Người Quảng
Thứ 4, 22/03/2023

Bến xe Lào Cai

 Địa chỉ: Đường Bình Minh, Xã Cam Đường, Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Thông tin Bến xe Lào Cai

Các tuyến đường của Bến xe Lào Cai

Tuyến đường Số chuyến

3 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

Địa chỉ Bến xe Lào Cai

 Trụ sở: Đường Bình Minh, Xã Cam Đường, Lào Cai, Tỉnh Lào Cai (Xem bản đồ)