Người Quảng
Thứ 5, 18/10/2018

Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV

Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 18/10
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 18/10
18/10/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống - Tập 07 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống - Tập 08 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa P2 Tập 50 - 02:15 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 3 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 11 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 17/10
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 17/10
17/10/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống - Tập 05 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống - Tập 06 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 80 - 02:15 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 2 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 10 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 16/10
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 16/10
16/10/2018
00:00 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống - Tập 04 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 79 - 02:15 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 1 - 02:30 Hồn Việt Tập 15 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 164 + 166 - 04:00 Hương Vị
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 15/10
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 15/10
15/10/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống P2 - Tập 01 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống P2 - Tập 02 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 78 - 02:15 Nghề xưa còn lại Tập 16 - 02:30 Hồn Việt Tập 14 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 14/10
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 14/10
14/10/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 199 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 200 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 77 - 02:15 Nghề xưa còn lại Tập 15 - 02:30 Hồn Việt Tập 13 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 160 + 161 - 04:00
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 13/10
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 13/10
13/10/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 197 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 198 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 76 - 02:15 Nghề xưa còn lại Tập 14 - 02:30 Hồn Việt Tập 12 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 159 (48') - 04:00 Hương
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 12/10
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 12/10
12/10/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 195 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 196 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 75 - 02:15 Nghề xưa còn lại Tập 13 - 02:30 Hồn Việt Tập 11 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 157 (50') - 04:00 Hương
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 11/10
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 11/10
11/10/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 193 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 194 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 74 - 02:15 Nghề xưa còn lại Tập 12 - 02:30 Hồn Việt Tập 10 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 155 (45') - 04:00 Hương
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 10/10
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 10/10
10/10/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 191 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 192 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 73 - 02:15 Nghề xưa còn lại Tập 11 - 02:30 Hồn Việt Tập 09 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 153 (47') - 04:00
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 09/10
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 09/10
09/10/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 189 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 190 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 72 - 02:15 Nghề xưa còn lại Tập 10 - 02:30 Hồn Việt Tập 08 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 167 (45') - 04:00 Hương
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 08/10
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 08/10
08/10/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 187 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 188 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 71 - 02:15 Nghề xưa còn lại Tập 09 - 02:30 Hồn Việt Tập 07 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 165 (46') - 04:00 Hương
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 07/10
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 07/10
07/10/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 185 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 186 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 70 - 02:15 Nghề xưa còn lại Tập 08 - 02:30 Hồn Việt Tập 06 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 178 + 154 - 04:00
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 06/10
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 06/10
06/10/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 183 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 184 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 69 - 02:15 Nghề xưa còn lại Tập 07 - 02:30 Hồn Việt Tập 05 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 177 (43') - 04:00 Hương
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 05/10
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 05/10
05/10/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 181 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 182 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 68 - 02:15 Nghề xưa còn lại Tập 06 - 02:30 Hồn Việt Tập 04 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 179 (49') - 04:00 Hương
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 04/10
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 04/10
04/10/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 179 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 180 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 67 - 02:15 Nghề xưa còn lại Tập 05 - 02:30 Hồn Việt Tập 03 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 175 (45') - 04:00 Hương
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 03/10
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 03/10
03/10/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 177 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 178 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 66 - 02:15 Nghề xưa còn lại Tập 04 - 02:30 Hồn Việt Tập 02 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 174 + 176 - 04:00
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 02/10
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 02/10
02/10/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 175 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 176 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 65 - 02:15 Nghề xưa còn lại Tập 03 - 02:30 Hồn Việt Tập 01 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 173 (43') - 04:00 Hương
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 01/10
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 01/10
01/10/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 173 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 174 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 80 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 16 - 02:45 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 52 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 167 (45') -
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 30/09
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 30/09
30/09/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 171 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 172 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 79 - 02:15 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 16 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 15 - 02:45 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 51 - 03:00 Ca
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 29/09
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 29/09
29/09/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 169 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 170 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 78 - 02:15 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 15 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 2 - 02:45 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 50 - 03:00 Ca
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 28/09
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 28/09
28/09/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 167 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 168 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 77 - 02:15 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 14 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 1 - 02:45 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 49 - 03:00 Ca
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 27/09
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 27/09
27/09/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 165 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 166 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 76 - 02:15 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 13 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 9 - 02:45 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 48 - 03:00 Ca
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 26/09
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 26/09
26/09/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 163 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 164 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 75 - 02:15 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 12 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 8 - 02:45 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 47 - 03:00 Ca
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 25/09
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 25/09
25/09/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 161 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 162 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 74 - 02:15 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 11 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 7 - 02:45 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 46 - 03:00 Ca
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 24/09
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 24/09
24/09/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 159 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 160 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 73 - 02:15 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 10 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 6 - 02:45 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 45 - 03:00 Ca
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 23/09
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 23/09
23/09/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 157 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 158 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 72 - 02:15 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 9 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 5 - 02:45 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 44 - 03:00 Ca
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 22/09
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 22/09
22/09/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 155 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 156 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 71 - 02:15 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 8 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 16 - 02:45 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 43 - 03:00 Ca
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 21/09
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 21/09
21/09/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 153 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 154 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 70 - 02:15 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 7 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 15 - 02:45 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 42 - 03:00 Ca
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 20/09
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 20/09
20/09/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 151 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 152 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 69 - 02:15 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 6 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 14 - 02:45 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 41 - 03:00 Ca
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 19/09
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 19/09
19/09/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 149 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 150 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 68 - 02:15 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 5 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 13 - 02:45 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 40 - 03:00 Ca
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 18/09
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 18/09
18/09/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 147 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 148 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 67 - 02:15 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 4 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 12 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 140 + Tập 158
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 17/09
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 17/09
17/09/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 145 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 146 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 66 - 02:15 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 3 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 11 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 161 + 172 -