Người Quảng
Thứ 3, 18/12/2018

Ước tính trồng cây củ từ

21/03/2017
Khoai từ không đơn giản chỉ là một món ăn dân dã quen thuộc mà nó còn là một vị thuốc quý có lợi cho cơ thể. Dưới đây chúng tôi xin nói rõ hơn về những tính năng

Diện tích 1000m2

Thời gian:

4-5 tháng thì thu hoạch.( trồng tháng 8,9 thu hoạch tháng 11,12 hàng năm).

Chọn giống:

Chọn củ nhỏ bằng đầu ngón tay cái, củ không bị sứt mẻ, không bị sâu Bệnh.

Cách trồng:
-Trước khi trồng bón lót phân chuồng đã ủ Hoai mục chộn lẫn với phân lân.

- Trồng theo rãnh 30cm bỏ 1 củ.

Củ từ

Chăm sóc:Làm Cỏ xới xáo, vun gốc, khi cây cao khoảng 20cm chặt cây làm giàn 1 gốc 1 giàn. Nếu trường hợp đất quá khô thì phải tưới nuớc giữ độ ẩm cho củ mọc mầm và lên cây,củ tốt.

+Kết quả thu hoạch:

Năng suất đạt 1 tấn /1000m2, mỗi gốc bình quân 1,5kg - 2 kg.
+ Tổng bán được: 1 000kg X 10 000/1 kg = 10 000 000đ+ Trừ giống: 220 kg x 12 000đ = 2 640.000đ
+ Mua phân bón 200kg x 99.000đ= 198.000đ+ Tổng chi phí : 2 838.000đ
+ Lãi 7 162 000đ

Người Quảng