Người Quảng
Thứ 2, 25/10/2021

Lịch phát sóng VTV5

Lịch phát sóng VTV5 ngày 28/06
Lịch phát sóng VTV5 ngày 28/06
28/06/2021
00:00 Phim truyện - 00:45 Biển đông du ký - 01:00 Doanh nghiệp doanh nhân - 01:30 Phụ nữ Việt - 01:45 Xả xì chét - 02:00 Đường lên đỉnh Olympia - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Khỏe thật đơn
Lịch phát sóng VTV5 ngày 27/06
Lịch phát sóng VTV5 ngày 27/06
27/06/2021
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Phụ nữ Việt - 01:45 Xả xì chét - 02:00 Cho ngày hoàn hảo - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Phát triển bền vững - 04:15 Lao động - Công đoàn
Lịch phát sóng VTV5 ngày 26/06
Lịch phát sóng VTV5 ngày 26/06
26/06/2021
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Bạn của nhà nông - 01:30 Phụ nữ Việt - 01:45 Xả xì chét - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Tôi chọn Việt Nam -
Lịch phát sóng VTV5 ngày 25/06
Lịch phát sóng VTV5 ngày 25/06
25/06/2021
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Bạn của nhà nông - 01:30 Phụ nữ Việt - 01:45 Xả xì chét - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Từ những miền quê -
Lịch phát sóng VTV5 ngày 24/06
Lịch phát sóng VTV5 ngày 24/06
24/06/2021
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Sống khỏe mỗi ngày - 01:30 Phụ nữ Việt - 01:45 Xả xì chét - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Kỹ năng thoát hiểm -
Lịch phát sóng VTV5 ngày 23/06
Lịch phát sóng VTV5 ngày 23/06
23/06/2021
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Sống khoẻ mỗi ngày - 01:45 Xả xì chét - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Doanh nghiệp và doanh nhân - 04:30 Phim truyện -
Lịch phát sóng VTV5 ngày 22/06
Lịch phát sóng VTV5 ngày 22/06
22/06/2021
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Sống khỏe mỗi ngày - 01:30 Phụ nữ Việt - 01:45 Xả xì chét - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 03:45 Phía sau màn nhung -
Lịch phát sóng VTV5 ngày 21/06
Lịch phát sóng VTV5 ngày 21/06
21/06/2021
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Bạn của nhà nông - 01:45 Xả xì chét - 02:00 Đường lên đỉnh Olympia - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Kĩ năng thoát hiểm - 04:30 Phim truyện - 05:15
Lịch phát sóng VTV5 ngày 20/06
Lịch phát sóng VTV5 ngày 20/06
20/06/2021
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Bạn của nhà nông - 01:30 Phụ nữ Việt - 01:45 Xả xì chét - 02:00 Hành trình di sản - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Khám phá - 04:30 Phim
Lịch phát sóng VTV5 ngày 19/06
Lịch phát sóng VTV5 ngày 19/06
19/06/2021
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Bạn của nhà nông - 01:30 Phụ nữ Việt - 01:45 Xả xì chét - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Khám phá - 04:30 Phim
Lịch phát sóng VTV5 ngày 18/06
Lịch phát sóng VTV5 ngày 18/06
18/06/2021
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Bạn của nhà nông - 01:45 Xả xì chét - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Khám phá - 04:30 Phim truyện - 05:15 Khám phá
Lịch phát sóng VTV5 ngày 17/06
Lịch phát sóng VTV5 ngày 17/06
17/06/2021
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Doanh nghiệp doanh nhân - 01:40 Xả xì chét - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Sắc màu các dân tộc - 04:30 Phim truyện -
Lịch phát sóng VTV5 ngày 16/06
Lịch phát sóng VTV5 ngày 16/06
16/06/2021
00:00 Bản tin tiếng Việt 0h - 02:00 Phim truyện - 02:45 Ký sự - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Bạn của nhà nông - 04:00 Khỏe thật đơn giản - 04:30 Phim truyện - 05:15 Khám phá Việt Nam - 05:30 Chương trình tiếng Mông - 06:00 Chương trình
Lịch phát sóng VTV5 ngày 15/06
Lịch phát sóng VTV5 ngày 15/06
15/06/2021
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Sống khỏe mỗi ngày - 01:40 Xả xì chét - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 03:45 Lời tự sự - 04:30 Phim truyện - 05:15 Khám
Lịch phát sóng VTV5 ngày 14/06
Lịch phát sóng VTV5 ngày 14/06
14/06/2021
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Sống khoẻ mỗi ngày - 01:30 Xả xì chét - 01:45 Phụ nữ Việt - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Học và làm theo Bác
Lịch phát sóng VTV5 ngày 13/06
Lịch phát sóng VTV5 ngày 13/06
13/06/2021
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Bạn của nhà nông - 01:45 Xả xì chét - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Từ nhà đến trường - 04:30 Phim truyện - 05:15
Lịch phát sóng VTV5 ngày 12/06
Lịch phát sóng VTV5 ngày 12/06
12/06/2021
00:00 Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực Châu Á Đội tuyển Malaysia - Đội tuyển Việt Nam 02:00 Phim truyện Đao kiếm hạ thế thân - Tập 32 02:45 Ký sự Nơi tôi sống - Tập 5 03:00 Phim hoạt hình Vòng xoáy thần tốc - Tập 53,
Lịch phát sóng VTV5 ngày 11/06
Lịch phát sóng VTV5 ngày 11/06
11/06/2021
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Sống khỏe 360 - 01:30 Phụ nữ Việt - 01:45 Xả xì chét - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Phát triển bền vững - 04:30
Lịch phát sóng VTV5 ngày 10/06
Lịch phát sóng VTV5 ngày 10/06
10/06/2021
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Sống khỏe - 01:30 Xả xì chét - 01:45 Phụ nữ Việt - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Ca nhạc - 04:00 Phụ nữ là để yêu thương - 04:30 Phim truyện - 05:15
Lịch phát sóng VTV5 ngày 09/06
Lịch phát sóng VTV5 ngày 09/06
09/06/2021
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Đường tới nông trại - 01:30 Xả xì chét - 01:45 Phụ nữ Việt - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Tuổi cao gương sáng -
Lịch phát sóng VTV5 ngày 08/06
Lịch phát sóng VTV5 ngày 08/06
08/06/2021
00:00 Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực Châu Á - 02:00 Phim truyện - 02:45 Ký sự - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Doanh nghiệp doanh nhân - 04:00 Cho ngày hoàn hảo - 04:30 Phim truyện - 05:30 Chương trình tiếng Mông - 06:00 Chương trình
Lịch phát sóng VTV5 ngày 07/06
Lịch phát sóng VTV5 ngày 07/06
07/06/2021
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Xả xì chét - 01:15 Bạn của nhà nông - 02:00 Đường lên đỉnh Olympia - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Tổ quốc trong tim - 04:30 Phim truyện - 05:15
Lịch phát sóng VTV5 ngày 06/06
Lịch phát sóng VTV5 ngày 06/06
06/06/2021
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Bạn của nhà nông - 01:45 Xả xì chét - 02:00 Lời tự sự - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Phát triển bền vững - 04:30 Phim truyện - 05:15 Khám
Lịch phát sóng VTV5 ngày 05/06
Lịch phát sóng VTV5 ngày 05/06
05/06/2021
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Bạn của nhà nông - 01:45 Xả xì chét - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Phụ nữ và cuộc sống - 04:15 Sổ tay nội
Lịch phát sóng VTV5 ngày 04/06
Lịch phát sóng VTV5 ngày 04/06
04/06/2021
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Doanh nghiệp - Doanh nhân - 01:30 Phụ nữ Việt - 01:45 Xả xì chét - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Giải mã cuộc sống
Lịch phát sóng VTV5 ngày 03/06
Lịch phát sóng VTV5 ngày 03/06
03/06/2021
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Doanh nghiệp doanh nhân - 01:30 Phụ nữ Việt - 01:45 Xả xì chét - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Giải mã cuộc sống -
Lịch phát sóng VTV5 ngày 02/06
Lịch phát sóng VTV5 ngày 02/06
02/06/2021
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Kiến thức cộng đồng - 01:30 Phụ nữ Việt - 01:45 Xả xì chét - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Tổ quốc trong tim -
Lịch phát sóng VTV5 ngày 01/06
Lịch phát sóng VTV5 ngày 01/06
01/06/2021
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Kiến thức khuyến công - 01:30 Phụ nữ Việt - 01:45 Xả xì chét - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Phụ nữ là để yêu
Lịch phát sóng VTV5 ngày 31/05
Lịch phát sóng VTV5 ngày 31/05
31/05/2021
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Bạn của nhà nông - 01:45 Xả xì chét - 02:00 Đường lên đỉnh Olympia - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Dân tộc phát triển - 04:30 Phim truyện - 05:15
Lịch phát sóng VTV5 ngày 30/05
Lịch phát sóng VTV5 ngày 30/05
30/05/2021
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Phụ nữ Việt - 01:45 Xả xì chét - 02:00 Cho ngày hoàn hảo - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Hành trình cuộc sống - 04:30 Phim truyện - 04:45 Khám
Lịch phát sóng VTV5 ngày 29/05
Lịch phát sóng VTV5 ngày 29/05
29/05/2021
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Sống khoẻ - 01:30 Phụ nữ Việt - 01:45 Xả xì chét - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Cây tao nở hoa - 04:30 Phim
Lịch phát sóng VTV5 ngày 28/05
Lịch phát sóng VTV5 ngày 28/05
28/05/2021
00:00 Phim truyện - 00:45 Ký sự - 01:00 Nông nghiệp xanh thực phẩm sạch - 01:30 Phụ nữ Việt - 01:45 Xả xì chét - 02:00 Vui sống mỗi ngày - 02:45 Nẻo về nguồn cội - 03:00 Phim hoạt hình - 03:30 Ca nhạc - 04:00 Phụ nữ là