Người Quảng
Thứ 7, 25/09/2021

Lịch phát sóng VTV2

Lịch phát sóng VTV2 ngày 28/06
Lịch phát sóng VTV2 ngày 28/06
28/06/2021
00:00 Phim truyện Cả một đời ân oán - Tập 66 00:45 Khám phá thế giới Những thợ săn siêu hạng - Tập 2 01:30 Phim truyện Những kẻ mộng mơ - Tập 160 02:15 Khám phá thế giới Các loài vật sống về đêm – Tập 1 03:00 Bạn của
Lịch phát sóng VTV2 ngày 27/06
Lịch phát sóng VTV2 ngày 27/06
27/06/2021
00:00 Phim truyện - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Nhà nông vui vẻ - 04:00 Visa toàn cầu - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Chuyến xe buýt kỳ thú - 05:30
Lịch phát sóng VTV2 ngày 26/06
Lịch phát sóng VTV2 ngày 26/06
26/06/2021
00:00 Phim truyện - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Nhà nông vui vẻ - 04:00 Kiến thức cộng đồng - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Người nông dân hiện đại -
Lịch phát sóng VTV2 ngày 25/06
Lịch phát sóng VTV2 ngày 25/06
25/06/2021
00:00 Phim truyện - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Nhà nông vui vẻ - 04:00 Cây táo nở hoa - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Phụ nữ là để yêu thương
Lịch phát sóng VTV2 ngày 24/06
Lịch phát sóng VTV2 ngày 24/06
24/06/2021
00:00 Phim truyện - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Nhà nông vui vẻ - 04:00 Chuyến xe buýt kỳ thú - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Cây táo nở hoa -
Lịch phát sóng VTV2 ngày 23/06
Lịch phát sóng VTV2 ngày 23/06
23/06/2021
00:00 Phim truyện - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Nhà nông vui vẻ - 04:00 Vì cộng đồng - 04:15 Phát triển bền vững - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Phụ
Lịch phát sóng VTV2 ngày 22/06
Lịch phát sóng VTV2 ngày 22/06
22/06/2021
00:00 Phim truyện - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Người nông dân hiện đại - 03:30 Khỏe thật đơn giản - 03:45 Nhà nông vui vẻ - 04:00 Visa toàn cầu - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00
Lịch phát sóng VTV2 ngày 21/06
Lịch phát sóng VTV2 ngày 21/06
21/06/2021
00:00 Phim truyện - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Nhà nông vui vẻ - 04:00 Kiến thức cộng đồng - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Cây táo nở hoa - 05:30
Lịch phát sóng VTV2 ngày 20/06
Lịch phát sóng VTV2 ngày 20/06
20/06/2021
00:00 Phim truyện - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Nhà nông vui vẻ - 04:00 Visa toàn cầu - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Chuyến xe buýt kỳ thú - 05:30
Lịch phát sóng VTV2 ngày 19/06
Lịch phát sóng VTV2 ngày 19/06
19/06/2021
00:00 Phim truyện - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Nhà nông vui vẻ - 04:00 Kiến thức cộng đồng - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Người nông dân hiện đại -
Lịch phát sóng VTV2 ngày 18/06
Lịch phát sóng VTV2 ngày 18/06
18/06/2021
00:00 Phim truyện - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Nhà nông vui vẻ - 04:00 Giao lưu - Tọa đàm - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Phụ nữ là để yêu
Lịch phát sóng VTV2 ngày 17/06
Lịch phát sóng VTV2 ngày 17/06
17/06/2021
00:00 Phim truyện - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Nhà nông vui vẻ - 04:00 Chuyến xe buýt kỳ thú - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Giao lưu - Tọa đàm
Lịch phát sóng VTV2 ngày 16/06
Lịch phát sóng VTV2 ngày 16/06
16/06/2021
00:00 Phim truyện - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Nhà nông vui vẻ - 04:00 Vì cộng đồng - 04:15 Phát triển bền vững - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Phụ
Lịch phát sóng VTV2 ngày 15/06
Lịch phát sóng VTV2 ngày 15/06
15/06/2021
00:00 Phim truyện Cả một đời ân oán - Tập 53 00:45 Khám phá thế giới 10 công trình nghệ thuật kiến trúc hàng đầu - Tập 5 01:30 Phim truyện Những kẻ mộng mơ - Tập 147 02:15 Khám phá thế giới Nơi đường chân trời - Tập 14 03:00
Lịch phát sóng VTV2 ngày 14/06
Lịch phát sóng VTV2 ngày 14/06
14/06/2021
00:00 Phim truyện - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Nhà nông vui vẻ - 04:00 Kiến thức cộng đồng - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Giao lưu - Tọa đàm -
Lịch phát sóng VTV2 ngày 13/06
Lịch phát sóng VTV2 ngày 13/06
13/06/2021
00:00 Phim truyện - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Nhà nông vui vẻ - 04:00 Visa toàn cầu - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Chuyến xe buýt kỳ thú - 05:30
Lịch phát sóng VTV2 ngày 12/06
Lịch phát sóng VTV2 ngày 12/06
12/06/2021
00:00 Phim truyện Cả một đời ân oán - Tập 50 00:45 Khám phá thế giới 10 công trình nghệ thuật kiến trúc hàng đầu - Tập 2 01:30 Phim truyện Những kẻ mộng mơ - Tập 144 02:15 Khám phá thế giới Nơi đường chân trời - Tập 11 03:00
Lịch phát sóng VTV2 ngày 11/06
Lịch phát sóng VTV2 ngày 11/06
11/06/2021
00:00 Phim truyện - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Nhà nông vui vẻ - 04:00 Giao lưu - Tọa đàm - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Phụ nữ là để yêu
Lịch phát sóng VTV2 ngày 10/06
Lịch phát sóng VTV2 ngày 10/06
10/06/2021
00:00 Phim truyện - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Nhà nông vui vẻ - 04:00 Chuyến xe buýt kỳ thú - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Giao lưu - Tọa đàm
Lịch phát sóng VTV2 ngày 09/06
Lịch phát sóng VTV2 ngày 09/06
09/06/2021
00:00 Phim truyện - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Nhà nông vui vẻ - 04:00 Vì cộng đồng - 04:15 Phát triển bền vững - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Phụ
Lịch phát sóng VTV2 ngày 08/06
Lịch phát sóng VTV2 ngày 08/06
08/06/2021
00:00 Phim truyện - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Người nông dân hiện đại - 03:30 Kỹ năng thoát hiểm - 03:45 Nhà nông vui vẻ - 04:00 Visa toàn cầu - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00
Lịch phát sóng VTV2 ngày 07/06
Lịch phát sóng VTV2 ngày 07/06
07/06/2021
00:00 Phim truyện Cả một đời ân oán - Tập 45 00:45 Khám phá thế giới Những kĩ thuật không tưởng - Tập 3 01:30 Phim truyện Những kẻ mộng mơ - Tập 139 02:15 Khám phá thế giới Nơi đường chân trời - Tập 7 03:00 Bạn của nhà nông
Lịch phát sóng VTV2 ngày 06/06
Lịch phát sóng VTV2 ngày 06/06
06/06/2021
00:00 Phim truyện - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Nhà nông vui vẻ - 04:00 Visa toàn cầu - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Chuyến xe buýt kỳ thú - 05:30
Lịch phát sóng VTV2 ngày 05/06
Lịch phát sóng VTV2 ngày 05/06
05/06/2021
00:00 Phim truyện - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Nhà nông vui vẻ - 04:00 Kiến thức cộng đồng - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Người nông dân hiện đại -
Lịch phát sóng VTV2 ngày 04/06
Lịch phát sóng VTV2 ngày 04/06
04/06/2021
00:00 Phim truyện Cả một đời ân oán - Tập 42 00:45 Khám phá thế giới Một năm trên nông trại - Tập 6 01:30 Phim truyện Những kẻ mộng mơ - Tập 136 02:15 Khám phá thế giới Nơi đường chân trời - Tập 4 03:00 Bạn của nhà nông
Lịch phát sóng VTV2 ngày 03/06
Lịch phát sóng VTV2 ngày 03/06
03/06/2021
00:00 Phim truyện - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Nhà nông vui vẻ - 04:00 Chuyến xe buýt kỳ thú - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Cây táo nở hoa -
Lịch phát sóng VTV2 ngày 02/06
Lịch phát sóng VTV2 ngày 02/06
02/06/2021
00:00 Phim truyện - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Nhà nông vui vẻ - 04:00 Vì cộng đồng - 04:15 Phát triển bền vững - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Phụ
Lịch phát sóng VTV2 ngày 01/06
Lịch phát sóng VTV2 ngày 01/06
01/06/2021
00:00 Phim truyện - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Người nông dân hiện đại - 03:30 Kỹ năng thoát hiểm - 03:45 Nhà nông vui vẻ - 04:00 Visa toàn cầu - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00
Lịch phát sóng VTV2 ngày 31/05
Lịch phát sóng VTV2 ngày 31/05
31/05/2021
00:00 Phim truyện - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Nhà nông vui vẻ - 04:00 Kiến thức cộng đồng - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Cây táo nở hoa - 05:30
Lịch phát sóng VTV2 ngày 30/05
Lịch phát sóng VTV2 ngày 30/05
30/05/2021
00:00 Phim truyện - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Nhà nông vui vẻ - 04:00 Visa toàn cầu - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Chuyến xe buýt kỳ thú - 05:30
Lịch phát sóng VTV2 ngày 29/05
Lịch phát sóng VTV2 ngày 29/05
29/05/2021
00:00 Phim truyện - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Nhà nông vui vẻ - 04:00 Kiến thức cộng đồng - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Người nông dân hiện đại -
Lịch phát sóng VTV2 ngày 28/05
Lịch phát sóng VTV2 ngày 28/05
28/05/2021
00:00 Phim truyện - 00:45 Khám phá thế giới - 01:30 Phim truyện - 02:15 Khám phá thế giới - 03:00 Bạn của nhà nông - 03:45 Nhà nông vui vẻ - 04:00 Cây táo nở hoa - 04:30 Khám phá thế giới - 05:00 Phụ nữ là để yêu thương