Người Quảng
Thứ 2, 25/10/2021

nuoi ca tre vang lai trong be xi mang

Kỹ thuật nuôi cá trê phi
Kỹ thuật nuôi cá trê phi
17/05/2017
Các loài cá trê nói chung đều có tính chịu đựng cao với môi trường khắc nghiệt như: ao tù, mương rãnh, nơi có hàm lượng oxygen thấp vì cơ thể cá trê có cơ quan hô hấp phụ gọi là “hoa khế” giúp cá hô hấp được nhờ khí trời. Cá