Người Quảng
Thứ 2, 22/07/2024

Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV

Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 24/07
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 24/07
24/07/2019
00:00 Bác sĩ ma cà rồng Tập 21 - 01:00 Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 5 Tập 9 - 01:30 Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 5 Tập 10 - 02:00 Sợi mì và những huyền thoại Tập 7 - 02:30 Anamika Linh hồn tội lỗi Tập 80 - 03:30 Congo Di sản cuối
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 23/07
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 23/07
23/07/2019
00:00 Bác sĩ ma cà rồng Tập 20 - 01:00 Sao thế giới Tập 209 - 01:30 Trà mã huyền bí Tập 9 - 02:00 Sao và sự kiện Tập 367 - 02:30 Anamika Linh hồn tội lỗi Tập 79 - 03:30 Sợi mì và những huyền thoại Tập 7 -
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 22/07
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 22/07
22/07/2019
00:00 Bác sĩ ma cà rồng Tập 19 - 01:00 Nhanh như chớp_Mùa 2 Tập 17 - 02:00 Congo Di sản cuối cùng của hành tinh xanh Tập 3 - 02:30 Anamika Linh hồn tội lỗi Tập 78 - 03:30 Sao và sự kiện Tập 367 - 04:00 Trà mã huyền
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 21/07
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 21/07
21/07/2019
00:00 Sao thế giới Tập 208 - 00:30 Sao và sự kiện Tập 367 - 01:00 Congo Di sản cuối cùng của hành tinh xanh Tập 3 - 01:30 Sợi mì và những huyền thoại Tập 7 - 02:00 Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 5 Tập 9 - 02:30 Anamika Linh hồn
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 20/07
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 20/07
20/07/2019
00:00 Nhanh như chớp_Mùa 2 Tập 16 - 01:00 Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 5 Tập 9 - 01:30 Sao thế giới Tập 208 - 02:00 Sao và sự kiện Tập 366 - 02:30 Anamika Linh hồn tội lỗi Tập 76 - 03:30 Trà mã huyền bí Tập 8 - 04:00 Sợi
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 19/07
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 19/07
19/07/2019
00:00 Bác sĩ ma cà rồng Tập 18 - 01:00 Người bí ẩn_Mùa 6 Tập 8 - 02:00 Sao thế giới Tập 208 - 02:30 Anamika Linh hồn tội lỗi Tập 75 - 03:30 Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 5 Tập 9 - 04:00 Nhanh như chớp_Mùa 2 Tập 16 - 05:00
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 18/07
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 18/07
18/07/2019
00:00 Bác sĩ ma cà rồng Tập 17 - 01:00 Sao và sự kiện Tập 366 - 01:30 Congo Di sản cuối cùng của hành tinh xanh Tập 2 - 02:00 Trà mã huyền bí Tập 8 - 02:30 Anamika Linh hồn tội lỗi - 03:30 Sao thế giới Tập 208
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 17/07
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 17/07
17/07/2019
00:00 Bác sĩ ma cà rồng Tập 16 - 01:00 Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 5 Tập 8 - 01:30 Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 5 Tập 9 - 02:00 Sợi mì và những huyền thoại Tập 6 - 02:30 Anamika Linh hồn tội lỗi Tập 73 - 03:30 Congo Di sản cuối
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 16/07
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 16/07
16/07/2019
00:00 Bác sĩ ma cà rồng Tập 15 - 01:00 Sao thế giới Tập 208 - 01:30 Trà mã huyền bí Tập 8 - 02:00 Sao và sự kiện Tập 366 - 02:30 Anamika Linh hồn tội lỗi Tập 72 - 03:30 Sợi mì và những huyền thoại Tập 6 -
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 15/07
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 15/07
15/07/2019
00:00 Bác sĩ ma cà rồng Tập 14 - 01:00 Nhanh như chớp_Mùa 2 Tập 16 - 02:00 Congo Di sản cuối cùng của hành tinh xanh Tập 2 - 02:30 Anamika Linh hồn tội lỗi Tập 71 - 03:30 Sao và sự kiện Tập 366 - 04:00 Trà mã huyền
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 14/07
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 14/07
14/07/2019
00:00 Sao thế giới Tập 207 - 00:30 Sao và sự kiện Tập 366 - 01:00 Congo Di sản cuối cùng của hành tinh xanh Tập 2 - 01:30 Sợi mì và những huyền thoại Tập 6 - 02:00 Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 5 Tập 8 - 02:30 Anamika Linh hồn
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 13/07
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 13/07
13/07/2019
00:00 Nhanh như chớp_Mùa 2 Tập 15 - 01:00 Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 5 Tập 8 - 01:30 Sao thế giới Tập 207 - 02:00 Sao và sự kiện Tập 365 - 02:30 Anamika Linh hồn tội lỗi - 03:30 Trà mã huyền bí Tập 7 - 04:00 Sợi mì và
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 12/07
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 12/07
12/07/2019
00:00 Bác sĩ ma cà rồng Tập 13 - 01:00 Người bí ẩn_Mùa 6 Tập 7 - 02:00 Sao thế giới Tập 207 - 02:30 Anamika Linh hồn tội lỗi - 03:30 Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 5 Tập 8 - 04:00 Nhanh như chớp_Mùa 2 Tập 15 - 05:00 Sát thủ
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 11/07
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 11/07
11/07/2019
00:00 Bác sĩ ma cà rồng Tập 12 - 01:00 Sao và sự kiện Tập 365 - 01:30 Congo Di sản cuối cùng của hành tinh xanh Tập 1 - 02:00 Trà mã huyền bí Tập 7 - 02:30 Anamika Linh hồn tội lỗi - 03:30 Sao thế giới Tập 207
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 10/07
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 10/07
10/07/2019
00:00 Bác sĩ ma cà rồng Tập 11 - 01:00 Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 5 Tập 7 - 01:30 Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 5 Tập 8 - 02:00 Sợi mì và những huyền thoại Tập 5 - 02:30 Anamika Linh hồn tội lỗi Tập 66 - 03:30 Congo Di sản cuối
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 09/07
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 09/07
09/07/2019
00:00 Bác sĩ ma cà rồng Tập 10 - 01:00 Sao thế giới Tập 207 - 01:30 Trà mã huyền bí Tập 7 - 02:00 Sao và sự kiện Tập 365 - 02:30 Anamika Linh hồn tội lỗi Tập 65 - 03:30 Sợi mì và những huyền thoại Tập 5 -
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 08/07
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 08/07
08/07/2019
00:00 Bác sĩ ma cà rồng Tập 9 - 01:00 Nhanh như chớp_Mùa 2 Tập 15 - 02:00 Congo Di sản cuối cùng của hành tinh xanh Tập 1 - 02:30 Anamika Linh hồn tội lỗi - 03:30 Sao và sự kiện Tập 365 - 04:00 Trà mã huyền bí Tập
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 07/07
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 07/07
07/07/2019
00:00 Sao thế giới Tập 206 - 00:30 Sao và sự kiện Tập 365 - 01:00 Congo Di sản cuối cùng của hành tinh xanh - 01:30 Sợi mì và những huyền thoại Tập 7 - 02:00 Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 5 Tập 6 - 02:30 Anamika Linh hồn tội lỗi
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 06/07
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 06/07
06/07/2019
00:00 Nhanh như chớp_Mùa 2 Tập 14 - 01:00 Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 5 Tập 7 - 01:30 Sao thế giới Tập 206 - 02:00 Sao và sự kiện Tập 364 - 02:30 Anamika Linh hồn tội lỗi - 03:30 Trà mã huyền bí Tập 6 - 04:00 Sợi mì và
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 05/07
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 05/07
05/07/2019
00:00 Bác sĩ ma cà rồng Tập 8 - 01:00 Người bí ẩn_Mùa 6 Tập 6 - 02:00 Sao thế giới Tập 206 - 02:30 Anamika Linh hồn tội lỗi - 03:30 Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 5 Tập 7 - 04:00 Nhanh như chớp_Mùa 2 Tập 14 - 05:00 Lời thì
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 04/07
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 04/07
04/07/2019
00:00 Bác sĩ ma cà rồng Tập 7 - 01:00 Sao và sự kiện Tập 364 - 01:30 Sợi mì và những huyền thoại Tập 4 - 02:00 Trà mã huyền bí Tập 6 - 02:30 Anamika Linh hồn tội lỗi - 03:30 Sao thế giới Tập 206 - 04:00 Sợi
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 03/07
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 03/07
03/07/2019
00:00 Bác sĩ ma cà rồng Tập 6 - 01:00 Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 5 Tập 6 - 01:30 Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 5 Tập 7 - 02:00 Sợi mì và những huyền thoại Tập 4 - 02:30 Anamika Linh hồn tội lỗi - 03:30 Trà mã huyền bí Tập 6
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 02/07
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 02/07
02/07/2019
00:00 Bác sĩ ma cà rồng Tập 5 - 01:00 Sao thế giới Tập 206 - 01:30 Trà mã huyền bí Tập 6 - 02:00 Sao và sự kiện Tập 364 - 02:30 Anamika Linh hồn tội lỗi - 03:30 Sợi mì và những huyền thoại Tập 4 - 04:00 Nhanh
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 01/07
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 01/07
01/07/2019
00:00 Bác sĩ ma cà rồng Tập 4 - 01:00 Nhanh như chớp_Mùa 2 Tập 14 - 02:00 Sợi mì và những huyền thoại Tập 4 - 02:30 Anamika Linh hồn tội lỗi - 03:30 Sao và sự kiện Tập 364 - 04:00 Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 5 Tập 6 -
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 30/06
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 30/06
30/06/2019
00:00 Sao thế giới Tập 205 - 00:30 Sao và sự kiện Tập 364 - 01:00 Khi chàng vào bếp_Mùa 2 Tập 3 - 02:00 Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 5 Tập 6 - 02:30 Anamika Linh hồn tội lỗi - 03:30 Sao thế giới Tập 205 - 04:00 Người bí ẩn_Mùa
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 29/06
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 29/06
29/06/2019
00:00 Nhanh như chớp_Mùa 2 Tập 13 - 01:00 Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 5 Tập 6 - 01:30 Sao thế giới Tập 205 - 02:00 Sao và sự kiện Tập 363 - 02:30 Anamika Linh hồn tội lỗi - 03:30 Trà mã huyền bí Tập 5 - 04:00 Sợi mì và
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 28/06
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 28/06
28/06/2019
00:00 Bác sĩ ma cà rồng Tập 3 - 01:00 Người bí ẩn_Mùa 6 Tập 5 - 02:00 Sao thế giới Tập 205 - 02:30 Anamika Linh hồn tội lỗi - 03:30 Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 5 Tập 6 - 04:00 Nhanh như chớp_Mùa 2 Tập 13 - 05:00 Lời thì
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 27/06
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 27/06
27/06/2019
00:00 Bác sĩ ma cà rồng Tập 2 - 01:00 Sao và sự kiện Tập 363 - 01:30 Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 5 Tập 6 - 02:00 Trà mã huyền bí Tập 5 - 02:30 Anamika Linh hồn tội lỗi - 03:30 Sao thế giới Tập 205 - 04:00 Sợi mì
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 26/06
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 26/06
26/06/2019
00:00 Bác sĩ ma cà rồng Tập 1 - 01:00 Khi chàng vào bếp_Mùa 2 Tập 3 - 02:00 Sợi mì và những huyền thoại Tập 3 - 02:30 Anamika Linh hồn tội lỗi - 03:30 Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 5 Tập 6 - 04:00 Sao thế giới Tập 205 -
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 25/06
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 25/06
25/06/2019
00:00 Người tình của tôi Tập 75 - 01:00 Sao thế giới Tập 205 - 01:30 Trà mã huyền bí Tập 5 - 02:00 Sao và sự kiện Tập 363 - 02:30 Anamika Linh hồn tội lỗi - 03:30 Sợi mì và những huyền thoại Tập 3 - 04:00 Nhanh như
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 24/06
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 24/06
24/06/2019
00:00 Người tình của tôi Tập 74 - 01:00 Nhanh như chớp_Mùa 2 Tập 13 - 02:00 Sợi mì và những huyền thoại Tập 3 - 02:30 Anamika Linh hồn tội lỗi - 03:30 Sao và sự kiện Tập 363 - 04:00 Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 5 Tập 6 - 04:30
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 23/06
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 23/06
23/06/2019
00:00 Sao thế giới Tập 204 - 00:30 Sao và sự kiện Tập 363 - 01:00 Khi chàng vào bếp_Mùa 2 Tập 2 - 02:00 Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 5 Tập 5 - 02:30 Anamika Linh hồn tội lỗi - 03:30 Sao thế giới Tập 204 - 04:00 Người bí ẩn_Mùa