Người Quảng
Thứ 7, 23/09/2023

Xe khách Bến xe Ayun Pa đi Hải Dương

  • Tuyến đường: Bến xe Ayun Pa đi Hải Dương
  • Loại xe: Khang Kiên
  • Số chuyến: 1 chuyến/ngày
  • Giá vé: 600.000đ
  • Giờ xuất bến:
  • Giờ đến dự kiến:
  • Nơi đi: Bến xe Ayun Pa
  • Nơi đến: Hải Dương
  • Số điện thoại đặt vé Bến xe Ayun Pa

Lộ trình các tuyến đường Xe khách Bến xe Ayun Pa

Số điện thoại đặt vé, gửi hàng Xe khách Bến xe Ayun Pa đi Hải Dương