Người Quảng
Thứ 6, 23/03/2018

Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt

Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 24/03
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 24/03
24/03/2018
00:02 Trại cá sấu Tập 2 - 01:00 Thề không gục ngã Tập 32 - 02:00 Cú hích trên không Tập 9 - 03:00 Khát vọng xanh Tập 7 - 04:00 Những đóa quân tử lan Tập 13 - 05:00 Quyến rũ Tập 18 - 06:00 Trại cá sấu Tập 3
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 23/03
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 23/03
23/03/2018
00:02 Trại cá sấu Tập 1 - 01:00 Thề không gục ngã Tập 31 - 02:00 Cú hích trên không Tập 8 - 03:00 Khát vọng xanh Tập 6 - 04:00 Những đóa quân tử lan Tập 12 - 05:00 Quyến rũ Tập 17 - 06:00 Trại cá sấu Tập 2
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 22/03
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 22/03
22/03/2018
00:02 Thiếu gia nhà nghèo Tập 32 - 01:00 Thề không gục ngã Tập 30 - 02:00 Cú hích trên không Tập 7 - 03:00 Khát vọng xanh Tập 5 - 04:00 Những đóa quân tử lan Tập 11 - 05:00 Quyến rũ Tập 16 - 06:00 Trại cá sấu Tập
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 21/03
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 21/03
21/03/2018
00:02 Thiếu gia nhà nghèo Tập 31 - 01:00 Thề không gục ngã Tập 29 - 02:00 Cú hích trên không Tập 6 - 03:00 Khát vọng xanh Tập 4 - 04:00 Những đóa quân tử lan Tập 10 - 05:00 Quyến rũ Tập 15 - 06:00 Thiếu gia nhà nghèo
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 20/03
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 20/03
20/03/2018
00:02 Thiếu gia nhà nghèo Tập 30 - 01:00 Thề không gục ngã Tập 28 - 02:00 Cú hích trên không Tập 5 - 03:00 Khát vọng xanh Tập 3 - 04:00 Những đóa quân tử lan Tập 9 - 05:00 Quyến rũ Tập 14 - 06:00 Thiếu gia nhà nghèo
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 19/03
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 19/03
19/03/2018
00:02 Thiếu gia nhà nghèo Tập 29 - 01:00 Thề không gục ngã Tập 27 - 02:00 Cú hích trên không Tập 4 - 03:00 Khát vọng xanh Tập 2 - 04:00 Những đóa quân tử lan Tập 8 - 05:00 Quyến rũ Tập 13 - 06:00 Thiếu gia nhà nghèo
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 18/03
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 18/03
18/03/2018
00:02 Thiếu gia nhà nghèo Tập 28 - 01:00 Thề không gục ngã Tập 26 - 02:00 Cú hích trên không Tập 3 - 03:00 Khát vọng xanh Tập 1 - 04:00 Những đóa quân tử lan Tập 7 - 05:00 Quyến rũ Tập 12 - 06:00 Thiếu gia nhà nghèo
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 17/03
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 17/03
17/03/2018
00:02 Thiếu gia nhà nghèo Tập 27 - 01:00 Thề không gục ngã Tập 25 - 02:00 Cú hích trên không Tập 2 - 03:00 NỢ ân tình Tập 30 - 04:00 Những đóa quân tử lan Tập 6 - 05:00 Quyến rũ Tập 11 - 06:00 Thiếu gia nhà nghèo
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 16/03
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 16/03
16/03/2018
00:02 Thiếu gia nhà nghèo Tập 26 - 01:00 Thề không gục ngã Tập 24 - 02:00 Cú hích trên không Tập 1 - 03:00 NỢ ân tình Tập 29 - 04:00 Những đóa quân tử lan Tập 5 - 05:00 Quyến rũ Tập 10 - 06:00 Thiếu gia nhà nghèo
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 15/03
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 15/03
15/03/2018
00:02 Thiếu gia nhà nghèo Tập 25 - 01:00 Thề không gục ngã Tập 23 - 02:00 Hot girl làm vợ Tập 40 - 03:00 NỢ ân tình Tập 28 - 04:00 Những đóa quân tử lan Tập 4 - 05:00 Quyến rũ Tập 9 - 06:00 Thiếu gia nhà nghèo
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 14/03
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 14/03
14/03/2018
00:02 Thiếu gia nhà nghèo Tập 24 - 01:00 Thề không gục ngã Tập 22 - 02:00 Hot girl làm vợ Tập 39 - 03:00 NỢ ân tình Tập 27 - 04:00 Những đóa quân tử lan Tập 3 - 05:00 Quyến rũ Tập 8 - 06:00 Thiếu gia nhà nghèo
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 13/03
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 13/03
13/03/2018
00:02 Thiếu gia nhà nghèo Tập 23 - 01:00 Thề không gục ngã Tập 21 - 02:00 Hot girl làm vợ Tập 38 - 03:00 NỢ ân tình Tập 26 - 04:00 Những đóa quân tử lan Tập 2 - 05:00 Quyến rũ Tập 7 - 06:00 Thiếu gia nhà nghèo
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 12/03
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 12/03
12/03/2018
00:02 Thiếu gia nhà nghèo Tập 22 - 01:00 Thề không gục ngã Tập 20 - 02:00 Hot girl làm vợ Tập 37 - 03:00 NỢ ân tình Tập 25 - 04:00 Những đóa quân tử lan Tập 1 - 05:00 Quyến rũ Tập 6 - 06:00 Thiếu gia nhà nghèo
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 11/03
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 11/03
11/03/2018
00:02 Thiếu gia nhà nghèo Tập 21 - 01:00 Thề không gục ngã Tập 19 - 02:00 Hot girl làm vợ Tập 36 - 03:00 NỢ ân tình Tập 24 - 04:00 Kẻ thù phụ nữ Tập 39 - 05:00 Quyến rũ Tập 5 - 06:00 Thiếu gia nhà nghèo Tập
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 10/03
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 10/03
10/03/2018
00:02 Thiếu gia nhà nghèo Tập 20 - 01:00 Thề không gục ngã Tập 18 - 02:00 Hot girl làm vợ Tập 35 - 03:00 NỢ ân tình Tập 23 - 04:00 Kẻ thù phụ nữ Tập 38 - 05:00 Quyến rũ Tập 4 - 06:00 Thiếu gia nhà nghèo Tập
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 09/03
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 09/03
09/03/2018
00:02 Thiếu gia nhà nghèo Tập 19 - 01:00 Thề không gục ngã Tập 17 - 02:00 Hot girl làm vợ Tập 34 - 03:00 NỢ ân tình Tập 22 - 04:00 Kẻ thù phụ nữ Tập 37 - 05:00 Quyến rũ Tập 3 - 06:00 Thiếu gia nhà nghèo Tập
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 08/03
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 08/03
08/03/2018
00:02 Thiếu gia nhà nghèo Tập 18 - 01:00 Thề không gục ngã Tập 16 - 02:00 Hot girl làm vợ Tập 33 - 03:00 NỢ ân tình Tập 21 - 04:00 Kẻ thù phụ nữ Tập 36 - 05:00 Quyến rũ Tập 2 - 06:00 Thiếu gia nhà nghèo Tập
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 07/03
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 07/03
07/03/2018
00:02 Thiếu gia nhà nghèo Tập 17 - 01:00 Thề không gục ngã Tập 15 - 02:00 Hot girl làm vợ Tập 32 - 03:00 NỢ ân tình Tập 20 - 04:00 Kẻ thù phụ nữ Tập 35 - 05:00 Quyến rũ Tập 1 - 06:00 Thiếu gia nhà nghèo Tập
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 06/03
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 06/03
06/03/2018
00:02 Thiếu gia nhà nghèo Tập 16 - 01:00 Thề không gục ngã Tập 14 - 02:00 Hot girl làm vợ Tập 31 - 03:00 NỢ ân tình Tập 19 - 04:00 Kẻ thù phụ nữ Tập 34 - 05:00 Yêu trong thù hận Tập 30 - 06:00 Thiếu gia nhà
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 05/03
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 05/03
05/03/2018
00:02 Thiếu gia nhà nghèo Tập 15 - 01:00 Thề không gục ngã Tập 13 - 02:00 Hot girl làm vợ Tập 30 - 03:00 NỢ ân tình Tập 18 - 04:00 Kẻ thù phụ nữ Tập 33 - 05:00 Yêu trong thù hận Tập 29 - 06:00 Thiếu gia nhà
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 04/03
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 04/03
04/03/2018
00:02 Thiếu gia nhà nghèo Tập 4 - 01:00 Thề không gục ngã Tập 12 - 02:00 Hot girl làm vợ Tập 29 - 03:00 NỢ ân tình Tập 17 - 04:00 Kẻ thù phụ nữ Tập 32 - 05:00 Yêu trong thù hận Tập 28 - 06:00 Thiếu gia nhà
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 03/03
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 03/03
03/03/2018
00:02 Thiếu gia nhà nghèo Tập 3 - 01:00 Thề không gục ngã Tập 11 - 02:00 Hot girl làm vợ Tập 28 - 03:00 NỢ ân tình Tập 16 - 04:00 Kẻ thù phụ nữ Tập 31 - 05:00 Yêu trong thù hận Tập 27 - 06:00 Thiếu gia nhà
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 02/03
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 02/03
02/03/2018
00:02 Thiếu gia nhà nghèo Tập 2 - 01:00 Thề không gục ngã Tập 10 - 02:00 Hot girl làm vợ Tập 27 - 03:00 NỢ ân tình Tập 15 - 04:00 Kẻ thù phụ nữ Tập 30 - 05:00 Yêu trong thù hận Tập 26 - 06:00 Thiếu gia nhà
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 01/03
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 01/03
01/03/2018
00:02 Thiếu gia nhà nghèo Tập 1 - 01:00 Thề không gục ngã Tập 9 - 02:00 Hot girl làm vợ Tập 26 - 03:00 NỢ ân tình Tập 14 - 04:00 Kẻ thù phụ nữ Tập 29 - 05:00 Yêu trong thù hận Tập 25 - 06:00 Thiếu gia nhà
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 28/02
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 28/02
28/02/2018
00:02 Làng ế vợ Phần 4 Tập 5 - 01:00 Thề không gục ngã Tập 8 - 02:00 Hot girl làm vợ Tập 25 - 03:00 NỢ ân tình Tập 13 - 04:00 Kẻ thù phụ nữ Tập 28 - 05:00 Yêu trong thù hận Tập 24 - 06:00 Thiếu gia
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 27/02
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 27/02
27/02/2018
00:02 Làng ế vợ Phần 4 Tập 4 - 01:00 Thề không gục ngã Tập 7 - 02:00 Hot girl làm vợ Tập 24 - 03:00 NỢ ân tình Tập 12 - 04:00 Kẻ thù phụ nữ Tập 27 - 05:00 Yêu trong thù hận Tập 23 - 06:00 Làng ế
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 26/02
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 26/02
26/02/2018
00:02 Làng ế vợ Phần 4 Tập 3 - 01:00 Thề không gục ngã Tập 6 - 02:00 Ma dai - Phần 1 - 03:00 Ma dai - Phần 2 - 04:00 Kẻ thù phụ nữ Tập 26 - 05:00 Yêu trong thù hận Tập 22 - 06:00 Làng
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 25/02
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 25/02
25/02/2018
00:02 Làng ế vợ Phần 4 Tập 2 - 01:00 Thề không gục ngã Tập 5 - 02:00 Xóm trọ 3D Phần 1 - 03:00 Xóm trọ 3D Phần 2 - 04:00 Kẻ thù phụ nữ Tập 25 - 05:00 Yêu trong thù hận Tập 21 - 06:00 Làng ế vợ
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 24/02
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 24/02
24/02/2018
00:02 Làng ế vợ Phần 4 Tập 1 - 01:00 Thề không gục ngã Tập 4 - 02:00 Rừng xanh kỳ là truyện Phần 1 - 03:00 Rừng xanh kỳ là truyện Phần 2 - 04:00 Kẻ thù phụ nữ Tập 24 - 05:00 Yêu trong thù hận Tập 20 -
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 23/02
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 23/02
23/02/2018
00:02 Đại gia chân đất 8 Tập 5 - 01:00 Thề không gục ngã Tập 3 - 02:00 Già gân, mỹ nhân và găng tơ Phần 1 - 03:00 Già gân, mỹ nhân và găng tơ Phần 2 - 04:00 Kẻ thù phụ nữ Tập 23 - 05:00 Yêu trong thù
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 22/02
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 22/02
22/02/2018
00:02 Đại gia chân đất 8 Tập 4 - 01:00 Thề không gục ngã Tập 2 - 02:00 TAXI em tên gì Phần 1 - 03:00 TAXI em tên gì Phần 2 - 04:00 Kẻ thù phụ nữ Tập 22 - 05:00 Yêu trong thù hận Tập 18 - 06:00 Đại
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 21/02
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 21/02
21/02/2018
00:02 Đại gia chân đất 8 Tập 3 - 01:00 Thề không gục ngã Tập 1 - 02:00 Tráo ông thổ địa Tập 5 - 03:00 Hai lúa phiêu lưu Tập 6 - 04:00 Kẻ thù phụ nữ Tập 21 - 05:00 Yêu trong thù hận Tập 17 - 06:00 Đại