Người Quảng
Thứ 7, 25/09/2021

văn cúng 49 ngày

Mâm cỗ lễ cúng 49 ngày gồm những gì ?
Mâm cỗ lễ cúng 49 ngày gồm những gì ?
07/09/2017
Từ xưa đến nay, lễ cúng 49 ngày cho người mất là một lễ nghi rất quan trọng đối với dân tộc chúng ta. Đây cũng là một dạng tín ngưỡng, nhằm thể hiện lòng thành kính, thương xót, tưởng nhớ đến người đã mất. Việc chuẩn bị đồ cúng trong