Người Quảng
Thứ 2, 03/10/2022

Bến xe Bắc Phan Thiết

 Địa chỉ: Số 02, Từ Văn Tư, Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

Thông tin Bến xe Bắc Phan Thiết

Các tuyến đường của Bến xe Bắc Phan Thiết

Tuyến đường Số chuyến

1 chuyến/ngày

2 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

2 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

Địa chỉ Bến xe Bắc Phan Thiết

 Trụ sở: Số 02, Từ Văn Tư, Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận (Xem bản đồ)