Người Quảng
Thứ 4, 31/05/2023

Bến xe Lạng Sơn

 Địa chỉ: Số 28A, Đường Ngô Quyền, Phường Vĩnh Trại , Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Thông tin Bến xe Lạng Sơn

Các tuyến đường của Bến xe Lạng Sơn

Tuyến đường Số chuyến

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

3 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

2 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

2 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

Địa chỉ Bến xe Lạng Sơn

 Trụ sở: Số 28A, Đường Ngô Quyền, Phường Vĩnh Trại , Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn (Xem bản đồ)