Người Quảng
Thứ 6, 23/03/2018

Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV

Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 24/03
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 24/03
24/03/2018
00:00 Chuyện khó đỡ Tập 75 - 01:00 Sao thế giới Tập 140 - 01:30 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan Phần 2 Tập 12 - 02:00 Sao và sự kiện Tập 299 - 02:30 Tình sâu hơn hận Tập 4 - 03:30 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan Phần 2
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 23/03
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 23/03
23/03/2018
00:00 Chỉ yêu mình em Tập 12 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 75 - 02:00 Sao thế giới Tập 140 - 02:30 Tình sâu hơn hận Tập 3 - 03:30 Sao và sự kiện Tập 299 - 04:00 Sao thế giới Tập 140 - 04:30 Khám phá Malaysia cùng Martin
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 22/03
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 22/03
22/03/2018
00:00 Chỉ yêu mình em Tập 11 - 01:00 Sao và sự kiện Tập 299 - 01:30 Sao thế giới Tập 140 - 02:00 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan Phần 2 Tập 12 - 02:30 Tình sâu hơn hận Tập 2 - 03:30 Sao thế giới Tập 140 - 04:00
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 21/03
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 21/03
21/03/2018
00:00 Chỉ yêu mình em Tập 10 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 75 - 02:00 Sao thế giới Tập 140 - 02:30 Tình sâu hơn hận Tập 1 - 03:30 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan Phần 2 Tập 12 - 04:00 Sao và sự kiện Tập 299 - 04:30
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 20/03
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 20/03
20/03/2018
00:00 Chỉ yêu mình em Tập 9 - 01:00 Sao thế giới Tập 140 - 01:30 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan Phần 2 Tập 12 - 02:00 Sao và sự kiện Tập 299 - 02:30 Linh hồn báo thù Tập 24 - 03:30 Sao thế giới Tập 140 - 04:00
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 19/03
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 19/03
19/03/2018
00:00 Chỉ yêu mình em Tập 8 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 74 - 02:00 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan Phần 2 Tập 12 - 02:30 Linh hồn báo thù Tập 23 - 03:30 Sao và sự kiện Tập 299 - 04:00 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan Phần
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 18/03
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 18/03
18/03/2018
00:00 Sao và sự kiện Tập 299 - 00:30 Sao thế giới Tập 139 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 74 - 02:00 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan Phần 2 Tập 11 - 02:30 Linh hồn báo thù Tập 22 - 03:30 Sao và sự kiện Tập 299 -
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 17/03
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 17/03
17/03/2018
00:00 Chuyện khó đỡ Tập 73 - 01:00 Sao thế giới Tập 139 - 01:30 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan Phần 2 Tập 11 - 02:00 Sao và sự kiện Tập 298 - 02:30 Linh hồn báo thù Tập 21 - 03:30 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 16/03
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 16/03
16/03/2018
00:00 Chỉ yêu mình em Tập 7 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 73 - 02:00 Sao thế giới Tập 139 - 02:30 Linh hồn báo thù Tập 20 - 03:30 Sao và sự kiện Tập 298 - 04:00 Sao thế giới Tập 139 - 04:30 Khám phá Malaysia cùng Martin
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 15/03
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 15/03
15/03/2018
00:00 Chỉ yêu mình em Tập 6 - 01:00 Sao và sự kiện Tập 298 - 01:30 Sao thế giới Tập 139 - 02:00 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan Phần 2 Tập 11 - 02:30 Linh hồn báo thù Tập 19 - 03:30 Sao thế giới Tập 139 -
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 14/03
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 14/03
14/03/2018
00:00 Chỉ yêu mình em Tập 5 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 73 - 02:00 Sao thế giới Tập 139 - 02:30 Linh hồn báo thù Tập 18 - 03:30 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan Phần 2 Tập 11 - 04:00 Sao và sự kiện Tập 298 -
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 13/03
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 13/03
13/03/2018
00:00 Chỉ yêu mình em Tập 4 - 01:00 Sao thế giới Tập 139 - 01:30 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan Phần 2 Tập 11 - 02:00 Sao và sự kiện Tập 298 - 02:30 Linh hồn báo thù Tập 17 - 03:30 Sao thế giới Tập 139 -
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 12/03
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 12/03
12/03/2018
00:00 Chỉ yêu mình em Tập 3 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 72 - 02:00 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan Phần 2 Tập 11 - 02:30 Linh hồn báo thù Tập 16 - 03:30 Sao và sự kiện Tập 298 - 04:00 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 11/03
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 11/03
11/03/2018
00:00 Sao và sự kiện Tập 298 - 00:30 Sao thế giới Tập 138 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 72 - 02:00 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan Phần 2 Tập 10 - 02:30 Linh hồn báo thù Tập 15 - 03:30 Sao và sự kiện Tập 298 -
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 10/03
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 10/03
10/03/2018
00:00 Chuyện khó đỡ Tập 71 - 01:00 Sao thế giới Tập 138 - 01:30 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan Phần 2 Tập 10 - 02:00 Sao và sự kiện Tập 297 - 02:30 Linh hồn báo thù Tập 14 - 03:30 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 09/03
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 09/03
09/03/2018
00:00 Chỉ yêu mình em Tập 2 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 71 - 02:00 Sao thế giới Tập 138 - 02:30 Linh hồn báo thù Tập 13 - 03:30 Sao và sự kiện Tập 297 - 04:00 Sao thế giới Tập 138 - 04:30 Khám phá Malaysia cùng Martin
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 08/03
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 08/03
08/03/2018
00:00 Chỉ yêu mình em Tập 1 - 01:00 Sao và sự kiện Tập 297 - 01:30 Sao thế giới Tập 138 - 02:00 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan Phần 2 Tập 10 - 02:30 Linh hồn báo thù Tập 12 - 03:30 Sao thế giới Tập 138 -
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 07/03
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 07/03
07/03/2018
00:00 Người chồng hai mặt Tập 39 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 71 - 02:00 Sao thế giới Tập 138 - 02:30 Linh hồn báo thù Tập 11 - 03:30 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan Phần 2 Tập 10 - 04:00 Sao và sự kiện Tập 297 -
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 06/03
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 06/03
06/03/2018
00:00 Người chồng hai mặt Tập 38 - 01:00 Sao thế giới Tập 138 - 01:30 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan Phần 2 Tập 10 - 02:00 Sao và sự kiện Tập 297 - 02:30 Linh hồn báo thù Tập 10 - 03:30 Sao thế giới Tập 138 -
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 05/03
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 05/03
05/03/2018
00:00 Người chồng hai mặt Tập 37 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 70 - 02:00 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan Phần 2 Tập 10 - 02:30 Linh hồn báo thù Tập 9 - 03:30 Sao và sự kiện Tập 297 - 04:00 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 04/03
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 04/03
04/03/2018
00:00 Sao và sự kiện Tập 297 - 00:30 Sao thế giới Tập 137 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 70 - 02:00 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan Phần 2- Tập 9 - 02:30 Linh hồn báo thù Tập 8 - 03:30 Sao và sự kiện Tập 297
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 03/03
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 03/03
03/03/2018
00:00 Chuyện khó đỡ Tập 69 - 01:00 Sao thế giới Tập 137 - 01:30 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan Phần 2- Tập 9 - 02:00 Chuyện khó đỡ Tập 69 - 02:30 Linh hồn báo thù Tập 7 - 03:30 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 02/03
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 02/03
02/03/2018
00:00 Người chồng hai mặt Tập 36 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 69 - 02:00 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan Phần 2- Tập 9 - 02:30 Linh hồn báo thù Tập 6 - 03:30 Chuyện khó đỡ Tập 69 - 04:30 Sao thế giới Tập 137 -
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 01/03
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 01/03
01/03/2018
00:00 Người chồng hai mặt Tập 35 - 01:00 Sao thế giới Tập 137 - 01:30 Chuyện khó đỡ Tập 69 - 02:30 Linh hồn báo thù Tập 5 - 03:30 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan Phần 2- Tập 9 - 04:00 Chuyện khó đỡ Tập 69 -
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 28/02
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 28/02
28/02/2018
00:00 Người chồng hai mặt Tập 34 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 68 - 02:00 Sao thế giới Tập 137 - 02:30 Linh hồn báo thù Tập 4 - 03:30 Sao thế giới Tập 137 - 04:00 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan Phần 2- Tập 9 -
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 27/02
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 27/02
27/02/2018
00:00 Người chồng hai mặt Tập 33 - 01:00 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan Phần 2- Tập 9 - 01:30 Chuyện khó đỡ Tập 69 - 02:30 Linh hồn báo thù Tập 3 - 03:30 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan Phần 2- Tập 9 -
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 26/02
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 26/02
26/02/2018
00:00 Người chồng hai mặt Tập 32 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 68 - 02:00 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan Phần 2- Tập 9 - 02:30 Linh hồn báo thù Tập 2 - 03:30 Sao thế giới Tập 137 - 04:00 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 25/02
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 25/02
25/02/2018
00:00 Sóng 18 p3 - 00:30 Sao thế giới Tập 137 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 68 - 02:00 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan Phần 2 Tập 8 - 02:30 Linh hồn báo thù Tập 1 - 03:30 Sóng 18 p4 - 04:00 Chuyện khó đỡ Tập 68 -
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 24/02
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 24/02
24/02/2018
00:00 Chuyện khó đỡ Tập 66 - 01:00 Sao thế giới Tập 136 - 01:30 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan Phần 2 Tập 8 - 02:00 Sóng 18 p1 - 02:30 Dối tình Tập 30 - 03:30 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan Phần 2 Tập 8 - 04:00 Sóng
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 23/02
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 23/02
23/02/2018
00:00 Người chồng hai mặt Tập 31 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 67 - 02:00 Sao thế giới Tập 136 - 02:30 Dối tình Tập 29 - 03:30 Sóng 18 p1 - 04:00 Sao thế giới Tập 136 - 04:30 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan Phần 2 Tập 8
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 22/02
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 22/02
22/02/2018
00:00 Người chồng hai mặt Tập 30 - 01:00 Sóng 18 p1 - 01:30 Sao thế giới Tập 136 - 02:00 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan Phần 2 Tập 8 - 02:30 Dối tình Tập 28 - 03:30 Sao thế giới Tập 136 - 04:00 Chuyện khó đỡ Tập 67
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 21/02
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 21/02
21/02/2018
00:00 Người chồng hai mặt Tập 29 - 01:00 Cô Thắm về làng Xuân hội ngộ 2018 - 02:00 Sao thế giới Tập 136 - 02:30 Dối tình Tập 27 - 03:30 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan Phần 2 Tập 8 - 04:00 Sóng 18 p2 - 04:30 Sao