Người Quảng
Thứ 3, 23/04/2019

Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV

Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 24/04
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 24/04
24/04/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 183 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 184 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 54 - 02:25 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 4 - 02:30 Hồn Việt Tập 04 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 153 (47') - 04:00 Hương
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 23/04
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 23/04
23/04/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 181 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 182 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 53 - 02:25 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 3 - 02:30 Hồn Việt Tập 03 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 152 + 156 - 04:00
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 22/04
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 22/04
22/04/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 179 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 180 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 52 - 02:25 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 2 - 02:30 Hồn Việt Tập 02 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 151 (45') - 04:00 Hương
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 21/04
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 21/04
21/04/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 177 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 178 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 51 - 02:25 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 1 - 02:30 Hồn Việt Tập 01 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 150 + 154
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 20/04
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 20/04
20/04/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 175 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 176 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 50 - 02:25 Nghề xưa còn lại Tập 16 - 02:30 Hồn Việt Tập 13 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 141 (47') -
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 19/04
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 19/04
19/04/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 173 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 174 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 49 - 02:25 Nghề xưa còn lại Tập 15 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 16 - 02:45 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 52 -
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 18/04
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 18/04
18/04/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 171 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 172 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 48 - 02:25 Nghề xưa còn lại Tập 14 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 15 - 02:45 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 51 -
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 16/04
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 16/04
16/04/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 167 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 168 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 46 - 02:25 Nghề xưa còn lại Tập 12 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 1 - 02:45 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 49 -
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 15/04
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 15/04
15/04/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 165 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 166 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 45 - 02:25 Nghề xưa còn lại Tập 11 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 9 - 02:45 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 48 -
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 14/04
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 14/04
14/04/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống - Tập 163 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống - Tập 164 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 44 - 02:25 Nghề xưa còn lại Tập 10 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 8 - 02:45 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 13/04
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 13/04
13/04/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống - Tập 161 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống - Tập 162 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 43 - 02:25 Nghề xưa còn lại Tập 09 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 7 - 02:45 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 12/04
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 12/04
12/04/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống - Tập 159 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống - Tập 160 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 42 - 02:25 Nghề xưa còn lại Tập 08 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 6 - 02:45 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 11/04
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 11/04
11/04/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống - Tập 157 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống - Tập 158 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 41 - 02:25 Nghề xưa còn lại Tập 07 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 5 - 02:45 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 10/04
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 10/04
10/04/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống - Tập 155 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống - Tập 156 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 40 - 02:25 Nghề xưa còn lại Tập 06 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 16 - 02:45 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 09/04
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 09/04
09/04/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống - Tập 153 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống - Tập 154 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 39 - 02:25 Nghề xưa còn lại Tập 05 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 15 - 02:45 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 08/04
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 08/04
08/04/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống - Tập 151 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống - Tập 152 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 38 - 02:25 Nghề xưa còn lại Tập 04 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 14 - 02:45 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 07/04
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 07/04
07/04/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 149 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 150 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa P2 Tập 37 - 02:25 Nghề xưa còn lại Tập 01 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 13 - 02:45 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 40 - 03:00
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 06/04
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 06/04
06/04/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 147 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 148 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 80 - 02:25 Nghề xưa còn lại Tập 07 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 12 - 02:45 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 39 - 03:00 Ca
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 05/04
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 05/04
05/04/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống P3 Tập 145 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống P3 Tập 146 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 67 - 02:25 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 03 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 11 - 02:45 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 38 -
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 04/04
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 04/04
04/04/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 143 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 144 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 64 - 02:25 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 14 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 10 - 02:45 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 37 - 03:00 Ca
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 03/04
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 03/04
03/04/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 141 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 142 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 65 - 02:25 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 15 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 10 - 02:45 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 37 - 03:00 Ca
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 02/04
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 02/04
02/04/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 139 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 140 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 61 - 02:25 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 11 - 02:30 Hồn Việt Tập 11 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 165 (46') - 04:00 Hương
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 01/04
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 01/04
01/04/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 137 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 138 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 61 - 02:15 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 11 - 02:30 Hồn Việt Tập 11 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 165 (46') - 04:00 Hương
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 31/03
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 31/03
31/03/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 135 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 136 - 04:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 137 - 05:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 138 - 07:00 Đội đặc nhiệm CID Tập 55 - 08:00 Đội đặc nhiệm CID Tập 56 - 11:00 Hương Vị
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 30/03
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 30/03
30/03/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 133 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 134 - 04:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 135 - 05:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 136 - 07:00 Đội đặc nhiệm CID Tập 53 - 08:00 Đội đặc nhiệm CID Tập 54 - 11:00 Hương Vị
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 29/03
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 29/03
29/03/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 131 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 132 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 60 - 02:15 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 10 - 02:30 Hồn Việt Tập 10 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 164 + 166 - 04:00
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 28/03
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 28/03
28/03/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 129 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 130 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 59 - 02:15 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 9 - 02:30 Hồn Việt Tập 09 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 162 (48') - 04:00 Hương
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 27/03
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 27/03
27/03/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 127 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 128 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 58 - 02:15 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 8 - 02:30 Hồn Việt Tập 08 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 160 + 161 - 04:00
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 26/03
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 26/03
26/03/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 125 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 126 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 57 - 02:15 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 7 - 02:30 Hồn Việt Tập 07 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 159 (48') - 04:00 Hương
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 25/03
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 25/03
25/03/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống - P2 Tập 123 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống - P2 Tập 124 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 56 - 02:15 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 6 - 02:30 Hồn Việt Tập 06 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 24/03
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 24/03
24/03/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 121 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 122 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 55 - 02:15 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 5 - 02:30 Hồn Việt Tập 05 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 155 (45') - 04:00 Hương
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 23/03
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 23/03
23/03/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 119 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 120 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 54 - 02:15 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 4 - 02:30 Hồn Việt Tập 04 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 153 (47') - 04:00 Hương