Người Quảng
Thứ 3, 10/12/2019

cách tắm cho vẹt

Kỹ thuật nuôi dạy vẹt cơ bản
Kỹ thuật nuôi dạy vẹt cơ bản
09/09/2017
Muốn nuôi dạy vẹt nói, điều quan trọng nhất là phải nuôi từ lúc nó mới nở. Bạn đợi mùa sinh nở của chúng ra các tiệm chim sẽ có bán những con vẹt còn choác mỏ đòi ăn, khi đó hãy lựa 1 con khỏe mạnh đem về. Những con