Người Quảng
Thứ 4, 20/02/2019

Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV

Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 20/02
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 20/02
20/02/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 57 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 58 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 52 - 02:15 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 2 - 02:30 Hồn Việt Tập 02 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 151 (45') - 04:00 Hương
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 19/02
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 19/02
19/02/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 55 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 56 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 51 - 02:15 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 1 - 02:30 Hồn Việt Tập 01 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 150 + 154 - 04:00
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 18/02
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 18/02
18/02/2019
00:00 31/12/1899 12:00:00 SA Hương Vị Cuộc Sống - 01:00 31/12/1899 1:00:00 SA Hương Vị Cuộc Sống - 02:00 31/12/1899 2:00:00 SA Sitcom Nè Biết Gì Chưa - 02:15 31/12/1899 2:15:00 SA Câu Chuyện Nghệ Thuật - 02:30 31/12/1899 2:30:00 SA Hồn Việt - 03:00 31/12/1899 3:00:00 SA Ca nhạc -
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 17/02
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 17/02
17/02/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 51 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 52 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 49 - 02:15 Nghề xưa còn lại Tập 15 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 16 - 02:45 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 52 - 03:00 Ca
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 16/02
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 16/02
16/02/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 49 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 50 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 48 - 02:15 Nghề xưa còn lại Tập 14 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 15 - 02:45 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 51 - 03:00 Ca
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 15/02
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 15/02
15/02/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 47 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 48 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 47 - 02:15 Nghề xưa còn lại Tập 13 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 2 - 02:45 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 50 - 03:00 Ca
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 14/02
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 14/02
14/02/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 45 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 46 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 46 - 02:15 Nghề xưa còn lại Tập 12 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 1 - 02:45 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 49 - 03:00 Ca
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 13/02
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 13/02
13/02/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 43 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 44 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 45 - 02:15 Nghề xưa còn lại Tập 11 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 9 - 02:45 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 48 - 03:00 Ca
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 12/02
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 12/02
12/02/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 41 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 42 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 44 - 02:15 Nghề xưa còn lại Tập 10 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 8 - 02:45 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 47 - 03:00 Ca
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 11/02
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 11/02
11/02/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 39 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 40 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 43 - 02:15 Nghề xưa còn lại Tập 09 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 7 - 02:45 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 46 - 03:00 Ca
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 10/02
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 10/02
10/02/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 37 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 38 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 42 - 02:15 Nghề xưa còn lại Tập 08 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 6 - 02:45 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 45 - 03:00 Ca
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 09/02
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 09/02
09/02/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 35 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 36 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 41 - 02:15 Nghề xưa còn lại Tập 07 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 5 - 02:45 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 44 - 03:00 Ca
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 08/02
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 08/02
08/02/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 33 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 34 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 40 - 02:15 Nghề xưa còn lại Tập 06 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 16 - 02:45 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 43 - 03:00 Ca
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 07/02
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 07/02
07/02/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 31 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 32 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 39 - 02:15 Nghề xưa còn lại Tập 05 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 15 - 02:45 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 42 - 03:00 Ca
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 06/02
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 06/02
06/02/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 29 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 30 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 38 - 02:15 Nghề xưa còn lại Tập 04 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 14 - 02:45 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 41 - 03:00 Ca
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 05/02
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 05/02
05/02/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống P2 Tập 27 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống P2 Tập 28 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa P2 Tập 37 - 02:15 Nghề xưa còn lại Tập 01 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 13 - 02:45 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 40
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 04/02
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 04/02
04/02/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 25 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 26 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 80 - 02:15 Nghề xưa còn lại Tập 07 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 12 - 02:45 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 39 - 03:00 Ca
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 03/02
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 03/02
03/02/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống - Tập 23 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống - Tập 24 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 67 - 02:15 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 03 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 11 - 02:45 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 01/02
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 01/02
01/02/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 19 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 20 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 79 - 02:15 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 16 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 165 (46') - 04:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 21 -
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 31/01
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 31/01
31/01/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 17 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 18 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 78 - 02:15 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 52 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 16 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 164 + 166
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 30/01
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 30/01
30/01/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 15 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 16 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 77 - 02:15 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 51 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 15 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 162 (48') -
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 29/01
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 29/01
29/01/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 13 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 14 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 60 - 02:15 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 13 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 2 - 02:45 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 50 - 03:00 Ca
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 28/01
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 28/01
28/01/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 11 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 12 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 59 - 02:15 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 12 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 1 - 02:45 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 49 - 03:00 Ca
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 27/01
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 27/01
27/01/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống - Tập 09 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống - Tập 10 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 58 - 02:15 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 11 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 9 - 02:45 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 26/01
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 26/01
26/01/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống - Tập 07 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống - Tập 08 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 57 - 02:15 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 10 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 8 - 02:45 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 25/01
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 25/01
25/01/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống - Tập 05 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống - Tập 06 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 56 - 02:15 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 9 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 7 - 02:45 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 24/01
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 24/01
24/01/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống - Tập 03 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống - Tập 04 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 55 - 02:15 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 8 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 6 - 02:45 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 23/01
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 23/01
23/01/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống - P2 Tập 01 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống - P2 Tập 02 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 54 - 02:15 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 7 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 5 - 02:45 Sitcom Nè Biết Gì
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 22/01
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 22/01
22/01/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống - Tập 199 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống - Tập 200 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 53 - 02:15 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 6 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 16 - 02:45 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 21/01
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 21/01
21/01/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống - Tập 197 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống - Tập 198 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 52 - 02:15 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 5 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 15 - 02:45 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 20/01
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 20/01
20/01/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 195 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 196 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 51 - 02:15 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 4 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 14 - 02:45 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 41 -
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 19/01
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 19/01
19/01/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 193 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 194 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa P2 Tập 50 - 02:15 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 3 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 13 - 02:45 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 40