Người Quảng
Thứ 4, 06/12/2023

Bến xe Bắc Giang

 Địa chỉ: Xương Giang, P. Thọ Xương , Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Thông tin Bến xe Bắc Giang

Các tuyến đường của Bến xe Bắc Giang

Tuyến đường Số chuyến

40 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

Địa chỉ Bến xe Bắc Giang

 Trụ sở: Xương Giang, P. Thọ Xương , Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang (Xem bản đồ)