Người Quảng
Thứ 6, 05/06/2020

cúng đầy tháng vào ngày âm hay dương

Mâm cúng đầy tháng, lễ vật, cách sắp mâm và các nghi thức cúng đơn giản đầy đủ nhất
Mâm cúng đầy tháng, lễ vật, cách sắp mâm và các nghi thức cúng đơn giản đầy đủ nhất
07/09/2017
Cách cúng đầy tháng cho bé gái đơn giản vô cùng quan trọng theo phong tục dân gian người xưa để lại vì đây là một trong những nghi lễ đầu tiên trong cuộc đời của bé mang ý nghĩa cực kỳ sâu sắc