sao thế giới Tập 159 - 04:00 Chuyện
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 04/08
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 04/08
04/08/2018
00:00 Chuyện khó đỡ Tập 9 - 01:00 Sao thế giới Tập 159 - 01:30 Sao và sự kiện Tập 318 - 02:00 Kiến tạo nhịp cầu mùa 4 Tập 7 - 02:30 Sắc đẹp tội lỗi Tập 42 - 03:30 Kì tích kiến trúc của loài vật Tập 5 -
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 03/08
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 03/08
03/08/2018
00:00 Họa mi đừng hót Tập 11 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 9 - 02:00 Sao thế giới Tập 159 - 02:30 Sắc đẹp tội lỗi Tập 41 - 03:30 Sao và sự kiện Tập 318 - 04:00 Sao thế giới Tập 159 - 04:30 Kiến tạo nhịp cầu mùa
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 02/08
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 02/08
02/08/2018
00:00 Họa mi đừng hót Tập 10 - 01:00 Sao và sự kiện Tập 318 - 01:30 Sao thế giới Tập 159 - 02:00 Kì tích kiến trúc của loài vật Tập 5 - 02:30 Sắc đẹp tội lỗi Tập 40 - 03:30 Sao thế giới Tập 159 - 04:00 Chuyện
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 01/08
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 01/08
01/08/2018
00:00 Họa mi đừng hót Tập 9 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 9 - 02:00 Kiến tạo nhịp cầu mùa 4 Tập 7 - 02:30 Sắc đẹp tội lỗi Tập 39 - 03:30 Kì tích kiến trúc của loài vật Tập 5 - 04:00 Sao và sự kiện Tập 318
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 31/07
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 31/07
31/07/2018
00:00 Họa mi đừng hót Tập 8 - 01:00 Sao thế giới Tập 159 - 01:30 Kì tích kiến trúc của loài vật Tập 5 - 02:00 Sao và sự kiện Tập 318 - 02:30 Sắc đẹp tội lỗi Tập 38 - 03:30 Sao thế giới Tập 159 - 04:00 Chuyện
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 30/07
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 30/07
30/07/2018
00:00 Họa mi đừng hót Tập 7 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 8 - 02:00 Kì tích kiến trúc của loài vật Tập 5 - 02:30 Sắc đẹp tội lỗi Tập 37 - 03:30 Kiến tạo nhịp cầu mùa 4 Tập 7 - 04:00 Sao thế giới Tập 159 -
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 29/07
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 29/07
29/07/2018
00:00 Sao thế giới Tập 158 - 00:30 Sao và sự kiện Tập 318 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 8 - 02:00 Kì tích kiến trúc của loài vật Tập 4 - 02:30 Sắc đẹp tội lỗi Tập 36 - 03:30 Sao thế giới Tập 158 - 04:00 Chuyện khó
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 28/07
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 28/07
28/07/2018
00:00 Chuyện khó đỡ Tập 7 - 01:00 Sao thế giới Tập 158 - 01:30 Sao và sự kiện Tập 317 - 02:00 Kiến tạo nhịp cầu mùa 4 Tập 6 - 02:30 Sắc đẹp tội lỗi Tập 35 - 03:30 Kì tích kiến trúc của loài vật Tập 4 -
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 27/07
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 27/07
27/07/2018
00:00 Họa mi đừng hót Tập 6 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 7 - 02:00 Sao thế giới Tập 158 - 02:30 Sắc đẹp tội lỗi Tập 34 - 03:30 Sao và sự kiện Tập 317 - 04:00 Sao thế giới Tập 158 - 04:30 Kiến tạo nhịp cầu mùa
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 26/07
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 26/07
26/07/2018
00:00 Họa mi đừng hót Tập 5 - 01:00 Sao và sự kiện Tập 317 - 01:30 Sao thế giới Tập 158 - 02:00 Kì tích kiến trúc của loài vật Tập 4 - 02:30 Sắc đẹp tội lỗi Tập 33 - 03:30 Sao thế giới Tập 158 - 04:00 Chuyện
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 25/07
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 25/07
25/07/2018
00:00 Họa mi đừng hót Tập 4 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 7 - 02:00 Kiến tạo nhịp cầu mùa 4 Tập 6 - 02:30 Sắc đẹp tội lỗi Tập 32 - 03:30 Kì tích kiến trúc của loài vật Tập 4 - 04:00 Sao và sự kiện Tập 317
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 24/07
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 24/07
24/07/2018
00:00 Họa mi đừng hót Tập 3 - 01:00 Sao thế giới Tập 158 - 01:30 Kì tích kiến trúc của loài vật Tập 4 - 02:00 Sao và sự kiện Tập 317 - 02:30 Sắc đẹp tội lỗi Tập 31 - 03:30 Sao thế giới Tập 158 - 04:00 Chuyện
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 23/07
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 23/07
23/07/2018
00:00 Họa mi đừng hót Tập 2 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 6 - 02:00 Kì tích kiến trúc của loài vật Tập 4 - 02:30 Sắc đẹp tội lỗi Tập 30 - 03:30 Kiến tạo nhịp cầu mùa 4 Tập 6 - 04:00 Sao thế giới Tập 158 -
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 22/07
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 22/07
22/07/2018
00:00 Sao thế giới Tập 157 - 00:30 Sao và sự kiện Tập 317 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 6 - 02:00 Kì tích kiến trúc của loài vật Tập 3 - 02:30 Sắc đẹp tội lỗi Tập 29 - 03:30 Sao thế giới Tập 157 - 04:00 Chuyện khó
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 21/07
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 21/07
21/07/2018
00:00 Chuyện khó đỡ Tập 5 - 01:00 Sao thế giới Tập 157 - 01:30 Sao và sự kiện Tập 316 - 02:00 Kiến tạo nhịp cầu mùa 4 Tập 5 - 02:30 Sắc đẹp tội lỗi Tập 28 - 03:30 Kì tích kiến trúc của loài vật Tập 3 -
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 20/07
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 20/07
20/07/2018
00:00 Họa mi đừng hót Tập 1 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 5 - 02:00 Sao thế giới Tập 157 - 02:30 Sắc đẹp tội lỗi Tập 27 - 03:30 Sao và sự kiện Tập 316 - 04:00 Sao thế giới Tập 157 - 04:30 Kiến tạo nhịp cầu mùa