Người Quảng
Thứ 6, 18/09/2020

Today 18h

Thứ 4, 02:30 15/01/2020
Xem chương trình Today 18h Thông tin giải trí được phát sóng trực tuyến trên TodayTV online vào 2h30 hằng ngày mời các bạn đón xem. Today 18h Thông tin giải trí hôm nay Thứ 4, ngày 15/01/2020
Lịch phát sóng chương trình TodayTV trong ngày
Thời gian Chương trình
01:00Thế giới âm nhạc - Số 247
Thông tin giải trí
02:00Just for laugh 2018 - Số 28
Thông tin giải trí
02:30Today 18h
Thông tin giải trí
03:00Thế giới âm nhạc - Số 245
Thông tin giải trí
03:45Những khúc vọng xưa - Số 82
Truyền hình
04:30Today 18h
Thông tin giải trí
04:45Thế giới âm nhạc - Số 244
Truyền hình
05:30Chuyện nhà mình - Số 87
Thông tin giải trí
06:00Vũ điệu cuộc sống - Số 3
Nhịp điệu cuộc sống
06:30Just for laugh 2018 - Số 48
Thông tin giải trí
07:00Những khúc vọng xưa - Số 84
Phim truyền hình
08:00Bụi đời - Tập 11
Chương trình thiếu nhi
09:00Những khúc vọng xưa - Số 86
Thông tin giải trí
10:00Hành trình ước mơ xanh - Số 14 + Just for laugh Ver 2018 - Số 28
Thông tin giải trí
10:30Ngôi nhà hạnh phúc - Tập 107
Thông tin giải trí
11:00Của hồi môn - Tập 254
Phim truyền hình
12:00Chỉ vì anh - Tập 14
Phim truyền hình
13:00Vị vua huyền thoại - Tập 79
Phim truyền hình
14:00Những khúc vọng xưa Ver 2019 - Số 33
Thông tin giải trí
15:00Khi nhà vua yêu - Tập 14
Phim truyền hình Việt Nam
16:35Nhỏ to cùng mẹ - Số 15
Truyền hình
17:00Của hồi môn - Tập 255
Phim truyền hình
18:00Today 18h
Thông tin giải trí
18:15Today Life
Thông tin giải trí
18:30Ngôi nhà hạnh phúc - Tập 108
Thông tin giải trí
18:4518h45: Cẩm nang làm đẹp - Số 191
Truyền hình
19:00Khi nhà vua yêu - Tập 15
Phim truyền hình
20:00Chỉ vì anh - Tập 15
Phim truyền hình
21:00Vị vua huyền thoại - Tập 80
Phim truyền hình
22:00Bụi đời - Tập 12
Phim truyền hình
23:00Today 18h
Truyền hình

Today 18h Thông tin giải trí - TodayTV lúc 2h30 ngày 15/01/2020

TodayTV