Người Quảng
Thứ 2, 22/07/2024

Xe khách Bến xe Ba Hòn đi Sài Gòn

  • Tuyến đường: Bến xe Ba Hòn đi Sài Gòn
  • Loại xe: Kumho Samco
  • Số chuyến: 3 chuyến/ngày
  • Giá vé: 180.000đ
  • Giờ xuất bến:
  • Giờ đến dự kiến:
  • Nơi đi: Bến xe Ba Hòn
  • Nơi đến: Sài Gòn
  • Số điện thoại đặt vé Bến xe Ba Hòn

Lộ trình các tuyến đường Xe khách Bến xe Ba Hòn

Số điện thoại đặt vé, gửi hàng Xe khách Bến xe Ba Hòn đi Sài Gòn