Người Quảng
Thứ 6, 21/09/2018

Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt

Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 21/09
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 21/09
21/09/2018
00:02 Cú hích trên không Tập 13 - 01:00 Mặn hơn muối Tập 8 - 02:00 Tỷ phú tưng Tập 4 - 03:00 Tôi yêu cô đơn Tập 18 - 04:00 Khúc tương tư Tập 18 - 05:00 Những đóa quân tử lan Tập 3 - 06:00 Cú hích trên không
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 20/09
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 20/09
20/09/2018
00:02 Cú hích trên không Tập 12 - 01:00 Mặn hơn muối Tập 7 - 02:00 Tỷ phú tưng Tập 3 - 03:00 Tôi yêu cô đơn Tập 17 - 04:00 Khúc tương tư Tập 17 - 05:00 Những đóa quân tử lan Tập 2 - 06:00 Cú hích trên không
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 19/09
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 19/09
19/09/2018
00:02 Cú hích trên không Tập 11 - 01:00 Mặn hơn muối Tập 6 - 02:00 Tỷ phú tưng Tập 2 - 03:00 Tôi yêu cô đơn Tập 16 - 04:00 Khúc tương tư Tập 16 - 05:00 Những đóa quân tử lan Tập 1 - 06:00 Cú hích trên không
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 18/09
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 18/09
18/09/2018
00:02 Cú hích trên không Tập 10 - 01:00 Mặn hơn muối Tập 5 - 02:00 Tỷ phú tưng Tập 1 - 03:00 Tôi yêu cô đơn Tập 15 - 04:00 Khúc tương tư Tập 15 - 05:00 Trại cá sấu Tập 35 - 06:00 Cú hích trên không Tập 11
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 17/09
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 17/09
17/09/2018
00:02 Cú hích trên không Tập 9 - 01:00 Mặn hơn muối Tập 4 - 02:00 Con gái ông trùm Tập 34 - 03:00 Tôi yêu cô đơn Tập 14 - 04:00 Khúc tương tư Tập 14 - 05:00 Trại cá sấu Tập 34 - 06:00 Cú hích trên không Tập
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 16/09
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 16/09
16/09/2018
00:02 Cú hích trên không Tập 8 - 01:00 Mặn hơn muối Tập 3 - 02:00 Con gái ông trùm Tập 33 - 03:00 Tôi yêu cô đơn Tập 13 - 04:00 Khúc tương tư Tập 13 - 05:00 Trại cá sấu Tập 33 - 06:00 Cú hích trên không Tập
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 15/09
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 15/09
15/09/2018
00:02 Cú hích trên không Tập 7 - 01:00 Mặn hơn muối Tập 2 - 02:00 Con gái ông trùm Tập 32 - 03:00 Tôi yêu cô đơn Tập 12 - 04:00 Khúc tương tư Tập 12 - 05:00 Trại cá sấu Tập 32 - 06:00 Cú hích trên không Tập
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 14/09
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 14/09
14/09/2018
00:02 Cú hích trên không Tập 6 - 01:00 Mặn hơn muối Tập 1 - 02:00 Con gái ông trùm Tập 31 - 03:00 Tôi yêu cô đơn Tập 11 - 04:00 Khúc tương tư Tập 11 - 05:00 Trại cá sấu Tập 31 - 06:00 Cú hích trên không Tập
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 13/09
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 13/09
13/09/2018
00:02 Cú hích trên không Tập 5 - 01:00 Khát vọng xanh Tập 38 - 02:00 Con gái ông trùm Tập 30 - 03:00 Tôi yêu cô đơn Tập 10 - 04:00 Khúc tương tư Tập 10 - 05:00 Trại cá sấu Tập 30 - 06:00 Cú hích trên không Tập
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 12/09
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 12/09
12/09/2018
00:02 Cú hích trên không Tập 4 - 01:00 Khát vọng xanh Tập 37 - 02:00 Con gái ông trùm Tập 29 - 03:00 Tôi yêu cô đơn Tập 9 - 04:00 Khúc tương tư Tập 9 - 05:00 Trại cá sấu Tập 29 - 06:00 Cú hích trên không Tập
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 11/09
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 11/09
11/09/2018
00:02 Cú hích trên không Tập 3 - 01:00 Khát vọng xanh Tập 36 - 02:00 Con gái ông trùm Tập 28 - 03:00 Tôi yêu cô đơn Tập 8 - 04:00 Khúc tương tư Tập 8 - 05:00 Trại cá sấu Tập 28 - 06:00 Cú hích trên không Tập
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 10/09
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 10/09
10/09/2018
00:02 Cú hích trên không Tập 2 - 01:00 Khát vọng xanh Tập 35 - 02:00 Con gái ông trùm Tập 27 - 03:00 Tôi yêu cô đơn Tập 7 - 04:00 Khúc tương tư Tập 7 - 05:00 Trại cá sấu Tập 27 - 06:00 Cú hích trên không Tập
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 09/09
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 09/09
09/09/2018
00:02 Cú hích trên không Tập 1 - 01:00 Khát vọng xanh Tập 34 - 02:00 Con gái ông trùm Tập 26 - 03:00 Tôi yêu cô đơn Tập 6 - 04:00 Khúc tương tư Tập 6 - 05:00 Trại cá sấu Tập 26 - 06:00 Cú hích trên không Tập
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 08/09
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 08/09
08/09/2018
00:02 Ánh sáng thiên đường Tập 34 - 01:00 Khát vọng xanh Tập 33 - 02:00 Con gái ông trùm Tập 25 - 03:00 Tôi yêu cô đơn Tập 5 - 04:00 Khúc tương tư Tập 5 - 05:00 Trại cá sấu Tập 25 - 06:00 Cú hích trên không Tập
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 07/09
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 07/09
07/09/2018
00:02 Ánh sáng thiên đường Tập 33 - 01:00 Khát vọng xanh Tập 32 - 02:00 Con gái ông trùm Tập 24 - 03:00 Tôi yêu cô đơn Tập 4 - 04:00 Khúc tương tư Tập 4 - 05:00 Trại cá sấu Tập 24 - 06:00 Ánh sáng thiên đường Tập
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 06/09
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 06/09
06/09/2018
00:02 Ánh sáng thiên đường Tập 32 - 01:00 Khát vọng xanh Tập 31 - 02:00 Con gái ông trùm Tập 23 - 03:00 Tôi yêu cô đơn Tập 3 - 04:00 Khúc tương tư Tập 3 - 05:00 Trại cá sấu Tập 23 - 06:00 Ánh sáng thiên đường Tập
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 05/09
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 05/09
05/09/2018
00:02 Ánh sáng thiên đường Tập 31 - 01:00 Khát vọng xanh Tập 30 - 02:00 Con gái ông trùm Tập 22 - 03:00 Tôi yêu cô đơn Tập 2 - 04:00 Khúc tương tư Tập 2 - 05:00 Trại cá sấu Tập 22 - 06:00 Ánh sáng thiên đường Tập
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 04/09
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 04/09
04/09/2018
00:02 Ánh sáng thiên đường Tập 30 - 01:00 Khát vọng xanh Tập 29 - 02:00 Con gái ông trùm Tập 21 - 03:00 Tôi yêu cô đơn Tập 1 - 04:00 Khúc tương tư Tập 1 - 05:00 Trại cá sấu Tập 21 - 06:00 Ánh sáng thiên đường Tập
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 03/09
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 03/09
03/09/2018
00:02 Ánh sáng thiên đường Tập 29 - 01:00 Khát vọng xanh Tập 28 - 02:00 Con gái ông trùm Tập 20 - 03:00 Nghiêng nghiêng dòng nước Tập 37 - 04:00 Những khúc sông dậy sóng Tập 22 - 05:00 Trại cá sấu Tập 20 - 06:00 Ánh sáng thiên
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 02/09
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 02/09
02/09/2018
00:02 Ánh sáng thiên đường Tập 28 - 01:00 Khát vọng xanh Tập 27 - 02:00 Con gái ông trùm Tập 19 - 03:00 Nghiêng nghiêng dòng nước Tập 36 - 04:00 Những khúc sông dậy sóng Tập 21 - 05:00 Trại cá sấu Tập 19 - 06:00 Ánh sáng thiên
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 01/09
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 01/09
01/09/2018
00:02 Ánh sáng thiên đường Tập 27 - 01:00 Khát vọng xanh Tập 26 - 02:00 Con gái ông trùm Tập 18 - 03:00 Nghiêng nghiêng dòng nước Tập 35 - 04:00 Những khúc sông dậy sóng Tập 20 - 05:00 Trại cá sấu Tập 18 - 06:00 Ánh sáng thiên
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 31/08
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 31/08
31/08/2018
00:02 Ánh sáng thiên đường Tập 26 - 01:00 Khát vọng xanh Tập 25 - 02:00 Con gái ông trùm Tập 17 - 03:00 Nghiêng nghiêng dòng nước Tập 34 - 04:00 Những khúc sông dậy sóng Tập 19 - 05:00 Trại cá sấu Tập 17 - 06:00 Ánh sáng thiên
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 30/08
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 30/08
30/08/2018
00:02 Ánh sáng thiên đường Tập 25 - 01:00 Khát vọng xanh Tập 24 - 02:00 Con gái ông trùm Tập 16 - 03:00 Nghiêng nghiêng dòng nước Tập 33 - 04:00 Những khúc sông dậy sóng Tập 18 - 05:00 Trại cá sấu Tập 16 - 06:00 Ánh sáng thiên
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 29/08
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 29/08
29/08/2018
00:02 Ánh sáng thiên đường Tập 24 - 01:00 Khát vọng xanh Tập 23 - 02:00 Con gái ông trùm Tập 15 - 03:00 Nghiêng nghiêng dòng nước Tập 32 - 04:00 Những khúc sông dậy sóng Tập 17 - 05:00 Trại cá sấu Tập 15 - 06:00 Ánh sáng thiên
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 28/08
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 28/08
28/08/2018
00:02 Ánh sáng thiên đường Tập 23 - 01:00 Khát vọng xanh Tập 22 - 02:00 Con gái ông trùm Tập 14 - 03:00 Nghiêng nghiêng dòng nước Tập 31 - 04:00 Những khúc sông dậy sóng Tập 16 - 05:00 Trại cá sấu Tập 14 - 06:00 Ánh sáng thiên
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 27/08
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 27/08
27/08/2018
00:02 Ánh sáng thiên đường Tập 22 - 01:00 Khát vọng xanh Tập 21 - 02:00 Con gái ông trùm Tập 13 - 03:00 Nghiêng nghiêng dòng nước Tập 30 - 04:00 Những khúc sông dậy sóng Tập 15 - 05:00 Trại cá sấu Tập 13 - 06:00 Ánh sáng thiên
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 26/08
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 26/08
26/08/2018
00:02 Ánh sáng thiên đường Tập 21 - 01:00 Khát vọng xanh Tập 20 - 02:00 Con gái ông trùm Tập 12 - 03:00 Nghiêng nghiêng dòng nước Tập 29 - 04:00 Những khúc sông dậy sóng Tập 14 - 05:00 Trại cá sấu Tập 12 - 06:00 Ánh sáng thiên
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 25/08
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 25/08
25/08/2018
00:02 Ánh sáng thiên đường Tập 20 - 01:00 Khát vọng xanh Tập 19 - 02:00 Con gái ông trùm Tập 11 - 03:00 Nghiêng nghiêng dòng nước Tập 28 - 04:00 Những khúc sông dậy sóng Tập 13 - 05:00 Trại cá sấu Tập 11 - 06:00 Ánh sáng thiên
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 24/08
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 24/08
24/08/2018
00:02 Ánh sáng thiên đường Tập 19 - 01:00 Khát vọng xanh Tập 18 - 02:00 Con gái ông trùm Tập 10 - 03:00 Nghiêng nghiêng dòng nước Tập 27 - 04:00 Những khúc sông dậy sóng Tập 12 - 05:00 Trại cá sấu Tập 10 - 06:00 Ánh sáng thiên
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 23/08
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 23/08
23/08/2018
00:02 Ánh sáng thiên đường Tập 18 - 01:00 Khát vọng xanh Tập 17 - 02:00 Con gái ông trùm Tập 9 - 03:00 Nghiêng nghiêng dòng nước Tập 26 - 04:00 Những khúc sông dậy sóng Tập 11 - 05:00 Trại cá sấu Tập 9 - 06:00 Ánh sáng thiên
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 22/08
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 22/08
22/08/2018
00:02 Ánh sáng thiên đường Tập 17 - 01:00 Khát vọng xanh Tập 16 - 02:00 Con gái ông trùm Tập 8 - 03:00 Nghiêng nghiêng dòng nước Tập 25 - 04:00 Những khúc sông dậy sóng Tập 10 - 05:00 Trại cá sấu Tập 8 - 06:00 Ánh sáng thiên
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 21/08
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 21/08
21/08/2018
00:02 Ánh sáng thiên đường Tập 16 - 01:00 Khát vọng xanh Tập 15 - 02:00 Con gái ông trùm Tập 7 - 03:00 Nghiêng nghiêng dòng nước Tập 24 - 04:00 Những khúc sông dậy sóng Tập 9 - 05:00 Trại cá sấu Tập 7 - 06:00 Ánh sáng thiên