Người Quảng
Thứ 6, 22/06/2018

Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV

Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 23/06
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 23/06
23/06/2018
00:00 Chuyện khó đỡ Tập 101 - 01:00 Sao thế giới Tập 153 - 01:30 Sao và sự kiện Tập 312 - 02:00 Kiến tạo nhịp cầu mùa 4 Tập 1 - 02:30 Tình sâu hơn hận Tập 95 - 03:30 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan Phần 2 Tập 12
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 22/06
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 22/06
22/06/2018
00:00 Chỉ yêu mình em Tập 77 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 101 - 02:00 Sao thế giới Tập 153 - 02:30 Tình sâu hơn hận Tập 94 - 03:30 Sao và sự kiện Tập 312 - 04:00 Sao thế giới Tập 153 - 04:30 Kiến tạo nhịp cầu mùa
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 21/06
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 21/06
21/06/2018
00:00 Chỉ yêu mình em Tập 76 - 01:00 Sao và sự kiện Tập 312 - 01:30 Sao thế giới Tập 153 - 02:00 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan Phần 2 Tập 12 - 02:30 Tình sâu hơn hận Tập 93 - 03:30 Sao thế giới Tập 153 - 04:00
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 20/06
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 20/06
20/06/2018
00:00 Chỉ yêu mình em Tập 75 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 101 - 02:00 Kiến tạo nhịp cầu mùa 4 Tập 1 - 02:30 Tình sâu hơn hận Tập 92 - 03:30 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan Phần 2 Tập 12 - 04:00 Sao và sự kiện Tập
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 19/06
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 19/06
19/06/2018
00:00 Chỉ yêu mình em Tập 74 - 01:00 Sao thế giới Tập 153 - 01:30 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan Phần 2 Tập 12 - 02:00 Sao và sự kiện Tập 312 - 02:30 Tình sâu hơn hận Tập 91 - 03:30 Sao thế giới Tập 153 - 04:00
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 18/06
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 18/06
18/06/2018
00:00 Chỉ yêu mình em Tập 73 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 100 - 02:00 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan Phần 2 Tập 12 - 02:30 Tình sâu hơn hận Tập 90 - 03:30 Kiến tạo nhịp cầu mùa 4 Tập 1 - 04:00 Sao thế giới Tập 153
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 17/06
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 17/06
17/06/2018
00:00 Sao thế giới Tập 152 - 00:30 Sao và sự kiện Tập 312 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 100 - 02:00 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan Phần 2- Tập 11 - 02:30 Tình sâu hơn hận Tập 89 - 03:30 Sao thế giới Tập 152 -
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 16/06
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 16/06
16/06/2018
00:00 Chuyện khó đỡ Tập 99 - 01:00 Sao thế giới Tập 152 - 01:30 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan Phần 2- Tập 11 - 02:00 Sao và sự kiện Tập 311 - 02:30 Tình sâu hơn hận Tập 88 - 03:30 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 15/06
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 15/06
15/06/2018
00:00 Chỉ yêu mình em Tập 72 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 99 - 02:00 Sao thế giới Tập 152 - 02:30 Tình sâu hơn hận Tập 87 - 03:30 Sao và sự kiện Tập 311 - 04:00 Sao thế giới Tập 152 - 04:30 Khám phá Malaysia cùng Martin
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 14/06
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 14/06
14/06/2018
00:00 Chỉ yêu mình em Tập 71 - 01:00 Sao và sự kiện Tập 311 - 01:30 Sao thế giới Tập 152 - 02:00 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan Phần 2- Tập 11 - 02:30 Tình sâu hơn hận Tập 86 - 03:30 Sao thế giới Tập 152
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 13/06
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 13/06
13/06/2018
00:00 Chỉ yêu mình em Tập 70 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 99 - 02:00 Sao thế giới Tập 152 - 02:30 Tình sâu hơn hận Tập 85 - 03:30 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan Phần 2- Tập 11 - 04:00 Sao và sự kiện Tập 311
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 12/06
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 12/06
12/06/2018
00:00 Chỉ yêu mình em Tập 69 - 01:00 Sao thế giới Tập 152 - 01:30 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan Phần 2- Tập 11 - 02:00 Sao và sự kiện Tập 311 - 02:30 Tình sâu hơn hận Tập 84 - 03:30 Sao thế giới Tập 152
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 11/06
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 11/06
11/06/2018
00:00 Chỉ yêu mình em Tập 68 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 98 - 02:00 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan Phần 2- Tập 11 - 02:30 Tình sâu hơn hận Tập 83 - 03:30 Sao và sự kiện Tập 311 - 04:00 Khám phá Malaysia cùng Martin
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 10/06
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 10/06
10/06/2018
00:00 Sao thế giới Tập 151 - 00:30 Sao và sự kiện Tập 311 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 98 - 02:00 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan Phần 2- Tập 10 - 02:30 Tình sâu hơn hận Tập 82 - 03:30 Sao thế giới Tập 151 -
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 09/06
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 09/06
09/06/2018
00:00 Chuyện khó đỡ Tập 97 - 01:00 Sao thế giới Tập 151 - 01:30 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan Phần 2- Tập 10 - 02:00 Sao và sự kiện Tập 310 - 02:30 Tình sâu hơn hận Tập 81 - 03:30 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 08/06
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 08/06
08/06/2018
00:00 Chỉ yêu mình em Tập 67 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 97 - 02:00 Sao thế giới Tập 151 - 02:30 Tình sâu hơn hận Tập 80 - 03:30 Sao và sự kiện Tập 310 - 04:00 Sao thế giới Tập 151 - 04:30 Khám phá Malaysia cùng Martin
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 07/06
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 07/06
07/06/2018
00:00 Chỉ yêu mình em Tập 66 - 01:00 Sao và sự kiện Tập 310 - 01:30 Sao thế giới Tập 151 - 02:00 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan Phần 2- Tập 10 - 02:30 Tình sâu hơn hận Tập 79 - 03:30 Sao thế giới Tập 151
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 06/06
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 06/06
06/06/2018
00:00 Chỉ yêu mình em Tập 65 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 97 - 02:00 Sao thế giới Tập 151 - 02:30 Tình sâu hơn hận Tập 78 - 03:30 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan Phần 2- Tập 10 - 04:00 Sao và sự kiện Tập 310
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 05/06
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 05/06
05/06/2018
00:00 Chỉ yêu mình em Tập 64 - 01:00 Sao thế giới Tập 151 - 01:30 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan Phần 2- Tập 10 - 02:00 Sao và sự kiện Tập 310 - 02:30 Tình sâu hơn hận Tập 77 - 03:30 Sao thế giới Tập 151
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 04/06
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 04/06
04/06/2018
00:00 Chỉ yêu mình em Tập 63 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 96 - 02:00 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan Phần 2- Tập 10 - 02:30 Tình sâu hơn hận Tập 76 - 03:30 Sao và sự kiện Tập 310 - 04:00 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan Phần
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 03/06
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 03/06
03/06/2018
00:00 Sao và sự kiện Tập 310 - 00:30 Sao thế giới Tập 150 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 96 - 02:00 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan Phần 2- Tập 9 - 02:30 Tình sâu hơn hận Tập 75 - 03:30 Sao thế giới Tập 150 -
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 02/06
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 02/06
02/06/2018
00:00 Chuyện khó đỡ Tập 95 - 01:00 Sao thế giới Tập 150 - 01:30 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan Phần 2- Tập 9 - 02:00 Sao và sự kiện Tập 309 - 02:30 Tình sâu hơn hận Tập 74 - 03:30 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 01/06
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 01/06
01/06/2018
00:00 Chỉ yêu mình em Tập 62 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 95 - 02:00 Sao thế giới Tập 150 - 02:30 Tình sâu hơn hận Tập 73 - 03:30 Sao và sự kiện Tập 309 - 04:00 Sao thế giới Tập 150 - 04:30 Khám phá Malaysia cùng Martin
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 31/05
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 31/05
31/05/2018
00:00 Chỉ yêu mình em Tập 61 - 01:00 Sao và sự kiện Tập 309 - 01:30 Sao thế giới Tập 150 - 02:00 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan Phần 2- Tập 9 - 02:30 Tình sâu hơn hận Tập 72 - 03:30 Sao thế giới Tập 150
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 30/05
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 30/05
30/05/2018
00:00 Chỉ yêu mình em Tập 60 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 95 - 02:00 Sao thế giới Tập 150 - 02:30 Tình sâu hơn hận Tập 71 - 03:30 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan Phần 2- Tập 9 - 04:00 Sao và sự kiện Tập 309
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 29/05
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 29/05
29/05/2018
00:00 Chỉ yêu mình em Tập 59 - 01:00 Sao thế giới Tập 150 - 01:30 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan Phần 2- Tập 9 - 02:00 Sao và sự kiện Tập 309 - 02:30 Tình sâu hơn hận Tập 70 - 03:30 Sao thế giới Tập 150
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 28/05
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 28/05
28/05/2018
00:00 Chỉ yêu mình em Tập 58 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 94 - 02:00 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan Phần 2- Tập 9 - 02:30 Tình sâu hơn hận Tập 69 - 03:30 Sao và sự kiện Tập 309 - 04:00 Khám phá Malaysia cùng Martin
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 27/05
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 27/05
27/05/2018
00:00 Sao và sự kiện Tập 309 - 00:30 Sao thế giới Tập 149 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 94 - 02:00 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan Phần 2 Tập 8 - 02:30 Tình sâu hơn hận Tập 68 - 03:30 Sao thế giới Tập 149 - 04:00 Chuyện
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 26/05
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 26/05
26/05/2018
00:00 Chuyện khó đỡ Tập 93 - 01:00 Sao thế giới Tập 149 - 01:30 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan Phần 2 Tập 8 - 02:00 Sao và sự kiện Tập 308 - 02:30 Tình sâu hơn hận Tập 67 - 03:30 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan Phần 2
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 25/05
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 25/05
25/05/2018
00:00 Chỉ yêu mình em Tập 57 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 93 - 02:00 Sao thế giới Tập 149 - 02:30 Tình sâu hơn hận Tập 66 - 03:30 Sao và sự kiện Tập 308 - 04:00 Sao thế giới Tập 149 - 04:30 Khám phá Malaysia cùng Martin
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 24/05
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 24/05
24/05/2018
00:00 Chỉ yêu mình em Tập 56 - 01:00 Sao và sự kiện Tập 308 - 01:30 Sao thế giới Tập 149 - 02:00 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan Phần 2 Tập 8 - 02:30 Tình sâu hơn hận Tập 65 - 03:30 Sao thế giới Tập 149 - 04:00
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 23/05
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 23/05
23/05/2018
00:00 Chỉ yêu mình em Tập 55 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 93 - 02:00 Sao thế giới Tập 149 - 02:30 Tình sâu hơn hận Tập 64 - 03:30 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan Phần 2 Tập 8 - 04:00 Sao và sự kiện Tập 308 - 04:30