Người Quảng
Thứ 5, 13/06/2024

Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV

Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 24/07
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 24/07
24/07/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 129 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 130 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa P2 Tập 190 - 02:15 Nghề xưa còn lại Tập 13 - 02:30 Hồn Việt Tập 01 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 230 + 212(58') -
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 23/07
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 23/07
23/07/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 128 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 129 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa P2 Tập 189 - 02:15 Nghề xưa còn lại Tập 12 - 02:30 Hồn Việt Tập 13 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 228 + 214(58') -
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 22/07
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 22/07
22/07/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 127 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 128 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa P2 Tập 188 - 02:15 Nghề xưa còn lại Tập 11 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 13 - 02:45 Sitcom Nè Biết Gì Chưa P2 Tập 230 -
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 21/07
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 21/07
21/07/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 126 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 127 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa P2 Tập 187 - 02:15 Nghề xưa còn lại Tập 10 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 12 - 02:45 Sitcom Nè Biết Gì Chưa P2 Tập 229 -
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 20/07
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 20/07
20/07/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 125 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 126 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa P2 Tập 186 - 02:15 Nghề xưa còn lại Tập 09 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 11 - 02:45 Sitcom Nè Biết Gì Chưa P2 Tập 228 -
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 19/07
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 19/07
19/07/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 124 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 125 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa P2 Tập 185 - 02:15 Nghề xưa còn lại Tập 08 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 10 - 02:45 Sitcom Nè Biết Gì Chưa P2 Tập 254 -
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 18/07
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 18/07
18/07/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 123 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 124 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa P2 Tập 184 - 02:15 Nghề xưa còn lại Tập 07 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 9 - 02:45 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 253 - 03:00
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 17/07
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 17/07
17/07/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 122 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 123 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa P2 Tập 173 - 02:15 Nghề xưa còn lại Tập 06 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 8 - 02:45 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 252 - 03:00
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 16/07
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 16/07
16/07/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 121 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 122 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa P2 Tập 172 - 02:15 Nghề xưa còn lại Tập 05 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 7 - 02:45 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 251 - 03:00
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 15/07
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 15/07
15/07/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 120 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 121 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa P2 Tập 171 - 02:15 Nghề xưa còn lại Tập 04 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 6 - 02:45 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 250 - 03:00
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 14/07
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 14/07
14/07/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 119 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 120 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa P2 Tập 170 - 02:15 Nghề xưa còn lại Tập 03 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 05 - 02:45 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 249 - 03:00
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 13/07
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 13/07
13/07/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 118 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 119 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa P2 Tập 169 - 02:15 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 16 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 04 - 02:45 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 248 - 03:00
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 12/07
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 12/07
12/07/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 117 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 118 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa P2 Tập 168 - 02:15 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 15 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 03 - 02:45 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 247 - 03:00
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 11/07
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 11/07
11/07/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 116 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 117 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa P2 Tập 167 - 02:15 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 14 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 02 - 02:45 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 246 - 03:00
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 10/07
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 10/07
10/07/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 115 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 116 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa P2 Tập 166 - 02:15 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 13 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 16 - 02:45 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 245 - 03:00
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 09/07
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 09/07
09/07/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 114 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 115 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa P2 Tập 165 - 02:15 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 12 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 15 - 02:45 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 244 - 03:00
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 08/07
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 08/07
08/07/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 113 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 114 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa P2 Tập 164 - 02:15 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 11 - 02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 14 - 02:45 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 243 - 03:00
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 07/07
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 07/07
07/07/2019
00:00 Phù dao hoàng hậu Tập 16 - 01:00 Gỡ rối tình yêu Tập 10 - 02:00 Bên nhau mãi thôi Tập 14 - 03:00 Phù dao hoàng hậu Tập 17 - 04:00 Gia đình rắc rối Tập 119 - 05:00 Mẹ muốn lấy chồng Tập 5 - 06:00 Bên nhau
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 06/07
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 06/07
06/07/2019
00:00 Phù dao hoàng hậu Tập 15 - 01:00 Gỡ rối tình yêu Tập 9 - 02:00 Bên nhau mãi thôi Tập 13 - 03:00 Phù dao hoàng hậu Tập 16 - 04:00 Gia đình rắc rối Tập 118 - 05:00 Mẹ muốn lấy chồng Tập 4 - 06:00 Bên nhau
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 05/07
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 05/07
05/07/2019
00:00 Phù dao hoàng hậu Tập 14 - 01:00 Gỡ rối tình yêu Tập 8 - 02:00 Bên nhau mãi thôi Tập 12 - 03:00 Phù dao hoàng hậu Tập 15 - 04:00 Gia đình rắc rối Tập 117 - 05:00 Mẹ muốn lấy chồng Tập 3 - 06:00 Bên nhau
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 04/07
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 04/07
04/07/2019
00:00 Phù dao hoàng hậu Tập 13 - 00:45 Sao thế giới Tập 205 - 01:00 Gỡ rối tình yêu Tập 7 - 02:00 Bên nhau mãi thôi Tập 11 - 03:00 Phù dao hoàng hậu Tập 14 - 04:00 Gia đình rắc rối Tập 116 - 05:00 Mẹ muốn lấy
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 03/07
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 03/07
03/07/2019
00:00 Phù dao hoàng hậu Tập 12 - 01:00 Gỡ rối tình yêu Tập 6 - 02:00 Bên nhau mãi thôi Tập 10 - 03:00 Phù dao hoàng hậu Tập 13 - 04:00 Gia đình rắc rối Tập 115 - 05:00 Mẹ muốn lấy chồng Tập 1 - 06:00 Bên nhau
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 02/07
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 02/07
02/07/2019
00:00 Phù dao hoàng hậu Tập 11 - 01:00 Gỡ rối tình yêu Tập 5 - 02:00 Bên nhau mãi thôi Tập 9 - 03:00 Phù dao hoàng hậu Tập 12 - 04:00 Gia đình rắc rối Tập 114 - 05:00 Cả đời làm mẹ Tập 81 - 06:00 Bên nhau
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 01/07
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 01/07
01/07/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 106 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 107 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa P2 Tập 198 - 02:15 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 14 - 02:30 Hồn Việt Tập 09 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 215(50') - 04:00 Hương
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 30/06
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 30/06
30/06/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 105 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 106 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa P2 Tập 197 - 02:15 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 13 - 02:30 Hồn Việt Tập 08 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 242 + 218(58') -
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 29/06
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 29/06
29/06/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 104 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 105 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa P2 Tập 196 - 02:15 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 12 - 02:30 Hồn Việt Tập 07 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 208 + 236(58') -
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 28/06
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 28/06
28/06/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 103 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 104 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa P2 Tập 195 - 02:15 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 11 - 02:30 Hồn Việt Tập 06 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 216 + 224(58') -
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 27/06
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 27/06
27/06/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 102 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 103 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa P2 Tập 194 - 02:15 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 10 - 02:30 Hồn Việt Tập 05 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 240 + 242(58') -
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 26/06
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 26/06
26/06/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 101 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 102 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa P2 Tập 193 - 02:15 Nghề xưa còn lại Tập 16 - 02:30 Hồn Việt Tập 04 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 236 + 222(58') -
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 25/06
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 25/06
25/06/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 100 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 101 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa P2 Tập 192 - 02:15 Nghề xưa còn lại Tập 15 - 02:30 Hồn Việt Tập 03 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 234 + 236(58') -
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 24/06
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 24/06
24/06/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 99 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 100 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa P2 Tập 191 - 02:15 Nghề xưa còn lại Tập 14 - 02:30 Hồn Việt Tập 02 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 232 + 214(58') -
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 23/06
Lịch phát sóng VTVcab 6 - Hay TV ngày 23/06
23/06/2019
00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 98 - 01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 99 - 02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa P2 Tập 190 - 02:15 Nghề xưa còn lại Tập 13 - 02:30 Hồn Việt Tập 01 - 03:00 Ca nhạc - VZ Playlist Tập 230 + 212(58') -