Người Quảng
Thứ 4, 05/08/2020

Lịch phát sóng VTVcab 21 - Sao TV - Kênh Bibi+

Lịch phát sóng VTVcab 21 - Sao TV - Kênh Bibi+ ngày 22/10
Lịch phát sóng VTVcab 21 - Sao TV - Kênh Bibi+ ngày 22/10
22/10/2017
00:00 Phim hoạt hình Truyền thuyết cậu bé Aang - Tập 39 - 00:30 Phim hoạt hình Chú rùa ngốc nghếc P2 - tập 22 - 01:00 Phim hoạt hình Seer - Anh hùng vũ trụ tập 32 - 01:30 Phim hoạt hình Gia đình gấu con tập 24 -
Lịch phát sóng VTVcab 21 - Sao TV - Kênh Bibi+ ngày 21/10
Lịch phát sóng VTVcab 21 - Sao TV - Kênh Bibi+ ngày 21/10
21/10/2017
00:00 Phim hoạt hình Truyền thuyết cậu bé Aang - Tập 38 - 00:30 Phim hoạt hình Chú rùa ngốc nghếc P2 - tập 21 - 01:00 Phim hoạt hình Seer - Anh hùng vũ trụ tập 31 - 01:30 Phim hoạt hình Gia đình gấu con tập 23 -
Lịch phát sóng VTVcab 21 - Sao TV - Kênh Bibi+ ngày 15/10
Lịch phát sóng VTVcab 21 - Sao TV - Kênh Bibi+ ngày 15/10
15/10/2017
00:00 Phim hoạt hình Truyền thuyết cậu bé Aang - Tập 32 - 00:30 Phim hoạt hình Chú rùa ngốc nghếc P2 - tập 15 - 01:00 Phim hoạt hình Seer - Anh hùng vũ trụ tập 25 - 01:30 Phim hoạt hình Gia đình gấu con tập 17 -
Lịch phát sóng VTVcab 21 - Sao TV - Kênh Bibi+ ngày 13/10
Lịch phát sóng VTVcab 21 - Sao TV - Kênh Bibi+ ngày 13/10
13/10/2017
00:00 Phim hoạt hình Truyền thuyết cậu bé Aang - Tập 30 - 00:30 Phim hoạt hình Chú rùa ngốc nghếc P2 - tập 13 - 01:00 Phim hoạt hình Seer - Anh hùng vũ trụ tập 23 - 01:30 Phim hoạt hình Gia đình gấu con tập 15 -
Lịch phát sóng VTVcab 21 - Sao TV - Kênh Bibi+ ngày 12/10
Lịch phát sóng VTVcab 21 - Sao TV - Kênh Bibi+ ngày 12/10
12/10/2017
00:00 Phim hoạt hình Truyền thuyết cậu bé Aang - Tập 29 - 00:30 Phim hoạt hình Chú rùa ngốc nghếc P2 - tập 12 - 01:00 Phim hoạt hình Seer - Anh hùng vũ trụ tập 22 - 01:30 Phim hoạt hình Gia đình gấu con tập 14 -
Lịch phát sóng VTVcab 21 - Sao TV - Kênh Bibi+ ngày 11/10
Lịch phát sóng VTVcab 21 - Sao TV - Kênh Bibi+ ngày 11/10
11/10/2017
00:00 Phim hoạt hình Chú rùa ngốc nghếc P1 - tập 15 - 00:30 Phim hoạt hình 9Nhóc Bill đáng yêu Tập 9 - 01:00 Phim hoạt hình Gia đình phép thuật - P2 - tập 21 - 01:30 Phim hoạt hình Gia đình gấu con tập 13 - 02:00 Phim
Lịch phát sóng VTVcab 21 - Sao TV - Kênh Bibi+ ngày 10/10
Lịch phát sóng VTVcab 21 - Sao TV - Kênh Bibi+ ngày 10/10
10/10/2017
00:00 Phim hoạt hình Nhóc Bill đáng yêu Tập 38 - 00:30 Phim hoạt hình Gia đình phép thuật - P1 - tập 22 - 01:00 Phim hoạt hình Chú rùa ngốc nghếc P2 - tập 12 - 01:30 Phim hoạt hình Gia đình gấu con tập 13 - 02:00 Phim
Lịch phát sóng VTVcab 21 - Sao TV - Kênh Bibi+ ngày 08/10
Lịch phát sóng VTVcab 21 - Sao TV - Kênh Bibi+ ngày 08/10
08/10/2017
00:00 Phim hoạt hình Truyền thuyết cậu bé Aang - Tập 25 - 00:30 Phim hoạt hình Chú rùa ngốc nghếc P2 - tập 8 - 01:00 Phim hoạt hình Seer - Anh hùng vũ trụ tập 18 - 01:30 Phim hoạt hình Gia đình gấu con tập 10 -
Lịch phát sóng VTVcab 21 - Sao TV - Kênh Bibi+ ngày 07/10
Lịch phát sóng VTVcab 21 - Sao TV - Kênh Bibi+ ngày 07/10
07/10/2017
00:00 Phim hoạt hình Truyền thuyết cậu bé Aang - Tập 24 - 00:30 Phim hoạt hình Chú rùa ngốc nghếc P2 - tập 7 - 01:00 Phim hoạt hình Seer - Anh hùng vũ trụ tập 17 - 01:30 Phim hoạt hình Gia đình gấu con tập 9 -
Lịch phát sóng VTVcab 21 - Sao TV - Kênh Bibi+ ngày 05/10
Lịch phát sóng VTVcab 21 - Sao TV - Kênh Bibi+ ngày 05/10
05/10/2017
00:00 Phim hoạt hình Truyền thuyết cậu bé Aang - Tập 22 - 00:30 Phim hoạt hình Chú rùa ngốc nghếc P2 - tập 5 - 01:00 Phim hoạt hình Seer - Anh hùng vũ trụ tập 15 - 01:30 Phim hoạt hình Gia đình gấu con tập 7 -
Lịch phát sóng VTVcab 21 - Sao TV - Kênh Bibi+ ngày 04/10
Lịch phát sóng VTVcab 21 - Sao TV - Kênh Bibi+ ngày 04/10
04/10/2017
00:00 Phim hoạt hình Chú rùa ngốc nghếc P1 - tập 15 - 00:30 Phim hoạt hình 9Nhóc Bill đáng yêu Tập 9 - 01:00 Phim hoạt hình Gia đình phép thuật - P2 - tập 21 - 01:30 Phim hoạt hình Gia đình gấu con tập 6 - 02:00 Phim
Lịch phát sóng VTVcab 21 - Sao TV - Kênh Bibi+ ngày 03/10
Lịch phát sóng VTVcab 21 - Sao TV - Kênh Bibi+ ngày 03/10
03/10/2017
00:00 Phim hoạt hình Nhóc Bill đáng yêu Tập 31 - 00:30 Phim hoạt hình Gia đình phép thuật - P1 - tập 15 - 01:00 Phim hoạt hình Chú rùa ngốc nghếc P2 - tập 5 - 01:30 Phim hoạt hình Gia đình gấu con tập 6 - 02:00 Phim
Lịch phát sóng VTVcab 21 - Sao TV - Kênh Bibi+ ngày 02/10
Lịch phát sóng VTVcab 21 - Sao TV - Kênh Bibi+ ngày 02/10
02/10/2017
00:00 Phim hoạt hình Truyền thuyết cậu bé Aang - Tập 019 - 00:30 Phim hoạt hình Chú rùa ngốc nghếc P2 - tập 8 - 01:00 Phim hoạt hình Seer - Anh hùng vũ trụ tập 19 - 01:30 Phim hoạt hình Gia đình gấu con tập 11 -
Lịch phát sóng VTVcab 21 - Sao TV - Kênh Bibi+ ngày 01/10
Lịch phát sóng VTVcab 21 - Sao TV - Kênh Bibi+ ngày 01/10
01/10/2017
00:00 Phim hoạt hình Truyền thuyết cậu bé Aang - Tập 018 - 00:30 Phim hoạt hình Chú rùa ngốc nghếc P2 - tập 7 - 01:00 Phim hoạt hình Seer - Anh hùng vũ trụ tập 18 - 01:30 Phim hoạt hình Gia đình gấu con tập 10 -
Lịch phát sóng VTVcab 21 - Sao TV - Kênh Bibi+ ngày 30/09
Lịch phát sóng VTVcab 21 - Sao TV - Kênh Bibi+ ngày 30/09
30/09/2017
00:00 Phim hoạt hình Truyền thuyết cậu bé Aang - Tập 017 - 00:30 Phim hoạt hình Chú rùa ngốc nghếc P2 - tập 6 - 01:00 Phim hoạt hình Seer - Anh hùng vũ trụ tập 17 - 01:30 Phim hoạt hình Gia đình gấu con tập 9 -
Lịch phát sóng VTVcab 21 - Sao TV - Kênh Bibi+ ngày 29/09
Lịch phát sóng VTVcab 21 - Sao TV - Kênh Bibi+ ngày 29/09
29/09/2017
00:00 Phim hoạt hình Truyền thuyết cậu bé Aang - Tập 016 - 00:30 Phim hoạt hình Chú rùa ngốc nghếc P2 - tập 5 - 01:00 Phim hoạt hình Seer - Anh hùng vũ trụ tập 16 - 01:30 Phim hoạt hình Gia đình gấu con tập 8 -
Lịch phát sóng VTVcab 21 - Sao TV - Kênh Bibi+ ngày 26/09
Lịch phát sóng VTVcab 21 - Sao TV - Kênh Bibi+ ngày 26/09
26/09/2017
00:00 Phim hoạt hình Nhóc Bill đáng yêu Tập 24 - 00:30 Phim hoạt hình Gia đình phép thuật - P1 - tập 8 - 01:00 Phim hoạt hình Chú rùa ngốc nghếc P2 - tập 4 - 01:30 Phim hoạt hình Gia đình gấu con tập 6 - 02:00 Phim
Lịch phát sóng VTVcab 21 - Sao TV - Kênh Bibi+ ngày 25/09
Lịch phát sóng VTVcab 21 - Sao TV - Kênh Bibi+ ngày 25/09
25/09/2017
00:00 Phim hoạt hình Truyền thuyết cậu bé Aang - Tập 12 - 00:30 Phim hoạt hình Chú rùa ngốc nghếc P1 - tập 27 - 01:00 Phim hoạt hình Seer - Anh hùng vũ trụ tập 12 - 01:30 Phim hoạt hình Gia đình gấu con tập 4 -
Lịch phát sóng VTVcab 21 - Sao TV - Kênh Bibi+ ngày 24/09
Lịch phát sóng VTVcab 21 - Sao TV - Kênh Bibi+ ngày 24/09
24/09/2017
00:00 Phim hoạt hình Truyền thuyết cậu bé Aang - Tập 11 - 00:30 Phim hoạt hình Chú rùa ngốc nghếc P1 - tập 26 - 01:00 Phim hoạt hình Seer - Anh hùng vũ trụ tập 11 - 01:30 Phim hoạt hình Gia đình gấu con tập 3 -
Lịch phát sóng VTVcab 21 - Sao TV - Kênh Bibi+ ngày 23/09
Lịch phát sóng VTVcab 21 - Sao TV - Kênh Bibi+ ngày 23/09
23/09/2017
00:00 Phim hoạt hình Truyền thuyết cậu bé Aang - Tập 10 - 00:30 Phim hoạt hình Chú rùa ngốc nghếc P1 - tập 25 - 01:00 Phim hoạt hình Seer - Anh hùng vũ trụ tập 10 - 01:30 Phim hoạt hình Gia đình gấu con tập 2 -
Lịch phát sóng VTVcab 21 - Sao TV - Kênh Bibi+ ngày 22/09
Lịch phát sóng VTVcab 21 - Sao TV - Kênh Bibi+ ngày 22/09
22/09/2017
00:00 Phim hoạt hình Truyền thuyết cậu bé Aang - Tập 09 - 00:30 Phim hoạt hình Chú rùa ngốc nghếc P1 - tập 24 - 01:00 Phim hoạt hình Seer - Anh hùng vũ trụ tập 9 - 01:30 Phim hoạt hình Gia đình gấu con tập 1 -
Lịch phát sóng VTVcab 21 - Sao TV - Kênh Bibi+ ngày 21/09
Lịch phát sóng VTVcab 21 - Sao TV - Kênh Bibi+ ngày 21/09
21/09/2017
00:00 Phim hoạt hình Truyền thuyết cậu bé Aang - Tập 08 - 00:30 Phim hoạt hình Chú rùa ngốc nghếc P1 - tập 23 - 01:00 Phim hoạt hình Seer - Anh hùng vũ trụ tập 8 - 01:30 Phim hoạt hình Thợ săn trứng rồng - tập 59
Lịch phát sóng VTVcab 21 - Sao TV - Kênh Bibi+ ngày 20/09
Lịch phát sóng VTVcab 21 - Sao TV - Kênh Bibi+ ngày 20/09
20/09/2017
00:00 Phim hoạt hình Chú rùa ngốc nghếc P1 - tập 15 - 00:30 Phim hoạt hình 9Nhóc Bill đáng yêu Tập 9 - 01:00 Phim hoạt hình Gia đình phép thuật - P2 - tập 21 - 01:30 Phim hoạt hình Thợ săn trứng rồng - tập 58 - 02:00
Lịch phát sóng VTVcab 21 - Sao TV - Kênh Bibi+ ngày 19/09
Lịch phát sóng VTVcab 21 - Sao TV - Kênh Bibi+ ngày 19/09
19/09/2017
00:00 Phim hoạt hình Nhóc Bill đáng yêu Tập 17 - 00:30 Phim hoạt hình Gia đình phép thuật - P1 - tập 1 - 01:00 Phim hoạt hình Chú rùa ngốc nghếc P1 - tập 23 - 01:30 Phim hoạt hình Thợ săn trứng rồng - tập 58 - 02:00
Lịch phát sóng VTVcab 21 - Sao TV - Kênh Bibi+ ngày 18/09
Lịch phát sóng VTVcab 21 - Sao TV - Kênh Bibi+ ngày 18/09
18/09/2017
00:00 Phim hoạt hình Truyền thuyết cậu bé Aang - Tập 05 - 00:30 Phim hoạt hình Chú rùa ngốc nghếc P1 - tập 20 - 01:00 Phim hoạt hình Seer - Anh hùng vũ trụ tập 5 - 01:30 Phim hoạt hình Thợ săn trứng rồng - tập 56
Lịch phát sóng VTVcab 21 - Sao TV - Kênh Bibi+ ngày 16/09
Lịch phát sóng VTVcab 21 - Sao TV - Kênh Bibi+ ngày 16/09
16/09/2017
00:00 Phim hoạt hình Truyền thuyết cậu bé Aang - Tập 03 - 00:30 Phim hoạt hình Chú rùa ngốc nghếc P1 - tập 18 - 01:00 Phim hoạt hình Seer - Anh hùng vũ trụ tập 3 - 01:30 Phim hoạt hình Thợ săn trứng rồng - tập 54
Lịch phát sóng VTVcab 21 - Sao TV - Kênh Bibi+ ngày 15/09
Lịch phát sóng VTVcab 21 - Sao TV - Kênh Bibi+ ngày 15/09
15/09/2017
00:00 Phim hoạt hình Truyền thuyết cậu bé Aang - Tập 02 - 00:30 Phim hoạt hình Chú rùa ngốc nghếc P1 - tập 17 - 01:00 Phim hoạt hình Seer - Anh hùng vũ trụ tập 2 - 01:30 Phim hoạt hình Thợ săn trứng rồng - tập 53
Lịch phát sóng VTVcab 21 - Sao TV - Kênh Bibi+ ngày 14/09
Lịch phát sóng VTVcab 21 - Sao TV - Kênh Bibi+ ngày 14/09
14/09/2017
00:00 Phim hoạt hình Truyền thuyết cậu bé Aang - Tập 01 - 00:30 Phim hoạt hình Chú rùa ngốc nghếc P1 - tập 16 - 01:00 Phim hoạt hình Seer - Anh hùng vũ trụ tập 1 - 01:30 Phim hoạt hình Thợ săn trứng rồng - tập 52
Lịch phát sóng VTVcab 21 - Sao TV - Kênh Bibi+ ngày 13/09
Lịch phát sóng VTVcab 21 - Sao TV - Kênh Bibi+ ngày 13/09
13/09/2017
00:00 Phim hoạt hình Chú rùa ngốc nghếc P1 - tập 15 - 00:30 Phim hoạt hình 9Nhóc Bill đáng yêu Tập 9 - 01:00 Phim hoạt hình Gia đình phép thuật - P2 - tập 21 - 01:30 Phim hoạt hình Thợ săn trứng rồng - tập 51 - 02:00
Lịch phát sóng VTVcab 21 - Sao TV - Kênh Bibi+ ngày 11/09
Lịch phát sóng VTVcab 21 - Sao TV - Kênh Bibi+ ngày 11/09
11/09/2017
00:00 Phim hoạt hình Chiến long xạ thủ - tập 34 - 00:30 Phim hoạt hình Chú rùa ngốc nghếc P1 - tập 13 - 01:00 Phim hoạt hình Ngôi sao Bibi (PL) số 25 - 01:30 Phim hoạt hình Thợ săn trứng rồng - tập 49 - 02:00 Phim hoạt
Lịch phát sóng VTVcab 21 - Sao TV - Kênh Bibi+ ngày 10/09
Lịch phát sóng VTVcab 21 - Sao TV - Kênh Bibi+ ngày 10/09
10/09/2017
00:00 Phim hoạt hình Thần xe đại chiến- tập 24 - 00:30 Phim hoạt hình Chú rùa ngốc nghếc P1 - tập 12 - 01:00 Phim hoạt hình Ngôi sao Bibi (PL) số 24 - 01:30 Phim hoạt hình Thợ săn trứng rồng - tập 48 - 02:00 Phim hoạt hình
Lịch phát sóng VTVcab 21 - Sao TV - Kênh Bibi+ ngày 09/09
Lịch phát sóng VTVcab 21 - Sao TV - Kênh Bibi+ ngày 09/09
09/09/2017
00:00 Phim hoạt hình Thần xe đại chiến- tập 24 - 00:30 Phim hoạt hình Chú rùa ngốc nghếc P1 - tập 12 - 01:00 Phim hoạt hình Ngôi sao Bibi (PL) số 24 - 01:30 Phim hoạt hình Thợ săn trứng rồng - tập 48 - 02:00 Phim hoạt hình