Người Quảng
Thứ 4, 05/08/2020

Lịch phát sóng VTVcab 9 - InfoTV

Lịch phát sóng VTVcab 9 - InfoTV ngày 22/10
Lịch phát sóng VTVcab 9 - InfoTV ngày 22/10
22/10/2017
00:00 Khám Phá Công Nghệ Số 122 - 01:00 An cư Số 121 - 01:30 TÀI CHÍNH THÔNG MINH Số 116 - 02:00 Dạy Golf Số 55 - 03:00 BẢN TIN KINH TẾ - 03:15 Sitcom đàn ông sau 5h Miền Nam Số 82 - 03:30 An cư Số 121
Lịch phát sóng VTVcab 9 - InfoTV ngày 21/10
Lịch phát sóng VTVcab 9 - InfoTV ngày 21/10
21/10/2017
00:00 Báo Chí Góc Nhìn Số 111 - 01:00 BẢN TIN THỊ TRƯỜNG - 01:30 INFO 360 Số 123 - 02:00 Dạy Golf Số 53 - 02:30 Thế Giới Động Vật Số 10 - 03:00 BẢN TIN KINH TẾ - 03:15 Sitcom đàn ông sau 5h Số 91
Lịch phát sóng VTVcab 9 - InfoTV ngày 16/10
Lịch phát sóng VTVcab 9 - InfoTV ngày 16/10
16/10/2017
00:00 Hương Vị Cuối Tuần Số 6 - 00:45 Bắt Mạch Tình Yêu Số96 - 01:00 Nghệ Sỹ Đường Phố Số 21 - 01:30 Chuyện show biz.bt Số 931 - 02:00 Phim Lửa Tình (Hàn Quốc 79T) Tập 40 - 02:45 Sitcom Tạp Đàn Ông Sau 5h Số 87 - 03:00
Lịch phát sóng VTVcab 9 - InfoTV ngày 15/10
Lịch phát sóng VTVcab 9 - InfoTV ngày 15/10
15/10/2017
00:00 Khám Phá Công Nghệ Số 121 - 01:00 An Cư Số 120 - 01:30 Tài Chính Thông Minh Số 115 - 02:00 Dạy Golf Số 54 - 03:00 Bản Tin Kinh Tế - 03:15 Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam Số 79 - 03:30 An Cư Số 120
Lịch phát sóng VTVcab 9 - InfoTV ngày 12/10
Lịch phát sóng VTVcab 9 - InfoTV ngày 12/10
12/10/2017
00:00 Dạy Golf Số 37 - 00:30 Báo Chí Góc Nhìn Số 110 - 01:00 Bản Tin Thị Trường - 01:30 An Cư Số Số 119 - 02:00 Khám Phá Công Nghệ Số121 - 02:30 Info 360 Số 120 - 03:00 Bản Tin Kinh Tế - 03:15 Sitcom
Lịch phát sóng VTVcab 9 - InfoTV ngày 11/10
Lịch phát sóng VTVcab 9 - InfoTV ngày 11/10
11/10/2017
00:00 Dạy Golf Số 36 - 00:30 Info 360 Số 121 - 01:00 Bản Tin Thị Trường - 01:30 Khám Phá Công Nghệ Số 121 - 02:00 Thế Giới 23 Độ 6 Số 50 - 02:30 Tài Chính Thông Minh Số 114 - 03:00 Bản Tin Kinh Tế
Lịch phát sóng VTVcab 9 - InfoTV ngày 10/10
Lịch phát sóng VTVcab 9 - InfoTV ngày 10/10
10/10/2017
00:00 Dạy Golf Số 35 - 00:30 An Cư Số 119 - 01:00 Bản Tin Thị Trường - 01:30 Info 360 Số 119 - 02:00 Báo Chí Góc Nhìn Số 110 - 02:30 Thế Giới 23 Độ 5 Số 51 - 03:00 Bản Tin Kinh Tế - 03:15
Lịch phát sóng VTVcab 9 - InfoTV ngày 09/10
Lịch phát sóng VTVcab 9 - InfoTV ngày 09/10
09/10/2017
00:00 Dạy Golf Số 34 - 00:30 Khám Phá Công Nghệ Số 120 - 01:00 An Cư Số 119 - 01:30 Báo Chí Góc Nhìn Số 110 - 02:00 Thế Giới Động Vật Số 13 - 02:30 Tài Chính Thông Minh Số 114 - 03:00 Info 360 Số 118 - 03:30
Lịch phát sóng VTVcab 9 - InfoTV ngày 08/10
Lịch phát sóng VTVcab 9 - InfoTV ngày 08/10
08/10/2017
00:00 Khám Phá Công Nghệ Số 120 - 01:00 An Cư Số 119 - 01:30 Tài Chính Thông Minh Số 114 - 02:00 Dạy Golf Số 53 - 03:00 Bản Tin Kinh Tế - 03:15 Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam Số 76 - 03:30 An Cư Số 119
Lịch phát sóng VTVcab 9 - InfoTV ngày 07/10
Lịch phát sóng VTVcab 9 - InfoTV ngày 07/10
07/10/2017
00:00 Báo Chí Góc Nhìn Số 109 - 01:00 Bản Tin Thị Trường - 01:30 Info 360 Số 120 - 02:00 Dạy Golf Số 51 - 02:30 Thế Giới Động Vật Số 8 - 03:00 Bản Tin Kinh Tế - 03:15 Sitcom Đàn Ông Sau 5h Số 85
Lịch phát sóng VTVcab 9 - InfoTV ngày 04/10
Lịch phát sóng VTVcab 9 - InfoTV ngày 04/10
04/10/2017
00:00 Dạy Golf Số 35 - 00:30 Info 360 Số 120 - 01:00 Bản Tin Thị Trường - 01:30 Khám Phá Công Nghệ Số 120 - 02:00 Thế Giới 23 Độ 6 Số 49 - 02:30 Tài Chính Thông Minh Số 113 - 03:00 Bản Tin Kinh Tế
Lịch phát sóng VTVcab 9 - InfoTV ngày 01/10
Lịch phát sóng VTVcab 9 - InfoTV ngày 01/10
01/10/2017
00:00 Khám Phá Công Nghệ Số 119 - 01:00 An Cư Số 118 - 01:30 Tài Chính Thông Minh Số 113 - 02:00 Dạy Golf Số 52 - 03:00 Bản Tin Kinh Tế - 03:15 Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam Số 73 - 03:30 An Cư Số 118
Lịch phát sóng VTVcab 9 - InfoTV ngày 30/09
Lịch phát sóng VTVcab 9 - InfoTV ngày 30/09
30/09/2017
00:00 Báo Chí Góc Nhìn Số 108 - 01:00 Bản Tin Thị Trường - 01:30 Info 360 Số 118 - 02:00 Dạy Golf Số 50 - 02:30 Thế Giới Động Vật Số 7 - 03:00 Bản Tin Kinh Tế - 03:15 Sitcom Đàn Ông Sau 5h Số 82
Lịch phát sóng VTVcab 9 - InfoTV ngày 29/09
Lịch phát sóng VTVcab 9 - InfoTV ngày 29/09
29/09/2017
00:00 Dạy Golf Số 36 - 00:30 Tài Chính Thông Minh Số 113 - 01:00 Bản Tin Thị Trường - 01:30 Info 360 Số 117 - 02:00 An Cư Số 118 - 02:30 Báo Chí Góc Nhìn Số 108 - 03:00 Bản Tin Kinh Tế - 03:15 Sitcom
Lịch phát sóng VTVcab 9 - InfoTV ngày 28/09
Lịch phát sóng VTVcab 9 - InfoTV ngày 28/09
28/09/2017
00:00 Dạy Golf Số 35 - 00:30 Báo Chí Góc Nhìn Số 108 - 01:00 Bản Tin Thị Trường - 01:30 An Cư Số 117 - 02:00 Khám Phá Công Nghệ Số 119 - 02:30 Info 360 Số 117 - 03:00 Bản Tin Kinh Tế - 03:15 Sitcom
Lịch phát sóng VTVcab 9 - InfoTV ngày 27/09
Lịch phát sóng VTVcab 9 - InfoTV ngày 27/09
27/09/2017
00:00 Dạy Golf Số 34 - 00:30 Info 360 Số 118 - 01:00 Bản Tin Thị Trường - 01:30 Khám Phá Công Nghệ Số 119 - 02:00 Thế Giới 23 Độ 6 Số 48 - 02:30 Tài Chính Thông Minh Số 112 - 03:00 Bản Tin Kinh Tế
Lịch phát sóng VTVcab 9 - InfoTV ngày 26/09
Lịch phát sóng VTVcab 9 - InfoTV ngày 26/09
26/09/2017
00:00 Dạy Golf Số 33 - 00:30 An Cư Số 117 - 01:00 Bản Tin Thị Trường - 01:30 Info 360 Số 117 - 02:00 Báo Chí Góc Nhìn Số 108 - 02:30 Thế Giới 23 Độ 5 Số 49 - 03:00 Bản Tin Kinh Tế - 03:15
Lịch phát sóng VTVcab 9 - InfoTV ngày 24/09
Lịch phát sóng VTVcab 9 - InfoTV ngày 24/09
24/09/2017
00:00 Khám Phá Công Nghệ Số 118 - 01:00 An Cư Số 117 - 01:30 Tài Chính Thông Minh Số 112 - 02:00 Dạy Golf Số 51 - 03:00 Bản Tin Kinh Tế - 03:15 Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam Số 70 - 03:30 An Cư Số 117
Lịch phát sóng VTVcab 9 - InfoTV ngày 23/09
Lịch phát sóng VTVcab 9 - InfoTV ngày 23/09
23/09/2017
00:00 Báo Chí Góc Nhìn Số 107 - 01:00 Bản Tin Thị Trường - 01:30 Info 360 Số 116 - 02:00 Dạy Golf Số 49 - 02:30 Thế Giới Động Vật Số 6 - 03:00 Bản Tin Kinh Tế - 03:15 Sitcom Đàn Ông Sau 5h Số 79
Lịch phát sóng VTVcab 9 - InfoTV ngày 22/09
Lịch phát sóng VTVcab 9 - InfoTV ngày 22/09
22/09/2017
00:00 Dạy Golf Số 35 - 00:30 Tài Chính Thông Minh Số 112 - 01:00 Bản Tin Thị Trường - 01:30 Info 360 Số 115 - 02:00 An Cư Số 117 - 02:30 Báo Chí Góc Nhìn Số 107 - 03:00 Bản Tin Kinh Tế - 03:15 Sitcom
Lịch phát sóng VTVcab 9 - InfoTV ngày 21/09
Lịch phát sóng VTVcab 9 - InfoTV ngày 21/09
21/09/2017
00:00 Dạy Golf Số 34 - 00:30 Báo Chí Góc Nhìn Số 107 - 01:00 Bản Tin Thị Trường - 01:30 An Cư Số 116 - 02:00 Khám Phá Công Nghệ Số118 - 02:30 Info 360 Số 115 - 03:00 Bản Tin Kinh Tế - 03:15 Sitcom Đàn
Lịch phát sóng VTVcab 9 - InfoTV ngày 20/09
Lịch phát sóng VTVcab 9 - InfoTV ngày 20/09
20/09/2017
00:00 Dạy Golf Số 33 - 00:30 Info 360 Số 116 - 01:00 Bản Tin Thị Trường - 01:30 Khám Phá Công Nghệ Số 118 - 02:00 Thế Giới 23 Độ 6 Số 47 - 02:30 Tài Chính Thông Minh Số 111 - 03:00 Bản Tin Kinh Tế
Lịch phát sóng VTVcab 9 - InfoTV ngày 19/09
Lịch phát sóng VTVcab 9 - InfoTV ngày 19/09
19/09/2017
00:00 Dạy Golf Số 32 - 00:30 An Cư Số 116 - 01:00 Bản Tin Thị Trường - 01:30 Info 360 Số 115 - 02:00 Báo Chí Góc Nhìn Số 107 - 02:30 Thế Giới 23 Độ 5 Số 48 - 03:00 Bản Tin Kinh Tế - 03:15
Lịch phát sóng VTVcab 9 - InfoTV ngày 18/09
Lịch phát sóng VTVcab 9 - InfoTV ngày 18/09
18/09/2017
00:00 Dạy Golf Số 31 - 00:30 Khám Phá Công Nghệ Số 117 - 01:00 An Cư Số 116 - 01:30 Báo Chí Góc Nhìn Số 107 - 02:00 Thế Giới Động Vật Số 10 - 02:30 Tài Chính Thông Minh Số 111 - 03:00 Info 360 Số 115 - 03:30
Lịch phát sóng VTVcab 9 - InfoTV ngày 14/09
Lịch phát sóng VTVcab 9 - InfoTV ngày 14/09
14/09/2017
00:00 Dạy Golf Số 33 - 00:30 Báo Chí Góc Nhìn Số 106 - 01:00 Bản Tin Thị Trường - 01:30 An Cư Số 115 - 02:00 Khám Phá Công Nghệ Số117 - 02:30 Info 360 Số 114 - 03:00 Bản Tin Kinh Tế - 03:15 Sitcom Đàn
Lịch phát sóng VTVcab 9 - InfoTV ngày 13/09
Lịch phát sóng VTVcab 9 - InfoTV ngày 13/09
13/09/2017
00:00 Dạy Golf Số 32 - 00:30 Info 360 Số 114 - 01:00 Bản Tin Thị Trường - 01:30 Khám Phá Công Nghệ Số 117 - 02:00 Thế Giới 23 Độ 6 Số 46 - 02:30 Tài Chính Thông Minh Số 110 - 03:00 Bản Tin Kinh Tế
Lịch phát sóng VTVcab 9 - InfoTV ngày 10/09
Lịch phát sóng VTVcab 9 - InfoTV ngày 10/09
10/09/2017
00:00 Khám Phá Công Nghệ Số 116 - 01:00 An Cư Số 115 - 01:30 Tài Chính Thông Minh Số 110 - 02:00 Dạy Golf Số 49 - 03:00 Bản Tin Kinh Tế - 03:15 Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam Số 64 - 03:30 An Cư Số 115
Lịch phát sóng VTVcab 9 - InfoTV ngày 09/09
Lịch phát sóng VTVcab 9 - InfoTV ngày 09/09
09/09/2017
00:00 Báo Chí Góc Nhìn Số 105 - 01:00 Bản Tin Thị Trường - 01:30 Info 360 Số 112 - 02:00 Dạy Golf Số 47 - 02:30 Thế Giới Động Vật Số 4 - 03:00 Bản Tin Kinh Tế - 03:15 Sitcom Đàn Ông Sau 5h Số 73
Lịch phát sóng VTVcab 9 - InfoTV ngày 06/09
Lịch phát sóng VTVcab 9 - InfoTV ngày 06/09
06/09/2017
00:00 Dạy Golf Số 31 - 00:30 Info 360 Số 112 - 01:00 Bản Tin Thị Trường - 01:30 Khám Phá Công Nghệ Số 116 - 02:00 Thế Giới 23 Độ 6 Số 45 - 02:30 Tài Chính Thông Minh Số 110 - 03:00 Bản Tin Kinh Tế
Lịch phát sóng VTVcab 9 - InfoTV ngày 05/09
Lịch phát sóng VTVcab 9 - InfoTV ngày 05/09
05/09/2017
00:00 Dạy Golf Số 30 - 00:30 An Cư Số 114 - 01:00 Bản Tin Thị Trường - 01:30 Info 360 Số 111 - 02:00 Báo Chí Góc Nhìn Số 105 - 02:30 Thế Giới 23 Độ 5 Số 46 - 03:00 Bản Tin Kinh Tế - 03:15
Lịch phát sóng VTVcab 9 - InfoTV ngày 04/09
Lịch phát sóng VTVcab 9 - InfoTV ngày 04/09
04/09/2017
00:00 Dạy Golf Số 29 - 00:30 Khám Phá Công Nghệ Số 115 - 01:00 An Cư Số 114 - 01:30 Báo Chí Góc Nhìn Số 105 - 02:00 Thế Giới Động Vật Số 8 - 02:30 Tài Chính Thông Minh Số 110 - 03:00 Info 360 Số 109 - 03:30
Lịch phát sóng VTVcab 9 - InfoTV ngày 03/09
Lịch phát sóng VTVcab 9 - InfoTV ngày 03/09
03/09/2017
00:00 Khám Phá Công Nghệ Số 115 - 01:00 An Cư Số 114 - 01:30 Tài Chính Thông Minh Số 109 - 02:00 Dạy Golf Số 48 - 03:00 Bản Tin Kinh Tế - 03:15 Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam Số 60 - 03:30 An Cư Số 114