Người Quảng
Thứ 4, 05/08/2020

Lịch phát sóng VTVcab 4 - Văn hóa

Lịch phát sóng VTVcab 4 - Văn hóa ngày 24/07
Lịch phát sóng VTVcab 4 - Văn hóa ngày 24/07
24/07/2019
00:00 HÀNH TRÌNH DI SẢN Số 13 - 00:30 SỐNG Ở VIỆT NAM Số 32 - 00:45 CÙNG SAO KHÁM PHÁ Số 1 - 01:00 PHIM SITCOM Nè biết gì chưa 888 Tập 161 - 01:15 PHIM SITCOM Nè biết gì chưa 888 Tập 123 - 01:30 QUÊ NHÀ TÔI ƠI
Lịch phát sóng VTVcab 4 - Văn hóa ngày 23/07
Lịch phát sóng VTVcab 4 - Văn hóa ngày 23/07
23/07/2019
00:00 NHỮNG MẢNH CỦA GHÉP CUỘC SỐNG Số 47 - 00:45 ACOUSTIC COVER - 01:00 PHIM SITCOM Nè biết gì chưa 888 Tập 160 - 01:15 PHIM SITCOM Nè biết gì chưa 888 Tập 122 - 01:30 ACOUSTIC COVER - 01:45 PHM SITCOM Đàn ông sau 5pm (
Lịch phát sóng VTVcab 4 - Văn hóa ngày 21/07
Lịch phát sóng VTVcab 4 - Văn hóa ngày 21/07
21/07/2019
00:00 Việt Nam Discovery Số 81 - 00:45 Cùng Sao Khám Phá Số 4 - 01:00 Phim Sitcom Nè Biết Gì Chưa 888 T.120 - 01:30 Những Mảnh Của Ghép Cuộc Sống Số 54 - 01:45 Phm Sitcom Đàn Ông Sau 5Pm Miền Nam T.50 - 05:00 Nghệ Sĩ Tháng SỐ
Lịch phát sóng VTVcab 4 - Văn hóa ngày 20/07
Lịch phát sóng VTVcab 4 - Văn hóa ngày 20/07
20/07/2019
00:00 Giai Điệu Cuộc Sống SỐ 20 - 00:45 Ký Sự SỐ 51 - 01:00 Phim Sitcom Nè Biết Gì Chưa 888 T.119 - 01:30 Việt Nam Discovery SỐ 73 - 01:45 Phm Sitcom Đàn Ông Sau 5Pm Miền Nam T.49 - 05:00 Ký Sự Số 53 - 06:00 Danh Nhân
Lịch phát sóng VTVcab 4 - Văn hóa ngày 19/07
Lịch phát sóng VTVcab 4 - Văn hóa ngày 19/07
19/07/2019
00:00 Những Mảnh Của Ghép Cuộc Sống Số 55 - 00:30 Tour De Viet Nam Số 20 - 00:45 Việt Nam Discovery SỐ 84 - 01:00 Phim Sitcom Nè Biết Gì Chưa 888 T.118 - 01:30 Giai Điệu Cuộc Sống SỐ 20 - 01:45 Tour De Viet Nam Số 21 -
Lịch phát sóng VTVcab 4 - Văn hóa ngày 18/07
Lịch phát sóng VTVcab 4 - Văn hóa ngày 18/07
18/07/2019
00:00 Việt Nam Đất Nước Con Người Số 7 - 00:45 Sống Ở Việt Nam Số 9 - 01:00 Phim Sitcom Nè Biết Gì Chưa 888 T.117 - 01:30 Tour De Viet Nam Số 20 - 01:45 Sống Ở Việt Nam Số 10 - 01:50 Phm Sitcom Đàn ông sau 5pm
Lịch phát sóng VTVcab 4 - Văn hóa ngày 17/07
Lịch phát sóng VTVcab 4 - Văn hóa ngày 17/07
17/07/2019
00:00 Giai Điệu Cuộc Sống SỐ 20 - 00:45 Cùng Sao Khám Phá Số 4 - 01:00 Phim Sitcom Nè Biết Gì Chưa 888 T.116 - 01:30 Quê Nhà Tôi Ơi SỐ 3 - 01:45 Tour De Viet Nam Số 20 - 01:50 Phm Sitcom Đàn Ông Sau 5Pm Miền Nam
Lịch phát sóng VTVcab 4 - Văn hóa ngày 16/07
Lịch phát sóng VTVcab 4 - Văn hóa ngày 16/07
16/07/2019
00:00 Những Mảnh Của Ghép Cuộc Sống Số 53 - 00:45 Việt Nam Đất Nước Con Người SỐ 6 - 01:00 Phim Sitcom Nè Biết Gì Chưa 888 T.115 - 01:30 Việt Nam Đất Nước Con Người SỐ 6 - 01:45 Phm Sitcom Đàn Ông Sau 5Pm Miền Nam T.45 -
Lịch phát sóng VTVcab 4 - Văn hóa ngày 15/07
Lịch phát sóng VTVcab 4 - Văn hóa ngày 15/07
15/07/2019
00:00 Cùng Sao Khám Phá Số 4 - 00:45 Hành Trình Di Sản SỐ 2 - 01:00 Phim Sitcom Nè Biết Gì Chưa 888 T.114 - 01:30 Việt Nam Discovery SỐ 73 - 01:45 Phm Sitcom Đàn Ông Sau 5Pm Miền Nam T.44 - 05:00 Nghệ Sĩ Tháng SỐ 13 -
Lịch phát sóng VTVcab 4 - Văn hóa ngày 14/07
Lịch phát sóng VTVcab 4 - Văn hóa ngày 14/07
14/07/2019
00:00 VIỆT NAM DISCOVERY Số 80 - 00:45 CÙNG SAO KHÁM PHÁ Số 3 - 01:00 PHIM SITCOM Nè biết gì chưa 888 T.100 - 01:30 NHỮNG MẢNH CỦA GHÉP CUỘC SỐNG Số 53 - 01:45 PHM SITCOM Đàn ông sau 5pm miền Nam T.30 - 05:00 NGHỆ SĨ THÁNG SỐ
Lịch phát sóng VTVcab 4 - Văn hóa ngày 13/07
Lịch phát sóng VTVcab 4 - Văn hóa ngày 13/07
13/07/2019
00:00 GIAI ĐIỆU CUỘC SỐNG SỐ 19 - 00:45 KÝ SỰ SỐ 50 - 01:00 PHIM SITCOM Nè biết gì chưa 888 T.99 - 01:30 VIỆT NAM DISCOVERY SỐ 72 - 01:45 PHM SITCOM Đàn ông sau 5pm miền Nam T.29 - 05:00 KÝ SỰ Số 53 - 06:00 DANH NHÂN
Lịch phát sóng VTVcab 4 - Văn hóa ngày 12/07
Lịch phát sóng VTVcab 4 - Văn hóa ngày 12/07
12/07/2019
00:00 NHỮNG MẢNH CỦA GHÉP CUỘC SỐNG Số 54 - 00:30 TOUR DE VIET NAM Số 19 - 00:45 VIỆT NAM DISCOVERY SỐ 83 - 01:00 PHIM SITCOM Nè biết gì chưa 888 T.98 - 01:30 GIAI ĐIỆU CUỘC SỐNG SỐ 19 - 01:45 TOUR DE VIET NAM Số 20 -
Lịch phát sóng VTVcab 4 - Văn hóa ngày 11/07
Lịch phát sóng VTVcab 4 - Văn hóa ngày 11/07
11/07/2019
00:00 VIỆT NAM ĐẤT NƯỚC CON NGƯỜI Số 6 00:45 SỐNG Ở VIỆT NAM Số 8 01:00 PHIM SITCOM Nè biết gì chưa 888 T.97 01:30 TOUR DE VIET NAM Số 18 01:45 SỐNG Ở VIỆT NAM Số 9 01:50 PHM SITCOM Đàn ông sau 5pm miền Nam T.27 05:00 ÂM
Lịch phát sóng VTVcab 4 - Văn hóa ngày 10/07
Lịch phát sóng VTVcab 4 - Văn hóa ngày 10/07
10/07/2019
00:00 Giai Điệu Cuộc Sống SỐ 19 - 00:45 Cùng Sao Khám Phá Số 3 - 01:00 Phim Sitcom Nè Biết Gì Chưa 888 T.96 - 01:30 Quê Nhà Tôi Ơi SỐ 2 - 01:45 Tour De Viet Nam Số 19 - 01:50 Phm Sitcom Đàn Ông Sau 5Pm Miền Nam
Lịch phát sóng VTVcab 4 - Văn hóa ngày 09/07
Lịch phát sóng VTVcab 4 - Văn hóa ngày 09/07
09/07/2019
00:00 Những Mảnh Của Ghép Cuộc Sống Số 53 - 00:45 Việt Nam Đất Nước Con Người SỐ 5 - 01:00 Phim Sitcom Nè Biết Gì Chưa 888 T.95 - 01:30 Việt Nam Đất Nước Con Người SỐ 5 - 01:45 Phm Sitcom Đàn Ông Sau 5Pm Miền Nam T.25 -
Lịch phát sóng VTVcab 4 - Văn hóa ngày 08/07
Lịch phát sóng VTVcab 4 - Văn hóa ngày 08/07
08/07/2019
00:00 Cùng Sao Khám Phá Số 3 - 00:45 Hành Trình Di Sản SỐ 2 - 01:00 Phim Sitcom Nè Biết Gì Chưa 888 T.94 - 01:30 Việt Nam Discovery SỐ 72 - 01:45 Phm Sitcom Đàn Ông Sau 5Pm Miền Nam T.24 - 05:00 Nghệ Sĩ Tháng5 SỐ 13 -
Lịch phát sóng VTVcab 4 - Văn hóa ngày 07/07
Lịch phát sóng VTVcab 4 - Văn hóa ngày 07/07
07/07/2019
00:00 VIỆT NAM DISCOVERY Số 22 - 00:45 NHỮNG MẢNH CỦA GHÉP CUỘC SốNG Số 33 - 01:00 PHIM SITCOM Nè biết gì chưa 888 Tập 106 - 01:30 NHỮNG MẢNH CỦA GHÉP CUỘC SốNG Số 32 - 01:45 PHM SITCOM Đàn ông sau 5pm Tập 36 - 05:00 NGHỆ SĨ
Lịch phát sóng VTVcab 4 - Văn hóa ngày 06/07
Lịch phát sóng VTVcab 4 - Văn hóa ngày 06/07
06/07/2019
00:45 GIAI ĐIỆU CuỘC SốNG Số 6 - 01:00 PHIM SITCOM Nè biết gì chưa 888 Tập 105 - 01:30 VIỆT NAM DISCOVERY Số 44 - 01:45 PHM SITCOM Đàn ông sau 5pm Tập 35 - 05:00 QUÊ NHÀ TÔI ƠI Số 1 - 06:00 GIAI ĐIỆU CuỘC SốNG Số 6
Lịch phát sóng VTVcab 4 - Văn hóa ngày 05/07
Lịch phát sóng VTVcab 4 - Văn hóa ngày 05/07
05/07/2019
00:00 NHỮNG MẢNH CỦA GHÉP CUỘC SốNG Số 34 - 00:30 TOUR DE VIET NAM Số 39 - 00:45 QUÊ NHÀ TÔI ƠI Số 13 - 01:00 PHIM SITCOM Nè biết gì chưa 888 Tập 105 - 01:30 SẮC MÀU CÁC DÂN TỘC Số 31 - 01:45 TOUR DE VIET NAM
Lịch phát sóng VTVcab 4 - Văn hóa ngày 04/07
Lịch phát sóng VTVcab 4 - Văn hóa ngày 04/07
04/07/2019
00:00 VIỆT NAM ĐẤT NƯỚC CON NGƯỜI Số 40 - 00:45 SốNG Ở VIỆT NAM Số 23 - 01:00 PHIM SITCOM Nè biết gì chưa 888 Tập 104 - 01:30 TOUR DE VIET NAM Số 38 - 01:45 SốNG Ở VIỆT NAM Số 24 - 05:00 QUÊ NHÀ TÔI ƠI Số
Lịch phát sóng VTVcab 4 - Văn hóa ngày 03/07
Lịch phát sóng VTVcab 4 - Văn hóa ngày 03/07
03/07/2019
00:00 CÂU CHUYỆN NGHỆ THUẬT Số 8 - 00:30 SốNG Ở VIỆT NAM Số 23 - 00:45 NHỮNG MẢNH CỦA GHÉP CUỘC SốNG Số 33 - 01:00 PHIM SITCOM Nè biết gì chưa 888 Tập 103 - 01:30 QUÊ NHÀ TÔI ƠI Số 1 - 01:45 TOUR DE VIET NAM Số
Lịch phát sóng VTVcab 4 - Văn hóa ngày 02/07
Lịch phát sóng VTVcab 4 - Văn hóa ngày 02/07
02/07/2019
00:00 NHỮNG MẢNH CỦA GHÉP CUỘC SốNG Số 32 - 00:45 VIỆT NAM ĐẤT NƯỚC CON NGƯỜI Số 39 - 01:00 PHIM SITCOM Nè biết gì chưa 888 Tập 102 - 01:30 VIỆT NAM ĐẤT NƯỚC CON NGƯỜI Số 39 - 01:45 PHM SITCOM Đàn ông sau 5pm Tập 31 -
Lịch phát sóng VTVcab 4 - Văn hóa ngày 01/07
Lịch phát sóng VTVcab 4 - Văn hóa ngày 01/07
01/07/2019
00:00 PHIM TÀI LIỆU Số 16 - 00:30 CÙNG SAO KHÁM PHÁ Số 13 - 00:45 TOUR DE VIET NAM Số 25 - 01:00 PHIM SITCOM Nè biết gì chưa 888 Tập 101 - 01:30 VIỆT NAM DISCOVERY Số 44 - 01:45 PHM SITCOM Đàn ông sau 5pm Tập 30 -
Lịch phát sóng VTVcab 4 - Văn hóa ngày 30/06
Lịch phát sóng VTVcab 4 - Văn hóa ngày 30/06
30/06/2019
00:00 Việt Nam Discovery Số 93 - 00:30 Ký Sự Số 64 - 00:45 Phm Sitcom Đàn Ông Sau 5Pm Miền Nam Tập 29 - 01:00 Phim Sitcom Nè Biết Gì Chưa 888 Tập 100 - 05:00 Nghệ Sĩ Tháng - 06:00 Việt Nam Đất Nước Con Người Số 38
Lịch phát sóng VTVcab 4 - Văn hóa ngày 29/06
Lịch phát sóng VTVcab 4 - Văn hóa ngày 29/06
29/06/2019
00:00 Sắc Màu Các Dân Tộc Số 67 - 00:30 Việt Nam Discovery Số 74 - 00:45 Phm Sitcom Đàn Ông Sau 5Pm Miền Nam Tập 28 - 01:00 Phim Sitcom Nè Biết Gì Chưa 888 Tập 99 - 05:00 Âm Nhạc Và Cuộc Sống Số 7 - 06:00 Chuyện Xưa
Lịch phát sóng VTVcab 4 - Văn hóa ngày 28/06
Lịch phát sóng VTVcab 4 - Văn hóa ngày 28/06
28/06/2019
00:00 Những Mảnh Của Ghép Cuộc Sống Số 60 - 00:30 Sắc Màu Các Dân Tộc Số 67 - 00:45 Tour De Viet Nam Số 36 - 00:50 Phm Sitcom Đàn Ông Sau 5Pm Miền Nam Tập 27 - 01:00 Phim Sitcom Nè Biết Gì Chưa 888 Tập 98 - 05:00
Lịch phát sóng VTVcab 4 - Văn hóa ngày 27/06
Lịch phát sóng VTVcab 4 - Văn hóa ngày 27/06
27/06/2019
00:00 Việt Nam Đất Nước Con Người Số 38 - 00:30 Tour De Viet Nam Số 34 - 00:45 Sống Ở Việt Nam Số 21 - 00:50 Phm Sitcom Đàn Ông Sau 5Pm Miền Nam Tập 26 - 01:00 Phim Sitcom Nè Biết Gì Chưa 888 Tập 97 - 05:00 Âm
Lịch phát sóng VTVcab 4 - Văn hóa ngày 26/06
Lịch phát sóng VTVcab 4 - Văn hóa ngày 26/06
26/06/2019
00:00 Sắc Màu Các Dân Tộc Số 67 - 00:30 Quê Nhà Tôi Ơi Số 4 - 00:45 Tour De Viet Nam Số 35 - 00:50 Phm Sitcom Đàn Ông Sau 5Pm Miền Nam Tập 25 - 01:00 Phim Sitcom Nè Biết Gì Chưa 888 Tập 96 - 05:00 Nghệ Sĩ
Lịch phát sóng VTVcab 4 - Văn hóa ngày 25/06
Lịch phát sóng VTVcab 4 - Văn hóa ngày 25/06
25/06/2019
00:00 Ký Sự Số 64 - 00:30 Việt Nam Đất Nước Con Người Số 37 - 00:45 Phm Sitcom Đàn Ông Sau 5Pm Miền Nam Tập 24 - 01:00 Phim Sitcom Nè Biết Gì Chưa 888 Tập 95 - 05:00 Âm Nhạc Và Cuộc Sống Số 5 - 06:00 Hương Vị
Lịch phát sóng VTVcab 4 - Văn hóa ngày 24/06
Lịch phát sóng VTVcab 4 - Văn hóa ngày 24/06
24/06/2019
00:00 CÙNG SAO KHÁM PHÁ Số 6 - 00:30 VIỆT NAM DISCOVERY Số 74 - 00:45 PHM SITCOM Đàn ông sau 5pm miền Nam Tập 23 - 01:00 PHIM SITCOM Nè biết gì chưa 888 Tập 94 - 05:00 NGHỆ SĨ THÁNG Số 17 - 06:00 PHIM TÀI LIỆU Số
Lịch phát sóng VTVcab 4 - Văn hóa ngày 23/06
Lịch phát sóng VTVcab 4 - Văn hóa ngày 23/06
23/06/2019
00:00 Việt Nam Discovery Số 89 - 00:45 Cùng Sao Khám Phá Số 5 - 01:00 Phim Sitcom Nè Biết Gì Chưa 888 Tập 193 - 01:30 Ký Sự Số 59 - 01:45 Phm Sitcom Đàn Ông Sau 5Pm Miền Nam Tập 23 - 05:00 Nghệ Sĩ Tháng Số 19
Lịch phát sóng VTVcab 4 - Văn hóa ngày 22/06
Lịch phát sóng VTVcab 4 - Văn hóa ngày 22/06
22/06/2019
00:00 Giai Điệu Cuộc Sống Số 26 - 00:45 Ký Sự Số 60 - 01:00 Phim Sitcom Nè Biết Gì Chưa 888 Tập 192 - 01:30 Việt Nam Discovery Số 73 - 01:45 Phm Sitcom Đàn Ông Sau 5Pm Miền Nam Tập 22 - 05:00 Âm Nhạc Và Cuộc Sống Số