Người Quảng
Thứ 4, 16/10/2019

Today 18h

Thứ 6, 02:30 12/07/2019
Xem chương trình Today 18h Thông tin giải trí được phát sóng trực tuyến trên TodayTV online vào 2h30 hằng ngày mời các bạn đón xem. Today 18h Thông tin giải trí hôm nay Thứ 6, ngày 12/07/2019
Lịch phát sóng chương trình TodayTV trong ngày
Thời gian Chương trình
01:00Thế giới âm nhạc - Số 246
Thông tin giải trí
02:00Tiếp sức hồi sinh - Số 316
Thông tin giải trí
02:30Today 18h
Thông tin giải trí
03:00Thế giới âm nhạc - Số 245
Thông tin giải trí
03:45Những khúc vọng xưa - Số 83
Truyền hình
04:30Today 18h
Thông tin giải trí
04:45Thế giới âm nhạc - Số 240
Truyền hình
05:30Chuyện nhà mình - Số 90
Thông tin giải trí
06:00Vũ điệu cuộc sống - Số 3
Nhịp điệu cuộc sống
06:30Just for laugh Ver 2018 - Số 14
Thông tin giải trí
07:00Những khúc vọng xưa - Số 86
Phim truyền hình
08:00Oan gia ngõ hẹp - Tập 26
Chương trình thiếu nhi
09:00Những khúc vọng xưa - Số 87
Thông tin giải trí
10:00Nhỏ to cùng mẹ - Số 6
Thông tin giải trí
10:30Thả lưới bắt em - Tập 74
Thông tin giải trí
11:00Của hồi môn - Tập 94
Phim truyền hình
12:00Bản lĩnh người vợ - Tập 30
Phim truyền hình
13:00Đừng rời xa em - Tập 128
Phim truyền hình
14:00Tiếp sức hồi sinh - Số 316
Thông tin giải trí
14:30Thế giới điện ảnh - Số 374
Giới thiệu sản phẩm
15:00Cạm bẫy thị thành - Tập 13
Phim truyền hình Việt Nam
16:35Nhỏ to cùng mẹ - Số 3
Truyền hình
17:00Của hồi môn - Tập 95
Phim truyền hình
18:00Today 18h
Thông tin giải trí
18:15Thả lưới bắt em - Tập 75
Thông tin giải trí
18:30Just for laugh 2017 - Số 17
Thông tin giải trí
19:00Cạm bẫy thị thành - Tập 14
Phim truyền hình
20:00Bản lĩnh người vợ - Tập 31
Phim truyền hình
21:00Đừng rời xa em - Tập 129
Phim truyền hình
22:00Oan gia ngõ hẹp - Tập 27
Phim truyền hình
23:00Today 18h
Truyền hình
23:15Những khúc vọng xưa 2019 - Số 14
Truyền hình

Today 18h Thông tin giải trí - TodayTV lúc 2h30 ngày 12/07/2019

TodayTV