Người Quảng
Thứ 5, 05/08/2021

chuẩn bị mâm cơm cúng giỗ

Mâm cơm cúng giỗ cần những gì? 3 miền Bắc - Trung - Nam
Mâm cơm cúng giỗ cần những gì? 3 miền Bắc - Trung - Nam
01/09/2017
Việc cúng giỗ mỗi năm là ngày tưởng nhớ người đã mất, được tính theo Âm lịch. Đây cũng là ngày để mọi người thể hiện tấm lòng thương xót, hiếu kính với người đã khuất. Là dịp để con cháu đời sau làm trọn đạo hiếu đối với Tổ tiên,