Người Quảng
Thứ 2, 22/07/2024

Lịch phát sóng VTV1

Lịch phát sóng VTV1 ngày 28/06
Lịch phát sóng VTV1 ngày 28/06
28/06/2021
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Cựu chiến binh Việt Nam - 00:30 Sự kiện và bình luận - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Giai điệu kết nối - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Không gian văn hóa nghệ thuật
Lịch phát sóng VTV1 ngày 27/06
Lịch phát sóng VTV1 ngày 27/06
27/06/2021
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Khoảnh khắc - 00:30 24h công nghệ - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Tương lai xanh - 01:40 Khám phá Việt Nam - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim tài liệu - 04:00 Thời
Lịch phát sóng VTV1 ngày 26/06
Lịch phát sóng VTV1 ngày 26/06
26/06/2021
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Chuyện nhà nông - 00:30 Văn học nghệ thuật - 01:00 Thời sự 1h - 01:15 Phim tài liệu - 01:40 Khám phá Việt Nam - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim truyện - 04:00
Lịch phát sóng VTV1 ngày 25/06
Lịch phát sóng VTV1 ngày 25/06
25/06/2021
00:00 Thời sự 0h 00:15 Phát huy vai trò của mặt trận 00:30 Cửa sổ ASEAN 01:00 Thời sự 1h 01:10 Dân tộc và phát triển 01:40 Tuổi cao gương sáng Dưỡng sinh nâng cao sức khỏe 02:00 Thời sự 02:10 Phim truyện Xuân Hoa - Thu Nguyệt - Tập 3
Lịch phát sóng VTV1 ngày 24/06
Lịch phát sóng VTV1 ngày 24/06
24/06/2021
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Phụ nữ và cuộc sống - 00:30 Giờ vàng thể thao - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Giai điệu kết nối - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim truyện - 04:00 Thời sự 4h
Lịch phát sóng VTV1 ngày 23/06
Lịch phát sóng VTV1 ngày 23/06
23/06/2021
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Lao động và công đoàn - 00:30 Việc tử tế - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Phim tài liệu - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim truyện - 04:00 Thời sự 4h - 04:10
Lịch phát sóng VTV1 ngày 22/06
Lịch phát sóng VTV1 ngày 22/06
22/06/2021
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Cải cách hành chính - 00:30 Báo chí toàn cảnh - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Không gian văn hóa nghệ thuật - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim truyện - 04:00 Thời sự
Lịch phát sóng VTV1 ngày 21/06
Lịch phát sóng VTV1 ngày 21/06
21/06/2021
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Cựu chiến binh Việt Nam - 00:30 Sự kiện và bình luận - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Giai điệu kết nối - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Không gian văn hóa nghệ thuật
Lịch phát sóng VTV1 ngày 20/06
Lịch phát sóng VTV1 ngày 20/06
20/06/2021
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Khoảnh khắc - 00:30 24h công nghệ - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Tương lai xanh - 01:40 Khám phá Việt Nam - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Hành trình di sản - 04:00
Lịch phát sóng VTV1 ngày 19/06
Lịch phát sóng VTV1 ngày 19/06
19/06/2021
00:00 Thời sự 0h 00:15 Chuyện nhà nông Đốt rơm rạ và vấn đề lãng phí tài nguyên 00:30 Văn học nghệ thuật Thiếu tướng, nhạc sỹ Đức Trịnh - Tình yêu người lính 01:00 Thời sự 1h 01:15 Phim tài liệu 01:40 Khám phá Việt Nam Lễ cầu sức khỏe
Lịch phát sóng VTV1 ngày 18/06
Lịch phát sóng VTV1 ngày 18/06
18/06/2021
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Phát huy vai trò của mặt trận - 00:30 Thế giới góc nhìn - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Dân tộc và phát triển - 01:40 Tuổi cao gương sáng - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h
Lịch phát sóng VTV1 ngày 17/06
Lịch phát sóng VTV1 ngày 17/06
17/06/2021
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Phụ nữ và cuộc sống - 00:30 Giờ vàng thể thao - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Giai điệu kết nối - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim truyện - 04:00 Thời sự 4h
Lịch phát sóng VTV1 ngày 16/06
Lịch phát sóng VTV1 ngày 16/06
16/06/2021
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Lao động và công đoàn - 00:30 Việc tử tế - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Phim tài liệu - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim truyện - 04:00 Thời sự 4h - 04:10
Lịch phát sóng VTV1 ngày 15/06
Lịch phát sóng VTV1 ngày 15/06
15/06/2021
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Cải cách hành chính - 00:30 Báo chí toàn cảnh - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Không gian văn hóa nghệ thuật - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim truyện - 04:00 Thời sự
Lịch phát sóng VTV1 ngày 14/06
Lịch phát sóng VTV1 ngày 14/06
14/06/2021
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Cựu chiến binh Việt Nam - 00:30 Sự kiện và bình luận - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Giai điệu kết nối - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Không gian văn hóa nghệ thuật
Lịch phát sóng VTV1 ngày 13/06
Lịch phát sóng VTV1 ngày 13/06
13/06/2021
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Khoảnh khắc - 00:30 24h công nghệ - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Tương lai xanh - 01:40 Khám phá Việt Nam - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Hành trình di sản - 04:00
Lịch phát sóng VTV1 ngày 12/06
Lịch phát sóng VTV1 ngày 12/06
12/06/2021
00:00 Thời sự 0h 00:15 Chuyện nhà nông Chủ động tiêu thụ vải trong đại dịch 00:30 Văn học nghệ thuật Thiếu tướng, nhạc sỹ Đức Trịnh - Tình yêu người lính 01:00 Thời sự 1h 01:15 Phim tài liệu Hành trình giữ nước trời 01:40 Khám phá Việt Nam Cầu
Lịch phát sóng VTV1 ngày 11/06
Lịch phát sóng VTV1 ngày 11/06
11/06/2021
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Phát huy vai trò của mặt trận - 00:30 Cửa sổ ASEAN - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Dân tộc và phát triển - 01:40 Tuổi cao gương sáng - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h -
Lịch phát sóng VTV1 ngày 10/06
Lịch phát sóng VTV1 ngày 10/06
10/06/2021
00:00 Thời sự 0h 00:15 Phụ nữ và cuộc sống Hiệu quả từ phong trào phụ nữ sáng tạo, khời nghiệp 00:30 Giờ vàng thể thao 01:00 Thời sự 1h 01:10 Hành trình di sản 02:00 Thời sự 2h 02:10 Phim truyện Tìm em trong ký ức - Tập 12 03:00
Lịch phát sóng VTV1 ngày 09/06
Lịch phát sóng VTV1 ngày 09/06
09/06/2021
00:00 Thời sự 0h 00:15 Lao động và công đoàn 00:30 Việc tử tế 01:00 Thời sự 1h 2h 01:10 Phim tài liệu Xuôi về dòng Lam 02:00 Thời sự 02:10 Phim truyện Tìm em trong ký ức - Tập 11 03:00 Thời sự 3h 03:10 Phim truyện 04:00 Thời sự
Lịch phát sóng VTV1 ngày 08/06
Lịch phát sóng VTV1 ngày 08/06
08/06/2021
00:00 Thời sự 0h 00:15 Cải cách hành chính 00:30 Báo chí toàn cảnh 01:00 Thời sự 1h 01:10 Không gian văn hóa nghệ thuật Số 20 02:00 Thời sự 2h 02:10 Phim truyện Tìm em trong ký ức - Tập 10 03:00 Thời sự 3h 03:10 Phim truyện Những ngày
Lịch phát sóng VTV1 ngày 07/06
Lịch phát sóng VTV1 ngày 07/06
07/06/2021
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Cựu chiến binh Việt Nam - 00:30 Sự kiện và bình luận - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Giai điệu kết nối - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Không gian văn hóa nghệ thuật
Lịch phát sóng VTV1 ngày 06/06
Lịch phát sóng VTV1 ngày 06/06
06/06/2021
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Khoảnh khắc - 00:30 24h công nghệ - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Tương lai xanh - 01:40 Khám phá Việt Nam - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim tài liệu - 04:00 Thời
Lịch phát sóng VTV1 ngày 05/06
Lịch phát sóng VTV1 ngày 05/06
05/06/2021
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Chuyện nhà nông - 00:30 Văn học nghệ thuật - 01:00 Thời sự 1h - 01:15 Phim tài liệu - 01:40 Khám phá Việt Nam - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim truyện - 04:00
Lịch phát sóng VTV1 ngày 04/06
Lịch phát sóng VTV1 ngày 04/06
04/06/2021
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Phát huy vai trò của mặt trận - 00:30 Thế giới góc nhìn - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Dân tộc và phát triển - 01:40 Tuổi cao gương sáng - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h
Lịch phát sóng VTV1 ngày 03/06
Lịch phát sóng VTV1 ngày 03/06
03/06/2021
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Phụ nữ và cuộc sống - 00:30 Giờ vàng thể thao - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Giai điệu kết nối - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim truyện - 04:00 Thời sự 4h
Lịch phát sóng VTV1 ngày 02/06
Lịch phát sóng VTV1 ngày 02/06
02/06/2021
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Lao động và công đoàn - 00:30 Việc tử tế - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Tiêu điểm kinh tế - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim truyện - 04:00 Thời sự 4h -
Lịch phát sóng VTV1 ngày 01/06
Lịch phát sóng VTV1 ngày 01/06
01/06/2021
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Cải cách hành chính - 00:30 Báo chí toàn cảnh - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Không gian văn hóa nghệ thuật - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim truyện - 04:00 Thời sự
Lịch phát sóng VTV1 ngày 31/05
Lịch phát sóng VTV1 ngày 31/05
31/05/2021
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Cựu chiến binh Việt Nam - 00:30 Sự kiện và bình luận - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Giai điệu kết nối - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Không gian văn hóa nghệ thuật
Lịch phát sóng VTV1 ngày 30/05
Lịch phát sóng VTV1 ngày 30/05
30/05/2021
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Khoảnh khắc - 00:30 24h công nghệ - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Tương lai xanh - 01:40 Khám phá Việt Nam - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Chiến binh xanh - 04:00 Thời
Lịch phát sóng VTV1 ngày 29/05
Lịch phát sóng VTV1 ngày 29/05
29/05/2021
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Chuyện nhà nông - 00:30 Văn học nghệ thuật - 01:00 Thời sự 1h - 01:15 Phim tài liệu - 01:40 Khám phá Việt Nam - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h - 03:10 Phim truyện - 04:00
Lịch phát sóng VTV1 ngày 28/05
Lịch phát sóng VTV1 ngày 28/05
28/05/2021
00:00 Thời sự 0h - 00:15 Phát huy vai trò của mặt trận - 00:30 Cửa sổ ASEAN - 01:00 Thời sự 1h - 01:10 Dân tộc và phát triển - 01:40 Tuổi cao gương sáng - 02:00 Thời sự 2h - 02:10 Phim truyện - 03:00 Thời sự 3h -