Người Quảng
Thứ 4, 06/12/2023

Lịch phát sóng HTV3

Lịch phát sóng HTV3 ngày 18/04
Lịch phát sóng HTV3 ngày 18/04
18/04/2019
00:00 Cô bé Masha và Chú gấu xiếc Tập - 00:30 Những bài học thú vị Tập 122 - 01:00 Chuyến phiêu lưu của Maru Tập 43&44 - 01:30 Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai Tập 44 - 02:00 Những bài học thú vị Tập 122 - 02:30 7
Lịch phát sóng HTV3 ngày 17/04
Lịch phát sóng HTV3 ngày 17/04
17/04/2019
00:00 Cô bé Masha và Chú gấu xiếc Tập - 00:30 Những bài học thú vị Tập 121 - 01:00 Chuyến phiêu lưu của Maru Tập 41&42 - 01:30 Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai Tập 43 - 02:00 Những bài học thú vị Tập 121 - 02:30 7
Lịch phát sóng HTV3 ngày 16/04
Lịch phát sóng HTV3 ngày 16/04
16/04/2019
00:00 Cô bé Masha và Chú gấu xiếc Tập - 00:30 Những bài học thú vị Tập 120 - 01:00 Chuyến phiêu lưu của Maru Tập 39&40 - 01:30 Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai Tập 42 - 02:00 Những bài học thú vị Tập 120 - 02:30 7
Lịch phát sóng HTV3 ngày 15/04
Lịch phát sóng HTV3 ngày 15/04
15/04/2019
00:00 Cô bé Masha và Chú gấu xiếc Tập - 00:30 Những bài học thú vị Tập 119 - 01:00 Chuyến phiêu lưu của Maru Tập 37&38 - 01:30 Little Big Shots UK (6)Little Big Shots - Tài năng nhí Tập 5 - 02:30 7 viên ngọc rồng Z Kai -
Lịch phát sóng HTV3 ngày 14/04
Lịch phát sóng HTV3 ngày 14/04
14/04/2019
00:00 Pinkfong Tập 72 - 00:30 Ai nhanh trí hơn? Tập 22->27 - 01:00 Haha Hihi Tập 34 - 01:30 Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai Tập 16 - 02:00 Những bài học thú vị Tập 115 - 02:30 Zak phiêu lưu ký Tập 15&16 - 03:00 Haha Hihi
Lịch phát sóng HTV3 ngày 13/04
Lịch phát sóng HTV3 ngày 13/04
13/04/2019
00:00 Pinkfong Tập 71 - 00:30 Ai nhanh trí hơn? Tập 16->21 - 01:00 Haha Hihi Tập 33 - 01:30 Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai Tập 15 - 02:00 Những bài học thú vị Tập 114 - 02:30 Zak phiêu lưu ký Tập 13&14 - 03:00 Haha Hihi
Lịch phát sóng HTV3 ngày 12/04
Lịch phát sóng HTV3 ngày 12/04
12/04/2019
00:00 Cô bé Masha và Chú gấu xiếc Tập - 00:30 Những bài học thú vị Tập 118 - 01:00 Chuyến phiêu lưu của Maru Tập 35&36 - 01:30 Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai Tập 40 - 02:00 Những bài học thú vị Tập 118 - 02:30 7
Lịch phát sóng HTV3 ngày 11/04
Lịch phát sóng HTV3 ngày 11/04
11/04/2019
00:00 Cô bé Masha và Chú gấu xiếc Tập - 00:30 Những bài học thú vị Tập 117 - 01:00 Chuyến phiêu lưu của Maru Tập 33&34 - 01:30 Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai Tập 39 - 02:00 Những bài học thú vị Tập 117 - 02:30 7
Lịch phát sóng HTV3 ngày 10/04
Lịch phát sóng HTV3 ngày 10/04
10/04/2019
00:00 Cô bé Masha và Chú gấu xiếc Tập - 00:30 Những bài học thú vị Tập 116 - 01:00 Chuyến phiêu lưu của Maru Tập 31&32 - 01:30 Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai Tập 38 - 02:00 Những bài học thú vị Tập 116 - 02:30 7
Lịch phát sóng HTV3 ngày 09/04
Lịch phát sóng HTV3 ngày 09/04
09/04/2019
00:00 Cô bé Masha và Chú gấu xiếc Tập - 00:30 Những bài học thú vị Tập 115 - 01:00 Chuyến phiêu lưu của Maru Tập 29&30 - 01:30 Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai Tập 37 - 02:00 Những bài học thú vị Tập 115 - 02:30 7
Lịch phát sóng HTV3 ngày 08/04
Lịch phát sóng HTV3 ngày 08/04
08/04/2019
00:00 Cô bé Masha và Chú gấu xiếc Tập - 00:30 Những bài học thú vị Tập 114 - 01:00 Chuyến phiêu lưu của Maru Tập 27&28 - 01:30 Little Big Shots UK (6)Little Big Shots - Tài năng nhí Tập 4 - 02:30 7 viên ngọc rồng Z Kai -
Lịch phát sóng HTV3 ngày 07/04
Lịch phát sóng HTV3 ngày 07/04
07/04/2019
00:00 Pinkfong Tập 67 - 00:30 Ai nhanh trí hơn? Tập 10->15 - 01:00 Haha Hihi Tập 32 - 01:30 Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai Tập 14 - 02:00 Những bài học thú vị Tập 110 - 02:30 Zak phiêu lưu ký Tập 11&12 - 03:00 Haha Hihi
Lịch phát sóng HTV3 ngày 06/04
Lịch phát sóng HTV3 ngày 06/04
06/04/2019
00:00 Pinkfong Tập 66 - 00:30 Ai nhanh trí hơn? Tập 4->9 - 01:00 Haha Hihi Tập 31 - 01:30 Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai Tập 13 - 02:00 Những bài học thú vị Tập 109 - 02:30 Zak phiêu lưu ký Tập 9&10 - 03:00 Haha Hihi
Lịch phát sóng HTV3 ngày 05/04
Lịch phát sóng HTV3 ngày 05/04
05/04/2019
00:00 Cô bé Masha và Chú gấu xiếc Tập - 00:30 Những bài học thú vị Tập 113 - 01:00 Chuyến phiêu lưu của Maru Tập 25&26 - 01:30 Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai Tập 35 - 02:00 Những bài học thú vị Tập 113 - 02:30 7
Lịch phát sóng HTV3 ngày 04/04
Lịch phát sóng HTV3 ngày 04/04
04/04/2019
00:00 Cô bé Masha và Chú gấu xiếc Tập - 00:30 Những bài học thú vị Tập 112 - 01:00 Chuyến phiêu lưu của Maru Tập 23&24 - 01:30 Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai Tập 34 - 02:00 Những bài học thú vị Tập 112 - 02:30 7
Lịch phát sóng HTV3 ngày 03/04
Lịch phát sóng HTV3 ngày 03/04
03/04/2019
00:00 Cô bé Masha và Chú gấu xiếc Tập - 00:30 Những bài học thú vị Tập 111 - 01:00 Chuyến phiêu lưu của Maru Tập 21&22 - 01:30 Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai Tập 33 - 02:00 Những bài học thú vị Tập 111 - 02:30 7
Lịch phát sóng HTV3 ngày 02/04
Lịch phát sóng HTV3 ngày 02/04
02/04/2019
00:00 Cô bé Masha và Chú gấu xiếc Tập - 00:30 Những bài học thú vị Tập 110 - 01:00 Chuyến phiêu lưu của Maru Tập 19&20 - 01:30 Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai Tập 32 - 02:00 Những bài học thú vị Tập 110 - 02:30 7
Lịch phát sóng HTV3 ngày 01/04
Lịch phát sóng HTV3 ngày 01/04
01/04/2019
00:00 Cô bé Masha và Chú gấu xiếc Tập - 00:30 Những bài học thú vị Tập 109 - 01:00 Chuyến phiêu lưu của Maru Tập 17&18 - 01:30 Little Big Shots - Tài năng nhí Tập 3 - 02:30 7 viên ngọc rồng Z Kai - Chương cuối Tập 31
Lịch phát sóng HTV3 ngày 31/03
Lịch phát sóng HTV3 ngày 31/03
31/03/2019
00:00 Pinkfong Tập 62 - 00:30 Ai nhanh trí hơn? Tập 102->104+1->3 - 01:00 Haha Hihi Tập 30 - 01:30 Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai Tập 12 - 02:00 Những bài học thú vị Tập 105 - 02:30 Zak phiêu lưu ký Tập 7&8 - 03:00 Haha Hihi
Lịch phát sóng HTV3 ngày 30/03
Lịch phát sóng HTV3 ngày 30/03
30/03/2019
00:00 Pinkfong Tập 61 - 00:30 Ai nhanh trí hơn? Tập 96->101 - 01:00 Haha Hihi Tập 29 - 01:30 Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai Tập 11 - 02:00 Những bài học thú vị Tập 104 - 02:30 Zak phiêu lưu ký Tập 5&6 - 03:00 Haha Hihi
Lịch phát sóng HTV3 ngày 29/03
Lịch phát sóng HTV3 ngày 29/03
29/03/2019
00:00 Cô bé Masha và Chú gấu xiếc Tập - 00:30 Những bài học thú vị Tập 108 - 01:00 Chuyến phiêu lưu của Maru Tập 15&16 - 01:30 Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai Tập 30 - 02:00 Những bài học thú vị Tập 108 - 02:30 7
Lịch phát sóng HTV3 ngày 28/03
Lịch phát sóng HTV3 ngày 28/03
28/03/2019
00:00 Cô bé Masha và Chú gấu xiếc Tập - 00:30 Những bài học thú vị Tập 107 - 01:00 Chuyến phiêu lưu của Maru Tập 13&14 - 01:30 Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai Tập 29 - 02:00 Những bài học thú vị Tập 107 - 02:30 7
Lịch phát sóng HTV3 ngày 27/03
Lịch phát sóng HTV3 ngày 27/03
27/03/2019
00:00 Cô bé Masha và Chú gấu xiếc Tập - 00:30 Những bài học thú vị Tập 106 - 01:00 Chuyến phiêu lưu của Maru Tập 11&12 - 01:30 Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai Tập 28 - 02:00 Những bài học thú vị Tập 106 - 02:30 7
Lịch phát sóng HTV3 ngày 26/03
Lịch phát sóng HTV3 ngày 26/03
26/03/2019
00:00 Cô bé Masha và Chú gấu xiếc Tập - 00:30 Những bài học thú vị Tập 105 - 01:00 Chuyến phiêu lưu của Maru Tập 9&10 - 01:30 Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai Tập 27 - 02:00 Những bài học thú vị Tập 105 - 02:30 7
Lịch phát sóng HTV3 ngày 25/03
Lịch phát sóng HTV3 ngày 25/03
25/03/2019
00:00 Cô bé Masha và Chú gấu xiếc Tập - 00:30 Những bài học thú vị Tập 104 - 01:00 Chuyến phiêu lưu của Maru Tập 7&8 - 01:30 Little Big Shots - Tài năng nhí Tập 2 - 02:30 7 viên ngọc rồng Z Kai - Chương cuối Tập 26
Lịch phát sóng HTV3 ngày 24/03
Lịch phát sóng HTV3 ngày 24/03
24/03/2019
00:00 Pinkfong Tập 57 - 00:30 Ai nhanh trí hơn? Tập 90->95 - 01:00 Haha Hihi Tập 28 - 01:30 Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai Tập 10 - 02:00 Những bài học thú vị Tập 100 - 02:30 Zak phiêu lưu ký Tập 3&4 - 03:00 Haha Hihi
Lịch phát sóng HTV3 ngày 23/03
Lịch phát sóng HTV3 ngày 23/03
23/03/2019
00:00 Pinkfong Tập 56 - 00:30 Ai nhanh trí hơn? Tập 84->89 - 01:00 Haha Hihi Tập 27 - 01:30 Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai Tập 9 - 02:00 Những bài học thú vị Tập 99 - 02:30 Zak phiêu lưu ký Tập 1&2 - 03:00 Haha Hihi
Lịch phát sóng HTV3 ngày 22/03
Lịch phát sóng HTV3 ngày 22/03
22/03/2019
00:00 Cô bé Masha và Chú gấu xiếc Tập - 00:30 Những bài học thú vị Tập 103 - 01:00 Chuyến phiêu lưu của Maru Tập 5&6 - 01:30 Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai Tập 25 - 02:00 Những bài học thú vị Tập 103 - 02:30 7
Lịch phát sóng HTV3 ngày 21/03
Lịch phát sóng HTV3 ngày 21/03
21/03/2019
00:00 Cô bé Masha và Chú gấu xiếc Tập - 00:30 Những bài học thú vị Tập 102 - 01:00 Chuyến phiêu lưu của Maru Tập 3&4 - 01:30 Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai Tập 24 - 02:00 Những bài học thú vị Tập 102 - 02:30 7
Lịch phát sóng HTV3 ngày 20/03
Lịch phát sóng HTV3 ngày 20/03
20/03/2019
00:00 Cô bé Masha và Chú gấu xiếc Tập - 00:30 Những bài học thú vị Tập 101 - 01:00 Chuyến phiêu lưu của Maru Tập 1&2 - 01:30 Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai Tập 23 - 02:00 Những bài học thú vị Tập 101 - 02:30 7
Lịch phát sóng HTV3 ngày 19/03
Lịch phát sóng HTV3 ngày 19/03
19/03/2019
00:00 Cô bé Masha và Chú gấu xiếc Tập - 00:30 Những bài học thú vị Tập 100 - 01:00 Zak phiêu lưu ký Tập 51&52 - 01:30 Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai Tập 22 - 02:00 Những bài học thú vị Tập 100 - 02:30 7 viên
Lịch phát sóng HTV3 ngày 11/03
Lịch phát sóng HTV3 ngày 11/03
11/03/2019
00:00 Cô bé Masha và Chú gấu xiếc Tập - 00:30 Những bài học thú vị Tập 94 - 01:00 Zak phiêu lưu ký Tập 39&40 - 01:30 Little Big Shots - Tài năng nhí Tập 13 - 02:30 7 viên ngọc rồng Z Kai - Chương cuối Tập 16 -