Người Quảng
Thứ 6, 23/03/2018

Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV

Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 24/03
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 24/03
24/03/2018
00:00 Chân tình bốn phương Tập 147 - 148 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 102 - 02:30 Câu chuyện nghệ thuật Số 01 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 108 - 04:00 Tình yêu Chocolate Tập 43 - 05:00 Chân tình bốn phương Tập
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 23/03
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 23/03
23/03/2018
00:00 Chân tình bốn phương Tập 145 - 146 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 101 - 02:30 Quê nhà tôi ơi Số 03 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 107 - 04:00 Tình yêu Chocolate Tập 42 - 05:00 Chân tình bốn phương Tập
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 22/03
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 22/03
22/03/2018
00:00 Chân tình bốn phương Tập 143 - 144 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 100 - 02:30 Quê nhà tôi ơi Số 02 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 106 - 04:00 Tình yêu Chocolate Tập 41 - 05:00 Chân tình bốn phương Tập
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 21/03
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 21/03
21/03/2018
00:00 Chân tình bốn phương Tập 141 - 142 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 99 - 02:30 Quê nhà tôi ơi Số 01 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 105 - 04:00 Tình yêu Chocolate Tập 40 - 05:00 Chân tình bốn phương Tập
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 20/03
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 20/03
20/03/2018
00:00 Chân tình bốn phương Tập 139 - 140 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 98 - 02:30 Hồn Việt Số 10 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 104 - 04:00 Tình yêu Chocolate Tập 39 - 05:00 Chân tình bốn phương Tập 139 -
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 19/03
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 19/03
19/03/2018
00:00 Chân tình bốn phương Tập 137 - 138 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 97 - 02:30 Hồn Việt Số 09 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 103 - 04:00 Tình yêu Chocolate Tập 38 - 05:00 Chân tình bốn phương Tập 137 -
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 18/03
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 18/03
18/03/2018
00:00 Chân tình bốn phương Tập 135 - 136 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 96 - 02:30 Hồn Việt - Số 08 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 102 - 04:00 Tình yêu Chocolate Tập 37 - 05:00 Chân tình bốn phương Tập
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 17/03
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 17/03
17/03/2018
00:00 Chân tình bốn phương Tập 133 - 134 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 95 - 02:30 Hồn Việt - Số 07 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 101 - 04:00 Tình yêu Chocolate Tập 36 - 05:00 Chân tình bốn phương Tập
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 16/03
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 16/03
16/03/2018
00:00 Chân tình bốn phương Tập 131 - 132 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 94 - 02:30 Hồn Việt - Số 06 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 100 - 04:00 Tình yêu Chocolate Tập 35 - 05:00 Chân tình bốn phương Tập
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 15/03
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 15/03
15/03/2018
00:00 Chân tình bốn phương Tập 129 - 130 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 93 - 02:30 Hồn Việt - Số 05 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 99 - 04:00 Tình yêu Chocolate Tập 34 - 05:00 Chân tình bốn phương Tập
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 14/03
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 14/03
14/03/2018
00:00 Chân tình bốn phương Tập 127 - 128 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 92 - 02:30 Hồn Việt - Số 04 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 98 - 04:00 Tình yêu Chocolate Tập 33 - 05:00 Chân tình bốn phương Tập
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 13/03
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 13/03
13/03/2018
00:00 Chân tình bốn phương Tập 125 - 126 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 91 - 02:30 Hồn Việt - Số 03 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 97 - 04:00 Tình yêu Chocolate Tập 32 - 05:00 Chân tình bốn phương Tập
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 12/03
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 12/03
12/03/2018
00:00 Chân tình bốn phương Tập 123 - 124 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 90 - 02:30 Hồn Việt - Số 02 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 96 - 04:00 Tình yêu Chocolate Tập 31 - 05:00 Chân tình bốn phương Tập
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 11/03
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 11/03
11/03/2018
00:00 Chân tình bốn phương Tập 121 - 122 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 122 - 02:30 Hồn Việt Số 01 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 95 - 04:00 Tình yêu Chocolate Tập 30 - 05:00 Chân tình bốn phương Tập 121 -
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 10/03
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 10/03
10/03/2018
00:00 Chân tình bốn phương Tập 119 - 120 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 121 - 02:30 Ẩm thực - Thực đơn đỉnh Số 09 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 123 - 04:00 Tình yêu Chocolate Tập 29 - 05:00 Chân tình bốn
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 09/03
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 09/03
09/03/2018
00:00 Chân tình bốn phương Tập 117 - 118 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 120 - 02:30 Ẩm thực - Thực đơn đỉnh Số 08 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 122 - 04:00 Tình yêu Chocolate Tập 28 - 05:00 Chân tình bốn
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 08/03
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 08/03
08/03/2018
00:00 Chân tình bốn phương Tập 115 - 116 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 119 - 02:30 Ẩm thực - Thực đơn đỉnh Số 07 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 121 - 04:00 Tình yêu Chocolate Tập 27 - 05:00 Chân tình bốn
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 07/03
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 07/03
07/03/2018
00:00 Chân tình bốn phương Tập 113 - 114 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 118 - 02:30 Ẩm thực - Thực đơn đỉnh Số 06 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 120 - 04:00 Tình yêu Chocolate Tập 26 - 05:00 Chân tình bốn
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 06/03
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 06/03
06/03/2018
00:00 Chân tình bốn phương Tập 111 - 112 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 117 - 02:30 Ẩm thực - Thực đơn đỉnh Số 05 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 119 - 04:00 Tình yêu Chocolate Tập 25 - 05:00 Chân tình bốn
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 05/03
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 05/03
05/03/2018
00:00 Chân tình bốn phương Tập 109 - 110 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 116 - 02:30 Ẩm thực - Thực đơn đỉnh Số 04 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 118 - 04:00 Tình yêu Chocolate Tập 24 - 05:00 Chân tình bốn
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 04/03
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 04/03
04/03/2018
00:00 Chân tình bốn phương Tập 107 - 108 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 115 - 02:30 Ẩm thực - Thực đơn đỉnh Số 03 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 117 - 04:00 Tình yêu Chocolate Tập 23 - 05:00 Chân tình bốn
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 03/03
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 03/03
03/03/2018
00:00 Chân tình bốn phương Tập 105 - 106 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 114 - 02:30 Ẩm thực - Thực đơn đỉnh Số 02 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 116 - 04:00 Tình yêu Chocolate Tập 22 - 05:00 Chân tình bốn
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 02/03
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 02/03
02/03/2018
00:00 Chân tình bốn phương Tập 103 - 104 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 113 - 02:30 Ẩm thực - Thực đơn đỉnh Số 01 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 115 - 04:00 Tình yêu Chocolate Tập 21 - 05:00 Chân tình bốn
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 01/03
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 01/03
01/03/2018
00:00 Chân tình bốn phương Tập 101 - 102 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 112 - 02:30 Ẩm thực - Thực đơn đỉnh Số 12 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 114 - 04:00 Tình yêu Chocolate Tập 20 - 05:00 Chân tình bốn
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 28/02
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 28/02
28/02/2018
00:00 Chân tình bốn phương Tập 99 100 - 02:00 Phim sitcom Nè biết gì chưa Tập 111 - 02:30 Ẩm thực Thực đơn đỉnh Số 11 - 03:00 Ca nhạc VZ Playlist Tập 113 - 04:00 Tình yêu Chocolate Tập 19 - 05:00 Chân
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 27/02
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 27/02
27/02/2018
00:00 Chân tình bốn phương Tập 97 98 - 02:00 Phim sitcom Nè biết gì chưa Tập 110 - 02:30 Ẩm thực Thực đơn đỉnh Số 10 - 03:00 Ca nhạc VZ Playlist Tập 112 - 04:00 Tình yêu Chocolate Tập 18 - 05:00 Chân
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 26/02
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 26/02
26/02/2018
00:00 Chân tình bốn phương Tập 95 96 - 02:00 Phim sitcom Nè biết gì chưa Tập 109 - 02:30 Ẩm thực Thực đơn đỉnh Số 9 - 03:00 Ca nhạc VZ Playlist Tập 111 - 04:00 Tình yêu Chocolate Tập 17 - 05:00 Chân
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 25/02
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 25/02
25/02/2018
00:00 Chân tình bốn phương Tập 93 - 94 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 108 - 02:30 Câu chuyện nghệ thuật Tập 16 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 110 - 04:00 Tình yêu Chocolate Tập 16 - 05:00 Chân tình bốn phương Tập
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 24/02
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 24/02
24/02/2018
00:00 Chân tình bốn phương Tập 91 - 92 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 107 - 02:30 Câu chuyện nghệ thuật Tập 15 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 109 - 04:00 Tình yêu Chocolate Tập 15 - 05:00 Chân tình bốn phương Tập
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 23/02
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 23/02
23/02/2018
00:00 Chân tình bốn phương Tập 89 - 90 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 106 - 02:30 Câu chuyện nghệ thuật Tập 14 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 108 - 04:00 Tình yêu Chocolate Tập 14 - 05:00 Chân tình bốn phương Tập
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 22/02
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 22/02
22/02/2018
00:00 Chân tình bốn phương Tập 87 - 88 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 105 - 02:30 Câu chuyện nghệ thuật Tập 13 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 107 - 04:00 Tình yêu Chocolate Tập 13 - 05:00 Chân tình bốn phương Tập
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 21/02
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 21/02
21/02/2018
00:00 Chân tình bốn phương Tập 85 - 86 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 104 - 02:30 Câu chuyện nghệ thuật Tập 12 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 106 - 04:00 Tình yêu Chocolate Tập 12 - 05:00 Chân tình bốn phương Tập