Người Quảng
Thứ 3, 18/12/2018

Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV

Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 18/12
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 18/12
18/12/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 129 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 130 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 78 - 02:10 Nghề xưa còn lại Tập 16 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 16 - 02:40 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 52 - 03:00 Ca
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 17/12
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 17/12
17/12/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 127 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 128 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 77 - 02:10 Nghề xưa còn lại Tập 15 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 15 - 02:40 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 51 - 03:00 Ca
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 16/12
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 16/12
16/12/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 125 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 126 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 76 - 02:10 Nghề xưa còn lại Tập 14 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 2 - 02:40 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 50 - 03:00 Ca
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 15/12
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 15/12
15/12/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 123 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 124 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 75 - 02:10 Nghề xưa còn lại Tập 13 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 1 - 02:40 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 49 - 03:00 Ca
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 14/12
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 14/12
14/12/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 121 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 122 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 74 - 02:10 Nghề xưa còn lại Tập 12 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 9 - 02:40 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 48 - 03:00 Ca
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 13/12
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 13/12
13/12/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 119 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 120 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 73 - 02:10 Nghề xưa còn lại Tập 11 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 8 - 02:40 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 47 - 03:00 Ca
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 12/12
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 12/12
12/12/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 117 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 118 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 72 - 02:10 Nghề xưa còn lại Tập 10 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 7 - 02:40 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 46 - 03:00 Ca
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 11/12
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 11/12
11/12/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 115 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 116 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 71 - 02:10 Nghề xưa còn lại Tập 09 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 6 - 02:40 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 45 - 03:00 Ca
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 10/12
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 10/12
10/12/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 113 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 114 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 70 - 02:10 Nghề xưa còn lại Tập 08 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 5 - 02:40 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 44 - 03:00 Ca
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 09/12
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 09/12
09/12/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 111 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 112 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 69 - 02:10 Nghề xưa còn lại Tập 07 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 16 - 02:40 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 43 - 03:00 Ca
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 08/12
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 08/12
08/12/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 109 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 110 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 68 - 02:10 Nghề xưa còn lại Tập 06 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 15 - 02:40 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 42 - 03:00 Ca
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 07/12
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 07/12
07/12/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 107 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 108 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 67 - 02:10 Nghề xưa còn lại Tập 05 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 14 - 02:40 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 41 - 03:00 Ca
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 06/12
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 06/12
06/12/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 105 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 106 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 66 - 02:10 Nghề xưa còn lại Tập 04 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 13 - 02:40 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 40 - 03:00 Ca
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 05/12
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 05/12
05/12/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 103 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 104 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 65 - 02:10 Nghề xưa còn lại Tập 03 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 12 - 02:40 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 39 - 03:00 Ca
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 04/12
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 04/12
04/12/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 101 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 102 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 80 - 02:10 Nghề xưa còn lại Tập 07 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 11 - 02:40 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 38 - 03:00 Ca
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 03/12
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 03/12
03/12/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 99 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 100 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 80 - 02:10 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 03 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 10 - 02:40 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 37 - 03:00 Ca
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 02/12
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 02/12
02/12/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 97 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 98 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 79 - 02:15 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 16 - 02:30 Hồn Việt Tập 11 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 165 (46') - 04:00 Hương
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 01/12
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 01/12
01/12/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 95 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 96 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 78 - 02:15 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 15 - 02:30 Hồn Việt Tập 15 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 164 + 166 - 04:00
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 30/11
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 30/11
30/11/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 93 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 94 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 77 - 02:15 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 14 - 02:30 Hồn Việt Tập 14 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 162 (48') - 04:00 Hương
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 29/11
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 29/11
29/11/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 91 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 92 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 60 - 02:15 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 13 - 02:30 Hồn Việt Tập 13 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 160 + 161 - 04:00
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 28/11
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 28/11
28/11/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 89 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 90 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 59 - 02:15 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 12 - 02:30 Hồn Việt Tập 12 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 159 (48') - 04:00 Hương
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 27/11
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 27/11
27/11/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 87 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 88 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 58 - 02:15 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 11 - 02:30 Hồn Việt Tập 11 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 157 (50') - 04:00 Hương
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 26/11
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 26/11
26/11/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 85 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 86 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 57 - 02:15 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 10 - 02:30 Hồn Việt Tập 10 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 155 (45') - 04:00 Hương
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 25/11
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 25/11
25/11/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 83 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 84 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 56 - 02:15 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 9 - 02:30 Hồn Việt Tập 09 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 153 (47') - 04:00 Hương
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 24/11
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 24/11
24/11/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 81 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 82 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 55 - 02:15 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 8 - 02:30 Hồn Việt Tập 08 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 152 + 156 - 04:00
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 23/11
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 23/11
23/11/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 79 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 80 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 54 - 02:15 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 7 - 02:30 Hồn Việt Tập 07 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 151 (45') - 04:00 Hương
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 22/11
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 22/11
22/11/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 77 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 78 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 53 - 02:15 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 6 - 02:30 Hồn Việt Tập 06 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 150 + 154 - 04:00
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 21/11
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 21/11
21/11/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 75 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 76 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 52 - 02:15 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 5 - 02:30 Hồn Việt Tập 05 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 141 (47') - 04:00 Hương
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 20/11
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 20/11
20/11/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 73 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 74 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 51 - 02:15 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 4 - 02:30 Hồn Việt Tập 04 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 140 + Tập 158 -
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 19/11
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 19/11
19/11/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 71 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 72 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa P2 Tập 50 - 02:15 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 3 - 02:30 Hồn Việt Tập 03 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 167 (45') - 04:00
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 18/11
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 18/11
18/11/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 69 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 70 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 80 - 02:15 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 2 - 02:30 Hồn Việt Tập 02 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 165 (46') - 04:00 Hương
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 17/11
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 17/11
17/11/2018
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 67 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 68 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 79 - 02:15 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 1 - 02:30 Hồn Việt Tập 01 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 164 + 166 - 04:00