Người Quảng
Thứ 2, 22/07/2024

Lịch phát sóng VTVcab 7 - D Dramas

Lịch phát sóng VTVcab 7 - D Dramas ngày 22/10
Lịch phát sóng VTVcab 7 - D Dramas ngày 22/10
22/10/2017
00:00 Bồ công anh Tập 5-6 - 01:00 Huyền thoại biển xanh Tập 18 - 02:00 Sắc đẹp tội lỗi Tập 34 - 03:00 Thâm cung điệp ảnh Tập 20 - 04:00 Yêu và hận Tập 28 - 05:00 Bố dượng tuổi 30 Tập 14 - 06:00 Sắc đẹp tội lỗi
Lịch phát sóng VTVcab 7 - D Dramas ngày 21/10
Lịch phát sóng VTVcab 7 - D Dramas ngày 21/10
21/10/2017
00:00 Bồ công anh Tập 3-4 - 01:00 Huyền thoại biển xanh Tập 17 - 02:00 Sắc đẹp tội lỗi Tập 33 - 03:00 Thâm cung điệp ảnh Tập 19 - 04:00 Yêu và hận Tập 27 - 05:00 Bố dượng tuổi 30 Tập 13 - 06:00 Sắc đẹp tội lỗi
Lịch phát sóng VTVcab 7 - D Dramas ngày 16/10
Lịch phát sóng VTVcab 7 - D Dramas ngày 16/10
16/10/2017
00:00 Thâm cung điệp ảnh Tập 13 - 01:00 Huyền thoại biển xanh Tập 12 - 02:00 Sắc đẹp tội lỗi Tập 28 - 03:00 Thâm cung điệp ảnh Tập 14 - 04:00 Yêu và hận Tập 22 - 05:00 Bố dượng tuổi 30 Tập 8 - 06:00 Sắc đẹp tội
Lịch phát sóng VTVcab 7 - D Dramas ngày 15/10
Lịch phát sóng VTVcab 7 - D Dramas ngày 15/10
15/10/2017
00:00 Thâm cung điệp ảnh Tập 12 - 01:00 Huyền thoại biển xanh Tập 11 - 02:00 Sắc đẹp tội lỗi Tập 27 - 03:00 Thâm cung điệp ảnh Tập 13 - 04:00 Yêu và hận Tập 21 - 05:00 Bố dượng tuổi 30 Tập
Lịch phát sóng VTVcab 7 - D Dramas ngày 12/10
Lịch phát sóng VTVcab 7 - D Dramas ngày 12/10
12/10/2017
00:00 Thâm cung điệp ảnh Tập 9 - 00:45 Sao thế giới Tập 110 - 01:00 Huyền thoại biển xanh Tập 8 - 02:00 Sắc đẹp tội lỗi Tập 24 - 03:00 Thâm cung điệp ảnh Tập 10 - 04:00 Yêu và hận Tập 18
Lịch phát sóng VTVcab 7 - D Dramas ngày 11/10
Lịch phát sóng VTVcab 7 - D Dramas ngày 11/10
11/10/2017
00:00 Thâm cung điệp ảnh Tập 8 - 01:00 Huyền thoại biển xanh Tập 7 - 02:00 Sắc đẹp tội lỗi Tập 23 - 03:00 Thâm cung điệp ảnh Tập 9 - 04:00 Yêu và hận Tập 17 - 05:00 Bố dượng tuổi 30 Tập
Lịch phát sóng VTVcab 7 - D Dramas ngày 10/10
Lịch phát sóng VTVcab 7 - D Dramas ngày 10/10
10/10/2017
00:00 Thâm cung điệp ảnh Tập 7 - 01:00 Huyền thoại biển xanh Tập 6 - 02:00 Sắc đẹp tội lỗi Tập 22 - 03:00 Thâm cung điệp ảnh Tập 8 - 04:00 Yêu và hận Tập 16 - 05:00 Bố dượng tuổi 30 Tập
Lịch phát sóng VTVcab 7 - D Dramas ngày 09/10
Lịch phát sóng VTVcab 7 - D Dramas ngày 09/10
09/10/2017
00:00 Thâm cung điệp ảnh Tập 6 - 01:00 Huyền thoại biển xanh Tập 5 - 02:00 Sắc đẹp tội lỗi Tập 21 - 03:00 Thâm cung điệp ảnh Tập 7 - 04:00 Yêu và hận Tập 15 - 05:00 Bố dượng tuổi 30 Tập
Lịch phát sóng VTVcab 7 - D Dramas ngày 08/10
Lịch phát sóng VTVcab 7 - D Dramas ngày 08/10
08/10/2017
00:00 Thâm cung điệp ảnh Tập 5 - 01:00 Huyền thoại biển xanh Tập 4 - 02:00 Sắc đẹp tội lỗi Tập 20 - 03:00 Thâm cung điệp ảnh Tập 6 - 04:00 Yêu và hận Tập 14 - 05:00 Hạnh phúc là nhà Tập
Lịch phát sóng VTVcab 7 - D Dramas ngày 07/10
Lịch phát sóng VTVcab 7 - D Dramas ngày 07/10
07/10/2017
00:00 Thâm cung điệp ảnh Tập 4 - 01:00 Huyền thoại biển xanh Tập 3 - 02:00 Sắc đẹp tội lỗi Tập 19 - 03:00 Thâm cung điệp ảnh Tập 5 - 04:00 Yêu và hận Tập 13 - 05:00 Hạnh phúc là nhà Tập
Lịch phát sóng VTVcab 7 - D Dramas ngày 05/10
Lịch phát sóng VTVcab 7 - D Dramas ngày 05/10
05/10/2017
00:00 Thâm cung điệp ảnh Tập 2 - 00:45 Sao thế giới Tập 109 - 01:00 Huyền thoại biển xanh Tập 1 - 02:00 Sắc đẹp tội lỗi Tập 17 - 03:00 Thâm cung điệp ảnh Tập 3 - 04:00 Yêu và hận Tập 11
Lịch phát sóng VTVcab 7 - D Dramas ngày 04/10
Lịch phát sóng VTVcab 7 - D Dramas ngày 04/10
04/10/2017
00:00 Thâm cung điệp ảnh Tập 1 - 01:00 Mặt trái của công lý Tập 28 - 02:00 Sắc đẹp tội lỗi Tập 16 - 03:00 Thâm cung điệp ảnh Tập 2 - 04:00 Yêu và hận Tập 10 - 05:00 Hạnh phúc là nhà Tập
Lịch phát sóng VTVcab 7 - D Dramas ngày 02/10
Lịch phát sóng VTVcab 7 - D Dramas ngày 02/10
02/10/2017
00:00 Cung tỏa châu liêm Tập 36 - 01:00 Mặt trái của công lý Tập 26 - 02:00 Sắc đẹp tội lỗi Tập 14 - 03:00 Cung tỏa châu liêm Tập 37 - 04:00 Yêu và hận Tập 8 - 05:00 Hạnh phúc là nhà Tập
Lịch phát sóng VTVcab 7 - D Dramas ngày 30/09
Lịch phát sóng VTVcab 7 - D Dramas ngày 30/09
30/09/2017
00:00 Cung tỏa châu liêm Tập 34 - 01:00 Mặt trái của công lý Tập 24 - 02:00 Sắc đẹp tội lỗi Tập 12 - 03:00 Cung tỏa châu liêm Tập 35 - 04:00 Yêu và hận Tập 6 - 05:00 Hạnh phúc là nhà Tập
Lịch phát sóng VTVcab 7 - D Dramas ngày 29/09
Lịch phát sóng VTVcab 7 - D Dramas ngày 29/09
29/09/2017
00:00 Cung tỏa châu liêm Tập 33 - 01:00 Mặt trái của công lý Tập 23 - 02:00 Sắc đẹp tội lỗi Tập 11 - 03:00 Cung tỏa châu liêm Tập 34 - 04:00 Yêu và hận Tập 5 - 05:00 Hạnh phúc là nhà Tập
Lịch phát sóng VTVcab 7 - D Dramas ngày 28/09
Lịch phát sóng VTVcab 7 - D Dramas ngày 28/09
28/09/2017
00:00 Cung tỏa châu liêm Tập 32 - 00:45 Sao thế giới Tập 112 - 01:00 Mặt trái của công lý Tập 22 - 02:00 Sắc đẹp tội lỗi Tập 10 - 03:00 Cung tỏa châu liêm Tập 33 - 04:00 Yêu và hận Tập
Lịch phát sóng VTVcab 7 - D Dramas ngày 27/09
Lịch phát sóng VTVcab 7 - D Dramas ngày 27/09
27/09/2017
00:00 Cung tỏa châu liêm Tập 31 - 01:00 Mặt trái của công lý Tập 21 - 02:00 Sắc đẹp tội lỗi Tập 9 - 03:00 Cung tỏa châu liêm Tập 32 - 04:00 Yêu và hận Tập 3 - 05:00 Hạnh phúc là nhà Tập
Lịch phát sóng VTVcab 7 - D Dramas ngày 26/09
Lịch phát sóng VTVcab 7 - D Dramas ngày 26/09
26/09/2017
00:00 Cung tỏa châu liêm Tập 30 - 01:00 Mặt trái của công lý Tập 20 - 02:00 Sắc đẹp tội lỗi Tập 8 - 03:00 Cung tỏa châu liêm Tập 31 - 04:00 Yêu và hận Tập 2 - 05:00 Hạnh phúc là nhà Tập
Lịch phát sóng VTVcab 7 - D Dramas ngày 25/09
Lịch phát sóng VTVcab 7 - D Dramas ngày 25/09
25/09/2017
00:00 Cung tỏa châu liêm Tập 29 - 01:00 Mặt trái của công lý Tập 19 - 02:00 Sắc đẹp tội lỗi Tập 7 - 03:00 Cung tỏa châu liêm Tập 30 - 04:00 Yêu và hận Tập 1 - 05:00 Hạnh phúc là nhà Tập
Lịch phát sóng VTVcab 7 - D Dramas ngày 24/09
Lịch phát sóng VTVcab 7 - D Dramas ngày 24/09
24/09/2017
00:00 Cung tỏa châu liêm Tập 28 - 01:00 Mặt trái của công lý Tập 18 - 02:00 Sắc đẹp tội lỗi Tập 6 - 03:00 Cung tỏa châu liêm Tập 29 - 04:00 Yêu chồng cô chủ Tập 26 - 05:00 Hạnh phúc là nhà
Lịch phát sóng VTVcab 7 - D Dramas ngày 23/09
Lịch phát sóng VTVcab 7 - D Dramas ngày 23/09
23/09/2017
00:00 Cung tỏa châu liêm Tập 27 - 01:00 Mặt trái của công lý Tập 17 - 02:00 Sắc đẹp tội lỗi Tập 5 - 03:00 Cung tỏa châu liêm Tập 28 - 04:00 Yêu chồng cô chủ Tập 25 - 05:00 Hạnh phúc là nhà
Lịch phát sóng VTVcab 7 - D Dramas ngày 22/09
Lịch phát sóng VTVcab 7 - D Dramas ngày 22/09
22/09/2017
00:00 Cung tỏa châu liêm Tập 26 - 01:00 Mặt trái của công lý Tập 16 - 02:00 Sắc đẹp tội lỗi Tập 4 - 03:00 Cung tỏa châu liêm Tập 27 - 04:00 Yêu chồng cô chủ Tập 24 - 05:00 Hạnh phúc là nhà
Lịch phát sóng VTVcab 7 - D Dramas ngày 21/09
Lịch phát sóng VTVcab 7 - D Dramas ngày 21/09
21/09/2017
00:00 Cung tỏa châu liêm Tập 25 - 00:45 Sao thế giới Tập 111 - 01:00 Mặt trái của công lý Tập 15 - 02:00 Sắc đẹp tội lỗi Tập 3 - 03:00 Cung tỏa châu liêm Tập 26 - 04:00 Yêu chồng cô chủ Tập
Lịch phát sóng VTVcab 7 - D Dramas ngày 20/09
Lịch phát sóng VTVcab 7 - D Dramas ngày 20/09
20/09/2017
00:00 Cung tỏa châu liêm Tập 24 - 01:00 Mặt trái của công lý Tập 14 - 02:00 Sắc đẹp tội lỗi Tập 2 - 03:00 Cung tỏa châu liêm Tập 25 - 04:00 Yêu chồng cô chủ Tập 22 - 05:00 Hạnh phúc là nhà
Lịch phát sóng VTVcab 7 - D Dramas ngày 19/09
Lịch phát sóng VTVcab 7 - D Dramas ngày 19/09
19/09/2017
00:00 Cung tỏa châu liêm Tập 23 - 01:00 Mặt trái của công lý Tập 13 - 02:00 Sắc đẹp tội lỗi Tập 1 - 03:00 Cung tỏa châu liêm Tập 24 - 04:00 Yêu chồng cô chủ Tập 21 - 05:00 Hạnh phúc là nhà
Lịch phát sóng VTVcab 7 - D Dramas ngày 18/09
Lịch phát sóng VTVcab 7 - D Dramas ngày 18/09
18/09/2017
00:00 Cung tỏa châu liêm Tập 22 - 01:00 Mặt trái của công lý Tập 12 - 02:00 Mãi mãi bên em Tập 42 - 03:00 Cung tỏa châu liêm Tập 23 - 04:00 Yêu chồng cô chủ Tập 20 - 05:00 Hạnh phúc là nhà
Lịch phát sóng VTVcab 7 - D Dramas ngày 14/09
Lịch phát sóng VTVcab 7 - D Dramas ngày 14/09
14/09/2017
00:00 Cung tỏa châu liêm Tập 18 - 00:45 Sao thế giới Tập 110 - 01:00 Mặt trái của công lý Tập 8 - 02:00 Mãi mãi bên em Tập 38 - 03:00 Cung tỏa châu liêm Tập 19 - 04:00 Yêu chồng cô chủ Tập 16 - 05:00 Hạnh phúc
Lịch phát sóng VTVcab 7 - D Dramas ngày 13/09
Lịch phát sóng VTVcab 7 - D Dramas ngày 13/09
13/09/2017
00:00 Cung tỏa châu liêm Tập 17 - 01:00 Mặt trái của công lý Tập 7 - 02:00 Mãi mãi bên em Tập 37 - 03:00 Cung tỏa châu liêm Tập 18 - 04:00 Yêu chồng cô chủ Tập 15 - 05:00 Hạnh phúc là nhà Tập 50 - 06:00 Mãi
Lịch phát sóng VTVcab 7 - D Dramas ngày 12/09
Lịch phát sóng VTVcab 7 - D Dramas ngày 12/09
12/09/2017
00:00 Cung tỏa châu liêm Tập 16 - 01:00 Mặt trái của công lý Tập 6 - 02:00 Mãi mãi bên em Tập 36 - 03:00 Cung tỏa châu liêm Tập 17 - 04:00 Yêu chồng cô chủ Tập 14 - 05:00 Hạnh phúc là nhà Tập 49 - 06:00 Mãi
Lịch phát sóng VTVcab 7 - D Dramas ngày 11/09
Lịch phát sóng VTVcab 7 - D Dramas ngày 11/09
11/09/2017
00:00 Cung tỏa châu liêm Tập 15 - 01:00 Mặt trái của công lý Tập 5 - 02:00 Mãi mãi bên em Tập 35 - 03:00 Cung tỏa châu liêm Tập 16 - 04:00 Yêu chồng cô chủ Tập 13 - 05:00 Hạnh phúc là nhà Tập 48 - 06:00 Mãi
Lịch phát sóng VTVcab 7 - D Dramas ngày 10/09
Lịch phát sóng VTVcab 7 - D Dramas ngày 10/09
10/09/2017
00:00 Cung tỏa châu liêm Tập 14 - 01:00 Mặt trái của công lý Tập 4 - 02:00 Mãi mãi bên em Tập 34 - 03:00 Cung tỏa châu liêm Tập 15 - 04:00 Yêu chồng cô chủ Tập 12 - 05:00 Hạnh phúc là nhà Tập 47 - 06:00 Mãi
Lịch phát sóng VTVcab 7 - D Dramas ngày 09/09
Lịch phát sóng VTVcab 7 - D Dramas ngày 09/09
09/09/2017
00:00 Cung tỏa châu liêm Tập 13 - 01:00 Mặt trái của công lý Tập 3 - 02:00 Mãi mãi bên em Tập 33 - 03:00 Cung tỏa châu liêm Tập 14 - 04:00 Yêu chồng cô chủ Tập 11 - 05:00 Hạnh phúc là nhà Tập 46 - 06:00 Mãi