Người Quảng
Thứ 6, 22/06/2018

Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV

Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 23/06
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 23/06
23/06/2018
00:00 Chân tình bốn phương - Tập 329 - 330 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa - Tập 103 - 02:30 Hương vị Việt - Số 02 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist - Tập 101 - 04:00 Nghịch cảnh - Tập 31
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 22/06
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 22/06
22/06/2018
00:00 Chân tình bốn phương - Tập 327 - 328 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa - Tập 102 - 02:30 Hương vị Việt - Số 01 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist - Tập 100 - 04:00 Nghịch cảnh - Tập 30
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 21/06
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 21/06
21/06/2018
00:00 Chân tình bốn phương - Tập 325 - 326 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa - Tập 101 - 02:30 Nghề xưa còn lại - Số 03 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist - Tập 99 - 04:00 Nghịch cảnh - Tập
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 20/06
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 20/06
20/06/2018
00:00 Chân tình bốn phương - Tập 323 - 324 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa - Tập 100 - 02:30 Nghề xưa còn lại - Số 02 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist - Tập 98 - 04:00 Nghịch cảnh - Tập
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 19/06
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 19/06
19/06/2018
00:00 Chân tình bốn phương Tập 321 322 - 02:00 Phim sitcom Nè biết gì chưa Tập 99 - 02:30 Nghề xưa còn lại Số 01 - 03:00 Ca nhạc VZ Playlist Tập 97 - 04:00 Nghịch cảnh Tập 27 - 05:00 Chân tình bốn phương Tập 321
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 18/06
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 18/06
18/06/2018
00:00 Chân tình bốn phương Tập 319 320 - 02:00 Phim sitcom Nè biết gì chưa Tập 98 - 02:30 Câu chuyện nghệ thuật Số 03 - 03:00 Ca nhạc VZ Playlist Tập 96 - 04:00 Nghịch cảnh Tập 26 - 05:00 Chân tình bốn phương Tập 319
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 17/06
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 17/06
17/06/2018
00:00 Chân tình bốn phương Tập 317 - 318 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 97 - 02:30 Câu chuyện nghệ thuật - Số 02 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 95 - 04:00 Nghịch cảnh Tập 25 - 05:00 Chân tình bốn phương
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 16/06
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 16/06
16/06/2018
00:00 Chân tình bốn phương Tập 315 - 316 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 96 - 02:30 Câu chuyện nghệ thuật - Số 01 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 123 - 04:00 Nghịch cảnh Tập 24 - 05:00 Chân tình bốn phương
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 15/06
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 15/06
15/06/2018
00:00 Chân tình bốn phương Tập 313 - 314 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 95 - 02:30 Quê nhà tôi ơi - Số 03 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 122 - 04:00 Nghịch cảnh Tập 23 - 05:00 Chân tình bốn phương
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 14/06
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 14/06
14/06/2018
00:00 Chân tình bốn phương Tập 311 - 312 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 122 - 02:30 Quê nhà tôi ơi - Số 02 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 121 - 04:00 Nghịch cảnh Tập 22 - 05:00 Chân tình bốn phương
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 13/06
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 13/06
13/06/2018
00:00 Chân tình bốn phương Tập 309 - 310 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 121 - 02:30 Quê nhà tôi ơi - Số 01 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 120 - 04:00 Nghịch cảnh Tập 21 - 05:00 Chân tình bốn phương
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 12/06
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 12/06
12/06/2018
00:00 Chân tình bốn phương Tập 307 - 308 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 120 - 02:30 Hồn Việt - Số 10 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 119 - 04:00 Nghịch cảnh Tập 20 - 05:00 Chân tình bốn phương Tập 307
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 11/06
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 11/06
11/06/2018
00:00 Chân tình bốn phương Tập 305 - 306 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 119 - 02:30 Hồn Việt - Số 09 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 118 - 04:00 Nghịch cảnh Tập 19 - 05:00 Chân tình bốn phương Tập 305
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 10/06
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 10/06
10/06/2018
00:00 Chân tình bốn phương Tập 303 - 304 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 118 - 02:30 Hồn Việt Số 08 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 117 - 04:00 Nghịch cảnh Tập 18 - 05:00 Chân tình bốn phương Tập 303 - 304
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 09/06
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 09/06
09/06/2018
00:00 Chân tình bốn phương Tập 301 - 302 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 117 - 02:30 Hồn Việt Số 07 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 116 - 04:00 Nghịch cảnh Tập 17 - 05:00 Chân tình bốn phương Tập 301 - 302
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 08/06
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 08/06
08/06/2018
00:00 Chân tình bốn phương Tập 299 - 300 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 116 - 02:30 Hồn Việt Số 06 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 115 - 04:00 Nghịch cảnh Tập 16 - 05:00 Chân tình bốn phương Tập 299 - 300
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 07/06
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 07/06
07/06/2018
00:00 Chân tình bốn phương Tập 297 - 298 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 115 - 02:30 Hồn Việt Số 05 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 114 - 04:00 Nghịch cảnh Tập 15 - 05:00 Chân tình bốn phương Tập 297 - 298
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 06/06
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 06/06
06/06/2018
00:00 Chân tình bốn phương Tập 295 - 296 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 114 - 02:30 Hồn Việt Số 04 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 113 - 04:00 Nghịch cảnh Tập 14 - 05:00 Chân tình bốn phương Tập 295 - 296
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 05/06
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 05/06
05/06/2018
00:00 Chân tình bốn phương Tập 293 - 294 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 113 - 02:30 Hồn Việt Số 03 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 112 - 04:00 Nghịch cảnh Tập 13 - 05:00 Chân tình bốn phương Tập 293 - 294
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 04/06
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 04/06
04/06/2018
00:00 Chân tình bốn phương Tập 291 - 292 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 112 - 02:30 Hồn Việt Số 02 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 111 - 04:00 Nghịch cảnh Tập 12 - 05:00 Chân tình bốn phương Tập 291 - 292
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 03/06
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 03/06
03/06/2018
00:00 Chân tình bốn phương Tập 289 - 290 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 111 - 02:30 Hồn Việt Số 01 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 110 - 04:00 Nghịch cảnh Tập 11 - 05:00 Chân tình bốn phương Tập 289 - 290
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 02/06
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 02/06
02/06/2018
00:00 Chân tình bốn phương Tập 287 - 288 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 216 - 02:30 Thực đơn đỉnh Số 09 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 109 - 04:00 Nghịch cảnh Tập 10 - 05:00 Chân tình bốn phương Tập 287 -
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 01/06
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 01/06
01/06/2018
00:00 Chân tình bốn phương Tập 285 - 286 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 215 - 02:30 Thực đơn đỉnh Số 08 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 108 - 04:00 Nghịch cảnh Tập 09 - 05:00 Chân tình bốn phương Tập 285 -
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 31/05
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 31/05
31/05/2018
00:00 Chân tình bốn phương Tập 283 - 284 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 214 - 02:30 Thực đơn đỉnh Số 07 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 107 - 04:00 Nghịch cảnh Tập 08 - 05:00 Chân tình bốn phương Tập 283 -
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 30/05
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 30/05
30/05/2018
00:00 Chân tình bốn phương Tập 281 - 282 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 213 - 02:30 Thực đơn đỉnh Số 02 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 106 - 04:00 Nghịch cảnh Tập 07 - 05:00 Chân tình bốn phương Tập 281 -
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 29/05
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 29/05
29/05/2018
00:00 Chân tình bốn phương Tập 279 - 280 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 212 - 02:30 Thực đơn đỉnh Số 01 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 105 - 04:00 Nghịch cảnh Tập 06 - 05:00 Chân tình bốn phương Tập 279 -
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 28/05
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 28/05
28/05/2018
00:00 Chân tình bốn phương Tập 277 - 278 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 211 - 02:30 Nghề xưa còn lại Số 03 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 104 - 04:00 Nghịch cảnh Tập 05 - 05:00 Chân tình bốn phương Tập 277
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 27/05
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 27/05
27/05/2018
00:00 Chân tình bốn phương Tập 275 - 276 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 210 - 02:30 Nghề xưa còn lại Số 02 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 103 - 04:00 Nghịch cảnh Tập 04 - 05:00 Chân tình bốn phương Tập 275
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 26/05
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 26/05
26/05/2018
00:00 Chân tình bốn phương Tập 273 - 274 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 209 - 02:30 Nghề xưa còn lại Số 01 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 102 - 04:00 Nghịch cảnh Tập 03 - 05:00 Chân tình bốn phương Tập 273
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 25/05
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 25/05
25/05/2018
00:00 Chân tình bốn phương Tập 271 - 272 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 208 - 02:30 Câu chuyện nghệ thuật - Số 03 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 121 - 04:00 Nghịch cảnh Tập 02 - 05:00 Chân tình bốn
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 24/05
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 24/05
24/05/2018
00:00 Chân tình bốn phương Tập 269 - 270 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 207 - 02:30 Câu chuyện nghệ thuật - Số 02 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 120 - 04:00 Nghịch cảnh Tập 01 - 05:00 Chân tình bốn
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 23/05
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 23/05
23/05/2018
00:00 Chân tình bốn phương Tập 267 - 268 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 206 - 02:30 Câu chuyện nghệ thuật - Số 01 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 119 - 04:00 Mối tình lặng lẽ Tập 23 - 05:00 Chân