Người Quảng
Thứ 4, 10/08/2022

cây phật thủ bonsai

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây phật thủ
Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây phật thủ
02/09/2017
Cây phật thủ thuộc họ cây có múi như bưởi, cam, quýt đều ra hoa vào mùa xuân. Nhưng để cây ra hoa trái mùa để có quả đúng vào dịp tết, bạn cần lưu ý mấy việc như sau.