Người Quảng
Thứ 4, 20/02/2019

tài liệu nuôi tôm thẻ chân trắng

Kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng năng suất cao
Kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng năng suất cao
09/09/2017
Để giúp bà con có thể dễ dàng nắm bắt được kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng trong ao thông thường (ao mặn lợ) sao cho đạt năng suất cao và tránh được các loại dịch bệnh, chúng tôi xin chia sẻ một số thông tin hướng dẫn chi tiết