Người Quảng
Chủ Nhật, 19/08/2018

Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV

Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 20/08
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 20/08
20/08/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 89 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 90 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 100 - 02:30 Nghề xưa còn lại Số 02 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 98 - 04:00 Nghịch cảnh Tập 89 - 05:00
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 19/08
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 19/08
19/08/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 87 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 88 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 99 - 02:30 Nghề xưa còn lại Số 01 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 97 - 04:00 Nghịch cảnh Tập 88 - 05:00
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 18/08
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 18/08
18/08/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 85 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 86 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 98 - 02:30 Câu chuyện nghệ thuật Số 03 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 96 - 04:00 Nghịch cảnh Tập 87 - 05:00
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 17/08
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 17/08
17/08/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 83 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 84 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 97 - 02:30 Câu chuyện nghệ thuật Số 02 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 95 - 04:00 Nghịch cảnh Tập 86 - 05:00
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 16/08
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 16/08
16/08/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 81 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 82 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 96 - 02:30 Câu chuyện nghệ thuật Số 01 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 123 - 04:00 Nghịch cảnh Tập 85 - 05:00
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 15/08
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 15/08
15/08/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 79 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 80 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 95 - 02:30 Hồn Việt Số 10 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 122 - 04:00 Nghịch cảnh Tập 84 - 05:00 Hương Vị
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 14/08
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 14/08
14/08/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 77 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 78 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 122 - 02:30 Hồn Việt Số 09 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 121 - 04:00 Nghịch cảnh Tập 83 - 05:00 Hương Vị
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 13/08
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 13/08
13/08/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 75 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 76 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 121 - 02:30 Quê nhà tôi ơi Số 03 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 120 - 04:00 Nghịch cảnh Tập 82 - 05:00
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 12/08
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 12/08
12/08/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 73 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 74 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 120 - 02:30 Quê nhà tôi ơi Số 02 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 119 - 04:00 Nghịch cảnh Tập 81 - 05:00
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 11/08
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 11/08
11/08/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 71 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 72 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 119 - 02:30 Quê nhà tôi ơi Số 01 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 118 - 04:00 Nghịch cảnh Tập 80 - 05:00
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 10/08
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 10/08
10/08/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 69 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 70 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 118 - 02:30 Nghề xưa còn lại Số 03 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 117 - 04:00 Nghịch cảnh Tập 79 - 05:00
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 09/08
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 09/08
09/08/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 67 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 68 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 117 - 02:30 Nghề xưa còn lại Số 02 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 116 - 04:00 Nghịch cảnh Tập 78 - 05:00
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 08/08
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 08/08
08/08/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 65 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 66 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 116 - 02:30 Nghề xưa còn lại Số 01 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 115 - 04:00 Nghịch cảnh Tập 77 - 05:00
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 07/08
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 07/08
07/08/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 63 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 64 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 115 - 02:30 Câu chuyện nghệ thuật Số 03 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 114 - 04:00 Nghịch cảnh Tập 76 - 05:00
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 06/08
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 06/08
06/08/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 61 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 62 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 114 - 02:30 Câu chuyện nghệ thuật Số 02 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 110 - 04:00 Nghịch cảnh Tập 75 - 05:00
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 05/08
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 05/08
05/08/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 59 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 60 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 209 - 02:30 Hành trình khám phá Số 17 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 109 - 04:00 Nghịch cảnh Tập 74 - 05:00
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 04/08
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 04/08
04/08/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 57 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 58 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 105 - 02:30 Hành trình khám phá Số 16 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 108 - 04:00 Nghịch cảnh Tập 73 - 05:00
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 03/08
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 03/08
03/08/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 55 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 56 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 104 - 02:30 Hành trình khám phá Số 14 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 107 - 04:00 Nghịch cảnh Tập 72 - 05:00
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 02/08
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 02/08
02/08/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 53 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 54 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 103 - 02:30 Hành trình khám phá Số 13 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 106 - 04:00 Nghịch cảnh Tập 71 - 05:00
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 01/08
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 01/08
01/08/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 51 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 52 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 113 - 02:30 Nghề xưa còn lại Số 03 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 110 - 04:00 Nghịch cảnh Tập 70 - 05:00
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 31/07
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 31/07
31/07/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 49 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 50 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 112 - 02:30 Nghề xưa còn lại Số 02 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 109 - 04:00 Nghịch cảnh Tập 69 - 05:00
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 30/07
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 30/07
30/07/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 47 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 48 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 111 - 02:30 Nghề xưa còn lại Số 01 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 108 - 04:00 Nghịch cảnh Tập 68 - 05:00
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 29/07
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 29/07
29/07/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 45 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 46 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 110 - 02:30 Thực đơn đỉnh Số 06 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 107 - 04:00 Nghịch cảnh Tập 67 - 05:00 Hương
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 28/07
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 28/07
28/07/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 43 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 44 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 109 - 02:30 Thực đơn đỉnh Số 05 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 106 - 04:00 Nghịch cảnh Tập 66 - 05:00 Hương
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 27/07
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 27/07
27/07/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 41 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 42 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 108 - 02:30 Thực đơn đỉnh Số 04 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 105 - 04:00 Nghịch cảnh Tập 65 - 05:00 Hương
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 26/07
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 26/07
26/07/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 39 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 40 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 107 - 02:30 Thực đơn đỉnh Số 03 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 104 - 04:00 Nghịch cảnh Tập 64 - 05:00 Hương
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 25/07
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 25/07
25/07/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 37 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 38 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 106 - 02:30 Thực đơn đỉnh Số 02 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 103 - 04:00 Nghịch cảnh Tập 63 - 05:00 Hương
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 24/07
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 24/07
24/07/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 35 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 36 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 105 - 02:30 Thực đơn đỉnh Số 01 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 102 - 04:00 Nghịch cảnh Tập 62 - 05:00 Hương
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 23/07
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 23/07
23/07/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 33 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 34 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 104 - 02:30 Hương vị Việt Số 02 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 101 - 04:00 Nghịch cảnh Tập 61 - 05:00 Hương
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 22/07
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 22/07
22/07/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 31 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 32 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 103 - 02:30 Hương vị Việt Số 01 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 100 - 04:00 Nghịch cảnh Tập 60 - 05:00 Hương
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 21/07
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 21/07
21/07/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 29 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 30 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 102 - 02:30 Nghề xưa còn lại Số 03 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 99 - 04:00 Nghịch cảnh Tập 59 - 05:00
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 20/07
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 20/07
20/07/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 27 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 28 - 02:00 Phim sitcom - Nè biết gì chưa Tập 101 - 02:30 Nghề xưa còn lại Số 02 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 98 - 04:00 Nghịch cảnh Tập 58 - 05:00