Người Quảng
Thứ 3, 25/06/2019

Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV

Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 26/06
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 26/06
26/06/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 101 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 102 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa P2 Tập 193 - 02:15 Nghề xưa còn lại Tập 16 - 02:30 Hồn Việt Tập 04 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 236 + 222(58') -
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 25/06
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 25/06
25/06/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 100 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 101 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa P2 Tập 192 - 02:15 Nghề xưa còn lại Tập 15 - 02:30 Hồn Việt Tập 03 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 234 + 236(58') -
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 24/06
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 24/06
24/06/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 99 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 100 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa P2 Tập 191 - 02:15 Nghề xưa còn lại Tập 14 - 02:30 Hồn Việt Tập 02 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 232 + 214(58') -
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 23/06
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 23/06
23/06/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 98 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 99 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa P2 Tập 190 - 02:15 Nghề xưa còn lại Tập 13 - 02:30 Hồn Việt Tập 01 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 230 + 212(58') -
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 22/06
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 22/06
22/06/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 97 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 98 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa P2 Tập 189 - 02:15 Nghề xưa còn lại Tập 12 - 02:30 Hồn Việt Tập 13 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 228 + 214(58') -
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 21/06
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 21/06
21/06/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 96 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 97 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa P2 Tập 188 - 02:15 Nghề xưa còn lại Tập 11 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 13 - 02:45 Sitcom Nè Biết Gì Chưa P2 Tập 230 -
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 20/06
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 20/06
20/06/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 95 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 96 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa P2 Tập 187 - 02:15 Nghề xưa còn lại Tập 10 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 12 - 02:45 Sitcom Nè Biết Gì Chưa P2 Tập 229 -
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 19/06
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 19/06
19/06/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 94 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 95 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa P2 Tập 186 - 02:15 Nghề xưa còn lại Tập 09 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 11 - 02:45 Sitcom Nè Biết Gì Chưa P2 Tập 228 -
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 18/06
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 18/06
18/06/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 93 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 94 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa P2 Tập 185 - 02:15 Nghề xưa còn lại Tập 08 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 10 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 220 + 230(58')
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 17/06
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 17/06
17/06/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 91 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 92 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa P2 Tập 184 - 02:15 Nghề xưa còn lại Tập 07 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 9 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 218 + 208(58')
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 16/06
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 16/06
16/06/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 89 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 90 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa P2 Tập 173 - 02:15 Nghề xưa còn lại Tập 06 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 8 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 216 + 224(58')
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 15/06
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 15/06
15/06/2019
00:00 Nghề xưa còn lại Tập 05 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 88 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa P2 Tập 172 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 7 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 214 + 222 (58') - 04:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 14/06
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 14/06
14/06/2019
00:00 Nghề xưa còn lại Tập 04 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 86 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa P2 Tập 171 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 6 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 215 (50') - 04:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 87 -
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 13/06
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 13/06
13/06/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 83 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 84 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa P2 Tập 170 - 02:15 Nghề xưa còn lại Tập 03 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 05 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 231 (44') -
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 12/06
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 12/06
12/06/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 81 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 82 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa P2 Tập 169 - 02:15 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 16 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 04 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 239 (47') -
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 11/06
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 11/06
11/06/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 79 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 80 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa P2 Tập 168 - 02:15 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 15 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 03 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 219 (46') -
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 10/06
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 10/06
10/06/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 77 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 78 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa P2 Tập 167 - 02:15 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 14 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 02 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 227 (45') -
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 09/06
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 09/06
09/06/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 75 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 76 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa P2 Tập 166 - 02:15 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 13 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 16 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 243 (48') -
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 08/06
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 08/06
08/06/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 73 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 74 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa P2 Tập 165 - 02:15 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 12 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 15 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 225 (49') -
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 07/06
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 07/06
07/06/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 71 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 72 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa P2 Tập 164 - 02:15 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 11 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 14 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 221 (50') -
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 06/06
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 06/06
06/06/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 69 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 70 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa P2 Tập 163 - 02:15 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 10 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 13 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 240 + 242(58')
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 05/06
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 05/06
05/06/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 67 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 68 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa P2 Tập 162 - 02:15 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 09 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 12 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 234 + 236(58')
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 04/06
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 04/06
04/06/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 65 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 66 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa P2 Tập 161 - 02:15 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 08 - 02:30 Hồn Việt Tập 15 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 215(50') - 04:00 Hương
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 03/06
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 03/06
03/06/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 63 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 64 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa P2 Tập 160 - 02:15 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 04 - 02:30 Hồn Việt Tập 11 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 242 + 218(58') -
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 02/06
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 02/06
02/06/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 61 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 62 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa P2 Tập 159 - 02:15 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 03 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 11 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 208 + 236(58')
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 01/06
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 01/06
01/06/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 59 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 60 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa P2 Tập 200 - 02:15 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 16 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 11 - 02:45 Sitcom Nè Biết Gì Chưa P2 Tập 236 -
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 31/05
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 31/05
31/05/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 57 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 58 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa P2 Tập 199 - 02:15 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 15 - 02:30 Hồn Việt Tập 10 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 225(50') - 04:00 Hương
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 30/05
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 30/05
30/05/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 55 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 56 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa P2 Tập 198 - 02:15 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 14 - 02:30 Hồn Việt Tập 09 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 215(50') - 04:00 Hương
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 29/05
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 29/05
29/05/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 53 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 54 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa P2 Tập 197 - 02:15 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 13 - 02:30 Hồn Việt Tập 08 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 242 + 218(58') -
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 28/05
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 28/05
28/05/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 51 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 52 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa P2 Tập 196 - 02:15 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 12 - 02:30 Hồn Việt Tập 07 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 208 + 236(58') -
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 27/05
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 27/05
27/05/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 49 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 50 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa P2 Tập 195 - 02:15 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 11 - 02:30 Hồn Việt Tập 06 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 216 + 224(58') -
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 26/05
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 26/05
26/05/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 47 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 48 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa P2 Tập 194 - 02:15 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 10 - 02:30 Hồn Việt Tập 05 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 240 + 242(58') -