Người Quảng
Thứ 4, 20/02/2019

Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV

Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 20/02
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 20/02
20/02/2019
00:00 Nhà mình có biến Tập 65 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 62 - 02:00 Kỳ tích kiến trúc của loài vật Tập 5 - 02:30 Mối thù không phai Tập 4 - 03:30 Trà mã huyền bí Tập 9 - 04:00 Sóng xuân 19 P2 2 - 04:30 Sao
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 19/02
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 19/02
19/02/2019
00:00 Nhà mình có biến Tập 64 - 01:00 Sao thế giới Tập 187 - 01:30 Trà mã huyền bí Tập 9 - 02:00 Sóng xuân 19 P1 1,2 - 02:30 Mối thù không phai Tập 3 - 03:30 Kỳ tích kiến trúc của loài vật Tập 5 - 04:00 Chuyện
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 18/02
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 18/02
18/02/2019
00:00 Nhà mình có biến Tập 63 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 61 - 02:00 Trà mã huyền bí Tập 9 - 02:30 Mối thù không phai Tập 2 - 03:30 Sóng xuân 19 P3 1,2,3 - 04:00 Trà mã huyền bí Tập 9 - 04:30 Sao thế giới Tập
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 17/02
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 17/02
17/02/2019
00:00 Sao thế giới Tập 186 - 00:30 Sóng xuân 19 P2 Tập 3,4 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 61 - 02:00 Kỳ tích kiến trúc của loài vật Tập 4 - 02:30 Mối thù không phai Tập 1 - 03:30 Sao thế giới Tập 186 - 04:00 Chuyện khó
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 16/02
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 16/02
16/02/2019
00:00 Chuyện khó đỡ Tập 60 - 01:00 Trà mã huyền bí Tập 8 - 01:30 Sao thế giới Tập 186 - 02:00 Sóng xuân 19 P1 Tập 1,2 - 02:30 Nơi nào anh có em Tập 20 - 03:30 Kỳ tích kiến trúc của loài vật Tập 4 - 04:00
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 15/02
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 15/02
15/02/2019
00:00 Nhà mình có biến Tập 62 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 60 - 02:00 Sao thế giới Tập 186 - 02:30 Nơi nào anh có em Tập 19 - 03:30 Sóng xuân 19 P2 3,4 - 04:00 Chuyện khó đỡ Tập 60 - 05:00 Nàng vali và chàng sơ
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 14/02
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 14/02
14/02/2019
00:00 Nhà mình có biến Tập 61 - 01:00 Sóng xuân 19 P3 1,2,3 - 01:30 Kỳ tích kiến trúc của loài vật Tập 4 - 02:00 Trà mã huyền bí Tập 8 - 02:30 Nơi nào anh có em Tập 18 - 03:30 Sao thế giới Tập 186 - 04:00
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 13/02
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 13/02
13/02/2019
00:00 Nhà mình có biến Tập 60 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 60 - 02:00 Kỳ tích kiến trúc của loài vật Tập 4 - 02:30 Nơi nào anh có em Tập 17 - 03:30 Trà mã huyền bí Tập 8 - 04:00 Sóng xuân 19 P1 Tập 3 -
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 12/02
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 12/02
12/02/2019
00:00 Nhà mình có biến Tập 59 - 01:00 Sao thế giới Tập 186 - 01:30 Trà mã huyền bí Tập 8 - 02:00 Sóng xuân 19 P1 Tập 1,2 - 02:30 Nơi nào anh có em Tập 16 - 03:30 Kỳ tích kiến trúc của loài vật Tập 4 -
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 11/02
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 11/02
11/02/2019
00:00 Nhà mình có biến Tập 58 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 59 - 02:00 Trà mã huyền bí Tập 8 - 02:30 Nơi nào anh có em Tập 15 - 03:30 Sóng xuân 19 P3 Tập 1,2,3 - 04:00 Trà mã huyền bí Tập 8 - 04:30 Sao thế
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 10/02
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 10/02
10/02/2019
00:00 Vạn nụ cười xuân Hồn chồng da hàng xóm - 01:00 Sóng xuân 19 P1-1,2,3 - 02:00 Hài kịch tết 2019 Một ngày làm cha - 02:30 Nơi nào anh có em Tập 14 - 03:30 Vạn nụ cười xuân Chàng rể hot boy - 04:00 Vạn nụ cười
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 09/02
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 09/02
09/02/2019
00:00 Sóng xuân 19 P2-1,2,3,4 - 01:00 Vạn nụ cười xuân Tết tìm thê thử hài - 02:00 Sóng xuân 19 P3-1,2,3 - 02:30 Nơi nào anh có em Tập 13 - 03:30 Gala hài Ai cũng bật cười Tết 2018 - 05:00 Vạn nụ cười xuân Chờ chồng
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 08/02
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 08/02
08/02/2019
00:00 Vạn nụ cười xuân Nồi bánh chưng - 01:00 Sóng xuân 19 P1-3,4 - 02:00 Vạn nụ cười xuân Chàng rể hot boy - 02:30 Nơi nào anh có em Tập 12 - 03:30 Hài kịch tết 2019 Một ngày làm cha - 04:00 Sóng xuân 19 P2-1,2,3,4
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 07/02
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 07/02
07/02/2019
00:00 Vạn nụ cười xuân Osin mùa tết - 01:00 Vạn nụ cười xuân -Canh vợ - 02:00 Sóng xuân 19 P2 Tập 3,4 - 02:30 Nơi nào anh có em Tập 11 - 03:30 Sóng xuân 19 P1 Tập 1,2 - 04:00 Vạn nụ cười xuân Xông đất đầu
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 06/02
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 06/02
06/02/2019
00:00 Sóng xuân 19 P2 Tập 1,2,3 - 01:00 Hài kịch tết 2019 Một ngày làm cha - 02:00 Gala hài Ai cũng bật cười Tết 2018 - 02:30 Nơi nào anh có em Tập 10 - 03:30 Vạn nụ cười xuân Canh vợ - 04:30 Vạn nụ cười xuân Gala
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 05/02
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 05/02
05/02/2019
00:00 Sóng xuân 19 P1 Tập 1,2,3 - 01:00 Vạn nụ cười xuân Đêm hội ngộ - 02:00 Vạn nụ cười xuân Chàng rể hot boy - 02:30 Nơi nào anh có em Tập 9 - 03:30 Sóng xuân 19 P1 Tập 2,3 - 04:00 Vạn nụ cười xuân Osin mùa
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 04/02
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 04/02
04/02/2019
00:00 Nhà mình có biến Tập 57 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 59 - 02:00 Trà mã huyền bí Tập 8 - 02:30 Nơi nào anh có em Tập 8 - 03:30 Sao và sự kiện Tập 345 - 04:00 Trà mã huyền bí Tập 8 - 04:30 Sao thế
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 03/02
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 03/02
03/02/2019
00:00 Sao thế giới Tập 185 - 00:30 Sao và sự kiện Tập 345 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 59 - 02:00 Kỳ tích kiến trúc của loài vật Tập 3 - 02:30 Nơi nào anh có em Tập 7 - 03:30 Sao thế giới Tập 185 - 04:00 Chuyện
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 02/02
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 02/02
02/02/2019
00:00 Chuyện khó đỡ Tập 58 - 01:00 Trà mã huyền bí Tập 7 - 01:30 Sao thế giới Tập 185 - 02:00 Sao và sự kiện Tập 344 - 02:30 Nơi nào anh có em Tập 6 - 03:30 Kỳ tích kiến trúc của loài vật Tập 3 - 04:00
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 01/02
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 01/02
01/02/2019
00:00 Nhà mình có biến Tập 56 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 58 - 02:00 Sao thế giới Tập 185 - 02:30 Nơi nào anh có em Tập 5 - 03:30 Sao và sự kiện Tập 344 - 04:00 Chuyện khó đỡ Tập 58 - 05:00 Nàng vali và chàng
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 31/01
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 31/01
31/01/2019
00:00 Nhà mình có biến Tập 55 - 01:00 Sao và sự kiện Tập 344 - 01:30 Kỳ tích kiến trúc của loài vật Tập 3 - 02:00 Trà mã huyền bí Tập 7 - 02:30 Nơi nào anh có em Tập 4 - 03:30 Sao thế giới Tập 185 -
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 30/01
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 30/01
30/01/2019
00:00 Nhà mình có biến Tập 54 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 58 - 02:00 Kỳ tích kiến trúc của loài vật Tập 3 - 02:30 Nơi nào anh có em Tập 3 - 03:30 Trà mã huyền bí Tập 7 - 04:00 Sao và sự kiện Tập 344 -
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 29/01
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 29/01
29/01/2019
00:00 Nhà mình có biến Tập 53 - 01:00 Sao thế giới Tập 185 - 01:30 Trà mã huyền bí Tập 7 - 02:00 Sao và sự kiện Tập 344 - 02:30 Nơi nào anh có em Tập 2 - 03:30 Kỳ tích kiến trúc của loài vật Tập 3 -
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 28/01
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 28/01
28/01/2019
00:00 Nhà mình có biến Tập 52 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 57 - 02:00 Trà mã huyền bí Tập 7 - 02:30 Nơi nào anh có em Tập 1 - 03:30 Sao và sự kiện Tập 344 - 04:00 Trà mã huyền bí Tập 7 - 04:30 Sao thế
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 27/01
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 27/01
27/01/2019
00:00 Sao thế giới Tập 184 - 00:30 Sao và sự kiện Tập 344 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 57 - 02:00 Kỳ tích kiến trúc của loài vật Tập 2 - 02:30 Ngọn gió tình yêu Tập 35 - 03:30 Sao thế giới Tập 184 - 04:00 Chuyện khó
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 26/01
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 26/01
26/01/2019
00:00 Chuyện khó đỡ Tập 56 - 01:00 Trà mã huyền bí Tập 6 - 01:30 Sao thế giới Tập 184 - 02:00 Sao và sự kiện Tập 343 - 02:30 Ngọn gió tình yêu Tập 34 - 03:30 Kỳ tích kiến trúc của loài vật Tập 2 - 04:00 Trà
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 25/01
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 25/01
25/01/2019
00:00 Nhà mình có biến Tập 51 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 56 - 02:00 Sao thế giới Tập 184 - 02:30 Ngọn gió tình yêu Tập 33 - 03:30 Sao và sự kiện Tập 343 - 04:00 Chuyện khó đỡ Tập 56 - 05:00 Bẫy chồng người ta Tập
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 24/01
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 24/01
24/01/2019
00:00 Nhà mình có biến Tập 50 - 01:00 Sao và sự kiện Tập 343 - 01:30 Kỳ tích kiến trúc của loài vật Tập 2 - 02:00 Trà mã huyền bí Tập 6 - 02:30 Ngọn gió tình yêu Tập 32 - 03:30 Sao thế giới Tập 184 - 04:00
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 23/01
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 23/01
23/01/2019
00:00 Nhà mình có biến Tập 49 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 56 - 02:00 Kỳ tích kiến trúc của loài vật Tập 2 - 02:30 Ngọn gió tình yêu Tập 31 - 03:30 Trà mã huyền bí Tập 6 - 04:00 Sao và sự kiện Tập 343 - 04:30
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 22/01
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 22/01
22/01/2019
00:00 Nhà mình có biến Tập 48 - 01:00 Sao thế giới Tập 184 - 01:30 Trà mã huyền bí Tập 6 - 02:00 Sao và sự kiện Tập 343 - 02:30 Ngọn gió tình yêu Tập 30 - 03:30 Kỳ tích kiến trúc của loài vật Tập 2 - 04:00
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 21/01
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 21/01
21/01/2019
00:00 Nhà mình có biến Tập 47 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 55 - 02:00 Trà mã huyền bí Tập 6 - 02:30 Ngọn gió tình yêu Tập 29 - 03:30 Sao và sự kiện Tập 343 - 04:00 Trà mã huyền bí Tập 6 - 04:30 Sao thế giới
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 20/01
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 20/01
20/01/2019
00:00 Sao thế giới Tập 183 - 00:30 Sao và sự kiện Tập 343 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 55 - 02:00 Kỳ tích kiến trúc của loài vật Tập 1 - 02:30 Ngọn gió tình yêu Tập 28 - 03:30 Sao thế giới Tập 183 - 04:00 Chuyện khó