Người Quảng
Thứ 4, 31/05/2023

Bến xe Thái Nguyên

 Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Thông tin Bến xe Thái Nguyên

Các tuyến đường của Bến xe Thái Nguyên

Tuyến đường Số chuyến

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

41 chuyến/ngày

15 chuyến/ngày

2 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

2 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

2 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

2 chuyến/ngày

Địa chỉ Bến xe Thái Nguyên

 Trụ sở: Phường Tân Thịnh, Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên (Xem bản đồ)