Người Quảng
Thứ 4, 23/09/2020

Lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV

Lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV ngày 22/10
Lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV ngày 22/10
22/10/2017
00:00 Thế giới tự nhiên Số 21 - 00:30 Hồn Việt Số 11 - 01:00 Quê nhà tôi ơi Số 11 - 01:15 Câu chuyện nghệ thuật Số 11 - 01:30 Thế giới tự nhiên Số 22 - 02:00 Nhịp sống quanh ta (PL) Số 11 - 02:30 Cùng sao khám
Lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV ngày 21/10
Lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV ngày 21/10
21/10/2017
00:00 Thế giới tự nhiên Số 20 - 00:30 Ẩm thực quanh ta Số 44 - 01:00 Thực đơn đỉnh Số 11 - 01:15 Sống ở Việt Nam Số 7 - 01:30 Thế giới tự nhiên Số 21 - 02:00 Hồn Việt Số 11 - 02:30 Quê nhà tôi ơi Số
Lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV ngày 12/10
Lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV ngày 12/10
12/10/2017
00:00 Thế giới tự nhiên Số 11 - 00:30 Theo dấu người xưa (PL) Số 8 - 01:00 Cùng sao khám phá Số 9 - 01:15 Nghề xưa còn lại Số 9 - 01:30 Thế giới tự nhiên Số 12 - 02:00 Khám phá Châu Âu (PL) Số 8 - 02:30
Lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV ngày 11/10
Lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV ngày 11/10
11/10/2017
00:00 Thế giới tự nhiên Số 10 - 00:30 Đi là đến (PL) Số 8 - 01:00 Quê nhà tôi ơi Số 9 - 01:15 Câu chuyện nghệ thuật Số 9 - 01:30 Thế giới tự nhiên Số 11 - 02:00 Theo dấu người xưa (PL) Số 8 - 02:30 Cùng
Lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV ngày 10/10
Lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV ngày 10/10
10/10/2017
00:00 Thế giới tự nhiên Số 9 - 00:30 Hồn Việt Số 9 (PL) - 01:00 Thực đơn đỉnh Số 9 - 01:15 Sống ở Việt Nam Số 5 - 01:30 Thế giới tự nhiên Số 10 - 02:00 Đi là đến (PL) Số 8 - 02:30 Quê nhà tôi ơi
Lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV ngày 08/10
Lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV ngày 08/10
08/10/2017
00:00 Thế giới tự nhiên Số 7 - 00:30 Hồn Việt Số 9 - 01:00 Quê nhà tôi ơi Số 9 - 01:15 Câu chuyện nghệ thuật Số 9 - 01:30 Thế giới tự nhiên Số 8 - 02:00 Nhịp sống quanh ta (PL) Số 9 - 02:30 Cùng sao khám
Lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV ngày 07/10
Lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV ngày 07/10
07/10/2017
00:00 Thế giới tự nhiên Số 6 - 00:30 Ẩm thực quanh ta Số 42 - 01:00 Thực đơn đỉnh Số 9 - 01:15 Sống ở Việt Nam Số 5 - 01:30 Thế giới tự nhiên Số 7 - 02:00 Hồn Việt Số 9 - 02:30 Quê nhà tôi ơi Số
Lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV ngày 05/10
Lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV ngày 05/10
05/10/2017
00:00 Thế giới tự nhiên Số 4 - 00:30 Theo dấu người xưa (PL) Số 7 - 01:00 Cùng sao khám phá Số 8 - 01:15 Nghề xưa còn lại Số 8 - 01:30 Thế giới tự nhiên Số 5 - 02:00 Khám phá Châu Âu (PL) Số 7 - 02:30
Lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV ngày 04/10
Lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV ngày 04/10
04/10/2017
00:00 Thế giới tự nhiên Số 3 - 00:30 Đi là đến (PL) Số 7 - 01:00 Quê nhà tôi ơi Số 8 - 01:15 Câu chuyện nghệ thuật Số 8 - 01:30 Thế giới tự nhiên Số 4 - 02:00 Theo dấu người xưa (PL) Số 7 - 02:30 Cùng
Lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV ngày 03/10
Lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV ngày 03/10
03/10/2017
00:00 Thế giới tự nhiên Số 2 - 00:30 Hồn Việt Số 8 (PL) - 01:00 Thực đơn đỉnh Số 8 - 01:15 Sống ở Việt Nam Số 4 - 01:30 Thế giới tự nhiên Số 3 - 02:00 Đi là đến (PL) Số 7 - 02:30 Quê nhà tôi ơi
Lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV ngày 02/10
Lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV ngày 02/10
02/10/2017
00:00 Thế giới tự nhiên Số 1 - 00:30 Nhịp sống quanh ta (PL) Số 8 - 01:00 Cùng sao khám phá Số 8 - 01:15 Nghề xưa còn lại Số 8 - 01:30 Thế giới tự nhiên Số 2 - 02:00 Hồn Việt Số 8 (PL) - 02:30 Thực đơn
Lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV ngày 01/10
Lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV ngày 01/10
01/10/2017
00:00 Thế giới tự nhiên Số 51 - 00:30 Hồn Việt Số 8 - 01:00 Quê nhà tôi ơi Số 8 - 01:15 Câu chuyện nghệ thuật Số 8 - 01:30 Thế giới tự nhiên Số 1 - 02:00 Nhịp sống quanh ta (PL) Số 8 - 02:30 Cùng sao khám
Lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV ngày 30/09
Lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV ngày 30/09
30/09/2017
00:00 Thế giới tự nhiên Số 50 - 00:30 Ẩm thực quanh ta Số 41 - 01:00 Thực đơn đỉnh Số 8 - 01:15 Sống ở Việt Nam Số 4 - 01:30 Thế giới tự nhiên Số 51 - 02:00 Hồn Việt Số 8 - 02:30 Quê nhà tôi ơi Số
Lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV ngày 29/09
Lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV ngày 29/09
29/09/2017
00:00 Thế giới tự nhiên Số 49 - 00:30 Khám phá Châu Âu (PL) Số 6 - 01:00 Bên dòng Nhật lệ Số 8 - 01:15 Tour de Vietnam Số 8 - 01:30 Thế giới tự nhiên Số 50 - 02:00 Ẩm thực quanh ta Số 41 - 02:30 Thực đơn
Lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV ngày 26/09
Lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV ngày 26/09
26/09/2017
00:00 Thế giới tự nhiên Số 46 - 00:30 Hồn Việt Số 7 (PL) - 01:00 Thực đơn đỉnh Số 7 - 01:15 Sống ở Việt Nam Số 3 - 01:30 Thế giới tự nhiên Số 47 - 02:00 Đi là đến (PL) Số 6 - 02:30 Quê nhà tôi ơi
Lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV ngày 25/09
Lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV ngày 25/09
25/09/2017
00:00 Thế giới tự nhiên Số 45 - 00:30 Nhịp sống quanh ta (PL) Số 7 - 01:00 Cùng sao khám phá Số 7 - 01:15 Nghề xưa còn lại Số 7 - 01:30 Thế giới tự nhiên Số 46 - 02:00 Hồn Việt Số 7 (PL) - 02:30 Thực đơn
Lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV ngày 24/09
Lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV ngày 24/09
24/09/2017
00:00 Thế giới tự nhiên Số 44 - 00:30 Hồn Việt Số 7 - 01:00 Quê nhà tôi ơi Số 7 - 01:15 Câu chuyện nghệ thuật Số 7 - 01:30 Thế giới tự nhiên Số 45 - 02:00 Nhịp sống quanh ta (PL) Số 7 - 02:30 Cùng sao khám
Lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV ngày 23/09
Lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV ngày 23/09
23/09/2017
00:00 Thế giới tự nhiên Số 43 - 00:30 Ẩm thực quanh ta Số 40 - 01:00 Thực đơn đỉnh Số 7 - 01:15 Sống ở Việt Nam Số 3 - 01:30 Thế giới tự nhiên Số 44 - 02:00 Hồn Việt Số 7 - 02:30 Quê nhà tôi ơi Số
Lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV ngày 22/09
Lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV ngày 22/09
22/09/2017
00:00 Thế giới tự nhiên Số 42 - 00:30 Khám phá Châu Âu (PL) Số 5 - 01:00 Bên dòng Nhật lệ Số 7 - 01:15 Tour de Vietnam Số 7 - 01:30 Thế giới tự nhiên Số 43 - 02:00 Ẩm thực quanh ta Số 40 - 02:30 Thực đơn
Lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV ngày 21/09
Lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV ngày 21/09
21/09/2017
00:00 Thế giới tự nhiên Số 41 - 00:30 Theo dấu người xưa (PL) Số 5 - 01:00 Cùng sao khám phá Số 6 - 01:15 Nghề xưa còn lại Số 6 - 01:30 Thế giới tự nhiên Số 42 - 02:00 Khám phá Châu Âu (PL)- Số 5 -
Lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV ngày 20/09
Lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV ngày 20/09
20/09/2017
00:00 Thế giới tự nhiên Số 40 - 00:30 Đi là đến (PL) Số 5 - 01:00 Quê nhà tôi ơi Số 6 - 01:15 Câu chuyện nghệ thuật Số 6 - 01:30 Thế giới tự nhiên Số 41 - 02:00 Theo dấu người xưa (PL) Số 5 - 02:30 Cùng
Lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV ngày 19/09
Lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV ngày 19/09
19/09/2017
00:00 Thế giới tự nhiên Số 39 - 00:30 Hồn Việt Số 6 (PL) - 01:00 Thực đơn đỉnh Số 6 - 01:15 Sống ở Việt Nam Số 2 - 01:30 Thế giới tự nhiên Số 40 - 02:00 Đi là đến (PL) Số 5 - 02:30 Quê nhà tôi ơi
Lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV ngày 18/09
Lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV ngày 18/09
18/09/2017
00:00 Thế giới tự nhiên Số 38 - 00:30 Nhịp sống quanh ta (PL) Số 6 - 01:00 Cùng sao khám phá Số 6 - 01:15 Nghề xưa còn lại Số 6 - 01:30 Thế giới tự nhiên Số 39 - 02:00 Hồn Việt Số 6 (PL) - 02:30 Thực đơn
Lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV ngày 16/09
Lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV ngày 16/09
16/09/2017
00:00 Thế giới tự nhiên Số 36 - 00:30 Ẩm thực quanh ta Số 39 - 01:00 Thực đơn đỉnh Số 6 - 01:15 Sống ở Việt Nam Số 2 - 01:30 Thế giới tự nhiên Số 37 - 02:00 Hồn Việt Số 6 - 02:30 Quê nhà tôi ơi Số
Lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV ngày 15/09
Lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV ngày 15/09
15/09/2017
00:00 Thế giới tự nhiên Số 35 - 00:30 Khám phá Châu Âu (PL) Số 4 - 01:00 Bên dòng Nhật lệ Số 6 - 01:15 Tour de Vietnam Số 6 - 01:30 Thế giới tự nhiên Số 36 - 02:00 Ẩm thực quanh ta Số 39 - 02:30 Thực đơn
Lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV ngày 14/09
Lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV ngày 14/09
14/09/2017
00:00 Thế giới tự nhiên Số 34 - 00:30 Theo dấu người xưa (PL) Số 4 - 01:00 Cùng sao khám phá Số 5 - 01:15 Nghề xưa còn lại Số 5 - 01:30 Thế giới tự nhiên Số 35 - 02:00 Khám phá Châu Âu (PL) Số 4 - 02:30
Lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV ngày 13/09
Lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV ngày 13/09
13/09/2017
00:00 Thế giới tự nhiên Số 33 - 00:30 Đi là đến (PL) Số 4 - 01:00 Quê nhà tôi ơi Số 5 - 01:15 Câu chuyện nghệ thuật Số 5 - 01:30 Thế giới tự nhiên Số 34 - 02:00 Theo dấu người xưa (PL) Số 4 - 02:30 Cùng
Lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV ngày 12/09
Lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV ngày 12/09
12/09/2017
00:00 Thế giới tự nhiên Số 32 - 00:30 Hồn Việt Số 5 (PL) - 01:00 Thực đơn đỉnh Số 5 - 01:15 Sống ở Việt Nam Số 1 - 01:30 Thế giới tự nhiên Số 33 - 02:00 Đi là đến (PL) Số 4 - 02:30 Quê nhà tôi ơi
Lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV ngày 11/09
Lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV ngày 11/09
11/09/2017
00:00 Thế giới tự nhiên Số 31 - 00:30 Nhịp sống quanh ta (PL) Số 5 - 01:00 Cùng sao khám phá Số 5 - 01:15 Nghề xưa còn lại Số 5 - 01:30 Thế giới tự nhiên Số 32 - 02:00 Hồn Việt Số 5 (PL) - 02:30 Thực đơn
Lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV ngày 10/09
Lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV ngày 10/09
10/09/2017
00:00 Thế giới tự nhiên Số 30 - 00:30 Hồn Việt Số 5 - 01:00 Quê nhà tôi ơi Số 5 - 01:15 Câu chuyện nghệ thuật Số 5 - 01:30 Thế giới tự nhiên Số 31 - 02:00 Nhịp sống quanh ta (PL) Số 5 - 02:30 Cùng sao khám
Lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV ngày 09/09
Lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV ngày 09/09
09/09/2017
00:00 Thế giới tự nhiên Số 29 - 00:30 Ẩm thực quanh ta Số 38 - 01:00 Thực đơn đỉnh Số 5 - 01:15 Sống ở Việt Nam Số 2 - 01:30 Thế giới tự nhiên Số 30 - 02:00 Hồn Việt Số 5 - 02:30 Quê nhà tôi ơi Số
Lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV ngày 08/09
Lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV ngày 08/09
08/09/2017
00:00 Thế giới tự nhiên (PL) Số 28 - 00:30 Khám phá Châu Âu (PL) Số 3 - 01:00 Bên dòng Nhật lệ Số 5 - 01:15 Tour de Vietnam Số 5 - 01:30 Thế giới tự nhiên Số 29 - 02:00 Ẩm thực quanh ta Số 38 - 02:30 Thực