Người Quảng
Thứ 3, 06/12/2022

Bến xe Gò Bồi

 Địa chỉ: Tuy Phước, Tuy Phước, Tỉnh Bình Định

Thông tin Bến xe Gò Bồi

Các tuyến đường của Bến xe Gò Bồi

Tuyến đường Số chuyến

1 chuyến/ngày

Địa chỉ Bến xe Gò Bồi

 Trụ sở: Tuy Phước, Tuy Phước, Tỉnh Bình Định (Xem bản đồ)